جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کله گان

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کله گان

اذان صبح: ٠٤:١٩:١٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٠٣
غروب آفتاب: ١٩:٠٦:١٠
اذان مغرب: ١٩:٢٣:٥٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٣:٠٤

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کله گان (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ شهر کله گان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر کله گان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کله گان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
بزرگترین دشمن انسان، خودش است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کله گان

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کله گان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کله گان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کله گان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کله گان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کله گان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٦:٣٢٠٥:٥٥:٣٧١٢:١٩:٠٩١٨:٤٣:٠٦١٩:٠٠:٠١٢٣:٣٩:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٥:٢١٠٥:٥٤:٣٦١٢:١٨:٥٤١٨:٤٣:٣٨١٩:٠٠:٣٥٢٣:٣٨:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٤:١٠٠٥:٥٣:٣٥١٢:١٨:٤٠١٨:٤٤:١٠١٩:٠١:٠٩٢٣:٣٨:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٥٢:٣٥١٢:١٨:٢٦١٨:٤٤:٤٢١٩:٠١:٤٢٢٣:٣٨:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣١:٤٩٠٥:٥١:٣٦١٢:١٨:١٣١٨:٤٥:١٥١٩:٠٢:١٦٢٣:٣٧:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٥٠:٣٧١٢:١٨:٠٠١٨:٤٥:٤٧١٩:٠٢:٥١٢٣:٣٧:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٤٩:٣٩١٢:١٧:٤٧١٨:٤٦:٢٠١٩:٠٣:٢٥٢٣:٣٧:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٨:٢١٠٥:٤٨:٤٢١٢:١٧:٣٥١٨:٤٦:٥٢١٩:٠٣:٥٩٢٣:٣٧:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٧:١٣٠٥:٤٧:٤٦١٢:١٧:٢٣١٨:٤٧:٢٥١٩:٠٤:٣٤٢٣:٣٦:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٤٦:٥٠١٢:١٧:١٢١٨:٤٧:٥٨١٩:٠٥:٠٩٢٣:٣٦:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٤٥:٥٥١٢:١٧:٠١١٨:٤٨:٣١١٩:٠٥:٤٤٢٣:٣٦:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٣:٥١٠٥:٤٥:٠٠١٢:١٦:٥٠١٨:٤٩:٠٤١٩:٠٦:١٩٢٣:٣٥:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٤٤:٠٧١٢:١٦:٤٠١٨:٤٩:٣٧١٩:٠٦:٥٤٢٣:٣٥:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٤٠٠٥:٤٣:١٤١٢:١٦:٣١١٨:٥٠:١١١٩:٠٧:٣٠٢٣:٣٥:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٢:٢٣١٢:١٦:٢٢١٨:٥٠:٤٤١٩:٠٨:٠٥٢٣:٣٥:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٣٢٠٥:٤١:٣٢١٢:١٦:١٣١٨:٥١:١٨١٩:٠٨:٤١٢٣:٣٤:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٢٩٠٥:٤٠:٤٢١٢:١٦:٠٥١٨:٥١:٥٢١٩:٠٩:١٧٢٣:٣٤:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:٢٧٠٥:٣٩:٥٣١٢:١٥:٥٨١٨:٥٢:٢٦١٩:٠٩:٥٣٢٣:٣٤:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٦:٢٥٠٥:٣٩:٠٥١٢:١٥:٥١١٨:٥٣:٠٠١٩:١٠:٢٩٢٣:٣٤:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٥:٢٥٠٥:٣٨:١٨١٢:١٥:٤٥١٨:٥٣:٣٤١٩:١١:٠٦٢٣:٣٤:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٤:٢٥٠٥:٣٧:٣٢١٢:١٥:٣٩١٨:٥٤:٠٨١٩:١١:٤٢٢٣:٣٣:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٣:٢٧٠٥:٣٦:٤٧١٢:١٥:٣٤١٨:٥٤:٤٣١٩:١٢:١٩٢٣:٣٣:٣٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٢:٢٩٠٥:٣٦:٠٣١٢:١٥:٢٩١٨:٥٥:١٧١٩:١٢:٥٦٢٣:٣٣:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٥:٢٠١٢:١٥:٢٥١٨:٥٥:٥٢١٩:١٣:٣٢٢٣:٣٣:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٠:٣٧٠٥:٣٤:٣٨١٢:١٥:٢٢١٨:٥٦:٢٧١٩:١٤:٠٩٢٣:٣٣:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٣٣:٥٨١٢:١٥:١٩١٨:٥٧:٠١١٩:١٤:٤٦٢٣:٣٢:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٣٣:١٨١٢:١٥:١٧١٨:٥٧:٣٦١٩:١٥:٢٣٢٣:٣٢:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٧:٥٨٠٥:٣٢:٤٠١٢:١٥:١٥١٨:٥٨:١١١٩:١٦:٠٠٢٣:٣٢:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٣٢:٠٣١٢:١٥:١٤١٨:٥٨:٤٥١٩:١٦:٣٧٢٣:٣٢:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کله گان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کله گان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کله گان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کله گان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر کله گان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کله گان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کله گان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر کله گان

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر کله گان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر کله گان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر کله گان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کله گان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کله گان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر کله گان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر کله گان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کله گان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر کله گان

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر کله گان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر کله گان شهر کله گان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر کله گان شهر کله گان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کله گان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کله گان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کله گان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر کله گان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کله گان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کله گان

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٠٠٥:٣٧:١٣١٢:٢٥:٢٢١٩:١٣:١٥١٩:٣١:٢٢٢٣:٤٢:٠٥
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٤٠٥:٣٧:٤٤١٢:٢٥:٢٤١٩:١٢:٤٦١٩:٣٠:٥٢٢٣:٤٢:١٣
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٩٠٥:٣٨:١٦١٢:٢٥:٢٥١٩:١٢:١٦١٩:٣٠:٢٠٢٣:٤٢:٢٠
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٤٠٥:٣٨:٤٨١٢:٢٥:٢٦١٩:١١:٤٥١٩:٢٩:٤٧٢٣:٤٢:٢٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٩٠٥:٣٩:٢٠١٢:٢٥:٢٦١٩:١١:١٣١٩:٢٩:١٢٢٣:٤٢:٣٤
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٤٠٥:٣٩:٥٢١٢:٢٥:٢٥١٩:١٠:٣٩١٩:٢٨:٣٧٢٣:٤٢:٣٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٩٠٥:٤٠:٢٤١٢:٢٥:٢٤١٩:١٠:٠٥١٩:٢٨:٠٠٢٣:٤٢:٤٥
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٥٠٥:٤٠:٥٦١٢:٢٥:٢٢١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٧:٢١٢٣:٤٢:٤٩
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٠٠٥:٤١:٢٨١٢:٢٥:١٩١٩:٠٨:٥١١٩:٢٦:٤٢٢٣:٤٢:٥٣
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٦٠٥:٤٢:٠٠١٢:٢٥:١٦١٩:٠٨:١٣١٩:٢٦:٠١٢٣:٤٢:٥٧
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٢:٣٢١٢:٢٥:١٢١٩:٠٧:٣٣١٩:٢٥:١٩٢٣:٤٣:٠٠
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٧٠٥:٤٣:٠٤١٢:٢٥:٠٨١٩:٠٦:٥٢١٩:٢٤:٣٦٢٣:٤٣:٠٢
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٢٠٥:٤٣:٣٥١٢:٢٥:٠٣١٩:٠٦:١٠١٩:٢٣:٥٢٢٣:٤٣:٠٤
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٤:٠٧١٢:٢٤:٥٧١٩:٠٥:٢٧١٩:٢٣:٠٦٢٣:٤٣:٠٥
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٤٤:٣٩١٢:٢٤:٥١١٩:٠٤:٤٢١٩:٢٢:٢٠٢٣:٤٣:٠٥
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٥:٤٥:١٠١٢:٢٤:٤٤١٩:٠٣:٥٧١٩:٢١:٣٢٢٣:٤٣:٠٥
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٢٠٥:٤٥:٤٢١٢:٢٤:٣٧١٩:٠٣:١١١٩:٢٠:٤٤٢٣:٤٣:٠٤
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٤٦:١٣١٢:٢٤:٢٩١٩:٠٢:٢٣١٩:١٩:٥٤٢٣:٤٣:٠٣
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٤٦:٤٤١٢:٢٤:٢٠١٩:٠١:٣٥١٩:١٩:٠٤٢٣:٤٣:٠٠
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٤٧:١٥١٢:٢٤:١١١٩:٠٠:٤٥١٩:١٨:١٢٢٣:٤٢:٥٨
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٠٠٥:٤٧:٤٦١٢:٢٤:٠٢١٨:٥٩:٥٥١٩:١٧:٢٠٢٣:٤٢:٥٥
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٤٨:١٧١٢:٢٣:٥٢١٨:٥٩:٠٤١٩:١٦:٢٦٢٣:٤٢:٥١
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٤٨:٤٨١٢:٢٣:٤١١٨:٥٨:١١١٩:١٥:٣٢٢٣:٤٢:٤٦
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢١٠٥:٤٩:١٨١٢:٢٣:٣٠١٨:٥٧:١٨١٩:١٤:٣٦٢٣:٤٢:٤١
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٤٩:٤٩١٢:٢٣:١٨١٨:٥٦:٢٤١٩:١٣:٤٠٢٣:٤٢:٣٦
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٧٠٥:٥٠:١٩١٢:٢٣:٠٦١٨:٥٥:٢٩١٩:١٢:٤٣٢٣:٤٢:٢٩
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٥٠:٤٩١٢:٢٢:٥٣١٨:٥٤:٣٣١٩:١١:٤٦٢٣:٤٢:٢٣
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥١:١٩١٢:٢٢:٤٠١٨:٥٣:٣٧١٩:١٠:٤٧٢٣:٤٢:١٥
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥١:٤٩١٢:٢٢:٢٦١٨:٥٢:٣٩١٩:٠٩:٤٨٢٣:٤٢:٠٧
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٢:١٨١٢:٢٢:١٢١٨:٥١:٤١١٩:٠٨:٤٨٢٣:٤١:٥٩
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٦٠٥:٥٢:٤٨١٢:٢١:٥٧١٨:٥٠:٤٢١٩:٠٧:٤٧٢٣:٤١:٥٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کله گان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کله گان شهر کله گان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کله گان شهر کله گان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کله گان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کله گان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کله گان

دهستان کله گان نام دهستانی در بخش جالق شهرستان سراوان، استان سیستان و بلوچستان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۹۳۳ نفر (۵۵۲ خانوار) بوده‌است

شهر کله گان در ویکیپدیا

شهر کله گان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کله گان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کله گان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کله گان بر روی نقشه

شهر کله گان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کله گان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کله گان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کله گان
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر کله گان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر کله گان + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر کله گان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کله گان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کله گان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کله گان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کله گان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا کله گان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کله گان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کله گان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق کله گان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کله گان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کله گان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کله گان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا کله گان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کله گان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو