جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کله جوب علیا2

حومه | گیلان غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز کله جوب علیا2


اذان صبح: ٠٤:٣٣:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٤٢
اذان ظهر: ١٣:٢٩:٣٠
غروب آفتاب: ٢٠:٤٢:١٣
اذان مغرب: ٢١:٠٢:٥٠
نیمه شب: ٠٠:٣٨:١٥

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کله جوب علیا2 (شهرستان گیلان غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای کله جوب علیا2)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کله جوب علیا2)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کله جوب علیا2)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

یوهان اسمیت
پایه ی دوستی این است كه هرچه دادید، فراموش كنید و هرچه گرفتید، به یاد بسپارید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کله جوب علیا2

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کله جوب علیا2 در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کله جوب علیا2 ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کله جوب علیا2 (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کله جوب علیا2 ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کله جوب علیا2 ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:١٩٠٦:٤٣:١٩١٣:٢٤:٢٥٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٣٩:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٥٥٠٦:٤٢:١٢١٣:٢٤:١٥٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٣٩:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٣١٠٦:٤١:٠٦١٣:٢٤:٠٦٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٣٨:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٠٨٠٦:٤٠:٠٢١٣:٢٣:٥٧٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:١٤٠٠:٣٨:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٨:٥٨١٣:٢٣:٤٩٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٣٨:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٧:٥٥١٣:٢٣:٤٢٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٣٨:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٦:٥٣١٣:٢٣:٣٤٢٠:١٠:٤٦٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٣٧:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣٥:٥٣١٣:٢٣:٢٨٢٠:١١:٣٣٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٣٧:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٣٤:٥٣١٣:٢٣:٢١٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:٢٣٠٠:٣٧:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٣٣:٥٤١٣:٢٣:١٦٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:١٣٠٠:٣٧:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٣٢:٥٧١٣:٢٣:١١٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٣٦:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٣٢:٠١١٣:٢٣:٠٦٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٣٦:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٣١:٠٦١٣:٢٣:٠٢٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٤:٤٢٠٠:٣٦:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٣٠:١٢١٣:٢٢:٥٩٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٥:٣١٠٠:٣٦:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٩:٢٠١٣:٢٢:٥٦٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٣٥:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٨:٢٩١٣:٢٢:٥٤٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٧:١٠٠٠:٣٥:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٧:٣٩١٣:٢٢:٥٢٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٣٥:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٦:٥١١٣:٢٢:٥١٢٠:١٩:١٩٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٣٥:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٦:٠٣١٣:٢٢:٥١٢٠:٢٠:٠٤٢٠:٣٩:٣٦٠٠:٣٥:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:١٦٠٦:٢٥:١٨١٣:٢٢:٥١٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤٠:٢٤٠٠:٣٥:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:١٢٠٦:٢٤:٣٣١٣:٢٢:٥١٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤١:١٣٠٠:٣٤:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٢٣:٥٠١٣:٢٢:٥٣٢٠:٢٢:٢٠٢٠:٤٢:٠٠٠٠:٣٤:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٢٣:٠٩١٣:٢٢:٥٤٢٠:٢٣:٠٥٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٣٤:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢٢:٢٩١٣:٢٢:٥٧٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٣:٣٥٠٠:٣٤:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:١١٠٦:٢١:٥٠١٣:٢٣:٠٠٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٤:٢٢٠٠:٣٤:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:١٥٠٦:٢١:١٣١٣:٢٣:٠٣٢٠:٢٥:١٧٢٠:٤٥:٠٨٠٠:٣٤:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٢٠:٣٨١٣:٢٣:٠٧٢٠:٢٦:٠٠٢٠:٤٥:٥٤٠٠:٣٤:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٢٠:٠٤١٣:٢٣:١٢٢٠:٢٦:٤٣٢٠:٤٦:٣٩٠٠:٣٤:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٩:٣١١٣:٢٣:١٧٢٠:٢٧:٢٥٢٠:٤٧:٢٤٠٠:٣٤:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کله جوب علیا2

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کله جوب علیا2 در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کله جوب علیا2 بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کله جوب علیا2

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای کله جوب علیا2

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کله جوب علیا2 قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کله جوب علیا2 دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای کله جوب علیا2

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کله جوب علیا2

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای کله جوب علیا2 در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای کله جوب علیا2 بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کله جوب علیا2 را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کله جوب علیا2 برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کله جوب علیا2

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کله جوب علیا2 قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کله جوب علیا2 دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کله جوب علیا2

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٦٠٦:١٥:١٧١٣:٢٨:٢٦٢٠:٤١:٣٤٢١:٠٢:١٣٠٠:٣٧:٠٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣١٠٦:١٥:٣١١٣:٢٨:٣٩٢٠:٤١:٤٥٢١:٠٢:٢٤٠٠:٣٧:١٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٨٠٦:١٥:٤٧١٣:٢٨:٥١٢٠:٤١:٥٤٢١:٠٢:٣٣٠٠:٣٧:٣١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٨٠٦:١٦:٠٤١٣:٢٩:٠٤٢٠:٤٢:٠٢٢١:٠٢:٤٠٠٠:٣٧:٤٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٩٠٦:١٦:٢٢١٣:٢٩:١٧٢٠:٤٢:٠٨٢١:٠٢:٤٦٠٠:٣٨:٠٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٢٠٦:١٦:٤٢١٣:٢٩:٣٠٢٠:٤٢:١٣٢١:٠٢:٥٠٠٠:٣٨:١٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٨٠٦:١٧:٠٢١٣:٢٩:٤٢٢٠:٤٢:١٦٢١:٠٢:٥٣٠٠:٣٨:٣١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٦٠٦:١٧:٢٤١٣:٢٩:٥٤٢٠:٤٢:١٨٢١:٠٢:٥٣٠٠:٣٨:٤٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٥٠٦:١٧:٤٨١٣:٣٠:٠٦٢٠:٤٢:١٨٢١:٠٢:٥٣٠٠:٣٩:٠٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٧٠٦:١٨:١٢١٣:٣٠:١٨٢٠:٤٢:١٦٢١:٠٢:٥٠٠٠:٣٩:١٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٠٠٦:١٨:٣٨١٣:٣٠:٣٠٢٠:٤٢:١٣٢١:٠٢:٤٦٠٠:٣٩:٣٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١٩:٠٤١٣:٣٠:٤١٢٠:٤٢:٠٨٢١:٠٢:٤٠٠٠:٣٩:٥٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٢٠٦:١٩:٣٢١٣:٣٠:٥٢٢٠:٤٢:٠٢٢١:٠٢:٣٢٠٠:٤٠:٠٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١١٠٦:٢٠:٠١١٣:٣١:٠٣٢٠:٤١:٥٤٢١:٠٢:٢٢٠٠:٤٠:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥١٠٦:٢٠:٣٠١٣:٣١:١٣٢٠:٤١:٤٤٢١:٠٢:١١٠٠:٤٠:٣٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٢١:٠١١٣:٣١:٢٣٢٠:٤١:٣٣٢١:٠١:٥٨٠٠:٤٠:٥٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٧٠٦:٢١:٣٢١٣:٣١:٣٣٢٠:٤١:٢٠٢١:٠١:٤٣٠٠:٤١:١١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٢٠٦:٢٢:٠٥١٣:٣١:٤٢٢٠:٤١:٠٥٢١:٠١:٢٦٠٠:٤١:٢٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٨٠٦:٢٢:٣٨١٣:٣١:٥١٢٠:٤٠:٤٨٢١:٠١:٠٨٠٠:٤١:٤٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٢٣:١٢١٣:٣١:٥٩٢٠:٤٠:٣٠٢١:٠٠:٤٨٠٠:٤١:٥٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٢٣:٤٦١٣:٣٢:٠٧٢٠:٤٠:١١٢١:٠٠:٢٦٠٠:٤٢:١٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:٢٤:٢٢١٣:٣٢:١٤٢٠:٣٩:٤٩٢١:٠٠:٠٢٠٠:٤٢:٢٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٢٤:٥٨١٣:٣٢:٢١٢٠:٣٩:٢٦٢٠:٥٩:٣٧٠٠:٤٢:٤٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٢٥:٣٥١٣:٣٢:٢٧٢٠:٣٩:٠٢٢٠:٥٩:١٠٠٠:٤٢:٥٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٢٦:١٢١٣:٣٢:٣٣٢٠:٣٨:٣٥٢٠:٥٨:٤٢٠٠:٤٣:١١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٦:٥٠١٣:٣٢:٣٨٢٠:٣٨:٠٧٢٠:٥٨:١١٠٠:٤٣:٢٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٢٧:٢٨١٣:٣٢:٤٣٢٠:٣٧:٣٨٢٠:٥٧:٣٩٠٠:٤٣:٣٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٢٨:٠٨١٣:٣٢:٤٨٢٠:٣٧:٠٧٢٠:٥٧:٠٦٠٠:٤٣:٥١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٢٨:٤٧١٣:٣٢:٥١٢٠:٣٦:٣٤٢٠:٥٦:٣٠٠٠:٤٤:٠٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٩:٢٧١٣:٣٢:٥٤٢٠:٣٦:٠٠٢٠:٥٥:٥٣٠٠:٤٤:١٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٣٠:٠٨١٣:٣٢:٥٧٢٠:٣٥:٢٤٢٠:٥٥:١٥٠٠:٤٤:٢٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کله جوب علیا2

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کله جوب علیا2 روستای کله جوب علیا2 در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کله جوب علیا2 روستای کله جوب علیا2 بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کله جوب علیا2 را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کله جوب علیا2 برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کله جوب علیا2

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کله جوب علیا2 موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کله جوب علیا2 برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کله جوب علیا2

روستای کله جوب علیا2 بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کله جوب علیا2

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کله جوب علیا2 است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کله جوب علیا2
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کله جوب علیا2 + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای کله جوب علیا2 + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کله جوب علیا2 + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کله جوب علیا2

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کله جوب علیا2 رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ کله جوب علیا2 دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کله جوب علیا2 ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کله جوب علیا2 ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کله جوب علیا2 ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق کله جوب علیا2
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کله جوب علیا2
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ کله جوب علیا2 دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کله جوب علیا2 دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کله جوب علیا2 یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو