جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کله جوب علیا2

حومه | گیلان غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز کله جوب علیا2


اذان صبح: ٠٤:٥٢:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٤٩
اذان ظهر: ١٢:١٨:٥٩
غروب آفتاب: ١٨:٢٢:٣٧
اذان مغرب: ١٨:٤٠:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٥٨

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کله جوب علیا2 (شهرستان گیلان غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای کله جوب علیا2)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای کله جوب علیا2)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کله جوب علیا2)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
از دو مسلمان كه به هم برخورد مي كند آن كه ديگري را بيشتر دوست دارد بهتر است .

اوقات شرعی ماه جاری روستای کله جوب علیا2

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کله جوب علیا2 در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کله جوب علیا2 ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کله جوب علیا2 (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کله جوب علیا2 ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کله جوب علیا2 ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٥٥٠٦:٤٢:١٢١٣:٢٤:١٥٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٣٩:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٣١٠٦:٤١:٠٦١٣:٢٤:٠٦٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٣٨:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٠٨٠٦:٤٠:٠٢١٣:٢٣:٥٧٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:١٤٠٠:٣٨:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٨:٥٨١٣:٢٣:٤٩٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٣٨:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٧:٥٥١٣:٢٣:٤٢٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٣٨:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٦:٥٣١٣:٢٣:٣٤٢٠:١٠:٤٦٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٣٧:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣٥:٥٣١٣:٢٣:٢٨٢٠:١١:٣٣٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٣٧:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٣٤:٥٣١٣:٢٣:٢١٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:٢٣٠٠:٣٧:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٣٣:٥٤١٣:٢٣:١٦٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:١٣٠٠:٣٧:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٣٢:٥٧١٣:٢٣:١١٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٣٦:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٣٢:٠١١٣:٢٣:٠٦٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٣٦:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٣١:٠٦١٣:٢٣:٠٢٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٤:٤٢٠٠:٣٦:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٣٠:١٢١٣:٢٢:٥٩٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٥:٣١٠٠:٣٦:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٩:٢٠١٣:٢٢:٥٦٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٣٥:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٨:٢٩١٣:٢٢:٥٤٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٧:١٠٠٠:٣٥:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٧:٣٩١٣:٢٢:٥٢٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٣٥:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٦:٥١١٣:٢٢:٥١٢٠:١٩:١٩٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٣٥:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٦:٠٣١٣:٢٢:٥١٢٠:٢٠:٠٤٢٠:٣٩:٣٦٠٠:٣٥:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:١٦٠٦:٢٥:١٨١٣:٢٢:٥١٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤٠:٢٤٠٠:٣٥:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:١٢٠٦:٢٤:٣٣١٣:٢٢:٥١٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤١:١٣٠٠:٣٤:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٢٣:٥٠١٣:٢٢:٥٣٢٠:٢٢:٢٠٢٠:٤٢:٠٠٠٠:٣٤:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٢٣:٠٩١٣:٢٢:٥٤٢٠:٢٣:٠٥٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٣٤:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢٢:٢٩١٣:٢٢:٥٧٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٣:٣٥٠٠:٣٤:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:١١٠٦:٢١:٥٠١٣:٢٣:٠٠٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٤:٢٢٠٠:٣٤:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:١٥٠٦:٢١:١٣١٣:٢٣:٠٣٢٠:٢٥:١٧٢٠:٤٥:٠٨٠٠:٣٤:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٢٠:٣٨١٣:٢٣:٠٧٢٠:٢٦:٠٠٢٠:٤٥:٥٤٠٠:٣٤:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٢٠:٠٤١٣:٢٣:١٢٢٠:٢٦:٤٣٢٠:٤٦:٣٩٠٠:٣٤:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٩:٣١١٣:٢٣:١٧٢٠:٢٧:٢٥٢٠:٤٧:٢٤٠٠:٣٤:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٩:٠٠١٣:٢٣:٢٣٢٠:٢٨:٠٧٢٠:٤٨:٠٨٠٠:٣٤:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کله جوب علیا2

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کله جوب علیا2 در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کله جوب علیا2 بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کله جوب علیا2

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کله جوب علیا2

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کله جوب علیا2 قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کله جوب علیا2 دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کله جوب علیا2

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای کله جوب علیا2

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کله جوب علیا2 در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کله جوب علیا2 بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کله جوب علیا2 را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کله جوب علیا2 برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کله جوب علیا2

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کله جوب علیا2 قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کله جوب علیا2 دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کله جوب علیا2

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٤:٤٩١٢:١٨:٥٩١٨:٢٢:٣٧١٨:٤٠:٢٠٢٣:٣٧:٥٨
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٥:٣١١٢:١٨:٣٨١٨:٢١:١٢١٨:٣٨:٥٥٢٣:٣٧:٣٩
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٦:١٤١٢:١٨:١٧١٨:١٩:٤٨١٨:٣٧:٣١٢٣:٣٧:٢١
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٦:٥٧١٢:١٧:٥٦١٨:١٨:٢٤١٨:٣٦:٠٧٢٣:٣٧:٠٢
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٠٠٦:١٧:٤٠١٢:١٧:٣٦١٨:١٧:٠١١٨:٣٤:٤٣٢٣:٣٦:٤٣
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٦٠٦:١٨:٢٣١٢:١٧:١٦١٨:١٥:٣٧١٨:٣٣:٢٠٢٣:٣٦:٢٥
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٢٠٦:١٩:٠٦١٢:١٦:٥٦١٨:١٤:١٤١٨:٣١:٥٧٢٣:٣٦:٠٦
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٩:٥٠١٢:١٦:٣٦١٨:١٢:٥١١٨:٣٠:٣٤٢٣:٣٥:٤٧
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٠:٣٤١٢:١٦:١٦١٨:١١:٢٨١٨:٢٩:١١٢٣:٣٥:٢٩
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢١:١٨١٢:١٥:٥٧١٨:١٠:٠٥١٨:٢٧:٤٩٢٣:٣٥:١١
١١ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٢:٠٢١٢:١٥:٣٨١٨:٠٨:٤٣١٨:٢٦:٢٨٢٣:٣٤:٥٢
١٢ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٢:٤٧١٢:١٥:٢٠١٨:٠٧:٢٢١٨:٢٥:٠٧٢٣:٣٤:٣٤
١٣ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٣:٣١١٢:١٥:٠١١٨:٠٦:٠١١٨:٢٣:٤٦٢٣:٣٤:١٦
١٤ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٤:١٦١٢:١٤:٤٣١٨:٠٤:٤٠١٨:٢٢:٢٦٢٣:٣٣:٥٩
١٥ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٥:٠١١٢:١٤:٢٦١٨:٠٣:١٩١٨:٢١:٠٦٢٣:٣٣:٤١
١٦ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢٥:٤٧١٢:١٤:٠٨١٨:٠٢:٠٠١٨:١٩:٤٧٢٣:٣٣:٢٤
١٧ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٦:٣٣١٢:١٣:٥٢١٨:٠٠:٤٠١٨:١٨:٢٩٢٣:٣٣:٠٧
١٨ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٧:١٩١٢:١٣:٣٥١٧:٥٩:٢٢١٨:١٧:١١٢٣:٣٢:٥٠
١٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٨٠٦:٢٨:٠٥١٢:١٣:١٩١٧:٥٨:٠٤١٨:١٥:٥٤٢٣:٣٢:٣٤
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٨:٥٢١٢:١٣:٠٤١٧:٥٦:٤٦١٨:١٤:٣٧٢٣:٣٢:١٧
٢١ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٢٩:٣٩١٢:١٢:٤٩١٧:٥٥:٢٩١٨:١٣:٢٢٢٣:٣٢:٠٢
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٠:٢٦١٢:١٢:٣٤١٧:٥٤:١٣١٨:١٢:٠٧٢٣:٣١:٤٦
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣١:١٤١٢:١٢:٢١١٧:٥٢:٥٨١٨:١٠:٥٣٢٣:٣١:٣١
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٢:٠٢١٢:١٢:٠٧١٧:٥١:٤٣١٨:٠٩:٣٩٢٣:٣١:١٧
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣٢:٥١١٢:١١:٥٥١٧:٥٠:٢٩١٨:٠٨:٢٧٢٣:٣١:٠٣
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٣:٤٠١٢:١١:٤٢١٧:٤٩:١٦١٨:٠٧:١٥٢٣:٣٠:٤٩
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٤:٢٩١٢:١١:٣١١٧:٤٨:٠٤١٨:٠٦:٠٥٢٣:٣٠:٣٦
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٥:١٩١٢:١١:٢٠١٧:٤٦:٥٣١٨:٠٤:٥٥٢٣:٣٠:٢٣
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٣٠٦:٣٦:٠٩١٢:١١:١٠١٧:٤٥:٤٣١٨:٠٣:٤٦٢٣:٣٠:١١
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٦:٥٩١٢:١١:٠٠١٧:٤٤:٣٣١٨:٠٢:٣٩٢٣:٢٩:٥٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کله جوب علیا2

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کله جوب علیا2 روستای کله جوب علیا2 در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کله جوب علیا2 روستای کله جوب علیا2 بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کله جوب علیا2 را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کله جوب علیا2 برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کله جوب علیا2

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کله جوب علیا2 موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کله جوب علیا2 برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کله جوب علیا2

روستای کله جوب علیا2 بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کله جوب علیا2

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کله جوب علیا2 است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کله جوب علیا2
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای کله جوب علیا2 + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای کله جوب علیا2 + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کله جوب علیا2 + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کله جوب علیا2

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کله جوب علیا2 رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کله جوب علیا2 ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا کله جوب علیا2 دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کله جوب علیا2 ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کله جوب علیا2 دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کله جوب علیا2
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ کله جوب علیا2 دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کله جوب علیا2
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کله جوب علیا2

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کله جوب علیا2 یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو