جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کله بندان

امجز | عنبرآباد | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز کله بندان

اذان صبح: ٠٤:١٣:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٣٠
غروب آفتاب: ١٩:٣٩:٢٨
اذان مغرب: ١٩:٥٨:٢٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:٥٥

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کله بندان (شهرستان عنبرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای کله بندان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کله بندان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کله بندان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

لرد چسترفیلد
اگر می توانی، خردمندتر از بقیه ی مردم باش؛ ولی در این مورد، چیزی به آنها نگو.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کله بندان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کله بندان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کله بندان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کله بندان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کله بندان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کله بندان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٣:٢٦٠٦:١٣:٣١١٢:٣٨:٠٦١٩:٠٣:٠٧١٩:٢٠:١٤٢٣:٥٧:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٢:٢٨١٢:٣٧:٥٢١٩:٠٣:٤١١٩:٢٠:٥٠٢٣:٥٧:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١١:٢٥١٢:٣٧:٣٧١٩:٠٤:١٥١٩:٢١:٢٦٢٣:٥٧:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٠:٢٣١٢:٣٧:٢٤١٩:٠٤:٥٠١٩:٢٢:٠٢٢٣:٥٦:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٠٩:٢٢١٢:٣٧:١٠١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٢:٣٨٢٣:٥٦:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:١٩٠٦:٠٨:٢١١٢:٣٦:٥٧١٩:٠٥:٥٩١٩:٢٣:١٥٢٣:٥٦:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٠٧:٢٠١٢:٣٦:٤٤١٩:٠٦:٣٤١٩:٢٣:٥١٢٣:٥٥:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٦:٢١١٢:٣٦:٣٢١٩:٠٧:٠٩١٩:٢٤:٢٨٢٣:٥٥:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٤٤٠٦:٠٥:٢٢١٢:٣٦:٢٠١٩:٠٧:٤٤١٩:٢٥:٠٥٢٣:٥٥:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٤:٢٤١٢:٣٦:٠٩١٩:٠٨:١٩١٩:٢٥:٤٢٢٣:٥٤:٥١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٣:٢٧١٢:٣٥:٥٨١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٦:٢٠٢٣:٥٤:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠٢:٣٠١٢:٣٥:٤٧١٩:٠٩:٣٠١٩:٢٦:٥٧٢٣:٥٤:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠١:٣٥١٢:٣٥:٣٧١٩:١٠:٠٥١٩:٢٧:٣٥٢٣:٥٤:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٠:٤٠١٢:٣٥:٢٨١٩:١٠:٤١١٩:٢٨:١٢٢٣:٥٣:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٥٠٠٥:٥٩:٤٦١٢:٣٥:١٩١٩:١١:١٦١٩:٢٨:٥٠٢٣:٥٣:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٤٣٠٥:٥٨:٥٣١٢:٣٥:١٠١٩:١١:٥٢١٩:٢٩:٢٨٢٣:٥٣:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٣٧٠٥:٥٨:٠١١٢:٣٥:٠٣١٩:١٢:٢٨١٩:٣٠:٠٦٢٣:٥٣:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٣:٣٢٠٥:٥٧:١٠١٢:٣٤:٥٥١٩:١٣:٠٤١٩:٣٠:٤٤٢٣:٥٢:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٢٨٠٥:٥٦:٢٠١٢:٣٤:٤٨١٩:١٣:٤٠١٩:٣١:٢٣٢٣:٥٢:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣١:٢٥٠٥:٥٥:٣١١٢:٣٤:٤٢١٩:١٤:١٦١٩:٣٢:٠١٢٣:٥٢:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥٤:٤٣١٢:٣٤:٣٦١٩:١٤:٥٣١٩:٣٢:٤٠٢٣:٥٢:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٥٣:٥٦١٢:٣٤:٣١١٩:١٥:٢٩١٩:٣٣:١٩٢٣:٥١:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٣:١٠١٢:٣٤:٢٧١٩:١٦:٠٦١٩:٣٣:٥٧٢٣:٥١:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥٢:٢٥١٢:٣٤:٢٣١٩:١٦:٤٢١٩:٣٤:٣٦٢٣:٥١:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٥١:٤٢١٢:٣٤:١٩١٩:١٧:١٩١٩:٣٥:١٥٢٣:٥١:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٥٠:٥٩١٢:٣٤:١٦١٩:١٧:٥٥١٩:٣٥:٥٤٢٣:٥١:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٣١٠٥:٥٠:١٨١٢:٣٤:١٤١٩:١٨:٣٢١٩:٣٦:٣٣٢٣:٥١:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٤٩:٣٨١٢:٣٤:١٢١٩:١٩:٠٩١٩:٣٧:١٢٢٣:٥٠:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٤٨:٥٩١٢:٣٤:١١١٩:١٩:٤٥١٩:٣٧:٥١٢٣:٥٠:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کله بندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کله بندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کله بندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کله بندان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کله بندان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کله بندان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کله بندان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کله بندان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای کله بندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کله بندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کله بندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کله بندان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کله بندان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کله بندان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای کله بندان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کله بندان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کله بندان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کله بندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کله بندان روستای کله بندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کله بندان روستای کله بندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کله بندان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کله بندان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کله بندان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کله بندان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کله بندان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کله بندان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٥٠٥:٤٠:٤٤١٢:٣٩:٤٢١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٧:٤٢٢٣:٥٣:٣٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٤٠:٥٨١٢:٣٩:٥٥١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:٥٤٢٣:٥٣:٤٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٥٠٥:٤١:١٣١٢:٤٠:٠٨١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٨:٠٤٢٣:٥٤:٠٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٤١:٢٩١٢:٤٠:٢١١٩:٣٩:١٢١٩:٥٨:١٣٢٣:٥٤:١٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢١٠٥:٤١:٤٦١٢:٤٠:٣٤١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٨:٢١٢٣:٥٤:٣١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤٢:٠٣١٢:٤٠:٤٧١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٨:٢٧٢٣:٥٤:٤٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٣٠٥:٤٢:٢٢١٢:٤٠:٥٩١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٨:٣٢٢٣:٥٥:٠٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٧٠٥:٤٢:٤٢١٢:٤١:١٢١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٨:٣٥٢٣:٥٥:١٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٢٠٥:٤٣:٠٣١٢:٤١:٢٤١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٨:٣٨٢٣:٥٥:٢٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٨٠٥:٤٣:٢٤١٢:٤١:٣٥١٩:٣٩:٤١١٩:٥٨:٣٨٢٣:٥٥:٤٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٥٠٥:٤٣:٤٦١٢:٤١:٤٧١٩:٣٩:٤١١٩:٥٨:٣٨٢٣:٥٥:٥٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٤٠٥:٤٤:٠٩١٢:٤١:٥٨١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٨:٣٥٢٣:٥٦:١٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٥٠٥:٤٤:٣٣١٢:٤٢:٠٩١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٨:٣٢٢٣:٥٦:٢٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٦٠٥:٤٤:٥٨١٢:٤٢:٢٠١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٨:٢٧٢٣:٥٦:٤١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٥:٢٣١٢:٤٢:٣٠١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٨:٢٠٢٣:٥٦:٥٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٢٠٥:٤٥:٤٩١٢:٤٢:٤٠١٩:٣٩:٢١١٩:٥٨:١٢٢٣:٥٧:٠٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٧٠٥:٤٦:١٥١٢:٤٢:٤٩١٩:٣٩:١٣١٩:٥٨:٠٣٢٣:٥٧:٢٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٣٠٥:٤٦:٤٣١٢:٤٢:٥٩١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:٥٢٢٣:٥٧:٣٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٠٠٥:٤٧:١١١٢:٤٣:٠٧١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٧:٤٠٢٣:٥٧:٥١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٨٠٥:٤٧:٣٩١٢:٤٣:١٦١٩:٣٨:٤١١٩:٥٧:٢٦٢٣:٥٨:٠٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٨:٠٨١٢:٤٣:٢٤١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٧:١١٢٣:٥٨:١٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٨:٣٧١٢:٤٣:٣١١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٥٤٢٣:٥٨:٣٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٨٠٥:٤٩:٠٧١٢:٤٣:٣٨١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٦:٣٦٢٣:٥٨:٤٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٩٠٥:٤٩:٣٨١٢:٤٣:٤٥١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٦:١٦٢٣:٥٨:٥٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٠:٠٩١٢:٤٣:٥١١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٥٥٢٣:٥٩:٠٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٥٠:٤٠١٢:٤٣:٥٧١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:٣٣٢٣:٥٩:١٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥١:١١١٢:٤٤:٠٢١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٥:٠٩٢٣:٥٩:٢٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥١:٤٣١٢:٤٤:٠٦١٩:٣٦:١٣١٩:٥٤:٤٤٢٣:٥٩:٤٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٥٢:١٦١٢:٤٤:١٠١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٤:١٧٢٣:٥٩:٥١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٥٢:٤٨١٢:٤٤:١٤١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:٤٩٠٠:٠٠:٠١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥٣:٢١١٢:٤٤:١٧١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٣:٢٠٠٠:٠٠:١٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کله بندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کله بندان روستای کله بندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کله بندان روستای کله بندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کله بندان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کله بندان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کله بندان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کله بندان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کله بندان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کله بندان

روستای کله بندان بر روی نقشه

روستای کله بندان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کله بندان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کله بندان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کله بندان
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کله بندان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای کله بندان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کله بندان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کله بندان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کله بندان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کله بندان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کله بندان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کله بندان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کله بندان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا کله بندان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کله بندان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کله بندان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کله بندان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق کله بندان
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کله بندان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کله بندان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو