جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کله بندان

امجز | عنبرآباد | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز کله بندان


اذان صبح: ٠٤:٠٧:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٩:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٤١
غروب آفتاب: ١٩:٣٧:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٥٦:٣١
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٣٤

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کله بندان (شهرستان عنبرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای کله بندان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای کله بندان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کله بندان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
سخت‌‌ترین مردم از جهت پشیمانی در روز قیامت، مردمی است كه آخرت خود را به دنیای غیر خودش فروخته است. (یعنی حتّی نفع دنیایی هم به او نرسیده‌ است و افراد دیگر بهره مند شده‌اند)

اوقات شرعی ماه جاری روستای کله بندان

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کله بندان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کله بندان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کله بندان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کله بندان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کله بندان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٢:١٧١٢:٣٥:٤٦١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٧:٠٧٢٣:٥٤:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠١:٢٢١٢:٣٥:٣٦١٩:١٠:١٥١٩:٢٧:٤٥٢٣:٥٣:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٠:٢٨١٢:٣٥:٢٧١٩:١٠:٥٠١٩:٢٨:٢٣٢٣:٥٣:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٣٤٠٥:٥٩:٣٤١٢:٣٥:١٨١٩:١١:٢٦١٩:٢٩:٠١٢٣:٥٣:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٢٨٠٥:٥٨:٤٢١٢:٣٥:١٠١٩:١٢:٠٢١٩:٢٩:٣٩٢٣:٥٣:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٢٣٠٥:٥٧:٥٠١٢:٣٥:٠٢١٩:١٢:٣٨١٩:٣٠:١٧٢٣:٥٢:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥٦:٥٩١٢:٣٤:٥٥١٩:١٣:١٤١٩:٣٠:٥٥٢٣:٥٢:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٦:٠٩١٢:٣٤:٤٨١٩:١٣:٥١١٩:٣١:٣٤٢٣:٥٢:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:١١٠٥:٥٥:٢٠١٢:٣٤:٤٢١٩:١٤:٢٧١٩:٣٢:١٢٢٣:٥٢:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٤:٣٣١٢:٣٤:٣٦١٩:١٥:٠٣١٩:٣٢:٥١٢٣:٥٢:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٥٣:٤٦١٢:٣٤:٣١١٩:١٥:٣٩١٩:٣٣:٢٩٢٣:٥١:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٣:٠٠١٢:٣٤:٢٧١٩:١٦:١٦١٩:٣٤:٠٨٢٣:٥١:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٢:١٦١٢:٣٤:٢٣١٩:١٦:٥٢١٩:٣٤:٤٧٢٣:٥١:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:١١٠٥:٥١:٣٢١٢:٣٤:١٩١٩:١٧:٢٨١٩:٣٥:٢٥٢٣:٥١:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٠:٥٠١٢:٣٤:١٦١٩:١٨:٠٥١٩:٣٦:٠٤٢٣:٥١:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٠:٠٨١٢:٣٤:١٤١٩:١٨:٤١١٩:٣٦:٤٣٢٣:٥١:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٤٩:٢٨١٢:٣٤:١٢١٩:١٩:١٨١٩:٣٧:٢١٢٣:٥٠:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٤٨:٥٠١٢:٣٤:١١١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:٠٠٢٣:٥٠:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٣٨٠٥:٤٨:١٢١٢:٣٤:١١١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٨:٣٩٢٣:٥٠:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٤٧:٣٥١٢:٣٤:١١١٩:٢١:٠٧١٩:٣٩:١٧٢٣:٥٠:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٥٨٠٥:٤٧:٠٠١٢:٣٤:١٢١٩:٢١:٤٣١٩:٣٩:٥٦٢٣:٥٠:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٠٩٠٥:٤٦:٢٦١٢:٣٤:١٣١٩:٢٢:١٩١٩:٤٠:٣٤٢٣:٥٠:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٢٣٠٥:٤٥:٥٤١٢:٣٤:١٥١٩:٢٢:٥٥١٩:٤١:١٢٢٣:٥٠:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٣٧٠٥:٤٥:٢٢١٢:٣٤:١٧١٩:٢٣:٣٠١٩:٤١:٥٠٢٣:٥٠:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٥٣٠٥:٤٤:٥٢١٢:٣٤:٢٠١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٢:٢٨٢٣:٥٠:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:١١٠٥:٤٤:٢٤١٢:٣٤:٢٣١٩:٢٤:٤١١٩:٤٣:٠٥٢٣:٥٠:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٣٠٠٥:٤٣:٥٦١٢:٣٤:٢٨١٩:٢٥:١٦١٩:٤٣:٤٢٢٣:٥٠:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤٣:٣٠١٢:٣٤:٣٢١٩:٢٥:٥١١٩:٤٤:١٩٢٣:٥٠:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:١٢٠٥:٤٣:٠٥١٢:٣٤:٣٧١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٤:٥٦٢٣:٥٠:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کله بندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کله بندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کله بندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کله بندان

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای کله بندان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کله بندان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کله بندان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای کله بندان

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کله بندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای کله بندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای کله بندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کله بندان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کله بندان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کله بندان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای کله بندان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کله بندان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کله بندان

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٠٠٥:٤٣:٥٠١٢:٣٤:٢٩١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٣:٥١٢٣:٥٠:٠٣
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤١٠٥:٤٣:٢٤١٢:٣٤:٣٣١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٤:٢٨٢٣:٥٠:٠١
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٣٠٥:٤٣:٠٠١٢:٣٤:٣٨١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٥:٠٤٢٣:٥٠:٠٠
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٧٠٥:٤٢:٣٦١٢:٣٤:٤٤١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٥:٤٠٢٣:٥٠:٠٠
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٣٠٥:٤٢:١٤١٢:٣٤:٥٠١٩:٢٧:٤١١٩:٤٦:١٦٢٣:٥٠:٠١
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٠٠٥:٤١:٥٤١٢:٣٤:٥٧١٩:٢٨:١٥١٩:٤٦:٥١٢٣:٥٠:٠٢
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٤٩٠٥:٤١:٣٥١٢:٣٥:٠٤١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٧:٢٦٢٣:٥٠:٠٣
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٩٠٥:٤١:١٧١٢:٣٥:١١١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٨:٠٠٢٣:٥٠:٠٦
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٥١٠٥:٤١:٠١١٢:٣٥:٢٠١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٨:٣٤٢٣:٥٠:٠٩
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٠:٤٦١٢:٣٥:٢٨١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٩:٠٧٢٣:٥٠:١٢
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٠١٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣٥:٣٧١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٩:٤٠٢٣:٥٠:١٦
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٤٠:٢٠١٢:٣٥:٤٦١٩:٣١:٢٥١٩:٥٠:١٢٢٣:٥٠:٢١
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٧٠٥:٤٠:٠٩١٢:٣٥:٥٦١٩:٣١:٥٥١٩:٥٠:٤٣٢٣:٥٠:٢٦
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٣٩:٥٩١٢:٣٦:٠٦١٩:٣٢:٢٤١٩:٥١:١٣٢٣:٥٠:٣٢
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤١٠٥:٣٩:٥١١٢:٣٦:١٧١٩:٣٢:٥٢١٩:٥١:٤٣٢٣:٥٠:٣٩
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٥٠٥:٣٩:٤٤١٢:٣٦:٢٧١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٢:١٢٢٣:٥٠:٤٦
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١١٠٥:٣٩:٣٩١٢:٣٦:٣٨١٩:٣٣:٤٧١٩:٥٢:٤١٢٣:٥٠:٥٣
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٩٠٥:٣٩:٣٥١٢:٣٦:٥٠١٩:٣٤:١٣١٩:٥٣:٠٨٢٣:٥١:٠١
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٣٩:٣٢١٢:٣٧:٠١١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٣:٣٥٢٣:٥١:١٠
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤١٠٥:٣٩:٣٠١٢:٣٧:١٣١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٤:٠٠٢٣:٥١:١٩
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٣٩:٣٠١٢:٣٧:٢٥١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٤:٢٥٢٣:٥١:٢٨
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٣٩:٣١١٢:٣٧:٣٧١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٤:٤٨٢٣:٥١:٣٨
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٣٩:٣٣١٢:٣٧:٥٠١٩:٣٦:١٢١٩:٥٥:١١٢٣:٥١:٤٩
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٣٩:٣٧١٢:٣٨:٠٢١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٥:٣٣٢٣:٥١:٥٩
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٣٩:٤١١٢:٣٨:١٥١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٥:٥٣٢٣:٥٢:١٠
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٣٩:٤٧١٢:٣٨:٢٨١٩:٣٧:١٢١٩:٥٦:١٣٢٣:٥٢:٢٢
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٣٩:٥٤١٢:٣٨:٤١١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٦:٣١٢٣:٥٢:٣٤
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٤٠:٠٣١٢:٣٨:٥٣١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٦:٤٨٢٣:٥٢:٤٦
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٤٠:١٢١٢:٣٩:٠٦١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٧:٠٤٢٣:٥٢:٥٨
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٤٠:٢٣١٢:٣٩:١٩١٩:٣٨:١٧١٩:٥٧:١٩٢٣:٥٣:١١
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٤٠:٣٤١٢:٣٩:٣٢١٩:٣٨:٣١١٩:٥٧:٣٢٢٣:٥٣:٢٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کله بندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کله بندان روستای کله بندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کله بندان روستای کله بندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کله بندان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کله بندان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کله بندان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کله بندان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کله بندان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کله بندان

روستای کله بندان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کله بندان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کله بندان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کله بندان
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای کله بندان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای کله بندان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کله بندان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کله بندان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کله بندان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کله بندان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق کله بندان
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کله بندان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کله بندان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کله بندان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کله بندان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کله بندان
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کله بندان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کله بندان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو