جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کله بندان

امجز | عنبرآباد | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز کله بندان


اذان صبح: ٠٤:٤٩:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:٠٩:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٢٦:٥٣
نیمه شب: ٠٠:٠٠:٠٢

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کله بندان (شهرستان عنبرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای کله بندان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کله بندان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کله بندان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

لئو نیكولایویچ تولستوی
نیكی همه چیز را مغلوب می كند و خودش مغلوب نمی شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کله بندان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کله بندان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کله بندان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کله بندان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کله بندان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کله بندان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٢:١٧١٢:٣٥:٤٦١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٧:٠٧٢٣:٥٤:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠١:٢٢١٢:٣٥:٣٦١٩:١٠:١٥١٩:٢٧:٤٥٢٣:٥٣:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٠:٢٨١٢:٣٥:٢٧١٩:١٠:٥٠١٩:٢٨:٢٣٢٣:٥٣:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٣٤٠٥:٥٩:٣٤١٢:٣٥:١٨١٩:١١:٢٦١٩:٢٩:٠١٢٣:٥٣:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٢٨٠٥:٥٨:٤٢١٢:٣٥:١٠١٩:١٢:٠٢١٩:٢٩:٣٩٢٣:٥٣:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٢٣٠٥:٥٧:٥٠١٢:٣٥:٠٢١٩:١٢:٣٨١٩:٣٠:١٧٢٣:٥٢:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥٦:٥٩١٢:٣٤:٥٥١٩:١٣:١٤١٩:٣٠:٥٥٢٣:٥٢:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٦:٠٩١٢:٣٤:٤٨١٩:١٣:٥١١٩:٣١:٣٤٢٣:٥٢:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:١١٠٥:٥٥:٢٠١٢:٣٤:٤٢١٩:١٤:٢٧١٩:٣٢:١٢٢٣:٥٢:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٤:٣٣١٢:٣٤:٣٦١٩:١٥:٠٣١٩:٣٢:٥١٢٣:٥٢:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٥٣:٤٦١٢:٣٤:٣١١٩:١٥:٣٩١٩:٣٣:٢٩٢٣:٥١:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٣:٠٠١٢:٣٤:٢٧١٩:١٦:١٦١٩:٣٤:٠٨٢٣:٥١:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٢:١٦١٢:٣٤:٢٣١٩:١٦:٥٢١٩:٣٤:٤٧٢٣:٥١:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:١١٠٥:٥١:٣٢١٢:٣٤:١٩١٩:١٧:٢٨١٩:٣٥:٢٥٢٣:٥١:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٠:٥٠١٢:٣٤:١٦١٩:١٨:٠٥١٩:٣٦:٠٤٢٣:٥١:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٠:٠٨١٢:٣٤:١٤١٩:١٨:٤١١٩:٣٦:٤٣٢٣:٥١:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٤٩:٢٨١٢:٣٤:١٢١٩:١٩:١٨١٩:٣٧:٢١٢٣:٥٠:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٤٨:٥٠١٢:٣٤:١١١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:٠٠٢٣:٥٠:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٣٨٠٥:٤٨:١٢١٢:٣٤:١١١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٨:٣٩٢٣:٥٠:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٤٧:٣٥١٢:٣٤:١١١٩:٢١:٠٧١٩:٣٩:١٧٢٣:٥٠:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٥٨٠٥:٤٧:٠٠١٢:٣٤:١٢١٩:٢١:٤٣١٩:٣٩:٥٦٢٣:٥٠:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٠٩٠٥:٤٦:٢٦١٢:٣٤:١٣١٩:٢٢:١٩١٩:٤٠:٣٤٢٣:٥٠:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٢٣٠٥:٤٥:٥٤١٢:٣٤:١٥١٩:٢٢:٥٥١٩:٤١:١٢٢٣:٥٠:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٣٧٠٥:٤٥:٢٢١٢:٣٤:١٧١٩:٢٣:٣٠١٩:٤١:٥٠٢٣:٥٠:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٥٣٠٥:٤٤:٥٢١٢:٣٤:٢٠١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٢:٢٨٢٣:٥٠:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:١١٠٥:٤٤:٢٤١٢:٣٤:٢٣١٩:٢٤:٤١١٩:٤٣:٠٥٢٣:٥٠:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٣٠٠٥:٤٣:٥٦١٢:٣٤:٢٨١٩:٢٥:١٦١٩:٤٣:٤٢٢٣:٥٠:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤٣:٣٠١٢:٣٤:٣٢١٩:٢٥:٥١١٩:٤٤:١٩٢٣:٥٠:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:١٢٠٥:٤٣:٠٥١٢:٣٤:٣٧١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٤:٥٦٢٣:٥٠:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کله بندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کله بندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کله بندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کله بندان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کله بندان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کله بندان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کله بندان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کله بندان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کله بندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کله بندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کله بندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کله بندان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کله بندان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کله بندان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کله بندان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کله بندان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کله بندان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١١:٠٥١٢:٤٠:٣٤١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٦:٥٣٠٠:٠٠:٠٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١١:٣٦١٢:٤٠:١٨١٩:٠٨:٣٥١٩:٢٥:٤٨٢٣:٥٩:٥٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٢:٠٧١٢:٤٠:٠٢١٩:٠٧:٣٢١٩:٢٤:٤٣٢٣:٥٩:٤١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥١٠٦:١٢:٣٨١٢:٣٩:٤٥١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٣:٣٧٢٣:٥٩:٣٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٣:٠٨١٢:٣٩:٢٨١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٢:٣٠٢٣:٥٩:١٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٣:٣٩١٢:٣٩:١١١٩:٠٤:١٧١٩:٢١:٢٣٢٣:٥٩:٠٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٤:٠٩١٢:٣٨:٥٣١٩:٠٣:١٢١٩:٢٠:١٦٢٣:٥٨:٥٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٤:٤٠١٢:٣٨:٣٥١٩:٠٢:٠٥١٩:١٩:٠٨٢٣:٥٨:٤١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:١٥:١٠١٢:٣٨:١٧١٩:٠٠:٥٨١٩:١٧:٥٩٢٣:٥٨:٢٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:١٥:٤٠١٢:٣٧:٥٨١٨:٥٩:٥٠١٩:١٦:٥٠٢٣:٥٨:١٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٦٠٦:١٦:١٠١٢:٣٧:٣٩١٨:٥٨:٤٢١٩:١٥:٤١٢٣:٥٧:٥٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:١٦:٣٩١٢:٣٧:٢٠١٨:٥٧:٣٤١٩:١٤:٣١٢٣:٥٧:٤٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٤٠٦:١٧:٠٩١٢:٣٧:٠٠١٨:٥٦:٢٥١٩:١٣:٢١٢٣:٥٧:٢٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:١٧:٣٩١٢:٣٦:٤٠١٨:٥٥:١٦١٩:١٢:١٠٢٣:٥٧:١٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:١٨:٠٨١٢:٣٦:٢٠١٨:٥٤:٠٦١٩:١٠:٥٩٢٣:٥٦:٥٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٨٠٦:١٨:٣٧١٢:٣٦:٠٠١٨:٥٢:٥٦١٩:٠٩:٤٨٢٣:٥٦:٤١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٥٠٦:١٩:٠٧١٢:٣٥:٣٩١٨:٥١:٤٦١٩:٠٨:٣٧٢٣:٥٦:٢٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٢٠٦:١٩:٣٦١٢:٣٥:١٨١٨:٥٠:٣٥١٩:٠٧:٢٥٢٣:٥٦:٠٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٠:٠٥١٢:٣٤:٥٧١٨:٤٩:٢٤١٩:٠٦:١٣٢٣:٥٥:٤٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٠:٣٤١٢:٣٤:٣٦١٨:٤٨:١٣١٩:٠٥:٠١٢٣:٥٥:٣٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢١:٠٣١٢:٣٤:١٥١٨:٤٧:٠١١٩:٠٣:٤٨٢٣:٥٥:١٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢١:٣٢١٢:٣٣:٥٤١٨:٤٥:٤٩١٩:٠٢:٣٦٢٣:٥٤:٥٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢٢:٠١١٢:٣٣:٣٢١٨:٤٤:٣٨١٩:٠١:٢٣٢٣:٥٤:٣٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٢:٣٠١٢:٣٣:١١١٨:٤٣:٢٦١٩:٠٠:١١٢٣:٥٤:١٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١١٠٦:٢٢:٥٩١٢:٣٢:٤٩١٨:٤٢:١٤١٨:٥٨:٥٨٢٣:٥٤:٠٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٢٣:٢٨١٢:٣٢:٢٨١٨:٤١:٠٢١٨:٥٧:٤٥٢٣:٥٣:٤١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٢٣:٥٧١٢:٣٢:٠٦١٨:٣٩:٤٩١٨:٥٦:٣٣٢٣:٥٣:٢٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٤:٢٧١٢:٣١:٤٥١٨:٣٨:٣٧١٨:٥٥:٢٠٢٣:٥٣:٠٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٢٤:٥٦١٢:٣١:٢٤١٨:٣٧:٢٥١٨:٥٤:٠٨٢٣:٥٢:٤٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٢٥:٢٦١٢:٣١:٠٢١٨:٣٦:١٣١٨:٥٢:٥٥٢٣:٢٢:٢٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٢٥:٥٥١١:٣٠:٤١١٧:٣٥:٠١١٧:٥١:٤٣٢٢:٥٢:٠٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کله بندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کله بندان روستای کله بندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کله بندان روستای کله بندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کله بندان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کله بندان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کله بندان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کله بندان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کله بندان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کله بندان

روستای کله بندان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کله بندان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کله بندان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کله بندان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کله بندان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای کله بندان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کله بندان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کله بندان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کله بندان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق کله بندان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کله بندان دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کله بندان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کله بندان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کله بندان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق کله بندان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کله بندان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق کله بندان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کله بندان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو