جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کلنو

بیرون بشم | چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کلنو


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٧:١٠:٤٦
اذان ظهر: ١٢:١٧:٣٥
غروب آفتاب: ١٧:٢٤:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٣٣:٤٠

دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
٠١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کلنو (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٨ روستای کلنو)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای کلنو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کلنو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كارل فریدریش ویلهلم واندر
روح عاشق هیچ گاه در خانه نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کلنو

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کلنو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلنو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کلنو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلنو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلنو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٩:٣١١٣:٠٣:٠٤١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٦:٢٧٠٠:١٦:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٨:١٨١٣:٠٢:٥٤١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٧:٢٣٠٠:١٦:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٧:٠٦١٣:٠٢:٤٤١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:١٨٠٠:١٥:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٥:٥٥١٣:٠٢:٣٥١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٩:١٣٠٠:١٥:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:١٤٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٢:٢٦١٩:٥٠:٤١٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٥:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٢:١٨١٩:٥١:٣٤٢٠:١١:٠٤٠٠:١٤:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:١٥٠٦:١٢:٢٨١٣:٠٢:١٠١٩:٥٢:٢٦٢٠:١١:٥٩٠٠:١٤:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٤٧٠٦:١١:٢١١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٣:١٨٢٠:١٢:٥٥٠٠:١٤:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:١٩٠٦:١٠:١٦١٣:٠١:٥٦١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:٥٠٠٠:١٤:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٩:١١١٣:٠١:٥٠١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٣:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠١:٤٤١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٥:٤٠٠٠:١٣:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٧:٠٥١٣:٠١:٣٩١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٦:٣٥٠٠:١٣:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠١:٣٥١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٧:٣٠٠٠:١٢:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠١:٣١١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٨:٢٤٠٠:١٢:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠٤:٠٦١٣:٠١:٢٧١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٩:١٩٠٠:١٢:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٣٥٠٦:٠٣:٠٩١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٠:١١٢٠:٢٠:١٣٠٠:١٢:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:١٦٠٦:٠٢:١٣١٣:٠١:٢٢٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٢:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٥٩٠٦:٠١:١٩١٣:٠١:٢١٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٢:٠١٠٠:١١:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٤٣٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠١:١٩٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢٢:٥٥٠٠:١١:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠١:١٩٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٣:٤٨٠٠:١١:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:١٥٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠١:١٩٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٤:٤٢٠٠:١١:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٠٣٠٥:٥٧:٥٥١٣:٠١:٢٠٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٥:٣٤٠٠:١١:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٥٣٠٥:٥٧:٠٨١٣:٠١:٢١٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٦:٢٧٠٠:١٠:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٤٤٠٥:٥٦:٢٢١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٧:١٩٠٠:١٠:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٣٧٠٥:٥٥:٣٨١٣:٠١:٢٥٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٨:١٠٠٠:١٠:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٣٢٠٥:٥٤:٥٥١٣:٠١:٢٨٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٩:٠١٠٠:١٠:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٢٨٠٥:٥٤:١٤١٣:٠١:٣٢٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٩:٥٢٠٠:١٠:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٢٧٠٥:٥٣:٣٥١٣:٠١:٣٦٢٠:١٠:٠٢٢٠:٣٠:٤٢٠٠:١٠:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٢٧٠٥:٥٢:٥٧١٣:٠١:٤٠٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣١:٣١٠٠:١٠:٠٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٥٢:٢١١٣:٠١:٤٥٢٠:١١:٣٤٢٠:٣٢:٢٠٠٠:١٠:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلنو

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کلنو

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کلنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کلنو

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٣:٠٥٠٧:١٠:٤٦١٢:١٧:٣٥١٧:٢٤:٤٥١٧:٤٤:٢٠٢٣:٣٣:٤٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٢:٣٤٠٧:١٠:٠٦١٢:١٧:٤٧١٧:٢٥:٥٠١٧:٤٥:٢٢٢٣:٣٣:٥٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٢:٠٢٠٧:٠٩:٢٥١٢:١٧:٥٨١٧:٢٦:٥٤١٧:٤٦:٢٤٢٣:٣٤:١١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤١:٢٨٠٧:٠٨:٤٢١٢:١٨:٠٩١٧:٢٧:٥٨١٧:٤٧:٢٦٢٣:٣٤:٢٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٠:٥٢٠٧:٠٧:٥٨١٢:١٨:١٨١٧:٢٩:٠٣١٧:٤٨:٢٧٢٣:٣٤:٣٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٠:١٤٠٧:٠٧:١١١٢:١٨:٢٧١٧:٣٠:٠٧١٧:٤٩:٢٩٢٣:٣٤:٥١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٩:٣٥٠٧:٠٦:٢٣١٢:١٨:٣٥١٧:٣١:١٢١٧:٥٠:٣١٢٣:٣٥:٠٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٨:٥٤٠٧:٠٥:٣٤١٢:١٨:٤٢١٧:٣٢:١٦١٧:٥١:٣٣٢٣:٣٥:١٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٨:١١٠٧:٠٤:٤٣١٢:١٨:٤٩١٧:٣٣:٢٠١٧:٥٢:٣٤٢٣:٣٥:٢٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٧:٢٧٠٧:٠٣:٥٠١٢:١٨:٥٤١٧:٣٤:٢٤١٧:٥٣:٣٦٢٣:٣٥:٣٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٦:٤١٠٧:٠٢:٥٦١٢:١٨:٥٩١٧:٣٥:٢٨١٧:٥٤:٣٧٢٣:٣٥:٤١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٥:٥٤٠٧:٠٢:٠١١٢:١٩:٠٣١٧:٣٦:٣١١٧:٥٥:٣٨٢٣:٣٥:٤٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٥:٠٥٠٧:٠١:٠٤١٢:١٩:٠٦١٧:٣٧:٣٥١٧:٥٦:٣٩٢٣:٣٥:٥٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٤:١٤٠٧:٠٠:٠٦١٢:١٩:٠٨١٧:٣٨:٣٨١٧:٥٧:٤٠٢٣:٣٦:٠٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٣:٢٢٠٦:٥٩:٠٦١٢:١٩:١٠١٧:٣٩:٤١١٧:٥٨:٤١٢٣:٣٦:٠٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٢:٢٨٠٦:٥٨:٠٥١٢:١٩:١١١٧:٤٠:٤٤١٧:٥٩:٤٢٢٣:٣٦:٠٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣١:٣٣٠٦:٥٧:٠٣١٢:١٩:١١١٧:٤١:٤٧١٨:٠٠:٤٢٢٣:٣٦:١١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٥٥:٥٩١٢:١٩:١٠١٧:٤٢:٤٩١٨:٠١:٤٢٢٣:٣٦:١٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٥٤:٥٤١٢:١٩:٠٨١٧:٤٣:٥١١٨:٠٢:٤٢٢٣:٣٦:١٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٥٣:٤٨١٢:١٩:٠٦١٧:٤٤:٥٣١٨:٠٣:٤٢٢٣:٣٦:١٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥٢:٤١١٢:١٩:٠٣١٧:٤٥:٥٥١٨:٠٤:٤١٢٣:٣٦:١٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٦:٣٥٠٦:٥١:٣٣١٢:١٩:٠٠١٧:٤٦:٥٦١٨:٠٥:٤١٢٣:٣٦:١٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٥:٣٢٠٦:٥٠:٢٣١٢:١٨:٥٥١٧:٤٧:٥٧١٨:٠٦:٤٠٢٣:٣٦:١٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٤٩:١٣١٢:١٨:٥٠١٧:٤٨:٥٨١٨:٠٧:٣٨٢٣:٣٦:٠٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٣:٢٠٠٦:٤٨:٠٢١٢:١٨:٤٥١٧:٤٩:٥٨١٨:٠٨:٣٧٢٣:٣٦:٠٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٦:٤٩١٢:١٨:٣٨١٧:٥٠:٥٨١٨:٠٩:٣٥٢٣:٣٦:٠١
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢١:٠٤٠٦:٤٥:٣٦١٢:١٨:٣١١٧:٥١:٥٨١٨:١٠:٣٣٢٣:٣٥:٥٦
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٤:٢١١٢:١٨:٢٤١٧:٥٢:٥٧١٨:١١:٣١٢٣:٣٥:٥٠
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٣:٠٦١٢:١٨:١٦١٧:٥٣:٥٧١٨:١٢:٢٩٢٣:٣٥:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کلنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کلنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کلنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کلنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلنو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کلنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای کلنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کلنو

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٢٠٧:١٤:٠٥١٢:١٦:٠٥١٧:١٨:٢٣١٧:٣٨:١٤٢٣:٣١:٤٨
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٢٠٧:١٣:٣٦١٢:١٦:٢٢١٧:١٩:٢٦١٧:٣٩:١٤٢٣:٣٢:٠٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٠٠٧:١٣:٠٦١٢:١٦:٣٨١٧:٢٠:٣٠١٧:٤٠:١٥٢٣:٣٢:٢٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٦٠٧:١٢:٣٣١٢:١٦:٥٣١٧:٢١:٣٣١٧:٤١:١٦٢٣:٣٢:٤٧
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠١٠٧:١١:٥٩١٢:١٧:٠٨١٧:٢٢:٣٧١٧:٤٢:١٧٢٣:٣٣:٠٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٤٠٧:١١:٢٣١٢:١٧:٢٢١٧:٢٣:٤١١٧:٤٣:١٩٢٣:٣٣:٢٣
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٥٠٧:١٠:٤٦١٢:١٧:٣٥١٧:٢٤:٤٥١٧:٤٤:٢٠٢٣:٣٣:٤٠
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٤٠٧:١٠:٠٦١٢:١٧:٤٧١٧:٢٥:٥٠١٧:٤٥:٢٢٢٣:٣٣:٥٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٢٠٧:٠٩:٢٥١٢:١٧:٥٨١٧:٢٦:٥٤١٧:٤٦:٢٤٢٣:٣٤:١١
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٨٠٧:٠٨:٤٢١٢:١٨:٠٩١٧:٢٧:٥٨١٧:٤٧:٢٦٢٣:٣٤:٢٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٢٠٧:٠٧:٥٨١٢:١٨:١٨١٧:٢٩:٠٣١٧:٤٨:٢٧٢٣:٣٤:٣٩
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٤٠٧:٠٧:١١١٢:١٨:٢٧١٧:٣٠:٠٧١٧:٤٩:٢٩٢٣:٣٤:٥١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٥٠٧:٠٦:٢٣١٢:١٨:٣٥١٧:٣١:١٢١٧:٥٠:٣١٢٣:٣٥:٠٣
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٤٠٧:٠٥:٣٤١٢:١٨:٤٢١٧:٣٢:١٦١٧:٥١:٣٣٢٣:٣٥:١٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١١٠٧:٠٤:٤٣١٢:١٨:٤٩١٧:٣٣:٢٠١٧:٥٢:٣٤٢٣:٣٥:٢٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٧٠٧:٠٣:٥٠١٢:١٨:٥٤١٧:٣٤:٢٤١٧:٥٣:٣٦٢٣:٣٥:٣٣
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤١٠٧:٠٢:٥٦١٢:١٨:٥٩١٧:٣٥:٢٨١٧:٥٤:٣٧٢٣:٣٥:٤١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٤٠٧:٠٢:٠١١٢:١٩:٠٣١٧:٣٦:٣١١٧:٥٥:٣٨٢٣:٣٥:٤٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٥٠٧:٠١:٠٤١٢:١٩:٠٦١٧:٣٧:٣٥١٧:٥٦:٣٩٢٣:٣٥:٥٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٤٠٧:٠٠:٠٦١٢:١٩:٠٨١٧:٣٨:٣٨١٧:٥٧:٤٠٢٣:٣٦:٠٠
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٢٠٦:٥٩:٠٦١٢:١٩:١٠١٧:٣٩:٤١١٧:٥٨:٤١٢٣:٣٦:٠٥
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٨٠٦:٥٨:٠٥١٢:١٩:١١١٧:٤٠:٤٤١٧:٥٩:٤٢٢٣:٣٦:٠٨
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٣٠٦:٥٧:٠٣١٢:١٩:١١١٧:٤١:٤٧١٨:٠٠:٤٢٢٣:٣٦:١١
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٥٥:٥٩١٢:١٩:١٠١٧:٤٢:٤٩١٨:٠١:٤٢٢٣:٣٦:١٤
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٥٤:٥٤١٢:١٩:٠٨١٧:٤٣:٥١١٨:٠٢:٤٢٢٣:٣٦:١٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٥٣:٤٨١٢:١٩:٠٦١٧:٤٤:٥٣١٨:٠٣:٤٢٢٣:٣٦:١٥
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥٢:٤١١٢:١٩:٠٣١٧:٤٥:٥٥١٨:٠٤:٤١٢٣:٣٦:١٥
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٥٠٦:٥١:٣٣١٢:١٩:٠٠١٧:٤٦:٥٦١٨:٠٥:٤١٢٣:٣٦:١٤
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٢٠٦:٥٠:٢٣١٢:١٨:٥٥١٧:٤٧:٥٧١٨:٠٦:٤٠٢٣:٣٦:١٢
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٤٩:١٣١٢:١٨:٥٠١٧:٤٨:٥٨١٨:٠٧:٣٨٢٣:٣٦:٠٩

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کلنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کلنو روستای کلنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کلنو روستای کلنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کلنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلنو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کلنو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کلنو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کلنو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کلنو

روستای کلنو بر روی نقشه

روستای کلنو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کلنو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کلنو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کلنو
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای کلنو + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای کلنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کلنو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کلنو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کلنو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کلنو
افق شرعی امروز فردا کلنو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کلنو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کلنو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کلنو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلنو
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلنو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کلنو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کلنو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو