جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کلنو

بیرون بشم | چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کلنو

اذان صبح: ٠٤:٣٢:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٠٠
اذان ظهر: ١١:٥٥:٥٠
غروب آفتاب: ١٧:٥٤:٠٦
اذان مغرب: ١٨:١٢:٢٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٣:٤٥

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کلنو (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای کلنو)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای کلنو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کلنو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

امام علی (ع)
نفس خود را برای عبادت خداوندی رام و مطیع بسازید و حركت كنید به سوی خداوندی با اطاعتی كه شایسته‌ی اوست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کلنو

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کلنو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلنو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کلنو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلنو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کلنو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٣١:٢٦١٣:٠٤:٥٩١٩:٣٩:١٠١٩:٥٨:٠١٠٠:١٩:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٣٠:٠٥١٣:٠٤:٤٥١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:٥٦٠٠:١٩:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٨:٤٥١٣:٠٤:٣١١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٩:٥٠٠٠:١٩:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٧:٢٦١٣:٠٤:١٨١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٤٥٠٠:١٨:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٦:٠٨١٣:٠٤:٠٥١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠١:٣٩٠٠:١٨:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٤:٥١١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٢:٣٤٠٠:١٧:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢٣:٣٤١٣:٠٣:٤٠١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٣:٢٩٠٠:١٧:٣٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٢:١٨١٣:٠٣:٢٨١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٤:٢٤٠٠:١٧:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:١٧٠٦:٢١:٠٣١٣:٠٣:١٧١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٥:١٩٠٠:١٦:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٣:٠٦١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٦:١٤٠٠:١٦:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٢:٥٥١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٦:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٧:٢٣١٣:٠٢:٤٥١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٥:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٦:١٢١٣:٠٢:٣٦١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٨:٥٩٠٠:١٥:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٥:٠١١٣:٠٢:٢٧١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٥:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٢:١٨١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:٤٩٠٠:١٤:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٢:١١١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:٤٤٠٠:١٤:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١١:٣٦١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٢:٤٠٠٠:١٤:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٣٩٠٦:١٠:٣٠١٣:٠١:٥٦١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٤:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠١:٥٠١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٣٠٠٠:١٣:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٨:٢٢١٣:٠١:٤٤١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٥:٢٥٠٠:١٣:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٧:١٩١٣:٠١:٣٩١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٦:٢٠٠٠:١٣:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٦:١٨١٣:٠١:٣٥١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٧:١٥٠٠:١٢:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٥:١٨١٣:٠١:٣١١٩:٥٨:١٥٢٠:١٨:١٠٠٠:١٢:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠٤:١٩١٣:٠١:٢٧١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٩:٠٥٠٠:١٢:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠١:٢٤١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:٥٩٠٠:١٢:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٣٥٠٦:٠٢:٢٦١٣:٠١:٢٢٢٠:٠٠:٤٩٢٠:٢٠:٥٤٠٠:١٢:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:١٧٠٦:٠١:٣١١٣:٠١:٢١٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢١:٤٨٠٠:١١:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٠١٠٦:٠٠:٣٨١٣:٠١:١٩٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢٢:٤٢٠٠:١١:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٥٩:٤٦١٣:٠١:١٩٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٣:٣٦٠٠:١١:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کلنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کلنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کلنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلنو

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای کلنو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کلنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای کلنو

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای کلنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای کلنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای کلنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کلنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلنو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کلنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای کلنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کلنو

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای کلنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کلنو روستای کلنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کلنو روستای کلنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کلنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلنو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کلنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کلنو

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٢:٥٨١١:٥٧:٣٤١٨:٠١:٣٥١٨:١٩:٤٩٢٣:١٥:١٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٥:٥٣:٤٦١١:٥٧:١٣١٨:٠٠:٠٥١٨:١٨:١٩٢٣:١٤:٥٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٤٠٥:٥٤:٣٥١١:٥٦:٥٢١٧:٥٨:٣٥١٨:١٦:٤٩٢٣:١٤:٤١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٧٠٥:٥٥:٢٣١١:٥٦:٣١١٧:٥٧:٠٥١٨:١٥:١٩٢٣:١٤:٢٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٠٠٥:٥٦:١٢١١:٥٦:١١١٧:٥٥:٣٥١٨:١٣:٤٩٢٣:١٤:٠٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٣٠٥:٥٧:٠٠١١:٥٥:٥٠١٧:٥٤:٠٦١٨:١٢:٢٠٢٣:١٣:٤٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٥٠٥:٥٧:٤٩١١:٥٥:٣٠١٧:٥٢:٣٦١٨:١٠:٥٠٢٣:١٣:٢٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٧٠٥:٥٨:٣٨١١:٥٥:١٠١٧:٥١:٠٨١٨:٠٩:٢٢٢٣:١٣:٠٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٩٠٥:٥٩:٢٨١١:٥٤:٥٠١٧:٤٩:٣٩١٨:٠٧:٥٣٢٣:١٢:٥٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٠:١٧١١:٥٤:٣١١٧:٤٨:١١١٨:٠٦:٢٥٢٣:١٢:٣٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠١:٠٧١١:٥٤:١٢١٧:٤٦:٤٣١٨:٠٤:٥٨٢٣:١٢:١٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠١:٥٧١١:٥٣:٥٣١٧:٤٥:١٥١٨:٠٣:٣١٢٣:١١:٥٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٢:٤٧١١:٥٣:٣٤١٧:٤٣:٤٨١٨:٠٢:٠٤٢٣:١١:٣٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٣:٣٨١١:٥٣:١٦١٧:٤٢:٢١١٨:٠٠:٣٨٢٣:١١:٢٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٩٠٦:٠٤:٢٨١١:٥٢:٥٨١٧:٤٠:٥٥١٧:٥٩:١٣٢٣:١١:٠٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٥:٢٠١١:٥٢:٤١١٧:٣٩:٣٠١٧:٥٧:٤٨٢٣:١٠:٤٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٦:١١١١:٥٢:٢٤١٧:٣٨:٠٥١٧:٥٦:٢٤٢٣:١٠:٢٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٧:٠٣١١:٥٢:٠٨١٧:٣٦:٤٠١٧:٥٥:٠٠٢٣:١٠:١٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٧:٥٥١١:٥١:٥٢١٧:٣٥:١٦١٧:٥٣:٣٨٢٣:٠٩:٥٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٨:٤٧١١:٥١:٣٦١٧:٣٣:٥٣١٧:٥٢:١٥٢٣:٠٩:٣٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٠٩:٤٠١١:٥١:٢١١٧:٣٢:٣٠١٧:٥٠:٥٤٢٣:٠٩:٢٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٠:٣٣١١:٥١:٠٧١٧:٣١:٠٩١٧:٤٩:٣٤٢٣:٠٩:٠٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١١:٢٧١١:٥٠:٥٣١٧:٢٩:٤٨١٧:٤٨:١٤٢٣:٠٨:٥٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٢:٢١١١:٥٠:٤٠١٧:٢٨:٢٧١٧:٤٦:٥٥٢٣:٠٨:٣٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٣:١٥١١:٥٠:٢٧١٧:٢٧:٠٨١٧:٤٥:٣٧٢٣:٠٨:٢٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٤:٠٩١١:٥٠:١٥١٧:٢٥:٤٩١٧:٤٤:٢٠٢٣:٠٨:١١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٥:٠٤١١:٥٠:٠٣١٧:٢٤:٣١١٧:٤٣:٠٣٢٣:٠٧:٥٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٦:٠٠١١:٤٩:٥٢١٧:٢٣:١٤١٧:٤١:٤٨٢٣:٠٧:٤٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٦:٥٥١١:٤٩:٤٢١٧:٢١:٥٨١٧:٤٠:٣٤٢٣:٠٧:٣٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٧٠٦:١٧:٥١١١:٤٩:٣٢١٧:٢٠:٤٣١٧:٣٩:٢٠٢٣:٠٧:٢١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کلنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کلنو روستای کلنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کلنو روستای کلنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کلنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلنو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کلنو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کلنو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کلنو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کلنو

روستای کلنو بر روی نقشه

روستای کلنو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کلنو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کلنو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کلنو
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای کلنو + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای کلنو + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای کلنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کلنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کلنو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کلنو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کلنو رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کلنو
زمان پخش اذان زنده به افق کلنو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کلنو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کلنو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کلنو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کلنو
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ کلنو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کلنو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کلنو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو