جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کلمرز

حومه | کهنوج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز کلمرز


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٤٤
اذان ظهر: ١١:٥٣:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٥١:٣٩
نیمه شب: ٢٣:١٤:١٨

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کلمرز (شهرستان کهنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای کلمرز)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کلمرز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کلمرز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌بیشترین گناهان انسان‌، در زبانش وجود دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کلمرز

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کلمرز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلمرز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کلمرز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلمرز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلمرز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٥:٣٣١٢:٣٧:٣٦١٩:١٠:٠٣١٩:٢٧:٢٣٢٣:٥٦:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٥٠٠٦:٠٤:٣٨١٢:٣٧:٢٦١٩:١٠:٣٨١٩:٢٨:٠٠٢٣:٥٦:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٣:٤٤١٢:٣٧:١٦١٩:١١:١٢١٩:٢٨:٣٦٢٣:٥٥:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٢:٥٠١٢:٣٧:٠٧١٩:١١:٤٧١٩:٢٩:١٣٢٣:٥٥:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠١:٥٨١٢:٣٦:٥٨١٩:١٢:٢٢١٩:٢٩:٥٠٢٣:٥٥:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠١:٠٦١٢:٣٦:٥٠١٩:١٢:٥٧١٩:٣٠:٢٧٢٣:٥٥:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٠:١٥١٢:٣٦:٤٢١٩:١٣:٣٢١٩:٣١:٠٥٢٣:٥٤:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:١٨٠٥:٥٩:٢٦١٢:٣٦:٣٥١٩:١٤:٠٧١٩:٣١:٤٢٢٣:٥٤:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:١٦٠٥:٥٨:٣٧١٢:٣٦:٢٨١٩:١٤:٤٢١٩:٣٢:١٩٢٣:٥٤:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:١٤٠٥:٥٧:٤٩١٢:٣٦:٢٢١٩:١٥:١٨١٩:٣٢:٥٧٢٣:٥٤:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:١٣٠٥:٥٧:٠٢١٢:٣٦:١٦١٩:١٥:٥٣١٩:٣٣:٣٤٢٣:٥٤:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:١٣٠٥:٥٦:١٦١٢:٣٦:١١١٩:١٦:٢٨١٩:٣٤:١٢٢٣:٥٣:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:١٥٠٥:٥٥:٣١١٢:٣٦:٠٧١٩:١٧:٠٤١٩:٣٤:٥٠٢٣:٥٣:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:١٧٠٥:٥٤:٤٨١٢:٣٦:٠٣١٩:١٧:٣٩١٩:٣٥:٢٧٢٣:٥٣:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٤:٠٥١٢:٣٥:٥٩١٩:١٨:١٥١٩:٣٦:٠٥٢٣:٥٣:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٣:٢٤١٢:٣٥:٥٦١٩:١٨:٥٠١٩:٣٦:٤٣٢٣:٥٣:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٢:٤٣١٢:٣٥:٥٤١٩:١٩:٢٦١٩:٣٧:٢١٢٣:٥٣:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٢:٠٤١٢:٣٥:٥٢١٩:٢٠:٠١١٩:٣٧:٥٩٢٣:٥٢:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥١:٢٦١٢:٣٥:٥١١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٨:٣٦٢٣:٥٢:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٥٠:٤٩١٢:٣٥:٥١١٩:٢١:١٢١٩:٣٩:١٤٢٣:٥٢:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٥٠:١٤١٢:٣٥:٥١١٩:٢١:٤٨١٩:٣٩:٥٢٢٣:٥٢:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:١٥٠٥:٤٩:٣٩١٢:٣٥:٥١١٩:٢٢:٢٣١٩:٤٠:٢٩٢٣:٥٢:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٤٩:٠٦١٢:٣٥:٥٣١٩:٢٢:٥٨١٩:٤١:٠٧٢٣:٥٢:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٤٣٠٥:٤٨:٣٤١٢:٣٥:٥٥١٩:٢٣:٣٣١٩:٤١:٤٤٢٣:٥٢:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٤٨:٠٤١٢:٣٥:٥٧١٩:٢٤:٠٨١٩:٤٢:٢١٢٣:٥٢:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:١٦٠٥:٤٧:٣٥١٢:٣٦:٠٠١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٢:٥٨٢٣:٥٢:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٣٤٠٥:٤٧:٠٧١٢:٣٦:٠٣١٩:٢٥:١٨١٩:٤٣:٣٥٢٣:٥٢:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٥٤٠٥:٤٦:٤٠١٢:٣٦:٠٧١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٤:١١٢٣:٥٢:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:١٦٠٥:٤٦:١٤١٢:٣٦:١٢١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٤:٤٧٢٣:٥٢:٠٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٣٩٠٥:٤٥:٥٠١٢:٣٦:١٧١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٥:٢٣٢٣:٥٢:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلمرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلمرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلمرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلمرز

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کلمرز

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کلمرز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلمرز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کلمرز

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٢٩:٢٢١١:٥٢:٠٦١٧:١٥:٠٧١٧:٣٢:٤٦٢٣:١٢:١٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٢٨:٥٨١١:٥٢:١٨١٧:١٥:٥٦١٧:٣٣:٣٣٢٣:١٢:٢٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٢٨:٣٢١١:٥٢:٣٠١٧:١٦:٤٥١٧:٣٤:٢٠٢٣:١٢:٤٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٢٨:٠٤١١:٥٢:٤٠١٧:١٧:٣٣١٧:٣٥:٠٦٢٣:١٢:٥٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٢٧:٣٦١١:٥٢:٥٠١٧:١٨:٢٢١٧:٣٥:٥٣٢٣:١٣:١٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٢٧:٠٦١١:٥٢:٥٩١٧:١٩:١٠١٧:٣٦:٣٩٢٣:١٣:٢٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٢٦:٣٤١١:٥٣:٠٧١٧:١٩:٥٨١٧:٣٧:٢٥٢٣:١٣:٣٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٢٦:٠١١١:٥٣:١٤١٧:٢٠:٤٦١٧:٣٨:١١٢٣:١٣:٤٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠٦:٤١٠٦:٢٥:٢٧١١:٥٣:٢٠١٧:٢١:٣٣١٧:٣٨:٥٦٢٣:١٣:٥٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٦:١٢٠٦:٢٤:٥١١١:٥٣:٢٦١٧:٢٢:٢٠١٧:٣٩:٤٢٢٣:١٤:٠١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٢٤:١٤١١:٥٣:٣١١٧:٢٣:٠٧١٧:٤٠:٢٦٢٣:١٤:٠٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٥:١٠٠٦:٢٣:٣٦١١:٥٣:٣٥١٧:٢٣:٥٣١٧:٤١:١١٢٣:١٤:١٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٢:٥٦١١:٥٣:٣٨١٧:٢٤:٣٩١٧:٤١:٥٥٢٣:١٤:٢١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢٢:١٥١١:٥٣:٤٠١٧:٢٥:٢٥١٧:٤٢:٣٩٢٣:١٤:٢٦
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢١:٣٣١١:٥٣:٤٢١٧:٢٦:١٠١٧:٤٣:٢٣٢٣:١٤:٣٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٠:٥٠١١:٥٣:٤٢١٧:٢٦:٥٥١٧:٤٤:٠٦٢٣:١٤:٣٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٠:٠٦١١:٥٣:٤٢١٧:٢٧:٤٠١٧:٤٤:٤٩٢٣:١٤:٣٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠١:٣٢٠٦:١٩:٢٠١١:٥٣:٤٢١٧:٢٨:٢٤١٧:٤٥:٣١٢٣:١٤:٣٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٠:٥١٠٦:١٨:٣٤١١:٥٣:٤٠١٧:٢٩:٠٨١٧:٤٦:١٣٢٣:١٤:٣٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠٠:٠٩٠٦:١٧:٤٦١١:٥٣:٣٨١٧:٢٩:٥١١٧:٤٦:٥٥٢٣:١٤:٣٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥٩:٢٦٠٦:١٦:٥٧١١:٥٣:٣٥١٧:٣٠:٣٤١٧:٤٧:٣٧٢٣:١٤:٣٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:١٦:٠٧١١:٥٣:٣١١٧:٣١:١٧١٧:٤٨:١٨٢٣:١٤:٣٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٧:٥٦٠٦:١٥:١٧١١:٥٣:٢٧١٧:٣٢:٠٠١٧:٤٨:٥٩٢٣:١٤:٣٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٧:٠٩٠٦:١٤:٢٥١١:٥٣:٢٢١٧:٣٢:٤٢١٧:٤٩:٣٩٢٣:١٤:٣١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٣:٣٢١١:٥٣:١٦١٧:٣٣:٢٣١٧:٥٠:٢٠٢٣:١٤:٢٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٢:٣٩١١:٥٣:١٠١٧:٣٤:٠٤١٧:٥٠:٥٩٢٣:١٤:٢٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٤:٤١٠٦:١١:٤٤١١:٥٣:٠٣١٧:٣٤:٤٥١٧:٥١:٣٩٢٣:١٤:١٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٠:٤٩١١:٥٢:٥٦١٧:٣٥:٢٦١٧:٥٢:١٨٢٣:١٤:١٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٠٩:٥٣١١:٥٢:٤٨١٧:٣٦:٠٦١٧:٥٢:٥٧٢٣:١٤:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کلمرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کلمرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کلمرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کلمرز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلمرز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کلمرز

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کلمرز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلمرز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کلمرز

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٣:٣٢١١:٥٣:١٦١٧:٣٣:٢٣١٧:٥٠:٢٠٢٣:١٤:٢٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٢:٣٩١١:٥٣:١٠١٧:٣٤:٠٤١٧:٥٠:٥٩٢٣:١٤:٢٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:١١:٤٤١١:٥٣:٠٣١٧:٣٤:٤٥١٧:٥١:٣٩٢٣:١٤:١٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٠:٤٩١١:٥٢:٥٦١٧:٣٥:٢٦١٧:٥٢:١٨٢٣:١٤:١٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٠٩:٥٣١١:٥٢:٤٨١٧:٣٦:٠٦١٧:٥٢:٥٧٢٣:١٤:٠٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٠٨:٥٦١١:٥٢:٣٩١٧:٣٦:٤٥١٧:٥٣:٣٥٢٣:١٣:٥٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٠٠٦:٠٧:٥٨١١:٥٢:٢٩١٧:٣٧:٢٤١٧:٥٤:١٣٢٣:١٣:٤٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٤٠٦:٠٦:٥٩١١:٥٢:١٩١٧:٣٨:٠٣١٧:٥٤:٥١٢٣:١٣:٤١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:٠٦:٠٠١١:٥٢:٠٩١٧:٣٨:٤٢١٧:٥٥:٢٨٢٣:١٣:٣١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٠٥:٠٠١١:٥١:٥٨١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٦:٠٥٢٣:١٣:٢١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٠٣:٥٩١١:٥١:٤٦١٧:٣٩:٥٧١٧:٥٦:٤٢٢٣:١٣:١٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٠٢:٥٨١١:٥١:٣٤١٧:٤٠:٣٥١٧:٥٧:١٩٢٣:١٢:٥٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٣٠٦:٠١:٥٦١١:٥١:٢٢١٧:٤١:١٢١٧:٥٧:٥٥٢٣:١٢:٤٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٠:٥٣١١:٥١:٠٩١٧:٤١:٤٨١٧:٥٨:٣٠٢٣:١٢:٣٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٠٠٥:٥٩:٥٠١١:٥٠:٥٥١٧:٤٢:٢٥١٧:٥٩:٠٦٢٣:١٢:٢١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٧٠٥:٥٨:٤٦١١:٥٠:٤١١٧:٤٣:٠٠١٧:٥٩:٤١٢٣:١٢:٠٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:١٣٠٥:٥٧:٤٢١١:٥٠:٢٧١٧:٤٣:٣٦١٨:٠٠:١٦٢٣:١١:٥٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٩٠٥:٥٦:٣٧١١:٥٠:١٢١٧:٤٤:١١١٨:٠٠:٥١٢٣:١١:٣٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٤٠٥:٥٥:٣٢١١:٤٩:٥٧١٧:٤٤:٤٦١٨:٠١:٢٦٢٣:١١:٢٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٨٠٥:٥٤:٢٦١١:٤٩:٤١١٧:٤٥:٢١١٨:٠٢:٠٠٢٣:١١:٠٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٢٠٥:٥٣:٢٠١١:٤٩:٢٥١٧:٤٥:٥٥١٨:٠٢:٣٤٢٣:١٠:٥٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٥٠٥:٥٢:١٤١١:٤٩:٠٩١٧:٤٦:٣٠١٨:٠٣:٠٨٢٣:١٠:٣٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٧٠٥:٥١:٠٧١١:٤٨:٥٣١٧:٤٧:٠٤١٨:٠٣:٤٢٢٣:١٠:١٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٩٠٥:٥٠:٠٠١١:٤٨:٣٦١٧:٤٧:٣٨١٨:٠٤:١٥٢٣:٠٩:٥٩
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٠٠٥:٤٨:٥٣١١:٤٨:٢٠١٧:٤٨:١١١٨:٠٤:٤٩٢٣:٠٩:٤١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:١١٠٥:٤٧:٤٦١١:٤٨:٠٣١٧:٤٨:٤٥١٨:٠٥:٢٢٢٣:٠٩:٢٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠١٠٥:٤٦:٣٨١١:٤٧:٤٥١٧:٤٩:١٨١٨:٠٥:٥٥٢٣:٠٩:٠٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥١٠٥:٤٥:٣٠١١:٤٧:٢٨١٧:٤٩:٥١١٨:٠٦:٢٩٢٣:٠٨:٤٥
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٤٤:٢٢١١:٤٧:١٠١٧:٥٠:٢٤١٨:٠٧:٠٢٢٣:٠٨:٢٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کلمرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کلمرز روستای کلمرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کلمرز روستای کلمرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کلمرز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلمرز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کلمرز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کلمرز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کلمرز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کلمرز

روستای کلمرز بر روی نقشه

روستای کلمرز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کلمرز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کلمرز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کلمرز
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کلمرز + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای کلمرز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کلمرز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کلمرز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کلمرز رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلمرز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کلمرز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلمرز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ کلمرز دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کلمرز دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ کلمرز دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلمرز
زمان پخش اذان زنده به افق کلمرز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کلمرز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو