جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کلمرز

حومه | کهنوج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز کلمرز

اذان صبح: ٠٤:١٠:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٧:٣٢
اذان ظهر: ١١:٣٢:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:٣٦:٥٧
اذان مغرب: ١٧:٥٣:٣٤
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٤:٠٣

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کلمرز (شهرستان کهنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای کلمرز)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای کلمرز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کلمرز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

حضرت محمد (ص)
اگر شرم، (شبیه) مردی می‌شد (یعنی به صورت انسان در می‌آمد) حتماً مرد، صالحی می‌گشت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کلمرز

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کلمرز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلمرز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کلمرز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلمرز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کلمرز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٤:٣٨١٢:٣٩:٣١١٩:٠٤:٥١١٩:٢١:٥٤٢٣:٥٩:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٣:٣٦١٢:٣٩:١٧١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٢:٢٩٢٣:٥٨:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٢:٣٥١٢:٣٩:٠٣١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٣:٠٤٢٣:٥٨:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:١٤٠٦:١١:٣٤١٢:٣٨:٥٠١٩:٠٦:٣١١٩:٢٣:٣٩٢٣:٥٨:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٠:٣٥١٢:٣٨:٣٧١٩:٠٧:٠٤١٩:٢٤:١٤٢٣:٥٧:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٠٩:٣٦١٢:٣٨:٢٤١٩:٠٧:٣٨١٩:٢٤:٥٠٢٣:٥٧:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٠٨:٣٧١٢:٣٨:١٢١٩:٠٨:١٢١٩:٢٥:٢٦٢٣:٥٧:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٠٧:٣٩١٢:٣٨:٠٠١٩:٠٨:٤٦١٩:٢٦:٠٢٢٣:٥٧:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:٢٣٠٦:٠٦:٤٢١٢:٣٧:٤٩١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٦:٣٨٢٣:٥٦:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٥:٤٦١٢:٣٧:٣٨١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٧:١٤٢٣:٥٦:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٤:٥١١٢:٣٧:٢٧١٩:١٠:٢٨١٩:٢٧:٥٠٢٣:٥٦:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠٣:٥٦١٢:٣٧:١٧١٩:١١:٠٣١٩:٢٨:٢٧٢٣:٥٥:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٣:٠٢١٢:٣٧:٠٨١٩:١١:٣٧١٩:٢٩:٠٣٢٣:٥٥:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٢:٠٩١٢:٣٦:٥٩١٩:١٢:١٢١٩:٢٩:٤٠٢٣:٥٥:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠١:١٧١٢:٣٦:٥٠١٩:١٢:٤٧١٩:٣٠:١٧٢٣:٥٥:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٠:٢٦١٢:٣٦:٤٢١٩:١٣:٢٢١٩:٣٠:٥٤٢٣:٥٤:٥٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٣٢٠٥:٥٩:٣٦١٢:٣٦:٣٥١٩:١٣:٥٧١٩:٣١:٣١٢٣:٥٤:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٣٠٠٥:٥٨:٤٧١٢:٣٦:٢٨١٩:١٤:٣٢١٩:٣٢:٠٩٢٣:٥٤:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٢٨٠٥:٥٧:٥٩١٢:٣٦:٢٢١٩:١٥:٠٨١٩:٣٢:٤٦٢٣:٥٤:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٢٧٠٥:٥٧:١٢١٢:٣٦:١٦١٩:١٥:٤٣١٩:٣٣:٢٤٢٣:٥٤:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٢٧٠٥:٥٦:٢٦١٢:٣٦:١١١٩:١٦:١٨١٩:٣٤:٠٢٢٣:٥٣:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٢٨٠٥:٥٥:٤١١٢:٣٦:٠٦١٩:١٦:٥٤١٩:٣٤:٣٩٢٣:٥٣:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٤:٥٧١٢:٣٦:٠٢١٩:١٧:٣٠١٩:٣٥:١٧٢٣:٥٣:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥٤:١٥١٢:٣٥:٥٩١٩:١٨:٠٥١٩:٣٥:٥٥٢٣:٥٣:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٥٣:٣٣١٢:٣٥:٥٦١٩:١٨:٤١١٩:٣٦:٣٣٢٣:٥٣:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٥٢:٥٢١٢:٣٥:٥٤١٩:١٩:١٧١٩:٣٧:١١٢٣:٥٣:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٢:١٣١٢:٣٥:٥٢١٩:١٩:٥٢١٩:٣٧:٤٩٢٣:٥٢:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٥١:٣٥١٢:٣٥:٥١١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٨:٢٧٢٣:٥٢:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٥٠:٥٨١٢:٣٥:٥١١٩:٢١:٠٤١٩:٣٩:٠٥٢٣:٥٢:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کلمرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کلمرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کلمرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلمرز

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای کلمرز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کلمرز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلمرز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای کلمرز

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای کلمرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای کلمرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای کلمرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کلمرز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلمرز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کلمرز

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای کلمرز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلمرز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کلمرز

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای کلمرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کلمرز روستای کلمرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کلمرز روستای کلمرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کلمرز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلمرز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای کلمرز

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلمرز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلمرز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای کلمرز

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٣:١٤١٢:٤٢:١٩١٩:١٠:٥٩١٩:٢٨:٠٨٠٠:٠٢:٠٠
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٣:٤٤١٢:٤٢:٠٣١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٧:٠٥٠٠:٠١:٥٠
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٤:١٤١٢:٤١:٤٧١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٦:٠١٠٠:٠١:٤٠
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٤:٤٤١٢:٤١:٣٠١٩:٠٧:٥٢١٩:٢٤:٥٦٠٠:٠١:٢٨
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١٥:١٣١٢:٤١:١٣١٩:٠٦:٤٨١٩:٢٣:٥١٠٠:٠١:١٧
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٥:٤٣١٢:٤٠:٥٦١٩:٠٥:٤٤١٩:٢٢:٤٥٠٠:٠١:٠٤
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٥٠٦:١٦:١٢١٢:٤٠:٣٨١٩:٠٤:٣٩١٩:٢١:٣٩٠٠:٠٠:٥٢
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٤٠٦:١٦:٤١١٢:٤٠:٢٠١٩:٠٣:٣٤١٩:٢٠:٣٢٠٠:٠٠:٣٨
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٣٠٦:١٧:١٠١٢:٤٠:٠٢١٩:٠٢:٢٨١٩:١٩:٢٤٠٠:٠٠:٢٥
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٢٠٦:١٧:٣٩١٢:٣٩:٤٣١٩:٠١:٢٢١٩:١٨:١٦٠٠:٠٠:١١
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٠٠٦:١٨:٠٨١٢:٣٩:٢٤١٩:٠٠:١٥١٩:١٧:٠٨٢٣:٥٩:٥٦
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٧٠٦:١٨:٣٦١٢:٣٩:٠٤١٨:٥٩:٠٧١٩:١٥:٥٩٢٣:٥٩:٤١
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٥٠٦:١٩:٠٥١٢:٣٨:٤٥١٨:٥٧:٥٩١٩:١٤:٥٠٢٣:٥٩:٢٦
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٢٠٦:١٩:٣٣١٢:٣٨:٢٥١٨:٥٦:٥١١٩:١٣:٤١٢٣:٥٩:١٠
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٠:٠١١٢:٣٨:٠٥١٨:٥٥:٤٣١٩:١٢:٣١٢٣:٥٨:٥٤
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٢٠:٢٩١٢:٣٧:٤٤١٨:٥٤:٣٤١٩:١١:٢١٢٣:٥٨:٣٧
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٠:٥٨١٢:٣٧:٢٤١٨:٥٣:٢٤١٩:١٠:١٠٢٣:٥٨:٢١
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٧٠٦:٢١:٢٦١٢:٣٧:٠٣١٨:٥٢:١٥١٩:٠٩:٠٠٢٣:٥٨:٠٤
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢١:٥٤١٢:٣٦:٤٢١٨:٥١:٠٥١٩:٠٧:٤٩٢٣:٥٧:٤٦
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٢٢:٢٢١٢:٣٦:٢١١٨:٤٩:٥٥١٩:٠٦:٣٨٢٣:٥٧:٢٩
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢٢:٥٠١٢:٣٦:٠٠١٨:٤٨:٤٥١٩:٠٥:٢٧٢٣:٥٧:١١
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٣:١٨١٢:٣٥:٣٩١٨:٤٧:٣٥١٩:٠٤:١٦٢٣:٥٦:٥٣
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:١١٠٦:٢٣:٤٦١٢:٣٥:١٨١٨:٤٦:٢٤١٩:٠٣:٠٥٢٣:٥٦:٣٤
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٢٤:١٤١٢:٣٤:٥٦١٨:٤٥:١٣١٩:٠١:٥٣٢٣:٥٦:١٦
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٨٠٦:٢٤:٤٢١٢:٣٤:٣٥١٨:٤٤:٠٣١٩:٠٠:٤٢٢٣:٥٥:٥٧
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٢٥:١٠١٢:٣٤:١٤١٨:٤٢:٥٢١٨:٥٩:٣٠٢٣:٥٥:٣٨
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٢٥:٣٩١٢:٣٣:٥٢١٨:٤١:٤١١٨:٥٨:١٩٢٣:٥٥:١٩
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٢٦:٠٧١٢:٣٣:٣١١٨:٤٠:٣٠١٨:٥٧:٠٨٢٣:٥٥:٠٠
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣١٠٦:٢٦:٣٥١٢:٣٣:١٠١٨:٣٩:١٩١٨:٥٥:٥٦٢٣:٥٤:٤١
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٤٠٦:٢٧:٠٤١٢:٣٢:٤٨١٨:٣٨:٠٨١٨:٥٤:٤٥٢٣:٢٤:٢٢
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٦٠٥:٢٧:٣٢١١:٣٢:٢٧١٧:٣٦:٥٧١٧:٥٣:٣٤٢٢:٥٤:٠٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کلمرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای کلمرز روستای کلمرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای کلمرز روستای کلمرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کلمرز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلمرز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کلمرز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کلمرز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کلمرز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کلمرز

روستای کلمرز بر روی نقشه

روستای کلمرز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کلمرز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کلمرز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کلمرز
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای کلمرز + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای کلمرز + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای کلمرز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کلمرز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کلمرز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کلمرز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کلمرز رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کلمرز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کلمرز
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ کلمرز دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کلمرز
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلمرز
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ کلمرز دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کلمرز
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کلمرز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کلمرز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو