جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کلاگرمحله

بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کلاگرمحله


اذان صبح: ٠٥:١٩:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٢٦
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٥٧
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٢٣
نیمه شب: ٠٠:١٩:٤٥

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کلاگرمحله (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر کلاگرمحله)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کلاگرمحله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلاگرمحله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

حضرت محمد (ص)
مرگ برای نصیحت كردن (انسان) و یقین برای بی‌نیازی كافی می‌باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کلاگرمحله

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کلاگرمحله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلاگرمحله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کلاگرمحله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلاگرمحله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلاگرمحله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٢:٥٨١٢:٥٧:٣١١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٥٨٠٠:١٠:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١١:٤٦١٢:٥٧:٢٢١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠٢:٥٣٠٠:١٠:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٧٠٦:١٠:٣٥١٢:٥٧:١٣١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٣:٤٨٠٠:١٠:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٩:٢٥١٢:٥٧:٠٤١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٠٩:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٨:١٧١٢:٥٦:٥٦١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٠٩:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٧:٠٩١٢:٥٦:٤٨١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٠٩:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٦:٠٢١٢:٥٦:٤١١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٠٨:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٤:٥٦١٢:٥٦:٣٤١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٠٨:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٣٦٠٦:٠٣:٥٢١٢:٥٦:٢٨١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٩:١٩٠٠:٠٨:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠٢:٤٨١٢:٥٦:٢٢١٩:٥٠:٢٩٢٠:١٠:١٤٠٠:٠٨:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠١:٤٦١٢:٥٦:١٧١٩:٥١:٢١٢٠:١١:٠٩٠٠:٠٧:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠٠:٤٥١٢:٥٦:١٢١٩:٥٢:١٢٢٠:١٢:٠٤٠٠:٠٧:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٥٩:٤٥١٢:٥٦:٠٨١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٢:٥٩٠٠:٠٧:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٨:٤٧١٢:٥٦:٠٥١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٣:٥٣٠٠:٠٧:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:١٩٠٥:٥٧:٥٠١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٤:٤٨٠٠:٠٦:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٦:٥٤١٢:٥٦:٠٠١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٥:٤٢٠٠:٠٦:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٤٢٠٥:٥٥:٥٩١٢:٥٥:٥٨١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٦:٣٦٠٠:٠٦:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٢٦٠٥:٥٥:٠٦١٢:٥٥:٥٧١٩:٥٧:١٨٢٠:١٧:٢٩٠٠:٠٦:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:١٢٠٥:٥٤:١٥١٢:٥٥:٥٧١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٨:٢٣٠٠:٠٦:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٥٩٠٥:٥٣:٢٥١٢:٥٥:٥٧١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٩:١٦٠٠:٠٥:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٤٧٠٥:٥٢:٣٦١٢:٥٥:٥٧١٩:٥٩:٤٧٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٠٥:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٣٧٠٥:٥١:٤٩١٢:٥٥:٥٩٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢١:٠١٠٠:٠٥:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٢٨٠٥:٥١:٠٣١٢:٥٦:٠١٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:٥٣٠٠:٠٥:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٢١٠٥:٥٠:١٩١٢:٥٦:٠٣٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٢:٤٤٠٠:٠٥:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:١٦٠٥:٤٩:٣٧١٢:٥٦:٠٦٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٣:٣٥٠٠:٠٥:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:١٣٠٥:٤٨:٥٦١٢:٥٦:٠٩٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٠٥:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:١١٠٥:٤٨:١٦١٢:٥٦:١٤٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٥:١٦٠٠:٠٤:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:١١٠٥:٤٧:٣٩١٢:٥٦:١٨٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٠٤:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:١٤٠٥:٤٧:٠٢١٢:٥٦:٢٣٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٠٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاگرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاگرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاگرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلاگرمحله

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کلاگرمحله

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاگرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلاگرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کلاگرمحله

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٤:١١١٣:٠٥:١١١٩:١٦:٤٧١٩:٣٥:٠٧٠٠:٢٢:٠١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٢:٤٣١٣:٠٤:٥٣١٩:١٧:٣٩١٩:٣٦:٠٠٠٠:٢١:٣٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥١:١٥١٣:٠٤:٣٥١٩:١٨:٣١١٩:٣٦:٥٢٠٠:٢١:١٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٤٩:٤٧١٣:٠٤:١٧١٩:١٩:٢٢١٩:٣٧:٤٥٠٠:٢٠:٥٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٨:٢٠١٣:٠٣:٥٩١٩:٢٠:١٤١٩:٣٨:٣٨٠٠:٢٠:٣١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٦:٥٣١٣:٠٣:٤١١٩:٢١:٠٦١٩:٣٩:٣١٠٠:٢٠:٠٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٥:٢٦١٣:٠٣:٢٣١٩:٢١:٥٧١٩:٤٠:٢٣٠٠:١٩:٤٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٧:٣٣٠٦:٤٣:٥٩١٣:٠٣:٠٥١٩:٢٢:٤٨١٩:٤١:١٦٠٠:١٩:٢٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٢:٣٢١٣:٠٢:٤٨١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٢:٠٩٠٠:١٨:٥٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٤:١٧٠٦:٤١:٠٦١٣:٠٢:٣٠١٩:٢٤:٣١١٩:٤٣:٠٢٠٠:١٨:٣٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٢:٣٩٠٦:٣٩:٤٠١٣:٠٢:١٣١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٣:٥٥٠٠:١٨:١٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١١:٠١٠٦:٣٨:١٤١٣:٠١:٥٦١٩:٢٦:١٤١٩:٤٤:٤٨٠٠:١٧:٤٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٦:٤٩١٣:٠١:٣٩١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٥:٤١٠٠:١٧:٢٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٥:٢٤١٣:٠١:٢٢١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٦:٣٤٠٠:١٧:٠٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٤:٠٠١٣:٠١:٠٦١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٧:٢٧٠٠:١٦:٣٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣٢:٣٦١٣:٠٠:٥٠١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٨:٢١٠٠:١٦:١٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣١:١٣١٣:٠٠:٣٤١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:١٤٠٠:١٥:٥٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٩:٥٠١٣:٠٠:١٨١٩:٣١:٢٣١٩:٥٠:٠٨٠٠:١٥:٢٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٨:٢٨١٣:٠٠:٠٣١٩:٣٢:١٤١٩:٥١:٠٢٠٠:١٥:٠٦
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٧:٠٧١٢:٥٩:٤٨١٩:٣٣:٠٦١٩:٥١:٥٦٠٠:١٤:٤٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٥:٤٦١٢:٥٩:٣٤١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٥٠٠٠:١٤:٢١
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٤:٢٦١٢:٥٩:٢٠١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٣:٤٤٠٠:١٣:٥٩
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٣:٠٦١٢:٥٩:٠٦١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٤:٣٩٠٠:١٣:٣٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥١:٣١٠٦:٢١:٤٧١٢:٥٨:٥٣١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٥:٣٣٠٠:١٣:١٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢٠:٢٩١٢:٥٨:٤٠١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٦:٢٨٠٠:١٢:٥٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٩:١٢١٢:٥٨:٢٧١٩:٣٨:١٨١٩:٥٧:٢٣٠٠:١٢:٣٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٧:٥٥١٢:٥٨:١٥١٩:٣٩:١٠١٩:٥٨:١٧٠٠:١٢:١١
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:١١٠٦:١٦:٤٠١٢:٥٨:٠٣١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٩:١٢٠٠:١١:٥٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٥:٢٥١٢:٥٧:٥٢١٩:٤٠:٥٥٢٠:٠٠:٠٧٠٠:١١:٢٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٤:١١١٢:٥٧:٤٢١٩:٤١:٤٧٢٠:٠١:٠٣٠٠:١١:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر کلاگرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کلاگرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کلاگرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کلاگرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلاگرمحله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلاگرمحله

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاگرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلاگرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلاگرمحله

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٢:٥٨١٢:٠٦:٥٨١٨:١١:٣٤١٨:٢٩:٥١٢٣:٥٤:١٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٦٠٧:٠١:٣٠١٣:٠٦:٤١١٩:١٢:٢٧١٩:٣٠:٤٣٠٠:٢٣:٤٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٢٠٧:٠٠:٠٢١٣:٠٦:٢٣١٩:١٣:١٩١٩:٣١:٣٦٠٠:٢٣:٢٨
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٧٠٦:٥٨:٣٤١٣:٠٦:٠٥١٩:١٤:١١١٩:٣٢:٢٩٠٠:٢٣:٠٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٢٠٦:٥٧:٠٦١٣:٠٥:٤٧١٩:١٥:٠٣١٩:٣٣:٢٢٠٠:٢٢:٤٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٧٠٦:٥٥:٣٨١٣:٠٥:٢٩١٩:١٥:٥٥١٩:٣٤:١٤٠٠:٢٢:٢٣
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٤:١١١٣:٠٥:١١١٩:١٦:٤٧١٩:٣٥:٠٧٠٠:٢٢:٠١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٢:٤٣١٣:٠٤:٥٣١٩:١٧:٣٩١٩:٣٦:٠٠٠٠:٢١:٣٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥١:١٥١٣:٠٤:٣٥١٩:١٨:٣١١٩:٣٦:٥٢٠٠:٢١:١٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٤٩:٤٧١٣:٠٤:١٧١٩:١٩:٢٢١٩:٣٧:٤٥٠٠:٢٠:٥٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٨:٢٠١٣:٠٣:٥٩١٩:٢٠:١٤١٩:٣٨:٣٨٠٠:٢٠:٣١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٦:٥٣١٣:٠٣:٤١١٩:٢١:٠٦١٩:٣٩:٣١٠٠:٢٠:٠٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٥:٢٦١٣:٠٣:٢٣١٩:٢١:٥٧١٩:٤٠:٢٣٠٠:١٩:٤٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٣٠٦:٤٣:٥٩١٣:٠٣:٠٥١٩:٢٢:٤٨١٩:٤١:١٦٠٠:١٩:٢٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٢:٣٢١٣:٠٢:٤٨١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٢:٠٩٠٠:١٨:٥٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٧٠٦:٤١:٠٦١٣:٠٢:٣٠١٩:٢٤:٣١١٩:٤٣:٠٢٠٠:١٨:٣٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٩٠٦:٣٩:٤٠١٣:٠٢:١٣١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٣:٥٥٠٠:١٨:١٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٠١٠٦:٣٨:١٤١٣:٠١:٥٦١٩:٢٦:١٤١٩:٤٤:٤٨٠٠:١٧:٤٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٦:٤٩١٣:٠١:٣٩١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٥:٤١٠٠:١٧:٢٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٥:٢٤١٣:٠١:٢٢١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٦:٣٤٠٠:١٧:٠٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٤:٠٠١٣:٠١:٠٦١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٧:٢٧٠٠:١٦:٣٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣٢:٣٦١٣:٠٠:٥٠١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٨:٢١٠٠:١٦:١٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣١:١٣١٣:٠٠:٣٤١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:١٤٠٠:١٥:٥٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٩:٥٠١٣:٠٠:١٨١٩:٣١:٢٣١٩:٥٠:٠٨٠٠:١٥:٢٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٨:٢٨١٣:٠٠:٠٣١٩:٣٢:١٤١٩:٥١:٠٢٠٠:١٥:٠٦
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٧:٠٧١٢:٥٩:٤٨١٩:٣٣:٠٦١٩:٥١:٥٦٠٠:١٤:٤٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٥:٤٦١٢:٥٩:٣٤١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٥٠٠٠:١٤:٢١
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٤:٢٦١٢:٥٩:٢٠١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٣:٤٤٠٠:١٣:٥٩
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٣:٠٦١٢:٥٩:٠٦١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٤:٣٩٠٠:١٣:٣٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٣١٠٦:٢١:٤٧١٢:٥٨:٥٣١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٥:٣٣٠٠:١٣:١٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢٠:٢٩١٢:٥٨:٤٠١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٦:٢٨٠٠:١٢:٥٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کلاگرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلاگرمحله شهر کلاگرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلاگرمحله شهر کلاگرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کلاگرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلاگرمحله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کلاگرمحله

کلاگرمحله، روستایی است از توابع بخش بندپی غربی شهرستان بابل در استان مازندران ایران.

شهر کلاگرمحله در ویکیپدیا

شهر کلاگرمحله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کلاگرمحله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کلاگرمحله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کلاگرمحله بر روی نقشه

شهر کلاگرمحله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کلاگرمحله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کلاگرمحله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کلاگرمحله
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کلاگرمحله + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر کلاگرمحله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلاگرمحله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کلاگرمحله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کلاگرمحله رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کلاگرمحله
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کلاگرمحله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ کلاگرمحله دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلاگرمحله دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کلاگرمحله
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلاگرمحله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کلاگرمحله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کلاگرمحله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کلاگرمحله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو