جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کلاگرمحله

بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کلاگرمحله


اذان صبح: ٠٤:١٥:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٤٢
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٥٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٣٥
نیمه شب: ٠٠:١٥:١١

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کلاگرمحله (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر کلاگرمحله)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر کلاگرمحله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلاگرمحله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
آدمی نمی‌تواند دست به گزینش خردمندانه بزند، مگر اینكه جرأت داشته باشد در دمادم زندگی به ندای درونی خود، به خویشتن خود، گوش فرا دهد و خونسردانه بگوید: "نه، من چنین و چنان را دوست ندارم."

اوقات شرعی ماه جاری شهر کلاگرمحله

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کلاگرمحله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلاگرمحله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کلاگرمحله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلاگرمحله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلاگرمحله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٢:٥٨١٢:٥٧:٣١١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٥٨٠٠:١٠:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١١:٤٦١٢:٥٧:٢٢١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠٢:٥٣٠٠:١٠:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٧٠٦:١٠:٣٥١٢:٥٧:١٣١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٣:٤٨٠٠:١٠:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٩:٢٥١٢:٥٧:٠٤١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٠٩:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٨:١٧١٢:٥٦:٥٦١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٠٩:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٧:٠٩١٢:٥٦:٤٨١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٠٩:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٦:٠٢١٢:٥٦:٤١١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٠٨:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٤:٥٦١٢:٥٦:٣٤١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٠٨:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٣٦٠٦:٠٣:٥٢١٢:٥٦:٢٨١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٩:١٩٠٠:٠٨:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠٢:٤٨١٢:٥٦:٢٢١٩:٥٠:٢٩٢٠:١٠:١٤٠٠:٠٨:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠١:٤٦١٢:٥٦:١٧١٩:٥١:٢١٢٠:١١:٠٩٠٠:٠٧:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠٠:٤٥١٢:٥٦:١٢١٩:٥٢:١٢٢٠:١٢:٠٤٠٠:٠٧:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٥٩:٤٥١٢:٥٦:٠٨١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٢:٥٩٠٠:٠٧:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٨:٤٧١٢:٥٦:٠٥١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٣:٥٣٠٠:٠٧:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:١٩٠٥:٥٧:٥٠١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٤:٤٨٠٠:٠٦:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٦:٥٤١٢:٥٦:٠٠١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٥:٤٢٠٠:٠٦:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٤٢٠٥:٥٥:٥٩١٢:٥٥:٥٨١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٦:٣٦٠٠:٠٦:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٢٦٠٥:٥٥:٠٦١٢:٥٥:٥٧١٩:٥٧:١٨٢٠:١٧:٢٩٠٠:٠٦:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:١٢٠٥:٥٤:١٥١٢:٥٥:٥٧١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٨:٢٣٠٠:٠٦:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٥٩٠٥:٥٣:٢٥١٢:٥٥:٥٧١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٩:١٦٠٠:٠٥:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٤٧٠٥:٥٢:٣٦١٢:٥٥:٥٧١٩:٥٩:٤٧٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٠٥:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٣٧٠٥:٥١:٤٩١٢:٥٥:٥٩٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢١:٠١٠٠:٠٥:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٢٨٠٥:٥١:٠٣١٢:٥٦:٠١٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:٥٣٠٠:٠٥:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٢١٠٥:٥٠:١٩١٢:٥٦:٠٣٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٢:٤٤٠٠:٠٥:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:١٦٠٥:٤٩:٣٧١٢:٥٦:٠٦٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٣:٣٥٠٠:٠٥:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:١٣٠٥:٤٨:٥٦١٢:٥٦:٠٩٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٠٥:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:١١٠٥:٤٨:١٦١٢:٥٦:١٤٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٥:١٦٠٠:٠٤:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:١١٠٥:٤٧:٣٩١٢:٥٦:١٨٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٠٤:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:١٤٠٥:٤٧:٠٢١٢:٥٦:٢٣٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٠٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاگرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاگرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاگرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلاگرمحله

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر کلاگرمحله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کلاگرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلاگرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر کلاگرمحله

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر کلاگرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر کلاگرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر کلاگرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کلاگرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلاگرمحله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر کلاگرمحله

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر کلاگرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلاگرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر کلاگرمحله

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥٧٠٥:٤١:٥٢١٣:٠١:٣٢٢٠:٢١:١٠٢٠:٤٢:٤١٠٠:٠٧:١١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:١٢٠٥:٤٢:٠٦١٣:٠١:٤٤٢٠:٢١:٢١٢٠:٤٢:٥٢٠٠:٠٧:٢٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٣٠٠٥:٤٢:٢٢١٣:٠١:٥٧٢٠:٢١:٣٠٢٠:٤٣:٠٠٠٠:٠٧:٤٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٥٠٠٥:٤٢:٤٠١٣:٠٢:١٠٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤٣:٠٧٠٠:٠٧:٥٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٢٠٥:٤٢:٥٨١٣:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤٣:١٢٠٠:٠٨:١٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٣٧٠٥:٤٣:١٩١٣:٠٢:٣٥٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤٣:١٦٠٠:٠٨:٢٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٥٠٥:٤٣:٤٠١٣:٠٢:٤٨٢٠:٢١:٤٩٢٠:٤٣:١٧٠٠:٠٨:٤٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٣٤٠٥:٤٤:٠٣١٣:٠٣:٠٠٢٠:٢١:٥٠٢٠:٤٣:١٧٠٠:٠٨:٥٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٦٠٥:٤٤:٢٧١٣:٠٣:١٢٢٠:٢١:٤٩٢٠:٤٣:١٥٠٠:٠٩:١٥
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤٠٠٥:٤٤:٥٣١٣:٠٣:٢٤٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤٣:١١٠٠:٠٩:٣١
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٧٠٥:٤٥:٢٠١٣:٠٣:٣٦٢٠:٢١:٤١٢٠:٤٣:٠٥٠٠:٠٩:٤٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٥٠٥:٤٥:٤٨١٣:٠٣:٤٧٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤٢:٥٧٠٠:١٠:٠٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٦٠٥:٤٦:١٧١٣:٠٣:٥٨٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤٢:٤٧٠٠:١٠:٢٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٨٠٥:٤٦:٤٨١٣:٠٤:٠٩٢٠:٢١:١٧٢٠:٤٢:٣٦٠٠:١٠:٤٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٢٠٥:٤٧:١٩١٣:٠٤:١٩٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤٢:٢٢٠٠:١٠:٥٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٩٠٥:٤٧:٥٢١٣:٠٤:٢٩٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤٢:٠٧٠٠:١١:١٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٧٠٥:٤٨:٢٦١٣:٠٤:٣٩٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤١:٤٩٠٠:١١:٣٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٤٩:٠٠١٣:٠٤:٤٨٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٤١:٣٠٠٠:١١:٤٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٨٠٥:٤٩:٣٦١٣:٠٤:٥٧٢٠:٢٠:٠١٢٠:٤١:٠٩٠٠:١٢:٠٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٠٠٥:٥٠:١٢١٣:٠٥:٠٥٢٠:١٩:٤٠٢٠:٤٠:٤٦٠٠:١٢:٢٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٥٠:٤٩١٣:٠٥:١٣٢٠:١٩:١٨٢٠:٤٠:٢٢٠٠:١٢:٣٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠١٠٥:٥١:٢٧١٣:٠٥:٢٠٢٠:١٨:٥٤٢٠:٣٩:٥٥٠٠:١٢:٥٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٨٠٥:٥٢:٠٦١٣:٠٥:٢٧٢٠:١٨:٢٨٢٠:٣٩:٢٧٠٠:١٣:١٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٥٢:٤٦١٣:٠٥:٣٣٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٨:٥٦٠٠:١٣:٢٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٥٣:٢٦١٣:٠٥:٣٩٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٨:٢٤٠٠:١٣:٤٤
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٥٤:٠٨١٣:٠٥:٤٥٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٧:٥٠٠٠:١٣:٥٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٩٠٥:٥٤:٤٩١٣:٠٥:٤٩٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٧:١٥٠٠:١٤:١٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٠١٠٥:٥٥:٣٢١٣:٠٥:٥٤٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٦:٣٧٠٠:١٤:٢٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٥٠٥:٥٦:١٥١٣:٠٥:٥٧٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٥:٥٨٠٠:١٤:٤٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:١٠٠٥:٥٦:٥٨١٣:٠٦:٠١٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٥:١٨٠٠:١٤:٥٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٦٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠٦:٠٣٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٤:٣٥٠٠:١٥:١١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کلاگرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر کلاگرمحله شهر کلاگرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر کلاگرمحله شهر کلاگرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کلاگرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلاگرمحله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر کلاگرمحله

کلاگرمحله، روستایی است از توابع بخش بندپی غربی شهرستان بابل در استان مازندران ایران.

شهر کلاگرمحله در ویکیپدیا

شهر کلاگرمحله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کلاگرمحله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کلاگرمحله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کلاگرمحله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کلاگرمحله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کلاگرمحله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کلاگرمحله
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر کلاگرمحله + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر کلاگرمحله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلاگرمحله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کلاگرمحله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کلاگرمحله رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کلاگرمحله
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلاگرمحله دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کلاگرمحله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق کلاگرمحله
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کلاگرمحله
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کلاگرمحله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ کلاگرمحله دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کلاگرمحله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کلاگرمحله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو