جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کلاگرمحله

بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کلاگرمحله

اذان صبح: ٠٤:٥٢:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:١٠
اذان ظهر: ١١:٤٣:٢٦
غروب آفتاب: ١٧:٠٨:١٤
اذان مغرب: ١٧:٢٧:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠١:٠٠

سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩
١٠ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٧ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کلاگرمحله (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ آبان ٩٩ شهر کلاگرمحله)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر کلاگرمحله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کلاگرمحله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
مهربانی كن با مردم تا تو را دوست دارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کلاگرمحله

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کلاگرمحله در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلاگرمحله ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کلاگرمحله (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلاگرمحله ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کلاگرمحله
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٧:٢٦١٢:٥٩:٥٢١٩:٣٢:٥٤١٩:٥١:٤٣٠٠:١٤:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٦:٠٥١٢:٥٩:٣٧١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٢:٣٧٠٠:١٤:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٤:٤٥١٢:٥٩:٢٣١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٣:٣١٠٠:١٤:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٣:٢٥١٢:٥٩:٠٩١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٤:٢٦٠٠:١٣:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٢:٠٦١٢:٥٨:٥٦١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٥:٢٠٠٠:١٣:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:١٩٠٦:٢٠:٤٨١٢:٥٨:٤٣١٩:٣٧:١٤١٩:٥٦:١٥٠٠:١٢:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٩:٣٠١٢:٥٨:٣٠١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٧:٠٩٠٠:١٢:٣٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٨:١٤١٢:٥٨:١٨١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٨:٠٤٠٠:١٢:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٦:٥٨١٢:٥٨:٠٦١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٥٩٠٠:١١:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٥:٤٣١٢:٥٧:٥٥١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٥٤٠٠:١١:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١٤:٢٩١٢:٥٧:٤٤١٩:٤١:٣٤٢٠:٠٠:٤٩٠٠:١١:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٣:١٥١٢:٥٧:٣٣١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠١:٤٤٠٠:١٠:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٢:٠٣١٢:٥٧:٢٣١٩:٤٣:١٨٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١٠:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٤٩٠٦:١٠:٥٢١٢:٥٧:١٤١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٣:٣٤٠٠:١٠:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٧:٠٥١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٠٩:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٨:٣٢١٢:٥٦:٥٦١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٠٩:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٧:٢٤١٢:٥٦:٤٨١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٦:١٩٠٠:٠٩:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٦:١٧١٢:٥٦:٤١١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٧:١٤٠٠:٠٩:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٥:١١١٢:٥٦:٣٤١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٠٨:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٤:٠٦١٢:٥٦:٢٨١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٠٨:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠٣:٠٢١٢:٥٦:٢٢١٩:٥٠:١٥٢٠:١٠:٠٠٠٠:٠٨:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٦:١٧١٩:٥١:٠٧٢٠:١٠:٥٥٠٠:٠٧:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٤١٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥٦:١٢١٩:٥١:٥٩٢٠:١١:٥٠٠٠:٠٧:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:١٩٠٥:٥٩:٥٩١٢:٥٦:٠٨١٩:٥٢:٥٠٢٠:١٢:٤٥٠٠:٠٧:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٩:٠٠١٢:٥٦:٠٥١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٣:٣٩٠٠:٠٧:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٨:٠٣١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٤:٣٤٠٠:٠٦:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:١٨٠٥:٥٧:٠٧١٢:٥٦:٠٠١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٥:٢٨٠٠:٠٦:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:٠١٠٥:٥٦:١٢١٢:٥٥:٥٨١٩:٥٦:١٥٢٠:١٦:٢٢٠٠:٠٦:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٤٤٠٥:٥٥:١٩١٢:٥٥:٥٧١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٧:١٦٠٠:٠٦:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کلاگرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کلاگرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کلاگرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلاگرمحله

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر کلاگرمحله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کلاگرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلاگرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر کلاگرمحله

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کلاگرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر کلاگرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر کلاگرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کلاگرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلاگرمحله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلاگرمحله

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر کلاگرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلاگرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلاگرمحله

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کلاگرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلاگرمحله شهر کلاگرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلاگرمحله شهر کلاگرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کلاگرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلاگرمحله برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کلاگرمحله

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاگرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلاگرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کلاگرمحله

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٣:٢٤١١:٤٤:٠١١٧:١٤:٠٩١٧:٣٢:٤٨٢٣:٠١:٤٨
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٤:٢٠١١:٤٣:٥٣١٧:١٢:٥٦١٧:٣١:٣٦٢٣:٠١:٣٨
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٥:١٧١١:٤٣:٤٥١٧:١١:٤٤١٧:٣٠:٢٦٢٣:٠١:٢٧
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥١:١١٠٦:١٦:١٤١١:٤٣:٣٨١٧:١٠:٣٣١٧:٢٩:١٧٢٣:٠١:١٨
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٧:١٢١١:٤٣:٣٢١٧:٠٩:٢٣١٧:٢٨:١٠٢٣:٠١:٠٩
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٨:١٠١١:٤٣:٢٦١٧:٠٨:١٤١٧:٢٧:٠٣٢٣:٠١:٠٠
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٩:٠٨١١:٤٣:٢١١٧:٠٧:٠٧١٧:٢٥:٥٨٢٣:٠٠:٥٢
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٠:٠٦١١:٤٣:١٧١٧:٠٦:٠٠١٧:٢٤:٥٤٢٣:٠٠:٤٥
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢١:٠٥١١:٤٣:١٤١٧:٠٤:٥٥١٧:٢٣:٥١٢٣:٠٠:٣٩
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٢:٠٤١١:٤٣:١١١٧:٠٣:٥٢١٧:٢٢:٤٩٢٣:٠٠:٣٣
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٣:٠٣١١:٤٣:١٠١٧:٠٢:٤٩١٧:٢١:٤٩٢٣:٠٠:٢٨
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٤:٠٣١١:٤٣:٠٩١٧:٠١:٤٨١٧:٢٠:٥٠٢٣:٠٠:٢٤
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٥:٠٣١١:٤٣:٠٩١٧:٠٠:٤٨١٧:١٩:٥٣٢٣:٠٠:٢٠
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٦:٠٣١١:٤٣:٠٩١٦:٥٩:٥٠١٧:١٨:٥٧٢٣:٠٠:١٧
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٧:٠٣١١:٤٣:١١١٦:٥٨:٥٣١٧:١٨:٠٣٢٣:٠٠:١٥
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٨:٠٤١١:٤٣:١٣١٦:٥٧:٥٨١٧:١٧:١٠٢٣:٠٠:١٣
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٩:٠٥١١:٤٣:١٧١٦:٥٧:٠٤١٧:١٦:١٨٢٣:٠٠:١٣
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٣٠:٠٦١١:٤٣:٢١١٦:٥٦:١١١٧:١٥:٢٨٢٣:٠٠:١٣
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣١:٠٧١١:٤٣:٢٦١٦:٥٥:٢١١٧:١٤:٤٠٢٣:٠٠:١٤
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٢:٠٨١١:٤٣:٣٢١٦:٥٤:٣١١٧:١٣:٥٤٢٣:٠٠:١٦
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٣:٠٩١١:٤٣:٣٨١٦:٥٣:٤٤١٧:١٣:٠٩٢٣:٠٠:١٩
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٤:١١١١:٤٣:٤٦١٦:٥٢:٥٨١٧:١٢:٢٥٢٣:٠٠:٢٢
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٥:١٢١١:٤٣:٥٤١٦:٥٢:١٤١٧:١١:٤٤٢٣:٠٠:٢٧
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٦:١٤١١:٤٤:٠٤١٦:٥١:٣١١٧:١١:٠٤٢٣:٠٠:٣٢
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٧:١٥١١:٤٤:١٤١٦:٥٠:٥١١٧:١٠:٢٦٢٣:٠٠:٣٨
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٨:١٧١١:٤٤:٢٥١٦:٥٠:١٢١٧:٠٩:٤٩٢٣:٠٠:٤٥
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:١٨٠٦:٣٩:١٨١١:٤٤:٣٧١٦:٤٩:٣٥١٧:٠٩:١٥٢٣:٠٠:٥٢
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:١٠٠٦:٤٠:١٩١١:٤٤:٤٩١٦:٤٨:٥٩١٧:٠٨:٤٢٢٣:٠١:٠١
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٣٠٦:٤١:٢٠١١:٤٥:٠٣١٦:٤٨:٢٦١٧:٠٨:١١٢٣:٠١:١٠
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٥٠٦:٤٢:٢١١١:٤٥:١٧١٦:٤٧:٥٤١٧:٠٧:٤٢٢٣:٠١:٢٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کلاگرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کلاگرمحله شهر کلاگرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کلاگرمحله شهر کلاگرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کلاگرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلاگرمحله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کلاگرمحله

کلاگرمحله، روستایی است از توابع بخش بندپی غربی شهرستان بابل در استان مازندران ایران.

شهر کلاگرمحله در ویکیپدیا

شهر کلاگرمحله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کلاگرمحله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کلاگرمحله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کلاگرمحله بر روی نقشه

شهر کلاگرمحله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کلاگرمحله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کلاگرمحله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کلاگرمحله
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر کلاگرمحله + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر کلاگرمحله + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کلاگرمحله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کلاگرمحله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کلاگرمحله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کلاگرمحله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کلاگرمحله رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ کلاگرمحله دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کلاگرمحله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق کلاگرمحله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کلاگرمحله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کلاگرمحله
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کلاگرمحله
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کلاگرمحله
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلاگرمحله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کلاگرمحله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو