جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کلاله

کلاله | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز کلاله


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٥:١٨
اذان ظهر: ١١:٤٠:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:٤٥:٥٢
اذان مغرب: ١٨:٠٤:١٩
نیمه شب: ٢٢:٥٨:٠٤

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کلاله (شهرستان کلاله) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر کلاله)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کلاله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلاله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

آنتونی رابینز
هیچ چیز به خودی خود دارای معنا نیست، بلكه احساسات، رفتارها و واكنش های ما نسبت به هر چیز بستگی به نحوه ی ادراك و تصور ما از آن چیز دارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کلاله

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کلاله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلاله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کلاله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلاله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلاله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:٣١٠٥:٥٨:٤٨١٢:٤٥:٤٨١٩:٣٣:٢٥١٩:٥٣:٠٢٢٣:٥٨:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٧:٣٥١٢:٤٥:٣٩١٩:٣٤:١٩١٩:٥٣:٥٩٢٣:٥٧:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٦:٢٣١٢:٤٥:٣٠١٩:٣٥:١٤١٩:٥٤:٥٧٢٣:٥٧:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٤٩٠٥:٥٥:١٢١٢:٤٥:٢٢١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٥:٥٤٢٣:٥٧:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:١٧٠٥:٥٤:٠٢١٢:٤٥:١٤١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٦:٥٢٢٣:٥٦:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:٤٥٠٥:٥٢:٥٣١٢:٤٥:٠٧١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٧:٤٩٢٣:٥٦:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:١٤٠٥:٥١:٤٥١٢:٤٥:٠٠١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٨:٤٦٢٣:٥٦:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٤٤٠٥:٥٠:٣٨١٢:٤٤:٥٤١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٩:٤٣٢٣:٥٦:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:١٥٠٥:٤٩:٣٣١٢:٤٤:٤٩١٩:٤٠:٣٨٢٠:٠٠:٤١٢٣:٥٥:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٠:٤٨٠٥:٤٨:٢٩١٢:٤٤:٤٣١٩:٤١:٣٢٢٠:٠١:٣٨٢٣:٥٥:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٢١٠٥:٤٧:٢٦١٢:٤٤:٣٩١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٢:٣٤٢٣:٥٥:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٤٦:٢٤١٢:٤٤:٣٥١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٣:٣١٢٣:٥٤:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٦:٣١٠٥:٤٥:٢٤١٢:٤٤:٣١١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٤:٢٨٢٣:٥٤:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٠٧٠٥:٤٤:٢٥١٢:٤٤:٢٩١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٥:٢٤٢٣:٥٤:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٤٣:٢٧١٢:٤٤:٢٦١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٦:٢٠٢٣:٥٤:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٤٢:٣١١٢:٤٤:٢٥١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٧:١٦٢٣:٥٣:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٠٥٠٥:٤١:٣٦١٢:٤٤:٢٤١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٨:١٢٢٣:٥٣:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٤٧٠٥:٤٠:٤٣١٢:٤٤:٢٣١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٩:٠٧٢٣:٥٣:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٣١٠٥:٣٩:٥١١٢:٤٤:٢٣١٩:٤٩:٢٦٢٠:١٠:٠٢٢٣:٥٣:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:١٦٠٥:٣٩:٠٠١٢:٤٤:٢٤١٩:٥٠:١٧٢٠:١٠:٥٦٢٣:٥٣:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٠٢٠٥:٣٨:١١١٢:٤٤:٢٥١٩:٥١:٠٨٢٠:١١:٥١٢٣:٥٢:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٤:٥٠٠٥:٣٧:٢٤١٢:٤٤:٢٧١٩:٥١:٥٨٢٠:١٢:٤٤٢٣:٥٢:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٣:٤٠٠٥:٣٦:٣٨١٢:٤٤:٢٩١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٣:٣٨٢٣:٥٢:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٢:٣٢٠٥:٣٥:٥٤١٢:٤٤:٣٢١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٤:٣٠٢٣:٥٢:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥١:٢٥٠٥:٣٥:١٢١٢:٤٤:٣٦١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٥:٢٣٢٣:٥٢:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٠:٢١٠٥:٣٤:٣١١٢:٤٤:٤٠١٩:٥٥:١٥٢٠:١٦:١٤٢٣:٥٢:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٩:١٨٠٥:٣٣:٥١١٢:٤٤:٤٤١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٧:٠٥٢٣:٥٢:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٨:١٧٠٥:٣٣:١٤١٢:٤٤:٥٠١٩:٥٦:٥١٢٠:١٧:٥٥٢٣:٥٢:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٧:١٨٠٥:٣٢:٣٨١٢:٤٤:٥٥١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٨:٤٥٢٣:٥١:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلاله

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر کلاله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کلاله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلاله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر کلاله

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر کلاله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر کلاله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر کلاله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کلاله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلاله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کلاله

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر کلاله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلاله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کلاله

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٠:٢٧١٢:٥٠:٤٦١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٩:٤٣٠٠:٠٤:٥١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٣٠٦:١١:١٧١٢:٥٠:٣٠١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٨:١٩٠٠:٠٤:٤٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٢:٠٧١٢:٥٠:١٤١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٦:٥٣٠٠:٠٤:٣٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٢:٥٨١٢:٤٩:٥٨١٩:٢٦:٢١١٩:٤٥:٢٧٠٠:٠٤:٢٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٣:٤٨١٢:٤٩:٤١١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٤:٠١٠٠:٠٤:٢١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٤:٣٨١٢:٤٩:٢٣١٩:٢٣:٣١١٩:٤٢:٣٣٠٠:٠٤:١٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٥:٢٨١٢:٤٩:٠٥١٩:٢٢:٠٦١٩:٤١:٠٥٠٠:٠٤:٠٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٦:١٨١٢:٤٨:٤٧١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٩:٣٧٠٠:٠٣:٥٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٧:٠٨١٢:٤٨:٢٩١٩:١٩:١٣١٩:٣٨:٠٨٠٠:٠٣:٤١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٧:٥٨١٢:٤٨:١٠١٩:١٧:٤٦١٩:٣٦:٣٩٠٠:٠٣:٣٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٨:٤٨١٢:٤٧:٥١١٩:١٦:١٨١٩:٣٥:٠٩٠٠:٠٣:١٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٩:٣٧١٢:٤٧:٣٢١٩:١٤:٤٩١٩:٣٣:٣٩٠٠:٠٣:٠٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢٠:٢٧١٢:٤٧:١٢١٩:١٣:٢٠١٩:٣٢:٠٨٠٠:٠٢:٥٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢١:١٧١٢:٤٦:٥٢١٩:١١:٥١١٩:٣٠:٣٧٠٠:٠٢:٤١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٢:٠٦١٢:٤٦:٣٢١٩:١٠:٢١١٩:٢٩:٠٥٠٠:٠٢:٢٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٢:٥٦١٢:٤٦:١٢١٩:٠٨:٥١١٩:٢٧:٣٣٠٠:٠٢:١٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٣:٤٥١٢:٤٥:٥١١٩:٠٧:٢١١٩:٢٦:٠١٠٠:٠١:٥٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٤:٣٤١٢:٤٥:٣١١٩:٠٥:٥٠١٩:٢٤:٢٩٠٠:٠١:٤٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٥:٢٤١٢:٤٥:١٠١٩:٠٤:١٩١٩:٢٢:٥٦٠٠:٠١:٢٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٦:١٣١٢:٤٤:٤٩١٩:٠٢:٤٧١٩:٢١:٢٤٠٠:٠١:١٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٧:٠٢١٢:٤٤:٢٧١٩:٠١:١٥١٩:١٩:٥١٠٠:٠٠:٥٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٧:٥٢١٢:٤٤:٠٦١٨:٥٩:٤٤١٩:١٨:١٨٠٠:٠٠:٤١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٨:٤١١٢:٤٣:٤٥١٨:٥٨:١١١٩:١٦:٤٥٠٠:٠٠:٢٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٩:٣٠١٢:٤٣:٢٣١٨:٥٦:٣٩١٩:١٥:١١٠٠:٠٠:٠٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٠:٢٠١٢:٤٣:٠٢١٨:٥٥:٠٧١٩:١٣:٣٨٢٣:٥٩:٥٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣١:٠٩١٢:٤٢:٤٠١٨:٥٣:٣٤١٩:١٢:٠٥٢٣:٥٩:٣٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٣١:٥٩١٢:٤٢:١٩١٨:٥٢:٠٢١٩:١٠:٣١٢٣:٥٩:١٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣٢:٤٩١٢:٤١:٥٧١٨:٥٠:٢٩١٩:٠٨:٥٨٢٣:٥٨:٥٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٣:٣٨١٢:٤١:٣٦١٨:٤٨:٥٧١٩:٠٧:٢٥٢٣:٥٨:٤٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٤:٢٨١٢:٤١:١٤١٨:٤٧:٢٤١٩:٠٥:٥٢٢٣:٢٨:٢٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٠٠٥:٣٥:١٨١١:٤٠:٥٣١٧:٤٥:٥٢١٨:٠٤:١٩٢٢:٥٨:٠٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کلاله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کلاله شهر کلاله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کلاله شهر کلاله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کلاله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلاله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کلاله

کَلاله شهری است در شرق استان گلستان، ایران. این شهر مرکز شهرستان کلاله است. این شهر در جادهٔ گرگان به مراوه‌تپه قرار گرفته‌است. بررسی باستان‌شناسان در شهر کلاله در استان گلستان تا کنون به شناسایی ۱۳۰ محوطه و تپه تاریخی و پیش از تاریخ منجر شده‌است

شهر کلاله در ویکیپدیا

شهر کلاله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کلاله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کلاله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کلاله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کلاله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کلاله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کلاله
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کلاله + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر کلاله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلاله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کلاله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کلاله رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا کلاله دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کلاله دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کلاله
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کلاله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کلاله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا کلاله دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلاله دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلاله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کلاله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو