جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کلاله

کلاله | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز کلاله


اذان صبح: ٠٥:٠٥:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٠١:٤٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٠٣
اذان مغرب: ١٧:٥١:٥٣
نیمه شب: ٢٣:١٨:٣٦

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کلاله (شهرستان کلاله) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر کلاله)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر کلاله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلاله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
اگر بت پرستی در وقت مردن اقرار به امامت ائمه معصومین (ع) بكند و دین تشیّع را اعتقاد كند آتش جهنم به هیچ عضو او نرسد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کلاله

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کلاله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلاله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کلاله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلاله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلاله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٧:٤٢٠٦:٠١:١٧١٢:٤٦:٠٨١٩:٣١:٣٦١٩:٥١:٠٧٢٣:٥٨:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:٠٦٠٦:٠٠:٠٢١٢:٤٥:٥٨١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٢:٠٤٢٣:٥٨:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:٣١٠٥:٥٨:٤٨١٢:٤٥:٤٨١٩:٣٣:٢٥١٩:٥٣:٠٢٢٣:٥٨:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٧:٣٥١٢:٤٥:٣٩١٩:٣٤:١٩١٩:٥٣:٥٩٢٣:٥٧:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٦:٢٣١٢:٤٥:٣٠١٩:٣٥:١٤١٩:٥٤:٥٧٢٣:٥٧:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٤٩٠٥:٥٥:١٢١٢:٤٥:٢٢١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٥:٥٤٢٣:٥٧:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:١٧٠٥:٥٤:٠٢١٢:٤٥:١٤١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٦:٥٢٢٣:٥٦:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:٤٥٠٥:٥٢:٥٣١٢:٤٥:٠٧١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٧:٤٩٢٣:٥٦:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:١٤٠٥:٥١:٤٥١٢:٤٥:٠٠١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٨:٤٦٢٣:٥٦:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٤٤٠٥:٥٠:٣٨١٢:٤٤:٥٤١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٩:٤٣٢٣:٥٦:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:١٥٠٥:٤٩:٣٣١٢:٤٤:٤٩١٩:٤٠:٣٨٢٠:٠٠:٤١٢٣:٥٥:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٠:٤٨٠٥:٤٨:٢٩١٢:٤٤:٤٣١٩:٤١:٣٢٢٠:٠١:٣٨٢٣:٥٥:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٢١٠٥:٤٧:٢٦١٢:٤٤:٣٩١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٢:٣٤٢٣:٥٥:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٤٦:٢٤١٢:٤٤:٣٥١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٣:٣١٢٣:٥٤:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٦:٣١٠٥:٤٥:٢٤١٢:٤٤:٣١١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٤:٢٨٢٣:٥٤:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٠٧٠٥:٤٤:٢٥١٢:٤٤:٢٩١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٥:٢٤٢٣:٥٤:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٤٣:٢٧١٢:٤٤:٢٦١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٦:٢٠٢٣:٥٤:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٤٢:٣١١٢:٤٤:٢٥١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٧:١٦٢٣:٥٣:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٠٥٠٥:٤١:٣٦١٢:٤٤:٢٤١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٨:١٢٢٣:٥٣:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٤٧٠٥:٤٠:٤٣١٢:٤٤:٢٣١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٩:٠٧٢٣:٥٣:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٣١٠٥:٣٩:٥١١٢:٤٤:٢٣١٩:٤٩:٢٦٢٠:١٠:٠٢٢٣:٥٣:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:١٦٠٥:٣٩:٠٠١٢:٤٤:٢٤١٩:٥٠:١٧٢٠:١٠:٥٦٢٣:٥٣:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٠٢٠٥:٣٨:١١١٢:٤٤:٢٥١٩:٥١:٠٨٢٠:١١:٥١٢٣:٥٢:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٤:٥٠٠٥:٣٧:٢٤١٢:٤٤:٢٧١٩:٥١:٥٨٢٠:١٢:٤٤٢٣:٥٢:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٣:٤٠٠٥:٣٦:٣٨١٢:٤٤:٢٩١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٣:٣٨٢٣:٥٢:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٢:٣٢٠٥:٣٥:٥٤١٢:٤٤:٣٢١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٤:٣٠٢٣:٥٢:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥١:٢٥٠٥:٣٥:١٢١٢:٤٤:٣٦١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٥:٢٣٢٣:٥٢:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٠:٢١٠٥:٣٤:٣١١٢:٤٤:٤٠١٩:٥٥:١٥٢٠:١٦:١٤٢٣:٥٢:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٩:١٨٠٥:٣٣:٥١١٢:٤٤:٤٤١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٧:٠٥٢٣:٥٢:١٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٨:١٧٠٥:٣٣:١٤١٢:٤٤:٥٠١٩:٥٦:٥١٢٠:١٧:٥٥٢٣:٥٢:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلاله

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر کلاله

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر کلاله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلاله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر کلاله

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥٥:٤٠١٢:٠٠:٣٩١٧:٠٦:٠٠١٧:٢٥:٥٠٢٣:١٦:١٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥٤:٥٩١٢:٠٠:٥١١٧:٠٧:٠٦١٧:٢٦:٥٣٢٣:١٦:٢٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٥:٥١٠٦:٥٤:١٦١٢:٠١:٠٢١٧:٠٨:١٢١٧:٢٧:٥٧٢٣:١٦:٤٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥٣:٣١١٢:٠١:١٣١٧:٠٩:١٨١٧:٢٩:٠٠٢٣:١٦:٥٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٥٢:٤٥١٢:٠١:٢٢١٧:١٠:٢٤١٧:٣٠:٠٤٢٣:١٧:١١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٥١:٥٧١٢:٠١:٣١١٧:١١:٣١١٧:٣١:٠٨٢٣:١٧:٢٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٣:١٨٠٦:٥١:٠٧١٢:٠١:٣٩١٧:١٢:٣٧١٧:٣٢:١١٢٣:١٧:٣٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٢:٣٥٠٦:٥٠:١٦١٢:٠١:٤٧١٧:١٣:٤٣١٧:٣٣:١٥٢٣:١٧:٤٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٩:٢٣١٢:٠١:٥٣١٧:١٤:٤٩١٧:٣٤:١٨٢٣:١٧:٥٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٨:٢٨١٢:٠١:٥٨١٧:١٥:٥٥١٧:٣٥:٢١٢٣:١٨:٠٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٠:١٧٠٦:٤٧:٣٢١٢:٠٢:٠٣١٧:١٧:٠١١٧:٣٦:٢٥٢٣:١٨:١٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:١٩:٢٨٠٦:٤٦:٣٥١٢:٠٢:٠٧١٧:١٨:٠٧١٧:٣٧:٢٨٢٣:١٨:٢٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:١٨:٣٧٠٦:٤٥:٣٦١٢:٠٢:١٠١٧:١٩:١٢١٧:٣٨:٣١٢٣:١٨:٢٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٤:٣٥١٢:٠٢:١٣١٧:٢٠:١٧١٧:٣٩:٣٤٢٣:١٨:٣٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:١٦:٥٠٠٦:٤٣:٣٤١٢:٠٢:١٤١٧:٢١:٢٣١٧:٤٠:٣٦٢٣:١٨:٣٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٢:٣١١٢:٠٢:١٥١٧:٢٢:٢٧١٧:٤١:٣٩٢٣:١٨:٤٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١٤:٥٨٠٦:٤١:٢٦١٢:٠٢:١٥١٧:٢٣:٣٢١٧:٤٢:٤١٢٣:١٨:٤٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٣:٥٩٠٦:٤٠:٢١١٢:٠٢:١٤١٧:٢٤:٣٧١٧:٤٣:٤٣٢٣:١٨:٤٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣٩:١٤١٢:٠٢:١٣١٧:٢٥:٤١١٧:٤٤:٤٥٢٣:١٨:٤٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٨:٠٦١٢:٠٢:١٠١٧:٢٦:٤٥١٧:٤٥:٤٧٢٣:١٨:٥٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٦:٥٦١٢:٠٢:٠٧١٧:٢٧:٤٩١٧:٤٦:٤٩٢٣:١٨:٤٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٥:٤٦١٢:٠٢:٠٤١٧:٢٨:٥٢١٧:٤٧:٥٠٢٣:١٨:٤٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٤:٣٥١٢:٠١:٥٩١٧:٢٩:٥٥١٧:٤٨:٥١٢٣:١٨:٤٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٣:٢٢١٢:٠١:٥٤١٧:٣٠:٥٨١٧:٤٩:٥٢٢٣:١٨:٤٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣٢:٠٨١٢:٠١:٤٩١٧:٣٢:٠١١٧:٥٠:٥٣٢٣:١٨:٤٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٠:٥٤١٢:٠١:٤٣١٧:٣٣:٠٣١٧:٥١:٥٣٢٣:١٨:٣٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٢٩:٣٨١٢:٠١:٣٦١٧:٣٤:٠٥١٧:٥٢:٥٤٢٣:١٨:٣١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٨:٢٢١٢:٠١:٢٨١٧:٣٥:٠٧١٧:٥٣:٥٣٢٣:١٨:٢٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٧:٠٤١٢:٠١:٢٠١٧:٣٦:٠٨١٧:٥٤:٥٣٢٣:١٨:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر کلاله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر کلاله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر کلاله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کلاله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلاله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کلاله

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر کلاله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلاله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کلاله

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣٢:٠٨١٢:٠١:٤٩١٧:٣٢:٠١١٧:٥٠:٥٣٢٣:١٨:٤٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٠:٥٤١٢:٠١:٤٣١٧:٣٣:٠٣١٧:٥١:٥٣٢٣:١٨:٣٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٢٩:٣٨١٢:٠١:٣٦١٧:٣٤:٠٥١٧:٥٢:٥٤٢٣:١٨:٣١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٨:٢٢١٢:٠١:٢٨١٧:٣٥:٠٧١٧:٥٣:٥٣٢٣:١٨:٢٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٧:٠٤١٢:٠١:٢٠١٧:٣٦:٠٨١٧:٥٤:٥٣٢٣:١٨:١٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٥:٤٦١٢:٠١:١١١٧:٣٧:٠٩١٧:٥٥:٥٣٢٣:١٨:١١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٤:٢٧١٢:٠١:٠٢١٧:٣٨:١٠١٧:٥٦:٥٢٢٣:١٨:٠٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٣:٠٧١٢:٠٠:٥٢١٧:٣٩:١٠١٧:٥٧:٥١٢٣:١٧:٥٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢١:٤٦١٢:٠٠:٤١١٧:٤٠:١٠١٧:٥٨:٤٩٢٣:١٧:٤٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٠:٢٤١٢:٠٠:٣٠١٧:٤١:١٠١٧:٥٩:٤٨٢٣:١٧:٣٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٨٠٦:١٩:٠٢١٢:٠٠:١٩١٧:٤٢:٠٩١٨:٠٠:٤٦٢٣:١٧:٢٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٧:٣٩١٢:٠٠:٠٧١٧:٤٣:٠٨١٨:٠١:٤٤٢٣:١٧:١١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٤٠٦:١٦:١٥١١:٥٩:٥٤١٧:٤٤:٠٧١٨:٠٢:٤١٢٣:١٦:٥٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٤:٥١١١:٥٩:٤١١٧:٤٥:٠٥١٨:٠٣:٣٩٢٣:١٦:٤٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٣:٢٦١١:٥٩:٢٧١٧:٤٦:٠٣١٨:٠٤:٣٦٢٣:١٦:٣٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٢:٠١١١:٥٩:١٣١٧:٤٧:٠١١٨:٠٥:٣٣٢٣:١٦:١٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٠:٣٥١١:٥٨:٥٩١٧:٤٧:٥٨١٨:٠٦:٢٩٢٣:١٦:٠٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٩:٠٨١١:٥٨:٤٤١٧:٤٨:٥٥١٨:٠٧:٢٦٢٣:١٥:٤٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٧:٤١١١:٥٨:٢٩١٧:٤٩:٥٢١٨:٠٨:٢٢٢٣:١٥:٣١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٦:١٤١١:٥٨:١٤١٧:٥٠:٤٩١٨:٠٩:١٨٢٣:١٥:١٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٠٤:٤٦١١:٥٧:٥٨١٧:٥١:٤٥١٨:١٠:١٤٢٣:١٤:٥٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٣:١٨١١:٥٧:٤٢١٧:٥٢:٤١١٨:١١:١٠٢٣:١٤:٤٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠١:٤٩١١:٥٧:٢٥١٧:٥٣:٣٧١٨:١٢:٠٦٢٣:١٤:٢٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٠:٢٠١١:٥٧:٠٩١٧:٥٤:٣٣١٨:١٣:٠٢٢٣:١٤:٠٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٨:٥١١١:٥٦:٥٢١٧:٥٥:٢٩١٨:١٣:٥٧٢٣:١٣:٤٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠١٠٥:٥٧:٢٢١١:٥٦:٣٥١٧:٥٦:٢٤١٨:١٤:٥٢٢٣:١٣:٢٥
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٥٥:٥٢١١:٥٦:١٨١٧:٥٧:١٩١٨:١٥:٤٨٢٣:١٣:٠٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥٤:٢٢١١:٥٦:٠٠١٧:٥٨:١٥١٨:١٦:٤٣٢٣:١٢:٤٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥٢:٥٢١١:٥٥:٤٣١٧:٥٩:١٠١٨:١٧:٣٨٢٣:١٢:٢٥

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کلاله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کلاله شهر کلاله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کلاله شهر کلاله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کلاله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلاله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کلاله

کَلاله شهری است در شرق استان گلستان، ایران. این شهر مرکز شهرستان کلاله است. این شهر در جادهٔ گرگان به مراوه‌تپه قرار گرفته‌است. بررسی باستان‌شناسان در شهر کلاله در استان گلستان تا کنون به شناسایی ۱۳۰ محوطه و تپه تاریخی و پیش از تاریخ منجر شده‌است

شهر کلاله در ویکیپدیا

شهر کلاله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کلاله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کلاله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کلاله بر روی نقشه

شهر کلاله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کلاله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کلاله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کلاله
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر کلاله + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر کلاله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلاله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کلاله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کلاله رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلاله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کلاله دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کلاله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کلاله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق کلاله
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلاله
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ کلاله دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کلاله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کلاله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو