جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کلاله

کلاله | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز کلاله

اذان صبح: ٠٤:٠٩:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٥:٠٨
اذان ظهر: ١١:٤١:٠٠
غروب آفتاب: ١٧:٤٦:١٥
اذان مغرب: ١٨:٠٤:٤٢
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٨:١٠

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کلاله (شهرستان کلاله) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر کلاله)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر کلاله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کلاله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

امام محمد باقر (ع)
یك حج بهتر است از هفتاد بنده آزاد كردن و خرج كشیدن و نفقه دادن اهل یك خانه از مسلمانان كه ایشان را سیر كند و بپوشاند و روی ایشان را از سؤال كردن حفظ كند بهتر است از هفتاد حج.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کلاله

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کلاله در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلاله ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کلاله (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلاله ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کلاله
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٣:٣١١٢:٤٨:٠٤١٩:٢٣:١٤١٩:٤٢:٢٠٠٠:٠٢:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤١:١٢٠٦:١٢:٠٨١٢:٤٧:٥٠١٩:٢٤:٠٨١٩:٤٣:١٧٠٠:٠١:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٠:٤٦١٢:٤٧:٣٦١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٤:١٣٠٠:٠١:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٩:٢٥١٢:٤٧:٢٢١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٥:١٠٠٠:٠١:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٨:٠٥١٢:٤٧:٠٩١٩:٢٦:٥١١٩:٤٦:٠٧٠٠:٠٠:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٦:٤٥١٢:٤٦:٥٧١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٧:٠٤٠٠:٠٠:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٥:٢٦١٢:٤٦:٤٤١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٨:٠١٢٣:٥٩:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٤:٠٨١٢:٤٦:٣٣١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٨:٥٨٢٣:٥٩:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٢:٥١١٢:٤٦:٢١١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٩:٥٥٢٣:٥٩:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠١:٣٥١٢:٤٦:١٠١٩:٣١:٢٢١٩:٥٠:٥٢٢٣:٥٨:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠٠:١٩١٢:٤٦:٠٠١٩:٣٢:١٦١٩:٥١:٥٠٢٣:٥٨:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٥٩:٠٥١٢:٤٥:٥٠١٩:٣٣:١١١٩:٥٢:٤٧٢٣:٥٨:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:١٨٠٥:٥٧:٥٢١٢:٤٥:٤٠١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٣:٤٤٢٣:٥٧:٥٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٦:٣٩١٢:٤٥:٣١١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٤:٤١٢٣:٥٧:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٥:٢٨١٢:٤٥:٢٣١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٥:٣٩٢٣:٥٧:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥٤:١٧١٢:٤٥:١٥١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٦:٣٦٢٣:٥٦:٥٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:٠٦٠٥:٥٣:٠٨١٢:٤٥:٠٧١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٧:٣٣٢٣:٥٦:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٥:٣٥٠٥:٥٢:٠٠١٢:٤٥:٠١١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٨:٣١٢٣:٥٦:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٤:٠٥٠٥:٥٠:٥٣١٢:٤٤:٥٤١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٩:٢٨٢٣:٥٦:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٢:٣٦٠٥:٤٩:٤٨١٢:٤٤:٤٩١٩:٤٠:٢٤٢٠:٠٠:٢٥٢٣:٥٥:٤٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١١:٠٨٠٥:٤٨:٤٣١٢:٤٤:٤٣١٩:٤١:١٨٢٠:٠١:٢٢٢٣:٥٥:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤٧:٤٠١٢:٤٤:٣٩١٩:٤٢:١١٢٠:٠٢:١٩٢٣:٥٥:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٨:١٥٠٥:٤٦:٣٨١٢:٤٤:٣٥١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٣:١٦٢٣:٥٤:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٥٠٠٥:٤٥:٣٨١٢:٤٤:٣١١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٤:١٣٢٣:٥٤:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٤٤:٣٨١٢:٤٤:٢٩١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٥:١٠٢٣:٥٤:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٠٤٠٥:٤٣:٤٠١٢:٤٤:٢٦١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٦:٠٦٢٣:٥٤:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٤٢:٤٤١٢:٤٤:٢٥١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٧:٠٢٢٣:٥٤:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٤٠٥:٤١:٤٩١٢:٤٤:٢٤١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٧:٥٨٢٣:٥٣:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٠٦٠٥:٤٠:٥٥١٢:٤٤:٢٣١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٨:٥٤٢٣:٥٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کلاله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کلاله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کلاله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلاله

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کلاله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کلاله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلاله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کلاله

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کلاله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کلاله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کلاله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کلاله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلاله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلاله

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر کلاله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلاله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلاله

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کلاله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلاله شهر کلاله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلاله شهر کلاله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کلاله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلاله برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کلاله

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلاله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کلاله

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٠:١٦١٢:٥٠:٥١١٩:٣٠:٥٠١٩:٥٠:٠٤٠٠:٠٤:٥٣
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١١:٠٦١٢:٥٠:٣٥١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٨:٤٠٠٠:٠٤:٤٧
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١١:٥٦١٢:٥٠:١٩١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٧:١٥٠٠:٠٤:٤٠
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤١:١٥٠٦:١٢:٤٧١٢:٥٠:٠٣١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٥:٤٩٠٠:٠٤:٣٢
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٣:٣٧١٢:٤٩:٤٦١٩:٢٥:١٨١٩:٤٤:٢٢٠٠:٠٤:٢٤
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٤:٢٧١٢:٤٩:٢٨١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٢:٥٥٠٠:٠٤:١٥
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٥:١٧١٢:٤٩:١١١٩:٢٢:٢٧١٩:٤١:٢٧٠٠:٠٤:٠٥
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٦:٠٧١٢:٤٨:٥٢١٩:٢١:٠١١٩:٣٩:٥٩٠٠:٠٣:٥٥
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٦:٥٧١٢:٤٨:٣٤١٩:١٩:٣٤١٩:٣٨:٣٠٠٠:٠٣:٤٤
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٧:٤٦١٢:٤٨:١٥١٩:١٨:٠٧١٩:٣٧:٠١٠٠:٠٣:٣٣
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٨:٣٦١٢:٤٧:٥٦١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:٣١٠٠:٠٣:٢٢
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٩:٢٥١٢:٤٧:٣٧١٩:١٥:١١١٩:٣٤:٠١٠٠:٠٣:٠٩
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢٠:١٥١٢:٤٧:١٧١٩:١٣:٤٢١٩:٣٢:٣٠٠٠:٠٢:٥٧
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢١:٠٤١٢:٤٦:٥٧١٩:١٢:١٣١٩:٣٠:٥٩٠٠:٠٢:٤٤
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢١:٥٤١٢:٤٦:٣٧١٩:١٠:٤٣١٩:٢٩:٢٧٠٠:٠٢:٣٠
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٢:٤٣١٢:٤٦:١٧١٩:٠٩:١٣١٩:٢٧:٥٦٠٠:٠٢:١٦
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٣:٣٢١٢:٤٥:٥٦١٩:٠٧:٤٢١٩:٢٦:٢٤٠٠:٠٢:٠٢
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٤:٢٢١٢:٤٥:٣٥١٩:٠٦:١٢١٩:٢٤:٥١٠٠:٠١:٤٧
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٥:١١١٢:٤٥:١٤١٩:٠٤:٤١١٩:٢٣:١٩٠٠:٠١:٣٢
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٦:٠١١٢:٤٤:٥٣١٩:٠٣:٠٩١٩:٢١:٤٦٠٠:٠١:١٦
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٦:٥٠١٢:٤٤:٣٢١٩:٠١:٣٨١٩:٢٠:١٣٠٠:٠١:٠١
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٧:٤٠١٢:٤٤:١١١٩:٠٠:٠٦١٩:١٨:٤٠٠٠:٠٠:٤٥
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٨:٢٩١٢:٤٣:٥٠١٨:٥٨:٣٤١٩:١٧:٠٧٠٠:٠٠:٢٨
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٩:١٩١٢:٤٣:٢٩١٨:٥٧:٠٢١٩:١٥:٣٤٠٠:٠٠:١٢
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٣٠:٠٨١٢:٤٣:٠٧١٨:٥٥:٣٠١٩:١٤:٠١٢٣:٥٩:٥٥
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٠:٥٨١٢:٤٢:٤٦١٨:٥٣:٥٧١٩:١٢:٢٨٢٣:٥٩:٣٨
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣١:٤٨١٢:٤٢:٢٥١٨:٥٢:٢٥١٩:١٠:٥٥٢٣:٥٩:٢١
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٢:٣٨١٢:٤٢:٠٣١٨:٥٠:٥٢١٩:٠٩:٢١٢٣:٥٩:٠٣
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٤٠٦:٣٣:٢٨١٢:٤١:٤٢١٨:٤٩:٢٠١٩:٠٧:٤٨٢٣:٥٨:٤٦
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٤:١٨١٢:٤١:٢١١٨:٤٧:٤٧١٩:٠٦:١٥٢٣:٢٨:٢٨
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٣٥:٠٨١١:٤١:٠٠١٧:٤٦:١٥١٨:٠٤:٤٢٢٢:٥٨:١٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کلاله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کلاله شهر کلاله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کلاله شهر کلاله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کلاله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلاله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کلاله

کَلاله شهری است در شرق استان گلستان، ایران. این شهر مرکز شهرستان کلاله است. این شهر در جادهٔ گرگان به مراوه‌تپه قرار گرفته‌است. بررسی باستان‌شناسان در شهر کلاله در استان گلستان تا کنون به شناسایی ۱۳۰ محوطه و تپه تاریخی و پیش از تاریخ منجر شده‌است

شهر کلاله در ویکیپدیا

شهر کلاله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کلاله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کلاله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کلاله بر روی نقشه

شهر کلاله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کلاله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کلاله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کلاله
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر کلاله + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر کلاله + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کلاله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کلاله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کلاله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کلاله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کلاله رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کلاله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کلاله
جدول اوقات شرعی امروز فردا کلاله دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کلاله
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کلاله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کلاله دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کلاله
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کلاله دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کلاله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو