جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کلاشوری

دهبکری | بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز کلاشوری


اذان صبح: ٠٥:١٣:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٣١
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٠٤
غروب آفتاب: ١٨:٥٥:٠٤
اذان مغرب: ١٩:١١:٥٦
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٣١

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کلاشوری (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای کلاشوری)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای کلاشوری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کلاشوری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کلاشوری

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کلاشوری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلاشوری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کلاشوری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلاشوری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلاشوری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٢:١٤١٢:٣٦:١٨١٩:١٠:٤٨١٩:٢٨:٢١٢٣:٥٤:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠١:١٨١٢:٣٦:٠٨١٩:١١:٢٤١٩:٢٩:٠٠٢٣:٥٤:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٠:٢٣١٢:٣٥:٥٩١٩:١٢:٠١١٩:٢٩:٣٨٢٣:٥٤:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٩:٢٨١٢:٣٥:٥١١٩:١٢:٣٨١٩:٣٠:١٧٢٣:٥٣:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٥٢٠٥:٥٨:٣٥١٢:٣٥:٤٢١٩:١٣:١٥١٩:٣٠:٥٦٢٣:٥٣:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٤٥٠٥:٥٧:٤٢١٢:٣٥:٣٥١٩:١٣:٥١١٩:٣١:٣٦٢٣:٥٣:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٣٩٠٥:٥٦:٥١١٢:٣٥:٢٧١٩:١٤:٢٨١٩:٣٢:١٥٢٣:٥٣:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٣٤٠٥:٥٦:٠٠١٢:٣٥:٢١١٩:١٥:٠٥١٩:٣٢:٥٤٢٣:٥٢:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٥:١٠١٢:٣٥:١٤١٩:١٥:٤٢١٩:٣٣:٣٤٢٣:٥٢:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٤:٢٢١٢:٣٥:٠٩١٩:١٦:٢٠١٩:٣٤:١٣٢٣:٥٢:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٣:٣٤١٢:٣٥:٠٤١٩:١٦:٥٧١٩:٣٤:٥٢٢٣:٥٢:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٢:٤٨١٢:٣٤:٥٩١٩:١٧:٣٤١٩:٣٥:٣٢٢٣:٥١:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٢:٠٢١٢:٣٤:٥٥١٩:١٨:١١١٩:٣٦:١١٢٣:٥١:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٥١:١٨١٢:٣٤:٥٢١٩:١٨:٤٨١٩:٣٦:٥١٢٣:٥١:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٥٠:٣٥١٢:٣٤:٤٩١٩:١٩:٢٥١٩:٣٧:٣٠٢٣:٥١:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٤٩:٥٣١٢:٣٤:٤٧١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٨:١٠٢٣:٥١:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٤٩:١٢١٢:٣٤:٤٥١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٨:٤٩٢٣:٥١:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٣٩٠٥:٤٨:٣٢١٢:٣٤:٤٤١٩:٢١:١٧١٩:٣٩:٢٩٢٣:٥١:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٤٧:٥٤١٢:٣٤:٤٣١٩:٢١:٥٤١٩:٤٠:٠٨٢٣:٥٠:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٥٤٠٥:٤٧:١٧١٢:٣٤:٤٣١٩:٢٢:٣١١٩:٤٠:٤٧٢٣:٥٠:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٠٣٠٥:٤٦:٤١١٢:٣٤:٤٤١٩:٢٣:٠٨١٩:٤١:٢٧٢٣:٥٠:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:١٤٠٥:٤٦:٠٦١٢:٣٤:٤٥١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٢:٠٦٢٣:٥٠:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤٥:٣٣١٢:٣٤:٤٧١٩:٢٤:٢١١٩:٤٢:٤٥٢٣:٥٠:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤٥:٠١١٢:٣٤:٥٠١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٣:٢٣٢٣:٥٠:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٥٥٠٥:٤٤:٣٠١٢:٣٤:٥٣١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٤:٠٢٢٣:٥٠:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:١١٠٥:٤٤:٠١١٢:٣٤:٥٦١٩:٢٦:١٠١٩:٤٤:٤٠٢٣:٥٠:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٢٩٠٥:٤٣:٣٣١٢:٣٥:٠٠١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٥:١٨٢٣:٥٠:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٣:٠٦١٢:٣٥:٠٥١٩:٢٧:٢١١٩:٤٥:٥٥٢٣:٥٠:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:١٠٠٥:٤٢:٤١١٢:٣٥:١٠١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٦:٣٢٢٣:٥٠:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلاشوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلاشوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلاشوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلاشوری

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای کلاشوری

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلاشوری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلاشوری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای کلاشوری

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:١٧:٠٤٠٦:٣٥:٠٢١٢:٤٣:٥٨١٨:٥٣:٢١١٩:١٠:١١٠٠:٠٤:٣٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:١٥:٤٨٠٦:٣٣:٥١١٢:٤٣:٤٠١٨:٥٣:٥٥١٩:١٠:٤٦٠٠:٠٤:١٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٤:٣٢٠٦:٣٢:٤١١٢:٤٣:٢٢١٨:٥٤:٢٩١٩:١١:٢١٠٠:٠٣:٥٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٣:١٦٠٦:٣١:٣١١٢:٤٣:٠٤١٨:٥٥:٠٤١٩:١١:٥٦٠٠:٠٣:٣١
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٠:٢١١٢:٤٢:٤٦١٨:٥٥:٣٨١٩:١٢:٣١٠٠:٠٣:١٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٠:٤٢٠٦:٢٩:١١١٢:٤٢:٢٨١٨:٥٦:١٢١٩:١٣:٠٦٠٠:٠٢:٤٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٢٨:٠١١٢:٤٢:١٠١٨:٥٦:٤٦١٩:١٣:٤١٠٠:٠٢:٢٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٢٦:٥١١٢:٤١:٥٢١٨:٥٧:٢٠١٩:١٤:١٦٠٠:٠٢:٠٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٢٥:٤٢١٢:٤١:٣٥١٨:٥٧:٥٤١٩:١٤:٥١٠٠:٠١:٤٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٤:٣٣١٢:٤١:١٧١٨:٥٨:٢٩١٩:١٥:٢٧٠٠:٠١:٢٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٣:٢٤١٢:٤١:٠٠١٨:٥٩:٠٣١٩:١٦:٠٢٠٠:٠١:٠٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٢:١٦١٢:٤٠:٤٣١٨:٥٩:٣٧١٩:١٦:٣٧٠٠:٠٠:٤٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢١:٠٧١٢:٤٠:٢٦١٩:٠٠:١١١٩:١٧:١٣٠٠:٠٠:١٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٠:٠٠١٢:٤٠:٠٩١٩:٠٠:٤٦١٩:١٧:٤٩٢٣:٥٩:٥٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٩:١٠٠٦:١٨:٥٢١٢:٣٩:٥٣١٩:٠١:٢٠١٩:١٨:٢٤٢٣:٥٩:٣٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٧:٥٤٠٦:١٧:٤٦١٢:٣٩:٣٧١٩:٠١:٥٥١٩:١٩:٠٠٢٣:٥٩:١٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٦:٣٩١٢:٣٩:٢١١٩:٠٢:٢٩١٩:١٩:٣٧٢٣:٥٨:٥٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٥:٣٣١٢:٣٩:٠٥١٩:٠٣:٠٤١٩:٢٠:١٣٢٣:٥٨:٣٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٤:٢٨١٢:٣٨:٥٠١٩:٠٣:٣٩١٩:٢٠:٤٩٢٣:٥٨:١٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٣:٢٣١٢:٣٨:٣٥١٩:٠٤:١٤١٩:٢١:٢٦٢٣:٥٧:٥٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٢:١٩١٢:٣٨:٢١١٩:٠٤:٤٩١٩:٢٢:٠٣٢٣:٥٧:٣٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٠:١٩٠٦:١١:١٥١٢:٣٨:٠٦١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٢:٤٠٢٣:٥٧:١٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٠:١٢١٢:٣٧:٥٣١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٣:١٧٢٣:٥٦:٥٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٥١٠٦:٠٩:١٠١٢:٣٧:٣٩١٩:٠٦:٣٥١٩:٢٣:٥٤٢٣:٥٦:٣٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٠٨:٠٨١٢:٣٧:٢٦١٩:٠٧:١١١٩:٢٤:٣٢٢٣:٥٦:١٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٧:٠٧١٢:٣٧:١٤١٩:٠٧:٤٧١٩:٢٥:١٠٢٣:٥٥:٥٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٦:٠٧١٢:٣٧:٠٢١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٥:٤٨٢٣:٥٥:٤١
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٥:٠٨١٢:٣٦:٥٠١٩:٠٨:٥٩١٩:٢٦:٢٦٢٣:٥٥:٢٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٤:٠٩١٢:٣٦:٣٩١٩:٠٩:٣٥١٩:٢٧:٠٤٢٣:٥٥:٠٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٣:١١١٢:٣٦:٢٨١٩:١٠:١١١٩:٢٧:٤٢٢٣:٥٤:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای کلاشوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای کلاشوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای کلاشوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کلاشوری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلاشوری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای کلاشوری

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلاشوری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلاشوری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای کلاشوری

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٤٢:٠٥١١:٤٥:٤٥١٧:٤٩:٥٣١٨:٠٦:٤٠٢٣:٣٦:٣٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٠:٥٤١٢:٤٥:٢٨١٨:٥٠:٢٨١٩:٠٧:١٥٠٠:٠٦:١٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٣٩:٤٤١٢:٤٥:١٠١٨:٥١:٠٢١٩:٠٧:٥٠٠٠:٠٥:٥٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٣٨:٣٣١٢:٤٤:٥٢١٨:٥١:٣٧١٩:٠٨:٢٦٠٠:٠٥:٣٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٥٠٦:٣٧:٢٣١٢:٤٤:٣٤١٨:٥٢:١٢١٩:٠٩:٠١٠٠:٠٥:١٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٠٠٦:٣٦:١٢١٢:٤٤:١٦١٨:٥٢:٤٦١٩:٠٩:٣٦٠٠:٠٤:٥٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٤٠٦:٣٥:٠٢١٢:٤٣:٥٨١٨:٥٣:٢١١٩:١٠:١١٠٠:٠٤:٣٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٨٠٦:٣٣:٥١١٢:٤٣:٤٠١٨:٥٣:٥٥١٩:١٠:٤٦٠٠:٠٤:١٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٢٠٦:٣٢:٤١١٢:٤٣:٢٢١٨:٥٤:٢٩١٩:١١:٢١٠٠:٠٣:٥٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٦٠٦:٣١:٣١١٢:٤٣:٠٤١٨:٥٥:٠٤١٩:١١:٥٦٠٠:٠٣:٣١
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٠:٢١١٢:٤٢:٤٦١٨:٥٥:٣٨١٩:١٢:٣١٠٠:٠٣:١٠
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٢٠٦:٢٩:١١١٢:٤٢:٢٨١٨:٥٦:١٢١٩:١٣:٠٦٠٠:٠٢:٤٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٢٨:٠١١٢:٤٢:١٠١٨:٥٦:٤٦١٩:١٣:٤١٠٠:٠٢:٢٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٢٦:٥١١٢:٤١:٥٢١٨:٥٧:٢٠١٩:١٤:١٦٠٠:٠٢:٠٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٢٥:٤٢١٢:٤١:٣٥١٨:٥٧:٥٤١٩:١٤:٥١٠٠:٠١:٤٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٤:٣٣١٢:٤١:١٧١٨:٥٨:٢٩١٩:١٥:٢٧٠٠:٠١:٢٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٣:٢٤١٢:٤١:٠٠١٨:٥٩:٠٣١٩:١٦:٠٢٠٠:٠١:٠٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٢:١٦١٢:٤٠:٤٣١٨:٥٩:٣٧١٩:١٦:٣٧٠٠:٠٠:٤٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢١:٠٧١٢:٤٠:٢٦١٩:٠٠:١١١٩:١٧:١٣٠٠:٠٠:١٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٠:٠٠١٢:٤٠:٠٩١٩:٠٠:٤٦١٩:١٧:٤٩٢٣:٥٩:٥٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٠٠٦:١٨:٥٢١٢:٣٩:٥٣١٩:٠١:٢٠١٩:١٨:٢٤٢٣:٥٩:٣٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٤٠٦:١٧:٤٦١٢:٣٩:٣٧١٩:٠١:٥٥١٩:١٩:٠٠٢٣:٥٩:١٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٦:٣٩١٢:٣٩:٢١١٩:٠٢:٢٩١٩:١٩:٣٧٢٣:٥٨:٥٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٥:٣٣١٢:٣٩:٠٥١٩:٠٣:٠٤١٩:٢٠:١٣٢٣:٥٨:٣٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٤:٢٨١٢:٣٨:٥٠١٩:٠٣:٣٩١٩:٢٠:٤٩٢٣:٥٨:١٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٣:٢٣١٢:٣٨:٣٥١٩:٠٤:١٤١٩:٢١:٢٦٢٣:٥٧:٥٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٢:١٩١٢:٣٨:٢١١٩:٠٤:٤٩١٩:٢٢:٠٣٢٣:٥٧:٣٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٩٠٦:١١:١٥١٢:٣٨:٠٦١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٢:٤٠٢٣:٥٧:١٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٠:١٢١٢:٣٧:٥٣١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٣:١٧٢٣:٥٦:٥٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥١٠٦:٠٩:١٠١٢:٣٧:٣٩١٩:٠٦:٣٥١٩:٢٣:٥٤٢٣:٥٦:٣٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٠٨:٠٨١٢:٣٧:٢٦١٩:٠٧:١١١٩:٢٤:٣٢٢٣:٥٦:١٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کلاشوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای کلاشوری روستای کلاشوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای کلاشوری روستای کلاشوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کلاشوری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلاشوری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کلاشوری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کلاشوری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کلاشوری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کلاشوری

روستای کلاشوری بر روی نقشه

روستای کلاشوری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کلاشوری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کلاشوری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کلاشوری
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای کلاشوری + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای کلاشوری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کلاشوری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کلاشوری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کلاشوری رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کلاشوری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کلاشوری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کلاشوری
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلاشوری
زمان پخش اذان مستقیم به افق کلاشوری
افق شرعی امروز فردا کلاشوری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ کلاشوری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلاشوری دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کلاشوری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو