جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کلارشم

قهاب رستاق | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز کلارشم


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٤٥
اذان ظهر: ١١:٤٦:٥٧
غروب آفتاب: ١٦:٤١:٠٦
اذان مغرب: ١٧:٠١:١٣
نیمه شب: ٢٣:٠٢:٣٣

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کلارشم (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای کلارشم)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کلارشم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کلارشم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
ما مطلق پرست هستیم، چون به آن دسترسی پیدا نمی كنیم، اگر آن را می داشتیم دورش می انداختیم. مطلق غیر انسانی است، چرا كه انسان ناقص است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کلارشم

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کلارشم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلارشم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کلارشم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلارشم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلارشم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٨:٣٥١٢:٥٠:١٠١٩:٣٢:١٨١٩:٥١:١٢٠٠:٠٤:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٧:٢٥١٢:٥٠:٠٠١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٢:٠٥٠٠:٠٤:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٦:١٦١٢:٤٩:٥٠١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٢:٥٧٠٠:٠٤:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٥:٠٨١٢:٤٩:٤١١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٣:٤٩٠٠:٠٣:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٤:٠١١٢:٤٩:٣٢١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٤:٤١٠٠:٠٣:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:١١٠٦:٠٢:٥٥١٢:٤٩:٢٤١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:٣٣٠٠:٠٣:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠١:٥٠١٢:٤٩:١٦١٩:٣٧:١٤١٩:٥٦:٢٥٠٠:٠٢:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٢٣٠٦:٠٠:٤٦١٢:٤٩:٠٩١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٧:١٧٠٠:٠٢:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٥٩:٤٣١٢:٤٩:٠٢١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٨:١٠٠٠:٠٢:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥٨:٤١١٢:٤٨:٥٦١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٩:٠٢٠٠:٠٢:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:١٧٠٥:٥٧:٤١١٢:٤٨:٥٠١٩:٤٠:٣١١٩:٥٩:٥٤٠٠:٠١:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٥٦:٤١١٢:٤٨:٤٥١٩:٤١:٢٠٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٠١:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٥:٤٣١٢:٤٨:٤١١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠١:٣٧٠٠:٠١:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٥٤:٤٦١٢:٤٨:٣٧١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٠١:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:٠٤٠٥:٥٣:٥٠١٢:٤٨:٣٣١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٣:٢١٠٠:٠٠:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٤٨٠٥:٥٢:٥٦١٢:٤٨:٣٠١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٤:١٢٠٠:٠٠:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٦:٣٤٠٥:٥٢:٠٢١٢:٤٨:٢٨١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٠٠:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٢١٠٥:٥١:١١١٢:٤٨:٢٦١٩:٤٦:١١٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٠٠:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:١٠٠٥:٥٠:٢٠١٢:٤٨:٢٥١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٦:٤٦٢٣:٥٩:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٢:٥٩٠٥:٤٩:٣١١٢:٤٨:٢٥١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٧:٣٦٢٣:٥٩:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:٥١٠٥:٤٨:٤٣١٢:٤٨:٢٥١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٨:٢٧٢٣:٥٩:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٠:٤٣٠٥:٤٧:٥٧١٢:٤٨:٢٦١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٩:١٧٢٣:٥٩:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٤٧:١٢١٢:٤٨:٢٧١٩:٥٠:٠٨٢٠:١٠:٠٧٢٣:٥٩:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٤٦:٢٩١٢:٤٨:٢٩١٩:٥٠:٥٤٢٠:١٠:٥٦٢٣:٥٩:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٣١٠٥:٤٥:٤٧١٢:٤٨:٣١١٩:٥١:٤٠٢٠:١١:٤٥٢٣:٥٩:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٤٥:٠٧١٢:٤٨:٣٤١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٢:٣٤٢٣:٥٨:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٣١٠٥:٤٤:٢٨١٢:٤٨:٣٨١٩:٥٣:١١٢٠:١٣:٢٢٢٣:٥٨:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٤٣:٥١١٢:٤٨:٤٢١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٤:٠٩٢٣:٥٨:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٤٣:١٥١٢:٤٨:٤٦١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٤:٥٦٢٣:٥٨:٤٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٤٢:٤١١٢:٤٨:٥١١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٥:٤٣٢٣:٥٨:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلارشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلارشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلارشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلارشم

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کلارشم

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای کلارشم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلارشم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کلارشم

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٨:٥١١١:٣٩:٥١١٦:٤٠:٣٦١٧:٠٠:١٨٢٢:٥٦:١١
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٩:٤٦١١:٤٠:١١١٦:٤٠:٢٢١٧:٠٠:٠٦٢٢:٥٦:٢٨
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:١٢:٣٥٠٦:٤٠:٤١١١:٤٠:٣٣١٦:٤٠:١٠١٦:٥٩:٥٦٢٢:٥٦:٤٦
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:١٣:٢٢٠٦:٤١:٣٦١١:٤٠:٥٤١٦:٤٠:٠٠١٦:٥٩:٤٨٢٢:٥٧:٠٥
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١٤:٠٩٠٦:٤٢:٢٩١١:٤١:١٧١٦:٣٩:٥٢١٦:٥٩:٤٢٢٢:٥٧:٢٤
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤٣:٢٢١١:٤١:٤٠١٦:٣٩:٤٦١٦:٥٩:٣٨٢٢:٥٧:٤٤
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤٤:١٥١١:٤٢:٠٤١٦:٣٩:٤٢١٦:٥٩:٣٦٢٢:٥٨:٠٥
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٥:٠٦١١:٤٢:٢٨١٦:٣٩:٤٠١٦:٥٩:٣٥٢٢:٥٨:٢٦
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٥:٥٦١١:٤٢:٥٣١٦:٣٩:٤٠١٦:٥٩:٣٧٢٢:٥٨:٤٨
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٦:٤٦١١:٤٣:١٩١٦:٣٩:٤٢١٦:٥٩:٤٠٢٢:٥٩:١١
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٧:٣٥١١:٤٣:٤٥١٦:٣٩:٤٥١٦:٥٩:٤٥٢٢:٥٩:٣٤
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٨:٢٢١١:٤٤:١١١٦:٣٩:٥١١٦:٥٩:٥٢٢٢:٥٩:٥٨
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٩:٠٩١١:٤٤:٣٨١٦:٣٩:٥٩١٧:٠٠:٠١٢٣:٠٠:٢٣
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٩:٥٤١١:٤٥:٠٥١٦:٤٠:٠٨١٧:٠٠:١٢٢٣:٠٠:٤٨
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٢١:٢٨٠٦:٥٠:٣٩١١:٤٥:٣٢١٦:٤٠:٢٠١٧:٠٠:٢٤٢٣:٠١:١٤
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٥١:٢٢١١:٤٦:٠٠١٦:٤٠:٣٣١٧:٠٠:٣٩٢٣:٠١:٤٠
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٥٢:٠٤١١:٤٦:٢٩١٦:٤٠:٤٨١٧:٠٠:٥٥٢٣:٠٢:٠٦
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٥٢:٤٥١١:٤٦:٥٧١٦:٤١:٠٦١٧:٠١:١٣٢٣:٠٢:٣٣
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٢٤:٠١٠٦:٥٣:٢٤١١:٤٧:٢٦١٦:٤١:٢٥١٧:٠١:٣٢٢٣:٠٣:٠١
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٥٤:٠٢١١:٤٧:٥٥١٦:٤١:٤٥١٧:٠١:٥٤٢٣:٠٣:٢٩
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥٤:٣٩١١:٤٨:٢٥١٦:٤٢:٠٨١٧:٠٢:١٧٢٣:٠٣:٥٧
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٥٥:١٤١١:٤٨:٥٤١٦:٤٢:٣٣١٧:٠٢:٤٢٢٣:٠٤:٢٦
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥٥:٤٨١١:٤٩:٢٤١٦:٤٢:٥٩١٧:٠٣:٠٨٢٣:٠٤:٥٥
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٦:٥١٠٦:٥٦:٢٠١١:٤٩:٥٤١٦:٤٣:٢٧١٧:٠٣:٣٦٢٣:٠٥:٢٤
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٥٦:٥١١١:٥٠:٢٤١٦:٤٣:٥٦١٧:٠٤:٠٦٢٣:٠٥:٥٤
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٧:٥١٠٦:٥٧:٢٠١١:٥٠:٥٤١٦:٤٤:٢٨١٧:٠٤:٣٧٢٣:٠٦:٢٤
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٢٨:١٩٠٦:٥٧:٤٨١١:٥١:٢٤١٦:٤٥:٠١١٧:٠٥:١٠٢٣:٠٦:٥٤
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥٨:١٤١١:٥١:٥٤١٦:٤٥:٣٦١٧:٠٥:٤٥٢٣:٠٧:٢٤
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٢٩:١٢٠٦:٥٨:٣٨١١:٥٢:٢٣١٦:٤٦:١٢١٧:٠٦:٢٠٢٣:٠٧:٥٤
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٩:٠٠١١:٥٢:٥٣١٦:٤٦:٤٩١٧:٠٦:٥٧٢٣:٠٨:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کلارشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کلارشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کلارشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کلارشم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلارشم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کلارشم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کلارشم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلارشم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کلارشم

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٣:٠٨١١:٣٨:٠٣١٦:٤٢:٣٩١٧:٠٢:٠٨٢٢:٥٤:٤٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٤:٠٦١١:٣٨:١٩١٦:٤٢:١٤١٧:٠١:٤٥٢٢:٥٤:٥٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٥:٠٤١١:٣٨:٣٥١٦:٤١:٥٠١٧:٠١:٢٣٢٢:٥٥:١١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٦:٠١١١:٣٨:٥٣١٦:٤١:٢٩١٧:٠١:٠٤٢٢:٥٥:٢٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٦:٥٨١١:٣٩:١٢١٦:٤١:٠٩١٧:٠٠:٤٧٢٢:٥٥:٣٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٧:٥٥١١:٣٩:٣١١٦:٤٠:٥١١٧:٠٠:٣١٢٢:٥٥:٥٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٨:٥١١١:٣٩:٥١١٦:٤٠:٣٦١٧:٠٠:١٨٢٢:٥٦:١١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٩:٤٦١١:٤٠:١١١٦:٤٠:٢٢١٧:٠٠:٠٦٢٢:٥٦:٢٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٥٠٦:٤٠:٤١١١:٤٠:٣٣١٦:٤٠:١٠١٦:٥٩:٥٦٢٢:٥٦:٤٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٤١:٣٦١١:٤٠:٥٤١٦:٤٠:٠٠١٦:٥٩:٤٨٢٢:٥٧:٠٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٩٠٦:٤٢:٢٩١١:٤١:١٧١٦:٣٩:٥٢١٦:٥٩:٤٢٢٢:٥٧:٢٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤٣:٢٢١١:٤١:٤٠١٦:٣٩:٤٦١٦:٥٩:٣٨٢٢:٥٧:٤٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤٤:١٥١١:٤٢:٠٤١٦:٣٩:٤٢١٦:٥٩:٣٦٢٢:٥٨:٠٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٥:٠٦١١:٤٢:٢٨١٦:٣٩:٤٠١٦:٥٩:٣٥٢٢:٥٨:٢٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٥:٥٦١١:٤٢:٥٣١٦:٣٩:٤٠١٦:٥٩:٣٧٢٢:٥٨:٤٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٦:٤٦١١:٤٣:١٩١٦:٣٩:٤٢١٦:٥٩:٤٠٢٢:٥٩:١١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٧:٣٥١١:٤٣:٤٥١٦:٣٩:٤٥١٦:٥٩:٤٥٢٢:٥٩:٣٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٨:٢٢١١:٤٤:١١١٦:٣٩:٥١١٦:٥٩:٥٢٢٢:٥٩:٥٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٩:٠٩١١:٤٤:٣٨١٦:٣٩:٥٩١٧:٠٠:٠١٢٣:٠٠:٢٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٩:٥٤١١:٤٥:٠٥١٦:٤٠:٠٨١٧:٠٠:١٢٢٣:٠٠:٤٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٨٠٦:٥٠:٣٩١١:٤٥:٣٢١٦:٤٠:٢٠١٧:٠٠:٢٤٢٣:٠١:١٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٥١:٢٢١١:٤٦:٠٠١٦:٤٠:٣٣١٧:٠٠:٣٩٢٣:٠١:٤٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٥٢:٠٤١١:٤٦:٢٩١٦:٤٠:٤٨١٧:٠٠:٥٥٢٣:٠٢:٠٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٥٢:٤٥١١:٤٦:٥٧١٦:٤١:٠٦١٧:٠١:١٣٢٣:٠٢:٣٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠١٠٦:٥٣:٢٤١١:٤٧:٢٦١٦:٤١:٢٥١٧:٠١:٣٢٢٣:٠٣:٠١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٥٤:٠٢١١:٤٧:٥٥١٦:٤١:٤٥١٧:٠١:٥٤٢٣:٠٣:٢٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥٤:٣٩١١:٤٨:٢٥١٦:٤٢:٠٨١٧:٠٢:١٧٢٣:٠٣:٥٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٥٥:١٤١١:٤٨:٥٤١٦:٤٢:٣٣١٧:٠٢:٤٢٢٣:٠٤:٢٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥٥:٤٨١١:٤٩:٢٤١٦:٤٢:٥٩١٧:٠٣:٠٨٢٣:٠٤:٥٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥١٠٦:٥٦:٢٠١١:٤٩:٥٤١٦:٤٣:٢٧١٧:٠٣:٣٦٢٣:٠٥:٢٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کلارشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کلارشم روستای کلارشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کلارشم روستای کلارشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کلارشم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلارشم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کلارشم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کلارشم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کلارشم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کلارشم

روستای کلارشم بر روی نقشه

روستای کلارشم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کلارشم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کلارشم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کلارشم
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کلارشم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای کلارشم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کلارشم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کلارشم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کلارشم رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کلارشم
افق شرعی امروز فردا کلارشم دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلارشم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کلارشم
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کلارشم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق کلارشم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کلارشم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلارشم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کلارشم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو