جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کلاردشت

کلاردشت | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کلاردشت


اذان صبح: ٠٥:٢٣:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٤٣
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٥١
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٣٥
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٠٣
نیمه شب: ٠٠:٢٥:٠٦

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کلاردشت (شهرستان کلاردشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر کلاردشت)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کلاردشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلاردشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کلاردشت

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کلاردشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلاردشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کلاردشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلاردشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلاردشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٨:٤٢١٣:٠٣:١٧١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:٤٦٠٠:١٦:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٧:٣٠١٣:٠٣:٠٧١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٦:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٦:١٩١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:٣٦٠٠:١٥:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٢:٤٩١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:٣٢٠٠:١٥:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٤:٠٠١٣:٠٢:٤١١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:٢٧٠٠:١٥:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٢:٥٢١٣:٠٢:٣٣١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٥:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:١٠٠٦:١١:٤٥١٣:٠٢:٢٦١٩:٥٣:٤١٢٠:١٣:١٨٠٠:١٤:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٢:١٩١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٤:١٣٠٠:١٤:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٢:١٣١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٥:٠٨٠٠:١٤:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٨:٣١١٣:٠٢:٠٨١٩:٥٦:١٧٢٠:١٦:٠٣٠٠:١٣:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:٥٨٠٠:١٣:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٦:٢٨١٣:٠١:٥٨١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٣:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠١:٥٤١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:٤٧٠٠:١٣:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠٤:٣٠١٣:٠١:٥١١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٩:٤٢٠٠:١٢:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٥٩٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠١:٤٨٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٢:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٤٠٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠١:٤٦٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:٣٠٠٠:١٢:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٢٣٠٦:٠١:٤٢١٣:٠١:٤٤٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢٢:٢٤٠٠:١٢:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٠٧٠٦:٠٠:٤٩١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٣:١٨٠٠:١١:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٥٩:٥٨١٣:٠١:٤٢٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٤:١١٠٠:١١:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠١:٤٢٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٥:٠٥٠٠:١١:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٢٧٠٥:٥٨:١٩١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:٥٧٠٠:١١:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:١٧٠٥:٥٧:٣٢١٣:٠١:٤٤٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٦:٥٠٠٠:١١:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٠٨٠٥:٥٦:٤٦١٣:٠١:٤٦٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٧:٤٢٠٠:١١:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٠١٠٥:٥٦:٠٢١٣:٠١:٤٩٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٨:٣٣٠٠:١٠:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٥٦٠٥:٥٥:١٩١٣:٠١:٥٢٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٩:٢٤٠٠:١٠:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٥٣٠٥:٥٤:٣٨١٣:٠١:٥٥٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٣٠:١٥٠٠:١٠:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٥١٠٥:٥٣:٥٩١٣:٠١:٥٩٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣١:٠٥٠٠:١٠:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٥١٠٥:٥٣:٢١١٣:٠٢:٠٤٢٠:١١:١١٢٠:٣١:٥٤٠٠:١٠:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٥٣٠٥:٥٢:٤٥١٣:٠٢:٠٩٢٠:١١:٥٧٢٠:٣٢:٤٣٠٠:١٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلاردشت

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کلاردشت

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاردشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلاردشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کلاردشت

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٤:٣٥٠٦:٥٩:٥٥١٣:١٠:٥٦١٩:٢٢:٣٣١٩:٤٠:٥٤٠٠:٢٧:٤٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٢:٥٩٠٦:٥٨:٢٨١٣:١٠:٣٨١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:٤٦٠٠:٢٧:٢٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣١:٢٢٠٦:٥٧:٠٠١٣:١٠:٢٠١٩:٢٤:١٧١٩:٤٢:٣٩٠٠:٢٧:٠١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٩:٤٥٠٦:٥٥:٣٢١٣:١٠:٠٢١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٣:٣٢٠٠:٢٦:٣٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٥٤:٠٥١٣:٠٩:٤٤١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٤:٢٥٠٠:٢٦:١٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٦:٣١٠٦:٥٢:٣٧١٣:٠٩:٢٦١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٥:١٧٠٠:٢٥:٥٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥١:١٠١٣:٠٩:٠٩١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٦:١٠٠٠:٢٥:٣٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٩:٤٣١٣:٠٨:٥١١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٧:٠٣٠٠:٢٥:٠٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٨:١٧١٣:٠٨:٣٣١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٧:٥٦٠٠:٢٤:٤٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٦:٥٠١٣:٠٨:١٦١٩:٣٠:١٨١٩:٤٨:٤٩٠٠:٢٤:٢٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٥:٢٤١٣:٠٧:٥٩١٩:٣١:٠٩١٩:٤٩:٤٢٠٠:٢٣:٥٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤٣:٥٩١٣:٠٧:٤١١٩:٣٢:٠١١٩:٥٠:٣٥٠٠:٢٣:٣٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٢:٣٤١٣:٠٧:٢٥١٩:٣٢:٥٢١٩:٥١:٢٨٠٠:٢٣:١٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٣:٢٧٠٦:٤١:٠٩١٣:٠٧:٠٨١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٢:٢١٠٠:٢٢:٤٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١١:٤٩٠٦:٣٩:٤٤١٣:٠٦:٥١١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٣:١٥٠٠:٢٢:٢٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٠:١١٠٦:٣٨:٢١١٣:٠٦:٣٥١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٤:٠٨٠٠:٢٢:٠٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٦:٥٧١٣:٠٦:١٩١٩:٣٦:١٨١٩:٥٥:٠٢٠٠:٢١:٣٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٥:٣٤١٣:٠٦:٠٤١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:٥٦٠٠:٢١:١٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٤:١٢١٣:٠٥:٤٩١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٦:٤٩٠٠:٢٠:٥١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٢:٥١١٣:٠٥:٣٤١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٧:٤٣٠٠:٢٠:٢٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٣١:٣٠١٣:٠٥:١٩١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٨:٣٨٠٠:٢٠:٠٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٣٠:٠٩١٣:٠٥:٠٥١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:٣٢٠٠:١٩:٤٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٤:٥١١٩:٤١:٢٩٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٩:٢١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٧:٣١١٣:٠٤:٣٨١٩:٤٢:٢١٢٠:٠١:٢١٠٠:١٨:٥٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٦:١٣١٣:٠٤:٢٥١٩:٤٣:١٣٢٠:٠٢:١٦٠٠:١٨:٣٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٤:١٣١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٨:١٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠٤:٠١١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٤:٠٥٠٠:١٧:٥٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٢:٢٣١٣:٠٣:٤٩١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٥:٠٠٠٠:١٧:٣٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:١٩٠٦:٢١:٠٩١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:٥٥٠٠:١٧:١٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٣:٢٧١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٥١٠٠:١٦:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر کلاردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کلاردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کلاردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کلاردشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلاردشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلاردشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاردشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلاردشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلاردشت

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٠٨:٤٣١٢:١٢:٤٤١٨:١٧:٢٠١٨:٣٥:٣٧٢٣:٥٩:٥٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٠٠٧:٠٧:١٥١٣:١٢:٢٦١٩:١٨:١٣١٩:٣٦:٣٠٠٠:٢٩:٣٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥٦٠٧:٠٥:٤٧١٣:١٢:٠٨١٩:١٩:٠٥١٩:٣٧:٢٢٠٠:٢٩:١٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢١٠٧:٠٤:١٩١٣:١١:٥٠١٩:١٩:٥٧١٩:٣٨:١٥٠٠:٢٨:٥٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٦٠٧:٠٢:٥١١٣:١١:٣٢١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٩:٠٨٠٠:٢٨:٣٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١١٠٧:٠١:٢٣١٣:١١:١٤١٩:٢١:٤٢١٩:٤٠:٠١٠٠:٢٨:٠٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٥٠٦:٥٩:٥٥١٣:١٠:٥٦١٩:٢٢:٣٣١٩:٤٠:٥٤٠٠:٢٧:٤٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٩٠٦:٥٨:٢٨١٣:١٠:٣٨١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:٤٦٠٠:٢٧:٢٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٢٠٦:٥٧:٠٠١٣:١٠:٢٠١٩:٢٤:١٧١٩:٤٢:٣٩٠٠:٢٧:٠١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٥٠٦:٥٥:٣٢١٣:١٠:٠٢١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٣:٣٢٠٠:٢٦:٣٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٥٤:٠٥١٣:٠٩:٤٤١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٤:٢٥٠٠:٢٦:١٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣١٠٦:٥٢:٣٧١٣:٠٩:٢٦١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٥:١٧٠٠:٢٥:٥٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥١:١٠١٣:٠٩:٠٩١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٦:١٠٠٠:٢٥:٣٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٩:٤٣١٣:٠٨:٥١١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٧:٠٣٠٠:٢٥:٠٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٨:١٧١٣:٠٨:٣٣١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٧:٥٦٠٠:٢٤:٤٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٦:٥٠١٣:٠٨:١٦١٩:٣٠:١٨١٩:٤٨:٤٩٠٠:٢٤:٢٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٥:٢٤١٣:٠٧:٥٩١٩:٣١:٠٩١٩:٤٩:٤٢٠٠:٢٣:٥٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤٣:٥٩١٣:٠٧:٤١١٩:٣٢:٠١١٩:٥٠:٣٥٠٠:٢٣:٣٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٢:٣٤١٣:٠٧:٢٥١٩:٣٢:٥٢١٩:٥١:٢٨٠٠:٢٣:١٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٧٠٦:٤١:٠٩١٣:٠٧:٠٨١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٢:٢١٠٠:٢٢:٤٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٩٠٦:٣٩:٤٤١٣:٠٦:٥١١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٣:١٥٠٠:٢٢:٢٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:١١٠٦:٣٨:٢١١٣:٠٦:٣٥١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٤:٠٨٠٠:٢٢:٠٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٦:٥٧١٣:٠٦:١٩١٩:٣٦:١٨١٩:٥٥:٠٢٠٠:٢١:٣٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٥:٣٤١٣:٠٦:٠٤١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:٥٦٠٠:٢١:١٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٤:١٢١٣:٠٥:٤٩١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٦:٤٩٠٠:٢٠:٥١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٢:٥١١٣:٠٥:٣٤١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٧:٤٣٠٠:٢٠:٢٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٣١:٣٠١٣:٠٥:١٩١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٨:٣٨٠٠:٢٠:٠٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٣٠:٠٩١٣:٠٥:٠٥١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:٣٢٠٠:١٩:٤٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٤:٥١١٩:٤١:٢٩٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٩:٢١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٧:٣١١٣:٠٤:٣٨١٩:٤٢:٢١٢٠:٠١:٢١٠٠:١٨:٥٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٦:١٣١٣:٠٤:٢٥١٩:٤٣:١٣٢٠:٠٢:١٦٠٠:١٨:٣٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کلاردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلاردشت شهر کلاردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلاردشت شهر کلاردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کلاردشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلاردشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کلاردشت

کِلاردَشت ناحیه‌ای در استان مازندران و ۴۸ کیلومتری شهر چالوس است. ۱۷۰ کیلومتر با تهران فاصله دارد. مرکز کلاردشت حسن‌کیف است. کلاردشت دشتی بر فراز کوه‌ها است. وسعت این منطقه در حدود ۱۵۰۹ کیلومتر مربع است

شهر کلاردشت در ویکیپدیا

شهر کلاردشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کلاردشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کلاردشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کلاردشت بر روی نقشه

شهر کلاردشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کلاردشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کلاردشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کلاردشت
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کلاردشت + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر کلاردشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلاردشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کلاردشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کلاردشت رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کلاردشت
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلاردشت دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کلاردشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ کلاردشت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کلاردشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلاردشت
افق شرعی امروز فردا کلاردشت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کلاردشت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کلاردشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو