جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کلاردشت

کلاردشت | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کلاردشت

اذان صبح: ٠٤:٢٧:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٣٤
اذان ظهر: ١١:٥٨:١٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٢٨
اذان مغرب: ١٨:٢١:٤٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٥:٥٩

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کلاردشت (شهرستان کلاردشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر کلاردشت)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر کلاردشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کلاردشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

امام علی (ع)
«با یكدیگر عداوت نورزید، زیرا عداوت تراشنده [و محو كننده‌ی] ایمان است.»

اوقات شرعی ماه جاری شهر کلاردشت

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کلاردشت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلاردشت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کلاردشت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلاردشت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کلاردشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣١:٤٩١٣:٠٥:٢٣١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٨:٢٥٠٠:٢٠:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٣٠:٢٩١٣:٠٥:٠٩١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٩:١٩٠٠:١٩:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٩:٠٩١٣:٠٤:٥٥١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:١٣٠٠:١٩:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٧:٥٠١٣:٠٤:٤١١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠١:٠٨٠٠:١٩:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٦:٣٢١٣:٠٤:٢٨١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٢:٠٣٠٠:١٨:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٤:١٦١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:٥٧٠٠:١٨:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٣:٥٧١٣:٠٤:٠٣١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٣:٥٢٠٠:١٨:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٢:٤١١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٤٧٠٠:١٧:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٤١٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٣:٤٠١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٤٢٠٠:١٧:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٠٧٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٣:٢٩١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٦:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٨:٥٩١٣:٠٣:١٩١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٧:٣٢٠٠:١٦:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٣:٠٩١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٦:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٦:٣٥١٣:٠٢:٥٩١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١٥:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٥:٢٥١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٠:٥٠٢٠:١٠:١٧٠٠:١٥:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٤:١٥١٣:٠٢:٤٢١٩:٥١:٤٣٢٠:١١:١٢٠٠:١٥:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٣:٠٧١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٢:٠٧٠٠:١٥:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٢:٢٧١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٣:٠٣٠٠:١٤:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٠٣٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٢:٢٠١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٥٨٠٠:١٤:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٢:١٣١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:٥٣٠٠:١٤:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٢:٠٨١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٣:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠٧:٤٣١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٣:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠١:٥٨١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٧:٣٨٠٠:١٣:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠١:٥٤١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٨:٣٣٠٠:١٣:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠٤:٤٣١٣:٠١:٥١١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٩:٢٨٠٠:١٢:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:١٨٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠١:٤٨٢٠:٠٠:٢١٢٠:٢٠:٢٣٠٠:١٢:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٥٩٠٦:٠٢:٥٠١٣:٠١:٤٦٢٠:٠١:١٢٢٠:٢١:١٧٠٠:١٢:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٤١٠٦:٠١:٥٥١٣:٠١:٤٤٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢٢:١١٠٠:١٢:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٢٥٠٦:٠١:٠٢١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٣:٠٥٠٠:١٢:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢١:١٠٠٦:٠٠:١٠١٣:٠١:٤٢٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٣:٥٩٠٠:١١:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کلاردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کلاردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کلاردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلاردشت

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کلاردشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کلاردشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلاردشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کلاردشت

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کلاردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کلاردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کلاردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کلاردشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلاردشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلاردشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر کلاردشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلاردشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلاردشت

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کلاردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلاردشت شهر کلاردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلاردشت شهر کلاردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کلاردشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلاردشت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کلاردشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاردشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلاردشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کلاردشت

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٨:٤٧١٣:٠٨:١٠١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٢٢:٥٣
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٩:٣٥١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٢٢:٤٦
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٣٠:٢٤١٣:٠٧:٣٨١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٣:١٣٠٠:٢٢:٣٨
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣١:١٢١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٤٩٠٠:٢٢:٣٠
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٣٢:٠٠١٣:٠٧:٠٥١٩:٤١:٣٤٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٢٢:٢١
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٢:٤٨١٣:٠٦:٤٧١٩:٤٠:١١١٩:٥٩:٠٠٠٠:٢٢:١٢
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٣:٣٥١٣:٠٦:٣٠١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:٣٤٠٠:٢٢:٠٢
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٥٠٦:٣٤:٢٣١٣:٠٦:١١١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٦:٠٨٠٠:٢١:٥١
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٥:١١١٣:٠٥:٥٣١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٤١٠٠:٢١:٤٠
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٥:٥٨١٣:٠٥:٣٤١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٣:١٤٠٠:٢١:٢٩
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٦:٤٦١٣:٠٥:١٥١٩:٣٣:٠٨١٩:٥١:٤٦٠٠:٢١:١٦
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٧:٣٣١٣:٠٤:٥٦١٩:٣١:٤٢١٩:٥٠:١٨٠٠:٢١:٠٤
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٨:٢٠١٣:٠٤:٣٦١٩:٣٠:١٦١٩:٤٨:٥٠٠٠:٢٠:٥١
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٩:٠٨١٣:٠٤:١٦١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٧:٢١٠٠:٢٠:٣٧
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٩:٥٥١٣:٠٣:٥٦١٩:٢٧:٢١١٩:٤٥:٥٢٠٠:٢٠:٢٤
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٦٠٦:٤٠:٤٢١٣:٠٣:٣٦١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٤:٢٢٠٠:٢٠:٠٩
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٦٠٦:٤١:٢٩١٣:٠٣:١٥١٩:٢٤:٢٥١٩:٤٢:٥٣٠٠:١٩:٥٥
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٢:١٧١٣:٠٢:٥٤١٩:٢٢:٥٦١٩:٤١:٢٣٠٠:١٩:٤٠
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٣:٠٤١٣:٠٢:٣٣١٩:٢١:٢٧١٩:٣٩:٥٢٠٠:١٩:٢٤
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٣:٥١١٣:٠٢:١٢١٩:١٩:٥٨١٩:٣٨:٢٢٠٠:١٩:٠٨
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:١٩٠٦:٤٤:٣٨١٣:٠١:٥١١٩:١٨:٢٩١٩:٣٦:٥١٠٠:١٨:٥٢
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:١٦٠٦:٤٥:٢٥١٣:٠١:٣٠١٩:١٦:٥٩١٩:٣٥:٢١٠٠:١٨:٣٦
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤٦:١٣١٣:٠١:٠٩١٩:١٥:٢٩١٩:٣٣:٥٠٠٠:١٨:٢٠
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:١٠٠٦:٤٧:٠٠١٣:٠٠:٤٨١٩:١٣:٥٩١٩:٣٢:١٩٠٠:١٨:٠٣
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٦٠٦:٤٧:٤٨١٣:٠٠:٢٦١٩:١٢:٢٩١٩:٣٠:٤٨٠٠:١٧:٤٦
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٨:٣٥١٣:٠٠:٠٥١٩:١٠:٥٩١٩:٢٩:١٧٠٠:١٧:٢٨
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٤٩:٢٣١٢:٥٩:٤٤١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٧:٤٦٠٠:١٧:١١
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥٠:١٠١٢:٥٩:٢٢١٩:٠٧:٥٩١٩:٢٦:١٥٠٠:١٦:٥٣
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٥٠:٥٨١٢:٥٩:٠١١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٤:٤٤٠٠:١٦:٣٥
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٥١:٤٦١٢:٥٨:٤٠١٩:٠٤:٥٨١٩:٢٣:١٤٢٣:٤٦:١٧
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٢:٣٤١١:٥٨:١٨١٨:٠٣:٢٨١٨:٢١:٤٣٢٣:١٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کلاردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کلاردشت شهر کلاردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کلاردشت شهر کلاردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کلاردشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلاردشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کلاردشت

کِلاردَشت ناحیه‌ای در استان مازندران و ۴۸ کیلومتری شهر چالوس است. ۱۷۰ کیلومتر با تهران فاصله دارد. مرکز کلاردشت حسن‌کیف است. کلاردشت دشتی بر فراز کوه‌ها است. وسعت این منطقه در حدود ۱۵۰۹ کیلومتر مربع است

شهر کلاردشت در ویکیپدیا

شهر کلاردشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کلاردشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کلاردشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کلاردشت بر روی نقشه

شهر کلاردشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کلاردشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کلاردشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کلاردشت
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر کلاردشت + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر کلاردشت + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کلاردشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کلاردشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کلاردشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کلاردشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کلاردشت رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کلاردشت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا کلاردشت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کلاردشت
جدول اوقات شرعی امروز فردا کلاردشت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کلاردشت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کلاردشت
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کلاردشت دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کلاردشت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کلاردشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو