جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کلارآباد

تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کلارآباد

اذان صبح: ٠٤:٢٦:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٠٨
اذان ظهر: ١١:٥٧:٥٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٠٥
اذان مغرب: ١٨:٢١:٢٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٥:٢٩

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کلارآباد (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر کلارآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر کلارآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کلارآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

فرناندو پسوا
آرامش تنها از آرامش نشات می گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کلارآباد

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کلارآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلارآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کلارآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلارآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کلارآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠١:٣٣٠٦:٣١:١٢١٣:٠٤:٥٩١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٨:١٧٠٠:١٩:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٩:٥١١٣:٠٤:٤٥١٩:٤٠:١٤١٩:٥٩:١٢٠٠:١٩:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٨:٣١١٣:٠٤:٣١١٩:٤١:٠٧٢٠:٠٠:٠٧٠٠:١٨:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٧:١٢١٣:٠٤:١٧١٩:٤١:٥٩٢٠:٠١:٠٢٠٠:١٨:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٥:٥٣١٣:٠٤:٠٤١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:٥٧٠٠:١٨:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٤:٣٥١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٢:٥٢٠٠:١٧:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:٥٢٠٦:٢٣:١٨١٣:٠٣:٣٩١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٣:٤٧٠٠:١٧:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٢:٠١١٣:٠٣:٢٨١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٤:٤٢٠٠:١٧:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٣:١٦١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٥:٣٨٠٠:١٦:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٩:٣١١٣:٠٣:٠٥١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٦:٣٣٠٠:١٦:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٨:١٧١٣:٠٢:٥٥١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٧:٢٩٠٠:١٦:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٧:٠٥١٣:٠٢:٤٥١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٨:٢٤٠٠:١٥:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٥:٥٣١٣:٠٢:٣٥١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٥:٢٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٤:٤٢١٣:٠٢:٢٦١٩:٥٠:٤٦٢٠:١٠:١٥٠٠:١٥:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٢:١٨١٩:٥١:٣٨٢٠:١١:١١٠٠:١٤:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٢:١٠١٩:٥٢:٣١٢٠:١٢:٠٧٠٠:١٤:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٢٧٠٦:١١:١٦١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٤:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٥٨٠٦:١٠:٠٩١٣:٠١:٥٦١٩:٥٤:١٦٢٠:١٣:٥٨٠٠:١٣:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٩:٠٤١٣:٠١:٤٩١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:٥٤٠٠:١٣:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٨:٠٠١٣:٠١:٤٤١٩:٥٦:٠١٢٠:١٥:٤٩٠٠:١٣:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٣٩٠٦:٠٦:٥٧١٣:٠١:٣٩١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٣:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠١:٣٤١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٧:٤٠٠٠:١٢:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠١:٣٠١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٨:٣٦٠٠:١٢:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠١:٢٧١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٩:٣١٠٠:١٢:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٠٨٠٦:٠٢:٥٨١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٠:٢١٢٠:٢٠:٢٦٠٠:١٢:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٤٨٠٦:٠٢:٠٢١٣:٠١:٢٢٢٠:٠١:١٣٢٠:٢١:٢١٠٠:١١:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٣٠٠٦:٠١:٠٧١٣:٠١:٢٠٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٢:١٥٠٠:١١:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢١:١٣٠٦:٠٠:١٣١٣:٠١:١٩٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٣:١٠٠٠:١١:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥٩:٢١١٣:٠١:١٨٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٤:٠٤٠٠:١١:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کلارآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کلارآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کلارآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلارآباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کلارآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کلارآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلارآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کلارآباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کلارآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کلارآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کلارآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کلارآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلارآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلارآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر کلارآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلارآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلارآباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کلارآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلارآباد شهر کلارآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلارآباد شهر کلارآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کلارآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلارآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کلارآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلارآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلارآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کلارآباد

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٨:٠٨١٣:٠٧:٤٦١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٢٢:٢٠
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٢٢:١٣
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٩:٤٥١٣:٠٧:١٤١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٢٢:٠٦
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٣٠:٣٤١٣:٠٦:٥٨١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:٤٢٠٠:٢١:٥٨
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٩٠٦:٣١:٢٢١٣:٠٦:٤١١٩:٤١:٢٣٢٠:٠٠:١٧٠٠:٢١:٤٩
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣٢:١٠١٣:٠٦:٢٣١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:٥٢٠٠:٢١:٤٠
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣٢:٥٩١٣:٠٦:٠٦١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٧:٢٦٠٠:٢١:٣٠
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٣:٤٧١٣:٠٥:٤٧١٩:٣٧:١٢١٩:٥٥:٥٩٠٠:٢١:١٩
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٤:٣٥١٣:٠٥:٢٩١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٤:٣٢٠٠:٢١:٠٨
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٣٥:٢٣١٣:٠٥:١٠١٩:٣٤:٢١١٩:٥٣:٠٤٠٠:٢٠:٥٧
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٦:١١١٣:٠٤:٥١١٩:٣٢:٥٥١٩:٥١:٣٦٠٠:٢٠:٤٥
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٦:٥٩١٣:٠٤:٣٢١٩:٣١:٢٨١٩:٥٠:٠٧٠٠:٢٠:٣٢
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٧:٤٧١٣:٠٤:١٢١٩:٣٠:٠١١٩:٤٨:٣٨٠٠:٢٠:١٩
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٨:٣٤١٣:٠٣:٥٢١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٧:٠٩٠٠:٢٠:٠٦
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٩:٢٢١٣:٠٣:٣٢١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٥:٣٩٠٠:١٩:٥٢
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٩٠٦:٤٠:١٠١٣:٠٣:١٢١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٤:١٠٠٠:١٩:٣٨
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٩٠٦:٤٠:٥٧١٣:٠٢:٥١١٩:٢٤:٠٨١٩:٤٢:٣٩٠٠:١٩:٢٣
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٨٠٦:٤١:٤٥١٣:٠٢:٣٠١٩:٢٢:٣٩١٩:٤١:٠٩٠٠:١٩:٠٨
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤٢:٣٣١٣:٠٢:٠٩١٩:٢١:١٠١٩:٣٩:٣٨٠٠:١٨:٥٣
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٦٠٦:٤٣:٢٠١٣:٠١:٤٨١٩:١٩:٤٠١٩:٣٨:٠٧٠٠:١٨:٣٧
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٤:٠٨١٣:٠١:٢٧١٩:١٨:١١١٩:٣٦:٣٦٠٠:١٨:٢١
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٢٠٦:٤٤:٥٦١٣:٠١:٠٦١٩:١٦:٤١١٩:٣٥:٠٥٠٠:١٨:٠٥
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤٥:٤٤١٣:٠٠:٤٥١٩:١٥:١٠١٩:٣٣:٣٤٠٠:١٧:٤٩
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٦:٣١١٣:٠٠:٢٤١٩:١٣:٤٠١٩:٣٢:٠٢٠٠:١٧:٣٢
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٤٠٦:٤٧:١٩١٣:٠٠:٠٢١٩:١٢:٠٩١٩:٣٠:٣١٠٠:١٧:١٥
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٤٨:٠٧١٢:٥٩:٤١١٩:١٠:٣٩١٩:٢٨:٥٩٠٠:١٦:٥٨
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٨:٥٥١٢:٥٩:٢٠١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٧:٢٨٠٠:١٦:٤٠
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٢٠٦:٤٩:٤٣١٢:٥٨:٥٨١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٥:٥٦٠٠:١٦:٢٣
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٥٠:٣٢١٢:٥٨:٣٧١٩:٠٦:٠٧١٩:٢٤:٢٥٠٠:١٦:٠٥
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٥١:٢٠١٢:٥٨:١٦١٩:٠٤:٣٦١٩:٢٢:٥٤٢٣:٤٥:٤٧
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٢:٠٨١١:٥٧:٥٤١٨:٠٣:٠٥١٨:٢١:٢٣٢٣:١٥:٢٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کلارآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کلارآباد شهر کلارآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کلارآباد شهر کلارآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کلارآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلارآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کلارآباد

کِلارآباد یکی از شهرهای استان مازندران در ایران است. کلارآباد با جمعیت ثابت حدود ۱۰٫۰۰۰ نفر در شهرستان عباس‌آباد و بخش کلارآباد قرار دارد و یکی از مناطق قدیمی، زیبا و پرجاذبهٔ شمال کشور است که در غرب استان مازندران واقع شده‌است و دارای آب‌وهوای معتدل

شهر کلارآباد در ویکیپدیا

شهر کلارآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کلارآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کلارآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کلارآباد بر روی نقشه

شهر کلارآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کلارآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کلارآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کلارآباد
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر کلارآباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر کلارآباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کلارآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کلارآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کلارآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کلارآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کلارآباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا کلارآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کلارآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کلارآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلارآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کلارآباد
زمان پخش اذان زنده به افق کلارآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا کلارآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کلارآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کلارآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو