جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کلارآباد

تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کلارآباد


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:١٢
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:١٨
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٤٩
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٣٥

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کلارآباد (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر کلارآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کلارآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلارآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

مثل فرانسوی
خانه ات را برای ترساندن موش آتش مزن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کلارآباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کلارآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلارآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کلارآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلارآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلارآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٢:٥٣١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٧:٤٣٠٠:١٦:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٢:٤٣١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٨:٣٩٠٠:١٥:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٥:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٤:٢٦١٣:٠٢:٢٥١٩:٥١:٠٠٢٠:١٠:٣٠٠٠:١٥:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٣:١٦١٣:٠٢:١٧١٩:٥١:٥٢٢٠:١١:٢٦٠٠:١٤:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٣٥٠٦:١٢:٠٨١٣:٠٢:٠٩١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٤:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٠٦٠٦:١١:٠١١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٣:١٨٠٠:١٤:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠١:٥٥١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٤:١٣٠٠:١٣:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠١:٤٩١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٥:٠٩٠٠:١٣:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٧:٤٦١٣:٠١:٤٤١٩:٥٦:١٥٢٠:١٦:٠٤٠٠:١٣:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠١:٣٩١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٧:٠٠٠٠:١٣:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠١:٣٤١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:٥٥٠٠:١٢:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٤:٤١١٣:٠١:٣٠١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:٥٠٠٠:١٢:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٣:٤٣١٣:٠١:٢٧١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٩:٤٥٠٠:١٢:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٤٩٠٦:٠٢:٤٥١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢٠:٤٠٠٠:١٢:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٣٠٠٦:٠١:٤٩١٣:٠١:٢٢٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:٣٤٠٠:١١:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:١٢٠٦:٠٠:٥٤١٣:٠١:٢٠٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢٢:٢٩٠٠:١١:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٥٥٠٦:٠٠:٠١١٣:٠١:١٩٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٣:٢٣٠٠:١١:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٩:٠٩١٣:٠١:١٨٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٤:١٧٠٠:١١:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٢٥٠٥:٥٨:١٨١٣:٠١:١٨٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٥:١٠٠٠:١١:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:١٣٠٥:٥٧:٢٩١٣:٠١:١٩٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٦:٠٣٠٠:١٠:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٠٢٠٥:٥٦:٤١١٣:٠١:٢٠٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٦:٥٦٠٠:١٠:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٥٣٠٥:٥٥:٥٥١٣:٠١:٢٢٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٧:٤٨٠٠:١٠:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٤٥٠٥:٥٥:١١١٣:٠١:٢٥٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٨:٤٠٠٠:١٠:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٣٩٠٥:٥٤:٢٨١٣:٠١:٢٨٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٩:٣٢٠٠:١٠:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٣٥٠٥:٥٣:٤٧١٣:٠١:٣١٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٣٠:٢٣٠٠:١٠:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٣٣٠٥:٥٣:٠٧١٣:٠١:٣٥٢٠:١٠:٢٩٢٠:٣١:١٣٠٠:١٠:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٥٢:٢٩١٣:٠١:٤٠٢٠:١١:١٦٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٠٩:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٥١:٥٢١٣:٠١:٤٥٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٠٩:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلارآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلارآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلارآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلارآباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کلارآباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلارآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلارآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کلارآباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٣:٥٤٠٦:٥٩:٢٨١٣:١٠:٣٢١٩:٢٢:١٣١٩:٤٠:٣٦٠٠:٢٧:١٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٢:١٧٠٦:٥٨:٠٠١٣:١٠:١٤١٩:٢٣:٠٦١٩:٤١:٢٩٠٠:٢٦:٥٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٠:٤٠٠٦:٥٦:٣١١٣:٠٩:٥٦١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٢:٢٣٠٠:٢٦:٣٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٩:٠٢٠٦:٥٥:٠٣١٣:٠٩:٣٨١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٣:١٦٠٠:٢٦:٠٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥٣:٣٥١٣:٠٩:٢٠١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٤:٠٩٠٠:٢٥:٤٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٥٢:٠٧١٣:٠٩:٠٢١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٥:٠٢٠٠:٢٥:٢١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٥٠:٤٠١٣:٠٨:٤٥١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٥:٥٦٠٠:٢٤:٥٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٩:١٢١٣:٠٨:٢٧١٩:٢٨:١٨١٩:٤٦:٤٩٠٠:٢٤:٣٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٧:٤٥١٣:٠٨:٠٩١٩:٢٩:١٠١٩:٤٧:٤٢٠٠:٢٤:١٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٦:١٩١٣:٠٧:٥٢١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٨:٣٦٠٠:٢٣:٤٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٤:٥٢١٣:٠٧:٣٥١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٩:٢٩٠٠:٢٣:٢٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٤٣:٢٦١٣:٠٧:١٧١٩:٣١:٤٦١٩:٥٠:٢٣٠٠:٢٣:٠١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٤:١٧٠٦:٤٢:٠٠١٣:٠٧:٠١١٩:٣٢:٣٨١٩:٥١:١٧٠٠:٢٢:٣٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٢:٣٨٠٦:٤٠:٣٥١٣:٠٦:٤٤١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٢:١٠٠٠:٢٢:١٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٩:١٠١٣:٠٦:٢٧١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٣:٠٤٠٠:٢١:٥١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٧:٤٦١٣:٠٦:١١١٩:٣٥:١٤١٩:٥٣:٥٨٠٠:٢١:٢٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٦:٢٢١٣:٠٥:٥٥١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٤:٥٢٠٠:٢١:٠٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٤:٥٩١٣:٠٥:٤٠١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٥:٤٦٠٠:٢٠:٤٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٣:٣٦١٣:٠٥:٢٥١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٤١٠٠:٢٠:١٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٢:١٤١٣:٠٥:١٠١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٧:٣٥٠٠:١٩:٥٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠١:٠٩٠٦:٣٠:٥٣١٣:٠٤:٥٥١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:٣٠٠٠:١٩:٣٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٩:٣٢١٣:٠٤:٤١١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٩:٢٥٠٠:١٩:١١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٨:١٢١٣:٠٤:٢٧١٩:٤١:١٩٢٠:٠٠:٢٠٠٠:١٨:٤٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٦:٥٢١٣:٠٤:١٤١٩:٤٢:١٢٢٠:٠١:١٥٠٠:١٨:٢٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٥:٣٤١٣:٠٤:٠١١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٢:١٠٠٠:١٨:٠٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٤:١٦١٣:٠٣:٤٩١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٣:٠٥٠٠:١٧:٤٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٢٩٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٣:٣٧١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٤:٠١٠٠:١٧:٢٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢١:٤٣١٣:٠٣:٢٥١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:٥٦٠٠:١٧:٠١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢٠:٢٨١٣:٠٣:١٤١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:٥٢٠٠:١٦:٤١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٩:١٤١٣:٠٣:٠٣١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٦:٤٧٠٠:١٦:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر کلارآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کلارآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کلارآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کلارآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلارآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلارآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلارآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلارآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلارآباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠٨:١٩١٢:١٢:٢٠١٨:١٦:٥٧١٨:٣٥:١٦٢٣:٥٩:٢٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٥١٠٧:٠٦:٥٠١٣:١٢:٠٢١٩:١٧:٥٠١٩:٣٦:١٠٠٠:٢٩:٠٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٧٠٧:٠٥:٢٢١٣:١١:٤٤١٩:١٨:٤٣١٩:٣٧:٠٣٠٠:٢٨:٤٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٢٠٧:٠٣:٥٣١٣:١١:٢٦١٩:١٩:٣٦١٩:٣٧:٥٦٠٠:٢٨:٢١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٦٠٧:٠٢:٢٥١٣:١١:٠٨١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٨:٥٠٠٠:٢٧:٥٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٠٠٧:٠٠:٥٦١٣:١٠:٥٠١٩:٢١:٢١١٩:٣٩:٤٣٠٠:٢٧:٣٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٤٠٦:٥٩:٢٨١٣:١٠:٣٢١٩:٢٢:١٣١٩:٤٠:٣٦٠٠:٢٧:١٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٧٠٦:٥٨:٠٠١٣:١٠:١٤١٩:٢٣:٠٦١٩:٤١:٢٩٠٠:٢٦:٥٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٠٠٦:٥٦:٣١١٣:٠٩:٥٦١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٢:٢٣٠٠:٢٦:٣٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٢٠٦:٥٥:٠٣١٣:٠٩:٣٨١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٣:١٦٠٠:٢٦:٠٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥٣:٣٥١٣:٠٩:٢٠١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٤:٠٩٠٠:٢٥:٤٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٥٢:٠٧١٣:٠٩:٠٢١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٥:٠٢٠٠:٢٥:٢١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٥٠:٤٠١٣:٠٨:٤٥١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٥:٥٦٠٠:٢٤:٥٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٩:١٢١٣:٠٨:٢٧١٩:٢٨:١٨١٩:٤٦:٤٩٠٠:٢٤:٣٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٧:٤٥١٣:٠٨:٠٩١٩:٢٩:١٠١٩:٤٧:٤٢٠٠:٢٤:١٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٦:١٩١٣:٠٧:٥٢١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٨:٣٦٠٠:٢٣:٤٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٤:٥٢١٣:٠٧:٣٥١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٩:٢٩٠٠:٢٣:٢٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٦٠٦:٤٣:٢٦١٣:٠٧:١٧١٩:٣١:٤٦١٩:٥٠:٢٣٠٠:٢٣:٠١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٧٠٦:٤٢:٠٠١٣:٠٧:٠١١٩:٣٢:٣٨١٩:٥١:١٧٠٠:٢٢:٣٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٨٠٦:٤٠:٣٥١٣:٠٦:٤٤١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٢:١٠٠٠:٢٢:١٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٩:١٠١٣:٠٦:٢٧١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٣:٠٤٠٠:٢١:٥١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٧:٤٦١٣:٠٦:١١١٩:٣٥:١٤١٩:٥٣:٥٨٠٠:٢١:٢٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٦:٢٢١٣:٠٥:٥٥١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٤:٥٢٠٠:٢١:٠٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٤:٥٩١٣:٠٥:٤٠١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٥:٤٦٠٠:٢٠:٤٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٣:٣٦١٣:٠٥:٢٥١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٤١٠٠:٢٠:١٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٢:١٤١٣:٠٥:١٠١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٧:٣٥٠٠:١٩:٥٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٩٠٦:٣٠:٥٣١٣:٠٤:٥٥١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:٣٠٠٠:١٩:٣٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٩:٣٢١٣:٠٤:٤١١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٩:٢٥٠٠:١٩:١١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٨:١٢١٣:٠٤:٢٧١٩:٤١:١٩٢٠:٠٠:٢٠٠٠:١٨:٤٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٦:٥٢١٣:٠٤:١٤١٩:٤٢:١٢٢٠:٠١:١٥٠٠:١٨:٢٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٥:٣٤١٣:٠٤:٠١١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٢:١٠٠٠:١٨:٠٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کلارآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلارآباد شهر کلارآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلارآباد شهر کلارآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کلارآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلارآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کلارآباد

کِلارآباد یکی از شهرهای استان مازندران در ایران است. کلارآباد با جمعیت ثابت حدود ۱۰٫۰۰۰ نفر در شهرستان عباس‌آباد و بخش کلارآباد قرار دارد و یکی از مناطق قدیمی، زیبا و پرجاذبهٔ شمال کشور است که در غرب استان مازندران واقع شده‌است و دارای آب‌وهوای معتدل

شهر کلارآباد در ویکیپدیا

شهر کلارآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کلارآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کلارآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کلارآباد بر روی نقشه

شهر کلارآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کلارآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کلارآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کلارآباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کلارآباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر کلارآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلارآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کلارآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کلارآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق کلارآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کلارآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلارآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ کلارآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کلارآباد
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ کلارآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلارآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کلارآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کلارآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو