جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کلاجیک دون ماغر

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز کلاجیک دون ماغر


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٤٠
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٠٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٠٣
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٢٣

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کلاجیک دون ماغر (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای کلاجیک دون ماغر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کلاجیک دون ماغر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کلاجیک دون ماغر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
درس و دانش، با فهم و خرد تفاوت دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کلاجیک دون ماغر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کلاجیک دون ماغر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلاجیک دون ماغر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کلاجیک دون ماغر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلاجیک دون ماغر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلاجیک دون ماغر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٢:٥١١٣:٠٩:٤٣١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٤:٣٨٠٠:٢٨:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤١:٤٢١٣:٠٩:٢٨١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:١٩٠٠:٢٧:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤٠:٣٥١٣:٠٩:١٤١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:٠١٠٠:٢٧:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٢٢٠٦:٣٩:٢٧١٣:٠٩:٠٠١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٦:٤٢٠٠:٢٧:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣٨:٢١١٣:٠٨:٤٧١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:٢٤٠٠:٢٦:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٧:١٥١٣:٠٨:٣٤١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٠٥٠٠:٢٦:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣٦:١٠١٣:٠٨:٢١١٩:٤١:٠١١٩:٥٨:٤٧٠٠:٢٦:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٠٧٠٦:٣٥:٠٥١٣:٠٨:٠٩١٩:٤١:٤١١٩:٥٩:٢٩٠٠:٢٥:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٤:٠١١٣:٠٧:٥٧١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:١١٠٠:٢٥:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٢:٥٩١٣:٠٧:٤٦١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٢٥:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣١:٥٦١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٣:٤١٢٠:٠١:٣٦٠٠:٢٤:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣٠:٥٥١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:١٨٠٠:٢٤:٣٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٩:٥٥١٣:٠٧:١٤١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٠١٠٠:٢٤:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٨:٥٥١٣:٠٧:٠٥١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٢٣:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٧:٥٧١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٢٣:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٦:٥٩١٣:٠٦:٤٧١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٢٣:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٦:٠٢١٣:٠٦:٣٩١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٢٣:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٥:٠٧١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٢٢:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٤:١٢١٣:٠٦:٢٥١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:١٨٠٠:٢٢:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٣:١٨١٣:٠٦:١٩١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٢٢:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٢:٢٦١٣:٠٦:١٣١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٢٢:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢١:٣٤١٣:٠٦:٠٨١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٢٢:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢٠:٤٤١٣:٠٦:٠٤١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:١٢٠٠:٢١:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٠:٥٥٠٠:٢١:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٩:٠٧١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٣٨٠٠:٢١:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٨:٢٠١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٢٢٠٠:٢١:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٥:٥١١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٠٥٠٠:٢١:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٦:٥١١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:٤٨٠٠:٢٠:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٣١٠٠:٢٠:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کلاجیک دون ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کلاجیک دون ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کلاجیک دون ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلاجیک دون ماغر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کلاجیک دون ماغر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کلاجیک دون ماغر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلاجیک دون ماغر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کلاجیک دون ماغر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کلاجیک دون ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کلاجیک دون ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کلاجیک دون ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کلاجیک دون ماغر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلاجیک دون ماغر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کلاجیک دون ماغر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلاجیک دون ماغر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلاجیک دون ماغر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کلاجیک دون ماغر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٠:٣١١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٠:٥٩٠٠:١٩:٥٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٠:٠٢١٣:٠٦:٠٩٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٤٠٠٠:١٩:٥٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٩:٣٤١٣:٠٦:١٤٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٢:٢٠٠٠:١٩:٥١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠٦:٢٠٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٢:٥٩٠٠:١٩:٥٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:٣٨٠٠:١٩:٤٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٨:١٨١٣:٠٦:٣٣٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:١٧٠٠:١٩:٤٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠٧:٥٦١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٤:٥٤٠٠:١٩:٥٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠٦:٤٧٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:٣٢٠٠:١٩:٥١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٦:٥٥٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٠٨٠٠:١٩:٥٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٧:٠٤٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٦:٤٤٠٠:١٩:٥٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٦:٤١١٣:٠٧:١٢٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:١٩٠٠:١٩:٥٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٧:٥٤٠٠:٢٠:٠٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٦:١٣١٣:٠٧:٣١٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٢٠:٠٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١١٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٢٠:١٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٧:٥١٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٢٠:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٥:٤٠١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٢٠:٢٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٨:١٢٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٢٠:٣٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٨:٢٤٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٠٣٠٠:٢٠:٣٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٨:٣٥٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:٣١٠٠:٢٠:٤٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٨:٤٧٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣١:٥٨٠٠:٢٠:٥٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٨:٥٩٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢١:٠٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٥٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٩:١١٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢١:١١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:١٤٠٠:٢١:٢١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٩:٣٦٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٢١:٣٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٩:٤٨٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٢١:٤٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٥:٢٧١٣:١٠:٠١٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٤:١٩٠٠:٢١:٥٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٥:٣٣١٣:١٠:١٤٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٢٢:٠٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٥:٤١١٣:١٠:٢٧٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٢٢:١٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٥:٥٠١٣:١٠:٤٠٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:١٣٠٠:٢٢:٣٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٦:٠٠١٣:١٠:٥٣٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٢٢:٤٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٦:١١١٣:١١:٠٧٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٢٢:٥٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کلاجیک دون ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کلاجیک دون ماغر روستای کلاجیک دون ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کلاجیک دون ماغر روستای کلاجیک دون ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کلاجیک دون ماغر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلاجیک دون ماغر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کلاجیک دون ماغر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کلاجیک دون ماغر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کلاجیک دون ماغر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کلاجیک دون ماغر

روستای کلاجیک دون ماغر بر روی نقشه

روستای کلاجیک دون ماغر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کلاجیک دون ماغر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کلاجیک دون ماغر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کلاجیک دون ماغر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کلاجیک دون ماغر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کلاجیک دون ماغر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کلاجیک دون ماغر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کلاجیک دون ماغر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کلاجیک دون ماغر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کلاجیک دون ماغر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کلاجیک دون ماغر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کلاجیک دون ماغر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کلاجیک دون ماغر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کلاجیک دون ماغر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کلاجیک دون ماغر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلاجیک دون ماغر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کلاجیک دون ماغر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کلاجیک دون ماغر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو