جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کلات نادری

کلات | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز کلات نادری


اذان صبح: ٠٤:١٤:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٨:٥٥
اذان ظهر: ١١:١٦:٣٣
غروب آفتاب: ١٦:٥٣:٣٩
اذان مغرب: ١٧:١٢:١٤
نیمه شب: ٢٢:٣٤:١٦

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کلات نادری (شهرستان کلات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر کلات نادری)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر کلات نادری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلات نادری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

هنری كایز
مشكلات فرصتهایی هستند در لباس كار و تللاش.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کلات نادری

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کلات نادری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلات نادری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کلات نادری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلات نادری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلات نادری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٠:١٤٠٥:٤٣:٣١١٢:٢٨:٥١١٩:١٤:٤٦١٩:٣٤:١٣٢٣:٤١:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٤٢:١٨١٢:٢٨:٤١١٩:١٥:٤٠١٩:٣٥:١٠٢٣:٤١:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٤١:٠٦١٢:٢٨:٣٢١٩:١٦:٣٣١٩:٣٦:٠٦٢٣:٤١:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٣٩:٥٥١٢:٢٨:٢٣١٩:١٧:٢٧١٩:٣٧:٠٣٢٣:٤٠:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٣٨:٤٥١٢:٢٨:١٥١٩:١٨:٢٠١٩:٣٧:٥٩٢٣:٤٠:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٣٧:٣٦١٢:٢٨:٠٧١٩:١٩:١٣١٩:٣٨:٥٦٢٣:٤٠:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠١:٠٢٠٥:٣٦:٢٨١٢:٢٨:٠٠١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٩:٥٢٢٣:٣٩:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٥٩:٣٢٠٥:٣٥:٢١١٢:٢٧:٥٣١٩:٢١:٠٠١٩:٤٠:٤٨٢٣:٣٩:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٥٨:٠٤٠٥:٣٤:١٥١٢:٢٧:٤٧١٩:٢١:٥٣١٩:٤١:٤٥٢٣:٣٩:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٦:٣٦٠٥:٣٣:١٠١٢:٢٧:٤١١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٢:٤١٢٣:٣٨:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٥:١٠٠٥:٣٢:٠٧١٢:٢٧:٣٦١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٣:٣٧٢٣:٣٨:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٣:٤٥٠٥:٣١:٠٥١٢:٢٧:٣٢١٩:٢٤:٣١١٩:٤٤:٣٣٢٣:٣٨:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٢:٢٠٠٥:٣٠:٠٤١٢:٢٧:٢٨١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٥:٢٩٢٣:٣٨:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٠:٥٧٠٥:٢٩:٠٥١٢:٢٧:٢٤١٩:٢٦:١٦١٩:٤٦:٢٤٢٣:٣٧:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٤٩:٣٥٠٥:٢٨:٠٦١٢:٢٧:٢١١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٧:٢٠٢٣:٣٧:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٤٨:١٥٠٥:٢٧:٠٩١٢:٢٧:١٩١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٨:١٥٢٣:٣٧:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٤٦:٥٥٠٥:٢٦:١٤١٢:٢٧:١٨١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٩:١٠٢٣:٣٧:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٥:٣٨٠٥:٢٥:٢٠١٢:٢٧:١٦١٩:٢٩:٤٤١٩:٥٠:٠٥٢٣:٣٧:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٤:٢١٠٥:٢٤:٢٧١٢:٢٧:١٦١٩:٣٠:٣٥١٩:٥٠:٥٩٢٣:٣٦:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٣:٠٦٠٥:٢٣:٣٦١٢:٢٧:١٦١٩:٣١:٢٦١٩:٥١:٥٤٢٣:٣٦:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤١:٥٢٠٥:٢٢:٤٦١٢:٢٧:١٧١٩:٣٢:١٦١٩:٥٢:٤٧٢٣:٣٦:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٠:٤٠٠٥:٢١:٥٨١٢:٢٧:١٨١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٣:٤١٢٣:٣٦:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٣٩:٣٠٠٥:٢١:١٢١٢:٢٧:٢٠١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٤:٣٤٢٣:٣٦:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٣٨:٢١٠٥:٢٠:٢٧١٢:٢٧:٢٢١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٥:٢٦٢٣:٣٦:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٣٧:١٤٠٥:١٩:٤٣١٢:٢٧:٢٥١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٦:١٨٢٣:٣٥:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٣٦:٠٩٠٥:١٩:٠١١٢:٢٧:٢٩١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٧:١٠٢٣:٣٥:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٥:٠٦٠٥:١٨:٢١١٢:٢٧:٣٣١٩:٣٧:١٠١٩:٥٨:٠١٢٣:٣٥:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٤:٠٤٠٥:١٧:٤٢١٢:٢٧:٣٧١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٨:٥١٢٣:٣٥:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٣:٠٤٠٥:١٧:٠٥١٢:٢٧:٤٢١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٩:٤١٢٣:٣٥:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلات نادری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلات نادری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلات نادری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلات نادری

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر کلات نادری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کلات نادری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلات نادری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر کلات نادری

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر کلات نادری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر کلات نادری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر کلات نادری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کلات نادری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلات نادری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر کلات نادری

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر کلات نادری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلات نادری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر کلات نادری

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٣٨٠٥:١٩:٠٢١١:٢٣:٢٥١٧:٢٧:١٢١٧:٤٥:٣٤٢٢:٤٠:٥٢
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٣٣٠٥:١٩:٥٢١١:٢٣:٠٤١٧:٢٥:٤١١٧:٤٤:٠٢٢٢:٤٠:٣٤
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢٧٠٥:٢٠:٤١١١:٢٢:٤٣١٧:٢٤:١٠١٧:٤٢:٣١٢٢:٤٠:١٦
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢٢٠٥:٢١:٣١١١:٢٢:٢٣١٧:٢٢:٣٩١٧:٤١:٠٠٢٢:٣٩:٥٨
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٦٠٥:٢٢:٢١١١:٢٢:٠٢١٧:٢١:٠٨١٧:٣٩:٢٩٢٢:٣٩:٣٩
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١١٠٥:٢٣:١١١١:٢١:٤٢١٧:١٩:٣٨١٧:٣٧:٥٩٢٢:٣٩:٢١
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٢٤:٠١١١:٢١:٢٢١٧:١٨:٠٧١٧:٣٦:٢٨٢٢:٣٩:٠٣
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٢٤:٥٢١١:٢١:٠٢١٧:١٦:٣٧١٧:٣٤:٥٩٢٢:٣٨:٤٥
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٥٢٠٥:٢٥:٤٣١١:٢٠:٤٣١٧:١٥:٠٨١٧:٣٣:٢٩٢٢:٣٨:٢٦
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٥٠٥:٢٦:٣٤١١:٢٠:٢٣١٧:١٣:٣٨١٧:٣٢:٠٠٢٢:٣٨:٠٨
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٢٧:٢٥١١:٢٠:٠٤١٧:١٢:٠٩١٧:٣٠:٣٢٢٢:٣٧:٥٠
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣١٠٥:٢٨:١٦١١:١٩:٤٦١٧:١٠:٤١١٧:٢٩:٠٤٢٢:٣٧:٣٣
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٤٠٥:٢٩:٠٨١١:١٩:٢٧١٧:٠٩:١٣١٧:٢٧:٣٦٢٢:٣٧:١٥
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٧٠٥:٣٠:٠٠١١:١٩:٠٩١٧:٠٧:٤٥١٧:٢٦:٠٩٢٢:٣٦:٥٧
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٠٠٥:٣٠:٥٢١١:١٨:٥٢١٧:٠٦:١٨١٧:٢٤:٤٢٢٢:٣٦:٤٠
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٣١:٤٥١١:١٨:٣٤١٧:٠٤:٥١١٧:٢٣:١٧٢٢:٣٦:٢٣
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٣٢:٣٧١١:١٨:١٨١٧:٠٣:٢٥١٧:٢١:٥١٢٢:٣٦:٠٦
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٣٣:٣٠١١:١٨:٠١١٧:٠١:٥٩١٧:٢٠:٢٧٢٢:٣٥:٤٩
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٣٤:٢٤١١:١٧:٤٥١٧:٠٠:٣٤١٧:١٩:٠٣٢٢:٣٥:٣٣
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٢٠٥:٣٥:١٧١١:١٧:٣٠١٦:٥٩:١٠١٧:١٧:٣٩٢٢:٣٥:١٧
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٤٠٥:٣٦:١١١١:١٧:١٥١٦:٥٧:٤٦١٧:١٦:١٧٢٢:٣٥:٠١
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:١٦٠٥:٣٧:٠٥١١:١٧:٠٠١٦:٥٦:٢٣١٧:١٤:٥٥٢٢:٣٤:٤٦
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٨٠٥:٣٨:٠٠١١:١٦:٤٦١٦:٥٥:٠١١٧:١٣:٣٤٢٢:٣٤:٣١
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٠١٠٥:٣٨:٥٥١١:١٦:٣٣١٦:٥٣:٣٩١٧:١٢:١٤٢٢:٣٤:١٦
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٣٠٥:٣٩:٥٠١١:١٦:٢٠١٦:٥٢:١٩١٧:١٠:٥٥٢٢:٣٤:٠٢
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٥٠٥:٤٠:٤٦١١:١٦:٠٨١٦:٥٠:٥٩١٧:٠٩:٣٧٢٢:٣٣:٤٨
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤١:٤٢١١:١٥:٥٧١٦:٤٩:٤٠١٧:٠٨:٢٠٢٢:٣٣:٣٥
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤٢:٣٨١١:١٥:٤٦١٦:٤٨:٢٢١٧:٠٧:٠٣٢٢:٣٣:٢٢
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٢٠٥:٤٣:٣٥١١:١٥:٣٥١٦:٤٧:٠٥١٧:٠٥:٤٨٢٢:٣٣:١٠
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٥٠٥:٤٤:٣٢١١:١٥:٢٦١٦:٤٥:٤٩١٧:٠٤:٣٤٢٢:٣٢:٥٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کلات نادری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر کلات نادری شهر کلات نادری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر کلات نادری شهر کلات نادری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کلات نادری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلات نادری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کلات نادری

کلات شهری است در شمال شرقی استان خراسان رضوی. کلات به نام نادر شاه رقم خورده است. شهری که در میان کوه‌های هزارمسجد قرار گرفته است و از مشهد تا آن، ۱۴۵ کیلومتر جاده کوهستانی است

شهر کلات نادری در ویکیپدیا

شهر کلات نادری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کلات نادری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کلات نادری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کلات نادری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کلات نادری

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کلات نادری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کلات نادری
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر کلات نادری + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر کلات نادری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلات نادری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کلات نادری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کلات نادری رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا کلات نادری دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کلات نادری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا کلات نادری دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کلات نادری
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلات نادری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کلات نادری
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلات نادری
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کلات نادری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کلات نادری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو