جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کلات نادری

کلات | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز کلات نادری


اذان صبح: ٠٣:٤٠:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٥:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٣٧:١٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٤٥:١١

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کلات نادری (شهرستان کلات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر کلات نادری)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر کلات نادری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلات نادری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

هلن كلر
من می توانم ادعا كنم كه در هنر تحمل بار سرنوشت، خواه شادی و خواه محنت، آنقدر مسلط شده ام كه سختی ها و رنجها در نهاد من وجد و نشاطی ایجاد می كند كه به سعادت نزدیك است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کلات نادری

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کلات نادری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلات نادری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کلات نادری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلات نادری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلات نادری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٠:١٤٠٥:٤٣:٣١١٢:٢٨:٥١١٩:١٤:٤٦١٩:٣٤:١٣٢٣:٤١:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٤٢:١٨١٢:٢٨:٤١١٩:١٥:٤٠١٩:٣٥:١٠٢٣:٤١:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٤١:٠٦١٢:٢٨:٣٢١٩:١٦:٣٣١٩:٣٦:٠٦٢٣:٤١:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٣٩:٥٥١٢:٢٨:٢٣١٩:١٧:٢٧١٩:٣٧:٠٣٢٣:٤٠:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٣٨:٤٥١٢:٢٨:١٥١٩:١٨:٢٠١٩:٣٧:٥٩٢٣:٤٠:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٣٧:٣٦١٢:٢٨:٠٧١٩:١٩:١٣١٩:٣٨:٥٦٢٣:٤٠:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠١:٠٢٠٥:٣٦:٢٨١٢:٢٨:٠٠١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٩:٥٢٢٣:٣٩:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٥٩:٣٢٠٥:٣٥:٢١١٢:٢٧:٥٣١٩:٢١:٠٠١٩:٤٠:٤٨٢٣:٣٩:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٥٨:٠٤٠٥:٣٤:١٥١٢:٢٧:٤٧١٩:٢١:٥٣١٩:٤١:٤٥٢٣:٣٩:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٦:٣٦٠٥:٣٣:١٠١٢:٢٧:٤١١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٢:٤١٢٣:٣٨:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٥:١٠٠٥:٣٢:٠٧١٢:٢٧:٣٦١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٣:٣٧٢٣:٣٨:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٣:٤٥٠٥:٣١:٠٥١٢:٢٧:٣٢١٩:٢٤:٣١١٩:٤٤:٣٣٢٣:٣٨:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٢:٢٠٠٥:٣٠:٠٤١٢:٢٧:٢٨١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٥:٢٩٢٣:٣٨:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٠:٥٧٠٥:٢٩:٠٥١٢:٢٧:٢٤١٩:٢٦:١٦١٩:٤٦:٢٤٢٣:٣٧:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٤٩:٣٥٠٥:٢٨:٠٦١٢:٢٧:٢١١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٧:٢٠٢٣:٣٧:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٤٨:١٥٠٥:٢٧:٠٩١٢:٢٧:١٩١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٨:١٥٢٣:٣٧:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٤٦:٥٥٠٥:٢٦:١٤١٢:٢٧:١٨١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٩:١٠٢٣:٣٧:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٥:٣٨٠٥:٢٥:٢٠١٢:٢٧:١٦١٩:٢٩:٤٤١٩:٥٠:٠٥٢٣:٣٧:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٤:٢١٠٥:٢٤:٢٧١٢:٢٧:١٦١٩:٣٠:٣٥١٩:٥٠:٥٩٢٣:٣٦:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٣:٠٦٠٥:٢٣:٣٦١٢:٢٧:١٦١٩:٣١:٢٦١٩:٥١:٥٤٢٣:٣٦:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤١:٥٢٠٥:٢٢:٤٦١٢:٢٧:١٧١٩:٣٢:١٦١٩:٥٢:٤٧٢٣:٣٦:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٠:٤٠٠٥:٢١:٥٨١٢:٢٧:١٨١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٣:٤١٢٣:٣٦:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٣٩:٣٠٠٥:٢١:١٢١٢:٢٧:٢٠١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٤:٣٤٢٣:٣٦:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٣٨:٢١٠٥:٢٠:٢٧١٢:٢٧:٢٢١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٥:٢٦٢٣:٣٦:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٣٧:١٤٠٥:١٩:٤٣١٢:٢٧:٢٥١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٦:١٨٢٣:٣٥:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٣٦:٠٩٠٥:١٩:٠١١٢:٢٧:٢٩١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٧:١٠٢٣:٣٥:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٥:٠٦٠٥:١٨:٢١١٢:٢٧:٣٣١٩:٣٧:١٠١٩:٥٨:٠١٢٣:٣٥:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٤:٠٤٠٥:١٧:٤٢١٢:٢٧:٣٧١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٨:٥١٢٣:٣٥:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٣:٠٤٠٥:١٧:٠٥١٢:٢٧:٤٢١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٩:٤١٢٣:٣٥:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلات نادری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلات نادری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلات نادری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلات نادری

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر کلات نادری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کلات نادری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلات نادری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر کلات نادری

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر کلات نادری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر کلات نادری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر کلات نادری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کلات نادری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلات نادری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر کلات نادری

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر کلات نادری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلات نادری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر کلات نادری

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢١:١٨٠٥:١١:٤١١٢:٣٢:٥٠١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٥:٤٣٢٣:٣٧:٤٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢١:٣٣٠٥:١١:٥٥١٢:٣٣:٠٣١٩:٥٤:١٠٢٠:١٥:٥٣٢٣:٣٨:٠٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٢١:٥١٠٥:١٢:١١١٢:٣٣:١٦١٩:٥٤:١٩٢٠:١٦:٠٢٢٣:٣٨:١٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٢:١١٠٥:١٢:٢٩١٢:٣٣:٢٩١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٦:٠٩٢٣:٣٨:٣٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٢:٣٤٠٥:١٢:٤٨١٢:٣٣:٤٢١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٦:١٣٢٣:٣٨:٤٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٢:٥٩٠٥:١٣:٠٨١٢:٣٣:٥٤١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٦:١٧٢٣:٣٩:٠١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٣:٢٧٠٥:١٣:٣٠١٢:٣٤:٠٧١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٦:١٨٢٣:٣٩:١٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٣:٥٧٠٥:١٣:٥٣١٢:٣٤:١٩١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٦:١٧٢٣:٣٩:٣٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٤:٢٩٠٥:١٤:١٧١٢:٣٤:٣١١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٦:١٥٢٣:٣٩:٥٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٥:٠٤٠٥:١٤:٤٣١٢:٣٤:٤٣١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٦:١٠٢٣:٤٠:٠٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٥:٤١٠٥:١٥:١٠١٢:٣٤:٥٥١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٦:٠٤٢٣:٤٠:٢٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٦:٢٠٠٥:١٥:٣٩١٢:٣٥:٠٦١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٥:٥٦٢٣:٤٠:٤٢
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٧:٠٢٠٥:١٦:٠٩١٢:٣٥:١٧١٩:٥٤:١٤٢٠:١٥:٤٦٢٣:٤٠:٥٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٧:٤٥٠٥:١٦:٣٩١٢:٣٥:٢٨١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٥:٣٤٢٣:٤١:١٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٣٠٠٥:١٧:١١١٢:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٥١٢٠:١٥:٢٠٢٣:٤١:٣٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:١٧٠٥:١٧:٤٤١٢:٣٥:٤٨١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٥:٠٤٢٣:٤١:٥٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٠٧٠٥:١٨:١٨١٢:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٤:٤٦٢٣:٤٢:٠٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٥٧٠٥:١٨:٥٤١٢:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٤:٢٦٢٣:٤٢:٢٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٥٠٠٥:١٩:٣٠١٢:٣٦:١٦١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٤:٠٥٢٣:٤٢:٤٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٤٤٠٥:٢٠:٠٧١٢:٣٦:٢٤١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٣:٤١٢٣:٤٣:٠٢
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٤٠٠٥:٢٠:٤٤١٢:٣٦:٣٢١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٣:١٦٢٣:٤٣:١٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٣٧٠٥:٢١:٢٣١٢:٣٦:٣٩١٩:٥١:٣٦٢٠:١٢:٤٩٢٣:٤٣:٣٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٣٥٠٥:٢٢:٠٣١٢:٣٦:٤٦١٩:٥١:٠٩٢٠:١٢:١٩٢٣:٤٣:٥٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٣٥٠٥:٢٢:٤٣١٢:٣٦:٥٢١٩:٥٠:٤١٢٠:١١:٤٨٢٣:٤٤:٠٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٣٦٠٥:٢٣:٢٤١٢:٣٦:٥٨١٩:٥٠:١١٢٠:١١:١٦٢٣:٤٤:٢٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٣٩٠٥:٢٤:٠٦١٢:٣٧:٠٤١٩:٤٩:٣٩٢٠:١٠:٤١٢٣:٤٤:٤١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٤٢٠٥:٢٤:٤٨١٢:٣٧:٠٨١٩:٤٩:٠٥٢٠:١٠:٠٥٢٣:٤٤:٥٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٤٧٠٥:٢٥:٣٢١٢:٣٧:١٣١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٩:٢٦٢٣:٤٥:١١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٥٢٠٥:٢٦:١٥١٢:٣٧:١٦١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٨:٤٧٢٣:٤٥:٢٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٥٩٠٥:٢٧:٠٠١٢:٣٧:٢٠١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٨:٠٥٢٣:٤٥:٤٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٠٦٠٥:٢٧:٤٥١٢:٣٧:٢٢١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٧:٢٢٢٣:٤٥:٥٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کلات نادری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر کلات نادری شهر کلات نادری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر کلات نادری شهر کلات نادری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کلات نادری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلات نادری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر کلات نادری

کلات شهری است در شمال شرقی استان خراسان رضوی. کلات به نام نادر شاه رقم خورده است. شهری که در میان کوه‌های هزارمسجد قرار گرفته است و از مشهد تا آن، ۱۴۵ کیلومتر جاده کوهستانی است

شهر کلات نادری در ویکیپدیا

شهر کلات نادری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کلات نادری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کلات نادری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کلات نادری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کلات نادری

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کلات نادری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کلات نادری
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر کلات نادری + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر کلات نادری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلات نادری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کلات نادری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کلات نادری رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کلات نادری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلات نادری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ کلات نادری دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ کلات نادری دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کلات نادری
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلات نادری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کلات نادری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کلات نادری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کلات نادری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو