جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کلاته خیج

شاهرود | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز کلاته خیج


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٥٦
اذان ظهر: ١١:٣٢:٥٢
غروب آفتاب: ١٦:٤٢:٢٤
اذان مغرب: ١٧:٠١:٥٢
نیمه شب: ٢٢:٤٩:٢٥

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کلاته خیج (شهرستان شاهرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر کلاته خیج)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر کلاته خیج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلاته خیج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
نگهداری دم ماهی و دل زن از دشواری ها است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کلاته خیج

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کلاته خیج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلاته خیج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کلاته خیج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلاته خیج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلاته خیج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٣٧٠٦:٠٠:٤٢١٢:٤٦:٣٤١٩:٣٣:٠١١٩:٥٢:٢٥٢٣:٥٩:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٩:٣٠١٢:٤٦:٢٥١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٣:٢١٢٣:٥٩:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٥٨:٢٠١٢:٤٦:١٦١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٤:١٧٢٣:٥٨:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٥٧:١١١٢:٤٦:٠٨١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٥:١٢٢٣:٥٨:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٦:٠٢١٢:٤٦:٠٠١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٦:٠٨٢٣:٥٨:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٤:٥٥١٢:٤٥:٥٣١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٧:٠٤٢٣:٥٨:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٣:٤٩١٢:٤٥:٤٦١٩:٣٨:١٧١٩:٥٧:٥٩٢٣:٥٧:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:٠٩٠٥:٥٢:٤٤١٢:٤٥:٤٠١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٨:٥٥٢٣:٥٧:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٥:٤٣٠٥:٥١:٤٠١٢:٤٥:٣٤١٩:٤٠:٠١١٩:٥٩:٥٠٢٣:٥٧:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٤:١٧٠٥:٥٠:٣٨١٢:٤٥:٢٩١٩:٤٠:٥٣٢٠:٠٠:٤٥٢٣:٥٦:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٢:٥٣٠٥:٤٩:٣٦١٢:٤٥:٢٤١٩:٤١:٤٥٢٠:٠١:٤١٢٣:٥٦:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١١:٣٠٠٥:٤٨:٣٦١٢:٤٥:٢١١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٢:٣٦٢٣:٥٦:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٠:٠٨٠٥:٤٧:٣٧١٢:٤٥:١٧١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٣:٣١٢٣:٥٦:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٤٦:٤٠١٢:٤٥:١٤١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٤:٢٥٢٣:٥٥:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٤٥:٤٤١٢:٤٥:١٢١٩:٤٥:١١٢٠:٠٥:٢٠٢٣:٥٥:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:١٠٠٥:٤٤:٤٩١٢:٤٥:١٠١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٦:١٤٢٣:٥٥:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٤٣:٥٥١٢:٤٥:٠٩١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٧:٠٨٢٣:٥٥:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٤٣:٠٣١٢:٤٥:٠٩١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٨:٠٢٢٣:٥٥:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٤٢:١٣١٢:٤٥:٠٩١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٨:٥٥٢٣:٥٤:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠١:١٢٠٥:٤١:٢٤١٢:٤٥:٠٩١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٩:٤٨٢٣:٥٤:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٠:٠١٠٥:٤٠:٣٦١٢:٤٥:١١١٩:٥٠:١٣٢٠:١٠:٤١٢٣:٥٤:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:٥٢٠٥:٣٩:٥٠١٢:٤٥:١٣١٩:٥١:٠٢٢٠:١١:٣٣٢٣:٥٤:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:٤٥٠٥:٣٩:٠٦١٢:٤٥:١٥١٩:٥١:٥١٢٠:١٢:٢٥٢٣:٥٤:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:٣٩٠٥:٣٨:٢٣١٢:٤٥:١٨١٩:٥٢:٣٩٢٠:١٣:١٧٢٣:٥٤:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:٣٥٠٥:٣٧:٤٢١٢:٤٥:٢١١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٤:٠٧٢٣:٥٤:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٣٣٠٥:٣٧:٠٢١٢:٤٥:٢٦١٩:٥٤:١٤٢٠:١٤:٥٨٢٣:٥٣:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٣٢٠٥:٣٦:٢٤١٢:٤٥:٣٠١٩:٥٥:٠١٢٠:١٥:٤٧٢٣:٥٣:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٣٤٠٥:٣٥:٤٨١٢:٤٥:٣٥١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٦:٣٦٢٣:٥٣:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥١:٣٧٠٥:٣٥:١٣١٢:٤٥:٤١١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٧:٢٥٢٣:٥٣:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاته خیج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاته خیج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاته خیج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلاته خیج

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر کلاته خیج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کلاته خیج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلاته خیج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر کلاته خیج

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر کلاته خیج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کلاته خیج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کلاته خیج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کلاته خیج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلاته خیج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کلاته خیج

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر کلاته خیج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلاته خیج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کلاته خیج

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٣:٠٠١١:٣٣:١٠١٧:٠٢:٥٠١٧:٢١:٣٢٢٢:٥٠:٥١
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٣:٥٧١١:٣٣:٠١١٧:٠١:٣٦١٧:٢٠:٢٠٢٢:٥٠:٤٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠٤:٥٤١١:٣٢:٥٤١٧:٠٠:٢٤١٧:١٩:١٠٢٢:٥٠:٣٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٠٥:٥٢١١:٣٢:٤٧١٦:٥٩:١٣١٧:١٨:٠١٢٢:٥٠:٢١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٦:٥٠١١:٣٢:٤١١٦:٥٨:٠٣١٧:١٦:٥٣٢٢:٥٠:١٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٧:٤٩١١:٣٢:٣٦١٦:٥٦:٥٥١٧:١٥:٤٧٢٢:٥٠:٠٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٨:٤٨١١:٣٢:٣٢١٦:٥٥:٤٧١٧:١٤:٤١٢٢:٤٩:٥٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٩:٤٧١١:٣٢:٢٨١٦:٥٤:٤١١٧:١٣:٣٧٢٢:٤٩:٤٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٠:٤٦١١:٣٢:٢٥١٦:٥٣:٣٦١٧:١٢:٣٤٢٢:٤٩:٤٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥١٠٦:١١:٤٦١١:٣٢:٢٣١٦:٥٢:٣٢١٧:١١:٣٣٢٢:٤٩:٣٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٢:٤٦١١:٣٢:٢١١٦:٥١:٢٩١٧:١٠:٣٣٢٢:٤٩:٣٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٣:٤٦١١:٣٢:٢١١٦:٥٠:٢٨١٧:٠٩:٣٤٢٢:٤٩:٢٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٤:٤٧١١:٣٢:٢١١٦:٤٩:٢٨١٧:٠٨:٣٧٢٢:٤٩:٢٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٥:٤٧١١:٣٢:٢٢١٦:٤٨:٣٠١٧:٠٧:٤١٢٢:٤٩:٢٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٦:٤٨١١:٣٢:٢٤١٦:٤٧:٣٣١٧:٠٦:٤٦٢٢:٤٩:٢١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٧:٤٩١١:٣٢:٢٦١٦:٤٦:٣٨١٧:٠٥:٥٣٢٢:٤٩:١٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٨:٥١١١:٣٢:٣٠١٦:٤٥:٤٤١٧:٠٥:٠٢٢٢:٤٩:١٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٩:٥٢١١:٣٢:٣٤١٦:٤٤:٥١١٧:٠٤:١٢٢٢:٤٩:١٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٠:٥٣١١:٣٢:٣٩١٦:٤٤:٠٠١٧:٠٣:٢٤٢٢:٤٩:٢٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢١:٥٥١١:٣٢:٤٥١٦:٤٣:١١١٧:٠٢:٣٧٢٢:٤٩:٢٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٢:٥٦١١:٣٢:٥٢١٦:٤٢:٢٤١٧:٠١:٥٢٢٢:٤٩:٢٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٣:٥٨١١:٣٢:٥٩١٦:٤١:٣٨١٧:٠١:٠٩٢٢:٤٩:٢٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٥:٠٠١١:٣٣:٠٨١٦:٤٠:٥٣١٧:٠٠:٢٧٢٢:٤٩:٣٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٦:٠١١١:٣٣:١٧١٦:٤٠:١١١٦:٥٩:٤٧٢٢:٤٩:٣٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٧:٠٣١١:٣٣:٢٧١٦:٣٩:٣٠١٦:٥٩:٠٩٢٢:٤٩:٤٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٨:٠٥١١:٣٣:٣٨١٦:٣٨:٥١١٦:٥٨:٣٢٢٢:٤٩:٥١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٩:٠٦١١:٣٣:٥٠١٦:٣٨:١٤١٦:٥٧:٥٨٢٢:٤٩:٥٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:٣٠:٠٧١١:٣٤:٠٣١٦:٣٧:٣٨١٦:٥٧:٢٥٢٢:٥٠:٠٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٣١:٠٩١١:٣٤:١٧١٦:٣٧:٠٥١٦:٥٦:٥٤٢٢:٥٠:١٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣٢:١٠١١:٣٤:٣١١٦:٣٦:٣٣١٦:٥٦:٢٥٢٢:٥٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کلاته خیج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کلاته خیج شهر کلاته خیج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کلاته خیج شهر کلاته خیج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کلاته خیج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلاته خیج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کلاته خیج

کَلاته خیج یکی از شهرهای شهرستان شاهرود در استان سمنان ایران است. کلاته خیج در بخش بسطام شهرستان شاهرود قرار داد. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۵٫۳۳۸ نفر بوده‌است. مهمترین محصول این شهر زردآلو و گیلاس می‌باشد

شهر کلاته خیج در ویکیپدیا

شهر کلاته خیج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کلاته خیج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کلاته خیج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کلاته خیج بر روی نقشه

شهر کلاته خیج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کلاته خیج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کلاته خیج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کلاته خیج
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر کلاته خیج + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر کلاته خیج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلاته خیج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کلاته خیج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کلاته خیج رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق کلاته خیج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کلاته خیج
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کلاته خیج
زمان پخش اذان مستقیم به افق کلاته خیج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کلاته خیج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کلاته خیج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلاته خیج دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کلاته خیج

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کلاته خیج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو