جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کفش کنان

کفش کنان | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز کفش کنان

اذان صبح: ٠٤:٣٨:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٥
اذان ظهر: ١٣:١٤:٠٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:١٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٧:٠٧

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کفش کنان (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای کفش کنان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کفش کنان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کفش کنان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

الینور روزولت
یادتان باشد كه فردیت، صرفاً حق شما نیست؛ متعهدید [=پایبند] كه فردی باشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کفش کنان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کفش کنان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کفش کنان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کفش کنان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کفش کنان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کفش کنان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٢:٢٦١٣:٠٩:٠٤١٩:٣٦:١٢١٩:٥٣:٤٣٠٠:٢٧:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٥٢٠٦:٤١:١٨١٣:٠٨:٥٠١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٢٤٠٠:٢٧:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٣٣٠٦:٤٠:١٠١٣:٠٨:٣٦١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٠٥٠٠:٢٦:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:١٣٠٦:٣٩:٠٤١٣:٠٨:٢٢١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٥:٤٦٠٠:٢٦:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٥٤٠٦:٣٧:٥٧١٣:٠٨:٠٨١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٦:٢٧٠٠:٢٦:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٣٦٠٦:٣٦:٥٢١٣:٠٧:٥٥١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:٠٨٠٠:٢٥:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٥:٤٧١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٧:٤٩٠٠:٢٥:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٠١٠٦:٣٤:٤٣١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٨:٣١٠٠:٢٥:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٣:٤٠١٣:٠٧:١٩١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:١٢٠٠:٢٤:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٢:٣٨١٣:٠٧:٠٧١٩:٤٢:٠٥١٩:٥٩:٥٤٠٠:٢٤:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:١١٠٦:٣١:٣٦١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٢٤:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٠:٣٥١٣:٠٦:٤٦١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:١٨٠٠:٢٤:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢٩:٣٥١٣:٠٦:٣٦١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٢٣:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٨:٣٦١٣:٠٦:٢٦١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٢٣:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٧:٣٨١٣:٠٦:١٧١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٢٣:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٦:٠٩١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٠٧٠٠:٢٢:٥٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٥:٤٥١٣:٠٦:٠١١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٢٢:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٤:٤٩١٣:٠٥:٥٤١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٢٢:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٣:٥٥١٣:٠٥:٤٧١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:١٥٠٠:٢٢:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠٥:٤٠١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٢١:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٥:٣٥١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٢١:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢١:١٩١٣:٠٥:٣٠١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٢١:٣٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٢١:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٩:٤١١٣:٠٥:٢١١٩:٥١:٢٧٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٢١:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٨:٥٣١٣:٠٥:١٨١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٣٢٠٠:٢٠:٥٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٨:٠٧١٣:٠٥:١٥١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:١٥٠٠:٢٠:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٧:٢٢١٣:٠٥:١٣١٩:٥٣:٢٨٢٠:١١:٥٨٠٠:٢٠:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٥:١١١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:٤١٠٠:٢٠:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٥:٥٥١٣:٠٥:١٠١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:٢٣٠٠:٢٠:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کفش کنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کفش کنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کفش کنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کفش کنان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کفش کنان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کفش کنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کفش کنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کفش کنان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای کفش کنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کفش کنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کفش کنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کفش کنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کفش کنان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کفش کنان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای کفش کنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کفش کنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کفش کنان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کفش کنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کفش کنان روستای کفش کنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کفش کنان روستای کفش کنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کفش کنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کفش کنان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کفش کنان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کفش کنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کفش کنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کفش کنان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٦:٢٠١٣:١٠:٤١٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٢٢:٤٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٦:٣٤١٣:١٠:٥٤٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٢٢:٥٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٦:٤٩١٣:١١:٠٧٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٢٣:١٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٧:٠٥١٣:١١:٢٠٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٢٣:٢٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٧:٢٣١٣:١١:٣٣٢٠:١٥:٤٠٢٠:٣٥:١٥٠٠:٢٣:٤١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٧:٤١١٣:١١:٤٦٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٢١٠٠:٢٣:٥٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٨:٠١١٣:١١:٥٨٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٢٥٠٠:٢٤:١٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٨:٢١١٣:١٢:١٠٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٢٤:٢٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٨:٤٣١٣:١٢:٢٢٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٢٤:٤٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٩:٠٥١٣:١٢:٣٤٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٢٤:٥٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٩:٢٨١٣:١٢:٤٦٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٢٥:١٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٩:٥٣١٣:١٢:٥٧٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:٢٣٠٠:٢٥:٢٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٦٠٦:١٠:١٨١٣:١٣:٠٨٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:١٨٠٠:٢٥:٣٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٠٠٦:١٠:٤٤١٣:١٣:١٩٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:١١٠٠:٢٥:٥٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٥٠٦:١١:١٠١٣:١٣:٢٩٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٢٦:٠٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤١٠٦:١١:٣٨١٣:١٣:٣٩٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٢٦:٢٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٢:٠٦١٣:١٣:٤٨٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٤:٤٢٠٠:٢٦:٣٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١٢:٣٥١٣:١٣:٥٧٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٢٦:٥٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١٣:٠٥١٣:١٤:٠٦٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٤:١٥٠٠:٢٧:٠٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٩٠٦:١٣:٣٥١٣:١٤:١٥٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢٧:٢١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٤:٠٦١٣:١٤:٢٣٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢٧:٣٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٤:٣٨١٣:١٤:٣٠٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٢٧:٤٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٥:١٠١٣:١٤:٣٧٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٠١٠٠:٢٨:٠٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٥:٤٣١٣:١٤:٤٤٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٢٨:١٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٦:١٦١٣:١٤:٥٠٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:١٦٠٠:٢٨:٢٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٦:٥٠١٣:١٤:٥٥٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣١:٥٠٠٠:٢٨:٤٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٧:٢٤١٣:١٥:٠١٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٢٤٠٠:٢٨:٥٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٧:٥٩١٣:١٥:٠٥٢٠:١١:٥٣٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٢٩:٠٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٨:٣٤١٣:١٥:٠٩٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٢٩:١٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٩:١٠١٣:١٥:١٣٢٠:١٠:٥٧٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٢٩:٢٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٩:٤٥١٣:١٥:١٦٢٠:١٠:٢٧٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٢٩:٣٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کفش کنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کفش کنان روستای کفش کنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کفش کنان روستای کفش کنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کفش کنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کفش کنان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کفش کنان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کفش کنان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کفش کنان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کفش کنان

روستای کفش کنان بر روی نقشه

روستای کفش کنان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کفش کنان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کفش کنان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کفش کنان
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کفش کنان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای کفش کنان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کفش کنان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کفش کنان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کفش کنان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کفش کنان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کفش کنان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کفش کنان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کفش کنان
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کفش کنان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کفش کنان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کفش کنان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کفش کنان
زمان پخش اذان زنده به افق کفش کنان
زمان پخش اذان آنلاین به افق کفش کنان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کفش کنان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو