جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کفتربر

چلوند | آستارا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز کفتربر


اذان صبح: ٠٣:٥٩:١٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٢٤
اذان ظهر: ١٣:١٨:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:٤٢:٣٧
اذان مغرب: ٢١:٠٤:٥١
نیمه شب: ٠٠:٢١:١٠

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کفتربر (شهرستان آستارا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای کفتربر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کفتربر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کفتربر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مادر ترزا
سكوت پیش از آغاز آفرینش به وجود آمده است و آسمانها در فضا پراكنده شدند، بی هیچ حرفی و سخنی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کفتربر

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کفتربر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کفتربر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کفتربر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کفتربر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کفتربر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢٥:٣٤١٣:١٢:٥٩٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢٤:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٢٣٠٦:٢٤:١٨١٣:١٢:٥٠٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢١:٥٣٠٠:٢٤:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٢٣:٠٢١٣:١٢:٤٠٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٢٤:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٢١:٤٨١٣:١٢:٣٢٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢٣:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣١٠٦:٢٠:٣٥١٣:١٢:٢٣٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٣:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٩:٢٣١٣:١٢:١٦٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٢٣:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٨:١٢١٣:١٢:٠٨٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٢:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٧:٠٢١٣:١٢:٠٢٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٧:٥١٠٠:٢٢:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:١٢٠٦:١٥:٥٣١٣:١١:٥٦٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:٥١٠٠:٢٢:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣٩٠٦:١٤:٤٦١٣:١١:٥٠٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٩:٥٠٠٠:٢١:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٠٨٠٦:١٣:٤٠١٣:١١:٤٥٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:٤٩٠٠:٢١:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣٧٠٦:١٢:٣٥١٣:١١:٤٠٢٠:١١:٢١٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢١:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠٨٠٦:١١:٣١١٣:١١:٣٦٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٢٠:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٠٠٦:١٠:٢٩١٣:١١:٣٣٢٠:١٣:١١٢٠:٣٣:٤٦٠٠:٢٠:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٩:٢٨١٣:١١:٣٠٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٢٠:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٨:٢٨١٣:١١:٢٨٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٢٠:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٧:٣٠١٣:١١:٢٦٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٦:٤١٠٠:١٩:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٠٠٠٦:٠٦:٣٣١٣:١١:٢٥٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٧:٣٨٠٠:١٩:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٣٨٠٦:٠٥:٣٨١٣:١١:٢٥٢٠:١٧:٤٣٢٠:٣٨:٣٦٠٠:١٩:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:١٨٠٦:٠٤:٤٤١٣:١١:٢٥٢٠:١٨:٣٧٢٠:٣٩:٣٣٠٠:١٩:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٠٠٠٦:٠٣:٥٢١٣:١١:٢٥٢٠:١٩:٣٠٢٠:٤٠:٢٩٠٠:١٩:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٤٣٠٦:٠٣:٠١١٣:١١:٢٧٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٤١:٢٥٠٠:١٨:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٢٧٠٦:٠٢:١٢١٣:١١:٢٨٢٠:٢١:١٥٢٠:٤٢:٢١٠٠:١٨:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:١٤٠٦:٠١:٢٥١٣:١١:٣١٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤٣:١٦٠٠:١٨:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٠٢٠٦:٠٠:٣٩١٣:١١:٣٤٢٠:٢٢:٥٨٢٠:٤٤:١١٠٠:١٨:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٥٢٠٥:٥٩:٥٥١٣:١١:٣٧٢٠:٢٣:٤٨٢٠:٤٥:٠٥٠٠:١٨:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٤٤٠٥:٥٩:١٢١٣:١١:٤١٢٠:٢٤:٣٨٢٠:٤٥:٥٨٠٠:١٨:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٣٧٠٥:٥٨:٣١١٣:١١:٤٦٢٠:٢٥:٢٨٢٠:٤٦:٥١٠٠:١٨:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٣٣٠٥:٥٧:٥٢١٣:١١:٥١٢٠:٢٦:١٦٢٠:٤٧:٤٣٠٠:١٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کفتربر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کفتربر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کفتربر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کفتربر

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای کفتربر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کفتربر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کفتربر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای کفتربر

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کفتربر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای کفتربر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای کفتربر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کفتربر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کفتربر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کفتربر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کفتربر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کفتربر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کفتربر

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٩٠٥:٥١:٥٦١٣:١٧:٠٠٢٠:٤٢:٠٣٢١:٠٤:٢٠٠٠:١٩:٥٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٤٤٠٥:٥٢:١٠١٣:١٧:١٢٢٠:٤٢:١٣٢١:٠٤:٣٠٠٠:٢٠:٠٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٠٢٠٥:٥٢:٢٦١٣:١٧:٢٥٢٠:٤٢:٢٢٢١:٠٤:٣٨٠٠:٢٠:٢٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٢٣٠٥:٥٢:٤٤١٣:١٧:٣٨٢٠:٤٢:٢٩٢١:٠٤:٤٤٠٠:٢٠:٣٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٧٠٥:٥٣:٠٣١٣:١٧:٥١٢٠:٤٢:٣٤٢١:٠٤:٤٩٠٠:٢٠:٥٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٣٠٥:٥٣:٢٤١٣:١٨:٠٣٢٠:٤٢:٣٧٢١:٠٤:٥١٠٠:٢١:١٠
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤٢٠٥:٥٣:٤٦١٣:١٨:١٦٢٠:٤٢:٣٩٢١:٠٤:٥٢٠٠:٢١:٢٦
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:١٤٠٥:٥٤:١٠١٣:١٨:٢٨٢٠:٤٢:٣٨٢١:٠٤:٥١٠٠:٢١:٤٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٨٠٥:٥٤:٣٥١٣:١٨:٤٠٢٠:٤٢:٣٦٢١:٠٤:٤٧٠٠:٢٢:٠١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٥٠٥:٥٥:٠٢١٣:١٨:٥٢٢٠:٤٢:٣٢٢١:٠٤:٤٢٠٠:٢٢:١٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٥٥:٣٠١٣:١٩:٠٤٢٠:٤٢:٢٦٢١:٠٤:٣٥٠٠:٢٢:٣٦
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٥٦:٠٠١٣:١٩:١٥٢٠:٤٢:١٩٢١:٠٤:٢٥٠٠:٢٢:٥٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٥٦:٣٠١٣:١٩:٢٦٢٠:٤٢:٠٩٢١:٠٤:١٤٠٠:٢٣:١٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٦٠٥:٥٧:٠٢١٣:١٩:٣٧٢٠:٤١:٥٨٢١:٠٤:٠١٠٠:٢٣:٣١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٥٧:٣٥١٣:١٩:٤٧٢٠:٤١:٤٤٢١:٠٣:٤٥٠٠:٢٣:٤٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٤٠٥:٥٨:١٠١٣:١٩:٥٧٢٠:٤١:٢٩٢١:٠٣:٢٨٠٠:٢٤:٠٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٥٨:٤٥١٣:٢٠:٠٧٢٠:٤١:١٢٢١:٠٣:٠٨٠٠:٢٤:٢٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤١٠٥:٥٩:٢١١٣:٢٠:١٦٢٠:٤٠:٥٣٢١:٠٢:٤٧٠٠:٢٤:٤٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٥٩:٥٩١٣:٢٠:٢٥٢٠:٤٠:٣٢٢١:٠٢:٢٤٠٠:٢٥:٠٣
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٥٠٦:٠٠:٣٨١٣:٢٠:٣٣٢٠:٤٠:٠٩٢١:٠١:٥٨٠٠:٢٥:٢٢
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٤٠٦:٠١:١٧١٣:٢٠:٤١٢٠:٣٩:٤٤٢١:٠١:٣١٠٠:٢٥:٤٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٥٠٦:٠١:٥٧١٣:٢٠:٤٨٢٠:٣٩:١٨٢١:٠١:٠٢٠٠:٢٥:٥٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٨٠٦:٠٢:٣٩١٣:٢٠:٥٥٢٠:٣٨:٥٠٢١:٠٠:٣١٠٠:٢٦:١٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٢٠٦:٠٣:٢١١٣:٢١:٠١٢٠:٣٨:١٩٢٠:٥٩:٥٨٠٠:٢٦:٣٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٧٠٦:٠٤:٠٤١٣:٢١:٠٧٢٠:٣٧:٤٧٢٠:٥٩:٢٣٠٠:٢٦:٥١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٤٠٦:٠٤:٤٨١٣:٢١:١٢٢٠:٣٧:١٣٢٠:٥٨:٤٦٠٠:٢٧:٠٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٢٠٦:٠٥:٣٢١٣:٢١:١٧٢٠:٣٦:٣٨٢٠:٥٨:٠٧٠٠:٢٧:٢٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:١١٠٦:٠٦:١٧١٣:٢١:٢٢٢٠:٣٦:٠٠٢٠:٥٧:٢٦٠٠:٢٧:٤١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢١٠٦:٠٧:٠٣١٣:٢١:٢٥٢٠:٣٥:٢١٢٠:٥٦:٤٤٠٠:٢٧:٥٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٢٠٦:٠٧:٥٠١٣:٢١:٢٨٢٠:٣٤:٤١٢٠:٥٦:٠٠٠٠:٢٨:١٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٤٠٦:٠٨:٣٧١٣:٢١:٣١٢٠:٣٣:٥٨٢٠:٥٥:١٤٠٠:٢٨:٢٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کفتربر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کفتربر روستای کفتربر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کفتربر روستای کفتربر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کفتربر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کفتربر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کفتربر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کفتربر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کفتربر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کفتربر

روستای کفتربر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کفتربر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کفتربر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کفتربر
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کفتربر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای کفتربر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کفتربر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کفتربر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کفتربر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا کفتربر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کفتربر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کفتربر
زمان پخش اذان آنلاین به افق کفتربر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کفتربر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کفتربر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کفتربر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ کفتربر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کفتربر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو