جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کفتاری

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز کفتاری

اذان صبح: ٠٥:١٠:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٢٩
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٢٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٦:٣٣

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کفتاری (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای کفتاری)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای کفتاری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کفتاری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

استیو چندلر
تا خودتان نخواهید، هیچ رویدادی پیش نخواهد آمد و هیچ‌كس به انجام كاری كه دوست ندارید، ناچارتان نخواهد كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کفتاری

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کفتاری در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کفتاری ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کفتاری (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کفتاری ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کفتاری
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٢٨٠٦:٣٤:١٩١٢:٥٧:٣٨١٩:٢١:٢٢١٩:٣٨:١٥٠٠:١٧:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:١٧٠٦:٣٣:١٨١٢:٥٧:٢٤١٩:٢١:٥٤١٩:٣٨:٤٨٠٠:١٧:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٢:١٨١٢:٥٧:١٠١٩:٢٢:٢٥١٩:٣٩:٢١٠٠:١٧:١١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٥٧٠٦:٣١:١٩١٢:٥٦:٥٦١٩:٢٢:٥٧١٩:٣٩:٥٤٠٠:١٦:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٠:٢٠١٢:٥٦:٤٢١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٠:٢٨٠٠:١٦:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٢٩:٢٢١٢:٥٦:٢٩١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:٠١٠٠:١٦:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٢٨:٢٥١٢:٥٦:١٧١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٣٥٠٠:١٥:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٢١٠٦:٢٧:٢٨١٢:٥٦:٠٤١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٢:٠٩٠٠:١٥:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:١٤٠٦:٢٦:٣٢١٢:٥٥:٥٣١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٢:٤٣٠٠:١٥:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٢٥:٣٧١٢:٥٥:٤١١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:١٨٠٠:١٥:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٤:٤٢١٢:٥٥:٣٠١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٣:٥٢٠٠:١٤:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٣:٤٩١٢:٥٥:٢٠١٩:٢٧:١٤١٩:٤٤:٢٧٠٠:١٤:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٢:٥٦١٢:٥٥:١٠١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:٠١٠٠:١٤:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٢:٠٤١٢:٥٥:٠٠١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٥:٣٦٠٠:١٤:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢١:١٢١٢:٥٤:٥١١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:١١٠٠:١٣:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٠:٢٢١٢:٥٤:٤٣١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٦:٤٧٠٠:١٣:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٣٥٠٦:١٩:٣٣١٢:٥٤:٣٥١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٧:٢٢٠٠:١٣:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٣٣٠٦:١٨:٤٤١٢:٥٤:٢٧١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٧:٥٨٠٠:١٣:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٧:٥٧١٢:٥٤:٢١١٩:٣١:٠٧١٩:٤٨:٣٤٠٠:١٢:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١٧:١٠١٢:٥٤:١٤١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:٠٩٠٠:١٢:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٦:٢٥١٢:٥٤:٠٩١٩:٣٢:١٤١٩:٤٩:٤٥٠٠:١٢:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٥:٤٠١٢:٥٤:٠٤١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٢٢٠٠:١٢:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٤:٥٧١٢:٥٣:٥٩١٩:٣٣:٢٣١٩:٥٠:٥٨٠٠:١٢:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٤:١٤١٢:٥٣:٥٥١٩:٣٣:٥٧١٩:٥١:٣٤٠٠:١١:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٣:٣٣١٢:٥٣:٥٢١٩:٣٤:٣١١٩:٥٢:١١٠٠:١١:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٢:٥٣١٢:٥٣:٤٩١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٢:٤٧٠٠:١١:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٢:١٤١٢:٥٣:٤٧١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٢٤٠٠:١١:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:١١٠٦:١١:٣٦١٢:٥٣:٤٥١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:٠٠٠٠:١١:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٠:٥٩١٢:٥٣:٤٤١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٣٦٠٠:١١:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کفتاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کفتاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کفتاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کفتاری

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای کفتاری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کفتاری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کفتاری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای کفتاری

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای کفتاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای کفتاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای کفتاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کفتاری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کفتاری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای کفتاری

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای کفتاری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کفتاری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای کفتاری

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای کفتاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای کفتاری روستای کفتاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای کفتاری روستای کفتاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کفتاری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کفتاری برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای کفتاری

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای کفتاری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کفتاری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای کفتاری

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠٠:١٧١٢:٠٤:٣٢١٨:٠٩:١١١٨:٢٥:٤١٢٣:٥٦:٠٤
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:٥٨٠٦:٥٩:١١١٣:٠٤:١٤١٩:٠٩:٤١١٩:٢٦:١٢٠٠:٢٥:٤٥
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٤٨٠٦:٥٨:٠٤١٣:٠٣:٥٦١٩:١٠:١٢١٩:٢٦:٤٣٠٠:٢٥:٢٤
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٣٧٠٦:٥٦:٥٧١٣:٠٣:٣٨١٩:١٠:٤٢١٩:٢٧:١٤٠٠:٢٥:٠٤
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٢٦٠٦:٥٥:٥١١٣:٠٣:١٩١٩:١١:١٣١٩:٢٧:٤٤٠٠:٢٤:٤٤
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:١٥٠٦:٥٤:٤٤١٣:٠٣:٠١١٩:١١:٤٣١٩:٢٨:١٥٠٠:٢٤:٢٣
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٠٣٠٦:٥٣:٣٨١٣:٠٢:٤٣١٩:١٢:١٣١٩:٢٨:٤٦٠٠:٢٤:٠٢
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٥٢٠٦:٥٢:٣١١٣:٠٢:٢٥١٩:١٢:٤٣١٩:٢٩:١٧٠٠:٢٣:٤٢
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:٤٠٠٦:٥١:٢٥١٣:٠٢:٠٧١٩:١٣:١٤١٩:٢٩:٤٨٠٠:٢٣:٢١
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٢٨٠٦:٥٠:١٨١٣:٠١:٤٩١٩:١٣:٤٤١٩:٣٠:١٨٠٠:٢٣:٠٠
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:١٥٠٦:٤٩:١٢١٣:٠١:٣١١٩:١٤:١٤١٩:٣٠:٤٩٠٠:٢٢:٣٨
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٠٣٠٦:٤٨:٠٦١٣:٠١:١٣١٩:١٤:٤٤١٩:٣١:٢٠٠٠:٢٢:١٧
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٥١٠٦:٤٧:٠١١٣:٠٠:٥٥١٩:١٥:١٤١٩:٣١:٥١٠٠:٢١:٥٦
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٣٨٠٦:٤٥:٥٥١٣:٠٠:٣٧١٩:١٥:٤٤١٩:٣٢:٢٣٠٠:٢١:٣٥
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٢٦٠٦:٤٤:٥٠١٣:٠٠:٢٠١٩:١٦:١٥١٩:٣٢:٥٤٠٠:٢١:١٤
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:١٣٠٦:٤٣:٤٥١٣:٠٠:٠٣١٩:١٦:٤٥١٩:٣٣:٢٥٠٠:٢٠:٥٣
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٠١٠٦:٤٢:٤١١٢:٥٩:٤٦١٩:١٧:١٥١٩:٣٣:٥٧٠٠:٢٠:٣٢
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤١:٣٦١٢:٥٩:٢٩١٩:١٧:٤٦١٩:٣٤:٢٩٠٠:٢٠:١١
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٤٠:٣٢١٢:٥٩:١٢١٩:١٨:١٦١٩:٣٥:٠١٠٠:١٩:٥١
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٢٥٠٦:٣٩:٢٩١٢:٥٨:٥٦١٩:١٨:٤٧١٩:٣٥:٣٣٠٠:١٩:٣٠
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:١٣٠٦:٣٨:٢٦١٢:٥٨:٤٠١٩:١٩:١٨١٩:٣٦:٠٥٠٠:١٩:١٠
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٠١٠٦:٣٧:٢٤١٢:٥٨:٢٤١٩:١٩:٤٩١٩:٣٦:٣٧٠٠:١٨:٤٩
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٥٠٠٦:٣٦:٢١١٢:٥٨:٠٨١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٧:٠٩٠٠:١٨:٢٩
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٣٩٠٦:٣٥:٢٠١٢:٥٧:٥٣١٩:٢٠:٥١١٩:٣٧:٤٢٠٠:١٨:٠٩
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٢٨٠٦:٣٤:١٩١٢:٥٧:٣٨١٩:٢١:٢٢١٩:٣٨:١٥٠٠:١٧:٥٠
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:١٧٠٦:٣٣:١٨١٢:٥٧:٢٤١٩:٢١:٥٤١٩:٣٨:٤٨٠٠:١٧:٣٠
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٢:١٨١٢:٥٧:١٠١٩:٢٢:٢٥١٩:٣٩:٢١٠٠:١٧:١١
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٥٧٠٦:٣١:١٩١٢:٥٦:٥٦١٩:٢٢:٥٧١٩:٣٩:٥٤٠٠:١٦:٥٢
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٠:٢٠١٢:٥٦:٤٢١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٠:٢٨٠٠:١٦:٣٣
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٢٩:٢٢١٢:٥٦:٢٩١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:٠١٠٠:١٦:١٥
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٢٨:٢٥١٢:٥٦:١٧١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٣٥٠٠:١٥:٥٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای کفتاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای کفتاری روستای کفتاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای کفتاری روستای کفتاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کفتاری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کفتاری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کفتاری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کفتاری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کفتاری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کفتاری

روستای کفتاری بر روی نقشه

روستای کفتاری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کفتاری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کفتاری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کفتاری
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای کفتاری + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای کفتاری + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای کفتاری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کفتاری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کفتاری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کفتاری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کفتاری رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کفتاری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق کفتاری
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ کفتاری دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کفتاری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کفتاری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کفتاری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کفتاری
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کفتاری دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کفتاری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو