جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کفاک

لفور | سواد کوه شمالی | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کفاک


اذان صبح: ٠٣:٥٦:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٥٠
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٥٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:٥٩
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٥٥

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کفاک (شهرستان سواد کوه شمالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای کفاک)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کفاک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کفاک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
جهاد بر چهار نوع است:‌ فرمان به كار خوب و نهی از كار بد و راستی در موقع صبر (سختی و فشار باعث دروغ نشود) و انزجار از شخص فاسق.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کفاک

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کفاک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کفاک ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کفاک (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کفاک ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کفاک ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٦:٤٦١٢:٥٨:٥٣١٩:٣١:٣٥١٩:٥٠:٢٠٠٠:١٤:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٥:٢٦١٢:٥٨:٣٨١٩:٣٢:٢٦١٩:٥١:١٣٠٠:١٣:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢٤:٠٦١٢:٥٨:٢٤١٩:٣٣:١٧١٩:٥٢:٠٦٠٠:١٣:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٢:٤٧١٢:٥٨:١٠١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٣:٠٠٠٠:١٢:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢١:٢٩١٢:٥٧:٥٧١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٣:٥٤٠٠:١٢:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٢٠:١١١٢:٥٧:٤٤١٩:٣٥:٥١١٩:٥٤:٤٨٠٠:١٢:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٨:٥٥١٢:٥٧:٣١١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:٤٢٠٠:١١:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٧:٣٩١٢:٥٧:١٩١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٦:٣٦٠٠:١١:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٦:٢٣١٢:٥٧:٠٧١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٧:٣٠٠٠:١١:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٥٣٠٦:١٥:٠٩١٢:٥٦:٥٥١٩:٣٩:١٧١٩:٥٨:٢٤٠٠:١٠:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٣:٥٦١٢:٥٦:٤٤١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٩:١٨٠٠:١٠:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٢:٤٣١٢:٥٦:٣٤١٩:٤١:٠٠٢٠:٠٠:١٢٠٠:١٠:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:١٧٠٦:١١:٣١١٢:٥٦:٢٤١٩:٤١:٥١٢٠:٠١:٠٦٠٠:٠٩:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٠:٢١١٢:٥٦:١٤١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٢:٠١٠٠:٠٩:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٩:١١١٢:٥٦:٠٥١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٢:٥٥٠٠:٠٩:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٨:٠٢١٢:٥٥:٥٧١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٠٨:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٦:٥٥١٢:٥٥:٤٩١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٠٨:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٥:٤٨١٢:٥٥:٤٢١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٠٨:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٤:٤٣١٢:٥٥:٣٥١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٠٧:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٣:٣٩١٢:٥٥:٢٩١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٠٧:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٣٥٠٦:٠٢:٣٦١٢:٥٥:٢٣١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٠٧:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:١١٠٦:٠١:٣٤١٢:٥٥:١٨١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٩:١٦٠٠:٠٧:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٤٨٠٦:٠٠:٣٣١٢:٥٥:١٣١٩:٥٠:٢٥٢٠:١٠:١٠٠٠:٠٦:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٥٩:٣٤١٢:٥٥:٠٩١٩:٥١:١٦٢٠:١١:٠٥٠٠:٠٦:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥٨:٣٦١٢:٥٥:٠٦١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:٥٩٠٠:٠٦:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٧:٣٩١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٢:٥٧٢٠:١٢:٥٣٠٠:٠٦:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٦:٤٤١٢:٥٥:٠١١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:٤٦٠٠:٠٦:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:١٣٠٥:٥٥:٥٠١٢:٥٤:٥٩١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٤:٤٠٠٠:٠٥:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٥٨٠٥:٥٤:٥٧١٢:٥٤:٥٨١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٥:٣٣٠٠:٠٥:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کفاک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کفاک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کفاک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کفاک

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کفاک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کفاک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کفاک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کفاک

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کفاک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کفاک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کفاک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کفاک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کفاک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کفاک

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کفاک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کفاک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کفاک

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٤٨:٠٠١٢:٥٥:١٤٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٠٤:١٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٤٧:٢٣١٢:٥٥:١٩٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٤:١٦٠٠:٠٤:٠٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٤٦:٤٧١٢:٥٥:٢٤٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٠٤:٠٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٣٠٥:٤٦:١٣١٢:٥٥:٣٠٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٥:٥١٠٠:٠٤:٠٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٠٠٥:٤٥:٤٠١٢:٥٥:٣٦٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٠٣:٥٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٩٠٥:٤٥:١٠١٢:٥٥:٤٢٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٠٣:٥٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:١٠٠٥:٤٤:٤٠١٢:٥٥:٤٩٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٨:٠٩٠٠:٠٣:٥١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٣٠٥:٤٤:١٣١٢:٥٥:٥٧٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٠٣:٥٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٩٠٥:٤٣:٤٧١٢:٥٦:٠٥٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٠٣:٤٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٦٠٥:٤٣:٢٣١٢:٥٦:١٣٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٠٣:٤٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٦٠٥:٤٣:٠١١٢:٥٦:٢٢٢٠:١٠:٠١٢٠:٣١:٠١٠٠:٠٣:٥٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٨٠٥:٤٢:٤٠١٢:٥٦:٣١٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣١:٤٢٠٠:٠٣:٥١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٢٠٥:٤٢:٢١١٢:٥٦:٤١٢٠:١١:١٧٢٠:٣٢:٢١٠٠:٠٣:٥٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٩٠٥:٤٢:٠٣١٢:٥٦:٥٠٢٠:١١:٥٣٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٠٣:٥٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٤١:٤٨١٢:٥٧:٠١٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٠٣:٥٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٩٠٥:٤١:٣٤١٢:٥٧:١١٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٤:١٣٠٠:٠٤:٠٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٣٠٥:٤١:٢٢١٢:٥٧:٢٢٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٠٤:٠٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٩٠٥:٤١:١١١٢:٥٧:٣٣٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٥:٢١٠٠:٠٤:١٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٨٠٥:٤١:٠٢١٢:٥٧:٤٤٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٠٤:١٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٩٠٥:٤٠:٥٥١٢:٥٧:٥٦٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٠٤:٢٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٣٠٥:٤٠:٥٠١٢:٥٨:٠٨٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٦:٥٤٠٠:٠٤:٣٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٩٠٥:٤٠:٤٦١٢:٥٨:٢٠٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٠٤:٤٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٨٠٥:٤٠:٤٤١٢:٥٨:٣٢٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٧:٤٩٠٠:٠٤:٤٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٩٠٥:٤٠:٤٤١٢:٥٨:٤٥٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٨:١٤٠٠:٠٤:٥٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٣٠٥:٤٠:٤٥١٢:٥٨:٥٨٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٠٥:٠٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٠٠٥:٤٠:٤٨١٢:٥٩:١١٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٩:٠١٠٠:٠٥:١٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٩٠٥:٤٠:٥٣١٢:٥٩:٢٤٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٩:٢٢٠٠:٠٥:٣٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠١٠٥:٤٠:٥٩١٢:٥٩:٣٧٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٩:٤١٠٠:٠٥:٤١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٦٠٥:٤١:٠٧١٢:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٩:٥٩٠٠:٠٥:٥٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٣٠٥:٤١:١٧١٣:٠٠:٠٣٢٠:١٨:٥١٢٠:٤٠:١٥٠٠:٠٦:٠٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٢٠٥:٤١:٢٨١٣:٠٠:١٦٢٠:١٩:٠٥٢٠:٤٠:٢٩٠٠:٠٦:٢٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کفاک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کفاک روستای کفاک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کفاک روستای کفاک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کفاک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کفاک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کفاک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کفاک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کفاک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کفاک

روستای کفاک بر روی نقشه

روستای کفاک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کفاک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کفاک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کفاک
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کفاک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کفاک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کفاک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کفاک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کفاک رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کفاک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کفاک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کفاک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کفاک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق کفاک
زمان پخش اذان زنده به افق کفاک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کفاک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق کفاک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کفاک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو