جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کشیش در

گلمکان | چناران | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز کشیش در


اذان صبح: ٠٣:٤٦:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:١٠:٣١
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٣٩

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کشیش در (شهرستان چناران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای کشیش در)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کشیش در)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کشیش در)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

شری كارتر اسكات
پذیرش دگرگونی، به شما این اجازه را می دهد كه به جای كوركورانه رد شدن، آماده ی هر پیچ و خمی باشید كه زندگی برایتان پیش می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کشیش در

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کشیش در در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کشیش در ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کشیش در (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کشیش در ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کشیش در ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٤:٥٢٠٥:٤٧:١٢١٢:٣١:٣٧١٩:١٦:٣٧١٩:٣٥:٥٤٢٣:٤٤:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٣:٢٠٠٥:٤٦:٠٠١٢:٣١:٢٧١٩:١٧:٢٩١٩:٣٦:٤٩٢٣:٤٤:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١١:٤٩٠٥:٤٤:٥٠١٢:٣١:١٨١٩:١٨:٢١١٩:٣٧:٤٤٢٣:٤٤:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٠:١٩٠٥:٤٣:٤٠١٢:٣١:٠٩١٩:١٩:١٣١٩:٣٨:٣٩٢٣:٤٤:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٤٢:٣١١٢:٣١:٠١١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٩:٣٤٢٣:٤٣:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٤١:٢٣١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٠:٥٨١٩:٤٠:٢٩٢٣:٤٣:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٤٠:١٦١٢:٣٠:٤٦١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:٢٤٢٣:٤٣:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٤:٢٥٠٥:٣٩:١١١٢:٣٠:٣٩١٩:٢٢:٤١١٩:٤٢:١٩٢٣:٤٢:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٣٨:٠٧١٢:٣٠:٣٣١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٣:١٤٢٣:٤٢:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠١:٣٤٠٥:٣٧:٠٣١٢:٣٠:٢٨١٩:٢٤:٢٥١٩:٤٤:٠٩٢٣:٤٢:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٠:٠٩٠٥:٣٦:٠١١٢:٣٠:٢٣١٩:٢٥:١٦١٩:٤٥:٠٤٢٣:٤٢:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٨:٤٦٠٥:٣٥:٠٠١٢:٣٠:١٨١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٥:٥٨٢٣:٤١:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٧:٢٤٠٥:٣٤:٠١١٢:٣٠:١٤١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٦:٥٣٢٣:٤١:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٦:٠٣٠٥:٣٣:٠٢١٢:٣٠:١١١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٧:٤٧٢٣:٤١:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٤:٤٣٠٥:٣٢:٠٥١٢:٣٠:٠٨١٩:٢٨:٤١١٩:٤٨:٤١٢٣:٤١:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٣:٢٥٠٥:٣١:١٠١٢:٣٠:٠٥١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٩:٣٥٢٣:٤٠:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٢:٠٨٠٥:٣٠:١٦١٢:٣٠:٠٤١٩:٣٠:٢٢١٩:٥٠:٢٩٢٣:٤٠:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٠:٥٢٠٥:٢٩:٢٣١٢:٣٠:٠٣١٩:٣١:١٣١٩:٥١:٢٢٢٣:٤٠:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٩:٣٨٠٥:٢٨:٣١١٢:٣٠:٠٢١٩:٣٢:٠٣١٩:٥٢:١٦٢٣:٤٠:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٨:٢٥٠٥:٢٧:٤١١٢:٣٠:٠٢١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٣:٠٨٢٣:٤٠:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٧:١٣٠٥:٢٦:٥٣١٢:٣٠:٠٣١٩:٣٣:٤٢١٩:٥٤:٠١٢٣:٣٩:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٦:٠٣٠٥:٢٦:٠٦١٢:٣٠:٠٤١٩:٣٤:٣١١٩:٥٤:٥٣٢٣:٣٩:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٤:٥٥٠٥:٢٥:٢٠١٢:٣٠:٠٦١٩:٣٥:١٩١٩:٥٥:٤٥٢٣:٣٩:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٣:٤٨٠٥:٢٤:٣٦١٢:٣٠:٠٨١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٦:٣٦٢٣:٣٩:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٢:٤٤٠٥:٢٣:٥٤١٢:٣٠:١١١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٧:٢٧٢٣:٣٩:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤١:٤٠٠٥:٢٣:١٣١٢:٣٠:١٥١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٨:١٨٢٣:٣٩:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٠:٣٩٠٥:٢٢:٣٣١٢:٣٠:١٩١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٩:٠٧٢٣:٣٩:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٩:٣٩٠٥:٢١:٥٦١٢:٣٠:٢٤١٩:٣٩:١٦١٩:٥٩:٥٧٢٣:٣٨:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٨:٤٢٠٥:٢١:٢٠١٢:٣٠:٢٩١٩:٤٠:٠١٢٠:٠٠:٤٥٢٣:٣٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کشیش در

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کشیش در در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کشیش در بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کشیش در

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کشیش در

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کشیش در قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کشیش در دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کشیش در

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کشیش در

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کشیش در در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کشیش در بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کشیش در را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کشیش در برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کشیش در

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کشیش در قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کشیش در دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کشیش در

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٧:٢٨٠٥:١٦:١٠١٢:٣٥:٣٧١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٦:٣٢٢٣:٤١:٢٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٧:٤٣٠٥:١٦:٢٥١٢:٣٥:٥٠١٩:٥٥:١٣٢٠:١٦:٤٢٢٣:٤١:٣٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٠١٠٥:١٦:٤٠١٢:٣٦:٠٣١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٦:٥١٢٣:٤١:٥١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٢١٠٥:١٦:٥٨١٢:٣٦:١٥١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٦:٥٨٢٣:٤٢:٠٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٤٣٠٥:١٧:١٧١٢:٣٦:٢٨١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٧:٠٣٢٣:٤٢:٢٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٠٨٠٥:١٧:٣٧١٢:٣٦:٤١١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٧:٠٦٢٣:٤٢:٣٧
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٣٥٠٥:١٧:٥٨١٢:٣٦:٥٣١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٧:٠٨٢٣:٤٢:٥٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٠٥٠٥:١٨:٢١١٢:٣٧:٠٥١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٧:٠٨٢٣:٤٣:١٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٣٧٠٥:١٨:٤٦١٢:٣٧:١٨١٩:٥٥:٤١٢٠:١٧:٠٥٢٣:٤٣:٢٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:١١٠٥:١٩:١١١٢:٣٧:٢٩١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٧:٠١٢٣:٤٣:٤٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٤٧٠٥:١٩:٣٨١٢:٣٧:٤١١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٦:٥٦٢٣:٤٤:٠٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٢٥٠٥:٢٠:٠٦١٢:٣٧:٥٢١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٦:٤٨٢٣:٤٤:١٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٠٥٠٥:٢٠:٣٥١٢:٣٨:٠٣١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٦:٣٨٢٣:٤٤:٣٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٤٨٠٥:٢١:٠٥١٢:٣٨:١٤١٩:٥٥:١٠٢٠:١٦:٢٧٢٣:٤٤:٥١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٣٢٠٥:٢١:٣٧١٢:٣٨:٢٤١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٦:١٣٢٣:٤٥:٠٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:١٨٠٥:٢٢:٠٩١٢:٣٨:٣٤١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٥:٥٨٢٣:٤٥:٢٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٠٦٠٥:٢٢:٤٣١٢:٣٨:٤٤١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٥:٤١٢٣:٤٥:٤٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٥٥٠٥:٢٣:١٧١٢:٣٨:٥٣١٩:٥٤:١٣٢٠:١٥:٢٢٢٣:٤٦:٠٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٤٦٠٥:٢٣:٥٣١٢:٣٩:٠٢١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٥:٠١٢٣:٤٦:١٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٣٩٠٥:٢٤:٢٩١٢:٣٩:١٠١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٤:٣٨٢٣:٤٦:٣٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٣٣٠٥:٢٥:٠٦١٢:٣٩:١٨١٩:٥٣:١٢٢٠:١٤:١٤٢٣:٤٦:٥٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٢٩٠٥:٢٥:٤٤١٢:٣٩:٢٥١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٣:٤٧٢٣:٤٧:٠٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٢٥٠٥:٢٦:٢٣١٢:٣٩:٣٢١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٣:١٩٢٣:٤٧:٢٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٢٤٠٥:٢٧:٠٣١٢:٣٩:٣٩١٩:٥١:٥٤٢٠:١٢:٤٩٢٣:٤٧:٣٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٢٣٠٥:٢٧:٤٣١٢:٣٩:٤٥١٩:٥١:٢٥٢٠:١٢:١٧٢٣:٤٧:٥٤
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٢٤٠٥:٢٨:٢٤١٢:٣٩:٥٠١٩:٥٠:٥٤٢٠:١١:٤٣٢٣:٤٨:١٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٢٥٠٥:٢٩:٠٦١٢:٣٩:٥٥١٩:٥٠:٢١٢٠:١١:٠٨٢٣:٤٨:٢٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٢٨٠٥:٢٩:٤٨١٢:٣٩:٥٩١٩:٤٩:٤٧٢٠:١٠:٣١٢٣:٤٨:٣٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٣٢٠٥:٣٠:٣١١٢:٤٠:٠٣١٩:٤٩:١١٢٠:٠٩:٥٢٢٣:٤٨:٥٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٣٦٠٥:٣١:١٤١٢:٤٠:٠٦١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٩:١١٢٣:٤٩:٠٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٤١٠٥:٣١:٥٨١٢:٤٠:٠٩١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٨:٢٩٢٣:٤٩:٢١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کشیش در

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کشیش در روستای کشیش در در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کشیش در روستای کشیش در بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کشیش در را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کشیش در برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کشیش در

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کشیش در موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کشیش در برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کشیش در

روستای کشیش در بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کشیش در

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کشیش در است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کشیش در
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کشیش در + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای کشیش در + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کشیش در + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کشیش در

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کشیش در رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کشیش در ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کشیش در ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا کشیش در دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کشیش در دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کشیش در دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کشیش در
زمان پخش اذان آنلاین به افق کشیش در
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کشیش در ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کشیش در یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو