جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کشکوه

صحرای باغ | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز کشکوه


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:١٦
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٣١
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٢٢
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٣٣
نیمه شب: ٠٠:١٧:٠٦

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کشکوه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای کشکوه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کشکوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کشکوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

كارل ساگان
معجون قدرت عظیم و نادانی عظیم، فاجعه ای عظیم است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کشکوه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کشکوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کشکوه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کشکوه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کشکوه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کشکوه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:١٨٠٦:١٩:٣٦١٢:٥١:٤٤١٩:٢٤:١٥١٩:٤١:٣٢٠٠:١٠:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٢٠٦:١٨:٤٢١٢:٥١:٣٤١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٢:٠٨٠٠:١٠:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٧٠٦:١٧:٥٠١٢:٥١:٢٥١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٢:٤٣٠٠:١٠:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٦:٥٨١٢:٥١:١٦١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٣:١٩٠٠:٠٩:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٦:٠٨١٢:٥١:٠٨١٩:٢٦:٣١١٩:٤٣:٥٥٠٠:٠٩:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٥:١٨١٢:٥١:٠٠١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٤:٣٢٠٠:٠٩:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٤:٢٩١٢:٥٠:٥٣١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:٠٨٠٠:٠٩:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٣:٤١١٢:٥٠:٤٦١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٤٤٠٠:٠٩:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٢:٥٤١٢:٥٠:٤٠١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٢١٠٠:٠٨:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٢:٠٨١٢:٥٠:٣٤١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٦:٥٨٠٠:٠٨:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١١:٢٤١٢:٥٠:٢٩١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٧:٣٤٠٠:٠٨:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٠:٤٠١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:١١٠٠:٠٨:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٠٩:٥٧١٢:٥٠:٢١١٩:٣١:٠٦١٩:٤٨:٤٨٠٠:٠٨:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٩:١٥١٢:٥٠:١٧١٩:٣١:٤٠١٩:٤٩:٢٥٠٠:٠٧:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٨:٣٥١٢:٥٠:١٤١٩:٣٢:١٥١٩:٥٠:٠١٠٠:٠٧:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٧:٥٥١٢:٥٠:١٢١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:٣٨٠٠:٠٧:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٧:١٧١٢:٥٠:١٠١٩:٣٣:٢٤١٩:٥١:١٥٠٠:٠٧:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٣٤٠٦:٠٦:٤٠١٢:٥٠:٠٩١٩:٣٣:٥٩١٩:٥١:٥٢٠٠:٠٧:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٦:٠٤١٢:٥٠:٠٩١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٢:٢٩٠٠:٠٧:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٥:٢٩١٢:٥٠:٠٩١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٠٦٠٠:٠٧:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٤:٥٥١٢:٥٠:١٠١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٣:٤٢٠٠:٠٧:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٠:١١١٩:٣٦:١٧١٩:٥٤:١٩٠٠:٠٦:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٣:٥٢١٢:٥٠:١٣١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٥٦٠٠:٠٦:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٣:٢٢١٢:٥٠:١٥١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٥:٣٢٠٠:٠٦:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٢:٥٤١٢:٥٠:١٨١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:٠٨٠٠:٠٦:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٢:٢٦١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٦:٤٤٠٠:٠٦:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:٢٠٠٠:٠٦:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠١:٣٦١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٥٥٠٠:٠٦:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠١:١٢١٢:٥٠:٣٥١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٣٠٠٠:٠٦:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کشکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کشکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کشکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کشکوه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کشکوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کشکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کشکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کشکوه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کشکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کشکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کشکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کشکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کشکوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کشکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای کشکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کشکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کشکوه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٢:٠٦١٣:٠٠:١٧١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٦:٥٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٢:٣٨١٣:٠٠:١٩١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٤٩٠٠:١٧:٠٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٣:٠٩١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:١٧٠٠:١٧:١٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٣:٤١١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٤:٤٣٠٠:١٧:٢١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٤:١٣١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٧:٢٧
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٤:٤٦١٣:٠٠:١٩١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:٣٢٠٠:١٧:٣٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٥:١٨١٣:٠٠:١٨١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٢:٥٤٠٠:١٧:٣٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٠:١٦١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:١٦٠٠:١٧:٤٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٠:١٣١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠١:٣٦٠٠:١٧:٤٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٦:٥٤١٣:٠٠:١٠١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٠:٥٥٠٠:١٧:٥٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:١٣٠٠:١٧:٥٣
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٠:٠٢١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٢٩٠٠:١٧:٥٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٨:٣١١٢:٥٩:٥٧١٩:٤١:٠٢١٩:٥٨:٤٥٠٠:١٧:٥٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٩:٠٣١٢:٥٩:٥١١٩:٤٠:١٩١٩:٥٧:٥٩٠٠:١٧:٥٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٩:٣٥١٢:٥٩:٤٥١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:١٢٠٠:١٧:٥٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٠:٠٧١٢:٥٩:٣٨١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٢٤٠٠:١٧:٥٨
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٠:٣٨١٢:٥٩:٣١١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٥:٣٥٠٠:١٧:٥٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢١:١٠١٢:٥٩:٢٣١٩:٣٧:١٤١٩:٥٤:٤٥٠٠:١٧:٥٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢١:٤١١٢:٥٩:١٤١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٣:٥٤٠٠:١٧:٥٣
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٢:١٢١٢:٥٩:٠٥١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٠٢٠٠:١٧:٥٠
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٢:٤٣١٢:٥٨:٥٥١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:٠٩٠٠:١٧:٤٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٣:١٤١٢:٥٨:٤٥١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:١٥٠٠:١٧:٤٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٣:٤٥١٢:٥٨:٣٤١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٠:٢٠٠٠:١٧:٣٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٤:١٥١٢:٥٨:٢٢١٩:٣٢:٠٦١٩:٤٩:٢٥٠٠:١٧:٣٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٤:٤٦١٢:٥٨:١٠١٩:٣١:١١١٩:٤٨:٢٨٠٠:١٧:٢٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٥:١٦١٢:٥٧:٥٧١٩:٣٠:١٦١٩:٤٧:٣١٠٠:١٧:٢٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٥:٤٦١٢:٥٧:٤٤١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٦:٣٢٠٠:١٧:١٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٢٦:١٦١٢:٥٧:٣١١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٥:٣٣٠٠:١٧:٠٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٦:٤٥١٢:٥٧:١٧١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٤:٣٤٠٠:١٦:٥٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٢٧:١٥١٢:٥٧:٠٢١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٣:٣٣٠٠:١٦:٤٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:١١٠٦:٢٧:٤٤١٢:٥٦:٤٧١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٢:٣٢٠٠:١٦:٣٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کشکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کشکوه روستای کشکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کشکوه روستای کشکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کشکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کشکوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کشکوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کشکوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کشکوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کشکوه

روستای کشکوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کشکوه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کشکوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کشکوه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کشکوه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای کشکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کشکوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کشکوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کشکوه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کشکوه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کشکوه
زمان پخش اذان مستقیم به افق کشکوه
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کشکوه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کشکوه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کشکوه
زمان پخش اذان آنلاین به افق کشکوه
جدول اوقات شرعی امروز فردا کشکوه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کشکوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو