جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کشکسرای

مرند | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز کشکسرای


اذان صبح: ٠٦:٠٤:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٨:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٢٣:٠٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٨:٠٤
اذان مغرب: ١٧:٢٩:١٧
نیمه شب: ٢٣:٣٦:٣٤

دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨
١٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کشکسرای (شهرستان مرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ آذر ٩٨ شهر کشکسرای)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر کشکسرای)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کشکسرای)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پژوهش

زیگموند فروید
آدمی به كار كمتر گرایش دارد تا به امكانات دیگر خشنود شدن. بیشتر انسانها به اجبار كار می كنند و این فرار طبیعی از كار موجب پیچیده ترین دشواری های اجتماعی می شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کشکسرای

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کشکسرای در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کشکسرای ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کشکسرای (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کشکسرای ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کشکسرای ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣٩:١٥١٣:٢٥:٤٩٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٣٧:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٣٧:٥٧١٣:٢٥:٣٩٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٥٣٠٠:٣٧:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٣٦:٤٠١٣:٢٥:٢٩٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٣٦:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٣٥:٢٥١٣:٢٥:٢٠٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٣٦:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٠٠٦:٣٤:١٠١٣:٢٥:١١٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٥٤٠٠:٣٦:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٣٢:٥٦١٣:٢٥:٠٣٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٣٥:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٣١:٤٤١٣:٢٤:٥٥٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٨:٥٤٠٠:٣٥:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٣٠:٣٢١٣:٢٤:٤٨٢٠:١٩:٤١٢٠:٣٩:٥٤٠٠:٣٥:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٢٩:٢٢١٣:٢٤:٤٢٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤٠:٥٤٠٠:٣٤:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١١٠٦:٢٨:١٣١٣:٢٤:٣٥٢٠:٢١:٣٤٢٠:٤١:٥٤٠٠:٣٤:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٨٠٦:٢٧:٠٥١٣:٢٤:٣٠٢٠:٢٢:٣٠٢٠:٤٢:٥٤٠٠:٣٤:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٢٥:٥٩١٣:٢٤:٢٥٢٠:٢٣:٢٦٢٠:٤٣:٥٤٠٠:٣٤:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٢٤:٥٣١٣:٢٤:٢٠٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٤:٥٣٠٠:٣٣:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٢٣:٤٩١٣:٢٤:١٦٢٠:٢٥:١٨٢٠:٤٥:٥٢٠٠:٣٣:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٣٦٠٦:٢٢:٤٦١٣:٢٤:١٣٢٠:٢٦:١٣٢٠:٤٦:٥٢٠٠:٣٣:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٢١:٤٥١٣:٢٤:١٠٢٠:٢٧:٠٩٢٠:٤٧:٥٠٠٠:٣٢:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٢٠:٤٥١٣:٢٤:٠٨٢٠:٢٨:٠٤٢٠:٤٨:٤٩٠٠:٣٢:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٩:٤٧١٣:٢٤:٠٦٢٠:٢٨:٥٨٢٠:٤٩:٤٧٠٠:٣٢:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٥٣٠٦:١٨:٥٠١٣:٢٤:٠٥٢٠:٢٩:٥٣٢٠:٥٠:٤٥٠٠:٣٢:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٣١٠٦:١٧:٥٤١٣:٢٤:٠٤٢٠:٣٠:٤٧٢٠:٥١:٤٣٠٠:٣١:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:١٠٠٦:١٧:٠٠١٣:٢٤:٠٥٢٠:٣١:٤١٢٠:٥٢:٤٠٠٠:٣١:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٥١٠٦:١٦:٠٧١٣:٢٤:٠٥٢٠:٣٢:٣٤٢٠:٥٣:٣٧٠٠:٣١:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٣٣٠٦:١٥:١٦١٣:٢٤:٠٧٢٠:٣٣:٢٧٢٠:٥٤:٣٤٠٠:٣١:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:١٧٠٦:١٤:٢٧١٣:٢٤:٠٨٢٠:٣٤:٢٠٢٠:٥٥:٣٠٠٠:٣١:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٠٣٠٦:١٣:٣٩١٣:٢٤:١١٢٠:٣٥:١٢٢٠:٥٦:٢٥٠٠:٣١:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٥٠٠٦:١٢:٥٣١٣:٢٤:١٤٢٠:٣٦:٠٣٢٠:٥٧:٢٠٠٠:٣٠:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٤٠٠٦:١٢:٠٨١٣:٢٤:١٧٢٠:٣٦:٥٤٢٠:٥٨:١٥٠٠:٣٠:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٣١٠٦:١١:٢٦١٣:٢٤:٢١٢٠:٣٧:٤٥٢٠:٥٩:٠٩٠٠:٣٠:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:٢٤٠٦:١٠:٤٤١٣:٢٤:٢٦٢٠:٣٨:٣٤٢١:٠٠:٠٢٠٠:٣٠:٢٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:١٩٠٦:١٠:٠٥١٣:٢٤:٣١٢٠:٣٩:٢٣٢١:٠٠:٥٤٠٠:٣٠:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کشکسرای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کشکسرای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کشکسرای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کشکسرای

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر کشکسرای

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر کشکسرای قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کشکسرای دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر کشکسرای

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٥٠:٣٧٠٧:٢٢:٣٤١٢:١٥:٣١١٧:٠٨:١١١٧:٢٨:٥٤٢٣:٢٩:٥٠
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٥١:٢٩٠٧:٢٣:٣٤١٢:١٥:٥١١٧:٠٧:٥٣١٧:٢٨:٣٨٢٣:٣٠:٠٧
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٥٢:٢١٠٧:٢٤:٣٤١٢:١٦:١٣١٧:٠٧:٣٦١٧:٢٨:٢٤٢٣:٣٠:٢٤
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٥٣:١٢٠٧:٢٥:٣٣١٢:١٦:٣٥١٧:٠٧:٢٢١٧:٢٨:١٢٢٣:٣٠:٤٢
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٥٤:٠٣٠٧:٢٦:٣١١٢:١٦:٥٧١٧:٠٧:١٠١٧:٢٨:٠٢٢٣:٣١:٠١
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٥٤:٥٣٠٧:٢٧:٢٨١٢:١٧:٢٠١٧:٠٧:٠٠١٧:٢٧:٥٤٢٣:٣١:٢١
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٥٥:٤٢٠٧:٢٨:٢٤١٢:١٧:٤٤١٧:٠٦:٥٢١٧:٢٧:٤٨٢٣:٣١:٤١
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٥٦:٣١٠٧:٢٩:١٩١٢:١٨:٠٩١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٧:٤٤٢٣:٣٢:٠٢
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٥٧:١٨٠٧:٣٠:١٣١٢:١٨:٣٣١٧:٠٦:٤٢١٧:٢٧:٤٢٢٣:٣٢:٢٤
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٥٨:٠٥٠٧:٣١:٠٦١٢:١٨:٥٩١٧:٠٦:٤١١٧:٢٧:٤٣٢٣:٣٢:٤٦
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٥٨:٥٢٠٧:٣١:٥٨١٢:١٩:٢٥١٧:٠٦:٤١١٧:٢٧:٤٥٢٣:٣٣:٠٩
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٥٩:٣٧٠٧:٣٢:٤٩١٢:١٩:٥١١٧:٠٦:٤٤١٧:٢٧:٤٩٢٣:٣٣:٣٣
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٦:٠٠:٢١٠٧:٣٣:٣٨١٢:٢٠:١٨١٧:٠٦:٤٩١٧:٢٧:٥٦٢٣:٣٣:٥٧
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٦:٠١:٠٥٠٧:٣٤:٢٦١٢:٢٠:٤٥١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٨:٠٤٢٣:٣٤:٢٢
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٦:٠١:٤٧٠٧:٣٥:١٣١٢:٢١:١٣١٧:٠٧:٠٦١٧:٢٨:١٥٢٣:٣٤:٤٧
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٦:٠٢:٢٩٠٧:٣٥:٥٨١٢:٢١:٤١١٧:٠٧:١٧١٧:٢٨:٢٧٢٣:٣٥:١٣
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٦:٠٣:٠٩٠٧:٣٦:٤٢١٢:٢٢:٠٩١٧:٠٧:٣٠١٧:٢٨:٤٢٢٣:٣٥:٣٩
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٦:٠٣:٤٩٠٧:٣٧:٢٤١٢:٢٢:٣٨١٧:٠٧:٤٦١٧:٢٨:٥٨٢٣:٣٦:٠٦
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٦:٠٤:٢٧٠٧:٣٨:٠٥١٢:٢٣:٠٧١٧:٠٨:٠٤١٧:٢٩:١٧٢٣:٣٦:٣٤
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٦:٠٥:٠٤٠٧:٣٨:٤٥١٢:٢٣:٣٦١٧:٠٨:٢٣١٧:٢٩:٣٧٢٣:٣٧:٠١
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٦:٠٥:٤٠٠٧:٣٩:٢٢١٢:٢٤:٠٥١٧:٠٨:٤٥١٧:٢٩:٥٩٢٣:٣٧:٣٠
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٦:٠٦:١٤٠٧:٣٩:٥٨١٢:٢٤:٣٥١٧:٠٩:٠٩١٧:٣٠:٢٣٢٣:٣٧:٥٨
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٦:٠٦:٤٨٠٧:٤٠:٣٣١٢:٢٥:٠٤١٧:٠٩:٣٥١٧:٣٠:٥٠٢٣:٣٨:٢٧
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٦:٠٧:٢٠٠٧:٤١:٠٥١٢:٢٥:٣٤١٧:١٠:٠٢١٧:٣١:١٧٢٣:٣٨:٥٦
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٦:٠٧:٥٠٠٧:٤١:٣٦١٢:٢٦:٠٤١٧:١٠:٣٢١٧:٣١:٤٧٢٣:٣٩:٢٦
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٦:٠٨:٢٠٠٧:٤٢:٠٥١٢:٢٦:٣٤١٧:١١:٠٤١٧:٣٢:١٩٢٣:٣٩:٥٦
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٦:٠٨:٤٨٠٧:٤٢:٣٢١٢:٢٧:٠٤١٧:١١:٣٧١٧:٣٢:٥٢٢٣:٤٠:٢٦
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٦:٠٩:١٤٠٧:٤٢:٥٨١٢:٢٧:٣٤١٧:١٢:١٣١٧:٣٣:٢٧٢٣:٤٠:٥٦
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٦:٠٩:٣٩٠٧:٤٣:٢١١٢:٢٨:٠٤١٧:١٢:٥٠١٧:٣٤:٠٤٢٣:٤١:٢٦
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٦:١٠:٠٣٠٧:٤٣:٤٢١٢:٢٨:٣٤١٧:١٣:٢٨١٧:٣٤:٤٢٢٣:٤١:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر کشکسرای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر کشکسرای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر کشکسرای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کشکسرای را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کشکسرای برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کشکسرای

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر کشکسرای قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کشکسرای دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کشکسرای

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٣٠٧:١٦:١٩١٢:١٣:٤٢١٧:١٠:٤٦١٧:٣١:١٤٢٣:٢٨:٢٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٨٠٧:١٧:٢٣١٢:١٣:٥٩١٧:١٠:١٥١٧:٣٠:٤٥٢٣:٢٨:٣٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٣٠٧:١٨:٢٦١٢:١٤:١٥١٧:٠٩:٤٦١٧:٣٠:١٩٢٣:٢٨:٥١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٧٠٧:١٩:٢٩١٢:١٤:٣٣١٧:٠٩:١٩١٧:٢٩:٥٥٢٣:٢٩:٠٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٠٠٧:٢٠:٣١١٢:١٤:٥٢١٧:٠٨:٥٤١٧:٢٩:٣٣٢٣:٢٩:١٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٤٠٧:٢١:٣٣١٢:١٥:١١١٧:٠٨:٣٢١٧:٢٩:١٢٢٣:٢٩:٣٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٧٠٧:٢٢:٣٤١٢:١٥:٣١١٧:٠٨:١١١٧:٢٨:٥٤٢٣:٢٩:٥٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٩٠٧:٢٣:٣٤١٢:١٥:٥١١٧:٠٧:٥٣١٧:٢٨:٣٨٢٣:٣٠:٠٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢١٠٧:٢٤:٣٤١٢:١٦:١٣١٧:٠٧:٣٦١٧:٢٨:٢٤٢٣:٣٠:٢٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٢٠٧:٢٥:٣٣١٢:١٦:٣٥١٧:٠٧:٢٢١٧:٢٨:١٢٢٣:٣٠:٤٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٣٠٧:٢٦:٣١١٢:١٦:٥٧١٧:٠٧:١٠١٧:٢٨:٠٢٢٣:٣١:٠١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٣٠٧:٢٧:٢٨١٢:١٧:٢٠١٧:٠٧:٠٠١٧:٢٧:٥٤٢٣:٣١:٢١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٢٠٧:٢٨:٢٤١٢:١٧:٤٤١٧:٠٦:٥٢١٧:٢٧:٤٨٢٣:٣١:٤١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣١٠٧:٢٩:١٩١٢:١٨:٠٩١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٧:٤٤٢٣:٣٢:٠٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٨٠٧:٣٠:١٣١٢:١٨:٣٣١٧:٠٦:٤٢١٧:٢٧:٤٢٢٣:٣٢:٢٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٥٠٧:٣١:٠٦١٢:١٨:٥٩١٧:٠٦:٤١١٧:٢٧:٤٣٢٣:٣٢:٤٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٥٢٠٧:٣١:٥٨١٢:١٩:٢٥١٧:٠٦:٤١١٧:٢٧:٤٥٢٣:٣٣:٠٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:٣٧٠٧:٣٢:٤٩١٢:١٩:٥١١٧:٠٦:٤٤١٧:٢٧:٤٩٢٣:٣٣:٣٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:٢١٠٧:٣٣:٣٨١٢:٢٠:١٨١٧:٠٦:٤٩١٧:٢٧:٥٦٢٣:٣٣:٥٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٠٥٠٧:٣٤:٢٦١٢:٢٠:٤٥١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٨:٠٤٢٣:٣٤:٢٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٤٧٠٧:٣٥:١٣١٢:٢١:١٣١٧:٠٧:٠٦١٧:٢٨:١٥٢٣:٣٤:٤٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:٢٩٠٧:٣٥:٥٨١٢:٢١:٤١١٧:٠٧:١٧١٧:٢٨:٢٧٢٣:٣٥:١٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٩٠٧:٣٦:٤٢١٢:٢٢:٠٩١٧:٠٧:٣٠١٧:٢٨:٤٢٢٣:٣٥:٣٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٤٩٠٧:٣٧:٢٤١٢:٢٢:٣٨١٧:٠٧:٤٦١٧:٢٨:٥٨٢٣:٣٦:٠٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:٢٧٠٧:٣٨:٠٥١٢:٢٣:٠٧١٧:٠٨:٠٤١٧:٢٩:١٧٢٣:٣٦:٣٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٠٤٠٧:٣٨:٤٥١٢:٢٣:٣٦١٧:٠٨:٢٣١٧:٢٩:٣٧٢٣:٣٧:٠١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٤٠٠٧:٣٩:٢٢١٢:٢٤:٠٥١٧:٠٨:٤٥١٧:٢٩:٥٩٢٣:٣٧:٣٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٦:١٤٠٧:٣٩:٥٨١٢:٢٤:٣٥١٧:٠٩:٠٩١٧:٣٠:٢٣٢٣:٣٧:٥٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٦:٤٨٠٧:٤٠:٣٣١٢:٢٥:٠٤١٧:٠٩:٣٥١٧:٣٠:٥٠٢٣:٣٨:٢٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٧:٢٠٠٧:٤١:٠٥١٢:٢٥:٣٤١٧:١٠:٠٢١٧:٣١:١٧٢٣:٣٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کشکسرای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کشکسرای شهر کشکسرای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کشکسرای شهر کشکسرای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کشکسرای را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کشکسرای برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کشکسرای

کُشکسَرای یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان مرند قرار دارد. کشکسرای در ۱۵ کیلومترشهرستان مرند نه شهر بلکه یکی از باغ شهرهای ایران دارای موقعیت ارتباطی بالا و دروازه آذربایجان شرقی به اروپا محسوب می‌شود و آخرین شهر استان در مسیر اروپا و نزدیک‌ترین شهر استان به مرز ترکیه و از کشکسرای به بازرگان ۱۷۰ کیلومتر است.

شهر کشکسرای در ویکیپدیا

شهر کشکسرای

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کشکسرای موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کشکسرای برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کشکسرای بر روی نقشه

شهر کشکسرای بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کشکسرای

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کشکسرای است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کشکسرای
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر کشکسرای + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر کشکسرای + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کشکسرای + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کشکسرای

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کشکسرای رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق کشکسرای
زمان پخش اذان مستقیم به افق کشکسرای
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کشکسرای دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ کشکسرای دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کشکسرای دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کشکسرای ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کشکسرای ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کشکسرای

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کشکسرای یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو