جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کشنا

حومه | بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز کشنا


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٧:١٦
اذان ظهر: ١١:٣١:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:٤٣
اذان مغرب: ١٧:٥١:٣٠
نیمه شب: ٢٢:٥٢:٢٥

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کشنا (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای کشنا)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای کشنا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کشنا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه زنا كند، از ایمان خارج می‌شود و اگر توبه كند، خداوند، توبه‌ی او را می‌پذیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کشنا

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کشنا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کشنا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کشنا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کشنا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کشنا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠١:٣٠١٢:٣٦:٢٩١٩:١١:٥٣١٩:٢٩:٣٠٢٣:٥٤:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٠:٣٤١٢:٣٦:٢٠١٩:١٢:٣٠١٩:٣٠:٠٩٢٣:٥٤:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٠٤٠٥:٥٩:٤٠١٢:٣٦:١١١٩:١٣:٠٧١٩:٣٠:٤٨٢٣:٥٤:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٥٦٠٥:٥٨:٤٦١٢:٣٦:٠٣١٩:١٣:٤٤١٩:٣١:٢٧٢٣:٥٣:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٤٩٠٥:٥٧:٥٣١٢:٣٥:٥٥١٩:١٤:٢١١٩:٣٢:٠٧٢٣:٥٣:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٤٣٠٥:٥٧:٠١١٢:٣٥:٤٨١٩:١٤:٥٨١٩:٣٢:٤٦٢٣:٥٣:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٣٨٠٥:٥٦:١١١٢:٣٥:٤١١٩:١٥:٣٥١٩:٣٣:٢٥٢٣:٥٣:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٣٣٠٥:٥٥:٢١١٢:٣٥:٣٥١٩:١٦:١٣١٩:٣٤:٠٥٢٣:٥٢:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٥٤:٣٢١٢:٣٥:٢٩١٩:١٦:٥٠١٩:٣٤:٤٥٢٣:٥٢:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥٣:٤٤١٢:٣٥:٢٤١٩:١٧:٢٧١٩:٣٥:٢٤٢٣:٥٢:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٥٢:٥٧١٢:٣٥:١٩١٩:١٨:٠٥١٩:٣٦:٠٤٢٣:٥٢:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٢:١٢١٢:٣٥:١٥١٩:١٨:٤٢١٩:٣٦:٤٤٢٣:٥٢:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥١:٢٧١٢:٣٥:١٢١٩:١٩:١٩١٩:٣٧:٢٣٢٣:٥١:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٨٠٥:٥٠:٤٤١٢:٣٥:٠٩١٩:١٩:٥٧١٩:٣٨:٠٣٢٣:٥١:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٥٠:٠٢١٢:٣٥:٠٧١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٨:٤٣٢٣:٥١:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٤٩:٢١١٢:٣٥:٠٥١٩:٢١:١١١٩:٣٩:٢٣٢٣:٥١:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٤٠٠٥:٤٨:٤١١٢:٣٥:٠٤١٩:٢١:٤٩١٩:٤٠:٠٢٢٣:٥١:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٤٨:٠٢١٢:٣٥:٠٤١٩:٢٢:٢٦١٩:٤٠:٤٢٢٣:٥١:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٥٤٠٥:٤٧:٢٥١٢:٣٥:٠٤١٩:٢٣:٠٣١٩:٤١:٢١٢٣:٥١:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٠٣٠٥:٤٦:٤٩١٢:٣٥:٠٤١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٢:٠٠٢٣:٥٠:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:١٤٠٥:٤٦:١٤١٢:٣٥:٠٦١٩:٢٤:١٧١٩:٤٢:٤٠٢٣:٥٠:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤٥:٤١١٢:٣٥:٠٧١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٣:١٩٢٣:٥٠:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٣٩٠٥:٤٥:٠٩١٢:٣٥:١٠١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٣:٥٧٢٣:٥٠:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٥٤٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣٥:١٣١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٤:٣٦٢٣:٥٠:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:١٠٠٥:٤٤:٠٨١٢:٣٥:١٦١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٥:١٤٢٣:٥٠:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٢٨٠٥:٤٣:٤٠١٢:٣٥:٢٠١٩:٢٧:١٩١٩:٤٥:٥٢٢٣:٥٠:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٣:١٣١٢:٣٥:٢٥١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٦:٣٠٢٣:٥٠:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٠٨٠٥:٤٢:٤٨١٢:٣٥:٣٠١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٧:٠٧٢٣:٥٠:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٢:٢٤١٢:٣٥:٣٦١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٧:٤٤٢٣:٥٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کشنا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کشنا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کشنا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کشنا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کشنا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کشنا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کشنا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کشنا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای کشنا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کشنا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کشنا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کشنا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کشنا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کشنا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کشنا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کشنا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کشنا

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٢٧:١٦١١:٣١:١٣١٧:٣٤:٤٣١٧:٥١:٣٠٢٢:٥٢:٢٥
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٧٠٥:٢٧:٤٧١١:٣٠:٥٢١٧:٣٣:٣٠١٧:٥٠:١٧٢٢:٥٢:٠٦
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٢٠٥:٢٨:١٨١١:٣٠:٣١١٧:٣٢:١٧١٧:٤٩:٠٤٢٢:٥١:٤٦
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:١٦٠٥:٢٨:٥٠١١:٣٠:١٠١٧:٣١:٠٤١٧:٤٧:٥١٢٢:٥١:٢٧
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٥٠٠٥:٢٩:٢٢١١:٢٩:٥٠١٧:٢٩:٥٢١٧:٤٦:٣٩٢٢:٥١:٠٨
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٤٠٥:٢٩:٥٣١١:٢٩:٢٩١٧:٢٨:٣٩١٧:٤٥:٢٦٢٢:٥٠:٤٩
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٨٠٥:٣٠:٢٥١١:٢٩:٠٩١٧:٢٧:٢٧١٧:٤٤:١٥٢٢:٥٠:٣٠
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٢٠٥:٣٠:٥٨١١:٢٨:٥٠١٧:٢٦:١٦١٧:٤٣:٠٣٢٢:٥٠:١١
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٦٠٥:٣١:٣٠١١:٢٨:٣٠١٧:٢٥:٠٤١٧:٤١:٥٢٢٢:٤٩:٥٢
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٩٠٥:٣٢:٠٣١١:٢٨:١١١٧:٢٣:٥٣١٧:٤٠:٤١٢٢:٤٩:٣٣
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٣٠٥:٣٢:٣٦١١:٢٧:٥٢١٧:٢٢:٤٢١٧:٣٩:٣١٢٢:٤٩:١٤
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٦٠٥:٣٣:٠٩١١:٢٧:٣٣١٧:٢١:٣٢١٧:٣٨:٢١٢٢:٤٨:٥٦
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٠٠٥:٣٣:٤٢١١:٢٧:١٥١٧:٢٠:٢٢١٧:٣٧:١١٢٢:٤٨:٣٨
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٤٠٥:٣٤:١٦١١:٢٦:٥٧١٧:١٩:١٣١٧:٣٦:٠٢٢٢:٤٨:٢٠
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٧٠٥:٣٤:٥٠١١:٢٦:٣٩١٧:١٨:٠٣١٧:٣٤:٥٤٢٢:٤٨:٠٢
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٠١٠٥:٣٥:٢٤١١:٢٦:٢٢١٧:١٦:٥٥١٧:٣٣:٤٦٢٢:٤٧:٤٤
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٤٠٥:٣٥:٥٩١١:٢٦:٠٥١٧:١٥:٤٧١٧:٣٢:٣٩٢٢:٤٧:٢٧
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٨٠٥:٣٦:٣٤١١:٢٥:٤٩١٧:١٤:٣٩١٧:٣١:٣٢٢٢:٤٧:١٠
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٤١٠٥:٣٧:٠٩١١:٢٥:٣٣١٧:١٣:٣٢١٧:٣٠:٢٦٢٢:٤٦:٥٤
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٥٠٥:٣٧:٤٤١١:٢٥:١٧١٧:١٢:٢٦١٧:٢٩:٢١٢٢:٤٦:٣٧
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٣٨:٢٠١١:٢٥:٠٢١٧:١١:٢٠١٧:٢٨:١٦٢٢:٤٦:٢٢
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٣٠٥:٣٨:٥٦١١:٢٤:٤٨١٧:١٠:١٥١٧:٢٧:١٢٢٢:٤٦:٠٦
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٧٠٥:٣٩:٣٣١١:٢٤:٣٤١٧:٠٩:١١١٧:٢٦:٠٩٢٢:٤٥:٥١
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣١٠٥:٤٠:١٠١١:٢٤:٢١١٧:٠٨:٠٧١٧:٢٥:٠٦٢٢:٤٥:٣٦
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٤٠:٤٧١١:٢٤:٠٨١٧:٠٧:٠٥١٧:٢٤:٠٥٢٢:٤٥:٢٢
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٤١:٢٥١١:٢٣:٥٦١٧:٠٦:٠٣١٧:٢٣:٠٤٢٢:٤٥:٠٩
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٤٠٥:٤٢:٠٣١١:٢٣:٤٤١٧:٠٥:٠١١٧:٢٢:٠٤٢٢:٤٤:٥٥
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٤٢:٤٢١١:٢٣:٣٣١٧:٠٤:٠١١٧:٢١:٠٥٢٢:٤٤:٤٣
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٤٣:٢١١١:٢٣:٢٣١٧:٠٣:٠٢١٧:٢٠:٠٧٢٢:٤٤:٣١
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٤٤:٠١١١:٢٣:١٣١٧:٠٢:٠٣١٧:١٩:١٠٢٢:٤٤:١٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کشنا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کشنا روستای کشنا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کشنا روستای کشنا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کشنا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کشنا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کشنا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کشنا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کشنا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کشنا

روستای کشنا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کشنا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کشنا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کشنا
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای کشنا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای کشنا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کشنا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کشنا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کشنا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا کشنا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کشنا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کشنا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کشنا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کشنا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کشنا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کشنا
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ کشنا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کشنا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو