جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کشمش تپه

ماکو | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز کشمش تپه

اذان صبح: ٠٤:٥٠:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٢١
اذان ظهر: ١٣:٣٨:٣٦
غروب آفتاب: ٢٠:٤٢:١٧
اذان مغرب: ٢١:٠٣:١١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٧:٠٥

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کشمش تپه (شهرستان ماکو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ شهر کشمش تپه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر کشمش تپه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کشمش تپه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
برآورد اعمال در شب نوزدهم انجام می ‏گیرد و تصویب آن در شب بیست و یكم و تنفیذ آن در شب بیست‏ و سوم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کشمش تپه

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کشمش تپه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کشمش تپه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کشمش تپه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کشمش تپه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کشمش تپه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٣١٠٦:٥٦:٥٩١٣:٣٢:٤٢٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٤٥:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٤٣٠٦:٥٥:٣١١٣:٣٢:٢٧٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٤٥:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٥٦٠٦:٥٤:٠٣١٣:٣٢:١٣٢٠:١١:٠٤٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٤٤:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٠٩٠٦:٥٢:٣٦١٣:٣١:٥٩٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٤٩٠٠:٤٤:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٢٢٠٦:٥١:١٠١٣:٣١:٤٦٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٥١٠٠:٤٣:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٣٥٠٦:٤٩:٤٤١٣:٣١:٣٣٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٥٣٠٠:٤٣:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٤٩٠٦:٤٨:٢٠١٣:٣١:٢٠٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٤٣:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٠٣٠٦:٤٦:٥٦١٣:٣١:٠٨٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٤٢:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:١٨٠٦:٤٥:٣٣١٣:٣٠:٥٦٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٧:٠٠٠٠:٤٢:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٤٤:١١١٣:٣٠:٤٥٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٨:٠٣٠٠:٤١:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٤٢:٥٠١٣:٣٠:٣٤٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٩:٠٥٠٠:٤١:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٤١:٢٩١٣:٣٠:٢٣٢٠:١٩:٥٧٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٤١:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢١٠٦:٤٠:١٠١٣:٣٠:١٣٢٠:٢٠:٥٦٢٠:٤١:١٠٠٠:٤٠:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٣٨:٥٢١٣:٣٠:٠٤٢٠:٢١:٥٥٢٠:٤٢:١٢٠٠:٤٠:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٣٧:٣٤١٣:٢٩:٥٥٢٠:٢٢:٥٤٢٠:٤٣:١٥٠٠:٤٠:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٤٠٦:٣٦:١٨١٣:٢٩:٤٦٢٠:٢٣:٥٣٢٠:٤٤:١٧٠٠:٣٩:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٣٥:٠٣١٣:٢٩:٣٩٢٠:٢٤:٥٢٢٠:٤٥:٢٠٠٠:٣٩:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٣٣:٤٩١٣:٢٩:٣١٢٠:٢٥:٥١٢٠:٤٦:٢٢٠٠:٣٩:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٥٠٦:٣٢:٣٧١٣:٢٩:٢٤٢٠:٢٦:٥٠٢٠:٤٧:٢٥٠٠:٣٨:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٣١:٢٥١٣:٢٩:١٨٢٠:٢٧:٤٩٢٠:٤٨:٢٧٠٠:٣٨:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٣٠:١٥١٣:٢٩:١٢٢٠:٢٨:٤٧٢٠:٤٩:٢٩٠٠:٣٨:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٢٩:٠٦١٣:٢٩:٠٧٢٠:٢٩:٤٦٢٠:٥٠:٣١٠٠:٣٧:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٢٧:٥٨١٣:٢٩:٠٣٢٠:٣٠:٤٤٢٠:٥١:٣٣٠٠:٣٧:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٤٠٦:٢٦:٥٢١٣:٢٨:٥٩٢٠:٣١:٤٢٢٠:٥٢:٣٥٠٠:٣٧:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤١٠٦:٢٥:٤٧١٣:٢٨:٥٥٢٠:٣٢:٤٠٢٠:٥٣:٣٧٠٠:٣٦:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٠٠٦:٢٤:٤٣١٣:٢٨:٥٣٢٠:٣٣:٣٧٢٠:٥٤:٣٨٠٠:٣٦:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٢٣:٤١١٣:٢٨:٥٠٢٠:٣٤:٣٥٢٠:٥٥:٣٩٠٠:٣٦:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١٠٠٦:٢٢:٤٠١٣:٢٨:٤٩٢٠:٣٥:٣٢٢٠:٥٦:٤٠٠٠:٣٦:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٢١:٤١١٣:٢٨:٤٨٢٠:٣٦:٢٨٢٠:٥٧:٤٠٠٠:٣٥:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کشمش تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کشمش تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کشمش تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کشمش تپه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر کشمش تپه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کشمش تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کشمش تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر کشمش تپه

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر کشمش تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر کشمش تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر کشمش تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کشمش تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کشمش تپه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر کشمش تپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر کشمش تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کشمش تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر کشمش تپه

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر کشمش تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر کشمش تپه شهر کشمش تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر کشمش تپه شهر کشمش تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کشمش تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کشمش تپه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کشمش تپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر کشمش تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کشمش تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کشمش تپه

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٢٣:٥٠١٣:٣٨:٥٦٢٠:٥٣:٣٣٢١:١٥:١٢٠٠:٤٤:٣٦
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٢٤:٤٠١٣:٣٨:٥٧٢٠:٥٢:٤٥٢١:١٤:٢١٠٠:٤٤:٥٢
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٢٥:٣١١٣:٣٨:٥٩٢٠:٥١:٥٦٢١:١٣:٢٨٠٠:٤٥:٠٧
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٨٠٦:٢٦:٢٢١٣:٣٨:٥٩٢٠:٥١:٠٥٢١:١٢:٣٣٠٠:٤٥:٢٢
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٢٧:١٤١٣:٣٨:٥٩٢٠:٥٠:١٣٢١:١١:٣٧٠٠:٤٥:٣٦
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٢٨:٠٦١٣:٣٨:٥٨٢٠:٤٩:١٩٢١:١٠:٤٠٠٠:٤٥:٤٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٢٨:٥٩١٣:٣٨:٥٧٢٠:٤٨:٢٣٢١:٠٩:٤٠٠٠:٤٦:٠٢
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤١٠٦:٢٩:٥٢١٣:٣٨:٥٥٢٠:٤٧:٢٦٢١:٠٨:٣٩٠٠:٤٦:١٤
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٣٠:٤٥١٣:٣٨:٥٣٢٠:٤٦:٢٧٢١:٠٧:٣٧٠٠:٤٦:٢٦
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٣١:٣٨١٣:٣٨:٤٩٢٠:٤٥:٢٧٢١:٠٦:٣٢٠٠:٤٦:٣٧
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٣٢:٣٢١٣:٣٨:٤٦٢٠:٤٤:٢٥٢١:٠٥:٢٧٠٠:٤٦:٤٧
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٣٣:٢٦١٣:٣٨:٤١٢٠:٤٣:٢١٢١:٠٤:٢٠٠٠:٤٦:٥٦
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣١٠٦:٣٤:٢١١٣:٣٨:٣٦٢٠:٤٢:١٧٢١:٠٣:١١٠٠:٤٧:٠٥
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٣٠٦:٣٥:١٥١٣:٣٨:٣١٢٠:٤١:١١٢١:٠٢:٠٢٠٠:٤٧:١٣
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٦٠٦:٣٦:١٠١٣:٣٨:٢٤٢٠:٤٠:٠٣٢١:٠٠:٥٠٠٠:٤٧:٢٠
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٣٧:٠٥١٣:٣٨:١٨٢٠:٣٨:٥٤٢٠:٥٩:٣٨٠٠:٤٧:٢٧
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٣٨:٠٠١٣:٣٨:١٠٢٠:٣٧:٤٤٢٠:٥٨:٢٤٠٠:٤٧:٣٣
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٣٨:٥٥١٣:٣٨:٠٢٢٠:٣٦:٣٣٢٠:٥٧:٠٩٠٠:٤٧:٣٨
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٣٩:٥٠١٣:٣٧:٥٤٢٠:٣٥:٢٠٢٠:٥٥:٥٣٠٠:٤٧:٤٣
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٤٠:٤٥١٣:٣٧:٤٥٢٠:٣٤:٠٦٢٠:٥٤:٣٥٠٠:٤٧:٤٧
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٨٠٦:٤١:٤١١٣:٣٧:٣٥٢٠:٣٢:٥١٢٠:٥٣:١٧٠٠:٤٧:٥٠
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٤٢:٣٦١٣:٣٧:٢٥٢٠:٣١:٣٥٢٠:٥١:٥٧٠٠:٤٧:٥٢
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٠٠٦:٤٣:٣٢١٣:٣٧:١٤٢٠:٣٠:١٨٢٠:٥٠:٣٧٠٠:٤٧:٥٤
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣١٠٦:٤٤:٢٨١٣:٣٧:٠٣٢٠:٢٨:٥٩٢٠:٤٩:١٥٠٠:٤٧:٥٥
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥١٠٦:٤٥:٢٣١٣:٣٦:٥١٢٠:٢٧:٤٠٢٠:٤٧:٥٢٠٠:٤٧:٥٦
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:١١٠٦:٤٦:١٩١٣:٣٦:٣٩٢٠:٢٦:٢٠٢٠:٤٦:٢٨٠٠:٤٧:٥٥
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣١٠٦:٤٧:١٥١٣:٣٦:٢٦٢٠:٢٤:٥٨٢٠:٤٥:٠٤٠٠:٤٧:٥٤
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٠٠٦:٤٨:١٠١٣:٣٦:١٣٢٠:٢٣:٣٦٢٠:٤٣:٣٨٠٠:٤٧:٥٢
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٩٠٦:٤٩:٠٦١٣:٣٥:٥٩٢٠:٢٢:١٢٢٠:٤٢:١٢٠٠:٤٧:٥٠
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٧٠٦:٥٠:٠١١٣:٣٥:٤٤٢٠:٢٠:٤٨٢٠:٤٠:٤٤٠٠:٤٧:٤٧
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٥٠٦:٥٠:٥٧١٣:٣٥:٣٠٢٠:١٩:٢٣٢٠:٣٩:١٦٠٠:٤٧:٤٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کشمش تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کشمش تپه شهر کشمش تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کشمش تپه شهر کشمش تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کشمش تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کشمش تپه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کشمش تپه

کشمش‌تپه، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی ایران است

شهر کشمش تپه در ویکیپدیا

شهر کشمش تپه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کشمش تپه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کشمش تپه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کشمش تپه بر روی نقشه

شهر کشمش تپه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کشمش تپه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کشمش تپه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کشمش تپه
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر کشمش تپه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر کشمش تپه + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر کشمش تپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کشمش تپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کشمش تپه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کشمش تپه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کشمش تپه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کشمش تپه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کشمش تپه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کشمش تپه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کشمش تپه
افق شرعی امروز فردا کشمش تپه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کشمش تپه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کشمش تپه
زمان پخش اذان مستقیم به افق کشمش تپه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کشمش تپه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو