جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کشت دشت بالا

رودبار | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز کشت دشت بالا


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:١٦
اذان ظهر: ١١:٤٨:٠٣
غروب آفتاب: ١٦:٣٨:٤٦
اذان مغرب: ١٦:٥٩:١٧
نیمه شب: ٢٣:٠٢:٥٢

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کشت دشت بالا (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای کشت دشت بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کشت دشت بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کشت دشت بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئو نیكولایویچ تولستوی
انسان نمی تواند به تنهایی و برای خود زندگی كند؛ این مرگ است نه زندگی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کشت دشت بالا

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کشت دشت بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کشت دشت بالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کشت دشت بالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کشت دشت بالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کشت دشت بالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٧:٤٧١٢:٥١:١٦١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٤:٣٥٠٠:٠٤:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٦:٣٤١٢:٥١:٠٦١٩:٣٦:١٢١٩:٥٥:٣٠٠٠:٠٤:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٥:٢٢١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٦:٢٥٠٠:٠٤:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٤:١١١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٧:٢١٠٠:٠٣:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٣:٠١١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٨:١٦٠٠:٠٣:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠١:٥٢١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٩:٤١١٩:٥٩:١١٠٠:٠٣:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٦:٣٥٠٦:٠٠:٤٤١٢:٥٠:٢٢١٩:٤٠:٣٣٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٠٢:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٥٩:٣٨١٢:٥٠:١٥١٩:٤١:٢٦٢٠:٠١:٠١٠٠:٠٢:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥٨:٣٢١٢:٥٠:٠٨١٩:٤٢:١٨٢٠:٠١:٥٧٠٠:٠٢:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:١٣٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥٠:٠٢١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٠١:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٦:٢٤١٢:٤٩:٥٦١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٠١:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٥:٢٢١٢:٤٩:٥١١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٤:٤١٠٠:٠١:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٧:٥٩٠٥:٥٤:٢١١٢:٤٩:٤٧١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٠١:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٦:٣٧٠٥:٥٣:٢١١٢:٤٩:٤٣١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٦:٣١٠٠:٠٠:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:١٦٠٥:٥٢:٢٣١٢:٤٩:٣٩١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٠٠:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٥٦٠٥:٥١:٢٦١٢:٤٩:٣٦١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٠٠:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٣٧٠٥:٥٠:٣٠١٢:٤٩:٣٤١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٩:١٤٠٠:٠٠:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٢٠٠٥:٤٩:٣٥١٢:٤٩:٣٢١٩:٥٠:٠٠٢٠:١٠:٠٧٠٠:٠٠:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٠٤٠٥:٤٨:٤٢١٢:٤٩:٣١١٩:٥٠:٥٠٢٠:١١:٠١٢٣:٥٩:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٤٧:٥١١٢:٤٩:٣١١٩:٥١:٤٠٢٠:١١:٥٤٢٣:٥٩:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٤٧:٠١١٢:٤٩:٣١١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٢:٤٧٢٣:٥٩:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٢٥٠٥:٤٦:١٢١٢:٤٩:٣٢١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٣:٤٠٢٣:٥٩:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:١٤٠٥:٤٥:٢٥١٢:٤٩:٣٣١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٤:٣٢٢٣:٥٩:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٠٦٠٥:٤٤:٣٩١٢:٤٩:٣٥١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٥:٢٤٢٣:٥٨:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٤٣:٥٥١٢:٤٩:٣٧١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٦:١٦٢٣:٥٨:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠١:٥٤٠٥:٤٣:١٣١٢:٤٩:٤٠١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٧:٠٧٢٣:٥٨:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٠:٥١٠٥:٤٢:٣٢١٢:٤٩:٤٤١٩:٥٧:٢١٢٠:١٧:٥٧٢٣:٥٨:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٩:٤٩٠٥:٤١:٥٢١٢:٤٩:٤٨١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٨:٤٧٢٣:٥٨:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٨:٤٩٠٥:٤١:١٥١٢:٤٩:٥٢١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٩:٣٧٢٣:٥٨:٢٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٧:٥٢٠٥:٤٠:٣٩١٢:٤٩:٥٧١٩:٥٩:٤٠٢٠:٢٠:٢٥٢٣:٥٨:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کشت دشت بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کشت دشت بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کشت دشت بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کشت دشت بالا

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کشت دشت بالا

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای کشت دشت بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کشت دشت بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کشت دشت بالا

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:١٣:٣٧٠٦:٤٣:٠١١١:٤٠:٥٧١٦:٣٨:٣٧١٦:٥٨:٤٢٢٢:٥٦:٣٢
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:١٤:٢٧٠٦:٤٣:٥٨١١:٤١:١٧١٦:٣٨:٢١١٦:٥٨:٢٨٢٢:٥٦:٤٩
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:١٥:١٧٠٦:٤٤:٥٥١١:٤١:٣٨١٦:٣٨:٠٨١٦:٥٨:١٧٢٢:٥٧:٠٧
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:١٦:٠٦٠٦:٤٥:٥١١١:٤٢:٠٠١٦:٣٧:٥٦١٦:٥٨:٠٧٢٢:٥٧:٢٥
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤٦:٤٦١١:٤٢:٢٣١٦:٣٧:٤٧١٦:٥٨:٠٠٢٢:٥٧:٤٤
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤٧:٤١١١:٤٢:٤٦١٦:٣٧:٣٩١٦:٥٧:٥٤٢٢:٥٨:٠٤
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٨:٣٥١١:٤٣:١٠١٦:٣٧:٣٣١٦:٥٧:٥٠٢٢:٥٨:٢٥
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٩:١٦٠٦:٤٩:٢٧١١:٤٣:٣٤١٦:٣٧:٣٠١٦:٥٧:٤٨٢٢:٥٨:٤٦
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٥٠:١٩١١:٤٣:٥٩١٦:٣٧:٢٨١٦:٥٧:٤٩٢٢:٥٩:٠٨
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٥١:١٠١١:٤٤:٢٥١٦:٣٧:٢٩١٦:٥٧:٥١٢٢:٥٩:٣١
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢١:٣٢٠٦:٥٢:٠٠١١:٤٤:٥٠١٦:٣٧:٣٢١٦:٥٧:٥٥٢٢:٥٩:٥٤
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٥٢:٤٩١١:٤٥:١٧١٦:٣٧:٣٦١٦:٥٨:٠١٢٣:٠٠:١٨
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٥٣:٣٧١١:٤٥:٤٤١٦:٣٧:٤٣١٦:٥٨:٠٩٢٣:٠٠:٤٢
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٢٣:٤١٠٦:٥٤:٢٣١١:٤٦:١١١٦:٣٧:٥١١٦:٥٨:١٩٢٣:٠١:٠٧
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٥٥:٠٨١١:٤٦:٣٨١٦:٣٨:٠٢١٦:٥٨:٣٠٢٣:٠١:٣٢
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٥٥:٥٢١١:٤٧:٠٦١٦:٣٨:١٥١٦:٥٨:٤٤٢٣:٠١:٥٩
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٢٥:٤٣٠٦:٥٦:٣٥١١:٤٧:٣٥١٦:٣٨:٢٩١٦:٥٨:٥٩٢٣:٠٢:٢٥
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥٧:١٦١١:٤٨:٠٣١٦:٣٨:٤٦١٦:٥٩:١٧٢٣:٠٢:٥٢
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٧:٥٦١١:٤٨:٣٢١٦:٣٩:٠٤١٦:٥٩:٣٦٢٣:٠٣:٢٠
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢٧:٣٥٠٦:٥٨:٣٥١١:٤٩:٠١١٦:٣٩:٢٤١٦:٥٩:٥٧٢٣:٠٣:٤٧
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٩:١٢١١:٤٩:٣١١٦:٣٩:٤٧١٧:٠٠:٢٠٢٣:٠٤:١٦
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥٩:٤٧١١:٥٠:٠٠١٦:٤٠:١١١٧:٠٠:٤٤٢٣:٠٤:٤٤
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٩:١٨٠٧:٠٠:٢٢١١:٥٠:٣٠١٦:٤٠:٣٧١٧:٠١:١١٢٣:٠٥:١٣
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٩:٥٠٠٧:٠٠:٥٤١١:٥١:٠٠١٦:٤١:٠٥١٧:٠١:٣٩٢٣:٠٥:٤٣
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٠:٢٠٠٧:٠١:٢٥١١:٥١:٣٠١٦:٤١:٣٥١٧:٠٢:٠٨٢٣:٠٦:١٢
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٠:٥٠٠٧:٠١:٥٤١١:٥٢:٠٠١٦:٤٢:٠٦١٧:٠٢:٤٠٢٣:٠٦:٤٢
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣١:١٨٠٧:٠٢:٢١١١:٥٢:٣٠١٦:٤٢:٣٩١٧:٠٣:١٣٢٣:٠٧:١٢
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣١:٤٥٠٧:٠٢:٤٧١١:٥٣:٠٠١٦:٤٣:١٤١٧:٠٣:٤٧٢٣:٠٧:٤٢
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٢:١٠٠٧:٠٣:١١١١:٥٣:٢٩١٦:٤٣:٥١١٧:٠٤:٢٣٢٣:٠٨:١٢
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣٢:٣٤٠٧:٠٣:٣٣١١:٥٣:٥٩١٦:٤٤:٢٩١٧:٠٥:٠١٢٣:٠٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کشت دشت بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کشت دشت بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کشت دشت بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کشت دشت بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کشت دشت بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کشت دشت بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کشت دشت بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کشت دشت بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کشت دشت بالا

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٧:٠٦١١:٣٩:٠٨١٦:٤٠:٥٢١٧:٠٠:٤٣٢٢:٥٥:٠٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٨:٠٦١١:٣٩:٢٥١٦:٤٠:٢٥١٧:٠٠:١٨٢٢:٥٥:١٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٩:٠٦١١:٣٩:٤١١٦:٣٩:٥٩١٦:٥٩:٥٥٢٢:٥٥:٣٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٥٠٦:٤٠:٠٥١١:٣٩:٥٩١٦:٣٩:٣٦١٦:٥٩:٣٤٢٢:٥٥:٤٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٦٠٦:٤١:٠٤١١:٤٠:١٨١٦:٣٩:١٤١٦:٥٩:١٤٢٢:٥٦:٠١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٧٠٦:٤٢:٠٣١١:٤٠:٣٧١٦:٣٨:٥٥١٦:٥٨:٥٧٢٢:٥٦:١٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٧٠٦:٤٣:٠١١١:٤٠:٥٧١٦:٣٨:٣٧١٦:٥٨:٤٢٢٢:٥٦:٣٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٧٠٦:٤٣:٥٨١١:٤١:١٧١٦:٣٨:٢١١٦:٥٨:٢٨٢٢:٥٦:٤٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٧٠٦:٤٤:٥٥١١:٤١:٣٨١٦:٣٨:٠٨١٦:٥٨:١٧٢٢:٥٧:٠٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٦٠٦:٤٥:٥١١١:٤٢:٠٠١٦:٣٧:٥٦١٦:٥٨:٠٧٢٢:٥٧:٢٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤٦:٤٦١١:٤٢:٢٣١٦:٣٧:٤٧١٦:٥٨:٠٠٢٢:٥٧:٤٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤٧:٤١١١:٤٢:٤٦١٦:٣٧:٣٩١٦:٥٧:٥٤٢٢:٥٨:٠٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٨:٣٥١١:٤٣:١٠١٦:٣٧:٣٣١٦:٥٧:٥٠٢٢:٥٨:٢٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٦٠٦:٤٩:٢٧١١:٤٣:٣٤١٦:٣٧:٣٠١٦:٥٧:٤٨٢٢:٥٨:٤٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٥٠:١٩١١:٤٣:٥٩١٦:٣٧:٢٨١٦:٥٧:٤٩٢٢:٥٩:٠٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٥١:١٠١١:٤٤:٢٥١٦:٣٧:٢٩١٦:٥٧:٥١٢٢:٥٩:٣١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٢٠٦:٥٢:٠٠١١:٤٤:٥٠١٦:٣٧:٣٢١٦:٥٧:٥٥٢٢:٥٩:٥٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٥٢:٤٩١١:٤٥:١٧١٦:٣٧:٣٦١٦:٥٨:٠١٢٣:٠٠:١٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٥٣:٣٧١١:٤٥:٤٤١٦:٣٧:٤٣١٦:٥٨:٠٩٢٣:٠٠:٤٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤١٠٦:٥٤:٢٣١١:٤٦:١١١٦:٣٧:٥١١٦:٥٨:١٩٢٣:٠١:٠٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٥٥:٠٨١١:٤٦:٣٨١٦:٣٨:٠٢١٦:٥٨:٣٠٢٣:٠١:٣٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٥٥:٥٢١١:٤٧:٠٦١٦:٣٨:١٥١٦:٥٨:٤٤٢٣:٠١:٥٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٣٠٦:٥٦:٣٥١١:٤٧:٣٥١٦:٣٨:٢٩١٦:٥٨:٥٩٢٣:٠٢:٢٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥٧:١٦١١:٤٨:٠٣١٦:٣٨:٤٦١٦:٥٩:١٧٢٣:٠٢:٥٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٧:٥٦١١:٤٨:٣٢١٦:٣٩:٠٤١٦:٥٩:٣٦٢٣:٠٣:٢٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٥٠٦:٥٨:٣٥١١:٤٩:٠١١٦:٣٩:٢٤١٦:٥٩:٥٧٢٣:٠٣:٤٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٩:١٢١١:٤٩:٣١١٦:٣٩:٤٧١٧:٠٠:٢٠٢٣:٠٤:١٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥٩:٤٧١١:٥٠:٠٠١٦:٤٠:١١١٧:٠٠:٤٤٢٣:٠٤:٤٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٨٠٧:٠٠:٢٢١١:٥٠:٣٠١٦:٤٠:٣٧١٧:٠١:١١٢٣:٠٥:١٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٠٠٧:٠٠:٥٤١١:٥١:٠٠١٦:٤١:٠٥١٧:٠١:٣٩٢٣:٠٥:٤٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کشت دشت بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کشت دشت بالا روستای کشت دشت بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کشت دشت بالا روستای کشت دشت بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کشت دشت بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کشت دشت بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کشت دشت بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کشت دشت بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کشت دشت بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کشت دشت بالا

روستای کشت دشت بالا بر روی نقشه

روستای کشت دشت بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کشت دشت بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کشت دشت بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کشت دشت بالا
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کشت دشت بالا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای کشت دشت بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کشت دشت بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کشت دشت بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کشت دشت بالا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ کشت دشت بالا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کشت دشت بالا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کشت دشت بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کشت دشت بالا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کشت دشت بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کشت دشت بالا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کشت دشت بالا دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ کشت دشت بالا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کشت دشت بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو