جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کشاورز

شاهین دژ | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز کشاورز

اذان صبح: ٠٤:١٥:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٤٤
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٢٥
غروب آفتاب: ٢٠:٤٧:٠٧
اذان مغرب: ٢١:٠٨:٤٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣١:٣٥

دوشنبه ٣١ خرداد ١٤٠٠
١٠ ذیقعده ١٤٤٢ قمری
٢١ ژوئن ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کشاورز (شهرستان شاهین دژ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ خرداد ٠٠ شهر کشاورز)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٠٠ شهر کشاورز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر کشاورز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت دکتر مصطفی چمران (1360 هـ ش)
روز بسیج استادان
روز جهاد کشاورزی (تشکیل جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) ـ 1358 هـ ش)

ویكتور هوگو
بدبختی، مربی استعداد است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کشاورز

اوقات شرعی خرداد ٠٠ | اوقات شرعی ژوئن ٢١ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ١

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کشاورز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کشاورز ١٤٠١ - ٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی

برابر با سال ١٤٤٣ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ١ شهر کشاورز (سال ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ١٥ فروردین ١٤٠١ | ٠٤ آوریل ٢٠٢٢
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ١٣ اردیبهشت ١٤٠١ | ٠٣ می ٢٠٢٢ (اول شوال ١٤٤٣)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کشاورز ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کشاورز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠١/٠١/١٥٠٥:٣٩:٢١٠٧:٠٦:٣١١٣:٢٧:٣٨١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٤٣:٣١
٠٢ رمضان | ٠١/٠١/١٦٠٥:٣٧:٤٢٠٧:٠٥:٠٤١٣:٢٧:٢٠١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٤٣:٠٨
٠٣ رمضان | ٠١/٠١/١٧٠٥:٣٦:٠٣٠٧:٠٣:٣٨١٣:٢٧:٠٣١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٤٢:٤٤
٠٤ رمضان | ٠١/٠١/١٨٠٥:٣٤:٢٣٠٧:٠٢:١٢١٣:٢٦:٤٦١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٣٨٠٠:٤٢:٢١
٠٥ رمضان | ٠١/٠١/١٩٠٥:٣٢:٤٤٠٧:٠٠:٤٦١٣:٢٦:٣٠١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:٣٢٠٠:٤١:٥٨
٠٦ رمضان | ٠١/٠١/٢٠٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٩:٢١١٣:٢٦:١٣١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٢٧٠٠:٤١:٣٤
٠٧ رمضان | ٠١/٠١/٢١٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٥٧:٥٦١٣:٢٥:٥٧١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٢١٠٠:٤١:١١
٠٨ رمضان | ٠١/٠١/٢٢٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٥٦:٣١١٣:٢٥:٤١١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:١٦٠٠:٤٠:٤٨
٠٩ رمضان | ٠١/٠١/٢٣٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٥٥:٠٨١٣:٢٥:٢٦١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:١٠٠٠:٤٠:٢٥
١٠ رمضان | ٠١/٠١/٢٤٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٥٣:٤٤١٣:٢٥:١٠١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:٠٥٠٠:٤٠:٠٢
١١ رمضان | ٠١/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٥٢:٢٢١٣:٢٤:٥٥١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:٠٠٠٠:٣٩:٣٩
١٢ رمضان | ٠١/٠١/٢٦٠٥:٢١:١٢٠٦:٥٠:٥٩١٣:٢٤:٤٠١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٧:٥٥٠٠:٣٩:١٦
١٣ رمضان | ٠١/٠١/٢٧٠٥:١٩:٣٤٠٦:٤٩:٣٨١٣:٢٤:٢٦١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:٥٠٠٠:٣٨:٥٣
١٤ رمضان | ٠١/٠١/٢٨٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٨:١٧١٣:٢٤:١٢٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٤٥٠٠:٣٨:٣١
١٥ رمضان | ٠١/٠١/٢٩٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٦:٥٧١٣:٢٣:٥٨٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٣٨:٠٩
١٦ رمضان | ٠١/٠١/٣٠٠٥:١٤:٤١٠٦:٤٥:٣٨١٣:٢٣:٤٥٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢١:٣٥٠٠:٣٧:٤٧
١٧ رمضان | ٠١/٠١/٣١٠٥:١٣:٠٤٠٦:٤٤:١٩١٣:٢٣:٣٢٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٢:٣١٠٠:٣٧:٢٥
١٨ رمضان | ٠١/٠٢/٠١٠٥:١١:٢٨٠٦:٤٣:٠٢١٣:٢٣:٢٠٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٣٧:٠٣
١٩ رمضان | ٠١/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٤١:٤٥١٣:٢٣:٠٨٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٣٦:٤٢
٢٠ رمضان | ٠١/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١٦٠٦:٤٠:٢٩١٣:٢٢:٥٧٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٥:١٨٠٠:٣٦:٢١
٢١ رمضان | ٠١/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٩:١٤١٣:٢٢:٤٦٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:١٤٠٠:٣٦:٠١
٢٢ رمضان | ٠١/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣٧:٥٩١٣:٢٢:٣٥٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٧:١٠٠٠:٣٥:٤٠
٢٣ رمضان | ٠١/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٦:٤٦١٣:٢٢:٢٥٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٣٥:٢٠
٢٤ رمضان | ٠١/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٠١٠٦:٣٥:٣٤١٣:٢٢:١٦٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٣٥:٠١
٢٥ رمضان | ٠١/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٣٤:٢٣١٣:٢٢:٠٧٢٠:١٠:٢٧٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٣٤:٤٢
٢٦ رمضان | ٠١/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٣٣:١٢١٣:٢١:٥٩٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٣٤:٢٣
٢٧ رمضان | ٠١/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٣٢:٠٣١٣:٢١:٥١٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:٥١٠٠:٣٤:٠٥
٢٨ رمضان | ٠١/٠٢/١١٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٣٠:٥٥١٣:٢١:٤٣٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٣٣:٤٧
٢٩ رمضان | ٠١/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٩:٤٨١٣:٢١:٣٧٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٣٣:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر کشاورز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر کشاورز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر کشاورز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کشاورز

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٢ قمری شهر کشاورز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کشاورز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کشاورز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٢ قمری شهر کشاورز

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٢ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کشاورز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٢ هـ.ق شهر کشاورز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٢ هـ.ق شهر کشاورز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کشاورز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کشاورز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ میلادی شهر کشاورز

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ م شهر کشاورز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کشاورز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ میلادی شهر کشاورز

ژوئیه
ژوئن ٢٠٢١ م
می

دانلود اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ شهر کشاورز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ میلادی شهر کشاورز شهر کشاورز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ میلادی شهر کشاورز شهر کشاورز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کشاورز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کشاورز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی خرداد ١٤٠٠ شمسی شهر کشاورز

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٠ هـ.ش شهر کشاورز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کشاورز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٠ شمسی شهر کشاورز

تیر
خرداد ١٤٠٠ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٤٠٠٠٤:٢٨:٤٤٠٦:١١:٥٥١٣:٢١:١٧٢٠:٣١:٠٤٢٠:٥١:٥٤٠٠:٢٩:٢٤
٠٢ خرداد ١٤٠٠٠٤:٢٧:٤٤٠٦:١١:١٧١٣:٢١:٢٢٢٠:٣١:٥١٢٠:٥٢:٤٣٠٠:٢٩:١٩
٠٣ خرداد ١٤٠٠٠٤:٢٦:٤٦٠٦:١٠:٤٢١٣:٢١:٢٧٢٠:٣٢:٣٦٢٠:٥٣:٣٢٠٠:٢٩:١٤
٠٤ خرداد ١٤٠٠٠٤:٢٥:٥١٠٦:١٠:٠٨١٣:٢١:٣٣٢٠:٣٣:٢١٢٠:٥٤:١٩٠٠:٢٩:٠٩
٠٥ خرداد ١٤٠٠٠٤:٢٤:٥٧٠٦:٠٩:٣٦١٣:٢١:٣٩٢٠:٣٤:٠٦٢٠:٥٥:٠٦٠٠:٢٩:٠٦
٠٦ خرداد ١٤٠٠٠٤:٢٤:٠٦٠٦:٠٩:٠٥١٣:٢١:٤٦٢٠:٣٤:٤٩٢٠:٥٥:٥٣٠٠:٢٩:٠٣
٠٧ خرداد ١٤٠٠٠٤:٢٣:١٦٠٦:٠٨:٣٦١٣:٢١:٥٣٢٠:٣٥:٣٢٢٠:٥٦:٣٨٠٠:٢٩:٠٠
٠٨ خرداد ١٤٠٠٠٤:٢٢:٢٩٠٦:٠٨:٠٩١٣:٢٢:٠١٢٠:٣٦:١٤٢٠:٥٧:٢٢٠٠:٢٨:٥٩
٠٩ خرداد ١٤٠٠٠٤:٢١:٤٤٠٦:٠٧:٤٣١٣:٢٢:٠٩٢٠:٣٦:٥٥٢٠:٥٨:٠٦٠٠:٢٨:٥٨
١٠ خرداد ١٤٠٠٠٤:٢١:٠١٠٦:٠٧:٢٠١٣:٢٢:١٨٢٠:٣٧:٣٥٢٠:٥٨:٤٩٠٠:٢٨:٥٨
١١ خرداد ١٤٠٠٠٤:٢٠:٢١٠٦:٠٦:٥٨١٣:٢٢:٢٧٢٠:٣٨:١٤٢٠:٥٩:٣٠٠٠:٢٨:٥٩
١٢ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٩:٤٣٠٦:٠٦:٣٨١٣:٢٢:٣٦٢٠:٣٨:٥٢٢١:٠٠:١١٠٠:٢٩:٠٠
١٣ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٩:٠٨٠٦:٠٦:١٩١٣:٢٢:٤٦٢٠:٣٩:٣٠٢١:٠٠:٥٠٠٠:٢٩:٠٢
١٤ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٨:٣٥٠٦:٠٦:٠٣١٣:٢٢:٥٦٢٠:٤٠:٠٦٢١:٠١:٢٩٠٠:٢٩:٠٥
١٥ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٨:٠٤٠٦:٠٥:٤٨١٣:٢٣:٠٧٢٠:٤٠:٤١٢١:٠٢:٠٦٠٠:٢٩:٠٨
١٦ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٧:٣٦٠٦:٠٥:٣٥١٣:٢٣:١٨٢٠:٤١:١٥٢١:٠٢:٤٢٠٠:٢٩:١٣
١٧ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٧:١٠٠٦:٠٥:٢٣١٣:٢٣:٢٩٢٠:٤١:٤٨٢١:٠٣:١٦٠٠:٢٩:١٨
١٨ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٦:٤٧٠٦:٠٥:١٤١٣:٢٣:٤١٢٠:٤٢:٢٠٢١:٠٣:٥٠٠٠:٢٩:٢٣
١٩ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٦:٢٧٠٦:٠٥:٠٦١٣:٢٣:٥٢٢٠:٤٢:٥٠٢١:٠٤:٢٢٠٠:٢٩:٣٠
٢٠ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٦:٠٩٠٦:٠٥:٠٠١٣:٢٤:٠٤٢٠:٤٣:١٩٢١:٠٤:٥٢٠٠:٢٩:٣٧
٢١ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٥:٥٤٠٦:٠٤:٥٥١٣:٢٤:١٧٢٠:٤٣:٤٧٢١:٠٥:٢١٠٠:٢٩:٤٥
٢٢ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٥:٤٢٠٦:٠٤:٥٣١٣:٢٤:٢٩٢٠:٤٤:١٤٢١:٠٥:٤٩٠٠:٢٩:٥٣
٢٣ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٥:٣٢٠٦:٠٤:٥٢١٣:٢٤:٤٢٢٠:٤٤:٣٩٢١:٠٦:١٥٠٠:٣٠:٠٢
٢٤ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٥:٢٥٠٦:٠٤:٥٣١٣:٢٤:٥٤٢٠:٤٥:٠٣٢١:٠٦:٤٠٠٠:٣٠:١٢
٢٥ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٥:٢٠٠٦:٠٤:٥٥١٣:٢٥:٠٧٢٠:٤٥:٢٥٢١:٠٧:٠٣٠٠:٣٠:٢٢
٢٦ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٥:١٨٠٦:٠٤:٥٩١٣:٢٥:٢٠٢٠:٤٥:٤٦٢١:٠٧:٢٤٠٠:٣٠:٣٣
٢٧ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٥:١٩٠٦:٠٥:٠٥١٣:٢٥:٣٣٢٠:٤٦:٠٥٢١:٠٧:٤٤٠٠:٣٠:٤٤
٢٨ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٥:٢٣٠٦:٠٥:١٢١٣:٢٥:٤٦٢٠:٤٦:٢٣٢١:٠٨:٠٢٠٠:٣٠:٥٦
٢٩ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٥:٢٩٠٦:٠٥:٢١١٣:٢٥:٥٩٢٠:٤٦:٣٩٢١:٠٨:١٩٠٠:٣١:٠٨
٣٠ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٥:٣٧٠٦:٠٥:٣٢١٣:٢٦:١٢٢٠:٤٦:٥٤٢١:٠٨:٣٣٠٠:٣١:٢١
٣١ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٥:٤٩٠٦:٠٥:٤٤١٣:٢٦:٢٥٢٠:٤٧:٠٧٢١:٠٨:٤٦٠٠:٣١:٣٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٠٠ - ١٤٠٠ شهر کشاورز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٠ شمسی شهر کشاورز شهر کشاورز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٠ شمسی شهر کشاورز شهر کشاورز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کشاورز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کشاورز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کشاورز

کشاورز شهری در بخش کشاورز شهرستان شاهین‌دژ استان آذربایجان غربی است

شهر کشاورز در ویکیپدیا

شهر کشاورز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کشاورز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کشاورز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کشاورز بر روی نقشه

شهر کشاورز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کشاورز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کشاورز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کشاورز
اوقات شرعی خرداد ٠٠ شهر کشاورز + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٢ شهر کشاورز + دانلود
اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ شهر کشاورز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر کشاورز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٢ شهر کشاورز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کشاورز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کشاورز رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق کشاورز
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کشاورز ماه رمضان ١ / ١٤٠١
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کشاورز
افق شرعی خرداد ٠٠ / ١٤٠٠ کشاورز دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کشاورز
زمان پخش اذان مستقیم به افق کشاورز
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ کشاورز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کشاورز ماه رمضان ١ / ١٤٠١

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کشاورز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو