جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کشاورز

شاهین دژ | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز کشاورز

اذان صبح: ٠٥:٠٤:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٢٠
اذان ظهر: ١٣:٢٩:٣٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٤٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٢:٢٤

چهارشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٩
٢٢ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١٢ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کشاورز (شهرستان شاهین دژ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ مرداد ٩٩ شهر کشاورز)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر کشاورز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کشاورز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی

پرمودا باترا
برای پدران دارا و توانگر، به دست آوردن دارایی زیاد، آسان‌تر از پرورش پسران خوب است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کشاورز

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کشاورز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کشاورز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کشاورز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کشاورز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کشاورز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٥٢:٠٢١٣:٢٤:٥٢١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:١٣٠٠:٣٩:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٥٠:٤٠١٣:٢٤:٣٧١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٠٨٠٠:٣٩:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٩:١٩١٣:٢٤:٢٣٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٠٣٠٠:٣٨:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٧:٥٨١٣:٢٤:٠٩٢٠:٠٠:٥٧٢٠:١٩:٥٩٠٠:٣٨:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٦:٣٨١٣:٢٣:٥٦٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٣٨:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:١٨٠٦:٤٥:١٩١٣:٢٣:٤٣٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢١:٤٩٠٠:٣٧:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٤١٠٦:٤٤:٠١١٣:٢٣:٣٠٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٣٧:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٠٥٠٦:٤٢:٤٣١٣:٢٣:١٨٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:٤١٠٠:٣٦:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٤١:٢٧١٣:٢٣:٠٦٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٣٦:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٤٠:١١١٣:٢٢:٥٤٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٣٦:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٨:٥٦١٣:٢٢:٤٤٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٦:٢٨٠٠:٣٥:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣٧:٤٢١٣:٢٢:٣٣٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٣٥:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:١١٠٦:٣٦:٢٩١٣:٢٢:٢٣٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:١٩٠٠:٣٥:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣٥:١٦١٣:٢٢:١٤٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:١٥٠٠:٣٤:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٣٤:٠٥١٣:٢٢:٠٥٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:١١٠٠:٣٤:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٣٢:٥٥١٣:٢١:٥٦٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٠٧٠٠:٣٤:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٣١:٤٦١٣:٢١:٤٨٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٣٣:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٣٠:٣٨١٣:٢١:٤١٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٣٣:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٩:٣٢١٣:٢١:٣٤٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٣٣:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٨:٢٦١٣:٢١:٢٨٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٤:٥١٠٠:٣٣:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:١٠٠٦:٢٧:٢٢١٣:٢١:٢٢٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٤٧٠٠:٣٢:٥٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٢٦:١٨١٣:٢١:١٧٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:٤٣٠٠:٣٢:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٩٠٦:٢٥:١٦١٣:٢١:١٢٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٣٢:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٢٤:١٦١٣:٢١:٠٨٢٠:١٨:٣٤٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٣٢:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٢٣:١٦١٣:٢١:٠٥٢٠:١٩:٢٦٢٠:٣٩:٣٠٠٠:٣١:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:١١٠٦:٢٢:١٨١٣:٢١:٠٢٢٠:٢٠:١٨٢٠:٤٠:٢٥٠٠:٣١:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥١٠٦:٢١:٢٢١٣:٢١:٠٠٢٠:٢١:١٠٢٠:٤١:٢١٠٠:٣١:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٣٢٠٦:٢٠:٢٦١٣:٢٠:٥٨٢٠:٢٢:٠١٢٠:٤٢:١٥٠٠:٣١:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٩:٣٢١٣:٢٠:٥٧٢٠:٢٢:٥٣٢٠:٤٣:١٠٠٠:٣٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کشاورز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کشاورز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کشاورز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کشاورز

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر کشاورز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کشاورز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کشاورز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر کشاورز

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر کشاورز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر کشاورز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر کشاورز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کشاورز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کشاورز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر کشاورز

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر کشاورز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کشاورز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر کشاورز

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر کشاورز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر کشاورز شهر کشاورز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر کشاورز شهر کشاورز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کشاورز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کشاورز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کشاورز

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر کشاورز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کشاورز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کشاورز

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٢٢:٢٦١٣:٣١:٠٥٢٠:٣٩:١٩٢١:٠٠:٠٠٠٠:٣٩:٥٧
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٢٣:١١١٣:٣١:٠٧٢٠:٣٨:٣٦٢٠:٥٩:١٤٠٠:٤٠:١١
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٥٠٦:٢٣:٥٨١٣:٣١:٠٨٢٠:٣٧:٥٢٢٠:٥٨:٢٧٠٠:٤٠:٢٣
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٢٤:٤٤١٣:٣١:٠٩٢٠:٣٧:٠٦٢٠:٥٧:٣٨٠٠:٤٠:٣٥
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٢٥:٣١١٣:٣١:٠٩٢٠:٣٦:١٨٢٠:٥٦:٤٧٠٠:٤٠:٤٧
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٥٠٦:٢٦:١٨١٣:٣١:٠٨٢٠:٣٥:٢٩٢٠:٥٥:٥٥٠٠:٤٠:٥٧
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٢٧:٠٦١٣:٣١:٠٧٢٠:٣٤:٣٩٢٠:٥٥:٠١٠٠:٤١:٠٨
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٢٧:٥٤١٣:٣١:٠٥٢٠:٣٣:٤٦٢٠:٥٤:٠٥٠٠:٤١:١٧
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٨:٤٢١٣:٣١:٠٢٢٠:٣٢:٥٣٢٠:٥٣:٠٨٠٠:٤١:٢٦
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٢٩:٣٠١٣:٣٠:٥٩٢٠:٣١:٥٨٢٠:٥٢:١٠٠٠:٤١:٣٥
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:١٢٠٦:٣٠:١٩١٣:٣٠:٥٥٢٠:٣١:٠١٢٠:٥١:١٠٠٠:٤١:٤٢
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٣١:٠٧١٣:٣٠:٥١٢٠:٣٠:٠٣٢٠:٥٠:٠٩٠٠:٤١:٥٠
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٣١:٥٦١٣:٣٠:٤٦٢٠:٢٩:٠٤٢٠:٤٩:٠٧٠٠:٤١:٥٦
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٣٢:٤٥١٣:٣٠:٤٠٢٠:٢٨:٠٣٢٠:٤٨:٠٣٠٠:٤٢:٠٢
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٣٣:٣٤١٣:٣٠:٣٤٢٠:٢٧:٠٢٢٠:٤٦:٥٨٠٠:٤٢:٠٧
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٢٠٦:٣٤:٢٣١٣:٣٠:٢٧٢٠:٢٥:٥٨٢٠:٤٥:٥١٠٠:٤٢:١١
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٣٥:١٣١٣:٣٠:٢٠٢٠:٢٤:٥٤٢٠:٤٤:٤٤٠٠:٤٢:١٥
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٣٦:٠٢١٣:٣٠:١٢٢٠:٢٣:٤٨٢٠:٤٣:٣٥٠٠:٤٢:١٨
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٣٦:٥٢١٣:٣٠:٠٣٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤٢:٢٥٠٠:٤٢:٢١
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٣٧:٤١١٣:٢٩:٥٤٢٠:٢١:٣٤٢٠:٤١:١٤٠٠:٤٢:٢٢
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:١١٠٦:٣٨:٣١١٣:٢٩:٤٥٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٤٢:٢٤
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٩:٢٠١٣:٢٩:٣٤٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٨:٤٨٠٠:٤٢:٢٤
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٤٠:١٠١٣:٢٩:٢٤٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٤٢:٢٤
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٤٠:٥٩١٣:٢٩:١٢٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٦:١٩٠٠:٤٢:٢٣
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٤١:٤٩١٣:٢٩:٠١٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٤٢:٢١
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٤٢:٣٩١٣:٢٨:٤٨٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٤٢:١٩
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:١٥٠٦:٤٣:٢٨١٣:٢٨:٣٥٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٤٢:١٦
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٢٥٠٦:٤٤:١٨١٣:٢٨:٢٢٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٠٨٠٠:٤٢:١٣
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٤٠٦:٤٥:٠٧١٣:٢٨:٠٨٢٠:١٠:٣٤٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٤٢:٠٨
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٣٠٦:٤٥:٥٧١٣:٢٧:٥٤٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:٢٧٠٠:٤٢:٠٤
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٥١٠٦:٤٦:٤٦١٣:٢٧:٣٩٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٠٥٠٠:٤١:٥٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کشاورز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کشاورز شهر کشاورز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کشاورز شهر کشاورز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کشاورز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کشاورز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کشاورز

کشاورز شهری در بخش کشاورز شهرستان شاهین‌دژ استان آذربایجان غربی است

شهر کشاورز در ویکیپدیا

شهر کشاورز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کشاورز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کشاورز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کشاورز بر روی نقشه

شهر کشاورز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کشاورز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کشاورز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کشاورز
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر کشاورز + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر کشاورز + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر کشاورز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کشاورز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کشاورز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کشاورز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کشاورز رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کشاورز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کشاورز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کشاورز
زمان پخش اذان مستقیم به افق کشاورز
زمان پخش اذان آنلاین به افق کشاورز
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کشاورز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کشاورز
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کشاورز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کشاورز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو