جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کشاورز

شاهین دژ | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز کشاورز


اذان صبح: ٠٦:٠٤:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٢:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٣١
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:٢٩
اذان مغرب: ١٨:٠٠:١٨
نیمه شب: ٢٣:٥٢:١٣

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کشاورز (شهرستان شاهین دژ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر کشاورز)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر کشاورز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کشاورز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل فارسی
هر سخن جایی و هر نكته مقامی دارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کشاورز

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کشاورز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کشاورز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کشاورز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کشاورز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کشاورز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٨:٣٨١٣:٢٢:٤١٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٣٥:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٧:٢٥١٣:٢٢:٣١٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٣٥:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٣٦:١٢١٣:٢٢:٢٢٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٣٤٠٠:٣٥:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٧٠٦:٣٥:٠٠١٣:٢٢:١٢٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٣٠٠٠:٣٤:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٣٣:٤٩١٣:٢٢:٠٤٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٣٤:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:١٣٠٦:٣٢:٣٩١٣:٢١:٥٥٢٠:١١:٤٦٢٠:٣١:٢٢٠٠:٣٤:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٣١:٣١١٣:٢١:٤٨٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:١٩٠٠:٣٣:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:١٤٠٦:٣٠:٢٣١٣:٢١:٤٠٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:١٥٠٠:٣٣:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٩:١٧١٣:٢١:٣٤٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٤:١١٠٠:٣٣:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٨:١١١٣:٢١:٢٨٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٣٣:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٧:٠٧١٣:٢١:٢٢٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٣٢:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢٦:٠٤١٣:٢١:١٧٢٠:١٧:٠٣٢٠:٣٦:٥٨٠٠:٣٢:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٢٥:٠٣١٣:٢١:١٢٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٣٢:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٢٤:٠٢١٣:٢١:٠٨٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٨:٤٩٠٠:٣٢:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٤٠٦:٢٣:٠٣١٣:٢١:٠٥٢٠:١٩:٣٩٢٠:٣٩:٤٤٠٠:٣١:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٢٢:٠٥١٣:٢١:٠٢٢٠:٢٠:٣١٢٠:٤٠:٣٩٠٠:٣١:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٢١:٠٩١٣:٢١:٠٠٢٠:٢١:٢٣٢٠:٤١:٣٤٠٠:٣١:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:١٤٠٦:٢٠:١٤١٣:٢٠:٥٨٢٠:٢٢:١٤٢٠:٤٢:٢٩٠٠:٣١:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٩:٢٠١٣:٢٠:٥٧٢٠:٢٣:٠٥٢٠:٤٣:٢٣٠٠:٣٠:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٨:٢٨١٣:٢٠:٥٧٢٠:٢٣:٥٦٢٠:٤٤:١٧٠٠:٣٠:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٧:٣٧١٣:٢٠:٥٧٢٠:٢٤:٤٦٢٠:٤٥:١١٠٠:٣٠:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١٣٠٦:١٦:٤٧١٣:٢٠:٥٨٢٠:٢٥:٣٧٢٠:٤٦:٠٥٠٠:٣٠:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١٦:٠٠١٣:٢٠:٥٩٢٠:٢٦:٢٦٢٠:٤٦:٥٨٠٠:٣٠:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٥٢٠٦:١٥:١٣١٣:٢١:٠١٢٠:٢٧:١٦٢٠:٤٧:٥٠٠٠:٣٠:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٤٤٠٦:١٤:٢٩١٣:٢١:٠٣٢٠:٢٨:٠٥٢٠:٤٨:٤٣٠٠:٢٩:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٣٨٠٦:١٣:٤٦١٣:٢١:٠٦٢٠:٢٨:٥٣٢٠:٤٩:٣٤٠٠:٢٩:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٣٣٠٦:١٣:٠٤١٣:٢١:١٠٢٠:٢٩:٤١٢٠:٥٠:٢٥٠٠:٢٩:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٣٠٠٦:١٢:٢٤١٣:٢١:١٤٢٠:٣٠:٢٩٢٠:٥١:١٦٠٠:٢٩:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٢٩٠٦:١١:٤٦١٣:٢١:١٨٢٠:٣١:١٦٢٠:٥٢:٠٦٠٠:٢٩:٢٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٣٠٠٦:١١:٠٩١٣:٢١:٢٣٢٠:٣٢:٠٢٢٠:٥٢:٥٥٠٠:٢٩:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کشاورز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کشاورز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کشاورز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کشاورز

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر کشاورز

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر کشاورز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کشاورز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر کشاورز

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:٠٤:٥٤٠٧:٣٦:١٩١٢:٢٥:٥٥١٧:١٥:٣٥١٧:٣٦:١٤٢٣:٤٠:٢٥
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:٠٥:١٥٠٧:٣٦:٣٨١٢:٢٦:٢٥١٧:١٦:١٧١٧:٣٦:٥٥٢٣:٤٠:٥٦
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:٠٥:٣٥٠٧:٣٦:٥٤١٢:٢٦:٥٤١٧:١٧:٠٠١٧:٣٧:٣٧٢٣:٤١:٢٦
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:٠٥:٥٢٠٧:٣٧:٠٨١٢:٢٧:٢٣١٧:١٧:٤٤١٧:٣٨:٢٠٢٣:٤١:٥٦
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:٠٦:٠٩٠٧:٣٧:٢١١٢:٢٧:٥٢١٧:١٨:٢٩١٧:٣٩:٠٥٢٣:٤٢:٢٦
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:٠٦:٢٣٠٧:٣٧:٣١١٢:٢٨:٢٠١٧:١٩:١٦١٧:٣٩:٥٠٢٣:٤٢:٥٦
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:٠٦:٣٦٠٧:٣٧:٣٩١٢:٢٨:٤٨١٧:٢٠:٠٥١٧:٤٠:٣٧٢٣:٤٣:٢٦
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:٠٦:٤٧٠٧:٣٧:٤٦١٢:٢٩:١٥١٧:٢٠:٥٤١٧:٤١:٢٥٢٣:٤٣:٥٥
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:٠٦:٥٧٠٧:٣٧:٥٠١٢:٢٩:٤٣١٧:٢١:٤٥١٧:٤٢:١٥٢٣:٤٤:٢٥
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:٠٧:٠٥٠٧:٣٧:٥٣١٢:٣٠:٠٩١٧:٢٢:٣٧١٧:٤٣:٠٥٢٣:٤٤:٥٤
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:٠٧:١١٠٧:٣٧:٥٣١٢:٣٠:٣٦١٧:٢٣:٢٩١٧:٤٣:٥٦٢٣:٤٥:٢٢
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:٠٧:١٥٠٧:٣٧:٥١١٢:٣١:٠١١٧:٢٤:٢٣١٧:٤٤:٤٨٢٣:٤٥:٥٠
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:٠٧:١٨٠٧:٣٧:٤٧١٢:٣١:٢٧١٧:٢٥:١٨١٧:٤٥:٤١٢٣:٤٦:١٨
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:٠٧:١٨٠٧:٣٧:٤٢١٢:٣١:٥١١٧:٢٦:١٤١٧:٤٦:٣٥٢٣:٤٦:٤٦
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:٠٧:١٨٠٧:٣٧:٣٤١٢:٣٢:١٦١٧:٢٧:١١١٧:٤٧:٣٠٢٣:٤٧:١٣
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:٠٧:١٥٠٧:٣٧:٢٤١٢:٣٢:٣٩١٧:٢٨:٠٨١٧:٤٨:٢٥٢٣:٤٧:٣٩
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:٠٧:١٠٠٧:٣٧:١٢١٢:٣٣:٠٢١٧:٢٩:٠٧١٧:٤٩:٢٢٢٣:٤٨:٠٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:٠٧:٠٤٠٧:٣٦:٥٨١٢:٣٣:٢٥١٧:٣٠:٠٦١٧:٥٠:١٩٢٣:٤٨:٣١
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:٠٦:٥٦٠٧:٣٦:٤٣١٢:٣٣:٤٦١٧:٣١:٠٦١٧:٥١:١٦٢٣:٤٨:٥٦
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:٠٦:٤٦٠٧:٣٦:٢٥١٢:٣٤:٠٧١٧:٣٢:٠٦١٧:٥٢:١٤٢٣:٤٩:٢٠
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:٠٦:٣٥٠٧:٣٦:٠٥١٢:٣٤:٢٨١٧:٣٣:٠٧١٧:٥٣:١٣٢٣:٤٩:٤٤
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:٠٦:٢١٠٧:٣٥:٤٤١٢:٣٤:٤٨١٧:٣٤:٠٩١٧:٥٤:١٣٢٣:٥٠:٠٨
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:٠٦:٠٦٠٧:٣٥:٢٠١٢:٣٥:٠٧١٧:٣٥:١١١٧:٥٥:١٣٢٣:٥٠:٣٠
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:٠٥:٤٩٠٧:٣٤:٥٥١٢:٣٥:٢٥١٧:٣٦:١٤١٧:٥٦:١٣٢٣:٥٠:٥٢
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:٠٥:٣٠٠٧:٣٤:٢٧١٢:٣٥:٤٣١٧:٣٧:١٧١٧:٥٧:١٤٢٣:٥١:١٤
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:٠٥:١٠٠٧:٣٣:٥٨١٢:٣٦:٠٠١٧:٣٨:٢١١٧:٥٨:١٥٢٣:٥١:٣٤
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:٠٤:٤٧٠٧:٣٣:٢٧١٢:٣٦:١٦١٧:٣٩:٢٥١٧:٥٩:١٦٢٣:٥١:٥٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:٠٤:٢٣٠٧:٣٢:٥٤١٢:٣٦:٣١١٧:٤٠:٢٩١٨:٠٠:١٨٢٣:٥٢:١٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:٠٣:٥٧٠٧:٣٢:١٩١٢:٣٦:٤٦١٧:٤١:٣٤١٨:٠١:١٩٢٣:٥٢:٣٢
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠٣:٣٠٠٧:٣١:٤٢١٢:٣٧:٠٠١٧:٤٢:٣٨١٨:٠٢:٢٢٢٣:٥٢:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر کشاورز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کشاورز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کشاورز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کشاورز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کشاورز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر کشاورز

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر کشاورز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کشاورز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر کشاورز

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:٣٠٠٧:٣٤:٢٧١٢:٣٥:٤٣١٧:٣٧:١٧١٧:٥٧:١٤٢٣:٥١:١٤
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:١٠٠٧:٣٣:٥٨١٢:٣٦:٠٠١٧:٣٨:٢١١٧:٥٨:١٥٢٣:٥١:٣٤
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٤:٤٧٠٧:٣٣:٢٧١٢:٣٦:١٦١٧:٣٩:٢٥١٧:٥٩:١٦٢٣:٥١:٥٤
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٤:٢٣٠٧:٣٢:٥٤١٢:٣٦:٣١١٧:٤٠:٢٩١٨:٠٠:١٨٢٣:٥٢:١٣
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٥٧٠٧:٣٢:١٩١٢:٣٦:٤٦١٧:٤١:٣٤١٨:٠١:١٩٢٣:٥٢:٣٢
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٣٠٠٧:٣١:٤٢١٢:٣٧:٠٠١٧:٤٢:٣٨١٨:٠٢:٢٢٢٣:٥٢:٤٩
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٠٠٧:٣١:٠٤١٢:٣٧:١٢١٧:٤٣:٤٣١٨:٠٣:٢٤٢٣:٥٣:٠٦
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٢٩٠٧:٣٠:٢٤١٢:٣٧:٢٥١٧:٤٤:٤٨١٨:٠٤:٢٦٢٣:٥٣:٢٢
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٥٦٠٧:٢٩:٤٢١٢:٣٧:٣٦١٧:٤٥:٥٣١٨:٠٥:٢٩٢٣:٥٣:٣٧
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٢١٠٧:٢٨:٥٨١٢:٣٧:٤٧١٧:٤٦:٥٨١٨:٠٦:٣١٢٣:٥٣:٥٢
١١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٤٥٠٧:٢٨:١٣١٢:٣٧:٥٦١٧:٤٨:٠٣١٨:٠٧:٣٣٢٣:٥٤:٠٥
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٠٧٠٧:٢٧:٢٦١٢:٣٨:٠٥١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٨:٣٦٢٣:٥٤:١٨
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٢٧٠٧:٢٦:٣٨١٢:٣٨:١٣١٧:٥٠:١٤١٨:٠٩:٣٨٢٣:٥٤:٢٩
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤٥٠٧:٢٥:٤٧١٢:٣٨:٢٠١٧:٥١:١٨١٨:١٠:٤١٢٣:٥٤:٤٠
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٢٠٧:٢٤:٥٦١٢:٣٨:٢٧١٧:٥٢:٢٣١٨:١١:٤٣٢٣:٥٤:٥٠
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٧٠٧:٢٤:٠٢١٢:٣٨:٣٢١٧:٥٣:٢٨١٨:١٢:٤٥٢٣:٥٤:٥٩
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٠٠٧:٢٣:٠٨١٢:٣٨:٣٧١٧:٥٤:٣٣١٨:١٣:٤٧٢٣:٥٥:٠٧
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٢٠٧:٢٢:١١١٢:٣٨:٤١١٧:٥٥:٣٧١٨:١٤:٤٩٢٣:٥٥:١٥
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٢٠٧:٢١:١٤١٢:٣٨:٤٤١٧:٥٦:٤١١٨:١٥:٥١٢٣:٥٥:٢١
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠١٠٧:٢٠:١٤١٢:٣٨:٤٦١٧:٥٧:٤٥١٨:١٦:٥٣٢٣:٥٥:٢٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٨٠٧:١٩:١٤١٢:٣٨:٤٨١٧:٥٨:٤٩١٨:١٧:٥٤٢٣:٥٥:٣١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٣٠٧:١٨:١٢١٢:٣٨:٤٨١٧:٥٩:٥٣١٨:١٨:٥٥٢٣:٥٥:٣٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٧٠٧:١٧:٠٩١٢:٣٨:٤٨١٨:٠٠:٥٦١٨:١٩:٥٦٢٣:٥٥:٣٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٠٠٧:١٦:٠٥١٢:٣٨:٤٨١٨:٠١:٥٩١٨:٢٠:٥٧٢٣:٥٥:٤٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢١٠٧:١٤:٥٩١٢:٣٨:٤٦١٨:٠٣:٠٢١٨:٢١:٥٨٢٣:٥٥:٤١
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢١٠٧:١٣:٥٢١٢:٣٨:٤٤١٨:٠٤:٠٥١٨:٢٢:٥٩٢٣:٥٥:٤٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٩٠٧:١٢:٤٤١٢:٣٨:٤١١٨:٠٥:٠٧١٨:٢٣:٥٩٢٣:٥٥:٤٢
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٦٠٧:١١:٣٥١٢:٣٨:٣٧١٨:٠٦:٠٩١٨:٢٤:٥٩٢٣:٥٥:٤٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٢٠٧:١٠:٢٥١٢:٣٨:٣٣١٨:٠٧:١١١٨:٢٥:٥٩٢٣:٥٥:٣٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٦٠٧:٠٩:١٤١٢:٣٨:٢٨١٨:٠٨:١٣١٨:٢٦:٥٨٢٣:٥٥:٣٦

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کشاورز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر کشاورز شهر کشاورز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر کشاورز شهر کشاورز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کشاورز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کشاورز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کشاورز

کشاورز شهری در بخش کشاورز شهرستان شاهین‌دژ استان آذربایجان غربی است

شهر کشاورز در ویکیپدیا

شهر کشاورز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کشاورز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کشاورز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کشاورز بر روی نقشه

شهر کشاورز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کشاورز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کشاورز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کشاورز
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر کشاورز + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر کشاورز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کشاورز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کشاورز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کشاورز رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق کشاورز
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کشاورز دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کشاورز دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کشاورز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کشاورز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ کشاورز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کشاورز
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کشاورز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کشاورز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو