جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کشارچمردان

کهورستان | خمیر | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز کشارچمردان

اذان صبح: ٠٤:٢٠:٥١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٦:٥٦
اذان ظهر: ١١:٣٦:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:٣٦:٣٦
اذان مغرب: ١٧:٥٣:٠٥
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٨:٥٨

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کشارچمردان (شهرستان خمیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای کشارچمردان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای کشارچمردان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کشارچمردان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

حضرت محمد (ص)
اگر ده نفر از یهودیان به من ایمان آورده بودند، تمام یهودیان به من ایمان می‌آوردند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کشارچمردان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کشارچمردان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کشارچمردان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کشارچمردان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کشارچمردان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کشارچمردان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢١:٥٧١٢:٤٦:٠٧١٩:١٠:٤١١٩:٢٧:٣٦٠٠:٠٦:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٠:٥٧١٢:٤٥:٥٣١٩:١١:١٣١٩:٢٨:١٠٠٠:٠٥:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٠:٣١٠٦:١٩:٥٨١٢:٤٥:٣٩١٩:١١:٤٥١٩:٢٨:٤٣٠٠:٠٥:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٩:٢٢٠٦:١٨:٥٩١٢:٤٥:٢٦١٩:١٢:١٧١٩:٢٩:١٧٠٠:٠٥:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٨:١٢٠٦:١٨:٠١١٢:٤٥:١٣١٩:١٢:٤٩١٩:٢٩:٥٠٠٠:٠٤:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٧:٠٣٠٦:١٧:٠٣١٢:٤٥:٠٠١٩:١٣:٢١١٩:٣٠:٢٤٠٠:٠٤:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٥:٥٥٠٦:١٦:٠٦١٢:٤٤:٤٨١٩:١٣:٥٣١٩:٣٠:٥٩٠٠:٠٤:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٥:١٠١٢:٤٤:٣٦١٩:١٤:٢٦١٩:٣١:٣٣٠٠:٠٤:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٤:١٥١٢:٤٤:٢٤١٩:١٤:٥٨١٩:٣٢:٠٧٠٠:٠٣:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٣:٢٠١٢:٤٤:١٣١٩:١٥:٣١١٩:٣٢:٤٢٠٠:٠٣:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٢:٢٦١٢:٤٤:٠٣١٩:١٦:٠٤١٩:٣٣:١٧٠٠:٠٣:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١١:٣٣١٢:٤٣:٥٣١٩:١٦:٣٧١٩:٣٣:٥٢٠٠:٠٢:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٠:٤١١٢:٤٣:٤٤١٩:١٧:١٠١٩:٣٤:٢٧٠٠:٠٢:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:١٣٠٦:٠٩:٤٩١٢:٤٣:٣٥١٩:١٧:٤٣١٩:٣٥:٠٢٠٠:٠٢:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٠٨:٥٩١٢:٤٣:٢٦١٩:١٨:١٦١٩:٣٥:٣٧٠٠:٠٢:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٠٨:٠٩١٢:٤٣:١٨١٩:١٨:٥٠١٩:٣٦:١٣٠٠:٠١:٥٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٧:٢١١٢:٤٣:١١١٩:١٩:٢٣١٩:٣٦:٤٩٠٠:٠١:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠٦:٣٣١٢:٤٣:٠٤١٩:١٩:٥٧١٩:٣٧:٢٥٠٠:٠١:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٠٥:٤٦١٢:٤٢:٥٨١٩:٢٠:٣١١٩:٣٨:٠١٠٠:٠١:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٥:٠١١٢:٤٢:٥٢١٩:٢١:٠٥١٩:٣٨:٣٧٠٠:٠١:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٤:١٦١٢:٤٢:٤٧١٩:٢١:٣٩١٩:٣٩:١٣٠٠:٠٠:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٣:٣٢١٢:٤٢:٤٢١٩:٢٢:١٣١٩:٣٩:٥٠٠٠:٠٠:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٢:٥٠١٢:٤٢:٣٨١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٠:٢٦٠٠:٠٠:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٢:٠٨١٢:٤٢:٣٥١٩:٢٣:٢٢١٩:٤١:٠٣٠٠:٠٠:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠١:٢٨١٢:٤٢:٣٢١٩:٢٣:٥٦١٩:٤١:٣٩٠٠:٠٠:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٠:٤٩١٢:٤٢:٣٠١٩:٢٤:٣١١٩:٤٢:١٦٠٠:٠٠:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٠:١١١٢:٤٢:٢٨١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٢:٥٢٢٣:٥٩:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٥٠٠٥:٥٩:٣٤١٢:٤٢:٢٧١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٣:٢٩٢٣:٥٩:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٠١٠٥:٥٨:٥٨١٢:٤٢:٢٦١٩:٢٦:١٤١٩:٤٤:٠٦٢٣:٥٩:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کشارچمردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کشارچمردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کشارچمردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کشارچمردان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای کشارچمردان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کشارچمردان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کشارچمردان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای کشارچمردان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای کشارچمردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای کشارچمردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای کشارچمردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کشارچمردان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کشارچمردان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کشارچمردان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای کشارچمردان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کشارچمردان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کشارچمردان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای کشارچمردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کشارچمردان روستای کشارچمردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کشارچمردان روستای کشارچمردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کشارچمردان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کشارچمردان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کشارچمردان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کشارچمردان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کشارچمردان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کشارچمردان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٢٠٥:٣٤:٣٩١١:٣٨:٤٢١٧:٤٢:٢٠١٧:٥٨:٤٩٢٣:٠٠:٣٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٢٠٥:٣٥:٠٦١١:٣٨:٢١١٧:٤١:١١١٧:٥٧:٤٠٢٣:٠٠:١٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٢٠٥:٣٥:٣٣١١:٣٨:٠٠١٧:٤٠:٠٢١٧:٥٦:٣١٢٢:٥٩:٥٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٣٦:٠١١١:٣٧:٣٩١٧:٣٨:٥٣١٧:٥٥:٢٢٢٢:٥٩:٣٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢١٠٥:٣٦:٢٨١١:٣٧:١٨١٧:٣٧:٤٥١٧:٥٤:١٤٢٢:٥٩:١٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥١٠٥:٣٦:٥٦١١:٣٦:٥٨١٧:٣٦:٣٦١٧:٥٣:٠٥٢٢:٥٨:٥٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٣٧:٢٤١١:٣٦:٣٨١٧:٣٥:٢٨١٧:٥١:٥٧٢٢:٥٨:٣٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٠٠٥:٣٧:٥٢١١:٣٦:١٨١٧:٣٤:٢٠١٧:٥٠:٥٠٢٢:٥٨:٢٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٩٠٥:٣٨:٢٠١١:٣٥:٥٨١٧:٣٣:١٢١٧:٤٩:٤٢٢٢:٥٨:٠٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٣٨:٤٨١١:٣٥:٣٩١٧:٣٢:٠٥١٧:٤٨:٣٥٢٢:٥٧:٤١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٧٠٥:٣٩:١٧١١:٣٥:١٩١٧:٣٠:٥٨١٧:٤٧:٢٩٢٢:٥٧:٢٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٣٩:٤٦١١:٣٥:٠٠١٧:٢٩:٥٢١٧:٤٦:٢٢٢٢:٥٧:٠٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٦٠٥:٤٠:١٥١١:٣٤:٤٢١٧:٢٨:٤٥١٧:٤٥:١٧٢٢:٥٦:٤٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٤٠:٤٥١١:٣٤:٢٤١٧:٢٧:٤٠١٧:٤٤:١٢٢٢:٥٦:٢٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٤٠٥:٤١:١٤١١:٣٤:٠٦١٧:٢٦:٣٤١٧:٤٣:٠٧٢٢:٥٦:٠٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٤١:٤٥١١:٣٣:٤٩١٧:٢٥:٣٠١٧:٤٢:٠٣٢٢:٥٥:٥١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٣٠٥:٤٢:١٥١١:٣٣:٣٢١٧:٢٤:٢٦١٧:٤٠:٥٩٢٢:٥٥:٣٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٤٢:٤٦١١:٣٣:١٥١٧:٢٣:٢٢١٧:٣٩:٥٦٢٢:٥٥:١٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٢٠٥:٤٣:١٧١١:٣٢:٥٩١٧:٢٢:١٩١٧:٣٨:٥٤٢٢:٥٥:٠٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٤٣:٤٩١١:٣٢:٤٤١٧:٢١:١٦١٧:٣٧:٥٣٢٢:٥٤:٤٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٢٠٥:٤٤:٢١١١:٣٢:٢٩١٧:٢٠:١٥١٧:٣٦:٥٢٢٢:٥٤:٢٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٤٤:٥٣١١:٣٢:١٥١٧:١٩:١٣١٧:٣٥:٥٢٢٢:٥٤:١٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٢٠٥:٤٥:٢٦١١:٣٢:٠١١٧:١٨:١٣١٧:٣٤:٥٢٢٢:٥٣:٥٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٤٥:٥٩١١:٣١:٤٧١٧:١٧:١٣١٧:٣٣:٥٤٢٢:٥٣:٤٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٣٠٥:٤٦:٣٣١١:٣١:٣٥١٧:١٦:١٤١٧:٣٢:٥٦٢٢:٥٣:٢٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٤٧:٠٧١١:٣١:٢٢١٧:١٥:١٦١٧:٣١:٥٩٢٢:٥٣:١٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٥٠٥:٤٧:٤١١١:٣١:١١١٧:١٤:١٩١٧:٣١:٠٢٢٢:٥٣:٠٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٦٠٥:٤٨:١٦١١:٣١:٠٠١٧:١٣:٢٢١٧:٣٠:٠٧٢٢:٥٢:٥٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٧٠٥:٤٨:٥١١١:٣٠:٥٠١٧:١٢:٢٦١٧:٢٩:١٣٢٢:٥٢:٣٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٩٠٥:٤٩:٢٧١١:٣٠:٤٠١٧:١١:٣١١٧:٢٨:١٩٢٢:٥٢:٢٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کشارچمردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کشارچمردان روستای کشارچمردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کشارچمردان روستای کشارچمردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کشارچمردان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کشارچمردان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کشارچمردان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کشارچمردان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کشارچمردان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کشارچمردان

روستای کشارچمردان بر روی نقشه

روستای کشارچمردان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کشارچمردان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کشارچمردان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کشارچمردان
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای کشارچمردان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای کشارچمردان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای کشارچمردان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کشارچمردان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کشارچمردان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کشارچمردان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کشارچمردان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کشارچمردان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ کشارچمردان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کشارچمردان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کشارچمردان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کشارچمردان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کشارچمردان
افق شرعی امروز فردا کشارچمردان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کشارچمردان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کشارچمردان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو