جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کشارچمردان

کهورستان | خمیر | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز کشارچمردان


اذان صبح: ٠٥:٠٢:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٢١
اذان ظهر: ١١:٥٩:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٥٧:٣٤
نیمه شب: ٢٣:٢١:٢٠

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کشارچمردان (شهرستان خمیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای کشارچمردان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کشارچمردان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کشارچمردان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

تونی دیویس
انسانیت ذاتی در میان همه ی انسانها در هر زمان و مكانی مشترك است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کشارچمردان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کشارچمردان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کشارچمردان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کشارچمردان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کشارچمردان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کشارچمردان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٣:٠٧١٢:٤٤:١١١٩:١٥:٣٩١٩:٣٢:٥١٠٠:٠٣:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:١٢٠٦:١٢:١٤١٢:٤٤:٠١١٩:١٦:١٢١٩:٣٣:٢٦٠٠:٠٣:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١١:٢١١٢:٤٣:٥٢١٩:١٦:٤٥١٩:٣٤:٠١٠٠:٠٢:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٠:٢٩١٢:٤٣:٤٢١٩:١٧:١٩١٩:٣٤:٣٦٠٠:٠٢:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٠٩:٣٨١٢:٤٣:٣٤١٩:١٧:٥٢١٩:٣٥:١٢٠٠:٠٢:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٠٨:٤٨١٢:٤٣:٢٥١٩:١٨:٢٦١٩:٣٥:٤٧٠٠:٠٢:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٠٧:٥٨١٢:٤٣:١٨١٩:١٨:٥٩١٩:٣٦:٢٣٠٠:٠١:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٧:١٠١٢:٤٣:١٠١٩:١٩:٣٣١٩:٣٦:٥٩٠٠:٠١:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٥١٠٦:٠٦:٢٣١٢:٤٣:٠٤١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٧:٣٥٠٠:٠١:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٥:٣٦١٢:٤٢:٥٧١٩:٢٠:٤١١٩:٣٨:١١٠٠:٠١:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠٤:٥١١٢:٤٢:٥٢١٩:٢١:١٥١٩:٣٨:٤٧٠٠:٠١:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠٤:٠٦١٢:٤٢:٤٧١٩:٢١:٤٩١٩:٣٩:٢٣٠٠:٠٠:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٣:٢٣١٢:٤٢:٤٢١٩:٢٢:٢٣١٩:٣٩:٥٩٠٠:٠٠:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٢:٤١١٢:٤٢:٣٨١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٠:٣٦٠٠:٠٠:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠١:٥٩١٢:٤٢:٣٥١٩:٢٣:٣١١٩:٤١:١٢٠٠:٠٠:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠١:١٩١٢:٤٢:٣٢١٩:٢٤:٠٥١٩:٤١:٤٩٠٠:٠٠:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٠:٤٠١٢:٤٢:٣٠١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٢:٢٥٠٠:٠٠:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٠:٠٢١٢:٤٢:٢٨١٩:٢٥:١٤١٩:٤٣:٠١٢٣:٥٩:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٣٨٠٥:٥٩:٢٦١٢:٤٢:٢٧١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٣:٣٨٢٣:٥٩:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٤٩٠٥:٥٨:٥٠١٢:٤٢:٢٦١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٤:١٤٢٣:٥٩:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٠١٠٥:٥٨:١٦١٢:٤٢:٢٦١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٤:٥١٢٣:٥٩:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٧:٤٢١٢:٤٢:٢٧١٩:٢٧:٣١١٩:٤٥:٢٧٢٣:٥٩:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥٧:١١١٢:٤٢:٢٨١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٦:٠٣٢٣:٥٩:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥٦:٤٠١٢:٤٢:٣٠١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٦:٣٩٢٣:٥٩:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٠٣٠٥:٥٦:١٠١٢:٤٢:٣٣١٩:٢٩:١٢١٩:٤٧:١٥٢٣:٥٩:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٥:٤٢١٢:٤٢:٣٦١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٧:٥١٢٣:٥٩:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٥:١٥١٢:٤٢:٣٩١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٨:٢٧٢٣:٥٩:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٤:٥٠١٢:٤٢:٤٣١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٩:٠٢٢٣:٥٩:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٥٤:٢٥١٢:٤٢:٤٨١٩:٣١:٢٦١٩:٤٩:٣٧٢٣:٥٩:٠٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٤:٠٢١٢:٤٢:٥٣١٩:٣١:٥٩١٩:٥٠:١٢٢٣:٥٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کشارچمردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کشارچمردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کشارچمردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کشارچمردان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کشارچمردان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کشارچمردان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کشارچمردان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کشارچمردان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٥:٢٧٠٦:٣٤:٣٦١١:٥٨:٤٢١٧:٢٣:٠٤١٧:٤٠:٣٤٢٣:١٩:٠٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١٥:١٢٠٦:٣٤:١٢١١:٥٨:٥٤١٧:٢٣:٥٢١٧:٤١:٢٠٢٣:١٩:٢٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١٤:٥٤٠٦:٣٣:٤٨١١:٥٩:٠٥١٧:٢٤:٣٩١٧:٤٢:٠٦٢٣:١٩:٣٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٣:٢٢١١:٥٩:١٦١٧:٢٥:٢٧١٧:٤٢:٥١٢٣:١٩:٥١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:١٤:١٥٠٦:٣٢:٥٥١١:٥٩:٢٦١٧:٢٦:١٤١٧:٤٣:٣٧٢٣:٢٠:٠٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:١٣:٥٣٠٦:٣٢:٢٦١١:٥٩:٣٥١٧:٢٧:٠١١٧:٤٤:٢٢٢٣:٢٠:١٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣١:٥٦١١:٥٩:٤٣١٧:٢٧:٤٧١٧:٤٥:٠٦٢٣:٢٠:٢٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:١٣:٠٥٠٦:٣١:٢٤١١:٥٩:٥٠١٧:٢٨:٣٣١٧:٤٥:٥١٢٣:٢٠:٣٦
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:١٢:٣٩٠٦:٣٠:٥١١١:٥٩:٥٦١٧:٢٩:١٩١٧:٤٦:٣٥٢٣:٢٠:٤٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:١٢:١٢٠٦:٣٠:١٧١٢:٠٠:٠٢١٧:٣٠:٠٥١٧:٤٧:١٩٢٣:٢٠:٥٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:١١:٤٣٠٦:٢٩:٤١١٢:٠٠:٠٦١٧:٣٠:٥٠١٧:٤٨:٠٢٢٣:٢١:٠١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:١١:١٣٠٦:٢٩:٠٤١٢:٠٠:١٠١٧:٣١:٣٥١٧:٤٨:٤٥٢٣:٢١:٠٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:١٠:٤١٠٦:٢٨:٢٦١٢:٠٠:١٣١٧:٣٢:٢٠١٧:٤٩:٢٨٢٣:٢١:١٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:١٠:٠٨٠٦:٢٧:٤٧١٢:٠٠:١٦١٧:٣٣:٠٤١٧:٥٠:١٠٢٣:٢١:١٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٢٧:٠٦١٢:٠٠:١٧١٧:٣٣:٤٨١٧:٥٠:٥٢٢٣:٢١:٢٣
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٢٦:٢٥١٢:٠٠:١٨١٧:٣٤:٣١١٧:٥١:٣٤٢٣:٢١:٢٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٨:٢١٠٦:٢٥:٤٢١٢:٠٠:١٨١٧:٣٥:١٤١٧:٥٢:١٥٢٣:٢١:٢٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٢٤:٥٨١٢:٠٠:١٧١٧:٣٥:٥٧١٧:٥٢:٥٦٢٣:٢١:٣٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٤:١٣١٢:٠٠:١٦١٧:٣٦:٣٩١٧:٥٣:٣٧٢٣:٢١:٣١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٢٣:٢٧١٢:٠٠:١٤١٧:٣٧:٢١١٧:٥٤:١٧٢٣:٢١:٣١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٢٢:٣٩١٢:٠٠:١١١٧:٣٨:٠٣١٧:٥٤:٥٧٢٣:٢١:٣١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٢١:٥١١٢:٠٠:٠٧١٧:٣٨:٤٤١٧:٥٥:٣٧٢٣:٢١:٢٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢١:٠٢١٢:٠٠:٠٣١٧:٣٩:٢٥١٧:٥٦:١٦٢٣:٢١:٢٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٢٠:١٢١١:٥٩:٥٨١٧:٤٠:٠٥١٧:٥٦:٥٥٢٣:٢١:٢٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٠٢:٤٣٠٦:١٩:٢١١١:٥٩:٥٢١٧:٤٠:٤٥١٧:٥٧:٣٤٢٣:٢١:٢٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠١:٥٥٠٦:١٨:٢٩١١:٥٩:٤٦١٧:٤١:٢٥١٧:٥٨:١٢٢٣:٢١:١٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠١:٠٧٠٦:١٧:٣٦١١:٥٩:٣٩١٧:٤٢:٠٤١٧:٥٨:٥٠٢٣:٢١:١٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٠:١٧٠٦:١٦:٤٢١١:٥٩:٣١١٧:٤٢:٤٣١٧:٥٩:٢٧٢٣:٢١:٠٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٩:٢٦٠٦:١٥:٤٨١١:٥٩:٢٣١٧:٤٣:٢١١٨:٠٠:٠٥٢٣:٢٠:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کشارچمردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کشارچمردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کشارچمردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کشارچمردان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کشارچمردان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کشارچمردان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کشارچمردان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کشارچمردان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کشارچمردان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٣٠٦:١٩:٢١١١:٥٩:٥٢١٧:٤٠:٤٥١٧:٥٧:٣٤٢٣:٢١:٢٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:١٨:٢٩١١:٥٩:٤٦١٧:٤١:٢٥١٧:٥٨:١٢٢٣:٢١:١٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٧٠٦:١٧:٣٦١١:٥٩:٣٩١٧:٤٢:٠٤١٧:٥٨:٥٠٢٣:٢١:١٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٧٠٦:١٦:٤٢١١:٥٩:٣١١٧:٤٢:٤٣١٧:٥٩:٢٧٢٣:٢١:٠٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:١٥:٤٨١١:٥٩:٢٣١٧:٤٣:٢١١٨:٠٠:٠٥٢٣:٢٠:٥٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:١٤:٥٢١١:٥٩:١٤١٧:٤٣:٥٩١٨:٠٠:٤١٢٣:٢٠:٥٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤١٠٦:١٣:٥٦١١:٥٩:٠٥١٧:٤٤:٣٧١٨:٠١:١٨٢٣:٢٠:٤٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٨٠٦:١٢:٥٩١١:٥٨:٥٥١٧:٤٥:١٤١٨:٠١:٥٤٢٣:٢٠:٣٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٣٠٦:١٢:٠١١١:٥٨:٤٥١٧:٤٥:٥١١٨:٠٢:٣٠٢٣:٢٠:٢٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١١:٠٣١١:٥٨:٣٤١٧:٤٦:٢٧١٨:٠٣:٠٥٢٣:٢٠:١٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٠:٠٤١١:٥٨:٢٢١٧:٤٧:٠٣١٨:٠٣:٤٠٢٣:٢٠:٠٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٠٩:٠٤١١:٥٨:١٠١٧:٤٧:٣٩١٨:٠٤:١٥٢٣:١٩:٥١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٠٨:٠٤١١:٥٧:٥٧١٧:٤٨:١٤١٨:٠٤:٤٩٢٣:١٩:٣٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:٠٧:٠٣١١:٥٧:٤٤١٧:٤٨:٤٩١٨:٠٥:٢٤٢٣:١٩:٢٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٠٦:٠١١١:٥٧:٣١١٧:٤٩:٢٣١٨:٠٥:٥٧٢٣:١٩:١٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٠٤:٥٩١١:٥٧:١٧١٧:٤٩:٥٨١٨:٠٦:٣١٢٣:١٩:٠٠
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٠٣:٥٧١١:٥٧:٠٢١٧:٥٠:٣١١٨:٠٧:٠٤٢٣:١٨:٤٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٠٢:٥٤١١:٥٦:٤٨١٧:٥١:٠٥١٨:٠٧:٣٧٢٣:١٨:٣١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠١:٥٠١١:٥٦:٣٢١٧:٥١:٣٨١٨:٠٨:١٠٢٣:١٨:١٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٠:٤٦١١:٥٦:١٧١٧:٥٢:١١١٨:٠٨:٤٣٢٣:١٧:٥٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٧٠٥:٥٩:٤٢١١:٥٦:٠١١٧:٥٢:٤٤١٨:٠٩:١٥٢٣:١٧:٤٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٢٠٥:٥٨:٣٧١١:٥٥:٤٥١٧:٥٣:١٧١٨:٠٩:٤٨٢٣:١٧:٢٧
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٦٠٥:٥٧:٣٢١١:٥٥:٢٩١٧:٥٣:٤٩١٨:١٠:٢٠٢٣:١٧:٠٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٠٠٥:٥٦:٢٧١١:٥٥:١٢١٧:٥٤:٢١١٨:١٠:٥٢٢٣:١٦:٥٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٣٠٥:٥٥:٢٢١١:٥٤:٥٥١٧:٥٤:٥٣١٨:١١:٢٣٢٣:١٦:٣٤
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٥٠٥:٥٤:١٦١١:٥٤:٣٨١٧:٥٥:٢٥١٨:١١:٥٥٢٣:١٦:١٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٧٠٥:٥٣:١٠١١:٥٤:٢١١٧:٥٥:٥٦١٨:١٢:٢٧٢٣:١٥:٥٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٢:٠٤١١:٥٤:٠٣١٧:٥٦:٢٨١٨:١٢:٥٨٢٣:١٥:٣٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٠٠٥:٥٠:٥٧١١:٥٣:٤٦١٧:٥٦:٥٩١٨:١٣:٣٠٢٣:١٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کشارچمردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کشارچمردان روستای کشارچمردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کشارچمردان روستای کشارچمردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کشارچمردان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کشارچمردان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کشارچمردان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کشارچمردان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کشارچمردان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کشارچمردان

روستای کشارچمردان بر روی نقشه

روستای کشارچمردان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کشارچمردان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کشارچمردان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کشارچمردان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کشارچمردان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای کشارچمردان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کشارچمردان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کشارچمردان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کشارچمردان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق کشارچمردان
افق شرعی امروز فردا کشارچمردان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کشارچمردان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کشارچمردان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کشارچمردان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کشارچمردان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کشارچمردان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کشارچمردان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کشارچمردان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو