جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کسیرتلگ

کیشکور | سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کسیرتلگ


اذان صبح: ٠٤:٣٢:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٠٣
اذان ظهر: ١١:١٣:٢٦
غروب آفتاب: ١٦:٣٤:٣٦
اذان مغرب: ١٦:٥٢:١٤
نیمه شب: ٢٢:٣٣:٥٢

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کسیرتلگ (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای کسیرتلگ)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کسیرتلگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کسیرتلگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
مؤمن از بعضی از فرشتگان نزد خداوند، گرامی‌تر است. (نه فرشتگان مقرّب مانند جبرییل و عزرائیل و میكائیل و ...)

اوقات شرعی ماه جاری روستای کسیرتلگ

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کسیرتلگ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کسیرتلگ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کسیرتلگ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کسیرتلگ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کسیرتلگ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥٣:١١١٢:٢٤:٥٨١٨:٥٧:٠٧١٩:١٤:١٧٢٣:٤٤:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٢٦٠٥:٥٢:٢٠١٢:٢٤:٤٨١٨:٥٧:٣٩١٩:١٤:٥١٢٣:٤٤:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥١:٣٠١٢:٢٤:٤٠١٨:٥٨:١١١٩:١٥:٢٥٢٣:٤٣:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٠:٤١١٢:٢٤:٣١١٨:٥٨:٤٤١٩:١٦:٠٠٢٣:٤٣:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٨:٢١٠٥:٤٩:٥٣١٢:٢٤:٢٤١٨:٥٩:١٧١٩:١٦:٣٤٢٣:٤٣:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٤٩:٠٥١٢:٢٤:١٦١٨:٥٩:٤٩١٩:١٧:٠٩٢٣:٤٣:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٢١٠٥:٤٨:١٩١٢:٢٤:١٠١٩:٠٠:٢٢١٩:١٧:٤٤٢٣:٤٢:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٤٧:٣٤١٢:٢٤:٠٤١٩:٠٠:٥٥١٩:١٨:١٩٢٣:٤٢:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٤٦:٤٩١٢:٢٣:٥٨١٩:٠١:٢٨١٩:١٨:٥٤٢٣:٤٢:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٤٦:٠٦١٢:٢٣:٥٣١٩:٠٢:٠١١٩:١٩:٢٩٢٣:٤٢:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٤٥:٢٣١٢:٢٣:٤٨١٩:٠٢:٣٤١٩:٢٠:٠٤٢٣:٤٢:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:٣٨٠٥:٤٤:٤٢١٢:٢٣:٤٤١٩:٠٣:٠٧١٩:٢٠:٤٠٢٣:٤١:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٤٤:٠١١٢:٢٣:٤١١٩:٠٣:٤٠١٩:٢١:١٥٢٣:٤١:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٥٢٠٥:٤٣:٢٢١٢:٢٣:٣٨١٩:٠٤:١٤١٩:٢١:٥١٢٣:٤١:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٠١٠٥:٤٢:٤٤١٢:٢٣:٣٦١٩:٠٤:٤٧١٩:٢٢:٢٦٢٣:٤١:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:١٠٠٥:٤٢:٠٧١٢:٢٣:٣٤١٩:٠٥:٢٠١٩:٢٣:٠٢٢٣:٤١:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٢١٠٥:٤١:٣١١٢:٢٣:٣٣١٩:٠٥:٥٤١٩:٢٣:٣٧٢٣:٤١:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٠:٥٧١٢:٢٣:٣٢١٩:٠٦:٢٧١٩:٢٤:١٣٢٣:٤١:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٥:٤٧٠٥:٤٠:٢٣١٢:٢٣:٣٢١٩:٠٧:٠٠١٩:٢٤:٤٨٢٣:٤١:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٥:٠١٠٥:٣٩:٥١١٢:٢٣:٣٣١٩:٠٧:٣٤١٩:٢٥:٢٣٢٣:٤٠:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٤:١٧٠٥:٣٩:٢٠١٢:٢٣:٣٤١٩:٠٨:٠٧١٩:٢٥:٥٩٢٣:٤٠:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٣:٣٤٠٥:٣٨:٥٠١٢:٢٣:٣٦١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٦:٣٤٢٣:٤٠:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٢:٥٣٠٥:٣٨:٢١١٢:٢٣:٣٩١٩:٠٩:١٣١٩:٢٧:٠٩٢٣:٤٠:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:١٣٠٥:٣٧:٥٤١٢:٢٣:٤٢١٩:٠٩:٤٦١٩:٢٧:٤٤٢٣:٤٠:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٣٤٠٥:٣٧:٢٧١٢:٢٣:٤٥١٩:١٠:١٩١٩:٢٨:١٩٢٣:٤٠:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٥٧٠٥:٣٧:٠٣١٢:٢٣:٤٩١٩:١٠:٥٢١٩:٢٨:٥٤٢٣:٤٠:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٢١٠٥:٣٦:٣٩١٢:٢٣:٥٤١٩:١١:٢٤١٩:٢٩:٢٨٢٣:٤٠:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٤٧٠٥:٣٦:١٧١٢:٢٣:٥٩١٩:١١:٥٦١٩:٣٠:٠٢٢٣:٤٠:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٩:١٤٠٥:٣٥:٥٥١٢:٢٤:٠٤١٩:١٢:٢٨١٩:٣٠:٣٦٢٣:٤٠:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کسیرتلگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کسیرتلگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کسیرتلگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کسیرتلگ

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کسیرتلگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کسیرتلگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کسیرتلگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کسیرتلگ

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای کسیرتلگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کسیرتلگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کسیرتلگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کسیرتلگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کسیرتلگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کسیرتلگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کسیرتلگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کسیرتلگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کسیرتلگ

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٠٠٥:٥١:١٧١١:١٣:١٠١٦:٣٤:٤٩١٦:٥٢:٢٥٢٢:٣٣:٣٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٨٠٥:٥٢:٠٣١١:١٣:٢٦١٦:٣٤:٣٦١٦:٥٢:١٤٢٢:٣٣:٥٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٧٠٥:٥٢:٤٨١١:١٣:٤٣١٦:٣٤:٢٥١٦:٥٢:٠٥٢٢:٣٤:٠٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٣:٣٣١١:١٤:٠٠١٦:٣٤:١٥١٦:٥١:٥٧٢٢:٣٤:٢٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٥٠٥:٥٤:١٩١١:١٤:١٩١٦:٣٤:٠٧١٦:٥١:٥٠٢٢:٣٤:٣٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٤٠٥:٥٥:٠٤١١:١٤:٣٨١٦:٣٤:٠١١٦:٥١:٤٦٢٢:٣٤:٥٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٣٠٥:٥٥:٤٩١١:١٤:٥٨١٦:٣٣:٥٦١٦:٥١:٤٢٢٢:٣٥:٠٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٣٠٥:٥٦:٣٤١١:١٥:١٨١٦:٣٣:٥٢١٦:٥١:٤٠٢٢:٣٥:٢٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٢٠٥:٥٧:١٩١١:١٥:٤٠١٦:٣٣:٥١١٦:٥١:٤٠٢٢:٣٥:٤٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤١٠٥:٥٨:٠٣١١:١٦:٠٢١٦:٣٣:٥٠١٦:٥١:٤١٢٢:٣٦:٠٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٠٠٥:٥٨:٤٧١١:١٦:٢٤١٦:٣٣:٥٢١٦:٥١:٤٤٢٢:٣٦:٢٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٨٠٥:٥٩:٣١١١:١٦:٤٧١٦:٣٣:٥٤١٦:٥١:٤٨٢٢:٣٦:٤٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٠:١٥١١:١٧:١١١٦:٣٣:٥٩١٦:٥١:٥٤٢٢:٣٧:٠٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٠:٥٨١١:١٧:٣٥١٦:٣٤:٠٥١٦:٥٢:٠١٢٢:٣٧:٢٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠١:٤١١١:١٨:٠٠١٦:٣٤:١٢١٦:٥٢:١٠٢٢:٣٧:٥٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣١٠٦:٠٢:٢٣١١:١٨:٢٦١٦:٣٤:٢١١٦:٥٢:٢٠٢٢:٣٨:١٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٠٣:٠٥١١:١٨:٥٢١٦:٣٤:٣٢١٦:٥٢:٣١٢٢:٣٨:٣٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠٣:٤٦١١:١٩:١٨١٦:٣٤:٤٤١٦:٥٢:٤٤٢٢:٣٩:٠٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٤:٢٦١١:١٩:٤٥١٦:٣٤:٥٧١٦:٥٢:٥٩٢٢:٣٩:٢٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٥:٠٦١١:٢٠:١٢١٦:٣٥:١٢١٦:٥٣:١٥٢٢:٣٩:٥٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٠٥:٤٦١١:٢٠:٤٠١٦:٣٥:٢٩١٦:٥٣:٣٢٢٢:٤٠:٢٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٢٠٦:٠٦:٢٤١١:٢١:٠٨١٦:٣٥:٤٧١٦:٥٣:٥٠٢٢:٤٠:٤٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٠٧:٠٢١١:٢١:٣٦١٦:٣٦:٠٦١٦:٥٤:١٠٢٢:٤١:١٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٠٧:٣٩١١:٢٢:٠٤١٦:٣٦:٢٦١٦:٥٤:٣١٢٢:٤١:٤١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٧٠٦:٠٨:١٥١١:٢٢:٣٣١٦:٣٦:٤٨١٦:٥٤:٥٤٢٢:٤٢:٠٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٠٨:٥١١١:٢٣:٠٢١٦:٣٧:١٢١٦:٥٥:١٨٢٢:٤٢:٣٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٠٩:٢٥١١:٢٣:٣٢١٦:٣٧:٣٧١٦:٥٥:٤٣٢٢:٤٣:٠٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٠٩:٥٩١١:٢٤:٠١١٦:٣٨:٠٣١٦:٥٦:٠٩٢٢:٤٣:٣٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٠:٣١١١:٢٤:٣١١٦:٣٨:٣٠١٦:٥٦:٣٧٢٢:٤٤:٠٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١١:٠٣١١:٢٥:٠١١٦:٣٨:٥٨١٦:٥٧:٠٥٢٢:٤٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کسیرتلگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کسیرتلگ روستای کسیرتلگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کسیرتلگ روستای کسیرتلگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کسیرتلگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کسیرتلگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کسیرتلگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کسیرتلگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کسیرتلگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کسیرتلگ

روستای کسیرتلگ بر روی نقشه

روستای کسیرتلگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کسیرتلگ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کسیرتلگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کسیرتلگ
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کسیرتلگ + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای کسیرتلگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کسیرتلگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کسیرتلگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کسیرتلگ رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کسیرتلگ
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کسیرتلگ
زمان پخش اذان مستقیم به افق کسیرتلگ
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کسیرتلگ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کسیرتلگ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کسیرتلگ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کسیرتلگ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کسیرتلگ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کسیرتلگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو