جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کسیرتلگ

کیشکور | سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کسیرتلگ

اذان صبح: ٠٤:١٤:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٢٩
اذان مغرب: ١٩:٤١:٤٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٩:٠٧

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کسیرتلگ (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای کسیرتلگ)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کسیرتلگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کسیرتلگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دیل كارنگی
شما با دلبسته شدن به دیگر مردم، می توانید طی دو ماه دوستان بیشتری بیابید، تا اینكه طی دو سال بكوشید مردم را وادار نمایید به شما دلبسته شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کسیرتلگ

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کسیرتلگ در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کسیرتلگ ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کسیرتلگ (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کسیرتلگ ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کسیرتلگ
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٤:٣٥١٢:٢٧:٢٨١٨:٥٠:٤٥١٩:٠٧:٣٢٢٣:٤٧:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٠٣:٣٥١٢:٢٧:١٣١٨:٥١:١٥١٩:٠٨:٠٤٢٣:٤٧:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٢:٣٦١٢:٢٦:٥٩١٨:٥١:٤٦١٩:٠٨:٣٧٢٣:٤٧:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠١:٣٨١٢:٢٦:٤٥١٨:٥٢:١٦١٩:٠٩:٠٩٢٣:٤٦:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٠:٤٠١٢:٢٦:٣٢١٨:٥٢:٤٧١٩:٠٩:٤١٢٣:٤٦:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٠:٢٥٠٥:٥٩:٤٣١٢:٢٦:١٩١٨:٥٣:١٨١٩:١٠:١٤٢٣:٤٦:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٩:١٧٠٥:٥٨:٤٧١٢:٢٦:٠٦١٨:٥٣:٤٩١٩:١٠:٤٧٢٣:٤٦:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٨:١٠٠٥:٥٧:٥١١٢:٢٥:٥٤١٨:٥٤:٢٠١٩:١١:٢٠٢٣:٤٥:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٧:٠٤٠٥:٥٦:٥٦١٢:٢٥:٤٢١٨:٥٤:٥٢١٩:١١:٥٣٢٣:٤٥:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٥:٥٨٠٥:٥٦:٠١١٢:٢٥:٣١١٨:٥٥:٢٣١٩:١٢:٢٦٢٣:٤٥:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٤:٥٢٠٥:٥٥:٠٨١٢:٢٥:٢٠١٨:٥٥:٥٥١٩:١٣:٠٠٢٣:٤٤:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:٤٨٠٥:٥٤:١٥١٢:٢٥:٠٩١٨:٥٦:٢٦١٩:١٣:٣٣٢٣:٤٤:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٤٤٠٥:٥٣:٢٣١٢:٢٤:٥٩١٨:٥٦:٥٨١٩:١٤:٠٧٢٣:٤٤:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٤٠٠٥:٥٢:٣٢١٢:٢٤:٥٠١٨:٥٧:٣٠١٩:١٤:٤١٢٣:٤٤:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥١:٤١١٢:٢٤:٤١١٨:٥٨:٠٢١٩:١٥:١٦٢٣:٤٣:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٣٥٠٥:٥٠:٥٢١٢:٢٤:٣٢١٨:٥٨:٣٥١٩:١٥:٥٠٢٣:٤٣:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥٠:٠٣١٢:٢٤:٢٤١٨:٥٩:٠٧١٩:١٦:٢٤٢٣:٤٣:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٤٩:١٦١٢:٢٤:١٧١٨:٥٩:٤٠١٩:١٦:٥٩٢٣:٤٣:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٤٨:٢٩١٢:٢٤:١٠١٩:٠٠:١٣١٩:١٧:٣٤٢٣:٤٢:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٤٧:٤٣١٢:٢٤:٠٤١٩:٠٠:٤٥١٩:١٨:٠٩٢٣:٤٢:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٤٦:٥٩١٢:٢٣:٥٨١٩:٠١:١٨١٩:١٨:٤٤٢٣:٤٢:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٤١٠٥:٤٦:١٥١٢:٢٣:٥٣١٩:٠١:٥٢١٩:١٩:١٩٢٣:٤٢:١٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٤٥:٣٢١٢:٢٣:٤٨١٩:٠٢:٢٥١٩:١٩:٥٥٢٣:٤٢:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢١:٥٠٠٥:٤٤:٥١١٢:٢٣:٤٤١٩:٠٢:٥٨١٩:٢٠:٣٠٢٣:٤١:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٤٤:١٠١٢:٢٣:٤١١٩:٠٣:٣٢١٩:٢١:٠٦٢٣:٤١:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٤٣:٣١١٢:٢٣:٣٨١٩:٠٤:٠٥١٩:٢١:٤١٢٣:٤١:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:١٢٠٥:٤٢:٥٣١٢:٢٣:٣٦١٩:٠٤:٣٩١٩:٢٢:١٧٢٣:٤١:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:٢٢٠٥:٤٢:١٦١٢:٢٣:٣٤١٩:٠٥:١٢١٩:٢٢:٥٣٢٣:٤١:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٣٣٠٥:٤١:٤٠١٢:٢٣:٣٣١٩:٠٥:٤٦١٩:٢٣:٢٨٢٣:٤١:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کسیرتلگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کسیرتلگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کسیرتلگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کسیرتلگ

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کسیرتلگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کسیرتلگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کسیرتلگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کسیرتلگ

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای کسیرتلگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کسیرتلگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کسیرتلگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کسیرتلگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کسیرتلگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کسیرتلگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای کسیرتلگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کسیرتلگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کسیرتلگ

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کسیرتلگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کسیرتلگ روستای کسیرتلگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کسیرتلگ روستای کسیرتلگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کسیرتلگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کسیرتلگ برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کسیرتلگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کسیرتلگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کسیرتلگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کسیرتلگ

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٦٠٥:٣٤:٣١١٢:٢٩:٠٤١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٢:١٢٢٣:٤٤:١٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٠٠٥:٣٤:٤٥١٢:٢٩:١٧١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٢:٢٣٢٣:٤٤:٣٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٥٠٥:٣٥:٠٠١٢:٢٩:٣٠١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٢:٣٤٢٣:٤٤:٤٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٣٥:١٥١٢:٢٩:٤٣١٩:٢٤:٠٨١٩:٤٢:٤٣٢٣:٤٤:٥٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٣٥:٣٢١٢:٢٩:٥٦١٩:٢٤:١٧١٩:٤٢:٥١٢٣:٤٥:١٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٠٠٥:٣٥:٤٩١٢:٣٠:٠٨١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٢:٥٨٢٣:٤٥:٢٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣١٠٥:٣٦:٠٨١٢:٣٠:٢١١٩:٢٤:٣٠١٩:٤٣:٠٤٢٣:٤٥:٤٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٣٦:٢٧١٢:٣٠:٣٣١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٣:٠٨٢٣:٤٥:٥٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٨٠٥:٣٦:٤٧١٢:٣٠:٤٥١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٣:١١٢٣:٤٦:١١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٣٧:٠٧١٢:٣٠:٥٧١٩:٢٤:٤١١٩:٤٣:١٢٢٣:٤٦:٢٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٣٧:٢٩١٢:٣١:٠٨١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٣:١٣٢٣:٤٦:٣٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٣٧:٥١١٢:٣١:٢٠١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٣:١٢٢٣:٤٦:٥٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٣٨:١٣١٢:٣١:٣١١٩:٢٤:٤١١٩:٤٣:٠٩٢٣:٤٧:٠٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٣٨:٣٧١٢:٣١:٤١١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٣:٠٥٢٣:٤٧:٢١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٥٠٥:٣٩:٠١١٢:٣١:٥٢١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٣:٠٠٢٣:٤٧:٣٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٧٠٥:٣٩:٢٦١٢:٣٢:٠١١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٢:٥٤٢٣:٤٧:٤٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٩٠٥:٣٩:٥١١٢:٣٢:١١١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٢:٤٦٢٣:٤٨:٠٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٣٠٥:٤٠:١٧١٢:٣٢:٢٠١٩:٢٤:١٤١٩:٤٢:٣٧٢٣:٤٨:١٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٧٠٥:٤٠:٤٣١٢:٣٢:٢٩١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٢:٢٦٢٣:٤٨:٢٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٣٠٥:٤١:١٠١٢:٣٢:٣٧١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٢:١٤٢٣:٤٨:٤٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٩٠٥:٤١:٣٧١٢:٣٢:٤٥١٩:٢٣:٤٢١٩:٤٢:٠١٢٣:٤٨:٥٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٦٠٥:٤٢:٠٥١٢:٣٢:٥٣١٩:٢٣:٢٩١٩:٤١:٤٦٢٣:٤٩:٠٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٣:٠٠١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٣٠٢٣:٤٩:١٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٣٠٥:٤٣:٠١١٢:٣٣:٠٧١٩:٢٢:٥٩١٩:٤١:١٢٢٣:٤٩:٣٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٢٠٥:٤٣:٣٠١٢:٣٣:١٣١٩:٢٢:٤٢١٩:٤٠:٥٤٢٣:٤٩:٤٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٢٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣٣:١٨١٩:٢٢:٢٤١٩:٤٠:٣٤٢٣:٤٩:٥٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٢٠٥:٤٤:٢٩١٢:٣٣:٢٣١٩:٢٢:٠٤١٩:٤٠:١٢٢٣:٥٠:٠٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٣٠٥:٤٤:٥٨١٢:٣٣:٢٨١٩:٢١:٤٣١٩:٣٩:٤٩٢٣:٥٠:١٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٥:٢٨١٢:٣٣:٣٢١٩:٢١:٢١١٩:٣٩:٢٥٢٣:٥٠:٢٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٥:٥٩١٢:٣٣:٣٦١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٩:٠٠٢٣:٥٠:٣٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٤٦:٢٩١٢:٣٣:٣٩١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٨:٣٣٢٣:٥٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کسیرتلگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کسیرتلگ روستای کسیرتلگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کسیرتلگ روستای کسیرتلگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کسیرتلگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کسیرتلگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کسیرتلگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کسیرتلگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کسیرتلگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کسیرتلگ

روستای کسیرتلگ بر روی نقشه

روستای کسیرتلگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کسیرتلگ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کسیرتلگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کسیرتلگ
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کسیرتلگ + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای کسیرتلگ + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کسیرتلگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کسیرتلگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کسیرتلگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کسیرتلگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کسیرتلگ رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کسیرتلگ
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کسیرتلگ
افق شرعی امروز فردا کسیرتلگ دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کسیرتلگ
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کسیرتلگ
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کسیرتلگ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کسیرتلگ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کسیرتلگ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کسیرتلگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو