جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کسما

صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز کسما


اذان صبح: ٠٥:٤٦:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٧:١٨:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٠٧:١٣
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٤٦
اذان مغرب: ١٧:١٦:٣٤
نیمه شب: ٢٣:٢١:٣٠

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کسما (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر کسما)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر کسما)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کسما)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
(‌سخن) ‌حقّ را بگویید، اگر چه تلخ باشد (و دیگران آن را نپسندند.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر کسما

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کسما در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کسما ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کسما (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کسما ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کسما ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٦:٠٦١٣:١٠:٥٤١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:٤٨٠٠:٢٣:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢٤:٥١١٣:١٠:٤٣١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:٤٥٠٠:٢٣:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢٣:٣٧١٣:١٠:٣٤١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:٤٢٠٠:٢٢:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٢٢:٢٤١٣:١٠:٢٤١٩:٥٩:٠١٢٠:١٨:٤٠٠٠:٢٢:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٧٠٦:٢١:١٢١٣:١٠:١٦١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٩:٣٧٠٠:٢٢:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٢٠:٠١١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٠:٤٩٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٢٢:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١١٠٦:١٨:٥١١٣:١٠:٠٠٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:٣٢٠٠:٢١:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٧:٤٣١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢١:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٦:٣٥١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٢١:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٢٠:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:١١٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٢٠:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٣:١٩١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢٠:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:١٧٠٦:١٢:١٦١٣:٠٩:٢٤٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٧:١٤٠٠:١٩:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٥١٠٦:١١:١٥١٣:٠٩:٢٠٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٨:١١٠٠:١٩:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٧٠٦:١٠:١٥١٣:٠٩:١٧٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٩:٠٧٠٠:١٩:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٩:١٦١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٣٠:٠٣٠٠:١٩:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٨:١٨١٣:٠٩:١٢٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣٠:٥٩٠٠:١٩:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠٩:١٠٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٥٥٠٠:١٨:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠٩:٠٩٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:٥٠٠٠:١٨:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٤٥٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٩:٠٩٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٤٦٠٠:١٨:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٢٨٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠٩:٠٩٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٤:٤٠٠٠:١٨:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:١٤٠٦:٠٣:٥٢١٣:٠٩:١٠٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٥:٣٥٠٠:١٧:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٠٠٠٦:٠٣:٠٣١٣:٠٩:١١٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٦:٢٩٠٠:١٧:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٤٩٠٦:٠٢:١٦١٣:٠٩:١٣٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٧:٢٣٠٠:١٧:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٣٩٠٦:٠١:٣٠١٣:٠٩:١٥٢٠:١٧:٢٨٢٠:٣٨:١٦٠٠:١٧:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٣١٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠٩:١٨٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٩:٠٨٠٠:١٧:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٢٤٠٦:٠٠:٠٤١٣:٠٩:٢٢٢٠:١٩:٠٦٢٠:٤٠:٠١٠٠:١٧:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٢٠٠٥:٥٩:٢٣١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٩:٥٤٢٠:٤٠:٥٢٠٠:١٧:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:١٧٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠٩:٣٠٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٤١:٤٣٠٠:١٦:٥٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:١٧٠٥:٥٨:٠٦١٣:٠٩:٣٥٢٠:٢١:٢٩٢٠:٤٢:٣٣٠٠:١٦:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کسما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کسما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کسما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کسما

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر کسما

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کسما قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کسما دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر کسما

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر کسما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر کسما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر کسما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کسما را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کسما برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کسما

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر کسما قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کسما دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کسما

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٨:٤٣١١:٥٨:٤٧١٦:٥٨:٣١١٧:١٨:٣٨٢٣:١٤:١٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٩:٤٤١١:٥٩:٠٣١٦:٥٨:٠٣١٧:١٨:١١٢٣:١٤:٢٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٠٠٧:٠٠:٤٥١١:٥٩:٢٠١٦:٥٧:٣٦١٧:١٧:٤٧٢٣:١٤:٣٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٣٠٧:٠١:٤٦١١:٥٩:٣٧١٦:٥٧:١١١٧:١٧:٢٤٢٣:١٤:٥٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٥٠٧:٠٢:٤٧١١:٥٩:٥٦١٦:٥٦:٤٨١٧:١٧:٠٤٢٣:١٥:٠٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٧٠٧:٠٣:٤٧١٢:٠٠:١٥١٦:٥٦:٢٧١٧:١٦:٤٥٢٣:١٥:٢٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٨٠٧:٠٤:٤٦١٢:٠٠:٣٥١٦:٥٦:٠٨١٧:١٦:٢٩٢٣:١٥:٣٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٩٠٧:٠٥:٤٤١٢:٠٠:٥٥١٦:٥٥:٥١١٧:١٦:١٤٢٣:١٥:٥٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٩٠٧:٠٦:٤٢١٢:٠١:١٧١٦:٥٥:٣٦١٧:١٦:٠٢٢٣:١٦:١٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٩٠٧:٠٧:٤٠١٢:٠١:٣٩١٦:٥٥:٢٤١٧:١٥:٥١٢٣:١٦:٣١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٩٠٧:٠٨:٣٦١٢:٠٢:٠١١٦:٥٥:١٣١٧:١٥:٤٢٢٣:١٦:٥٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٨٠٧:٠٩:٣٢١٢:٠٢:٢٤١٦:٥٥:٠٤١٧:١٥:٣٦٢٣:١٧:١٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٦٠٧:١٠:٢٦١٢:٠٢:٤٨١٦:٥٤:٥٨١٧:١٥:٣١٢٣:١٧:٣١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٣٠٧:١١:٢٠١٢:٠٣:١٣١٦:٥٤:٥٣١٧:١٥:٢٩٢٣:١٧:٥٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٠٠٧:١٢:١٣١٢:٠٣:٣٧١٦:٥٤:٥١١٧:١٥:٢٨٢٣:١٨:١٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٦٠٧:١٣:٠٥١٢:٠٤:٠٣١٦:٥٤:٥١١٧:١٥:٢٩٢٣:١٨:٣٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢١٠٧:١٣:٥٦١٢:٠٤:٢٩١٦:٥٤:٥٢١٧:١٥:٣٣٢٣:١٨:٥٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٦٠٧:١٤:٤٥١٢:٠٤:٥٥١٦:٥٤:٥٦١٧:١٥:٣٨٢٣:١٩:٢٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٩٠٧:١٥:٣٣١٢:٠٥:٢٢١٦:٥٥:٠٢١٧:١٥:٤٥٢٣:١٩:٤٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٢٠٧:١٦:٢١١٢:٠٥:٤٩١٦:٥٥:١٠١٧:١٥:٥٤٢٣:٢٠:١٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٤٠٧:١٧:٠٦١٢:٠٦:١٧١٦:٥٥:٢٠١٧:١٦:٠٦٢٣:٢٠:٣٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٥٠٧:١٧:٥١١٢:٠٦:٤٥١٦:٥٥:٣٢١٧:١٦:١٩٢٣:٢١:٠٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٥٠٧:١٨:٣٤١٢:٠٧:١٣١٦:٥٥:٤٦١٧:١٦:٣٤٢٣:٢١:٣٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٤٠٧:١٩:١٦١٢:٠٧:٤٢١٦:٥٦:٠٣١٧:١٦:٥١٢٣:٢١:٥٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥١٠٧:١٩:٥٦١٢:٠٨:١١١٦:٥٦:٢١١٧:١٧:١٠٢٣:٢٢:٢٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٨٠٧:٢٠:٣٥١٢:٠٨:٤٠١٦:٥٦:٤١١٧:١٧:٣٠٢٣:٢٢:٥٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٤٠٧:٢١:١٢١٢:٠٩:٠٩١٦:٥٧:٠٣١٧:١٧:٥٣٢٣:٢٣:٢١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٨٠٧:٢١:٤٨١٢:٠٩:٣٩١٦:٥٧:٢٧١٧:١٨:١٧٢٣:٢٣:٤٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:١١٠٧:٢٢:٢٢١٢:١٠:٠٨١٦:٥٧:٥٣١٧:١٨:٤٤٢٣:٢٤:١٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٣٠٧:٢٢:٥٥١٢:١٠:٣٨١٦:٥٨:٢١١٧:١٩:١٢٢٣:٢٤:٤٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کسما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کسما شهر کسما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کسما شهر کسما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کسما را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کسما برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کسما

دهستان کسما نام دهستانی در بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرا، استان گیلان در ایران و در میان دهستان‌های مرکیه، اباتر، طاهرگوراب، ضیابر، هندخاله، تولمات و شهرستان‌های بندرانزلی و فومن و در منطقه‌ای جلگه‌ای قرار گرفته‌است

شهر کسما در ویکیپدیا

شهر کسما

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کسما موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کسما برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کسما بر روی نقشه

شهر کسما بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کسما

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کسما است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کسما
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر کسما + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر کسما + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کسما + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کسما

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کسما رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کسما دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کسما
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ کسما دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کسما
افق شرعی امروز فردا کسما دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کسما دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کسما
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کسما

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کسما یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو