جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کسما

صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز کسما

اذان صبح: ٠٤:١٥:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٥٢
اذان ظهر: ١٣:١٨:٣٦
غروب آفتاب: ٢٠:٣٤:٠١
اذان مغرب: ٢٠:٥٥:١٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٥:١٥

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کسما (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر کسما)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر کسما)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کسما)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

حضرت محمد (ص)
علم را با نوشتن مهار كنید. (نشستن و شنیدن حرف عالم خوب است ولی به مرور زمان از یاد می‌رود پس بهتر است نوشته شود تا با مراجعه به آن، دوباره به یاد بیاوریم.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر کسما

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کسما در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کسما ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کسما (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کسما ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کسما
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٩:٤٢١٣:١٣:٠٤١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٢٧:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٨:١٩١٣:١٢:٤٩١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٢٧:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٦:٥٦١٣:١٢:٣٥١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٢٦:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٥:٣٤١٣:١٢:٢١١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٢٦:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٣٤:١٣١٣:١٢:٠٨١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٢٥:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣٢:٥٣١٣:١١:٥٥١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢٥:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٣١:٣٤١٣:١١:٤٢١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٤٥٠٠:٢٥:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٣٠:١٥١٣:١١:٣٠١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:٤٢٠٠:٢٤:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٨:٥٧١٣:١١:١٨١٩:٥٤:١٦٢٠:١٣:٣٩٠٠:٢٤:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٧:٤٠١٣:١١:٠٧١٩:٥٥:١٠٢٠:١٤:٣٦٠٠:٢٤:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٦:٢٤١٣:١٠:٥٦١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٥:٣٣٠٠:٢٣:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢٥:٠٨١٣:١٠:٤٥١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:٣٠٠٠:٢٣:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٣:٥٤١٣:١٠:٣٥١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٧:٢٨٠٠:٢٣:٠٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٢٠٦:٢٢:٤١١٣:١٠:٢٦١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٢٥٠٠:٢٢:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٢١:٢٩١٣:١٠:١٧١٩:٥٩:٤١٢٠:١٩:٢٢٠٠:٢٢:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٢٠:١٧١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٠:٣٥٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٢:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٩:٠٧١٣:١٠:٠٠٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢١:١٦٠٠:٢١:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٧:٥٨١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢٢:١٤٠٠:٢١:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٦:٥٠١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٣:١١٠٠:٢١:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٥:٤٣١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٢٠:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٤:٣٨١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٠:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٠٤٠٦:١٣:٣٤١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٢٠:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٧٠٦:١٢:٣١١٣:٠٩:٢٤٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٢٠:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:١١٠٦:١١:٢٩١٣:٠٩:٢٠٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٥٦٠٠:١٩:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٤٧٠٦:١٠:٢٨١٣:٠٩:١٧٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٥٢٠٠:١٩:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢٣٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٤٩٠٠:١٩:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٨:٣٢١٣:٠٩:١٢٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:٤٥٠٠:١٩:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٤١٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠٩:١٠٢٠:١١:١٧٢٠:٣١:٤١٠٠:١٨:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٦:٤٠١٣:٠٩:٠٩٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣٢:٣٧٠٠:١٨:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کسما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کسما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کسما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کسما

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر کسما

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کسما قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کسما دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر کسما

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر کسما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر کسما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر کسما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کسما را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کسما برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کسما

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر کسما قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کسما دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کسما

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر کسما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کسما شهر کسما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کسما شهر کسما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کسما را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کسما برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کسما

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر کسما قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کسما دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کسما

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٩٠٥:٥٢:٣٢١٣:١٤:٤١٢٠:٣٦:٤٩٢٠:٥٨:٤١٠٠:١٩:٠٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٤٠٥:٥٢:٤٦١٣:١٤:٥٤٢٠:٣٧:٠٠٢٠:٥٨:٥١٠٠:١٩:٢١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤١٠٥:٥٣:٠٢١٣:١٥:٠٧٢٠:٣٧:٠٩٢٠:٥٩:٠١٠٠:١٩:٣٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠١٠٥:٥٣:١٩١٣:١٥:٢٠٢٠:٣٧:١٧٢٠:٥٩:٠٨٠٠:١٩:٥٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٥٣:٣٨١٣:١٥:٣٢٢٠:٣٧:٢٣٢٠:٥٩:١٣٠٠:٢٠:٠٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٥٣:٥٨١٣:١٥:٤٥٢٠:٣٧:٢٧٢٠:٥٩:١٦٠٠:٢٠:٢١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٦٠٥:٥٤:١٩١٣:١٥:٥٨٢٠:٣٧:٢٩٢٠:٥٩:١٨٠٠:٢٠:٣٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٥٤:٤٢١٣:١٦:١٠٢٠:٣٧:٣٠٢٠:٥٩:١٧٠٠:٢٠:٥٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٨٠٥:٥٥:٠٧١٣:١٦:٢٢٢٠:٣٧:٢٩٢٠:٥٩:١٥٠٠:٢١:١١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٥٥:٣٢١٣:١٦:٣٤٢٠:٣٧:٢٦٢٠:٥٩:١١٠٠:٢١:٢٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٥٥:٥٩١٣:١٦:٤٥٢٠:٣٧:٢١٢٠:٥٩:٠٤٠٠:٢١:٤٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٥٦:٢٨١٣:١٦:٥٦٢٠:٣٧:١٤٢٠:٥٨:٥٦٠٠:٢٢:٠٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٠٠٥:٥٦:٥٧١٣:١٧:٠٧٢٠:٣٧:٠٥٢٠:٥٨:٤٦٠٠:٢٢:٢٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٥٧:٢٨١٣:١٧:١٨٢٠:٣٦:٥٥٢٠:٥٨:٣٤٠٠:٢٢:٣٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٩٠٥:٥٨:٠٠١٣:١٧:٢٨٢٠:٣٦:٤٣٢٠:٥٨:٢٠٠٠:٢٢:٥٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٥٨:٣٢١٣:١٧:٣٨٢٠:٣٦:٢٩٢٠:٥٨:٠٤٠٠:٢٣:١٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٥٩:٠٧١٣:١٧:٤٨٢٠:٣٦:١٣٢٠:٥٧:٤٦٠٠:٢٣:٣٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٧٠٥:٥٩:٤٢١٣:١٧:٥٧٢٠:٣٥:٥٦٢٠:٥٧:٢٦٠٠:٢٣:٤٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٠٠٦:٠٠:١٨١٣:١٨:٠٦٢٠:٣٥:٣٦٢٠:٥٧:٠٥٠٠:٢٤:٠٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٤٠٦:٠٠:٥٥١٣:١٨:١٤٢٠:٣٥:١٥٢٠:٥٦:٤١٠٠:٢٤:٢٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣١٠٦:٠١:٣٣١٣:١٨:٢٢٢٠:٣٤:٥٢٢٠:٥٦:١٦٠٠:٢٤:٤٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٨٠٦:٠٢:١٢١٣:١٨:٢٩٢٠:٣٤:٢٧٢٠:٥٥:٤٨٠٠:٢٤:٥٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٨٠٦:٠٢:٥٢١٣:١٨:٣٦٢٠:٣٤:٠١٢٠:٥٥:١٩٠٠:٢٥:١٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٨٠٦:٠٣:٣٣١٣:١٨:٤٣٢٠:٣٣:٣٢٢٠:٥٤:٤٨٠٠:٢٥:٣١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٠٠٦:٠٤:١٤١٣:١٨:٤٩٢٠:٣٣:٠٢٢٠:٥٤:١٥٠٠:٢٥:٤٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٤٠٦:٠٤:٥٦١٣:١٨:٥٥٢٠:٣٢:٣١٢٠:٥٣:٤١٠٠:٢٦:٠٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٨٠٦:٠٥:٣٩١٣:١٩:٠٠٢٠:٣١:٥٧٢٠:٥٣:٠٤٠٠:٢٦:٢٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٤٠٦:٠٦:٢٣١٣:١٩:٠٤٢٠:٣١:٢٢٢٠:٥٢:٢٦٠٠:٢٦:٣٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥١٠٦:٠٧:٠٨١٣:١٩:٠٩٢٠:٣٠:٤٥٢٠:٥١:٤٦٠٠:٢٦:٥١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٨٠٦:٠٧:٥٣١٣:١٩:١٢٢٠:٣٠:٠٦٢٠:٥١:٠٤٠٠:٢٧:٠٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٧٠٦:٠٨:٣٨١٣:١٩:١٥٢٠:٢٩:٢٦٢٠:٥٠:٢١٠٠:٢٧:٢١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کسما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کسما شهر کسما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کسما شهر کسما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کسما را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کسما برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کسما

دهستان کسما نام دهستانی در بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرا، استان گیلان در ایران و در میان دهستان‌های مرکیه، اباتر، طاهرگوراب، ضیابر، هندخاله، تولمات و شهرستان‌های بندرانزلی و فومن و در منطقه‌ای جلگه‌ای قرار گرفته‌است

شهر کسما در ویکیپدیا

شهر کسما

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کسما موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کسما برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کسما بر روی نقشه

شهر کسما بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کسما

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کسما است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کسما
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر کسما + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر کسما + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر کسما + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کسما + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کسما + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کسما

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کسما رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کسما دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کسما
زمان پخش اذان مستقیم به افق کسما
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کسما دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کسما
افق شرعی امروز فردا کسما دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کسما دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کسما ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کسما یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو