جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کزن

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کزن


اذان صبح: ٠٤:٤٢:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٥٢
اذان ظهر: ١٣:١٠:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٣١
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٣٤
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٥١

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کزن (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای کزن)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کزن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کزن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه عملش او را به جایی نرساند (و نسبت به فضائل اخلاقی پیشرفت نكند) نسبش، او را در كارها، سرعت نمی‌بخشد. (زیرا فرزند كسی بودن، هیچ فضیلتی برای انسان ندارد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای کزن

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کزن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کزن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کزن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کزن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کزن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٤:٤٥١٣:٠٢:١٧١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٢٢٠٠:١٩:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٣:٤٤١٣:٠٢:٠٧١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٩:٠٦٠٠:١٨:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠١:٥٨١٩:٤١:٤٠١٩:٥٩:٥٠٠٠:١٨:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢١:٤٤١٣:٠١:٤٩١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:٣٤٠٠:١٨:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠١:٤١١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:١٨٠٠:١٧:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٩:٤٨١٣:٠١:٣٣١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٢:٠٣٠٠:١٧:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٨:٥١١٣:٠١:٢٦١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٤٧٠٠:١٧:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٧:٥٦١٣:٠١:١٩١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:٣٢٠٠:١٧:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١١٠٦:١٧:٠١١٣:٠١:١٣١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٤:١٦٠٠:١٦:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٦:٠٨١٣:٠١:٠٧١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٥:٠١٠٠:١٦:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٥:١٦١٣:٠١:٠٢١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٤٥٠٠:١٦:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٢٩٠٠:١٦:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٣:٣٤١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:١٤٠٠:١٦:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٢:٤٥١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٥٨٠٠:١٥:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١١:٥٨١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:٤٣٠٠:١٥:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٣٠٦:١١:١١١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٥:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٠:٤٣١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:١١٠٠:١٥:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٥٥٠٠:١٥:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:٣٩٠٠:١٥:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٨:١٨١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٤:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:٠٦٠٠:١٤:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٤:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٣٢٠٠:١٤:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:١٥٠٠:١٤:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٠:٥١١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:٥٨٠٠:١٤:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٤٠٠٠:١٤:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:٢١٠٠:١٤:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠١:٠٣١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٨:٠٣٠٠:١٤:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٣:٠٨١٣:٠١:٠٨١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٤٤٠٠:١٤:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کزن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کزن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کزن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کزن

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کزن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کزن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کزن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کزن

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کزن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کزن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کزن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کزن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کزن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کزن

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای کزن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کزن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کزن

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٤:١٥١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:١١٠٠:٢٤:٤١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٤:٥٢١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٢٤:٥١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١١٠٦:١٥:٣٠١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٢٥:٠٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٦:٠٨١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٥:٠٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٦:٤٦١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٢٥:١٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٧:٢٥١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٢٥:٢٤
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٨:٠٣١٣:١٠:٥١٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٢٥:٣٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٨:٤٢١٣:١٠:٤٩٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢١:٢١٠٠:٢٥:٣٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٩:٢١١٣:١٠:٤٦٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٢٥:٤٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٢٠:٠٠١٣:١٠:٤٣٢٠:٠١:٠٣٢٠:١٩:٤٦٠٠:٢٥:٤٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٢٠:٣٩١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٨:٥٦٠٠:٢٥:٥٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢١:١٨١٣:١٠:٣٥١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢٥:٥٦
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢١:٥٧١٣:١٠:٣٠١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:١٣٠٠:٢٥:٥٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٢:٣٦١٣:١٠:٢٤١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:٢٠٠٠:٢٦:٠٢
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٣:١٥١٣:١٠:١٨١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٢٦٠٠:٢٦:٠٤
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٣:٥٤١٣:١٠:١١١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٤:٣٠٠٠:٢٦:٠٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٤:٣٣١٣:١٠:٠٤١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٣٤٠٠:٢٦:٠٦
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٥:١٢١٣:٠٩:٥٦١٩:٥٤:١٣٢٠:١٢:٣٦٠٠:٢٦:٠٦
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٥:٥٠١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٣:١٧٢٠:١١:٣٧٠٠:٢٦:٠٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٣٧٠٠:٢٦:٠٤
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠٩:٢٨١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٢٦:٠٢
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٩:١٨١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٢٥:٥٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٨:٢٥١٣:٠٩:٠٧١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٣١٠٠:٢٥:٥٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٩:٠٣١٣:٠٨:٥٥١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٢٥:٥٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٩:٤١١٣:٠٨:٤٣١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٢٥:٤٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٠:١٩١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:١٦٠٠:٢٥:٤٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١١٠٦:٣٠:٥٧١٣:٠٨:١٧١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:١٠٠٠:٢٥:٣٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣١:٣٥١٣:٠٨:٠٤١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٢٥:٣٠
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣٢:١٣١٣:٠٧:٥٠١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٢٥:٢٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٢:٥١١٣:٠٧:٣٥١٩:٤١:٥١١٩:٥٩:٤٥٠٠:٢٥:١٥
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٣:٢٨١٣:٠٧:٢٠١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٨:٣٥٠٠:٢٥:٠٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کزن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کزن روستای کزن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کزن روستای کزن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کزن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کزن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کزن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کزن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کزن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کزن

روستای کزن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کزن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کزن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کزن
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کزن + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای کزن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کزن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کزن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کزن رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کزن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کزن
زمان پخش اذان مستقیم به افق کزن
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کزن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کزن
جدول اوقات شرعی امروز فردا کزن دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کزن
زمان پخش اذان آنلاین به افق کزن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کزن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو