جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کری

میان دشت | جاجرم | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز کری


اذان صبح: ٠٣:٤١:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٧:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:١٨:٤٨
نیمه شب: ٢٣:٤٩:١٩

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کری (شهرستان جاجرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای کری)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
بد نیست بخواهیم آنها كه دوست‌شان داریم، بهترین‌ها باشند، ولی این امر را هرگز با جاری كردن سیلی از خرده‌گیری‌های منفی‌نگرانه نمی‌توانیم برآورده كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کری

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کری ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کری (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کری ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کری ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٢:٢٤١٢:٤٥:١٥١٩:١٨:٤٣١٩:٣٧:٣٩٢٣:٥٩:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤١:٠٧٠٦:١١:٠٢١٢:٤٥:٠٠١٩:١٩:٣٦١٩:٣٨:٣٤٢٣:٥٩:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٩:٤١١٢:٤٤:٤٦١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٩:٢٩٢٣:٥٩:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٨:٢٠١٢:٤٤:٣٢١٩:٢١:٢٢١٩:٤٠:٢٤٢٣:٥٨:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٧:٠٠١٢:٤٤:١٩١٩:٢٢:١٥١٩:٤١:٢٠٢٣:٥٨:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٥:٤١١٢:٤٤:٠٦١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٢:١٦٢٣:٥٨:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٥٩٠٦:٠٤:٢٢١٢:٤٣:٥٣١٩:٢٤:٠١١٩:٤٣:١١٢٣:٥٧:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٣:٠٥١٢:٤٣:٤١١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٤:٠٧٢٣:٥٧:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠١:٤٨١٢:٤٣:٢٩١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٥:٠٣٢٣:٥٦:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:١١٠٦:٠٠:٣٢١٢:٤٣:١٨١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٥:٥٩٢٣:٥٦:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٥٩:١٧١٢:٤٣:٠٧١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٦:٥٤٢٣:٥٦:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٨:٠٢١٢:٤٢:٥٦١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٧:٥٠٢٣:٥٥:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٥٦:٤٩١٢:٤٢:٤٦١٩:٢٩:١٩١٩:٤٨:٤٦٢٣:٥٥:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٥:٣٧١٢:٤٢:٣٧١٩:٣٠:١٢١٩:٤٩:٤٢٢٣:٥٥:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٤:٢٦١٢:٤٢:٢٨١٩:٣١:٠٥١٩:٥٠:٣٩٢٣:٥٤:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٥٠٠٥:٥٣:١٥١٢:٤٢:١٩١٩:٣١:٥٨١٩:٥١:٣٥٢٣:٥٤:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٧:١٩٠٥:٥٢:٠٦١٢:٤٢:١١١٩:٣٢:٥١١٩:٥٢:٣١٢٣:٥٤:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٥:٤٩٠٥:٥٠:٥٨١٢:٤٢:٠٤١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٣:٢٧٢٣:٥٤:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٤:٢٠٠٥:٤٩:٥١١٢:٤١:٥٧١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٤:٢٣٢٣:٥٣:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٢:٥٢٠٥:٤٨:٤٦١٢:٤١:٥١١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٥:١٩٢٣:٥٣:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١١:٢٥٠٥:٤٧:٤١١٢:٤١:٤٥١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٦:١٥٢٣:٥٣:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٤٦:٣٨١٢:٤١:٤٠١٩:٣٧:١٦١٩:٥٧:١١٢٣:٥٢:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤٥:٣٦١٢:٤١:٣٦١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٨:٠٧٢٣:٥٢:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٧:١٠٠٥:٤٤:٣٥١٢:٤١:٣٢١٩:٣٩:٠١١٩:٥٩:٠٣٢٣:٥٢:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٤٣:٣٥١٢:٤١:٢٨١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٩:٥٨٢٣:٥٢:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٢٥٠٥:٤٢:٣٧١٢:٤١:٢٥١٩:٤٠:٤٥٢٠:٠٠:٥٤٢٣:٥١:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٠٥٠٥:٤١:٤٠١٢:٤١:٢٣١٩:٤١:٣٧٢٠:٠١:٤٩٢٣:٥١:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٤٦٠٥:٤٠:٤٥١٢:٤١:٢١١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٢:٤٤٢٣:٥١:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٢٨٠٥:٣٩:٥١١٢:٤١:٢٠١٩:٤٣:٢١٢٠:٠٣:٣٩٢٣:٥١:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کری

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کری

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کری

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کری

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤١٠٥:٣٢:٤١١٢:٤١:٣٧١٩:٥٠:٥٨٢٠:١١:٤٦٢٣:٤٩:٤٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٠٠٥:٣٢:٠٣١٢:٤١:٤١١٩:٥١:٤٥٢٠:١٢:٣٦٢٣:٤٩:٤٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤١٠٥:٣١:٢٦١٢:٤١:٤٦١٩:٥٢:٣١٢٠:١٣:٢٥٢٣:٤٩:٣٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٤٠٥:٣٠:٥١١٢:٤١:٥٢١٩:٥٣:١٧٢٠:١٤:١٤٢٣:٤٩:٣٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٩٠٥:٣٠:١٧١٢:٤١:٥٨١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٥:٠٢٢٣:٤٩:٢٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٥٠٥:٢٩:٤٥١٢:٤٢:٠٥١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٥:٤٩٢٣:٤٩:٢٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٤٠٥:٢٩:١٥١٢:٤٢:١٢١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٦:٣٥٢٣:٤٩:٢٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٥٠٥:٢٨:٤٧١٢:٤٢:١٩١٩:٥٦:١٣٢٠:١٧:٢١٢٣:٤٩:٢١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٩٠٥:٢٨:٢٠١٢:٤٢:٢٧١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٨:٠٥٢٣:٤٩:١٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٤٠٥:٢٧:٥٥١٢:٤٢:٣٥١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٨:٤٨٢٣:٤٩:١٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٢٠٥:٢٧:٣٢١٢:٤٢:٤٤١٩:٥٨:١٦٢٠:١٩:٣١٢٣:٤٩:١٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢٢٠٥:٢٧:١٠١٢:٤٢:٥٣١٩:٥٨:٥٥٢٠:٢٠:١٢٢٣:٤٩:١٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٤٠٥:٢٦:٥٠١٢:٤٣:٠٣١٩:٥٩:٣٣٢٠:٢٠:٥٣٢٣:٤٩:٢١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٩٠٥:٢٦:٣٢١٢:٤٣:١٣٢٠:٠٠:١٠٢٠:٢١:٣٢٢٣:٤٩:٢٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٣٦٠٥:٢٦:١٥١٢:٤٣:٢٣٢٠:٠٠:٤٦٢٠:٢٢:١٠٢٣:٤٩:٢٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٦٠٥:٢٦:٠١١٢:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٢:٤٦٢٣:٤٩:٢٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٣٨٠٥:٢٥:٤٨١٢:٤٣:٤٤٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٣:٢٢٢٣:٤٩:٣٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٣٠٥:٢٥:٣٧١٢:٤٣:٥٥٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٣:٥٦٢٣:٤٩:٣٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٥٠٠٥:٢٥:٢٧١٢:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٤:٢٩٢٣:٤٩:٤٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣٠٠٥:٢٥:٢٠١٢:٤٤:١٨٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٥:٠١٢٣:٤٩:٥٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:١٣٠٥:٢٥:١٤١٢:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٥:٣١٢٣:٤٩:٥٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٥٨٠٥:٢٥:١٠١٢:٤٤:٤٢٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٦:٠٠٢٣:٥٠:٠٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٦٠٥:٢٥:٠٧١٢:٤٤:٥٥٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٦:٢٧٢٣:٥٠:١٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٣٧٠٥:٢٥:٠٦١٢:٤٥:٠٧٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٦:٥٣٢٣:٥٠:٢٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٣٠٠٥:٢٥:٠٨١٢:٤٥:٢٠٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٧:١٧٢٣:٥٠:٣٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٦٠٥:٢٥:١٠١٢:٤٥:٣٣٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٧:٤٠٢٣:٥٠:٤٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٥٠٥:٢٥:١٥١٢:٤٥:٤٦٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٨:٠١٢٣:٥٠:٥٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٦٠٥:٢٥:٢١١٢:٤٥:٥٩٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٨:٢٠٢٣:٥١:٠٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٣٠٠٥:٢٥:٢٩١٢:٤٦:١٢٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٨:٣٨٢٣:٥١:١٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٣٧٠٥:٢٥:٣٨١٢:٤٦:٢٥٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٨:٥٤٢٣:٥١:٣٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٦٠٥:٢٥:٤٩١٢:٤٦:٣٨٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٩:٠٩٢٣:٥١:٤٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کری روستای کری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کری روستای کری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کری

روستای کری بر روی نقشه

روستای کری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کری
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کری + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کری رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کری دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کری
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کری دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کری دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو