جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کری

میان دشت | جاجرم | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز کری


اذان صبح: ٠٤:٥٦:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٤٣
اذان ظهر: ١١:٢٩:٤٩
غروب آفتاب: ١٦:٣٤:٣٤
اذان مغرب: ١٦:٥٤:١٩
نیمه شب: ٢٢:٤٥:٥٤

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کری (شهرستان جاجرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای کری)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای کری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

یان اسكاسل
شاعران شعر را نمی آفرینند، شعر جایی در آن پس و پشت ها است، از دیر زمان در آنجا است. شاعر كاری نمی كند مگر كشف آن!

اوقات شرعی ماه جاری روستای کری

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٠٦٠٥:٥٦:٣٢١٢:٤٢:٤٥١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٩:٠١٢٣:٥٥:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٥:٢٠١٢:٤٢:٣٦١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٩:٥٧٢٣:٥٥:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٤:٠٩١٢:٤٢:٢٧١٩:٣١:١٩١٩:٥٠:٥٤٢٣:٥٤:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٢٩٠٥:٥٣:٠٠١٢:٤٢:١٩١٩:٣٢:١٣١٩:٥١:٥٠٢٣:٥٤:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٦:٥٩٠٥:٥١:٥١١٢:٤٢:١١١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٢:٤٦٢٣:٥٤:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٥:٢٩٠٥:٥٠:٤٣١٢:٤٢:٠٤١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٣:٤٢٢٣:٥٣:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٠٠٠٥:٤٩:٣٦١٢:٤١:٥٧١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٤:٣٨٢٣:٥٣:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:٣٢٠٥:٤٨:٣١١٢:٤١:٥١١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٥:٣٤٢٣:٥٣:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١١:٠٥٠٥:٤٧:٢٧١٢:٤١:٤٥١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٦:٣٠٢٣:٥٣:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٤٦:٢٤١٢:٤١:٤٠١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٧:٢٦٢٣:٥٢:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٨:١٤٠٥:٤٥:٢٢١٢:٤١:٣٦١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٨:٢٢٢٣:٥٢:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٥٠٠٥:٤٤:٢١١٢:٤١:٣٢١٩:٣٩:١٥١٩:٥٩:١٧٢٣:٥٢:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٢٨٠٥:٤٣:٢٢١٢:٤١:٢٨١٩:٤٠:٠٧٢٠:٠٠:١٣٢٣:٥٢:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٠٦٠٥:٤٢:٢٤١٢:٤١:٢٥١٩:٤٠:٥٩٢٠:٠١:٠٨٢٣:٥١:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٤١:٢٧١٢:٤١:٢٣١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٢:٠٣٢٣:٥١:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٧٠٥:٤٠:٣٢١٢:٤١:٢١١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٢:٥٨٢٣:٥١:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٠٩٠٥:٣٩:٣٨١٢:٤١:٢٠١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٣:٥٢٢٣:٥١:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٣٨:٤٦١٢:٤١:٢٠١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٤:٤٦٢٣:٥١:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:٣٩٠٥:٣٧:٥٥١٢:٤١:٢٠١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٥:٤٠٢٣:٥٠:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:٢٦٠٥:٣٧:٠٥١٢:٤١:٢١١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٦:٣٤٢٣:٥٠:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٥:١٤٠٥:٣٦:١٧١٢:٤١:٢٢١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٧:٢٧٢٣:٥٠:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٤:٠٤٠٥:٣٥:٣١١٢:٤١:٢٤١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٨:٢٠٢٣:٥٠:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٢:٥٦٠٥:٣٤:٤٦١٢:٤١:٢٦١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٩:١٢٢٣:٥٠:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥١:٤٩٠٥:٣٤:٠٣١٢:٤١:٢٩١٩:٤٩:٢٢٢٠:١٠:٠٤٢٣:٥٠:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٠:٤٤٠٥:٣٣:٢١١٢:٤١:٣٢١٩:٥٠:١٠٢٠:١٠:٥٥٢٣:٤٩:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٩:٤١٠٥:٣٢:٤١١٢:٤١:٣٧١٩:٥٠:٥٨٢٠:١١:٤٦٢٣:٤٩:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٨:٤٠٠٥:٣٢:٠٣١٢:٤١:٤١١٩:٥١:٤٥٢٠:١٢:٣٦٢٣:٤٩:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٧:٤١٠٥:٣١:٢٦١٢:٤١:٤٦١٩:٥٢:٣١٢٠:١٣:٢٥٢٣:٤٩:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٦:٤٤٠٥:٣٠:٥١١٢:٤١:٥٢١٩:٥٣:١٧٢٠:١٤:١٤٢٣:٤٩:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کری

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کری

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای کری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کری

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای کری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کری

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٢٠٥:٥٩:٢٦١١:٢٩:٢١١٦:٥٨:٤٥١٧:١٧:٣٠٢٢:٤٦:٥٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٠:٢٤١١:٢٩:١٣١٦:٥٧:٣١١٧:١٦:١٨٢٢:٤٦:٤٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠١:٢٢١١:٢٩:٠٥١٦:٥٦:١٩١٧:١٥:٠٨٢٢:٤٦:٣٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٢:٢٠١١:٢٨:٥٨١٦:٥٥:٠٧١٧:١٣:٥٨٢٢:٤٦:٢٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٣:١٩١١:٢٨:٥٢١٦:٥٣:٥٧١٧:١٢:٥٠٢٢:٤٦:١٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٤:١٨١١:٢٨:٤٧١٦:٥٢:٤٧١٧:١١:٤٣٢٢:٤٦:٠٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٥:١٧١١:٢٨:٤٣١٦:٥١:٣٩١٧:١٠:٣٧٢٢:٤٦:٠٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٦:١٧١١:٢٨:٣٩١٦:٥٠:٣٢١٧:٠٩:٣٢٢٢:٤٥:٥٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٧:١٧١١:٢٨:٣٦١٦:٤٩:٢٧١٧:٠٨:٢٩٢٢:٤٥:٤٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠٨:١٧١١:٢٨:٣٤١٦:٤٨:٢٣١٧:٠٧:٢٧٢٢:٤٥:٤١
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠٩:١٨١١:٢٨:٣٢١٦:٤٧:٢٠١٧:٠٦:٢٦٢٢:٤٥:٣٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٠:١٩١١:٢٨:٣٢١٦:٤٦:١٨١٧:٠٥:٢٧٢٢:٤٥:٣٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١١:٢٠١١:٢٨:٣٢١٦:٤٥:١٨١٧:٠٤:٢٩٢٢:٤٥:٢٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٢:٢١١١:٢٨:٣٣١٦:٤٤:١٩١٧:٠٣:٣٣٢٢:٤٥:٢٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٣:٢٢١١:٢٨:٣٥١٦:٤٣:٢١١٧:٠٢:٣٨٢٢:٤٥:٢٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٤:٢٤١١:٢٨:٣٧١٦:٤٢:٢٥١٧:٠١:٤٥٢٢:٤٥:٢٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٥:٢٥١١:٢٨:٤١١٦:٤١:٣١١٧:٠٠:٥٣٢٢:٤٥:٢٣
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٦:٢٧١١:٢٨:٤٥١٦:٤٠:٣٨١٧:٠٠:٠٢٢٢:٤٥:٢٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٧:٢٩١١:٢٨:٥٠١٦:٣٩:٤٧١٦:٥٩:١٤٢٢:٤٥:٢٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠١٠٦:١٨:٣١١١:٢٨:٥٦١٦:٣٨:٥٧١٦:٥٨:٢٦٢٢:٤٥:٢٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٩:٣٣١١:٢٩:٠٣١٦:٣٨:٠٩١٦:٥٧:٤١٢٢:٤٥:٢٩
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٠:٣٥١١:٢٩:١٠١٦:٣٧:٢٣١٦:٥٦:٥٧٢٢:٤٥:٣٢
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢١:٣٧١١:٢٩:١٩١٦:٣٦:٣٨١٦:٥٦:١٥٢٢:٤٥:٣٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٢:٣٩١١:٢٩:٢٨١٦:٣٥:٥٥١٦:٥٥:٣٥٢٢:٤٥:٤٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢٣:٤١١١:٢٩:٣٨١٦:٣٥:١٤١٦:٥٤:٥٦٢٢:٤٥:٤٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٤:٤٣١١:٢٩:٤٩١٦:٣٤:٣٤١٦:٥٤:١٩٢٢:٤٥:٥٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٥:٤٥١١:٣٠:٠١١٦:٣٣:٥٧١٦:٥٣:٤٤٢٢:٤٦:٠٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٦:٤٧١١:٣٠:١٤١٦:٣٣:٢١١٦:٥٣:١١٢٢:٤٦:١١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٧:٤٩١١:٣٠:٢٨١٦:٣٢:٤٧١٦:٥٢:٤٠٢٢:٤٦:٢٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٨:٥٠١١:٣٠:٤٢١٦:٣٢:١٥١٦:٥٢:١٠٢٢:٤٦:٣٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کری روستای کری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کری روستای کری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کری

روستای کری بر روی نقشه

روستای کری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کری
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای کری + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای کری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کری رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ کری دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کری دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کری
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کری
زمان پخش اذان مستقیم به افق کری
زمان پخش اذان زنده به افق کری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو