جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کریم آباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کریم آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٠
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٤٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٥٧
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٣٩

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کریم آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای کریم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کریم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کریم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
تجربه های زندگی به ما چیزی نمی آموزد، همان گونه كه تاریخ هم ما را از چیزی آگاه نمی كند. تجربه ی حقیقی زمانی به دست می آید كه ارتباط با واقعیت را محدود كنیم و كاهش ارتباط را نیرو بخشیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کریم آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کریم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کریم آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کریم آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کریم آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کریم آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٣:١٦١٣:٠١:٢٨١٩:٤٠:١٠١٩:٥٨:٢٢٠٠:١٧:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٢:١٣١٣:٠١:١٩١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:٠٧٠٠:١٧:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢١:١٢١٣:٠١:٠٩١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٥٣٠٠:١٧:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٠:١١١٣:٠١:٠١١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:٣٨٠٠:١٧:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٩:١٢١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠١:٢٣٠٠:١٦:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٨:١٣١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:٠٩٠٠:١٦:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٧:١٦١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٥٤٠٠:١٦:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٦:١٩١٣:٠٠:٣١١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٤٠٠٠:١٦:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٥:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٠:١٩١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:١١٠٠:١٥:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٠:١٤١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٥٦٠٠:١٥:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:٤٢٠٠:١٥:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٤٠٦:١١:٥٣١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٢٧٠٠:١٤:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٧٠٦:١١:٠٣١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:١٢٠٠:١٤:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٠:١٤١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٥٧٠٠:١٤:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٩:٢٧١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٤٣٠٠:١٤:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٨:٤١١٢:٥٩:٥٥١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٢٨٠٠:١٤:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٧:٥٦١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:١٣٠٠:١٤:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٧:١٣١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٥٧٠٠:١٣:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٦:٣٠١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٤٢٠٠:١٣:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٥١٠٦:٠٥:٤٩١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٢٦٠٠:١٣:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٥:١٠١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٤:١١٠٠:١٣:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٤:٣٢١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٥٥٠٠:١٣:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٣٨٠٠:١٣:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٣:٢٠١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٦:٢١٠٠:١٣:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٢:٤٦١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٧:٠٤٠٠:١٣:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٢:١٤١٣:٠٠:١١١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٤٧٠٠:١٣:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠١:٤٣١٣:٠٠:١٥١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٢٩٠٠:١٣:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠١:١٣١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:١١٠٠:١٣:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کریم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کریم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کریم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کریم آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کریم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کریم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کریم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کریم آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کریم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کریم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کریم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کریم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کریم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کریم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای کریم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کریم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کریم آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٢:٢٢١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٢٣:٢٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٦٠٦:١٣:٠٠١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢٣:٣٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٣:٣٩١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:١٨٠٠:٢٣:٤٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٤:١٧١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٢٣:٥٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٤:٥٦١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٢٤:٠٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٥:٣٥١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:١٠٠٠:٢٤:١٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٦:١٥١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٢٤:٢٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٦:٥٤١٣:١٠:٠١٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢٤:٢٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٧:٣٤١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٠:٥١٠٠:٢٤:٣٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٨:١٤١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٢٤:٣٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٨:٥٤١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:١٢٠٠:٢٤:٤٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٩:٣٤١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٢٠٠٠:٢٤:٤٦
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٢٠:١٤١٣:٠٩:٤٢١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:٢٧٠٠:٢٤:٥٠
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٦:٣٣٠٠:٢٤:٥٣
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢١:٣٤١٣:٠٩:٣٠١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٥:٣٧٠٠:٢٤:٥٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٤١٠٠:٢٤:٥٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠٩:١٦١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٤:٥٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٣:٣٣١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٤٤٠٠:٢٤:٥٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٨:٥٩١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٤٤٠٠:٢٤:٥٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٤:٥٣١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٤٣٠٠:٢٤:٥٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٥:٣٢١٣:٠٨:٤٠١٩:٥١:١٩٢٠:٠٩:٤١٠٠:٢٤:٥٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٦:١٢١٣:٠٨:٢٩١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٢٤:٥٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٦:٥١١٣:٠٨:١٨١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٢٤:٤٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٧:٣١١٣:٠٨:٠٧١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٢٤:٤٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٨:١٠١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٢٣٠٠:٢٤:٤١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٨:٤٩١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:١٧٠٠:٢٤:٣٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٩:٢٨١٣:٠٧:٢٩١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٢٤:٣٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣٠:٠٧١٣:٠٧:١٦١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٢٤:٢٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٠:٤٦١٣:٠٧:٠٢١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٠:٥١٠٠:٢٤:١٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣١:٢٤١٣:٠٦:٤٧١٩:٤١:٤٠١٩:٥٩:٤١٠٠:٢٤:١٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣٢:٠٣١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٣٠٠٠:٢٤:٠٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کریم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کریم آباد روستای کریم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کریم آباد روستای کریم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کریم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کریم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کریم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کریم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کریم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کریم آباد

روستای کریم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کریم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کریم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کریم آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کریم آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای کریم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کریم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کریم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کریم آباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کریم آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کریم آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کریم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کریم آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق کریم آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق کریم آباد
زمان پخش اذان زنده به افق کریم آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کریم آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کریم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو