جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کریم آباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کریم آباد


اذان صبح: ٠٤:٢١:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:١٠
اذان ظهر: ١٣:٠١:١٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٢٢
نیمه شب: ٠٠:١٣:٠٦

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کریم آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای کریم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کریم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کریم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

حضرت محمد (ص)
هر كه صبر كند از برای خدا بر كج خلقی زن خود حق تعالی ثواب شكر كنندگان او را كرامت فرماید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کریم آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کریم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کریم آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کریم آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کریم آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کریم آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٥:٥٢١٣:٠٣:٤٩١٩:٣٢:١٦١٩:٥٠:٠٣٠٠:٢١:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٤:٤١١٣:٠٣:٣٤١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٠:٤٧٠٠:٢١:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٣:٣١١٣:٠٣:٢٠١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:٣١٠٠:٢٠:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٢:٢٢١٣:٠٣:٠٦١٩:٣٤:٢١١٩:٥٢:١٥٠٠:٢٠:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣١:١٣١٣:٠٢:٥٣١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٢:٥٩٠٠:٢٠:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١٨٠٦:٣٠:٠٤١٣:٠٢:٤٠١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٣:٤٣٠٠:١٩:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٨:٥٧١٣:٠٢:٢٧١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٤:٢٧٠٠:١٩:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٧:٥٠١٣:٠٢:١٥١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:١٢٠٠:١٩:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٦:٤٤١٣:٠٢:٠٣١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٥:٥٦٠٠:١٨:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٥:٣٩١٣:٠١:٥٢١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٦:٤١٠٠:١٨:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠١:٤١١٩:٣٩:١٧١٩:٥٧:٢٦٠٠:١٨:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٣:٣١١٣:٠١:٣٠١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٨:١٠٠٠:١٧:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٢:٢٨١٣:٠١:٢٠١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٥٥٠٠:١٧:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢١:٢٦١٣:٠١:١١١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٤٠٠٠:١٧:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٠:٢٥١٣:٠١:٠٢١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٧:٠٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:١١٠٠:١٦:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٨:٢٦١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٥٦٠٠:١٦:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:٤٢٠٠:١٦:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٠:٣١١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٢٧٠٠:١٦:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:١٣٠٠:١٥:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٤:٤١١٣:٠٠:١٩١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٥٨٠٠:١٥:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٣:٤٨١٣:٠٠:١٤١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٤٤٠٠:١٥:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٢٩٠٠:١٥:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٢:٠٤١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:١٥٠٠:١٤:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢٢٠٦:١١:١٤١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٠٠٠٠:١٤:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٠:٢٥١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٤٦٠٠:١٤:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٣١٠٠:١٤:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٨:٥٢١٢:٥٩:٥٥١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:١٧٠٠:١٤:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠٨:٠٧١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:٠٢٠٠:١٤:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کریم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کریم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کریم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کریم آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کریم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کریم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کریم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کریم آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کریم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کریم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کریم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کریم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کریم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کریم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کریم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کریم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کریم آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٢:١٤١٣:٠٠:١١١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٤٧٠٠:١٣:٠٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠١:٤٣١٣:٠٠:١٥١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٢٩٠٠:١٣:٠٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠١:١٣١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:١١٠٠:١٣:٠٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٠:٤٥١٣:٠٠:٢٦٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٩:٥٢٠٠:١٣:٠٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠٠:١٨١٣:٠٠:٣٢٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٣٢٠٠:١٢:٥٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٥٩:٥٣١٣:٠٠:٣٩٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢١:١٢٠٠:١٢:٥٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٥٠٥:٥٩:٣٠١٣:٠٠:٤٦٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٥٢٠٠:١٢:٥٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٠:٥٣٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٣٠٠٠:١٢:٥٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٥٨:٤٧١٣:٠١:٠١٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٣:٠٨٠٠:١٣:٠١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٨:٢٧١٣:٠١:٠٩٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٣:٠٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٩٠٥:٥٨:١٠١٣:٠١:١٨٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:٢٢٠٠:١٣:٠٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٧:٥٤١٣:٠١:٢٧٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٥٨٠٠:١٣:٠٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٧:٣٩١٣:٠١:٣٧٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:٣٢٠٠:١٣:١٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٧:٢٦١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٦:٠٦٠٠:١٣:١٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٧:١٤١٣:٠١:٥٧٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٦:٣٩٠٠:١٣:٢٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥٧:٠٤١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٧:١١٠٠:١٣:٢٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٤٠٥:٥٦:٥٥١٣:٠٢:١٨٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:٤٢٠٠:١٣:٣٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٧٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٨:١٣٠٠:١٣:٤٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٦:٤٢١٣:٠٢:٤١٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:٤٢٠٠:١٣:٤٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٩٠٥:٥٦:٣٨١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٩:١٠٠٠:١٣:٥٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥٦:٣٥١٣:٠٣:٠٤٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٣٧٠٠:١٤:٠٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٠٠٥:٥٦:٣٤١٣:٠٣:١٦٢٠:١٠:٠٦٢٠:٣٠:٠٢٠٠:١٤:١٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٣٠٥:٥٦:٣٤١٣:٠٣:٢٩٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٢٧٠٠:١٤:٢٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٦:٣٦١٣:٠٣:٤١٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٥٠٠٠:١٤:٣٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٧٠٥:٥٦:٣٩١٣:٠٣:٥٤٢٠:١١:١٤٢٠:٣١:١٣٠٠:١٤:٤٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٧٠٥:٥٦:٤٣١٣:٠٤:٠٧٢٠:١١:٣٥٢٠:٣١:٣٣٠٠:١٤:٥٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٦:٤٩١٣:٠٤:٢٠٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٥٣٠٠:١٥:٠٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٣٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠٤:٣٣٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:١١٠٠:١٥:٢٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٩٠٥:٥٧:٠٥١٣:٠٤:٤٦٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٢٨٠٠:١٥:٣٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٧:١٦١٣:٠٤:٥٩٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٤٤٠٠:١٥:٤٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٨٠٥:٥٧:٢٧١٣:٠٥:١٢٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٥٨٠٠:١٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کریم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کریم آباد روستای کریم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کریم آباد روستای کریم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کریم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کریم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کریم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کریم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کریم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کریم آباد

روستای کریم آباد بر روی نقشه

روستای کریم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کریم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کریم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کریم آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کریم آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کریم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کریم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کریم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کریم آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق کریم آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کریم آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کریم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا کریم آباد دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کریم آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کریم آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق کریم آباد
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کریم آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کریم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو