جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کریم آباد

قلعه خواجه | اندیکا | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز کریم آباد


اذان صبح: ٠٥:٣٧:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٥٣
اذان ظهر: ١٣:١٥:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٢:٤٣
اذان مغرب: ١٩:٥٠:١٣
نیمه شب: ٠٠:٣٤:١٧

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کریم آباد (شهرستان اندیکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ روستای کریم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای کریم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کریم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

اُرد بزرگ
میهمانی های فراوان از ارزش آدمی می كاهد، مگر دیدار پدر و مادر.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کریم آباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کریم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کریم آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کریم آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کریم آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کریم آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٣١:٤٣١٣:٠٩:٥٩١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٢٦:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٠:٤٠١٣:٠٩:٤٩١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٧:٤١٠٠:٢٦:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٩:٣٩١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٢٥:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٨:٣٨١٣:٠٩:٣١١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:١٢٠٠:٢٥:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٧:٣٩١٣:٠٩:٢٣١٩:٥١:٣٥٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٢٥:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٦:٤٠١٣:٠٩:١٥١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٤٣٠٠:٢٥:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٥:٤٢١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٢٨٠٠:٢٤:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٩:٠١١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:١٤٠٠:٢٤:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٣:٥٠١٣:٠٨:٥٥١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٢:٥٩٠٠:٢٤:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٤٥٠٠:٢٤:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٢:٠٢١٣:٠٨:٤٤١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٣٠٠٠:٢٣:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢١:١٠١٣:٠٨:٤٠١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:١٦٠٠:٢٣:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٢٠:١٩١٣:٠٨:٣٦١٩:٥٧:١٨٢٠:١٦:٠١٠٠:٢٣:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٩:٢٩١٣:٠٨:٣٢١٩:٥٨:٠١٢٠:١٦:٤٧٠٠:٢٣:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٨:٤١١٣:٠٨:٢٩١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:٣٢٠٠:٢٣:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٧:٥٣١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:١٧٠٠:٢٢:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٨:٢٥٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٠٢٠٠:٢٢:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٨:٢٤٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٤٧٠٠:٢٢:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٥:٣٩١٣:٠٨:٢٤٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٢٢:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٤:٥٦١٣:٠٨:٢٤٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢١:١٧٠٠:٢٢:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:١٤٠٦:١٤:١٥١٣:٠٨:٢٥٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٢:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:١٧٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٨:٢٦٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٢٢:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٨:٢٨٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٢١:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٢٧٠٦:١٢:٢١١٣:٠٨:٣٠٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:١٣٠٠:٢١:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١١:٤٦١٣:٠٨:٣٣٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٢١:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١١:١٢١٣:٠٨:٣٧٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٢١:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٨:٤١٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٢١:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٨:٤٥٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٢١:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٨:٥٠٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٢١:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کریم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کریم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کریم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کریم آباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای کریم آباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای کریم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کریم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای کریم آباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٧:٠٩٠٧:٠٧:٥٢١٣:١٧:٣٨١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٥:١٨٠٠:٣٦:٥٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٥:٤٥٠٧:٠٦:٣٤١٣:١٧:٢٠١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٦:٠٠٠٠:٣٦:٢٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٤:٢١٠٧:٠٥:١٧١٣:١٧:٠٢١٩:٢٩:١٧١٩:٤٦:٤٣٠٠:٣٦:٠٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٢:٥٦٠٧:٠٤:٠٠١٣:١٦:٤٤١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:٢٥٠٠:٣٥:٤٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤١:٣٢٠٧:٠٢:٤٣١٣:١٦:٢٦١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٨:٠٧٠٠:٣٥:٢٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٠:٠٧٠٧:٠١:٢٦١٣:١٦:٠٨١٩:٣١:٢١١٩:٤٨:٤٩٠٠:٣٥:٠١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٨:٤٢٠٧:٠٠:٠٩١٣:١٥:٥٠١٩:٣٢:٠٢١٩:٤٩:٣١٠٠:٣٤:٣٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٧:١٧٠٦:٥٨:٥٣١٣:١٥:٣٢١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:١٣٠٠:٣٤:١٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٥:٥٢٠٦:٥٧:٣٦١٣:١٥:١٥١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٠:٥٥٠٠:٣٣:٥٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٤:٢٧٠٦:٥٦:٢٠١٣:١٤:٥٧١٩:٣٤:٠٥١٩:٥١:٣٨٠٠:٣٣:٣٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٣:٠١٠٦:٥٥:٠٥١٣:١٤:٤٠١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٢٠٠٠:٣٣:١١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣١:٣٦٠٦:٥٣:٥٠١٣:١٤:٢٣١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:٠٣٠٠:٣٢:٤٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٢:٣٥١٣:١٤:٠٦١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٣:٤٥٠٠:٣٢:٢٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥١:٢٠١٣:١٣:٤٩١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٢٨٠٠:٣٢:٠٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٧:٢١٠٦:٥٠:٠٦١٣:١٣:٣٣١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:١١٠٠:٣١:٤٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٤٨:٥٢١٣:١٣:١٧١٩:٣٨:١٢١٩:٥٥:٥٤٠٠:٣١:٢٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٤:٣١٠٦:٤٧:٣٩١٣:١٣:٠١١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٦:٣٧٠٠:٣١:٠٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٦:٢٧١٣:١٢:٤٥١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٢٠٠٠:٣٠:٣٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٥:١٥١٣:١٢:٣٠١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٠٣٠٠:٣٠:١٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٤:٠٣١٣:١٢:١٥١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٨:٤٧٠٠:٢٩:٥٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٢:٥٢١٣:١٢:٠١١٩:٤١:٤٠١٩:٥٩:٣٠٠٠:٢٩:٣٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٧:٣١٠٦:٤١:٤٢١٣:١١:٤٧١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:١٤٠٠:٢٩:١٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٠:٣٢١٣:١١:٣٣١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٢٨:٥٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٩:٢٤١٣:١١:٢٠١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠١:٤٢٠٠:٢٨:٣٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٨:١٥١٣:١١:٠٧١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٢٨:١٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٢:٠٢٠٦:٣٧:٠٨١٣:١٠:٥٤١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:١١٠٠:٢٧:٥٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٦:٠١١٣:١٠:٤٢١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٢٧:٣٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٤:٥٥١٣:١٠:٣١١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٤:٤١٠٠:٢٧:١٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٣:٥٠١٣:١٠:١٩١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٢٦:٥٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٢:٤٦١٣:١٠:٠٩١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:١١٠٠:٢٦:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای کریم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای کریم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای کریم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کریم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کریم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای کریم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای کریم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کریم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای کریم آباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٥:٣٦١٢:١٩:٢٥١٨:٢٣:٤٥١٨:٤١:٠٦٠٠:٠٨:٥٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٠٣٠٧:١٤:١٩١٣:١٩:٠٨١٩:٢٤:٢٧١٩:٤١:٤٨٠٠:٣٨:٣٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٤١٠٧:١٣:٠٢١٣:١٨:٥٠١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٢:٣٠٠٠:٣٨:١٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:١٩٠٧:١١:٤٤١٣:١٨:٣٢١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٣:١٢٠٠:٣٧:٥٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٥٦٠٧:١٠:٢٧١٣:١٨:١٤١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٣:٥٤٠٠:٣٧:٣٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٣٢٠٧:٠٩:٠٩١٣:١٧:٥٦١٩:٢٧:١٣١٩:٤٤:٣٦٠٠:٣٧:١١
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٠٩٠٧:٠٧:٥٢١٣:١٧:٣٨١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٥:١٨٠٠:٣٦:٥٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٤٥٠٧:٠٦:٣٤١٣:١٧:٢٠١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٦:٠٠٠٠:٣٦:٢٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٢١٠٧:٠٥:١٧١٣:١٧:٠٢١٩:٢٩:١٧١٩:٤٦:٤٣٠٠:٣٦:٠٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٦٠٧:٠٤:٠٠١٣:١٦:٤٤١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:٢٥٠٠:٣٥:٤٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٣٢٠٧:٠٢:٤٣١٣:١٦:٢٦١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٨:٠٧٠٠:٣٥:٢٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٧٠٧:٠١:٢٦١٣:١٦:٠٨١٩:٣١:٢١١٩:٤٨:٤٩٠٠:٣٥:٠١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٢٠٧:٠٠:٠٩١٣:١٥:٥٠١٩:٣٢:٠٢١٩:٤٩:٣١٠٠:٣٤:٣٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٧٠٦:٥٨:٥٣١٣:١٥:٣٢١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:١٣٠٠:٣٤:١٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٢٠٦:٥٧:٣٦١٣:١٥:١٥١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٠:٥٥٠٠:٣٣:٥٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٧٠٦:٥٦:٢٠١٣:١٤:٥٧١٩:٣٤:٠٥١٩:٥١:٣٨٠٠:٣٣:٣٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠١٠٦:٥٥:٠٥١٣:١٤:٤٠١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٢٠٠٠:٣٣:١١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٦٠٦:٥٣:٥٠١٣:١٤:٢٣١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:٠٣٠٠:٣٢:٤٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٢:٣٥١٣:١٤:٠٦١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٣:٤٥٠٠:٣٢:٢٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥١:٢٠١٣:١٣:٤٩١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٢٨٠٠:٣٢:٠٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢١٠٦:٥٠:٠٦١٣:١٣:٣٣١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:١١٠٠:٣١:٤٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٤٨:٥٢١٣:١٣:١٧١٩:٣٨:١٢١٩:٥٥:٥٤٠٠:٣١:٢٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣١٠٦:٤٧:٣٩١٣:١٣:٠١١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٦:٣٧٠٠:٣١:٠٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٦:٢٧١٣:١٢:٤٥١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٢٠٠٠:٣٠:٣٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٥:١٥١٣:١٢:٣٠١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٠٣٠٠:٣٠:١٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٤:٠٣١٣:١٢:١٥١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٨:٤٧٠٠:٢٩:٥٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٢:٥٢١٣:١٢:٠١١٩:٤١:٤٠١٩:٥٩:٣٠٠٠:٢٩:٣٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣١٠٦:٤١:٤٢١٣:١١:٤٧١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:١٤٠٠:٢٩:١٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٠:٣٢١٣:١١:٣٣١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٢٨:٥٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٩:٢٤١٣:١١:٢٠١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠١:٤٢٠٠:٢٨:٣٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٨:١٥١٣:١١:٠٧١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٢٨:١٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کریم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای کریم آباد روستای کریم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای کریم آباد روستای کریم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کریم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کریم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کریم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کریم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کریم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کریم آباد

روستای کریم آباد بر روی نقشه

روستای کریم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کریم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کریم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کریم آباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای کریم آباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای کریم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کریم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کریم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کریم آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کریم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ کریم آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کریم آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کریم آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا کریم آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کریم آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کریم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کریم آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کریم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو