جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کریم آباد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کریم آباد


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٣٣
اذان ظهر: ١١:٥٤:٥٤
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٠٦
اذان مغرب: ١٧:١٩:٠٦
نیمه شب: ٢٣:١٢:٤١

شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
٠٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٧ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کریم آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ آذر ٩٨ روستای کریم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کریم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کریم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز دانشجو
روز جهانی هواپیمایی

حضرت محمد (ص)
همانا بر خدا لازم است كه چیزی از امور دنیا بالا نبرد مگر این كه در (آن را روز به روز)‌ پایین‌تر ببرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کریم آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کریم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کریم آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کریم آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کریم آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کریم آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٣:٠٩١٣:٠١:٢٥١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:١٥٠٠:١٨:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٢:٠٩١٣:٠١:١٦١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٥٩٠٠:١٧:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢١:١٠١٣:٠١:٠٧١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٤٣٠٠:١٧:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٠:١١١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٢٧٠٠:١٧:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٩:١٤١٣:٠٠:٥١١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠١:١١٠٠:١٧:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٨:١٨١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٥٦٠٠:١٦:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٧:٢٢١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٤٠٠٠:١٦:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٦:٢٨١٣:٠٠:٣١١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٢٤٠٠:١٦:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:٠٩٠٠:١٦:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٤:٤٢١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٥٣٠٠:١٥:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٨٠٦:١٣:٥١١٣:٠٠:١٦١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:٣٧٠٠:١٥:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٣:٠١١٣:٠٠:١٢١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٢١٠٠:١٥:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٢:١٣١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:٠٥٠٠:١٥:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١١:٢٥١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٥٠٠٠:١٥:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٣٤٠٠:١٤:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٠:٠١١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:١٨٠٠:١٤:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٩:١٠١٣:٠٠:٠٠١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٠١٠٠:١٤:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٨:٢٧١٣:٠٠:٠٠١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٤٥٠٠:١٤:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٧:٤٦١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:٢٩٠٠:١٤:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٧:٠٦١٣:٠٠:٠١١٩:٥٣:١٨٢٠:١٢:١٢٠٠:١٤:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٦:٢٨١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٥٥٠٠:١٤:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٣:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٢١٠٠:١٣:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٤:٤١١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٥:٠٣٠٠:١٣:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠٠:١٣١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:٤٥٠٠:١٣:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٠:١٧١٩:٥٧:١٨٢٠:١٦:٢٧٠٠:١٣:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٣:٠٦١٣:٠٠:٢١١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٣:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٣:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٢٩٠٠:١٣:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کریم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کریم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کریم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کریم آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کریم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کریم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کریم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کریم آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کریم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کریم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کریم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کریم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کریم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کریم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کریم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کریم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کریم آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٧:٠٥١١:٤٩:٣٨١٧:٠١:٥٤١٧:٢٠:٢٩٢٣:٠٨:١٠
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٦٠٦:٣٧:٥٧١١:٤٩:٥٤١٧:٠١:٣٥١٧:٢٠:١١٢٣:٠٨:٢٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١١٠٦:٣٨:٤٩١١:٥٠:١١١٧:٠١:١٧١٧:١٩:٥٥٢٣:٠٨:٣٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٣٩:٤١١١:٥٠:٢٨١٧:٠١:٠١١٧:١٩:٤١٢٣:٠٨:٥١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤٠:٣٣١١:٥٠:٤٧١٧:٠٠:٤٧١٧:١٩:٢٩٢٣:٠٩:٠٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٥٠٦:٤١:٢٤١١:٥١:٠٦١٧:٠٠:٣٤١٧:١٩:١٨٢٣:٠٩:٢٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٩٠٦:٤٢:١٥١١:٥١:٢٦١٧:٠٠:٢٣١٧:١٩:٠٩٢٣:٠٩:٣٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٣٠٦:٤٣:٠٦١١:٥١:٤٦١٧:٠٠:١٤١٧:١٩:٠٢٢٣:٠٩:٥٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤٣:٥٦١١:٥٢:٠٨١٧:٠٠:٠٧١٧:١٨:٥٦٢٣:١٠:١٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٤:٤٦١١:٥٢:٣٠١٧:٠٠:٠١١٧:١٨:٥٣٢٣:١٠:٣٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٥:٣٦١١:٥٢:٥٢١٦:٥٩:٥٨١٧:١٨:٥١٢٣:١٠:٥٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٦:٢٤١١:٥٣:١٥١٦:٥٩:٥٦١٧:١٨:٥٠٢٣:١١:١٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٧:١٣١١:٥٣:٣٩١٦:٥٩:٥٦١٧:١٨:٥١٢٣:١١:٣٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٣٠٦:٤٨:٠٠١١:٥٤:٠٤١٦:٥٩:٥٧١٧:١٨:٥٥٢٣:١١:٥٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٨:٤٧١١:٥٤:٢٨١٧:٠٠:٠١١٧:١٨:٥٩٢٣:١٢:١٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٤٩:٣٣١١:٥٤:٥٤١٧:٠٠:٠٦١٧:١٩:٠٦٢٣:١٢:٤١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٧٠٦:٥٠:١٩١١:٥٥:٢٠١٧:٠٠:١٣١٧:١٩:١٤٢٣:١٣:٠٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٥١:٠٤١١:٥٥:٤٦١٧:٠٠:٢١١٧:١٩:٢٤٢٣:١٣:٢٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٥١:٤٧١١:٥٦:١٣١٧:٠٠:٣٢١٧:١٩:٣٥٢٣:١٣:٥٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٧٠٦:٥٢:٣٠١١:٥٦:٤٠١٧:٠٠:٤٤١٧:١٩:٤٨٢٣:١٤:١٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٣:١٢١١:٥٧:٠٨١٧:٠٠:٥٧١٧:٢٠:٠٣٢٣:١٤:٤٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٣:٥٣١١:٥٧:٣٦١٧:٠١:١٣١٧:٢٠:١٩٢٣:١٥:١٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٤:٣٤١١:٥٨:٠٤١٧:٠١:٣٠١٧:٢٠:٣٧٢٣:١٥:٣٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٥٥:١٣١١:٥٨:٣٣١٧:٠١:٤٩١٧:٢٠:٥٦٢٣:١٦:٠٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٥٥:٥٠١١:٥٩:٠١١٧:٠٢:٠٩١٧:٢١:١٧٢٣:١٦:٣٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٨٠٦:٥٦:٢٧١١:٥٩:٣١١٧:٠٢:٣١١٧:٢١:٤٠٢٣:١٧:٠٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٢٠٦:٥٧:٠٣١٢:٠٠:٠٠١٧:٠٢:٥٥١٧:٢٢:٠٤٢٣:١٧:٣٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٥٠٦:٥٧:٣٧١٢:٠٠:٣٠١٧:٠٣:٢٠١٧:٢٢:٢٩٢٣:١٧:٥٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٨٠٦:٥٨:١١١٢:٠٠:٥٩١٧:٠٣:٤٧١٧:٢٢:٥٦٢٣:١٨:٢٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٩٠٦:٥٨:٤٣١٢:٠١:٢٩١٧:٠٤:١٥١٧:٢٣:٢٥٢٣:١٨:٥٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کریم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کریم آباد روستای کریم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کریم آباد روستای کریم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کریم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کریم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کریم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کریم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کریم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کریم آباد

روستای کریم آباد بر روی نقشه

روستای کریم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کریم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کریم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کریم آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کریم آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای کریم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کریم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کریم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کریم آباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کریم آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کریم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق کریم آباد
زمان پخش اذان زنده به افق کریم آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق کریم آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کریم آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا کریم آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کریم آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کریم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو