جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کریم آباد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کریم آباد


اذان صبح: ٠٤:٢١:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٢١
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٣٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٥٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٤١
نیمه شب: ٠٠:١٤:٢١

یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
١٥ شوال ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کریم آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ خرداد ٩٩ روستای کریم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کریم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کریم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
شاید زمان آن رسیده باشد كه دوباره بر روی چَم، مفهوم و هدف از زندگانی خود تمركز و توجه كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کریم آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کریم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کریم آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کریم آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کریم آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کریم آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٦:٣٣١٣:٠٣:٥٥١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:٢٧٠٠:٢١:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:١٠٠٦:٣٥:٢٣١٣:٠٣:٤٠١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:٠٩٠٠:٢١:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٤:١٤١٣:٠٣:٢٦١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٠:٥٢٠٠:٢١:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٣:٠٦١٣:٠٣:١٢١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:٣٥٠٠:٢٠:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣١:٥٨١٣:٠٢:٥٩١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:١٧٠٠:٢٠:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٠:٥١١٣:٠٢:٤٦١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٠٠٠٠:٢٠:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٩:٤٥١٣:٠٢:٣٣١٩:٣٥:٥١١٩:٥٣:٤٣٠٠:١٩:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٨:٣٩١٣:٠٢:٢١١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:٢٦٠٠:١٩:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٧:٣٤١٣:٠٢:٠٩١٩:٣٧:١٣١٩:٥٥:٠٩٠٠:١٩:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٦:٣٠١٣:٠١:٥٨١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٥:٥٣٠٠:١٩:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٥:٢٧١٣:٠١:٤٧١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:٣٦٠٠:١٨:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠١:٣٦١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٢٠٠٠:١٨:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٣:٢٣١٣:٠١:٢٦١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٨:٠٣٠٠:١٨:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٢:٢٣١٣:٠١:١٧١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٤٧٠٠:١٧:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢١:٢٣١٣:٠١:٠٨١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٣١٠٠:١٧:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٠:٢٤١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٠:١٥٠٠:١٧:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٩:٢٧١٣:٠٠:٥١١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٠:٥٩٠٠:١٧:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٨:٣٠١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٤٣٠٠:١٦:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٧:٣٤١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٢٨٠٠:١٦:٣٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٠:٣١١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٣:١٢٠٠:١٦:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٥:٤٦١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٥٦٠٠:١٦:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٤:٥٤١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٤١٠٠:١٥:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٠:١٦١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٢٥٠٠:١٥:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٣:١٣١٣:٠٠:١٢١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٥:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٥٤٠٠:١٥:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١٦٠٦:١١:٣٦١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٣٨٠٠:١٥:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١٣٠٦:١٠:٤٩١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٢٣٠٠:١٤:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:١١٠٦:١٠:٠٤١٣:٠٠:٠١١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:٠٧٠٠:١٤:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٠:٠٠١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٥١٠٠:١٤:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کریم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کریم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کریم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کریم آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کریم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کریم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کریم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کریم آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کریم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کریم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کریم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کریم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کریم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کریم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کریم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کریم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کریم آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٠:١٧١٩:٥٧:١٨٢٠:١٦:٢٧٠٠:١٣:٤٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٣:٠٦١٣:٠٠:٢١١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٣:٣٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٣:٣٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٢٩٠٠:١٣:٣٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٩٠٦:٠١:٤٤١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٩:٠٩٠٠:١٣:٣٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠١:٢٠١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٤٨٠٠:١٣:٣٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٢٠٦:٠٠:٥٧١٣:٠٠:٥٢٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٢٦٠٠:١٣:٣٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠٠:٥٩٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢١:٠٤٠٠:١٣:٣٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٣٠٦:٠٠:١٥١٣:٠١:٠٧٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢١:٤٢٠٠:١٣:٣٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٩:٥٧١٣:٠١:١٦٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٢:١٨٠٠:١٣:٤١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣١٠٥:٥٩:٤٠١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٥٤٠٠:١٣:٤٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٥٩:٢٤١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٢٩٠٠:١٣:٤٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٥٩:١٠١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٤:٠٣٠٠:١٣:٥١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٣٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠١:٥٣٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:٣٦٠٠:١٣:٥٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥١٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠٢:٠٣٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٥:٠٩٠٠:١٤:٠١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣١٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٢:١٣٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:٤٠٠٠:١٤:٠٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٦:١١٠٠:١٤:١٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٥:٥٨:٢١١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٦:٤١٠٠:١٤:٢١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٨:١٦١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٧:٠٩٠٠:١٤:٢٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٨:١٢١٣:٠٢:٥٩٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٧:٣٧٠٠:١٤:٣٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٨:١٠١٣:٠٣:١٠٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٨:٠٣٠٠:١٤:٤٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٨:٠٩١٣:٠٣:٢٣٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٨:٢٩٠٠:١٤:٥٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٨:٠٩١٣:٠٣:٣٥٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٥٣٠٠:١٥:٠٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٢٠٥:٥٨:١١١٣:٠٣:٤٧٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٩:١٦٠٠:١٥:١٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٨:١٥١٣:٠٤:٠٠٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٣٨٠٠:١٥:٢٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٤:١٣٢٠:١٠:١١٢٠:٢٩:٥٩٠٠:١٥:٣٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٤:٢٦٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:١٨٠٠:١٥:٤٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٧٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٤:٣٩٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:٣٧٠٠:١٦:٠١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٥:٥٨:٤٢١٣:٠٤:٥٢٢٠:١١:٠٤٢٠:٣٠:٥٤٠٠:١٦:١٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠٥:٠٥٢٠:١١:٢٠٢٠:٣١:٠٩٠٠:١٦:٢٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٩:٠٤١٣:٠٥:١٨٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:٢٣٠٠:١٦:٣٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کریم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کریم آباد روستای کریم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کریم آباد روستای کریم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کریم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کریم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کریم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کریم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کریم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کریم آباد

روستای کریم آباد بر روی نقشه

روستای کریم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کریم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کریم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کریم آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کریم آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کریم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کریم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کریم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کریم آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق کریم آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کریم آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کریم آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کریم آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کریم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق کریم آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کریم آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا کریم آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کریم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو