جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کریشکی

بالاده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز کریشکی


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٣١
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:١٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٥٤
نیمه شب: ٠٠:٠٩:٥٥

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کریشکی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای کریشکی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کریشکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کریشکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سعدی
خشم بیش از حد، وحشت آرد و لطف بی وقت هیبت ببرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کریشکی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کریشکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کریشکی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کریشکی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کریشکی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کریشکی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٢:٤٨١٢:٥٦:٢٠١٩:٢٠:١٨١٩:٣٧:١٣٠٠:١٦:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣١:٤٧١٢:٥٦:٠٦١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٧:٤٧٠٠:١٦:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٠:٤٦١٢:٥٥:٥٢١٩:٢١:٢٢١٩:٣٨:٢٠٠٠:١٥:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:١١٠٦:٢٩:٤٦١٢:٥٥:٣٨١٩:٢١:٥٤١٩:٣٨:٥٤٠٠:١٥:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٠١٠٦:٢٨:٤٧١٢:٥٥:٢٤١٩:٢٢:٢٦١٩:٣٩:٢٨٠٠:١٥:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٥١٠٦:٢٧:٤٩١٢:٥٥:١١١٩:٢٢:٥٩١٩:٤٠:٠٢٠٠:١٤:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٢٦:٥١١٢:٥٤:٥٩١٩:٢٣:٣١١٩:٤٠:٣٦٠٠:١٤:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٥:٥٣١٢:٥٤:٤٧١٩:٢٤:٠٤١٩:٤١:١١٠٠:١٤:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٤:٥٧١٢:٥٤:٣٥١٩:٢٤:٣٦١٩:٤١:٤٦٠٠:١٣:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:١٧٠٦:٢٤:٠١١٢:٥٤:٢٣١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٢:٢٠٠٠:١٣:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٣:٠٦١٢:٥٤:١٢١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٢:٥٥٠٠:١٣:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٢:١٢١٢:٥٤:٠٢١٩:٢٦:١٥١٩:٤٣:٣٠٠٠:١٣:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢١:١٩١٢:٥٣:٥٢١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٤:٠٦٠٠:١٢:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٠:٢٦١٢:٥٣:٤٢١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٤:٤١٠٠:١٢:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:١٩:٣٤١٢:٥٣:٣٣١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٥:١٧٠٠:١٢:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٨:٤٤١٢:٥٣:٢٥١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٥:٥٢٠٠:١٢:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٧:٥٤١٢:٥٣:١٧١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٦:٢٨٠٠:١١:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٧:٠٥١٢:٥٣:١٠١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٧:٠٤٠٠:١١:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٦:١٧١٢:٥٣:٠٣١٩:٣٠:١١١٩:٤٧:٤١٠٠:١١:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٥:٣٠١٢:٥٢:٥٦١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٨:١٧٠٠:١١:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٤:٤٤١٢:٥٢:٥١١٩:٣١:٢٠١٩:٤٨:٥٣٠٠:١١:٠٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٣:٥٩١٢:٥٢:٤٦١٩:٣١:٥٤١٩:٤٩:٣٠٠٠:١٠:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٣:١٥١٢:٥٢:٤١١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:٠٧٠٠:١٠:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٢:٣٢١٢:٥٢:٣٧١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٤٣٠٠:١٠:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١١:٥١١٢:٥٢:٣٤١٩:٣٣:٣٨١٩:٥١:٢٠٠٠:١٠:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١١:١٠١٢:٥٢:٣١١٩:٣٤:١٢١٩:٥١:٥٧٠٠:١٠:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٠:٣١١٢:٥٢:٢٩١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:٣٤٠٠:٠٩:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:١١٠٦:٠٩:٥٢١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:١١٠٠:٠٩:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٩:١٥١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٣:٤٨٠٠:٠٩:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کریشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کریشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کریشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کریشکی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کریشکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کریشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کریشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کریشکی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کریشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کریشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کریشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کریشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کریشکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کریشکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کریشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کریشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کریشکی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠٤:٢٩١٢:٥٢:٤٢١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٢٣٠٠:٠٩:٠٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٤:٠٤١٢:٥٢:٤٧١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٩:٠١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٢:٥٢١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٠٩:٠١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٣:١٩١٢:٥٢:٥٧١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:٠٨٠٠:٠٩:٠١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٢:٥٨١٢:٥٣:٠٤١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٤٣٠٠:٠٩:٠١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٢:٣٩١٢:٥٣:١٠١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:١٦٠٠:٠٩:٠٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٢:٢١١٢:٥٣:١٧١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٠٩:٠٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٢:٠٤١٢:٥٣:٢٥١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٠٩:٠٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠١:٤٩١٢:٥٣:٣٣١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٠٩:١٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠١:٣٤١٢:٥٣:٤١١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٠٩:١٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠١:٢١١٢:٥٣:٥٠١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٠٩:١٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠١:١٠١٢:٥٣:٥٩١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٠٩:٢٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠١:٠٠١٢:٥٤:٠٨١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٠٩:٢٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٠:٥١١٢:٥٤:١٨١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٠٩:٣٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٠:٤٣١٢:٥٤:٢٨١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٠٩:٤٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٠:٣٦١٢:٥٤:٣٩١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٠٩:٤٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٤٠٦:٠٠:٣١١٢:٥٤:٥٠١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٠٩:٥٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٠:٢٧١٢:٥٥:٠١١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٢١٠٠:١٠:٠٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٣٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥٥:١٢١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٤٦٠٠:١٠:١١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٠:٢٤١٢:٥٥:٢٤١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:١١٠٠:١٠:٢٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٠:٢٤١٢:٥٥:٣٦١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٣٦٠٠:١٠:٣٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥٥:٤٨١٩:٥١:١٧٢٠:٠٩:٥٩٠٠:١٠:٤٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٠:٢٧١٢:٥٦:٠٠١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٢١٠٠:١٠:٥٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٠:٣١١٢:٥٦:١٣١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٤٣٠٠:١١:٠١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٠:٣٦١٢:٥٦:٢٦١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٠٣٠٠:١١:١٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٠:٤٢١٢:٥٦:٣٨١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:٢٣٠٠:١١:٢٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٠:٤٩١٢:٥٦:٥١١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٤١٠٠:١١:٣٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٠:٥٧١٢:٥٧:٠٤١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٥٨٠٠:١١:٤٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٣٠٦:٠١:٠٧١٢:٥٧:١٨١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:١٥٠٠:١٢:٠١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠١:١٨١٢:٥٧:٣١١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٣٠٠٠:١٢:١٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠١:٢٩١٢:٥٧:٤٤١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٤٤٠٠:١٢:٢٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کریشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کریشکی روستای کریشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کریشکی روستای کریشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کریشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کریشکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کریشکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کریشکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کریشکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کریشکی

روستای کریشکی بر روی نقشه

روستای کریشکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کریشکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کریشکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کریشکی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کریشکی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کریشکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کریشکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کریشکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کریشکی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کریشکی دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کریشکی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کریشکی
زمان پخش اذان مستقیم به افق کریشکی
زمان پخش اذان زنده به افق کریشکی
جدول اوقات شرعی امروز فردا کریشکی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کریشکی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کریشکی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کریشکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو