جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کریشکی

بالاده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز کریشکی


اذان صبح: ٠٤:٤٤:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٣٠
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٥٩
اذان مغرب: ٢٠:١٠:١٤
نیمه شب: ٠٠:١٨:٤٢

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کریشکی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای کریشکی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کریشکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کریشکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

حضرت محمد (ص)
هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کریشکی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کریشکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کریشکی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کریشکی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کریشکی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کریشکی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٢:٠٠١٢:٥٤:٠٠١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٣:٤٠٠٠:١٣:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢١:٠٦١٢:٥٣:٥٠١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٤:١٥٠٠:١٢:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٠:١٤١٢:٥٣:٤١١٩:٢٧:٣١١٩:٤٤:٥١٠٠:١٢:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٣٣٠٦:١٩:٢٣١٢:٥٣:٣٢١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٥:٢٧٠٠:١٢:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٨:٣٢١٢:٥٣:٢٤١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٦:٠٢٠٠:١٢:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٢٧٠٦:١٧:٤٣١٢:٥٣:١٦١٩:٢٩:١٣١٩:٤٦:٣٩٠٠:١١:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٦:٥٤١٢:٥٣:٠٩١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٧:١٥٠٠:١١:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٦:٠٧١٢:٥٣:٠٣١٩:٣٠:٢١١٩:٤٧:٥١٠٠:١١:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٥:٢٠١٢:٥٢:٥٦١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٨:٢٧٠٠:١١:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٤:٣٤١٢:٥٢:٥١١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:٠٤٠٠:١٠:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٣:٤٩١٢:٥٢:٤٦١٩:٣٢:٠٤١٩:٤٩:٤٠٠٠:١٠:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٣:٠٦١٢:٥٢:٤١١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٠:١٧٠٠:١٠:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٢:٢٣١٢:٥٢:٣٧١٩:٣٣:١٢١٩:٥٠:٥٣٠٠:١٠:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١١:٤٢١٢:٥٢:٣٤١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:٣٠٠٠:١٠:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١١:٠١١٢:٥٢:٣١١٩:٣٤:٢١١٩:٥٢:٠٧٠٠:١٠:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٠:٢٢١٢:٥٢:٢٩١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٢:٤٣٠٠:٠٩:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٠٩:٤٤١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:٢٠٠٠:٠٩:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٣:٥٧٠٠:٠٩:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٨:٣١١٢:٥٢:٢٥١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٤:٣٣٠٠:٠٩:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠٧:٥٦١٢:٥٢:٢٥١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:١٠٠٠:٠٩:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٧:٢٣١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٥:٤٧٠٠:٠٩:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٦:٥١١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:٢٣٠٠:٠٩:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٦:٢٠١٢:٥٢:٢٩١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٦:٥٩٠٠:٠٩:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٥:٥٠١٢:٥٢:٣٢١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٣٦٠٠:٠٩:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠٥:٢٢١٢:٥٢:٣٥١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:١٢٠٠:٠٩:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٤:٥٥١٢:٥٢:٣٨١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٤٨٠٠:٠٩:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠٤:٢٩١٢:٥٢:٤٢١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٢٣٠٠:٠٩:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٤:٠٤١٢:٥٢:٤٧١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٩:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٢:٥٢١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٠٩:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کریشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کریشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کریشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کریشکی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کریشکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کریشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کریشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کریشکی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کریشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کریشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کریشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کریشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کریشکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کریشکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کریشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کریشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کریشکی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠١:٤٦١٢:٥٨:٠٠١٩:٥٤:١٤٢٠:١٢:٥٩٠٠:١٢:٤٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٣٠٦:٠١:٥٩١٢:٥٨:١٣١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:١١٠٠:١٢:٥٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٢:١٤١٢:٥٨:٢٦١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٢١٠٠:١٣:١١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥٨:٣٩١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٣٠٠٠:١٣:٢٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٢:٤٧١٢:٥٨:٥١١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٣٧٠٠:١٣:٣٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٣:٠٥١٢:٥٩:٠٤١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٤٣٠٠:١٣:٥٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٣:٢٤١٢:٥٩:١٧١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٤٨٠٠:١٤:٠٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٣:٤٣١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٥٢٠٠:١٤:٢٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٤:٠٤١٢:٥٩:٤١١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:٥٤٠٠:١٤:٣٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٤:٢٥١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٤:٥٢
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٥:١٥٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٥:٠٦
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٠:١٦١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:٥٣٠٠:١٥:٢٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:٥٠٠٠:١٥:٣٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٤٦٠٠:١٥:٤٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٤٠٠٠:١٦:٠٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٦:٤٨١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٣٣٠٠:١٦:١٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٧:١٤١٣:٠١:٠٧١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٢٤٠٠:١٦:٣١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٧:٤١١٣:٠١:١٧١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:١٤٠٠:١٦:٤٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠١:٢٥١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٦:٥٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٨:٣٥١٣:٠١:٣٤١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٢:٤٩٠٠:١٧:١١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٩:٠٣١٣:٠١:٤١١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٣٥٠٠:١٧:٢٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠١:٤٩١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:١٩٠٠:١٧:٣٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٨٠٦:١٠:٠١١٣:٠١:٥٦١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٧:٤٨
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٨٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:٤٣٠٠:١٨:٠٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٢:٠٨١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٢٣٠٠:١٨:١١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٩٠٦:١١:٢٩١٣:٠٢:١٣١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٠١٠٠:١٨:٢٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٢:١٨١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٨:٣٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٢:٢٢١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:١٤٠٠:١٨:٤٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٣:٠١١٣:٠٢:٢٦١٩:٥١:٣٥٢٠:٠٩:٤٨٠٠:١٨:٥٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٢:٢٩١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١٩:٠١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٩:١٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کریشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کریشکی روستای کریشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کریشکی روستای کریشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کریشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کریشکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کریشکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کریشکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کریشکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کریشکی

روستای کریشکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کریشکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کریشکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کریشکی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کریشکی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای کریشکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کریشکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کریشکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کریشکی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق کریشکی
زمان پخش اذان آنلاین به افق کریشکی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کریشکی
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ کریشکی دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ کریشکی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کریشکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کریشکی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کریشکی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کریشکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو