جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کرکران

شلال ودشتگل | اندیکا | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز کرکران


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٠٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:٣٩
اذان مغرب: ١٨:٢٣:١٥
نیمه شب: ٢٣:٤٤:٣٩

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کرکران (شهرستان اندیکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای کرکران)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کرکران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کرکران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
چيزي با چيزي نياميخته است كه بهتر از حلم با علم باشد .

اوقات شرعی ماه جاری روستای کرکران

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کرکران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کرکران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کرکران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کرکران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کرکران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٣٢:٢٥١٣:١٠:٠١١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:١٨٠٠:٢٦:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣١:٢٢١٣:٠٩:٥١١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٢٦:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٣٠:١٩١٣:٠٩:٤١١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٢٥:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٩:١٧١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٢٥:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٨:١٦١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٢١٠٠:٢٥:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٧:١٦١٣:٠٩:١٥١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٠٧٠٠:٢٥:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٦:١٧١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٥٢٠٠:٢٤:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٥:١٩١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٣٨٠٠:٢٤:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠٨:٥٣١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٤:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٣:٢٧١٣:٠٨:٤٧١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:١٠٠٠:٢٤:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٢:٣٢١٣:٠٨:٤١١٩:٥٥:١٩٢٠:١٣:٥٦٠٠:٢٣:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢١:٣٨١٣:٠٨:٣٦١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢٣:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٨:٣٢١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:٢٨٠٠:٢٣:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٨:٢٨١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:١٣٠٠:٢٣:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٩:٠٤١٣:٠٨:٢٤١٩:٥٨:١١٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٢:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٨:١٥١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٤٥٠٠:٢٢:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٨:١٩١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٣٠٠٠:٢٢:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٦:٤١١٣:٠٨:١٨٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٢:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٥:٥٦١٣:٠٨:١٧٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٢:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٥:١٢١٣:٠٨:١٦٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٢٢:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٨:١٦٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٣١٠٠:٢١:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٣١٠٦:١٣:٤٨١٣:٠٨:١٧٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:١٦٠٠:٢١:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٨:١٨٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٢١:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٨:٢٠٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٢١:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١١:٥٣١٣:٠٨:٢٢٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٢١:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٥١٠٦:١١:١٧١٣:٠٨:٢٥٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:١٢٠٠:٢١:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٨:٢٩٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٢١:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٠:١٠١٣:٠٨:٣٣٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢١:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٨:٣٨٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٢١٠٠:٢١:١٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠٨:٤٣٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٢١:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کرکران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کرکران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کرکران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کرکران

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای کرکران

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای کرکران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کرکران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای کرکران

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٤٤:٥٦١٢:٢٥:٠٤١٨:٠٥:٣٩١٨:٢٣:١٥٢٣:٤٤:٣٩
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٤٣:٤٩١٢:٢٤:٥٥١٨:٠٦:٢٧١٨:٢٤:٠٢٢٣:٤٤:٣٠
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٤٢:٤١١٢:٢٤:٤٥١٨:٠٧:١٦١٨:٢٤:٤٩٢٣:٤٤:٢٢
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤١:٣٣١٢:٢٤:٣٤١٨:٠٨:٠٣١٨:٢٥:٣٥٢٣:٤٤:١٢
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٠:٢٣١٢:٢٤:٢٣١٨:٠٨:٥١١٨:٢٦:٢٢٢٣:٤٤:٠٢
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٩:١٣٠٦:٣٩:١٣١٢:٢٤:١١١٨:٠٩:٣٨١٨:٢٧:٠٨٢٣:٤٣:٥١
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٨:٠٤٠٦:٣٨:٠٢١٢:٢٣:٥٩١٨:١٠:٢٥١٨:٢٧:٥٣٢٣:٤٣:٣٩
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٦:٥٤٠٦:٣٦:٥١١٢:٢٣:٤٧١٨:١١:١١١٨:٢٨:٣٩٢٣:٤٣:٢٧
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٥:٤٣٠٦:٣٥:٣٩١٢:٢٣:٣٤١٨:١١:٥٧١٨:٢٩:٢٤٢٣:٤٣:١٤
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٤:٣١٠٦:٣٤:٢٦١٢:٢٣:٢٠١٨:١٢:٤٣١٨:٣٠:٠٩٢٣:٤٣:٠١
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٣:١٣١٢:٢٣:٠٦١٨:١٣:٢٨١٨:٣٠:٥٣٢٣:٤٢:٤٧
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٢:٠٠١٢:٢٢:٥٢١٨:١٤:١٣١٨:٣١:٣٨٢٣:٤٢:٣٢
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٠:٤٥١٢:٢٢:٣٧١٨:١٤:٥٨١٨:٣٢:٢٢٢٣:٤٢:١٧
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٢٩:٣١١٢:٢٢:٢٢١٨:١٥:٤٢١٨:٣٣:٠٦٢٣:٤٢:٠١
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٨:٢١٠٦:٢٨:١٦١٢:٢٢:٠٦١٨:١٦:٢٦١٨:٣٣:٥٠٢٣:٤١:٤٥
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٧:٠٠١٢:٢١:٥١١٨:١٧:١٠١٨:٣٤:٣٣٢٣:٤١:٢٩
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢٥:٤٤١٢:٢١:٣٤١٨:١٧:٥٤١٨:٣٥:١٧٢٣:٤١:١٢
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٢٤:٢٨١٢:٢١:١٨١٨:١٨:٣٨١٨:٣٦:٠٠٢٣:٤٠:٥٤
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٣:١٢١٢:٢١:٠١١٨:١٩:٢١١٨:٣٦:٤٣٢٣:٤٠:٣٦
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢١:٥٥١٢:٢٠:٤٥١٨:٢٠:٠٤١٨:٣٧:٢٦٢٣:٤٠:١٨
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٠:٣٨١٢:٢٠:٢٨١٨:٢٠:٤٧١٨:٣٨:٠٩٢٣:٣٩:٥٩
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٩:١٢٠٦:١٩:٢١١٢:٢٠:١٠١٨:٢١:٣٠١٨:٣٨:٥٢٢٣:٣٩:٤٠
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:١٨:٠٣١٢:١٩:٥٣١٨:٢٢:١٣١٨:٣٩:٣٥٢٣:٣٩:٢١
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٦:٤٦١٢:١٩:٣٥١٨:٢٢:٥٥١٨:٤٠:١٨٢٣:٣٩:٠٢
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٥:٢٨١٢:١٩:١٨١٨:٢٣:٣٨١٨:٤١:٠٠٠٠:٠٨:٤٢
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥٣:٤٦٠٧:١٤:١٠١٣:١٩:٠٠١٩:٢٤:٢٠١٩:٤١:٤٣٠٠:٣٨:٢٢
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٢:٢٣٠٧:١٢:٥٣١٣:١٨:٤٢١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٢:٢٥٠٠:٣٨:٠١
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥١:٠٠٠٧:١١:٣٥١٣:١٨:٢٤١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٣:٠٨٠٠:٣٧:٤١
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٩:٣٧٠٧:١٠:١٧١٣:١٨:٠٦١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٣:٥٠٠٠:٣٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای کرکران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای کرکران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای کرکران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کرکران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کرکران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کرکران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کرکران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کرکران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کرکران

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥٠:١٩١٢:٢٥:٤٢١٨:٠١:٣١١٨:١٩:١٤٢٣:٤٥:٠٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٤٩:١٦١٢:٢٥:٣٥١٨:٠٢:٢١١٨:٢٠:٠٣٢٣:٤٥:٠٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٤٨:١٢١٢:٢٥:٢٩١٨:٠٣:١١١٨:٢٠:٥١٢٣:٤٤:٥٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٤٧:٠٨١٢:٢٥:٢١١٨:٠٤:٠١١٨:٢١:٣٩٢٣:٤٤:٥٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٤٦:٠٣١٢:٢٥:١٣١٨:٠٤:٥٠١٨:٢٢:٢٧٢٣:٤٤:٤٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٤٤:٥٦١٢:٢٥:٠٤١٨:٠٥:٣٩١٨:٢٣:١٥٢٣:٤٤:٣٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٤٣:٤٩١٢:٢٤:٥٥١٨:٠٦:٢٧١٨:٢٤:٠٢٢٣:٤٤:٣٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٤٢:٤١١٢:٢٤:٤٥١٨:٠٧:١٦١٨:٢٤:٤٩٢٣:٤٤:٢٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤١:٣٣١٢:٢٤:٣٤١٨:٠٨:٠٣١٨:٢٥:٣٥٢٣:٤٤:١٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٠:٢٣١٢:٢٤:٢٣١٨:٠٨:٥١١٨:٢٦:٢٢٢٣:٤٤:٠٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٣٠٦:٣٩:١٣١٢:٢٤:١١١٨:٠٩:٣٨١٨:٢٧:٠٨٢٣:٤٣:٥١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٤٠٦:٣٨:٠٢١٢:٢٣:٥٩١٨:١٠:٢٥١٨:٢٧:٥٣٢٣:٤٣:٣٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٤٠٦:٣٦:٥١١٢:٢٣:٤٧١٨:١١:١١١٨:٢٨:٣٩٢٣:٤٣:٢٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٣٠٦:٣٥:٣٩١٢:٢٣:٣٤١٨:١١:٥٧١٨:٢٩:٢٤٢٣:٤٣:١٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣١٠٦:٣٤:٢٦١٢:٢٣:٢٠١٨:١٢:٤٣١٨:٣٠:٠٩٢٣:٤٣:٠١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٣:١٣١٢:٢٣:٠٦١٨:١٣:٢٨١٨:٣٠:٥٣٢٣:٤٢:٤٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٢:٠٠١٢:٢٢:٥٢١٨:١٤:١٣١٨:٣١:٣٨٢٣:٤٢:٣٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٠:٤٥١٢:٢٢:٣٧١٨:١٤:٥٨١٨:٣٢:٢٢٢٣:٤٢:١٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٢٩:٣١١٢:٢٢:٢٢١٨:١٥:٤٢١٨:٣٣:٠٦٢٣:٤٢:٠١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٢٨:١٦١٢:٢٢:٠٦١٨:١٦:٢٦١٨:٣٣:٥٠٢٣:٤١:٤٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٧:٠٠١٢:٢١:٥١١٨:١٧:١٠١٨:٣٤:٣٣٢٣:٤١:٢٩
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢٥:٤٤١٢:٢١:٣٤١٨:١٧:٥٤١٨:٣٥:١٧٢٣:٤١:١٢
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٢٤:٢٨١٢:٢١:١٨١٨:١٨:٣٨١٨:٣٦:٠٠٢٣:٤٠:٥٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٣:١٢١٢:٢١:٠١١٨:١٩:٢١١٨:٣٦:٤٣٢٣:٤٠:٣٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢١:٥٥١٢:٢٠:٤٥١٨:٢٠:٠٤١٨:٣٧:٢٦٢٣:٤٠:١٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٠:٣٨١٢:٢٠:٢٨١٨:٢٠:٤٧١٨:٣٨:٠٩٢٣:٣٩:٥٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٢٠٦:١٩:٢١١٢:٢٠:١٠١٨:٢١:٣٠١٨:٣٨:٥٢٢٣:٣٩:٤٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:١٨:٠٣١٢:١٩:٥٣١٨:٢٢:١٣١٨:٣٩:٣٥٢٣:٣٩:٢١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٦:٤٦١٢:١٩:٣٥١٨:٢٢:٥٥١٨:٤٠:١٨٢٣:٣٩:٠٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کرکران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کرکران روستای کرکران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کرکران روستای کرکران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کرکران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کرکران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کرکران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کرکران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کرکران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کرکران

روستای کرکران بر روی نقشه

روستای کرکران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کرکران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کرکران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کرکران
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کرکران + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای کرکران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کرکران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کرکران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کرکران رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کرکران دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کرکران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کرکران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کرکران
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کرکران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ کرکران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کرکران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق کرکران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کرکران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو