جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کرکران

شلال ودشتگل | اندیکا | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز کرکران


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٤٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٢٠
اذان مغرب: ١٨:٢٦:٤١
نیمه شب: ٢٣:٢٤:٣٦

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کرکران (شهرستان اندیکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای کرکران)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کرکران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کرکران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

سعدی
اندیشه كردن كه چه بگویم، به از اینكه بگویی چرا گفتم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کرکران

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کرکران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کرکران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کرکران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کرکران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کرکران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٣٠:١٩١٣:٠٩:٤١١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٢٥:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٩:١٧١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٢٥:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٨:١٦١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٢١٠٠:٢٥:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٧:١٦١٣:٠٩:١٥١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٠٧٠٠:٢٥:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٦:١٧١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٥٢٠٠:٢٤:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٥:١٩١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٣٨٠٠:٢٤:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠٨:٥٣١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٤:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٣:٢٧١٣:٠٨:٤٧١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:١٠٠٠:٢٤:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٢:٣٢١٣:٠٨:٤١١٩:٥٥:١٩٢٠:١٣:٥٦٠٠:٢٣:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢١:٣٨١٣:٠٨:٣٦١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢٣:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٨:٣٢١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:٢٨٠٠:٢٣:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٨:٢٨١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:١٣٠٠:٢٣:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٩:٠٤١٣:٠٨:٢٤١٩:٥٨:١١٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٢:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٨:١٥١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٤٥٠٠:٢٢:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٨:١٩١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٣٠٠٠:٢٢:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٦:٤١١٣:٠٨:١٨٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٢:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٥:٥٦١٣:٠٨:١٧٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٢:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٥:١٢١٣:٠٨:١٦٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٢٢:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٨:١٦٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٣١٠٠:٢١:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٣١٠٦:١٣:٤٨١٣:٠٨:١٧٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:١٦٠٠:٢١:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٨:١٨٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٢١:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٨:٢٠٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٢١:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١١:٥٣١٣:٠٨:٢٢٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٢١:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٥١٠٦:١١:١٧١٣:٠٨:٢٥٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:١٢٠٠:٢١:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٨:٢٩٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٢١:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٠:١٠١٣:٠٨:٣٣٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢١:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٨:٣٨٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٢١٠٠:٢١:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠٨:٤٣٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٢١:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٨:٤١١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢١:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کرکران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کرکران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کرکران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کرکران

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کرکران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کرکران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کرکران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کرکران

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای کرکران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کرکران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کرکران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کرکران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کرکران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کرکران

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کرکران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کرکران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کرکران

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤٠:٥٠١٣:١٤:٣٩١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٣٢:٠٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤١:٢٩١٣:١٤:٢٣١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٣٢:٠٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٢:٠٨١٣:١٤:٠٧١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٣:٣١٠٠:٣١:٥٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٢:٤٦١٣:١٣:٥٠١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:١٧٠٠:٣١:٤٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٣:٢٥١٣:١٣:٣٣١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:٠٣٠٠:٣١:٣٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٤:٠٣١٣:١٣:١٦١٩:٤١:٥٨١٩:٥٩:٤٧٠٠:٣١:١٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٤٤:٤١١٣:١٢:٥٨١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٨:٣٢٠٠:٣١:٠٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٥:٢٠١٣:١٢:٤٠١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:١٦٠٠:٣٠:٥٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٤٥:٥٨١٣:١٢:٢٢١٩:٣٨:١٥١٩:٥٥:٥٩٠٠:٣٠:٤٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٦:٣٦١٣:١٢:٠٣١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٤:٤٢٠٠:٣٠:٣٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٤٧:١٤١٣:١١:٤٤١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٣:٢٤٠٠:٣٠:١٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٤٧:٥١١٣:١١:٢٥١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:٠٦٠٠:٣٠:٠٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٤٨:٢٩١٣:١١:٠٥١٩:٣٣:١٠١٩:٥٠:٤٨٠٠:٢٩:٤٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٤٩:٠٧١٣:١٠:٤٥١٩:٣١:٥٣١٩:٤٩:٢٩٠٠:٢٩:٣٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٣٠٦:٤٩:٤٤١٣:١٠:٢٥١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٨:١٠٠٠:٢٩:١٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٥٠:٢٢١٣:١٠:٠٥١٩:٢٩:١٧١٩:٤٦:٥٠٠٠:٢٩:٠٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٥٠:٥٩١٣:٠٩:٤٤١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٥:٣٠٠٠:٢٨:٤٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٤٠٦:٥١:٣٦١٣:٠٩:٢٣١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٤:١٠٠٠:٢٨:٣٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٢:١٤١٣:٠٩:٠٢١٩:٢٥:٢١١٩:٤٢:٥٠٠٠:٢٨:١٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٢:٥١١٣:٠٨:٤١١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:٣٠٠٠:٢٧:٥٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥١٠٦:٥٣:٢٨١٣:٠٨:٢٠١٩:٢٢:٤٢١٩:٤٠:٠٩٠٠:٢٧:٣٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٦٠٦:٥٤:٠٥١٣:٠٧:٥٩١٩:٢١:٢٢١٩:٣٨:٤٨٠٠:٢٧:٢٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٤:٤٢١٣:٠٧:٣٧١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٧:٢٨٠٠:٢٧:٠٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٦٠٦:٥٥:٢٠١٣:٠٧:١٦١٩:١٨:٤٢١٩:٣٦:٠٧٠٠:٢٦:٤٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٠٠٦:٥٥:٥٧١٣:٠٦:٥٤١٩:١٧:٢٢١٩:٣٤:٤٦٠٠:٢٦:٢٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٤٠٦:٥٦:٣٤١٣:٠٦:٣٣١٩:١٦:٠١١٩:٣٣:٢٥٠٠:٢٦:٠٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٧٠٦:٥٧:١٢١٣:٠٦:١١١٩:١٤:٤١١٩:٣٢:٠٤٠٠:٢٥:٥١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠١٠٦:٥٧:٤٩١٣:٠٥:٥٠١٩:١٣:٢٠١٩:٣٠:٤٣٠٠:٢٥:٣٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٤٠٦:٥٨:٢٧١٣:٠٥:٢٨١٩:١٢:٠٠١٩:٢٩:٢٢٠٠:٢٥:١٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٧٠٦:٥٩:٠٤١٣:٠٥:٠٧١٩:١٠:٤٠١٩:٢٨:٠١٢٣:٥٤:٥٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٩٠٥:٥٩:٤٢١٢:٠٤:٤٦١٨:٠٩:٢٠١٨:٢٦:٤١٢٣:٢٤:٣٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کرکران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کرکران روستای کرکران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کرکران روستای کرکران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کرکران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کرکران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کرکران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کرکران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کرکران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کرکران

روستای کرکران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کرکران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کرکران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کرکران
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کرکران + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای کرکران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کرکران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کرکران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کرکران رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کرکران دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کرکران دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کرکران
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کرکران
جدول اوقات شرعی امروز فردا کرکران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کرکران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کرکران دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کرکران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کرکران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو