جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کرچکی

فنوج | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کرچکی

اذان صبح: ٠٤:١٥:١٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٤٠
اذان مغرب: ١٩:٤٨:٠٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٢:٤٠

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کرچکی (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای کرچکی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کرچکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کرچکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

اُرد بزرگ
هر آرزویی بدون پژوهش و تلاش به سرانجام نخواهد رسید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کرچکی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کرچکی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کرچکی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کرچکی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کرچکی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کرچکی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥١:٣٣٠٦:٠٩:٥٥١٢:٣٢:٤٣١٨:٥٥:٥٤١٩:١٢:٤١٢٣:٥٣:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٠٨:٥٦١٢:٣٢:٢٨١٨:٥٦:٢٥١٩:١٣:١٣٢٣:٥٢:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٩:١٥٠٦:٠٧:٥٧١٢:٣٢:١٤١٨:٥٦:٥٥١٩:١٣:٤٥٢٣:٥٢:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٨:٠٧٠٦:٠٦:٥٩١٢:٣٢:٠٠١٨:٥٧:٢٥١٩:١٤:١٧٢٣:٥٢:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٠٦:٠١١٢:٣١:٤٧١٨:٥٧:٥٦١٩:١٤:٤٩٢٣:٥١:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٥:٥١٠٦:٠٥:٠٤١٢:٣١:٣٤١٨:٥٨:٢٧١٩:١٥:٢٢٢٣:٥١:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٤:٠٨١٢:٣١:٢١١٨:٥٨:٥٨١٩:١٥:٥٤٢٣:٥١:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٣:١٢١٢:٣١:٠٩١٨:٥٩:٢٩١٩:١٦:٢٧٢٣:٥١:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠٢:١٧١٢:٣٠:٥٧١٩:٠٠:٠٠١٩:١٧:٠٠٢٣:٥٠:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠١:٢٣١٢:٣٠:٤٦١٩:٠٠:٣١١٩:١٧:٣٣٢٣:٥٠:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٢٠٠٦:٠٠:٣٠١٢:٣٠:٣٥١٩:٠١:٠٢١٩:١٨:٠٧٢٣:٥٠:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:١٥٠٥:٥٩:٣٧١٢:٣٠:٢٤١٩:٠١:٣٤١٩:١٨:٤٠٢٣:٤٩:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:١١٠٥:٥٨:٤٥١٢:٣٠:١٤١٩:٠٢:٠٦١٩:١٩:١٤٢٣:٤٩:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٠٨٠٥:٥٧:٥٤١٢:٣٠:٠٥١٩:٠٢:٣٧١٩:١٩:٤٨٢٣:٤٩:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٠٦٠٥:٥٧:٠٤١٢:٢٩:٥٦١٩:٠٣:٠٩١٩:٢٠:٢٢٢٣:٤٩:٠٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٠٤٠٥:٥٦:١٥١٢:٢٩:٤٧١٩:٠٣:٤٢١٩:٢٠:٥٦٢٣:٤٨:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٠٣٠٥:٥٥:٢٦١٢:٢٩:٣٩١٩:٠٤:١٤١٩:٢١:٣٠٢٣:٤٨:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٤:٣٩١٢:٢٩:٣٢١٩:٠٤:٤٦١٩:٢٢:٠٥٢٣:٤٨:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٠٣٠٥:٥٣:٥٢١٢:٢٩:٢٥١٩:٠٥:١٩١٩:٢٢:٣٩٢٣:٤٨:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣١:٠٥٠٥:٥٣:٠٧١٢:٢٩:١٩١٩:٠٥:٥٢١٩:٢٣:١٤٢٣:٤٨:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٠٨٠٥:٥٢:٢٢١٢:٢٩:١٣١٩:٠٦:٢٤١٩:٢٣:٤٩٢٣:٤٧:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٩:١١٠٥:٥١:٣٩١٢:٢٩:٠٨١٩:٠٦:٥٧١٩:٢٤:٢٤٢٣:٤٧:٣٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٠:٥٧١٢:٢٩:٠٣١٩:٠٧:٣١١٩:٢٤:٥٩٢٣:٤٧:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٠:١٥١٢:٢٨:٥٩١٩:٠٨:٠٤١٩:٢٥:٣٥٢٣:٤٧:١٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٤٩:٣٥١٢:٢٨:٥٦١٩:٠٨:٣٧١٩:٢٦:١٠٢٣:٤٧:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٤٨:٥٦١٢:٢٨:٥٣١٩:٠٩:١٠١٩:٢٦:٤٥٢٣:٤٦:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٤٨:١٨١٢:٢٨:٥١١٩:٠٩:٤٤١٩:٢٧:٢١٢٣:٤٦:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٥٣٠٥:٤٧:٤١١٢:٢٨:٤٩١٩:١٠:١٧١٩:٢٧:٥٦٢٣:٤٦:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٤٧:٠٥١٢:٢٨:٤٨١٩:١٠:٥٠١٩:٢٨:٣٢٢٣:٤٦:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کرچکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کرچکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کرچکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کرچکی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کرچکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کرچکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کرچکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کرچکی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای کرچکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کرچکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کرچکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کرچکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کرچکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کرچکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای کرچکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کرچکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کرچکی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کرچکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کرچکی روستای کرچکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کرچکی روستای کرچکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کرچکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کرچکی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کرچکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کرچکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کرچکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کرچکی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٢٠٥:٤٠:٠٠١٢:٣٤:١٩١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٧:١٢٢٣:٤٩:٣٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٦٠٥:٤٠:١٤١٢:٣٤:٣٢١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٧:٢٣٢٣:٤٩:٥١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٢٠٥:٤٠:٢٨١٢:٣٤:٤٥١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٧:٣٤٢٣:٥٠:٠٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٩٠٥:٤٠:٤٤١٢:٣٤:٥٨١٩:٢٩:١٠١٩:٤٧:٤٣٢٣:٥٠:١٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٧٠٥:٤١:٠١١٢:٣٥:١١١٩:٢٩:١٨١٩:٤٧:٥١٢٣:٥٠:٣٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٧٠٥:٤١:١٨١٢:٣٥:٢٣١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٧:٥٨٢٣:٥٠:٤٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٨٠٥:٤١:٣٦١٢:٣٥:٣٦١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٨:٠٤٢٣:٥١:٠١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٠٠٥:٤١:٥٥١٢:٣٥:٤٨١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:٠٨٢٣:٥١:١٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٤٠٥:٤٢:١٥١٢:٣٦:٠٠١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٨:١١٢٣:٥١:٣٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٩٠٥:٤٢:٣٦١٢:٣٦:١٢١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٨:١٣٢٣:٥١:٤٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٥٠٥:٤٢:٥٧١٢:٣٦:٢٣١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٨:١٣٢٣:٥١:٥٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٢٠٥:٤٣:١٩١٢:٣٦:٣٥١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٨:١٢٢٣:٥٢:١٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤١٠٥:٤٣:٤٢١٢:٣٦:٤٦١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٨:١٠٢٣:٥٢:٢٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٠٠٥:٤٤:٠٥١٢:٣٦:٥٦١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٨:٠٦٢٣:٥٢:٤٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤١٠٥:٤٤:٢٩١٢:٣٧:٠٧١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٨:٠١٢٣:٥٢:٥٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٣٠٥:٤٤:٥٤١٢:٣٧:١٦١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:٥٤٢٣:٥٣:٠٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٥٠٥:٤٥:١٩١٢:٣٧:٢٦١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٧:٤٦٢٣:٥٣:٢١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٩٠٥:٤٥:٤٥١٢:٣٧:٣٥١٩:٢٩:١٦١٩:٤٧:٣٧٢٣:٥٣:٣٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤٦:١١١٢:٣٧:٤٤١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٧:٢٧٢٣:٥٣:٤٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٩٠٥:٤٦:٣٨١٢:٣٧:٥٢١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٧:١٥٢٣:٥٤:٠١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٧:٠٥١٢:٣٨:٠٠١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٧:٠٢٢٣:٥٤:١٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٢٠٥:٤٧:٣٢١٢:٣٨:٠٨١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٦:٤٧٢٣:٥٤:٢٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٩٠٥:٤٨:٠٠١٢:٣٨:١٥١٩:٢٨:١٧١٩:٤٦:٣١٢٣:٥٤:٣٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٤٨:٢٩١٢:٣٨:٢٢١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٦:١٤٢٣:٥٤:٤٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٥:٤٨:٥٨١٢:٣٨:٢٨١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:٥٥٢٣:٥٥:٠١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٦٠٥:٤٩:٢٧١٢:٣٨:٣٣١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٥:٣٥٢٣:٥٥:١١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٤٩:٥٦١٢:٣٨:٣٨١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٥:١٤٢٣:٥٥:٢٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٥٠:٢٦١٢:٣٨:٤٣١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٤:٥١٢٣:٥٥:٣٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥٠:٥٦١٢:٣٨:٤٧١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٤:٢٧٢٣:٥٥:٤٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥١:٢٦١٢:٣٨:٥١١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٤:٠١٢٣:٥٥:٥١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥١:٥٦١٢:٣٨:٥٤١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٣:٣٥٢٣:٥٦:٠٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کرچکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کرچکی روستای کرچکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کرچکی روستای کرچکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کرچکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کرچکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کرچکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کرچکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کرچکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کرچکی

روستای کرچکی بر روی نقشه

روستای کرچکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کرچکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کرچکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کرچکی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کرچکی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای کرچکی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کرچکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کرچکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کرچکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کرچکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کرچکی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کرچکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کرچکی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کرچکی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کرچکی
زمان پخش اذان مستقیم به افق کرچکی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کرچکی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کرچکی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کرچکی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کرچکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو