جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کروکی

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز کروکی

اذان صبح: ٠٤:١٧:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٣٧
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٠٨
اذان مغرب: ١٩:٥٣:١٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:٢٥

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کروکی (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای کروکی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای کروکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کروکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
امام هادی(ع) به یکی از دوستانش فرمود: فلانی را توبیخ کن و به او بگو: خداوند چون خیر بنده‌ای خواهد، هر گاه توبیخ شود، بپذیرد (و در صد جبران نقص براید).

اوقات شرعی ماه جاری روستای کروکی

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کروکی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کروکی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کروکی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کروکی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کروکی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠٦:٥٢١٢:٣٦:٥٤١٩:٠٧:٣٠١٩:٢٥:٤٦٢٣:٥٣:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٩:١٥٠٦:٠٥:٣٦١٢:٣٦:٤٠١٩:٠٨:١٦١٩:٢٦:٣٤٢٣:٥٣:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٤:٢١١٢:٣٦:٢٦١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٧:٢٣٢٣:٥٢:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٣:٠٧١٢:٣٦:١٢١٩:٠٩:٥٠١٩:٢٨:١٢٢٣:٥٢:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠١:٥٣١٢:٣٥:٥٨١٩:١٠:٣٦١٩:٢٩:٠١٢٣:٥١:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٠:٤٠١٢:٣٥:٤٥١٩:١١:٢٣١٩:٢٩:٥٠٢٣:٥١:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٩:٢٨١٢:٣٥:٣٣١٩:١٢:١٠١٩:٣٠:٣٩٢٣:٥١:١٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥٨:١٧١٢:٣٥:٢٠١٩:١٢:٥٧١٩:٣١:٢٨٢٣:٥٠:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:٥٦٠٥:٥٧:٠٦١٢:٣٥:٠٩١٩:١٣:٤٤١٩:٣٢:١٨٢٣:٥٠:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٥:٥٦١٢:٣٤:٥٧١٩:١٤:٣١١٩:٣٣:٠٧٢٣:٥٠:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥٤:٤٧١٢:٣٤:٤٦١٩:١٥:١٨١٩:٣٣:٥٦٢٣:٤٩:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥٣:٣٩١٢:٣٤:٣٦١٩:١٦:٠٥١٩:٣٤:٤٦٢٣:٤٩:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:١٣٠٥:٥٢:٣٢١٢:٣٤:٢٦١٩:١٦:٥٢١٩:٣٥:٣٦٢٣:٤٩:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥١:٢٥١٢:٣٤:١٦١٩:١٧:٣٩١٩:٣٦:٢٥٢٣:٤٩:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٢٥٠٥:٥٠:٢٠١٢:٣٤:٠٧١٩:١٨:٢٦١٩:٣٧:١٥٢٣:٤٨:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٠٣٠٥:٤٩:١٦١٢:٣٣:٥٩١٩:١٩:١٣١٩:٣٨:٠٥٢٣:٤٨:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٨:١٢١٢:٣٣:٥١١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٨:٥٥٢٣:٤٨:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٦:٢٠٠٥:٤٧:١٠١٢:٣٣:٤٣١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٩:٤٥٢٣:٤٧:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٥:٠٠٠٥:٤٦:٠٩١٢:٣٣:٣٧١٩:٢١:٣٥١٩:٤٠:٣٥٢٣:٤٧:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٣:٤١٠٥:٤٥:٠٩١٢:٣٣:٣٠١٩:٢٢:٢٢١٩:٤١:٢٥٢٣:٤٧:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٢:٢٣٠٥:٤٤:١٠١٢:٣٣:٢٥١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٢:١٥٢٣:٤٧:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١١:٠٦٠٥:٤٣:١٢١٢:٣٣:١٩١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٣:٠٥٢٣:٤٦:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٤٢:١٦١٢:٣٣:١٥١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٣:٥٥٢٣:٤٦:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٤١:٢٠١٢:٣٣:١١١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٤:٤٥٢٣:٤٦:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٢١٠٥:٤٠:٢٦١٢:٣٣:٠٧١٩:٢٦:١٧١٩:٤٥:٣٥٢٣:٤٦:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٣٩:٣٤١٢:٣٣:٠٥١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٦:٢٥٢٣:٤٦:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٣٨:٤٢١٢:٣٣:٠٢١٩:٢٧:٥١١٩:٤٧:١٤٢٣:٤٥:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٤٧٠٥:٣٧:٥٢١٢:٣٣:٠١١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٨:٠٤٢٣:٤٥:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٣٧:٠٣١٢:٣٣:٠٠١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٨:٥٣٢٣:٤٥:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کروکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کروکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کروکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کروکی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای کروکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کروکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کروکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای کروکی

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای کروکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای کروکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای کروکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کروکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کروکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کروکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای کروکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کروکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کروکی

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای کروکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کروکی روستای کروکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کروکی روستای کروکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کروکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کروکی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کروکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کروکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کروکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کروکی

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٥٠٥:٤٠:٣٦١٢:٤٣:٠٨١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٥:٠٧٢٣:٥٤:٤١
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٦٠٥:٤١:١٧١٢:٤٣:٠٩١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٤:٢٦٢٣:٥٤:٥٢
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٤١:٥٩١٢:٤٣:١١١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٣:٤٣٢٣:٥٥:٠٣
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٤٢:٤١١٢:٤٣:١١١٩:٤٣:١٧٢٠:٠٢:٥٩٢٣:٥٥:١٣
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٤٣:٢٣١٢:٤٣:١١١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٢:١٣٢٣:٥٥:٢٣
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١١٠٥:٤٤:٠٦١٢:٤٣:١٠١٩:٤١:٤٩٢٠:٠١:٢٦٢٣:٥٥:٣١
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٤٠٥:٤٤:٤٩١٢:٤٣:٠٩١٩:٤١:٠٤٢٠:٠٠:٣٧٢٣:٥٥:٤٠
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٦٠٥:٤٥:٣٢١٢:٤٣:٠٧١٩:٤٠:١٦١٩:٥٩:٤٧٢٣:٥٥:٤٨
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٩٠٥:٤٦:١٥١٢:٤٣:٠٥١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٨:٥٦٢٣:٥٥:٥٥
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٢٠٥:٤٦:٥٨١٢:٤٣:٠٢١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٨:٠٣٢٣:٥٦:٠١
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٥٠٥:٤٧:٤٢١٢:٤٢:٥٨١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٧:٠٨٢٣:٥٦:٠٧
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٨٠٥:٤٨:٢٥١٢:٤٢:٥٣١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٦:١٣٢٣:٥٦:١٣
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤٩:٠٩١٢:٤٢:٤٨١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٥:١٦٢٣:٥٦:١٧
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٥٠٥:٤٩:٥٣١٢:٤٢:٤٣١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٤:١٨٢٣:٥٦:٢١
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٨٠٥:٥٠:٣٧١٢:٤٢:٣٧١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٣:١٨٢٣:٥٦:٢٥
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤١٠٥:٥١:٢١١٢:٤٢:٣٠١٩:٣٣:١٠١٩:٥٢:١٨٢٣:٥٦:٢٧
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٢:٠٤١٢:٤٢:٢٢١٩:٣٢:١١١٩:٥١:١٦٢٣:٥٦:٢٩
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥٢:٤٨١٢:٤٢:١٤١٩:٣١:١١١٩:٥٠:١٣٢٣:٥٦:٣١
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥١٠٥:٥٣:٣٢١٢:٤٢:٠٦١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٩:٠٩٢٣:٥٦:٣٢
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٤:١٦١٢:٤١:٥٧١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٨:٠٤٢٣:٥٦:٣٢
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٥:٠٠١٢:٤١:٤٧١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٦:٥٧٢٣:٥٦:٣١
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٥٥:٤٤١٢:٤١:٣٧١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٥:٥٠٢٣:٥٦:٣٠
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥٦:٢٨١٢:٤١:٢٦١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٤:٤٢٢٣:٥٦:٢٨
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٧:١٢١٢:٤١:١٥١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٣:٣٣٢٣:٥٦:٢٦
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٧:٥٦١٢:٤١:٠٣١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٢:٢٢٢٣:٥٦:٢٣
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٥٨:٤٠١٢:٤٠:٥١١٩:٢٢:٣١١٩:٤١:١١٢٣:٥٦:١٩
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٨٠٥:٥٩:٢٣١٢:٤٠:٣٨١٩:٢١:٢١١٩:٣٩:٥٩٢٣:٥٦:١٥
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٠:٠٧١٢:٤٠:٢٥١٩:٢٠:١١١٩:٣٨:٤٦٢٣:٥٦:١٠
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٠:٥١١٢:٤٠:١١١٩:١٩:٠٠١٩:٣٧:٣٣٢٣:٥٦:٠٤
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠١:٣٤١٢:٣٩:٥٧١٩:١٧:٤٨١٩:٣٦:١٨٢٣:٥٥:٥٨
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٢:١٨١٢:٣٩:٤٢١٩:١٦:٣٥١٩:٣٥:٠٣٢٣:٥٥:٥١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کروکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کروکی روستای کروکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کروکی روستای کروکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کروکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کروکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کروکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کروکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کروکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کروکی

روستای کروکی بر روی نقشه

روستای کروکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کروکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کروکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کروکی
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای کروکی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای کروکی + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای کروکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کروکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کروکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کروکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کروکی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کروکی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کروکی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کروکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کروکی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کروکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کروکی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کروکی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کروکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کروکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو