جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کروکی

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز کروکی


اذان صبح: ٠٥:١٥:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٣١
اذان ظهر: ١١:٤٧:٠٨
غروب آفتاب: ١٦:٥٣:٠٣
اذان مغرب: ١٧:١٢:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٠٤:٠٢

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کروکی (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای کروکی)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای کروکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کروکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

لویی كان
پروژه؛ یعنی شالوده دادن به یك فرم، درون یك نظم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کروکی

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کروکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کروکی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کروکی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کروکی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کروکی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٥٤:٣١١٢:٣٤:٤٤١٩:١٥:٣٠١٩:٣٤:٠٩٢٣:٤٩:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٣:٢٣١٢:٣٤:٣٤١٩:١٦:١٧١٩:٣٤:٥٩٢٣:٤٩:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٢:١٦١٢:٣٤:٢٤١٩:١٧:٠٤١٩:٣٥:٤٩٢٣:٤٩:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥١:١٠١٢:٣٤:١٥١٩:١٧:٥١١٩:٣٦:٣٩٢٣:٤٨:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٠:٠٥١٢:٣٤:٠٦١٩:١٨:٣٩١٩:٣٧:٢٩٢٣:٤٨:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٩:٠١١٢:٣٣:٥٨١٩:١٩:٢٦١٩:٣٨:١٩٢٣:٤٨:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٢٢٠٥:٤٧:٥٨١٢:٣٣:٥٠١٩:٢٠:١٣١٩:٣٩:٠٩٢٣:٤٨:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:٠٢٠٥:٤٦:٥٦١٢:٣٣:٤٣١٩:٢١:٠٠١٩:٣٩:٥٩٢٣:٤٧:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٤٢٠٥:٤٥:٥٥١٢:٣٣:٣٦١٩:٢١:٤٨١٩:٤٠:٤٩٢٣:٤٧:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٢٣٠٥:٤٤:٥٦١٢:٣٣:٣٠١٩:٢٢:٣٥١٩:٤١:٣٩٢٣:٤٧:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:٠٥٠٥:٤٣:٥٧١٢:٣٣:٢٥١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٢:٢٩٢٣:٤٧:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٠:٤٨٠٥:٤٢:٥٩١٢:٣٣:١٩١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٣:١٩٢٣:٤٦:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٤٢:٠٣١٢:٣٣:١٥١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٤:٠٨٢٣:٤٦:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:١٨٠٥:٤١:٠٨١٢:٣٣:١١١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٤:٥٨٢٣:٤٦:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٤٠:١٤١٢:٣٣:٠٧١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٥:٤٨٢٣:٤٦:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٣٩:٢٢١٢:٣٣:٠٥١٩:٢٧:١٦١٩:٤٦:٣٧٢٣:٤٥:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٣٨:٣٠١٢:٣٣:٠٢١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٧:٢٧٢٣:٤٥:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٣٧:٤٠١٢:٣٣:٠١١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٨:١٦٢٣:٤٥:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٢:٢٢٠٥:٣٦:٥١١٢:٣٣:٠٠١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٩:٠٥٢٣:٤٥:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:١٥٠٥:٣٦:٠٤١٢:٣٢:٥٩١٩:٣٠:٢١١٩:٤٩:٥٣٢٣:٤٥:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:٠٩٠٥:٣٥:١٨١٢:٣٢:٥٩١٩:٣١:٠٦١٩:٥٠:٤٢٢٣:٤٥:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٣٤:٣٤١٢:٣٣:٠٠١٩:٣١:٥٢١٩:٥١:٣٠٢٣:٤٤:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٠٢٠٥:٣٣:٥١١٢:٣٣:٠١١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٢:١٨٢٣:٤٤:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٠٠٠٥:٣٣:٠٩١٢:٣٣:٠٣١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٣:٠٦٢٣:٤٤:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٠١٠٥:٣٢:٢٩١٢:٣٣:٠٥١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٣:٥٣٢٣:٤٤:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:٠٣٠٥:٣١:٥٠١٢:٣٣:٠٨١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٤:٤٠٢٣:٤٤:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٠٦٠٥:٣١:١٣١٢:٣٣:١٢١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٥:٢٧٢٣:٤٤:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:١٢٠٥:٣٠:٣٧١٢:٣٣:١٦١٩:٣٦:١٧١٩:٥٦:١٣٢٣:٤٤:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:١٩٠٥:٣٠:٠٣١٢:٣٣:٢٠١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٦:٥٨٢٣:٤٤:١٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٢٨٠٥:٢٩:٣٠١٢:٣٣:٢٦١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٧:٤٣٢٣:٤٤:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کروکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کروکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کروکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کروکی

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای کروکی

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای کروکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کروکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای کروکی

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٣:١١٠٦:٤١:٢٨١١:٣٧:٥٧١٦:٣٤:٢٩١٦:٥٤:٢٠٢٢:٥٤:٠١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٣:٣٣٠٦:٤١:٤٧١١:٣٨:٢٦١٦:٣٥:٠٩١٦:٥٥:٠٠٢٢:٥٤:٣١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٣:٥٤٠٦:٤٢:٠٥١١:٣٨:٥٥١٦:٣٥:٥١١٦:٥٥:٤٠٢٢:٥٥:٠٢
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٤:١٣٠٦:٤٢:٢١١١:٣٩:٢٤١٦:٣٦:٣٣١٦:٥٦:٢٢٢٢:٥٥:٣٢
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤٢:٣٥١١:٣٩:٥٣١٦:٣٧:١٧١٦:٥٧:٠٥٢٢:٥٦:٠٢
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٢:٤٧١١:٤٠:٢١١٦:٣٨:٠٢١٦:٥٧:٤٩٢٢:٥٦:٣٢
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٥:٠١٠٦:٤٢:٥٨١١:٤٠:٤٩١٦:٣٨:٤٩١٦:٥٨:٣٤٢٢:٥٧:٠١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٥:١٤٠٦:٤٣:٠٦١١:٤١:١٧١٦:٣٩:٣٦١٦:٥٩:٢٠٢٢:٥٧:٣٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤٣:١٣١١:٤١:٤٤١٦:٤٠:٢٤١٧:٠٠:٠٧٢٢:٥٨:٠٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٣:١٨١١:٤٢:١١١٦:٤١:١٣١٧:٠٠:٥٥٢٢:٥٨:٢٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤٣:٢١١١:٤٢:٣٧١٦:٤٢:٠٣١٧:٠١:٤٣٢٢:٥٨:٥٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤٣:٢٢١١:٤٣:٠٣١٦:٤٢:٥٥١٧:٠٢:٣٣٢٢:٥٩:٢٥
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٣:٢١١١:٤٣:٢٨١٦:٤٣:٤٦١٧:٠٣:٢٣٢٢:٥٩:٥٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٣:١٨١١:٤٣:٥٣١٦:٤٤:٣٩١٧:٠٤:١٤٢٣:٠٠:٢٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤٣:١٤١١:٤٤:١٧١٦:٤٥:٣٣١٧:٠٥:٠٦٢٣:٠٠:٤٦
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤٣:٠٧١١:٤٤:٤١١٦:٤٦:٢٧١٧:٠٥:٥٨٢٣:٠١:١٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٥:٥٩٠٦:٤٢:٥٩١١:٤٥:٠٤١٦:٤٧:٢٢١٧:٠٦:٥١٢٣:٠١:٣٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٢:٤٩١١:٤٥:٢٦١٦:٤٨:١٧١٧:٠٧:٤٥٢٣:٠٢:٠٤
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٥:٥١٠٦:٤٢:٣٧١١:٤٥:٤٨١٦:٤٩:١٣١٧:٠٨:٣٩٢٣:٠٢:٢٩
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٥:٤٤٠٦:٤٢:٢٣١١:٤٦:٠٩١٦:٥٠:١٠١٧:٠٩:٣٤٢٣:٠٢:٥٣
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤٢:٠٧١١:٤٦:٢٩١٦:٥١:٠٧١٧:١٠:٢٩٢٣:٠٣:١٦
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٥:٢٦٠٦:٤١:٥٠١١:٤٦:٤٩١٦:٥٢:٠٥١٧:١١:٢٤٢٣:٠٣:٣٩
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٥:١٤٠٦:٤١:٣١١١:٤٧:٠٨١٦:٥٣:٠٣١٧:١٢:٢٠٢٣:٠٤:٠٢
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٥:٠١٠٦:٤١:٠٩١١:٤٧:٢٧١٦:٥٤:٠١١٧:١٣:١٦٢٣:٠٤:٢٤
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٠:٤٧١١:٤٧:٤٤١٦:٥٥:٠٠١٧:١٤:١٣٢٣:٠٤:٤٥
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٤:٢٩٠٦:٤٠:٢٢١١:٤٨:٠١١٦:٥٥:٥٩١٧:١٥:٠٩٢٣:٠٥:٠٥
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٤:١١٠٦:٣٩:٥٥١١:٤٨:١٨١٦:٥٦:٥٨١٧:١٦:٠٦٢٣:٠٥:٢٥
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٩:٢٧١١:٤٨:٣٣١٦:٥٧:٥٨١٧:١٧:٠٤٢٣:٠٥:٤٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٣:٢٩٠٦:٣٨:٥٧١١:٤٨:٤٨١٦:٥٨:٥٧١٧:١٨:٠١٢٣:٠٦:٠٢
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٣:٠٦٠٦:٣٨:٢٦١١:٤٩:٠١١٦:٥٩:٥٧١٧:١٨:٥٨٢٣:٠٦:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای کروکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کروکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کروکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کروکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کروکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای کروکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای کروکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کروکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای کروکی

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٨:٥٧١١:٣٤:٥٨١٦:٣٠:٥٩١٦:٥٠:٥١٢٢:٥١:٠١
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٩:٢٦١١:٣٥:٢٨١٦:٣١:٣٠١٦:٥١:٢٣٢٢:٥١:٣٠
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٣١٠٦:٣٩:٥٤١١:٣٥:٥٧١٦:٣٢:٠٣١٦:٥١:٥٥٢٢:٥٢:٠٠
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٥٨٠٦:٤٠:٢٠١١:٣٦:٢٧١٦:٣٢:٣٧١٦:٥٢:٣٠٢٢:٥٢:٣٠
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٤٠٦:٤٠:٤٤١١:٣٦:٥٧١٦:٣٣:١٣١٦:٥٣:٠٥٢٢:٥٣:٠١
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٨٠٦:٤١:٠٧١١:٣٧:٢٧١٦:٣٣:٥٠١٦:٥٣:٤٢٢٢:٥٣:٣١
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:١١٠٦:٤١:٢٨١١:٣٧:٥٧١٦:٣٤:٢٩١٦:٥٤:٢٠٢٢:٥٤:٠١
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٣٠٦:٤١:٤٧١١:٣٨:٢٦١٦:٣٥:٠٩١٦:٥٥:٠٠٢٢:٥٤:٣١
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٤٠٦:٤٢:٠٥١١:٣٨:٥٥١٦:٣٥:٥١١٦:٥٥:٤٠٢٢:٥٥:٠٢
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:١٣٠٦:٤٢:٢١١١:٣٩:٢٤١٦:٣٦:٣٣١٦:٥٦:٢٢٢٢:٥٥:٣٢
١١ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤٢:٣٥١١:٣٩:٥٣١٦:٣٧:١٧١٦:٥٧:٠٥٢٢:٥٦:٠٢
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٢:٤٧١١:٤٠:٢١١٦:٣٨:٠٢١٦:٥٧:٤٩٢٢:٥٦:٣٢
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٠١٠٦:٤٢:٥٨١١:٤٠:٤٩١٦:٣٨:٤٩١٦:٥٨:٣٤٢٢:٥٧:٠١
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:١٤٠٦:٤٣:٠٦١١:٤١:١٧١٦:٣٩:٣٦١٦:٥٩:٢٠٢٢:٥٧:٣٠
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤٣:١٣١١:٤١:٤٤١٦:٤٠:٢٤١٧:٠٠:٠٧٢٢:٥٨:٠٠
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٣:١٨١١:٤٢:١١١٦:٤١:١٣١٧:٠٠:٥٥٢٢:٥٨:٢٨
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤٣:٢١١١:٤٢:٣٧١٦:٤٢:٠٣١٧:٠١:٤٣٢٢:٥٨:٥٧
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤٣:٢٢١١:٤٣:٠٣١٦:٤٢:٥٥١٧:٠٢:٣٣٢٢:٥٩:٢٥
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٣:٢١١١:٤٣:٢٨١٦:٤٣:٤٦١٧:٠٣:٢٣٢٢:٥٩:٥٢
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٣:١٨١١:٤٣:٥٣١٦:٤٤:٣٩١٧:٠٤:١٤٢٣:٠٠:٢٠
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤٣:١٤١١:٤٤:١٧١٦:٤٥:٣٣١٧:٠٥:٠٦٢٣:٠٠:٤٦
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤٣:٠٧١١:٤٤:٤١١٦:٤٦:٢٧١٧:٠٥:٥٨٢٣:٠١:١٣
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٩٠٦:٤٢:٥٩١١:٤٥:٠٤١٦:٤٧:٢٢١٧:٠٦:٥١٢٣:٠١:٣٩
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٢:٤٩١١:٤٥:٢٦١٦:٤٨:١٧١٧:٠٧:٤٥٢٣:٠٢:٠٤
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥١٠٦:٤٢:٣٧١١:٤٥:٤٨١٦:٤٩:١٣١٧:٠٨:٣٩٢٣:٠٢:٢٩
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٤٠٦:٤٢:٢٣١١:٤٦:٠٩١٦:٥٠:١٠١٧:٠٩:٣٤٢٣:٠٢:٥٣
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤٢:٠٧١١:٤٦:٢٩١٦:٥١:٠٧١٧:١٠:٢٩٢٣:٠٣:١٦
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٦٠٦:٤١:٥٠١١:٤٦:٤٩١٦:٥٢:٠٥١٧:١١:٢٤٢٣:٠٣:٣٩
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:١٤٠٦:٤١:٣١١١:٤٧:٠٨١٦:٥٣:٠٣١٧:١٢:٢٠٢٣:٠٤:٠٢
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٠١٠٦:٤١:٠٩١١:٤٧:٢٧١٦:٥٤:٠١١٧:١٣:١٦٢٣:٠٤:٢٤

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کروکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای کروکی روستای کروکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای کروکی روستای کروکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کروکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کروکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کروکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کروکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کروکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کروکی

روستای کروکی بر روی نقشه

روستای کروکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کروکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کروکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کروکی
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای کروکی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای کروکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کروکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کروکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کروکی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا کروکی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کروکی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کروکی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کروکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کروکی
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ کروکی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کروکی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کروکی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کروکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو