جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کروچی

گتیج | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کروچی

اذان صبح: ٠٤:٢١:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:١٩
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٤٧
اذان مغرب: ١٩:٤٨:٠٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:٠٠

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کروچی (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ روستای کروچی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کروچی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کروچی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

ناپلئون هیل
چشم براه مباش؛ زمانه هرگز به مراد دل ما نخواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کروچی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کروچی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کروچی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کروچی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کروچی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کروچی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١١:١٧١٢:٣٤:٠٧١٨:٥٧:٢١١٩:١٤:٠٩٢٣:٥٤:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٠:١٨١٢:٣٣:٥٣١٨:٥٧:٥٢١٩:١٤:٤٠٢٣:٥٤:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٠:٣٥٠٦:٠٩:١٩١٢:٣٣:٣٩١٨:٥٨:٢٢١٩:١٥:١٢٢٣:٥٣:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٠٨:٢١١٢:٣٣:٢٥١٨:٥٨:٥٣١٩:١٥:٤٥٢٣:٥٣:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٨:١٨٠٦:٠٧:٢٣١٢:٣٣:١١١٨:٥٩:٢٣١٩:١٦:١٧٢٣:٥٣:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:١٠٠٦:٠٦:٢٦١٢:٣٢:٥٨١٨:٥٩:٥٤١٩:١٦:٥٠٢٣:٥٢:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٠٥:٢٩١٢:٣٢:٤٦١٩:٠٠:٢٥١٩:١٧:٢٢٢٣:٥٢:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٤:٣٤١٢:٣٢:٣٣١٩:٠٠:٥٦١٩:١٧:٥٥٢٣:٥٢:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٣:٣٩١٢:٣٢:٢١١٩:٠١:٢٧١٩:١٨:٢٨٢٣:٥٢:٠٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٢:٤٥١٢:٣٢:١٠١٩:٠١:٥٩١٩:١٩:٠١٢٣:٥١:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠١:٥١١٢:٣١:٥٩١٩:٠٢:٣٠١٩:١٩:٣٥٢٣:٥١:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠٠:٥٨١٢:٣١:٤٩١٩:٠٣:٠٢١٩:٢٠:٠٨٢٣:٥١:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٠:٠٦١٢:٣١:٣٩١٩:٠٣:٣٤١٩:٢٠:٤٢٢٣:٥١:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٧٠٥:٥٩:١٥١٢:٣١:٢٩١٩:٠٤:٠٥١٩:٢١:١٦٢٣:٥٠:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٤٠٥:٥٨:٢٥١٢:٣١:٢٠١٩:٠٤:٣٨١٩:٢١:٥٠٢٣:٥٠:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٢٢٠٥:٥٧:٣٦١٢:٣١:١٢١٩:٠٥:١٠١٩:٢٢:٢٤٢٣:٥٠:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٢١٠٥:٥٦:٤٧١٢:٣١:٠٤١٩:٠٥:٤٢١٩:٢٢:٥٩٢٣:٥٠:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٤:٢١٠٥:٥٦:٠٠١٢:٣٠:٥٦١٩:٠٦:١٥١٩:٢٣:٣٣٢٣:٤٩:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٢٢٠٥:٥٥:١٣١٢:٣٠:٤٩١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٤:٠٨٢٣:٤٩:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٥٤:٢٨١٢:٣٠:٤٣١٩:٠٧:٢٠١٩:٢٤:٤٣٢٣:٤٩:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣١:٢٥٠٥:٥٣:٤٣١٢:٣٠:٣٧١٩:٠٧:٥٣١٩:٢٥:١٨٢٣:٤٩:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٢:٥٩١٢:٣٠:٣٢١٩:٠٨:٢٦١٩:٢٥:٥٣٢٣:٤٩:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥٢:١٧١٢:٣٠:٢٨١٩:٠٨:٥٩١٩:٢٦:٢٩٢٣:٤٨:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٣٩٠٥:٥١:٣٥١٢:٣٠:٢٤١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٧:٠٤٢٣:٤٨:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥٠:٥٥١٢:٣٠:٢٠١٩:١٠:٠٦١٩:٢٧:٣٩٢٣:٤٨:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٠:١٦١٢:٣٠:١٧١٩:١٠:٣٩١٩:٢٨:١٥٢٣:٤٨:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٠١٠٥:٤٩:٣٨١٢:٣٠:١٥١٩:١١:١٣١٩:٢٨:٥٠٢٣:٤٨:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٥:١١٠٥:٤٩:٠١١٢:٣٠:١٤١٩:١١:٤٦١٩:٢٩:٢٦٢٣:٤٨:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٢١٠٥:٤٨:٢٥١٢:٣٠:١٢١٩:١٢:١٩١٩:٣٠:٠٢٢٣:٤٧:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کروچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کروچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کروچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کروچی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کروچی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کروچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کروچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کروچی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای کروچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کروچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کروچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کروچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کروچی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کروچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای کروچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کروچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کروچی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کروچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کروچی روستای کروچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کروچی روستای کروچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کروچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کروچی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کروچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کروچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کروچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کروچی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٧٠٥:٤١:١٨١٢:٣٥:٤٣١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٨:٤٣٢٣:٥١:٠٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥١٠٥:٤١:٣٢١٢:٣٥:٥٦١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٨:٥٤٢٣:٥١:١٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٧٠٥:٤١:٤٧١٢:٣٦:١٠١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:٠٥٢٣:٥١:٢٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٤٠٥:٤٢:٠٣١٢:٣٦:٢٢١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:١٤٢٣:٥١:٤١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٢٠٥:٤٢:١٩١٢:٣٦:٣٥١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٩:٢٢٢٣:٥١:٥٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٢٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣٦:٤٨١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٩:٢٩٢٣:٥٢:١٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٣٠٥:٤٢:٥٥١٢:٣٧:٠٠١٩:٣١:٠٢١٩:٤٩:٣٥٢٣:٥٢:٢٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٦٠٥:٤٣:١٤١٢:٣٧:١٣١٩:٣١:٠٧١٩:٤٩:٣٩٢٣:٥٢:٣٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٩٠٥:٤٣:٣٤١٢:٣٧:٢٥١٩:٣١:١١١٩:٤٩:٤٢٢٣:٥٢:٥٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٣:٥٤١٢:٣٧:٣٧١٩:٣١:١٣١٩:٤٩:٤٤٢٣:٥٣:٠٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٠٠٥:٤٤:١٦١٢:٣٧:٤٨١٩:٣١:١٤١٩:٤٩:٤٤٢٣:٥٣:٢١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٨٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣٧:٥٩١٩:٣١:١٤١٩:٤٩:٤٣٢٣:٥٣:٣٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٦٠٥:٤٥:٠١١٢:٣٨:١٠١٩:٣١:١٣١٩:٤٩:٤٠٢٣:٥٣:٤٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٦٠٥:٤٥:٢٤١٢:٣٨:٢١١٩:٣١:١٠١٩:٤٩:٣٧٢٣:٥٤:٠٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٦٠٥:٤٥:٤٨١٢:٣٨:٣١١٩:٣١:٠٦١٩:٤٩:٣٢٢٣:٥٤:١٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٦:١٣١٢:٣٨:٤١١٩:٣١:٠١١٩:٤٩:٢٥٢٣:٥٤:٣١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠١٠٥:٤٦:٣٨١٢:٣٨:٥١١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٩:١٧٢٣:٥٤:٤٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٤٠٥:٤٧:٠٤١٢:٣٩:٠٠١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:٠٨٢٣:٥٤:٥٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٩٠٥:٤٧:٣٠١٢:٣٩:٠٩١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٨:٥٨٢٣:٥٥:١١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٤٠٥:٤٧:٥٧١٢:٣٩:١٧١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٨:٤٦٢٣:٥٥:٢٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٤٨:٢٤١٢:٣٩:٢٥١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٣٢٢٣:٥٥:٣٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٤٨:٥١١٢:٣٩:٣٢١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٨:١٨٢٣:٥٥:٤٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٤٩:١٩١٢:٣٩:٣٩١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٨:٠٢٢٣:٥٦:٠٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٤٠٥:٤٩:٤٨١٢:٣٩:٤٦١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:٤٤٢٣:٥٦:١٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٠:١٧١٢:٣٩:٥٢١٩:٢٩:١٤١٩:٤٧:٢٦٢٣:٥٦:٢٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٥٠:٤٦١٢:٣٩:٥٨١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٧:٠٥٢٣:٥٦:٣٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٣٠٥:٥١:١٥١٢:٤٠:٠٣١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٦:٤٤٢٣:٥٦:٤٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥١:٤٥١٢:٤٠:٠٨١٩:٢٨:١٦١٩:٤٦:٢١٢٣:٥٦:٥٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٥٢:١٥١٢:٤٠:١٢١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٥:٥٧٢٣:٥٧:٠٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٧٠٥:٥٢:٤٥١٢:٤٠:١٥١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٥:٣٢٢٣:٥٧:١٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥٣:١٥١٢:٤٠:١٨١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٥:٠٥٢٣:٥٧:٢٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کروچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کروچی روستای کروچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کروچی روستای کروچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کروچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کروچی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کروچی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کروچی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کروچی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کروچی

روستای کروچی بر روی نقشه

روستای کروچی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کروچی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کروچی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کروچی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کروچی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای کروچی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کروچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کروچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کروچی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کروچی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کروچی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کروچی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کروچی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کروچی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کروچی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کروچی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق کروچی
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کروچی دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کروچی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کروچی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو