جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کروچی

گتیج | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کروچی


اذان صبح: ٠٤:٥١:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:١٨
اذان ظهر: ١١:٢٧:١٩
غروب آفتاب: ١٦:٤٢:١٦
اذان مغرب: ١٧:٠٠:١٨
نیمه شب: ٢٢:٤٧:٠١

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کروچی (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای کروچی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کروچی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کروچی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریشنا
آنچه مغز و قلب را از آلایش پاك می كند، فقط دانش است؛ آنچه برجای می ماند بی دانشی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کروچی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کروچی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کروچی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کروچی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کروچی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کروچی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:١٩٠٦:٠٠:٤٦١٢:٣١:٤٧١٩:٠٣:١٠١٩:٢٠:١٧٢٣:٥١:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:١٥٠٥:٥٩:٥٥١٢:٣١:٣٧١٩:٠٣:٤٢١٩:٢٠:٥١٢٣:٥٠:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:١٢٠٥:٥٩:٠٤١٢:٣١:٢٨١٩:٠٤:١٤١٩:٢١:٢٥٢٣:٥٠:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:١٠٠٥:٥٨:١٤١٢:٣١:١٩١٩:٠٤:٤٧١٩:٢٢:٠٠٢٣:٥٠:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٠٨٠٥:٥٧:٢٥١٢:٣١:١١١٩:٠٥:١٩١٩:٢٢:٣٤٢٣:٥٠:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٠٨٠٥:٥٦:٣٧١٢:٣١:٠٣١٩:٠٥:٥١١٩:٢٣:٠٩٢٣:٥٠:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٠٨٠٥:٥٥:٥٠١٢:٣٠:٥٦١٩:٠٦:٢٤١٩:٢٣:٤٣٢٣:٤٩:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٠٨٠٥:٥٥:٠٣١٢:٣٠:٤٩١٩:٠٦:٥٧١٩:٢٤:١٨٢٣:٤٩:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:١٠٠٥:٥٤:١٨١٢:٣٠:٤٣١٩:٠٧:٣٠١٩:٢٤:٥٣٢٣:٤٩:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٣:٣٤١٢:٣٠:٣٧١٩:٠٨:٠٢١٩:٢٥:٢٨٢٣:٤٩:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:١٦٠٥:٥٢:٥٠١٢:٣٠:٣٢١٩:٠٨:٣٥١٩:٢٦:٠٣٢٣:٤٨:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٢:٠٨١٢:٣٠:٢٨١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٦:٣٨٢٣:٤٨:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥١:٢٧١٢:٣٠:٢٤١٩:٠٩:٤١١٩:٢٧:١٣٢٣:٤٨:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥٠:٤٦١٢:٣٠:٢٠١٩:١٠:١٥١٩:٢٧:٤٩٢٣:٤٨:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٥٠:٠٧١٢:٣٠:١٧١٩:١٠:٤٨١٩:٢٨:٢٤٢٣:٤٨:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٤٩:٢٩١٢:٣٠:١٥١٩:١١:٢١١٩:٢٨:٥٩٢٣:٤٨:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٤٨:٥٢١٢:٣٠:١٤١٩:١١:٥٤١٩:٢٩:٣٥٢٣:٤٨:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:١٠٠٥:٤٨:١٦١٢:٣٠:١٢١٩:١٢:٢٨١٩:٣٠:١٠٢٣:٤٧:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٤٧:٤٢١٢:٣٠:١٢١٩:١٣:٠١١٩:٣٠:٤٦٢٣:٤٧:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٤٧:٠٨١٢:٣٠:١٢١٩:١٣:٣٤١٩:٣١:٢١٢٣:٤٧:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٥٠٠٥:٤٦:٣٦١٢:٣٠:١٣١٩:١٤:٠٧١٩:٣١:٥٦٢٣:٤٧:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٠٦٠٥:٤٦:٠٥١٢:٣٠:١٤١٩:١٤:٤١١٩:٣٢:٣٢٢٣:٤٧:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٤٥:٣٥١٢:٣٠:١٦١٩:١٥:١٤١٩:٣٣:٠٧٢٣:٤٧:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٤٢٠٥:٤٥:٠٧١٢:٣٠:١٨١٩:١٥:٤٧١٩:٣٣:٤٢٢٣:٤٧:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٠٢٠٥:٤٤:٣٩١٢:٣٠:٢١١٩:١٦:١٩١٩:٣٤:١٧٢٣:٤٧:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٢٤٠٥:٤٤:١٣١٢:٣٠:٢٥١٩:١٦:٥٢١٩:٣٤:٥٢٢٣:٤٧:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٤٧٠٥:٤٣:٤٩١٢:٣٠:٢٩١٩:١٧:٢٥١٩:٣٥:٢٦٢٣:٤٧:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:١١٠٥:٤٣:٢٥١٢:٣٠:٣٣١٩:١٧:٥٧١٩:٣٦:٠٠٢٣:٤٧:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٣٧٠٥:٤٣:٠٣١٢:٣٠:٣٨١٩:١٨:٢٩١٩:٣٦:٣٤٢٣:٤٧:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کروچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کروچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کروچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کروچی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کروچی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کروچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کروچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کروچی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کروچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کروچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کروچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کروچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کروچی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کروچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کروچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کروچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کروچی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٦٠٥:٥٧:٥١١١:١٩:٤٩١٦:٤١:٣٥١٦:٥٩:١٠٢٢:٤٠:١٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٤٠٥:٥٨:٣٦١١:٢٠:٠٥١٦:٤١:٢٢١٦:٥٩:٠٠٢٢:٤٠:٣٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٣٠٥:٥٩:٢١١١:٢٠:٢٢١٦:٤١:١١١٦:٥٨:٥٠٢٢:٤٠:٤٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٠:٠٧١١:٢٠:٤٠١٦:٤١:٠١١٦:٥٨:٤٢٢٢:٤١:٠١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٠:٥٢١١:٢٠:٥٨١٦:٤٠:٥٣١٦:٥٨:٣٦٢٢:٤١:١٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠١:٣٧١١:٢١:١٨١٦:٤٠:٤٧١٦:٥٨:٣١٢٢:٤١:٣٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٢:٢٢١١:٢١:٣٧١٦:٤٠:٤٢١٦:٥٨:٢٨٢٢:٤١:٥٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٣:٠٧١١:٢١:٥٨١٦:٤٠:٣٩١٦:٥٨:٢٦٢٢:٤٢:٠٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٣:٥٢١١:٢٢:١٩١٦:٤٠:٣٧١٦:٥٨:٢٦٢٢:٤٢:٢٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٦٠٦:٠٤:٣٦١١:٢٢:٤١١٦:٤٠:٣٧١٦:٥٨:٢٧٢٢:٤٢:٤٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٥:٢٠١١:٢٣:٠٤١٦:٤٠:٣٨١٦:٥٨:٣٠٢٢:٤٣:٠٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٦:٠٤١١:٢٣:٢٧١٦:٤٠:٤١١٦:٥٨:٣٤٢٢:٤٣:٢٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:٠٦:٤٨١١:٢٣:٥١١٦:٤٠:٤٥١٦:٥٨:٤٠٢٢:٤٣:٤٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٠٧:٣١١١:٢٤:١٥١٦:٤٠:٥١١٦:٥٨:٤٧٢٢:٤٤:١٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٠٨:١٣١١:٢٤:٤٠١٦:٤٠:٥٩١٦:٥٨:٥٦٢٢:٤٤:٣٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٧٠٦:٠٨:٥٦١١:٢٥:٠٥١٦:٤١:٠٨١٦:٥٩:٠٦٢٢:٤٤:٥٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٠٩:٣٧١١:٢٥:٣١١٦:٤١:١٩١٦:٥٩:١٨٢٢:٤٥:٢٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٠:١٨١١:٢٥:٥٨١٦:٤١:٣١١٦:٥٩:٣١٢٢:٤٥:٤٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٠:٥٩١١:٢٦:٢٤١٦:٤١:٤٤١٦:٥٩:٤٥٢٢:٤٦:١٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١١:٣٩١١:٢٦:٥٢١٦:٤١:٥٩١٧:٠٠:٠١٢٢:٤٦:٣٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:١١٠٦:١٢:١٨١١:٢٧:١٩١٦:٤٢:١٦١٧:٠٠:١٨٢٢:٤٧:٠١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٢:٥٧١١:٢٧:٤٧١٦:٤٢:٣٣١٧:٠٠:٣٧٢٢:٤٧:٢٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٣:٣٤١١:٢٨:١٥١٦:٤٢:٥٣١٧:٠٠:٥٧٢٢:٤٧:٥٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٤:١١١١:٢٨:٤٤١٦:٤٣:١٣١٧:٠١:١٨٢٢:٤٨:٢٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٤:٤٨١١:٢٩:١٣١٦:٤٣:٣٥١٧:٠١:٤٠٢٢:٤٨:٥٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٥:٢٣١١:٢٩:٤٢١٦:٤٣:٥٩١٧:٠٢:٠٤٢٢:٤٩:١٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:١٥:٥٧١١:٣٠:١١١٦:٤٤:٢٤١٧:٠٢:٢٩٢٢:٤٩:٤٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١١٠٦:١٦:٣١١١:٣٠:٤١١٦:٤٤:٥٠١٧:٠٢:٥٦٢٢:٥٠:١٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٧:٠٣١١:٣١:١١١٦:٤٥:١٧١٧:٠٣:٢٣٢٢:٥٠:٤٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:١٧:٣٥١١:٣١:٤٠١٦:٤٥:٤٦١٧:٠٣:٥٢٢٢:٥١:١٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کروچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کروچی روستای کروچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کروچی روستای کروچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کروچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کروچی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کروچی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کروچی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کروچی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کروچی

روستای کروچی بر روی نقشه

روستای کروچی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کروچی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کروچی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کروچی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کروچی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای کروچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کروچی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کروچی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کروچی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کروچی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کروچی
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ کروچی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کروچی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کروچی
افق شرعی امروز فردا کروچی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کروچی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کروچی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کروچی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو