جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کره

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کره


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٦
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:١٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢٤
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٣٣

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کره (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای کره)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لویی كان
پروژه؛ یعنی شالوده دادن به یك فرم، درون یك نظم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کره

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٣:١٥١٣:٠١:١٦١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٧:٥٦٠٠:١٧:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٢:١٣١٣:٠١:٠٦١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٤٠٠٠:١٧:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢١:١٢١٣:٠٠:٥٧١٩:٤١:١١١٩:٥٩:٢٥٠٠:١٧:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٠:٤٨١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:١٠٠٠:١٦:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٩:١٣١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:٥٦٠٠:١٦:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٨:١٤١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:٤١٠٠:١٦:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٧:١٧١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:٢٦٠٠:١٦:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٦:٢١١٣:٠٠:١٨١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:١١٠٠:١٥:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٥:٢٦١٣:٠٠:١٢١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٥٦٠٠:١٥:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٤:٣١١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:٤١٠٠:١٥:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٢٧٠٠:١٥:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٢:٤٦١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:١٢٠٠:١٥:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١١:٥٦١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٥٧٠٠:١٤:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٢٠٦:١١:٠٦١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٤٢٠٠:١٤:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٠:١٨١٢:٥٩:٤٧١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٤:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٩:٣١١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٩:١٢٠٠:١٤:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٨:٤٥١٢:٥٩:٤٣١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٥٧٠٠:١٤:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٨:٠٠١٢:٥٩:٤٢١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٤١٠٠:١٣:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٧:١٧١٢:٥٩:٤١١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٢٦٠٠:١٣:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٦:٣٥١٢:٥٩:٤١١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:١٠٠٠:١٣:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٥:٥٤١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٥٤٠٠:١٣:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٥:١٥١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٣:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٤:٣٧١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:٢٢٠٠:١٣:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٤:٠١١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:٠٥٠٠:١٣:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٣:٢٦١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٣:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٢:٥٢١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٣١٠٠:١٣:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٢:٢٠١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٧:١٣٠٠:١٣:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠١:٤٩١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٥٥٠٠:١٢:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠١:٢٠١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٣٦٠٠:١٢:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کره

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کره

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کره

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای کره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کره

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٢:٢٨١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٢٣:٢٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٢٣:٣٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٢٣:٤٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٢٣:٥١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٥:٠٢١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٢٣:٥٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١٥:٤١١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٢٤:٠٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٦:٢٠١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢١:٥٤٠٠:٢٤:١٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٦:٥٩١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٠٧٠٠:٢٤:٢٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٧:٣٨١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢٤:٢٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٨:١٨١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٣١٠٠:٢٤:٣١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٨:٥٨١٣:٠٩:٣٩١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٤١٠٠:٢٤:٣٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٩:٣٧١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٧:٤٩٠٠:٢٤:٤٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٨:١٦٢٠:١٦:٥٧٠٠:٢٤:٤٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١١٠٦:٢٠:٥٧١٣:٠٩:٢٤١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:٠٣٠٠:٢٤:٤٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٢١:٣٦١٣:٠٩:١٨١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٠٨٠٠:٢٤:٤٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٢:١٦١٣:٠٩:١١١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:١٢٠٠:٢٤:٥٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:١٤٠٠:٢٤:٥١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٣:٣٥١٣:٠٨:٥٥١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:١٦٠٠:٢٤:٥١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٤:١٥١٣:٠٨:٤٧١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:١٦٠٠:٢٤:٥٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٤:٥٤١٣:٠٨:٣٧١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:١٥٠٠:٢٤:٤٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٥:٣٤١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:١٣٠٠:٢٤:٤٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٦:١٣١٣:٠٨:١٧١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:١١٠٠:٢٤:٤٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٦:٥٢١٣:٠٨:٠٦١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٢٤:٤٢
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٧:٣١١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٢٤:٣٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٨:١٠١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٢٤:٣٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٨:٤٩١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٢٤:٢٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٩:٢٧١٣:٠٧:١٧١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٢٤:٢٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٠:٠٦١٣:٠٧:٠٣١٩:٤٣:٣١٢٠:٠١:٣٥٠٠:٢٤:١٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣٠:٤٥١٣:٠٦:٤٩١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٢٤:١٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣١:٢٣١٣:٠٦:٣٥١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:١٦٠٠:٢٤:٠٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٢:٠١١٣:٠٦:٢٠١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٠٥٠٠:٢٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کره روستای کره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کره روستای کره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کره

روستای کره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کره
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کره + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای کره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کره رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق کره
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کره
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کره
زمان پخش اذان آنلاین به افق کره
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کره
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو