جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کرند

اسلام آباد غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز کرند


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٣٤
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٤٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:٢١:٥١
نیمه شب: ٠٠:٤٤:٠٤

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کرند (شهرستان اسلام آباد غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر کرند)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کرند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کرند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

نیچه
باید اوزان همه چیز را از نو تعیین كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کرند

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کرند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کرند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کرند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٣٤٠٦:٤١:٤٢١٣:٢٢:٥٨٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٣٧:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:١٠٠٦:٤٠:٣٦١٣:٢٢:٤٨٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:١٧٠٠:٣٧:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٩:٣٠١٣:٢٢:٣٩٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٣٧:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٨:٢٥١٣:٢٢:٣٠٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٣٧:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٧:٢١١٣:٢٢:٢٢٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٣٦:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٣٦:١٨١٣:٢٢:١٤٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٣٦:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٥:١٦١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٣٦:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٤:١٥١٣:٢٢:٠٠٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:١٨٠٠:٣٥:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣٣:١٥١٣:٢١:٥٤٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٣٥:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٢١٠٦:٣٢:١٦١٣:٢١:٤٨٢٠:١١:٥٠٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٣٥:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٣١:١٩١٣:٢١:٤٣٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣١:٤٨٠٠:٣٥:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٣٠:٢٢١٣:٢١:٣٩٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٣٤:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٩:٢٧١٣:٢١:٣٥٢٠:١٤:١١٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٣٤:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٨:٣٣١٣:٢١:٣١٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:١٧٠٠:٣٤:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٧:٤١١٣:٢١:٢٩٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٥:٠٧٠٠:٣٤:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٦:٤٩١٣:٢١:٢٦٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٣٤:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢٥:٥٩١٣:٢١:٢٥٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٦:٤٥٠٠:٣٣:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٥:١١١٣:٢١:٢٤٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٣٣:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٢٤:٢٣١٣:٢١:٢٣٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٨:٢٣٠٠:٣٣:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٢٣:٣٧١٣:٢١:٢٣٢٠:١٩:٣٥٢٠:٣٩:١٢٠٠:٣٣:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٢٢:٥٣١٣:٢١:٢٤٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤٠:٠٠٠٠:٣٣:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:١٧٠٦:٢٢:١٠١٣:٢١:٢٥٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٣٣:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:٢١:٢٨١٣:٢١:٢٧٢٠:٢١:٥١٢٠:٤١:٣٦٠٠:٣٣:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:١٦٠٦:٢٠:٤٨١٣:٢١:٢٩٢٠:٢٢:٣٥٢٠:٤٢:٢٣٠٠:٣٢:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:١٨٠٦:٢٠:٠٩١٣:٢١:٣٢٢٠:٢٣:٢٠٢٠:٤٣:١٠٠٠:٣٢:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٩:٣٢١٣:٢١:٣٦٢٠:٢٤:٠٣٢٠:٤٣:٥٦٠٠:٣٢:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٨:٥٦١٣:٢١:٤٠٢٠:٢٤:٤٧٢٠:٤٤:٤٢٠٠:٣٢:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٨:٢٢١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٥:٣٠٢٠:٤٥:٢٨٠٠:٣٢:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٧:٤٩١٣:٢١:٥٠٢٠:٢٦:١٢٢٠:٤٦:١٣٠٠:٣٢:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کرند

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر کرند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کرند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر کرند

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر کرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر کرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر کرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کرند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کرند

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر کرند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کرند

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٥١:٣٤١٣:٢٧:٤٦٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢١:٥١٠٠:٤٤:٠٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٥٢:١٧١٣:٢٧:٣٠٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٤٣:٥٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٥٣:٠٠١٣:٢٧:١٤٢٠:٠٠:٥٥٢٠:١٩:١٧٠٠:٤٣:٤٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٨٠٦:٥٣:٤٢١٣:٢٦:٥٧١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٧:٥٨٠٠:٤٣:٣٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٥٤:٢٥١٣:٢٦:٤٠١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٦:٣٩٠٠:٤٣:٢٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٥:٠٨١٣:٢٦:٢٣١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:٢٠٠٠:٤٣:١٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٥٥:٥١١٣:٢٦:٠٥١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٣:٥٩٠٠:٤٣:٠٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٦٠٦:٥٦:٣٣١٣:٢٥:٤٧١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٢:٣٩٠٠:٤٢:٥٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٢٠٦:٥٧:١٦١٣:٢٥:٢٩١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:١٨٠٠:٤٢:٤٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٨٠٦:٥٧:٥٨١٣:٢٥:١٠١٩:٥١:٤٩٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٤٢:٣١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٣٠٦:٥٨:٤٠١٣:٢٤:٥١١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٤٢:١٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٨٠٦:٥٩:٢٣١٣:٢٤:٣١١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:١١٠٠:٤٢:٠٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٢٠٧:٠٠:٠٥١٣:٢٤:١٢١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٤١:٥١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٦٠٧:٠٠:٤٧١٣:٢٣:٥٢١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٤١:٣٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٩٠٧:٠١:٢٩١٣:٢٣:٣٢١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٠١٠٠:٤١:٢٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٢٠٧:٠٢:١١١٣:٢٣:١١١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠١:٣٧٠٠:٤١:٠٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٤٠٧:٠٢:٥٢١٣:٢٢:٥١١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:١٣٠٠:٤٠:٥١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٦٠٧:٠٣:٣٤١٣:٢٢:٣٠١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٨:٤٨٠٠:٤٠:٣٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٨٠٧:٠٤:١٦١٣:٢٢:٠٩١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:٢٣٠٠:٤٠:١٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٩٠٧:٠٤:٥٨١٣:٢١:٤٨١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٥:٥٨٠٠:٤٠:٠٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٠٠٧:٠٥:٣٩١٣:٢١:٢٧١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٣٣٠٠:٣٩:٤٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٠٠٧:٠٦:٢١١٣:٢١:٠٥١٩:٣٥:١٧١٩:٥٣:٠٨٠٠:٣٩:٢٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤١٠٧:٠٧:٠٣١٣:٢٠:٤٤١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٤٢٠٠:٣٩:١٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٠٠٧:٠٧:٤٤١٣:٢٠:٢٣١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:١٧٠٠:٣٨:٥٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٠٠٧:٠٨:٢٦١٣:٢٠:٠١١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:٥١٠٠:٣٨:٣٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٩٠٧:٠٩:٠٨١٣:١٩:٤٠١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:٢٦٠٠:٣٨:١٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٨٠٧:٠٩:٥٠١٣:١٩:١٨١٩:٢٨:١٤١٩:٤٦:٠٠٠٠:٣٨:٠٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٦٠٧:١٠:٣٢١٣:١٨:٥٧١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٤:٣٥٠٠:٣٧:٤٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٥٠٧:١١:١٤١٣:١٨:٣٥١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٣:١٠٠٠:٣٧:٢٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٣٠٧:١١:٥٦١٣:١٨:١٤١٩:٢٣:٥٩١٩:٤١:٤٤٠٠:٠٧:٠٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٢:٣٩١٢:١٧:٥٣١٨:٢٢:٣٤١٨:٤٠:١٩٢٣:٣٦:٤٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کرند شهر کرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کرند شهر کرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کرند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کرند

شهر کِرِندِ غرب مرکز شهرستان دالاهو و از توابع استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر بر سر راه کرمانشاه و اسلام‌آباد غرب به سرپل ذهاب و قصر شیرین واقع شده‌است

شهر کرند در ویکیپدیا

شهر کرند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کرند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کرند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کرند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کرند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کرند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کرند
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کرند + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر کرند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کرند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کرند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کرند رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کرند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کرند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کرند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کرند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کرند
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کرند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کرند دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کرند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کرند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو