جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کرند

اسلام آباد غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز کرند

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٠٩
اذان ظهر: ١٣:٢٩:٥٣
غروب آفتاب: ٢٠:٤٠:٢٣
اذان مغرب: ٢١:٠٠:٥١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٩:١٦

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کرند (شهرستان اسلام آباد غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ شهر کرند)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر کرند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کرند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
مردم در این دنیا با فتنه‌ها آزمایش می‌شوند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کرند

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کرند در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرند ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کرند (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرند ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کرند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٩:٠٢٠٦:٥٥:١٢١٣:٢٥:١٨١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٤:١٣٠٠:٤١:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٥٣:٥٦١٣:٢٥:٠٣١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٠٢٠٠:٤١:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٥٢:٤١١٣:٢٤:٤٩١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٥:٥١٠٠:٤١:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٥١:٢٧١٣:٢٤:٣٥١٩:٥٨:١٧٢٠:١٦:٤٠٠٠:٤٠:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٥٠:١٣١٣:٢٤:٢٢١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٧:٢٩٠٠:٤٠:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٩:٠٠١٣:٢٤:٠٩١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:١٨٠٠:٣٩:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٧:٤٨١٣:٢٣:٥٦٢٠:٠٠:٣٨٢٠:١٩:٠٧٠٠:٣٩:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٦:٣٦١٣:٢٣:٤٤٢٠:٠١:٢٥٢٠:١٩:٥٧٠٠:٣٩:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٥:٢٥١٣:٢٣:٣٢٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٣٨:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٤:١٦١٣:٢٣:٢١٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢١:٣٥٠٠:٣٨:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٤:٢٠٠٦:٤٣:٠٦١٣:٢٣:١٠٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٣٨:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٥٤٠٦:٤١:٥٨١٣:٢٢:٥٩٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:١٥٠٠:٣٨:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١١:٢٩٠٦:٤٠:٥١١٣:٢٢:٤٩٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٣٧:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٩:٤٥١٣:٢٢:٤٠٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٣٧:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣٨:٣٩١٣:٢٢:٣١٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٣٧:٠٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٧:٣٥١٣:٢٢:٢٣٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٣٦:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٦:٣٢١٣:٢٢:١٥٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٣٦:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٥:٢٩١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:١٤٠٠:٣٦:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١٦٠٦:٣٤:٢٨١٣:٢٢:٠٠٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٣٦:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠١:٥٧٠٦:٣٣:٢٨١٣:٢١:٥٤٢٠:١٠:٥٠٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٣٥:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٣٢:٢٩١٣:٢١:٤٨٢٠:١١:٣٨٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٣٥:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٣١:٣١١٣:٢١:٤٣٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣١:٣٤٠٠:٣٥:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٣٠:٣٥١٣:٢١:٣٩٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٣٥:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٩:٤٠١٣:٢١:٣٥٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:١٤٠٠:٣٤:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٨:٤٥١٣:٢١:٣١٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٠٤٠٠:٣٤:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٧:٥٣١٣:٢١:٢٩٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٣٤:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٧:٠١١٣:٢١:٢٦٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٣٤:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢٦:١١١٣:٢١:٢٥٢٠:١٧:٠٦٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٣٤:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٢٥:٢٢١٣:٢١:٢٤٢٠:١٧:٥٣٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٣٣:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کرند

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر کرند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کرند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر کرند

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر کرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر کرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر کرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کرند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کرند

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر کرند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کرند

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر کرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کرند شهر کرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کرند شهر کرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کرند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرند برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کرند

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کرند

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٤٠٦:١٣:٢٩١٣:٢٦:٥٥٢٠:٤٠:٢٠٢١:٠١:٠٢٠٠:٣٥:٢٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٩٠٦:١٣:٤٣١٣:٢٧:٠٨٢٠:٤٠:٣٢٢١:٠١:١٣٠٠:٣٥:٣٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٦٠٦:١٣:٥٩١٣:٢٧:٢١٢٠:٤٠:٤١٢١:٠١:٢٣٠٠:٣٥:٥٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٤٠٦:١٤:١٦١٣:٢٧:٣٤٢٠:٤٠:٥٠٢١:٠١:٣١٠٠:٣٦:٠٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٥٠٦:١٤:٣٤١٣:٢٧:٤٧٢٠:٤٠:٥٦٢١:٠١:٣٧٠٠:٣٦:٢٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٩٠٦:١٤:٥٣١٣:٢٨:٠٠٢٠:٤١:٠٢٢١:٠١:٤١٠٠:٣٦:٣٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٤٠٦:١٥:١٣١٣:٢٨:١٢٢٠:٤١:٠٥٢١:٠١:٤٤٠٠:٣٦:٥٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:١٥:٣٥١٣:٢٨:٢٤٢٠:٤١:٠٧٢١:٠١:٤٥٠٠:٣٧:٠٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٠٠٦:١٥:٥٨١٣:٢٨:٣٦٢٠:٤١:٠٧٢١:٠١:٤٥٠٠:٣٧:٢٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤١٠٦:١٦:٢٢١٣:٢٨:٤٨٢٠:٤١:٠٦٢١:٠١:٤٢٠٠:٣٧:٤٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٤٠٦:١٦:٤٧١٣:٢٩:٠٠٢٠:٤١:٠٣٢١:٠١:٣٨٠٠:٣٧:٥٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٩٠٦:١٧:١٤١٣:٢٩:١١٢٠:٤٠:٥٨٢١:٠١:٣٢٠٠:٣٨:١٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٥٠٦:١٧:٤١١٣:٢٩:٢٢٢٠:٤٠:٥٢٢١:٠١:٢٤٠٠:٣٨:٢٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٣٠٦:١٨:٠٩١٣:٢٩:٣٢٢٠:٤٠:٤٤٢١:٠١:١٥٠٠:٣٨:٤٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١٨:٣٩١٣:٢٩:٤٣٢٠:٤٠:٣٥٢١:٠١:٠٤٠٠:٣٩:٠٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٥٠٦:١٩:٠٩١٣:٢٩:٥٣٢٠:٤٠:٢٣٢١:٠٠:٥١٠٠:٣٩:١٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٩:٤٠١٣:٣٠:٠٢٢٠:٤٠:١١٢١:٠٠:٣٦٠٠:٣٩:٣٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٢٠:١٢١٣:٣٠:١١٢٠:٣٩:٥٦٢١:٠٠:٢٠٠٠:٣٩:٤٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٢٠:٤٥١٣:٣٠:٢٠٢٠:٣٩:٤٠٢١:٠٠:٠٢٠٠:٤٠:٠٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٢١:١٩١٣:٣٠:٢٨٢٠:٣٩:٢٢٢٠:٥٩:٤٢٠٠:٤٠:١٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٥٠٦:٢١:٥٤١٣:٣٠:٣٦٢٠:٣٩:٠٣٢٠:٥٩:٢١٠٠:٤٠:٣٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٢٢:٢٩١٣:٣٠:٤٤٢٠:٣٨:٤٢٢٠:٥٨:٥٧٠٠:٤٠:٤٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٢٣:٠٥١٣:٣٠:٥١٢٠:٣٨:١٩٢٠:٥٨:٣٣٠٠:٤١:٠٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٢٣:٤٢١٣:٣٠:٥٨٢٠:٣٧:٥٥٢٠:٥٨:٠٦٠٠:٤١:١٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٢٤:١٩١٣:٣١:٠٤٢٠:٣٧:٢٩٢٠:٥٧:٣٨٠٠:٤١:٣٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٢٤:٥٧١٣:٣١:٠٩٢٠:٣٧:٠١٢٠:٥٧:٠٨٠٠:٤١:٤٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٢٥:٣٦١٣:٣١:١٤٢٠:٣٦:٣٢٢٠:٥٦:٣٦٠٠:٤٢:٠١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٢٦:١٥١٣:٣١:١٩٢٠:٣٦:٠١٢٠:٥٦:٠٣٠٠:٤٢:١٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢٦:٥٥١٣:٣١:٢٣٢٠:٣٥:٢٩٢٠:٥٥:٢٨٠٠:٤٢:٢٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٢٧:٣٥١٣:٣١:٢٦٢٠:٣٤:٥٥٢٠:٥٤:٥٢٠٠:٤٢:٤٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٢٨:١٦١٣:٣١:٢٩٢٠:٣٤:٢٠٢٠:٥٤:١٣٠٠:٤٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کرند شهر کرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کرند شهر کرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کرند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کرند

شهر کِرِندِ غرب مرکز شهرستان دالاهو و از توابع استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر بر سر راه کرمانشاه و اسلام‌آباد غرب به سرپل ذهاب و قصر شیرین واقع شده‌است

شهر کرند در ویکیپدیا

شهر کرند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کرند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کرند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کرند بر روی نقشه

شهر کرند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کرند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کرند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کرند
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر کرند + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر کرند + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر کرند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کرند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کرند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کرند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کرند رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کرند
جدول اوقات شرعی امروز فردا کرند دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کرند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کرند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کرند دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کرند
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کرند دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کرند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کرند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو