جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کرند

اسلام آباد غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز کرند

اذان صبح: ٠٤:٥٣:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٢١
اذان ظهر: ١٢:١٦:٣٥
غروب آفتاب: ١٨:١٧:١٨
اذان مغرب: ١٨:٣٥:٠٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٥:٣٧

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کرند (شهرستان اسلام آباد غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر کرند)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر کرند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کرند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هر گاه یكى از شما برادر خود را ملاقات كند، باید كه محلّ نور پیشانى (یعنى محلّ سجده) او را ببوسد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کرند

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کرند در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرند ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کرند (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرند ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کرند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٥٣:٥٦١٣:٢٥:٠٣١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٠٢٠٠:٤١:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٥٢:٤١١٣:٢٤:٤٩١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٥:٥١٠٠:٤١:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٥١:٢٧١٣:٢٤:٣٥١٩:٥٨:١٧٢٠:١٦:٤٠٠٠:٤٠:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٥٠:١٣١٣:٢٤:٢٢١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٧:٢٩٠٠:٤٠:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٩:٠٠١٣:٢٤:٠٩١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:١٨٠٠:٣٩:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٧:٤٨١٣:٢٣:٥٦٢٠:٠٠:٣٨٢٠:١٩:٠٧٠٠:٣٩:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٦:٣٦١٣:٢٣:٤٤٢٠:٠١:٢٥٢٠:١٩:٥٧٠٠:٣٩:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٥:٢٥١٣:٢٣:٣٢٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٣٨:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٤:١٦١٣:٢٣:٢١٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢١:٣٥٠٠:٣٨:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٤:٢٠٠٦:٤٣:٠٦١٣:٢٣:١٠٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٣٨:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٥٤٠٦:٤١:٥٨١٣:٢٢:٥٩٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:١٥٠٠:٣٨:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١١:٢٩٠٦:٤٠:٥١١٣:٢٢:٤٩٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٣٧:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٩:٤٥١٣:٢٢:٤٠٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٣٧:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣٨:٣٩١٣:٢٢:٣١٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٣٧:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٧:٣٥١٣:٢٢:٢٣٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٣٦:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٦:٣٢١٣:٢٢:١٥٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٣٦:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٥:٢٩١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:١٤٠٠:٣٦:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١٦٠٦:٣٤:٢٨١٣:٢٢:٠٠٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٣٦:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠١:٥٧٠٦:٣٣:٢٨١٣:٢١:٥٤٢٠:١٠:٥٠٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٣٥:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٣٢:٢٩١٣:٢١:٤٨٢٠:١١:٣٨٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٣٥:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٣١:٣١١٣:٢١:٤٣٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣١:٣٤٠٠:٣٥:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٣٠:٣٥١٣:٢١:٣٩٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٣٥:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٩:٤٠١٣:٢١:٣٥٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:١٤٠٠:٣٤:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٨:٤٥١٣:٢١:٣١٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٠٤٠٠:٣٤:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٧:٥٣١٣:٢١:٢٩٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٣٤:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٧:٠١١٣:٢١:٢٦٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٣٤:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢٦:١١١٣:٢١:٢٥٢٠:١٧:٠٦٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٣٤:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٢٥:٢٢١٣:٢١:٢٤٢٠:١٧:٥٣٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٣٣:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٤:٣٤١٣:٢١:٢٣٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٨:١١٠٠:٣٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کرند

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کرند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کرند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کرند

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کرند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کرند

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر کرند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کرند

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کرند شهر کرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کرند شهر کرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کرند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرند برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کرند

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کرند

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٣:١٢١٢:١٧:٣٨١٨:٢١:٣١١٨:٣٩:١٦٢٣:٣٦:٣٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٣:٥٥١٢:١٧:١٧١٨:٢٠:٠٦١٨:٣٧:٥١٢٣:٣٦:١٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٤:٣٨١٢:١٦:٥٦١٨:١٨:٤٢١٨:٣٦:٢٦٢٣:٣٥:٥٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٥:٢١١٢:١٦:٣٥١٨:١٧:١٨١٨:٣٥:٠٢٢٣:٣٥:٣٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٦:٠٤١٢:١٦:١٥١٨:١٥:٥٣١٨:٣٣:٣٧٢٣:٣٥:١٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٦:٤٧١٢:١٥:٥٤١٨:١٤:٢٩١٨:٣٢:١٤٢٣:٣٥:٠٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٠٠٦:١٧:٣٠١٢:١٥:٣٤١٨:١٣:٠٦١٨:٣٠:٥٠٢٣:٣٤:٤١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٨:١٤١٢:١٥:١٤١٨:١١:٤٢١٨:٢٩:٢٧٢٣:٣٤:٢٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٢٠٦:١٨:٥٨١٢:١٤:٥٤١٨:١٠:١٩١٨:٢٨:٠٤٢٣:٣٤:٠٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٨٠٦:١٩:٤٢١٢:١٤:٣٥١٨:٠٨:٥٦١٨:٢٦:٤١٢٣:٣٣:٤٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٠:٢٦١٢:١٤:١٦١٨:٠٧:٣٤١٨:٢٥:١٩٢٣:٣٣:٢٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢١:١١١٢:١٣:٥٧١٨:٠٦:١٢١٨:٢٣:٥٨٢٣:٣٣:٠٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢١:٥٥١٢:١٣:٣٨١٨:٠٤:٥٠١٨:٢٢:٣٧٢٣:٣٢:٥٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٢:٤١١٢:١٣:٢٠١٨:٠٣:٢٩١٨:٢١:١٦٢٣:٣٢:٣٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٣:٢٦١٢:١٣:٠٢١٨:٠٢:٠٨١٨:١٩:٥٦٢٣:٣٢:١٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢١٠٦:٢٤:١٢١٢:١٢:٤٥١٨:٠٠:٤٨١٨:١٨:٣٧٢٣:٣١:٥٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٤:٥٨١٢:١٢:٢٨١٧:٥٩:٢٨١٨:١٧:١٨٢٣:٣١:٤٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٥:٤٤١٢:١٢:١٢١٧:٥٨:٠٩١٨:١٦:٠٠٢٣:٣١:٢٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٦:٣١١٢:١١:٥٦١٧:٥٦:٥١١٨:١٤:٤٢٢٣:٣١:٠٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٢٧:١٨١٢:١١:٤٠١٧:٥٥:٣٣١٨:١٣:٢٥٢٣:٣٠:٥١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٢٨:٠٥١٢:١١:٢٥١٧:٥٤:١٦١٨:١٢:٠٩٢٣:٣٠:٣٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٢٨:٥٣١٢:١١:١١١٧:٥٣:٠٠١٨:١٠:٥٤٢٣:٣٠:٢٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤١٠٦:٢٩:٤١١٢:١٠:٥٧١٧:٥١:٤٤١٨:٠٩:٤٠٢٣:٣٠:٠٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٠:٢٩١٢:١٠:٤٤١٧:٥٠:٢٩١٨:٠٨:٢٦٢٣:٢٩:٥١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣١:١٨١٢:١٠:٣١١٧:٤٩:١٥١٨:٠٧:١٣٢٣:٢٩:٣٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٢:٠٧١٢:١٠:١٩١٧:٤٨:٠٢١٨:٠٦:٠١٢٣:٢٩:٢٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٢:٥٧١٢:١٠:٠٧١٧:٤٦:٤٩١٨:٠٤:٥٠٢٣:٢٩:١٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٣:٤٧١٢:٠٩:٥٦١٧:٤٥:٣٧١٨:٠٣:٤٠٢٣:٢٨:٥٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٤:٣٧١٢:٠٩:٤٦١٧:٤٤:٢٧١٨:٠٢:٣١٢٣:٢٨:٤٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٣٠٦:٣٥:٢٨١٢:٠٩:٣٦١٧:٤٣:١٧١٨:٠١:٢٣٢٣:٢٨:٣٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کرند شهر کرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کرند شهر کرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کرند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کرند

شهر کِرِندِ غرب مرکز شهرستان دالاهو و از توابع استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر بر سر راه کرمانشاه و اسلام‌آباد غرب به سرپل ذهاب و قصر شیرین واقع شده‌است

شهر کرند در ویکیپدیا

شهر کرند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کرند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کرند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کرند بر روی نقشه

شهر کرند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کرند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کرند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کرند
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر کرند + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر کرند + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کرند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کرند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کرند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کرند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کرند رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کرند
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کرند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کرند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کرند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا کرند دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کرند دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کرند
زمان پخش اذان مستقیم به افق کرند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کرند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو