جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کرنان

فنوج | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کرنان


اذان صبح: ٠٤:٤٩:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٣٨
اذان ظهر: ١١:٢٥:٤١
غروب آفتاب: ١٦:٤٠:٣٩
اذان مغرب: ١٦:٥٨:٤١
نیمه شب: ٢٢:٤٥:٢٣

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کرنان (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای کرنان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کرنان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کرنان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
ایمان خود را با (ذكر) لا اله الا الله همیشه تازه كنید (با زبان، اقرار به وحدانیّت و یگانی خدا داشته باشید.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای کرنان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کرنان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کرنان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کرنان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کرنان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کرنان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٤٣٠٥:٥٩:٠٩١٢:٣٠:٠٩١٩:٠١:٣١١٩:١٨:٣٨٢٣:٤٩:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٣٩٠٥:٥٨:١٧١٢:٢٩:٥٩١٩:٠٢:٠٣١٩:١٩:١٢٢٣:٤٩:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٣٦٠٥:٥٧:٢٧١٢:٢٩:٥٠١٩:٠٢:٣٥١٩:١٩:٤٦٢٣:٤٩:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٦:٣٧١٢:٢٩:٤١١٩:٠٣:٠٧١٩:٢٠:٢٠٢٣:٤٨:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٣٢٠٥:٥٥:٤٨١٢:٢٩:٣٣١٩:٠٣:٣٩١٩:٢٠:٥٤٢٣:٤٨:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٣١٠٥:٥٥:٠٠١٢:٢٩:٢٥١٩:٠٤:١٢١٩:٢١:٢٩٢٣:٤٨:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٣١٠٥:٥٤:١٢١٢:٢٩:١٨١٩:٠٤:٤٤١٩:٢٢:٠٤٢٣:٤٨:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٣:٢٦١٢:٢٩:١١١٩:٠٥:١٧١٩:٢٢:٣٨٢٣:٤٧:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٣٤٠٥:٥٢:٤١١٢:٢٩:٠٥١٩:٠٥:٥٠١٩:٢٣:١٣٢٣:٤٧:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٣٧٠٥:٥١:٥٧١٢:٢٨:٥٩١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٣:٤٨٢٣:٤٧:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥١:١٣١٢:٢٨:٥٤١٩:٠٦:٥٦١٩:٢٤:٢٣٢٣:٤٧:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥٠:٣١١٢:٢٨:٤٩١٩:٠٧:٢٩١٩:٢٤:٥٨٢٣:٤٧:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٤٩:٥٠١٢:٢٨:٤٥١٩:٠٨:٠٢١٩:٢٥:٣٣٢٣:٤٦:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٤٩:٠٩١٢:٢٨:٤٢١٩:٠٨:٣٥١٩:٢٦:٠٩٢٣:٤٦:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٤٨:٣٠١٢:٢٨:٣٩١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٦:٤٤٢٣:٤٦:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:١٣٠٥:٤٧:٥٢١٢:٢٨:٣٧١٩:٠٩:٤١١٩:٢٧:١٩٢٣:٤٦:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٤٧:١٥١٢:٢٨:٣٥١٩:١٠:١٤١٩:٢٧:٥٥٢٣:٤٦:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٤٦:٤٠١٢:٢٨:٣٤١٩:١٠:٤٨١٩:٢٨:٣٠٢٣:٤٦:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٤٦٠٥:٤٦:٠٥١٢:٢٨:٣٤١٩:١١:٢١١٩:٢٩:٠٦٢٣:٤٦:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٠٠٠٥:٤٥:٣٢١٢:٢٨:٣٤١٩:١١:٥٤١٩:٢٩:٤١٢٣:٤٦:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:١٥٠٥:٤٤:٥٩١٢:٢٨:٣٤١٩:١٢:٢٧١٩:٣٠:١٦٢٣:٤٥:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٣١٠٥:٤٤:٢٨١٢:٢٨:٣٦١٩:١٣:٠١١٩:٣٠:٥٢٢٣:٤٥:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٤٨٠٥:٤٣:٥٩١٢:٢٨:٣٧١٩:١٣:٣٤١٩:٣١:٢٧٢٣:٤٥:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٣:٣٠١٢:٢٨:٤٠١٩:١٤:٠٧١٩:٣٢:٠٢٢٣:٤٥:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٣:٠٣١٢:٢٨:٤٣١٩:١٤:٣٩١٩:٣٢:٣٧٢٣:٤٥:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٤٨٠٥:٤٢:٣٧١٢:٢٨:٤٦١٩:١٥:١٢١٩:٣٣:١١٢٣:٤٥:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:١١٠٥:٤٢:١٢١٢:٢٨:٥٠١٩:١٥:٤٥١٩:٣٣:٤٦٢٣:٤٥:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٣٥٠٥:٤١:٤٨١٢:٢٨:٥٥١٩:١٦:١٧١٩:٣٤:٢٠٢٣:٤٥:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٠١٠٥:٤١:٢٦١٢:٢٩:٠٠١٩:١٦:٤٩١٩:٣٤:٥٤٢٣:٤٥:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کرنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کرنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کرنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کرنان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کرنان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کرنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کرنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کرنان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کرنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کرنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کرنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کرنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کرنان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کرنان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کرنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کرنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کرنان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٦٠٥:٥٦:١١١١:١٨:١١١٦:٣٩:٥٨١٦:٥٧:٣٤٢٢:٣٨:٤١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٥٠٥:٥٦:٥٦١١:١٨:٢٧١٦:٣٩:٤٥١٦:٥٧:٢٣٢٢:٣٨:٥٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٤٠٥:٥٧:٤١١١:١٨:٤٤١٦:٣٩:٣٤١٦:٥٧:١٣٢٢:٣٩:٠٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٣٠٥:٥٨:٢٧١١:١٩:٠٢١٦:٣٩:٢٤١٦:٥٧:٠٥٢٢:٣٩:٢٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢١٠٥:٥٩:١٢١١:١٩:٢٠١٦:٣٩:١٧١٦:٥٦:٥٩٢٢:٣٩:٣٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٠٠٥:٥٩:٥٧١١:١٩:٣٩١٦:٣٩:١٠١٦:٥٦:٥٤٢٢:٣٩:٥٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٠:٤٢١١:١٩:٥٩١٦:٣٩:٠٥١٦:٥٦:٥١٢٢:٤٠:١٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٩٠٦:٠١:٢٧١١:٢٠:٢٠١٦:٣٩:٠٢١٦:٥٦:٤٩٢٢:٤٠:٣٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٢:١٢١١:٢٠:٤١١٦:٣٩:٠٠١٦:٥٦:٤٩٢٢:٤٠:٤٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٢:٥٦١١:٢١:٠٣١٦:٣٩:٠٠١٦:٥٦:٥٠٢٢:٤١:٠٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٥٠٦:٠٣:٤٠١١:٢١:٢٥١٦:٣٩:٠١١٦:٥٦:٥٣٢٢:٤١:٢٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٤:٢٤١١:٢١:٤٩١٦:٣٩:٠٤١٦:٥٦:٥٧٢٢:٤١:٤٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٥:٠٨١١:٢٢:١٢١٦:٣٩:٠٩١٦:٥٧:٠٣٢٢:٤٢:١٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١١٠٦:٠٥:٥١١١:٢٢:٣٧١٦:٣٩:١٥١٦:٥٧:١٠٢٢:٤٢:٣٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٠٦:٣٣١١:٢٣:٠٢١٦:٣٩:٢٢١٦:٥٧:١٩٢٢:٤٢:٥٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٠٧:١٥١١:٢٣:٢٧١٦:٣٩:٣٢١٦:٥٧:٢٩٢٢:٤٣:١٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٠٧:٥٧١١:٢٣:٥٣١٦:٣٩:٤٢١٦:٥٧:٤١٢٢:٤٣:٤٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٠٨:٣٨١١:٢٤:١٩١٦:٣٩:٥٤١٦:٥٧:٥٤٢٢:٤٤:٠٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٩٠٦:٠٩:١٩١١:٢٤:٤٦١٦:٤٠:٠٨١٦:٥٨:٠٨٢٢:٤٤:٣٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٥٠٦:٠٩:٥٩١١:٢٥:١٣١٦:٤٠:٢٣١٦:٥٨:٢٤٢٢:٤٤:٥٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٠:٣٨١١:٢٥:٤١١٦:٤٠:٣٩١٦:٥٨:٤١٢٢:٤٥:٢٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١١:١٦١١:٢٦:٠٩١٦:٤٠:٥٧١٦:٥٩:٠٠٢٢:٤٥:٥٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١١:٥٤١١:٢٦:٣٧١٦:٤١:١٦١٦:٥٩:٢٠٢٢:٤٦:١٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٧٠٦:١٢:٣١١١:٢٧:٠٦١٦:٤١:٣٧١٦:٥٩:٤١٢٢:٤٦:٤٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٣:٠٧١١:٢٧:٣٥١٦:٤١:٥٩١٧:٠٠:٠٤٢٢:٤٧:١٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٣:٤٣١١:٢٨:٠٤١٦:٤٢:٢٢١٧:٠٠:٢٨٢٢:٤٧:٤٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٤:١٧١١:٢٨:٣٣١٦:٤٢:٤٧١٧:٠٠:٥٣٢٢:٤٨:٠٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٤:٥١١١:٢٩:٠٣١٦:٤٣:١٣١٧:٠١:١٩٢٢:٤٨:٣٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١٥:٢٣١١:٢٩:٣٢١٦:٤٣:٤١١٧:٠١:٤٦٢٢:٤٩:٠٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٥:٥٥١١:٣٠:٠٢١٦:٤٤:٠٩١٧:٠٢:١٥٢٢:٤٩:٣٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کرنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کرنان روستای کرنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کرنان روستای کرنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کرنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کرنان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کرنان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کرنان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کرنان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کرنان

روستای کرنان بر روی نقشه

روستای کرنان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کرنان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کرنان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کرنان
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کرنان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای کرنان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کرنان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کرنان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کرنان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا کرنان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ کرنان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کرنان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق کرنان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کرنان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کرنان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کرنان
زمان پخش اذان زنده به افق کرنان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کرنان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو