جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کرنان

فنوج | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کرنان

اذان صبح: ٠٤:١٥:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:١٢
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٢٦
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٥١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٢:٣٩

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کرنان (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای کرنان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کرنان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کرنان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

پرمودا باترا
اگر كسی از من یك اسكناس صد ریالی بخواهد، شاید بگویم نه، ولی اگر از من بخواهد آموزه‌های خود را در اختیار او بگذارم، با شادمانی بسیار، این كار را خواهم كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کرنان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کرنان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کرنان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کرنان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کرنان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کرنان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥١:١٦٠٦:٠٩:٤٠١٢:٣٢:٢٩١٨:٥٥:٤٢١٩:١٢:٢٩٢٣:٥٢:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٠٨:٤٠١٢:٣٢:١٤١٨:٥٦:١٢١٩:١٣:٠١٢٣:٥٢:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٠٧:٤١١٢:٣٢:٠٠١٨:٥٦:٤٣١٩:١٣:٣٣٢٣:٥٢:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٠٦:٤٣١٢:٣١:٤٦١٨:٥٧:١٣١٩:١٤:٠٥٢٣:٥١:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٠٥:٤٦١٢:٣١:٣٣١٨:٥٧:٤٤١٩:١٤:٣٨٢٣:٥١:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٤:٤٩١٢:٣١:٢٠١٨:٥٨:١٥١٩:١٥:١٠٢٣:٥١:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٠٣:٥٢١٢:٣١:٠٧١٨:٥٨:٤٦١٩:١٥:٤٣٢٣:٥١:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٢:٥٦١٢:٣٠:٥٥١٨:٥٩:١٧١٩:١٦:١٦٢٣:٥٠:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٢:٠٢١٢:٣٠:٤٣١٨:٥٩:٤٨١٩:١٦:٤٩٢٣:٥٠:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠١:٠٧١٢:٣٠:٣٢١٩:٠٠:١٩١٩:١٧:٢٢٢٣:٥٠:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٠:١٤١٢:٣٠:٢١١٩:٠٠:٥١١٩:١٧:٥٥٢٣:٤٩:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٥٨٠٥:٥٩:٢١١٢:٣٠:١٠١٩:٠١:٢٢١٩:١٨:٢٩٢٣:٤٩:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٥٤٠٥:٥٨:٢٩١٢:٣٠:٠٠١٩:٠١:٥٤١٩:١٩:٠٢٢٣:٤٩:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٥٠٠٥:٥٧:٣٨١٢:٢٩:٥١١٩:٠٢:٢٦١٩:١٩:٣٦٢٣:٤٩:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٤٨٠٥:٥٦:٤٨١٢:٢٩:٤٢١٩:٠٢:٥٨١٩:٢٠:١٠٢٣:٤٨:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٤٦٠٥:٥٥:٥٩١٢:٢٩:٣٣١٩:٠٣:٣٠١٩:٢٠:٤٥٢٣:٤٨:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤٥٠٥:٥٥:١٠١٢:٢٩:٢٥١٩:٠٤:٠٣١٩:٢١:١٩٢٣:٤٨:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:٤٥٠٥:٥٤:٢٣١٢:٢٩:١٨١٩:٠٤:٣٥١٩:٢١:٥٤٢٣:٤٨:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:٤٥٠٥:٥٣:٣٦١٢:٢٩:١١١٩:٠٥:٠٨١٩:٢٢:٢٨٢٣:٤٧:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٤٧٠٥:٥٢:٥١١٢:٢٩:٠٥١٩:٠٥:٤٠١٩:٢٣:٠٣٢٣:٤٧:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٥٢:٠٦١٢:٢٨:٥٩١٩:٠٦:١٣١٩:٢٣:٣٨٢٣:٤٧:٣٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥١:٢٢١٢:٢٨:٥٤١٩:٠٦:٤٦١٩:٢٤:١٣٢٣:٤٧:٢٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٥٧٠٥:٥٠:٤٠١٢:٢٨:٤٩١٩:٠٧:١٩١٩:٢٤:٤٩٢٣:٤٧:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٤٩:٥٩١٢:٢٨:٤٥١٩:٠٧:٥٣١٩:٢٥:٢٤٢٣:٤٧:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٤٩:١٨١٢:٢٨:٤٢١٩:٠٨:٢٦١٩:٢٥:٥٩٢٣:٤٦:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:١٦٠٥:٤٨:٣٩١٢:٢٨:٣٩١٩:٠٨:٥٩١٩:٢٦:٣٥٢٣:٤٦:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٤٨:٠١١٢:٢٨:٣٧١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٧:١٠٢٣:٤٦:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٤٧:٢٤١٢:٢٨:٣٥١٩:١٠:٠٦١٩:٢٧:٤٦٢٣:٤٦:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٤٦٠٥:٤٦:٤٨١٢:٢٨:٣٤١٩:١٠:٤٠١٩:٢٨:٢٢٢٣:٤٦:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کرنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کرنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کرنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کرنان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کرنان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کرنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کرنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کرنان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای کرنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کرنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کرنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کرنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کرنان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کرنان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای کرنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کرنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کرنان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کرنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کرنان روستای کرنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کرنان روستای کرنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کرنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کرنان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کرنان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کرنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کرنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کرنان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٢٠٥:٣٩:٤٢١٢:٣٤:٠٥١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٧:٠٢٢٣:٤٩:٢٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٦٠٥:٣٩:٥٦١٢:٣٤:١٨١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٧:١٤٢٣:٤٩:٣٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٢٠٥:٤٠:١٠١٢:٣٤:٣١١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٧:٢٤٢٣:٤٩:٥٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٩٠٥:٤٠:٢٦١٢:٣٤:٤٤١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٧:٣٤٢٣:٥٠:٠٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٧٠٥:٤٠:٤٣١٢:٣٤:٥٧١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٧:٤٢٢٣:٥٠:١٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٧٠٥:٤١:٠٠١٢:٣٥:١٠١٩:٢٩:١٦١٩:٤٧:٤٩٢٣:٥٠:٣٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٨٠٥:٤١:١٨١٢:٣٥:٢٢١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٧:٥٤٢٣:٥٠:٤٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٠٠٥:٤١:٣٨١٢:٣٥:٣٤١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٧:٥٩٢٣:٥١:٠٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٤٠٥:٤١:٥٧١٢:٣٥:٤٦١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٨:٠٢٢٣:٥١:١٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٩٠٥:٤٢:١٨١٢:٣٥:٥٨١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٨:٠٣٢٣:٥١:٢٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٥٠٥:٤٢:٣٩١٢:٣٦:١٠١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٨:٠٣٢٣:٥١:٤٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٢٠٥:٤٣:٠٢١٢:٣٦:٢١١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٨:٠٢٢٣:٥١:٥٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢١٠٥:٤٣:٢٤١٢:٣٦:٣٢١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٨:٠٠٢٣:٥٢:١١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤٣:٤٨١٢:٣٦:٤٢١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:٥٦٢٣:٥٢:٢٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢١٠٥:٤٤:١٢١٢:٣٦:٥٣١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٧:٥١٢٣:٥٢:٣٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٣٠٥:٤٤:٣٦١٢:٣٧:٠٣١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٧:٤٥٢٣:٥٢:٥٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٥٠٥:٤٥:٠١١٢:٣٧:١٢١٩:٢٩:١٤١٩:٤٧:٣٧٢٣:٥٣:٠٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٩٠٥:٤٥:٢٧١٢:٣٧:٢١١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٧:٢٨٢٣:٥٣:٢٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٣٠٥:٤٥:٥٣١٢:٣٧:٣٠١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٧:١٧٢٣:٥٣:٣٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٩٠٥:٤٦:٢٠١٢:٣٧:٣٩١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٧:٠٥٢٣:٥٣:٤٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٥٠٥:٤٦:٤٧١٢:٣٧:٤٧١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٦:٥٢٢٣:٥٣:٥٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٢٠٥:٤٧:١٥١٢:٣٧:٥٤١٩:٢٨:٢١١٩:٤٦:٣٧٢٣:٥٤:١١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٤٧:٤٣١٢:٣٨:٠١١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٦:٢١٢٣:٥٤:٢٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٤٨:١١١٢:٣٨:٠٨١٩:٢٧:٥١١٩:٤٦:٠٤٢٣:٥٤:٣٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٥:٤٨:٤٠١٢:٣٨:١٤١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٥:٤٥٢٣:٥٤:٤٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٧٠٥:٤٩:٠٩١٢:٣٨:١٩١٩:٢٧:١٦١٩:٤٥:٢٥٢٣:٥٤:٥٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٤٩:٣٩١٢:٣٨:٢٥١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٥:٠٤٢٣:٥٥:٠٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٨٠٥:٥٠:٠٨١٢:٣٨:٢٩١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٤:٤١٢٣:٥٥:١٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥٠:٣٨١٢:٣٨:٣٣١٩:٢٦:١٣١٩:٤٤:١٧٢٣:٥٥:٢٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥١:٠٨١٢:٣٨:٣٧١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٣:٥١٢٣:٥٥:٣٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥١:٣٩١٢:٣٨:٤٠١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٣:٢٥٢٣:٥٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کرنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کرنان روستای کرنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کرنان روستای کرنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کرنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کرنان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کرنان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کرنان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کرنان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کرنان

روستای کرنان بر روی نقشه

روستای کرنان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کرنان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کرنان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کرنان
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کرنان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای کرنان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کرنان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کرنان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کرنان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کرنان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کرنان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا کرنان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کرنان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کرنان
زمان پخش اذان زنده به افق کرنان
جدول اوقات شرعی امروز فردا کرنان دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کرنان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کرنان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کرنان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کرنان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو