جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کرم آباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کرم آباد


اذان صبح: ٠٤:٢١:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠١
اذان ظهر: ١٣:٠١:٠٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:١٣
نیمه شب: ٠٠:١٢:٥٧

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کرم آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای کرم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کرم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کرم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

نیچه
آن كس كه نداند خواست خویش را در چیزها چگونه بگمارد؛ دست كم معنایی بر آن خواهد افزود ... و از آن، این پندار زاده می شود كه گاهی در آن خواست بنیاد باوری بوده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کرم آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کرم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کرم آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کرم آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کرم آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کرم آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٥:٤٣١٣:٠٣:٤٠١٩:٣٢:٠٧١٩:٤٩:٥٤٠٠:٢١:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٤:٣٢١٣:٠٣:٢٥١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٣٨٠٠:٢١:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٣:٢٢١٣:٠٣:١١١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:٢٢٠٠:٢٠:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٢:١٣١٣:٠٢:٥٧١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٠٦٠٠:٢٠:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣١:٠٤١٣:٠٢:٤٤١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٥٠٠٠:٢٠:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٩:٥٥١٣:٠٢:٣١١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:٣٤٠٠:١٩:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٢٨:٤٨١٣:٠٢:١٨١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:١٨٠٠:١٩:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٧:٤١١٣:٠٢:٠٦١٩:٣٧:٠١١٩:٥٥:٠٣٠٠:١٩:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٦:٣٥١٣:٠١:٥٤١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:٤٧٠٠:١٨:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٥:٣٠١٣:٠١:٤٣١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٣٢٠٠:١٨:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠١:٣٢١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:١٧٠٠:١٨:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٣:٢١١٣:٠١:٢١١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٠٢٠٠:١٧:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٢:١٩١٣:٠١:١١١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:٤٦٠٠:١٧:٣٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢١:١٧١٣:٠١:٠٢١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٣١٠٠:١٧:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٠:١٦١٣:٠٠:٥٣١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:١٧٠٠:١٦:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٩:١٦١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٢:٤١٢٠:٠١:٠٢٠٠:١٦:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٨:١٧١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٤٧٠٠:١٦:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٧:١٩١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٣٣٠٠:١٦:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٣:١٨٠٠:١٥:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٠:١٦١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:٠٤٠٠:١٥:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٠:١٠١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٤٩٠٠:١٥:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١٥:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٥:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١١:٥٥١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٠٦٠٠:١٤:٤٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٣٠٦:١١:٠٥١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٥١٠٠:١٤:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٠:١٦١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٣٧٠٠:١٤:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٩:٢٩١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١٤:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٨:٤٣١٢:٥٩:٤٦١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٤:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥٩:٤٥١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کرم آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کرم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کرم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کرم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کرم آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کرم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کرم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کرم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کرم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کرم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کرم آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٢:٠٥١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٣٨٠٠:١٢:٥٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠١:٣٤١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:٢٠٠٠:١٢:٥٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥١٠٦:٠١:٠٤١٣:٠٠:١١١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:٠٢٠٠:١٢:٥٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٠:٣٦١٣:٠٠:١٧٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٩:٤٣٠٠:١٢:٥١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٠:٠٩١٣:٠٠:٢٣٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٢٣٠٠:١٢:٥٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٥٩:٤٤١٣:٠٠:٣٠٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢١:٠٣٠٠:١٢:٤٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥٩:٢٠١٣:٠٠:٣٧٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:٤٣٠٠:١٢:٥٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠٠:٤٤٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:٢١٠٠:١٢:٥٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٠:٥٢٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٥٩٠٠:١٢:٥٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٨:١٨١٣:٠١:٠٠٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٣:٣٧٠٠:١٢:٥٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥٨:٠١١٣:٠١:٠٩٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٤:١٣٠٠:١٢:٥٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٧:٤٤١٣:٠١:١٨٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٤٩٠٠:١٣:٠٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠١:٢٨٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٥:٢٣٠٠:١٣:٠٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٧:١٧١٣:٠١:٣٨٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٥٧٠٠:١٣:٠٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٧:٠٥١٣:٠١:٤٨٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:٣٠٠٠:١٣:١٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٦:٥٥١٣:٠١:٥٨٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٧:٠٢٠٠:١٣:١٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥٦:٤٦١٣:٠٢:٠٩٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٣٤٠٠:١٣:٢٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٦:٣٩١٣:٠٢:٢٠٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٨:٠٤٠٠:١٣:٣٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٦:٣٣١٣:٠٢:٣٢٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٣٣٠٠:١٣:٤٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥٦:٢٩١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٩:٠١٠٠:١٣:٤٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٩٠٥:٥٦:٢٦١٣:٠٢:٥٥٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:٢٨٠٠:١٣:٥٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢١٠٥:٥٦:٢٥١٣:٠٣:٠٧٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٢٩:٥٣٠٠:١٤:٠٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٤٠٥:٥٦:٢٥١٣:٠٣:٢٠٢٠:١٠:٢١٢٠:٣٠:١٨٠٠:١٤:١٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٠٠٥:٥٦:٢٧١٣:٠٣:٣٢٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٤١٠٠:١٤:٢٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٨٠٥:٥٦:٣٠١٣:٠٣:٤٥٢٠:١١:٠٥٢٠:٣١:٠٤٠٠:١٤:٣٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٨٠٥:٥٦:٣٤١٣:٠٣:٥٨٢٠:١١:٢٦٢٠:٣١:٢٥٠٠:١٤:٤٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٠٠٥:٥٦:٤٠١٣:٠٤:١١٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:٤٤٠٠:١٤:٥٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٤٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٤:٢٤٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣٢:٠٢٠٠:١٥:١١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥٦:٥٦١٣:٠٤:٣٧٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٢:١٩٠٠:١٥:٢٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥٧:٠٦١٣:٠٤:٥٠٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:٣٥٠٠:١٥:٣٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥٧:١٨١٣:٠٥:٠٣٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٤٩٠٠:١٥:٥٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کرم آباد روستای کرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کرم آباد روستای کرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کرم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کرم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کرم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کرم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کرم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کرم آباد

روستای کرم آباد بر روی نقشه

روستای کرم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کرم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کرم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کرم آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کرم آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کرم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کرم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کرم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کرم آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کرم آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کرم آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کرم آباد
زمان پخش اذان زنده به افق کرم آباد
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کرم آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کرم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا کرم آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کرم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کرم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو