جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کرم آباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کرم آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥١
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٣٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٤٨
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٣٠

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کرم آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای کرم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کرم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کرم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
تنهایی بهتر از همنشینی با انسان بد است و داشتن همنشین خوب، بهتر از تنهایی است و كلام (سخن گفتن) نیكو، بهتر از سكوت و سكوت، بهتر از سخن شر (بد و فتنه‌انگیز و زشت) است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کرم آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کرم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کرم آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کرم آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کرم آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کرم آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠١:١٩١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:١٣٠٠:١٧:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠١:١٠١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٨:٥٨٠٠:١٧:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢١:٠٣١٣:٠١:٠٠١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:٤٤٠٠:١٧:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٢٩٠٠:١٦:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:١٤٠٠:١٦:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٨:٠٤١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٢:٠٠٠٠:١٦:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١١٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٤٥٠٠:١٦:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٦:١٠١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٣١٠٠:١٥:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٥:١٥١٣:٠٠:١٦١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:١٦٠٠:١٥:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٤:٢٠١٣:٠٠:١٠١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:٠٢٠٠:١٥:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٥:٤٧٠٠:١٥:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٣٣٠٠:١٤:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١١:٤٤١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:١٨٠٠:١٤:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٠:٥٤١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٠٣٠٠:١٤:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٠:٠٥١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٤٩٠٠:١٤:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٩:١٨١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٤:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٨:٣٢١٢:٥٩:٤٦١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:١٩٠٠:١٤:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٧:٤٧١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٢:٠٨٢٠:١١:٠٤٠٠:١٣:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٧:٠٤١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٤٨٠٠:١٣:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٦:٢١١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٣:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٥:٤٠١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:١٨٠٠:١٣:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٥:٠١١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٤:٠٢٠٠:١٣:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٤٦٠٠:١٣:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٣:٤٦١٢:٥٩:٥١١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٣:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٣:١١١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٦:١٢٠٠:١٣:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٢:٣٧١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٥٥٠٠:١٣:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٢:٠٥١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٣٨٠٠:١٢:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠١:٣٤١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:٢٠٠٠:١٢:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥١٠٦:٠١:٠٤١٣:٠٠:١١١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:٠٢٠٠:١٢:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کرم آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کرم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کرم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کرم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کرم آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کرم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کرم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کرم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای کرم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کرم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کرم آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٢:١٣١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٢٣:٢٠
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٧٠٦:١٢:٥١١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٢٣:٣٠
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٢٣:٣٩
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٨٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٢٣:٤٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٤٠٦:١٤:٤٧١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٢٣:٥٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٥:٢٦١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٢٤:٠٤
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:١٦٠٠:٢٤:١١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٦:٤٥١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٣٠٠٠:٢٤:١٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٧:٢٥١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٢٤:٢٣
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٨:٠٥١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠١:٠٣٢٠:١٩:٥٣٠٠:٢٤:٢٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٨:٤٥١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٩:٠٣٠٠:٢٤:٣٣
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:١١٠٠:٢٤:٣٧
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:١٨٠٠:٢٤:٤١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٤:٤٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢١:٢٥١٣:٠٩:٢١١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٢٩٠٠:٢٤:٤٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠٩:١٤١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٤:٣٢٠٠:٢٤:٤٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٣:٣٤٠٠:٢٤:٤٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٣:٢٤١٣:٠٨:٥٩١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٣٥٠٠:٢٤:٤٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٤:٠٤١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٣٥٠٠:٢٤:٤٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٤:٤٤١٣:٠٨:٤١١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٣٤٠٠:٢٤:٤٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠٨:٣١١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٢٤:٤٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٦:٠٣١٣:٠٨:٢٠١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٢٤:٤٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٦:٤٢١٣:٠٨:٠٩١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٢٤:٤٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٧:٢٢١٣:٠٧:٥٨١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٢٤:٣٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٨:٠١١٣:٠٧:٤٦١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٤:٣٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٨:٤٠١٣:٠٧:٣٣١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٢٤:٢٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٩:١٩١٣:٠٧:٢٠١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٢٤:٢١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٩:٥٨١٣:٠٧:٠٧١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠١:٥١٠٠:٢٤:١٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٠:٣٧١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٢٤:٠٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣١:١٥١٣:٠٦:٣٨١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٣٢٠٠:٢٤:٠١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٣١:٥٤١٣:٠٦:٢٣١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٢١٠٠:٢٣:٥٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کرم آباد روستای کرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کرم آباد روستای کرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کرم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کرم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کرم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کرم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کرم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کرم آباد

روستای کرم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کرم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کرم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کرم آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کرم آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای کرم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کرم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کرم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کرم آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کرم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کرم آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کرم آباد
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کرم آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کرم آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کرم آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کرم آباد
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کرم آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کرم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو