جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کرمان

کرمان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز کرمان


اذان صبح: ٠٤:٥٠:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٥٠
اذان ظهر: ١١:٥٤:١٦
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:٠٨
اذان مغرب: ١٧:٥٧:١٦
نیمه شب: ٢٣:١٤:٤٧

شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨
٠٥ رجب ١٤٤١ قمری
٢٩ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کرمان (شهرستان کرمان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ اسفند ٩٨ شهر کرمان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر کرمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کرمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد تمپلر
برای نفس دانستنی ها به گردآوری آنها نپردازید، بلكه ببینید با آنها چه كار می توانید بكنید كه ارزشمند باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کرمان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کرمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرمان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کرمان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرمان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کرمان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠٥:٠٢١٢:٣٩:٥٤١٩:١٥:١٣١٩:٣٢:٥٩٢٣:٥٧:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٤:٠٢١٢:٣٩:٤٤١٩:١٥:٥٢١٩:٣٣:٤٠٢٣:٥٧:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٣:٠٣١٢:٣٩:٣٤١٩:١٦:٣١١٩:٣٤:٢١٢٣:٥٧:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٢:٠٦١٢:٣٩:٢٥١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:٠٣٢٣:٥٦:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠١:٠٩١٢:٣٩:١٦١٩:١٧:٤٩١٩:٣٥:٤٤٢٣:٥٦:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٠:١٣١٢:٣٩:٠٨١٩:١٨:٢٨١٩:٣٦:٢٦٢٣:٥٦:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٥٧٠٥:٥٩:١٨١٢:٣٩:٠٠١٩:١٩:٠٨١٩:٣٧:٠٧٢٣:٥٥:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٥٨:٢٤١٢:٣٨:٥٣١٩:١٩:٤٧١٩:٣٧:٤٩٢٣:٥٥:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٣٩٠٥:٥٧:٣١١٢:٣٨:٤٦١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٨:٣١٢٣:٥٥:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٦:٣٩١٢:٣٨:٤٠١٩:٢١:٠٦١٩:٣٩:١٢٢٣:٥٥:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٥:٤٨١٢:٣٨:٣٤١٩:٢١:٤٥١٩:٣٩:٥٤٢٣:٥٥:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٤:٥٨١٢:٣٨:٢٩١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:٣٦٢٣:٥٤:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٤:١٠١٢:٣٨:٢٥١٩:٢٣:٠٤١٩:٤١:١٨٢٣:٥٤:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:١٢٠٥:٥٣:٢٢١٢:٣٨:٢١١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٢:٠٠٢٣:٥٤:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٢:٣٦١٢:٣٨:١٧١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٢:٤١٢٣:٥٤:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٥١:٥٠١٢:٣٨:١٤١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٣:٢٣٢٣:٥٤:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٥١:٠٦١٢:٣٨:١٢١٩:٢٥:٤١١٩:٤٤:٠٥٢٣:٥٣:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٠:٢٣١٢:٣٨:١٠١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٤:٤٧٢٣:٥٣:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:١٣٠٥:٤٩:٤٢١٢:٣٨:٠٩١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٥:٢٨٢٣:٥٣:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:١٦٠٥:٤٩:٠١١٢:٣٨:٠٩١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٦:١٠٢٣:٥٣:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٢٢٠٥:٤٨:٢٢١٢:٣٨:٠٩١٩:٢٨:١٨١٩:٤٦:٥١٢٣:٥٣:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٢٨٠٥:٤٧:٤٤١٢:٣٨:٠٩١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٧:٣٢٢٣:٥٣:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٣٦٠٥:٤٧:٠٨١٢:٣٨:١١١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٨:١٣٢٣:٥٣:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٤٥٠٥:٤٦:٣٣١٢:٣٨:١٣١٩:٣٠:١٣١٩:٤٨:٥٤٢٣:٥٣:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٥٦٠٥:٤٥:٥٩١٢:٣٨:١٥١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٩:٣٥٢٣:٥٣:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٠٨٠٥:٤٥:٢٦١٢:٣٨:١٨١٩:٣١:٣٠١٩:٥٠:١٥٢٣:٥٢:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٢٢٠٥:٤٤:٥٥١٢:٣٨:٢١١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٠:٥٥٢٣:٥٢:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٣٧٠٥:٤٤:٢٥١٢:٣٨:٢٥١٩:٣٢:٤٥١٩:٥١:٣٥٢٣:٥٢:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٥٤٠٥:٤٣:٥٧١٢:٣٨:٣٠١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٢:١٤٢٣:٥٢:٤٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:١٣٠٥:٤٣:٣٠١٢:٣٨:٣٥١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:٥٣٢٣:٥٢:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کرمان

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر کرمان

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر کرمان

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١٣:٠٥١١:٥٤:٥٧١٧:٣٧:١٤١٧:٥٤:٢٧٢٣:١٥:٢٤
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٢:٠٢١١:٥٤:٤٧١٧:٣٧:٥٨١٧:٥٥:١٠٢٣:١٥:١٦
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٠:٥٩١١:٥٤:٣٧١٧:٣٨:٤٢١٧:٥٥:٥٢٢٣:١٥:٠٧
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٥١:٣٢٠٦:٠٩:٥٥١١:٥٤:٢٧١٧:٣٩:٢٥١٧:٥٦:٣٤٢٣:١٤:٥٧
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٠٨:٥٠١١:٥٤:١٦١٧:٤٠:٠٨١٧:٥٧:١٦٢٣:١٤:٤٧
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٠٧:٤٤١١:٥٤:٠٤١٧:٤٠:٥٠١٧:٥٧:٥٧٢٣:١٤:٣٦
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٠٦:٣٨١١:٥٣:٥٢١٧:٤١:٣٢١٧:٥٨:٣٩٢٣:١٤:٢٥
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٤٧:١٧٠٦:٠٥:٣١١١:٥٣:٤٠١٧:٤٢:١٤١٧:٥٩:١٩٢٣:١٤:١٣
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٤٦:١١٠٦:٠٤:٢٤١١:٥٣:٢٧١٧:٤٢:٥٦١٨:٠٠:٠٠٢٣:١٤:٠٠
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٣:١٦١١:٥٣:١٣١٧:٤٣:٣٧١٨:٠٠:٤٠٢٣:١٣:٤٧
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٠٢:٠٧١١:٥٢:٥٩١٧:٤٤:١٧١٨:٠١:٢٠٢٣:١٣:٣٣
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠٠:٥٨١١:٥٢:٤٥١٧:٤٤:٥٨١٨:٠٢:٠٠٢٣:١٣:١٨
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٤١:٣٩٠٥:٥٩:٤٩١١:٥٢:٣٠١٧:٤٥:٣٨١٨:٠٢:٤٠٢٣:١٣:٠٣
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٤٠:٢٩٠٥:٥٨:٣٩١١:٥٢:١٥١٧:٤٦:١٨١٨:٠٣:١٩٢٣:١٢:٤٨
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٣٩:١٨٠٥:٥٧:٢٨١١:٥١:٥٩١٧:٤٦:٥٧١٨:٠٣:٥٨٢٣:١٢:٣٢
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٣٨:٠٦٠٥:٥٦:١٧١١:٥١:٤٣١٧:٤٧:٣٧١٨:٠٤:٣٧٢٣:١٢:١٥
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٣٦:٥٤٠٥:٥٥:٠٦١١:٥١:٢٧١٧:٤٨:١٦١٨:٠٥:١٦٢٣:١١:٥٨
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٣٥:٤١٠٥:٥٣:٥٥١١:٥١:١١١٧:٤٨:٥٥١٨:٠٥:٥٥٢٣:١١:٤١
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٣٤:٢٨٠٥:٥٢:٤٣١١:٥٠:٥٤١٧:٤٩:٣٤١٨:٠٦:٣٣٢٣:١١:٢٤
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥١:٣١١١:٥٠:٣٨١٧:٥٠:١٢١٨:٠٧:١٢٢٣:١١:٠٥
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٣١:٥٩٠٥:٥٠:١٨١١:٥٠:٢٠١٧:٥٠:٥٠١٨:٠٧:٥٠٢٣:١٠:٤٧
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٤٩:٠٦١١:٥٠:٠٣١٧:٥١:٢٩١٨:٠٨:٢٨٢٣:١٠:٢٨
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٤٧:٥٣١١:٤٩:٤٦١٧:٥٢:٠٧١٨:٠٩:٠٦٢٣:١٠:٠٩
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٢٨:١٢٠٥:٤٦:٤٠١١:٤٩:٢٨١٧:٥٢:٤٤١٨:٠٩:٤٤٢٣:٠٩:٥٠
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٤٥:٢٧١١:٤٩:١١١٧:٥٣:٢٢١٨:١٠:٢٢٢٣:٣٩:٣٠
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٤٤:١٤١٢:٤٨:٥٣١٨:٥٤:٠٠١٩:١١:٠٠٠٠:٠٩:١٠
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤٣:٠١١٢:٤٨:٣٥١٨:٥٤:٣٧١٩:١١:٣٨٠٠:٠٨:٥٠
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤١:٤٨١٢:٤٨:١٧١٨:٥٥:١٥١٩:١٢:١٦٠٠:٠٨:٣٠
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٢١:٤٥٠٦:٤٠:٣٤١٢:٤٧:٥٩١٨:٥٥:٥٢١٩:١٢:٥٤٠٠:٠٨:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کرمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کرمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر کرمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کرمان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٢٠٦:١٨:٠٥١١:٥٥:٣٤١٧:٣٣:٢٩١٧:٥٠:٤٨٢٣:١٥:٥٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٩٠٦:١٧:٠٦١١:٥٥:٢٨١٧:٣٤:١٥١٧:٥١:٣٢٢٣:١٥:٤٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:١٦:٠٧١١:٥٥:٢١١٧:٣٥:٠٠١٧:٥٢:١٧٢٣:١٥:٤٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٨٠٦:١٥:٠٧١١:٥٥:١٤١٧:٣٥:٤٥١٧:٥٣:٠٠٢٣:١٥:٣٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٤:٠٦١١:٥٥:٠٦١٧:٣٦:٣٠١٧:٥٣:٤٤٢٣:١٥:٣١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١٣:٠٥١١:٥٤:٥٧١٧:٣٧:١٤١٧:٥٤:٢٧٢٣:١٥:٢٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٢:٠٢١١:٥٤:٤٧١٧:٣٧:٥٨١٧:٥٥:١٠٢٣:١٥:١٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٠:٥٩١١:٥٤:٣٧١٧:٣٨:٤٢١٧:٥٥:٥٢٢٣:١٥:٠٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٢٠٦:٠٩:٥٥١١:٥٤:٢٧١٧:٣٩:٢٥١٧:٥٦:٣٤٢٣:١٤:٥٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٠٨:٥٠١١:٥٤:١٦١٧:٤٠:٠٨١٧:٥٧:١٦٢٣:١٤:٤٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٠٧:٤٤١١:٥٤:٠٤١٧:٤٠:٥٠١٧:٥٧:٥٧٢٣:١٤:٣٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٠٦:٣٨١١:٥٣:٥٢١٧:٤١:٣٢١٧:٥٨:٣٩٢٣:١٤:٢٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:٠٥:٣١١١:٥٣:٤٠١٧:٤٢:١٤١٧:٥٩:١٩٢٣:١٤:١٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:١١٠٦:٠٤:٢٤١١:٥٣:٢٧١٧:٤٢:٥٦١٨:٠٠:٠٠٢٣:١٤:٠٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٣:١٦١١:٥٣:١٣١٧:٤٣:٣٧١٨:٠٠:٤٠٢٣:١٣:٤٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٠٢:٠٧١١:٥٢:٥٩١٧:٤٤:١٧١٨:٠١:٢٠٢٣:١٣:٣٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠٠:٥٨١١:٥٢:٤٥١٧:٤٤:٥٨١٨:٠٢:٠٠٢٣:١٣:١٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٩٠٥:٥٩:٤٩١١:٥٢:٣٠١٧:٤٥:٣٨١٨:٠٢:٤٠٢٣:١٣:٠٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٩٠٥:٥٨:٣٩١١:٥٢:١٥١٧:٤٦:١٨١٨:٠٣:١٩٢٣:١٢:٤٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٨٠٥:٥٧:٢٨١١:٥١:٥٩١٧:٤٦:٥٧١٨:٠٣:٥٨٢٣:١٢:٣٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٦٠٥:٥٦:١٧١١:٥١:٤٣١٧:٤٧:٣٧١٨:٠٤:٣٧٢٣:١٢:١٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٤٠٥:٥٥:٠٦١١:٥١:٢٧١٧:٤٨:١٦١٨:٠٥:١٦٢٣:١١:٥٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤١٠٥:٥٣:٥٥١١:٥١:١١١٧:٤٨:٥٥١٨:٠٥:٥٥٢٣:١١:٤١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٨٠٥:٥٢:٤٣١١:٥٠:٥٤١٧:٤٩:٣٤١٨:٠٦:٣٣٢٣:١١:٢٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥١:٣١١١:٥٠:٣٨١٧:٥٠:١٢١٨:٠٧:١٢٢٣:١١:٠٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٩٠٥:٥٠:١٨١١:٥٠:٢٠١٧:٥٠:٥٠١٨:٠٧:٥٠٢٣:١٠:٤٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٤٩:٠٦١١:٥٠:٠٣١٧:٥١:٢٩١٨:٠٨:٢٨٢٣:١٠:٢٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٤٧:٥٣١١:٤٩:٤٦١٧:٥٢:٠٧١٨:٠٩:٠٦٢٣:١٠:٠٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٢٠٥:٤٦:٤٠١١:٤٩:٢٨١٧:٥٢:٤٤١٨:٠٩:٤٤٢٣:٠٩:٥٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کرمان شهر کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کرمان شهر کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کرمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کرمان

کرمان یکی از کلان‌شهرهای ایران و مرکز استان کرمان پهناورترین استان ایران درجنوب شرقی این کشور واقع است. جمعیت این شهر طبق سرشماری بر اساس آمار سال ۹۵ معادل ۶۳۴۱۳۲ نفر بوده‌است. کرمان یکی از پنج شهر تاریخی ایران است

شهر کرمان در ویکیپدیا

شهر کرمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کرمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کرمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کرمان بر روی نقشه

شهر کرمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کرمان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کرمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کرمان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر کرمان + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر کرمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کرمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کرمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کرمان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ کرمان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کرمان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کرمان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کرمان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کرمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کرمان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کرمان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کرمان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کرمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو