جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کرمان

کرمان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز کرمان


اذان صبح: ٠٤:٠٦:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:١٠
اذان مغرب: ١٩:٥٩:٢٤
نیمه شب: ٢٣:٥٣:٠٩

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کرمان (شهرستان کرمان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ شهر کرمان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر کرمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کرمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
پروردگارا! از دوست حیله‌گری كه چشمانش مرا می‌بیند و دلش مراقب من است (به طوری كه) اگر خوبی ببیند، پنهان كرده و اگر بدیی ببیند، آن را اعلام می‌كند، به تو پناه می‌برم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کرمان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کرمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرمان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کرمان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرمان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کرمان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٥:٥٥١٢:٤٢:٠٤١٩:٠٨:٤١١٩:٢٦:٠٧٠٠:٠٠:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٤:٤٨١٢:٤١:٤٩١٩:٠٩:١٩١٩:٢٦:٤٦٠٠:٠٠:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٣:٤٢١٢:٤١:٣٥١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٧:٢٦٠٠:٠٠:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٢:٣٦١٢:٤١:٢١١٩:١٠:٣٥١٩:٢٨:٠٦٢٣:٥٩:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١١:٣١١٢:٤١:٠٨١٩:١١:١٣١٩:٢٨:٤٦٢٣:٥٩:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٠:٢٧١٢:٤٠:٥٥١٩:١١:٥١١٩:٢٩:٢٦٢٣:٥٩:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٠٩:٢٣١٢:٤٠:٤٢١٩:١٢:٢٩١٩:٣٠:٠٦٢٣:٥٨:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٨:٢٠١٢:٤٠:٣٠١٩:١٣:٠٨١٩:٣٠:٤٧٢٣:٥٨:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٠٧:١٨١٢:٤٠:١٨١٩:١٣:٤٦١٩:٣١:٢٧٢٣:٥٨:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٠٦:١٦١٢:٤٠:٠٧١٩:١٤:٢٥١٩:٣٢:٠٨٢٣:٥٧:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٥:١٦١٢:٣٩:٥٦١٩:١٥:٠٣١٩:٣٢:٤٨٢٣:٥٧:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٤:١٦١٢:٣٩:٤٥١٩:١٥:٤٢١٩:٣٣:٢٩٢٣:٥٧:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٥٨٠٦:٠٣:١٧١٢:٣٩:٣٥١٩:١٦:٢١١٩:٣٤:١٠٢٣:٥٧:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٢:١٩١٢:٣٩:٢٦١٩:١٧:٠٠١٩:٣٤:٥١٢٣:٥٦:٤٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠١:٢٢١٢:٣٩:١٧١٩:١٧:٣٩١٩:٣٥:٣٣٢٣:٥٦:٣١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٠:٢٥١٢:٣٩:٠٨١٩:١٨:١٨١٩:٣٦:١٤٢٣:٥٦:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:١٢٠٥:٥٩:٣٠١٢:٣٩:٠٠١٩:١٨:٥٧١٩:٣٦:٥٦٢٣:٥٦:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٨:٣٦١٢:٣٨:٥٣١٩:١٩:٣٦١٩:٣٧:٣٧٢٣:٥٥:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:٥٤٠٥:٥٧:٤٣١٢:٣٨:٤٦١٩:٢٠:١٥١٩:٣٨:١٩٢٣:٥٥:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٤٧٠٥:٥٦:٥٠١٢:٣٨:٤٠١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٩:٠١٢٣:٥٥:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٥٥:٥٩١٢:٣٨:٣٤١٩:٢١:٣٤١٩:٣٩:٤٣٢٣:٥٥:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٥٥:٠٩١٢:٣٨:٢٩١٩:٢٢:١٤١٩:٤٠:٢٥٢٣:٥٤:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٤:٢٠١٢:٣٨:٢٤١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:٠٦٢٣:٥٤:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٣:٣٣١٢:٣٨:٢٠١٩:٢٣:٣٣١٩:٤١:٤٨٢٣:٥٤:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٥٢:٤٦١٢:٣٨:١٧١٩:٢٤:١٢١٩:٤٢:٣٠٢٣:٥٤:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٥٢:٠٠١٢:٣٨:١٤١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٣:١٢٢٣:٥٤:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٥١:١٦١٢:٣٨:١٢١٩:٢٥:٣١١٩:٤٣:٥٤٢٣:٥٣:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥٠:٣٣١٢:٣٨:١٠١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٣٦٢٣:٥٣:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٢٦٠٥:٤٩:٥١١٢:٣٨:٠٩١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٥:١٨٢٣:٥٣:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کرمان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر کرمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کرمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر کرمان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کرمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کرمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کرمان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٧٠٥:٤٤:٢٥١٢:٣٨:٢٥١٩:٣٢:٤٥١٩:٥١:٣٥٢٣:٥٢:٤٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٤٠٥:٤٣:٥٧١٢:٣٨:٣٠١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٢:١٤٢٣:٥٢:٤٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٣٠٥:٤٣:٣٠١٢:٣٨:٣٥١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:٥٣٢٣:٥٢:٤٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٣٠٥:٤٣:٠٤١٢:٣٨:٤١١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٣:٣١٢٣:٥٢:٤٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٥٠٥:٤٢:٤٠١٢:٣٨:٤٧١٩:٣٥:١١١٩:٥٤:٠٩٢٣:٥٢:٤٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٨٠٥:٤٢:١٧١٢:٣٨:٥٤١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:٤٧٢٣:٥٢:٤٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٤١:٥٦١٢:٣٩:٠١١٩:٣٦:٢١١٩:٥٥:٢٤٢٣:٥٢:٤٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٠٠٥:٤١:٣٦١٢:٣٩:٠٨١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٦:٠٠٢٣:٥٢:٤٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٤١:١٧١٢:٣٩:١٦١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٦:٣٦٢٣:٥٢:٥٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٠٠٥:٤١:٠٠١٢:٣٩:٢٤١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٧:١١٢٣:٥٢:٥٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٤٠:٤٤١٢:٣٩:٣٣١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٧:٤٦٢٣:٥٢:٥٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٦٠٥:٤٠:٣٠١٢:٣٩:٤٢١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٨:١٩٢٣:٥٣:٠٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٢٠٥:٤٠:١٧١٢:٣٩:٥٢١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٨:٥٢٢٣:٥٣:٠٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٤٠:٠٥١٢:٤٠:٠٢١٩:٤٠:١٠١٩:٥٩:٢٤٢٣:٥٣:٠٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٣٩:٥٥١٢:٤٠:١٢١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٩:٥٦٢٣:٥٣:١٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥١٠٥:٣٩:٤٧١٢:٤٠:٢٢١٩:٤١:٠٨٢٠:٠٠:٢٦٢٣:٥٣:٢١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٣٩:٣٩١٢:٤٠:٣٣١٩:٤١:٣٧٢٠:٠٠:٥٦٢٣:٥٣:٢٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٣٩:٣٤١٢:٤٠:٤٤١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠١:٢٤٢٣:٥٣:٣٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٧٠٥:٣٩:٢٩١٢:٤٠:٥٦١٩:٤٢:٣١٢٠:٠١:٥٢٢٣:٥٣:٤٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٣٩:٢٦١٢:٤١:٠٧١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٢:١٩٢٣:٥٣:٥٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٣٩:٢٤١٢:٤١:١٩١٩:٤٣:٢١٢٠:٠٢:٤٥٢٣:٥٤:٠١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤١٠٥:٣٩:٢٤١٢:٤١:٣١١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٣:٠٩٢٣:٥٤:١١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٣٩:٢٥١٢:٤١:٤٤١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٣:٣٣٢٣:٥٤:٢١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٣٩:٢٨١٢:٤١:٥٦١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:٥٦٢٣:٥٤:٣١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٢٠٥:٣٩:٣٢١٢:٤٢:٠٩١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٤:١٧٢٣:٥٤:٤٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٣٩:٣٧١٢:٤٢:٢٢١٩:٤٥:١١٢٠:٠٤:٣٨٢٣:٥٤:٥٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٣٩:٤٣١٢:٤٢:٣٥١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٥٧٢٣:٥٥:٠٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤١٠٥:٣٩:٥١١٢:٤٢:٤٨١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٥:١٥٢٣:٥٥:١٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٤٠:٠٠١٢:٤٣:٠١١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٥:٣١٢٣:٥٥:٣٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٤٠:١٠١٢:٤٣:١٤١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٥:٤٧٢٣:٥٥:٤٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٧٠٥:٤٠:٢٢١٢:٤٣:٢٧١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٦:٠١٢٣:٥٥:٥٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کرمان شهر کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کرمان شهر کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کرمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کرمان

کرمان یکی از کلان‌شهرهای ایران و مرکز استان کرمان پهناورترین استان ایران درجنوب شرقی این کشور واقع است. جمعیت این شهر طبق سرشماری بر اساس آمار سال ۹۵ معادل ۶۳۴۱۳۲ نفر بوده‌است. کرمان یکی از پنج شهر تاریخی ایران است

شهر کرمان در ویکیپدیا

شهر کرمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کرمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کرمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کرمان بر روی نقشه

شهر کرمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کرمان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کرمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کرمان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر کرمان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر کرمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کرمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کرمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کرمان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کرمان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کرمان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کرمان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کرمان
زمان پخش اذان مستقیم به افق کرمان
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کرمان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کرمان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کرمان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کرمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو