جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کرمان

کرمان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز کرمان


اذان صبح: ٠٥:٠٨:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٠٤
غروب آفتاب: ١٨:٤٤:٠٨
اذان مغرب: ١٩:٠١:٠٩
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٣٨

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کرمان (شهرستان کرمان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ شهر کرمان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کرمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کرمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

لقمان
جوانمردی آن است كه نیازمندان را نرنجانی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کرمان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کرمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرمان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کرمان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرمان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کرمان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٣:٠٣١٢:٣٩:٣٤١٩:١٦:٣١١٩:٣٤:٢١٢٣:٥٧:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٢:٠٦١٢:٣٩:٢٥١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:٠٣٢٣:٥٦:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠١:٠٩١٢:٣٩:١٦١٩:١٧:٤٩١٩:٣٥:٤٤٢٣:٥٦:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٠:١٣١٢:٣٩:٠٨١٩:١٨:٢٨١٩:٣٦:٢٦٢٣:٥٦:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٥٧٠٥:٥٩:١٨١٢:٣٩:٠٠١٩:١٩:٠٨١٩:٣٧:٠٧٢٣:٥٥:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٥٨:٢٤١٢:٣٨:٥٣١٩:١٩:٤٧١٩:٣٧:٤٩٢٣:٥٥:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٣٩٠٥:٥٧:٣١١٢:٣٨:٤٦١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٨:٣١٢٣:٥٥:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٦:٣٩١٢:٣٨:٤٠١٩:٢١:٠٦١٩:٣٩:١٢٢٣:٥٥:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٥:٤٨١٢:٣٨:٣٤١٩:٢١:٤٥١٩:٣٩:٥٤٢٣:٥٥:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٤:٥٨١٢:٣٨:٢٩١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:٣٦٢٣:٥٤:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٤:١٠١٢:٣٨:٢٥١٩:٢٣:٠٤١٩:٤١:١٨٢٣:٥٤:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:١٢٠٥:٥٣:٢٢١٢:٣٨:٢١١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٢:٠٠٢٣:٥٤:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٢:٣٦١٢:٣٨:١٧١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٢:٤١٢٣:٥٤:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٥١:٥٠١٢:٣٨:١٤١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٣:٢٣٢٣:٥٤:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٥١:٠٦١٢:٣٨:١٢١٩:٢٥:٤١١٩:٤٤:٠٥٢٣:٥٣:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٠:٢٣١٢:٣٨:١٠١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٤:٤٧٢٣:٥٣:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:١٣٠٥:٤٩:٤٢١٢:٣٨:٠٩١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٥:٢٨٢٣:٥٣:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:١٦٠٥:٤٩:٠١١٢:٣٨:٠٩١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٦:١٠٢٣:٥٣:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٢٢٠٥:٤٨:٢٢١٢:٣٨:٠٩١٩:٢٨:١٨١٩:٤٦:٥١٢٣:٥٣:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٢٨٠٥:٤٧:٤٤١٢:٣٨:٠٩١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٧:٣٢٢٣:٥٣:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٣٦٠٥:٤٧:٠٨١٢:٣٨:١١١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٨:١٣٢٣:٥٣:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٤٥٠٥:٤٦:٣٣١٢:٣٨:١٣١٩:٣٠:١٣١٩:٤٨:٥٤٢٣:٥٣:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٥٦٠٥:٤٥:٥٩١٢:٣٨:١٥١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٩:٣٥٢٣:٥٣:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٠٨٠٥:٤٥:٢٦١٢:٣٨:١٨١٩:٣١:٣٠١٩:٥٠:١٥٢٣:٥٢:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٢٢٠٥:٤٤:٥٥١٢:٣٨:٢١١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٠:٥٥٢٣:٥٢:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٣٧٠٥:٤٤:٢٥١٢:٣٨:٢٥١٩:٣٢:٤٥١٩:٥١:٣٥٢٣:٥٢:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٥٤٠٥:٤٣:٥٧١٢:٣٨:٣٠١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٢:١٤٢٣:٥٢:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:١٣٠٥:٤٣:٣٠١٢:٣٨:٣٥١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:٥٣٢٣:٥٢:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١١:٣٣٠٥:٤٣:٠٤١٢:٣٨:٤١١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٣:٣١٢٣:٥٢:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کرمان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر کرمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کرمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر کرمان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کرمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کرمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر کرمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کرمان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٣:٠٧١٢:٤٤:٣٢١٩:١٥:٣٠١٩:٣٣:٠٣٠٠:٠٣:٠٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٣:٤١١٢:٤٤:١٦١٩:١٤:٢٤١٩:٣١:٥٥٠٠:٠٣:٠٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٤:١٦١٢:٤٤:٠٠١٩:١٣:١٧١٩:٣٠:٤٦٠٠:٠٢:٥٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٤:٥٠١٢:٤٣:٤٣١٩:١٢:٠٩١٩:٢٩:٣٧٠٠:٠٢:٣٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٥:٢٤١٢:٤٣:٢٦١٩:١١:٠١١٩:٢٨:٢٧٠٠:٠٢:٢٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٥:٥٨١٢:٤٣:٠٩١٩:٠٩:٥٢١٩:٢٧:١٦٠٠:٠٢:١٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٦:٣٢١٢:٤٢:٥١١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٦:٠٥٠٠:٠٢:٠٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٧:٠٦١٢:٤٢:٣٣١٩:٠٧:٣٢١٩:٢٤:٥٤٠٠:٠١:٥١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٠٠٦:١٧:٤٠١٢:٤٢:١٥١٩:٠٦:٢٢١٩:٢٣:٤١٠٠:٠١:٣٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٤٠٦:١٨:١٣١٢:٤١:٥٦١٩:٠٥:١١١٩:٢٢:٢٩٠٠:٠١:٢٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:١٨:٤٧١٢:٤١:٣٧١٩:٠٣:٥٩١٩:٢١:١٦٠٠:٠١:١٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٢٠٦:١٩:٢٠١٢:٤١:١٨١٩:٠٢:٤٧١٩:٢٠:٠٢٠٠:٠٠:٥٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٥٠٦:١٩:٥٣١٢:٤٠:٥٨١٩:٠١:٣٥١٩:١٨:٤٨٠٠:٠٠:٤١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٠:٢٦١٢:٤٠:٣٨١٩:٠٠:٢٢١٩:١٧:٣٤٠٠:٠٠:٢٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٠:٥٩١٢:٤٠:١٨١٨:٥٩:٠٨١٩:١٦:٢٠٠٠:٠٠:١٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٢٠٦:٢١:٣٢١٢:٣٩:٥٨١٨:٥٧:٥٥١٩:١٥:٠٥٢٣:٥٩:٥٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٢:٠٥١٢:٣٩:٣٧١٨:٥٦:٤١١٩:١٣:٤٩٢٣:٥٩:٣٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٢:٣٨١٢:٣٩:١٦١٨:٥٥:٢٦١٩:١٢:٣٤٢٣:٥٩:٢١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٣:١١١٢:٣٨:٥٥١٨:٥٤:١٢١٩:١١:١٨٢٣:٥٩:٠٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٣:٤٣١٢:٣٨:٣٤١٨:٥٢:٥٧١٩:١٠:٠٣٢٣:٥٨:٤٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٤:١٦١٢:٣٨:١٣١٨:٥١:٤٢١٩:٠٨:٤٧٢٣:٥٨:٢٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٦٠٦:٢٤:٤٩١٢:٣٧:٥٢١٨:٥٠:٢٧١٩:٠٧:٣٠٢٣:٥٨:١١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٢٥:٢١١٢:٣٧:٣٠١٨:٤٩:١١١٩:٠٦:١٤٢٣:٥٧:٥٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٢٥:٥٤١٢:٣٧:٠٩١٨:٤٧:٥٦١٩:٠٤:٥٨٢٣:٥٧:٣٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٣٠٦:٢٦:٢٧١٢:٣٦:٤٧١٨:٤٦:٤٠١٩:٠٣:٤٢٢٣:٥٧:١٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٢٧:٠٠١٢:٣٦:٢٦١٨:٤٥:٢٤١٩:٠٢:٢٥٢٣:٥٦:٥٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٢٧:٣٢١٢:٣٦:٠٤١٨:٤٤:٠٨١٩:٠١:٠٩٢٣:٥٦:٣٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٢٨:٠٥١٢:٣٥:٤٣١٨:٤٢:٥٣١٨:٥٩:٥٣٢٣:٥٦:١٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٢٨:٣٨١٢:٣٥:٢١١٨:٤١:٣٧١٨:٥٨:٣٦٢٣:٥٦:٠٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٤٠٦:٢٩:١١١٢:٣٥:٠٠١٨:٤٠:٢١١٨:٥٧:٢٠٢٣:٢٥:٤١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١١:٠٢٠٥:٢٩:٤٥١١:٣٤:٣٩١٧:٣٩:٠٥١٧:٥٦:٠٤٢٢:٥٥:٢٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کرمان شهر کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کرمان شهر کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کرمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کرمان

کرمان یکی از کلان‌شهرهای ایران و مرکز استان کرمان پهناورترین استان ایران درجنوب شرقی این کشور واقع است. جمعیت این شهر طبق سرشماری بر اساس آمار سال ۹۵ معادل ۶۳۴۱۳۲ نفر بوده‌است. کرمان یکی از پنج شهر تاریخی ایران است

شهر کرمان در ویکیپدیا

شهر کرمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کرمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کرمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کرمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کرمان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کرمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کرمان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کرمان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر کرمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کرمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کرمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کرمان رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق کرمان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کرمان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کرمان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کرمان
افق شرعی امروز فردا کرمان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کرمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کرمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کرمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کرمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو