جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کرمانشاه

کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز کرمانشاه


اذان صبح: ٠٤:٤٦:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٠٧
اذان ظهر: ١٢:١٤:٢١
غروب آفتاب: ١٨:١٩:٠٤
اذان مغرب: ١٨:٣٦:٤٩
نیمه شب: ٢٣:٣٣:١٣

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کرمانشاه (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر کرمانشاه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کرمانشاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کرمانشاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

مثل افریقائی
ممكن است دروغ یك سال بدود، راستی در یك روز از او جلو می افتد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کرمانشاه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کرمانشاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرمانشاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کرمانشاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرمانشاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کرمانشاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٦:٥٨١٣:١٩:١٧٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٣٤:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٥:٥٢١٣:١٩:٠٨٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢١:٤٤٠٠:٣٣:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣٤:٤٧١٣:١٨:٥٩٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٣٣:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١٦٠٦:٣٣:٤٣١٣:١٨:٥١٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٣٣:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٥٤٠٦:٣٢:٤٠١٣:١٨:٤٣٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:١٤٠٠:٣٢:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٣١:٣٧١٣:١٨:٣٦٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٣٢:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:١٣٠٦:٣٠:٣٦١٣:١٨:٢٩٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٣٢:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٩:٣٦١٣:١٨:٢٣٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٣٢:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٨:٣٨١٣:١٨:١٧٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٣١:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٧:٤٠١٣:١٨:١٢٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٣١:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٦:٤٤١٣:١٨:٠٨٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:١٥٠٠:٣١:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٥:٤٨١٣:١٨:٠٤٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٣١:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٤:٥٤١٣:١٨:٠٠٢٠:١١:٣٥٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٣٠:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٤:٠١١٣:١٧:٥٧٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٤٥٠٠:٣٠:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢٣:١٠١٣:١٧:٥٥٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٣٠:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٢٢:٢٠١٣:١٧:٥٣٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٣٠:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٥١٠٦:٢١:٣١١٣:١٧:٥٢٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:١٣٠٠:٣٠:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٢٠:٤٤١٣:١٧:٥٢٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٣٠:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٩:٥٧١٣:١٧:٥٢٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٥١٠٠:٢٩:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٩:١٣١٣:١٧:٥٣٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٦:٣٩٠٠:٢٩:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٨:٣٠١٣:١٧:٥٤٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٢٩:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٧:٤٨١٣:١٧:٥٦٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:١٥٠٠:٢٩:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٧:٠٧١٣:١٧:٥٨٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٩:٠٢٠٠:٢٩:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٦:٢٩١٣:١٨:٠١٢٠:١٩:٥٨٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٢٩:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٥:٥١١٣:١٨:٠٥٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٤٠:٣٦٠٠:٢٩:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٥:١٥١٣:١٨:٠٩٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤١:٢٢٠٠:٢٩:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٤:٤١١٣:١٨:١٣٢٠:٢٢:٠٨٢٠:٤٢:٠٨٠٠:٢٩:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١٤:٠٨١٣:١٨:١٩٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤٢:٥٣٠٠:٢٨:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:٠٤٠٦:١٣:٣٧١٣:١٨:٢٤٢٠:٢٣:٣٢٢٠:٤٣:٣٧٠٠:٢٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کرمانشاه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر کرمانشاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر کرمانشاه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرمانشاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کرمانشاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کرمانشاه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠١٠٦:٤٧:٥٧١٣:٢٤:١٥٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٢٧٠٠:٤٠:٣٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٠٠٦:٤٨:٤٠١٣:٢٣:٥٩١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٠٩٠٠:٤٠:٢٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٩:٢٣١٣:٢٣:٤٣١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٥:٥١٠٠:٤٠:١٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٥٠:٠٦١٣:٢٣:٢٦١٩:٥٦:١٣٢٠:١٤:٣٣٠٠:٤٠:٠٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٥٠:٤٩١٣:٢٣:٠٩١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:١٤٠٠:٣٩:٥٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٥١:٣٢١٣:٢٢:٥٢١٩:٥٣:٣٨٢٠:١١:٥٤٠٠:٣٩:٤٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥٢:١٥١٣:٢٢:٣٤١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٠:٣٤٠٠:٣٩:٣٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥٢:٥٨١٣:٢٢:١٦١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:١٣٠٠:٣٩:٢١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥٣:٤٠١٣:٢١:٥٧١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٧:٥١٠٠:٣٩:٠٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٨٠٦:٥٤:٢٣١٣:٢١:٣٩١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٣٨:٥٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٣٠٦:٥٥:٠٥١٣:٢١:٢٠١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٣٨:٤٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٨٠٦:٥٥:٤٨١٣:٢١:٠٠١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٣٨:٣١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٢٠٦:٥٦:٣٠١٣:٢٠:٤١١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٢١٠٠:٣٨:١٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٦٠٦:٥٧:١٢١٣:٢٠:٢١١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٣٨:٠٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٧:٥٤١٣:٢٠:٠١١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٣٤٠٠:٣٧:٤٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٣٠٦:٥٨:٣٦١٣:١٩:٤٠١٩:٤٠:١١١٩:٥٨:١٠٠٠:٣٧:٣٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٥٠٦:٥٩:١٨١٣:١٩:٢٠١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٦:٤٥٠٠:٣٧:١٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٨٠٧:٠٠:٠٠١٣:١٨:٥٩١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٢١٠٠:٣٧:٠٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٩٠٧:٠٠:٤٢١٣:١٨:٣٨١٩:٣٦:٠١١٩:٥٣:٥٦٠٠:٣٦:٤٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣١٠٧:٠١:٢٤١٣:١٨:١٧١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:٣٠٠٠:٣٦:٢٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٢٠٧:٠٢:٠٦١٣:١٧:٥٦١٩:٣٣:١٢١٩:٥١:٠٥٠٠:٣٦:١٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٣٠٧:٠٢:٤٨١٣:١٧:٣٤١٩:٣١:٤٨١٩:٤٩:٤٠٠٠:٣٥:٥٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٣٠٧:٠٣:٣٠١٣:١٧:١٣١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٨:١٤٠٠:٣٥:٣٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٣٠٧:٠٤:١١١٣:١٦:٥١١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٦:٤٨٠٠:٣٥:٢١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٢٠٧:٠٤:٥٣١٣:١٦:٣٠١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٥:٢٣٠٠:٣٥:٠٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٢٠٧:٠٥:٣٥١٣:١٦:٠٨١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:٥٧٠٠:٣٤:٤٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢١٠٧:٠٦:١٨١٣:١٥:٤٧١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٢:٣١٠٠:٣٤:٢٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٠٠٧:٠٧:٠٠١٣:١٥:٢٥١٩:٢٣:١٩١٩:٤١:٠٦٠٠:٣٤:٠٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٨٠٧:٠٧:٤٢١٣:١٥:٠٤١٩:٢١:٥٤١٩:٣٩:٤٠٠٠:٣٣:٥٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٦٠٧:٠٨:٢٤١٣:١٤:٤٣١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٨:١٥٠٠:٠٣:٣١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٠٩:٠٧١٢:١٤:٢١١٨:١٩:٠٤١٨:٣٦:٤٩٢٣:٣٣:١٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کرمانشاه شهر کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کرمانشاه شهر کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرمانشاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کرمانشاه

کِرْمانْشاهْ نهمین شهر پرجمعیت و یکی از کلان شهرهای ایران و مرکز استان کرمانشاه در ایران می‌باشد که دارای جمعیتی بالغ بر۹۴۷٬۰۰۰ نفردرسال۱۳۹۵ و مساحت ۹۳٬۳۸۹٬۹۵۶ متر مربع است

شهر کرمانشاه در ویکیپدیا

شهر کرمانشاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کرمانشاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کرمانشاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کرمانشاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کرمانشاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کرمانشاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کرمانشاه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کرمانشاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کرمانشاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کرمانشاه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کرمانشاه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کرمانشاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کرمانشاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کرمانشاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کرمانشاه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کرمانشاه
زمان پخش اذان آنلاین به افق کرمانشاه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کرمانشاه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کرمانشاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو