جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کرمانشاه

کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز کرمانشاه


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:٢٥
اذان ظهر: ١٣:٢٣:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:١٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٢٢
نیمه شب: ٠٠:٤٠:٤١

سه شنبه ١٩ فروردین ١٣٩٩
١٣ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٧ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کرمانشاه (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ فروردین ٩٩ شهر کرمانشاه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کرمانشاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کرمانشاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز سلامتی (روز جهانی بهداشت)

برایان تریسی
درستی، زیربنای منش است و ساختن منش، مهمترین وظیفه ی ما است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کرمانشاه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کرمانشاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرمانشاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کرمانشاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرمانشاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کرمانشاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٨:٠٥١٣:١٩:٢٧٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٣٤:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٦:٥٨١٣:١٩:١٧٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٣٤:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٥:٥٢١٣:١٩:٠٨٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢١:٤٤٠٠:٣٣:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣٤:٤٧١٣:١٨:٥٩٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٣٣:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١٦٠٦:٣٣:٤٣١٣:١٨:٥١٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٣٣:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٥٤٠٦:٣٢:٤٠١٣:١٨:٤٣٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:١٤٠٠:٣٢:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٣١:٣٧١٣:١٨:٣٦٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٣٢:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:١٣٠٦:٣٠:٣٦١٣:١٨:٢٩٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٣٢:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٩:٣٦١٣:١٨:٢٣٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٣٢:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٨:٣٨١٣:١٨:١٧٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٣١:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٧:٤٠١٣:١٨:١٢٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٣١:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٦:٤٤١٣:١٨:٠٨٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:١٥٠٠:٣١:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٥:٤٨١٣:١٨:٠٤٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٣١:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٤:٥٤١٣:١٨:٠٠٢٠:١١:٣٥٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٣٠:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٤:٠١١٣:١٧:٥٧٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٤٥٠٠:٣٠:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢٣:١٠١٣:١٧:٥٥٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٣٠:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٢٢:٢٠١٣:١٧:٥٣٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٣٠:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٥١٠٦:٢١:٣١١٣:١٧:٥٢٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:١٣٠٠:٣٠:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٢٠:٤٤١٣:١٧:٥٢٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٣٠:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٩:٥٧١٣:١٧:٥٢٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٥١٠٠:٢٩:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٩:١٣١٣:١٧:٥٣٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٦:٣٩٠٠:٢٩:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٨:٣٠١٣:١٧:٥٤٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٢٩:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٧:٤٨١٣:١٧:٥٦٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:١٥٠٠:٢٩:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٧:٠٧١٣:١٧:٥٨٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٩:٠٢٠٠:٢٩:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٦:٢٩١٣:١٨:٠١٢٠:١٩:٥٨٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٢٩:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٥:٥١١٣:١٨:٠٥٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٤٠:٣٦٠٠:٢٩:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٥:١٥١٣:١٨:٠٩٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤١:٢٢٠٠:٢٩:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٤:٤١١٣:١٨:١٣٢٠:٢٢:٠٨٢٠:٤٢:٠٨٠٠:٢٩:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١٤:٠٨١٣:١٨:١٩٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤٢:٥٣٠٠:٢٨:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کرمانشاه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کرمانشاه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کرمانشاه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٣:٤٨٠٧:١٦:٤٣١٣:٢٧:٠٦١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٥:٥٣٠٠:٤٥:١٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٢:١٨٠٧:١٥:٢٠١٣:٢٦:٤٨١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٤٠٠٠:٤٤:٤٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٠:٤٨٠٧:١٣:٥٨١٣:٢٦:٣٠١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٢٧٠٠:٤٤:٢٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٩:١٨٠٧:١٢:٣٥١٣:٢٦:١٢١٩:٤٠:٢١١٩:٥٨:١٥٠٠:٤٤:٠٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٧:٤٧٠٧:١١:١٣١٣:٢٥:٥٤١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٠٢٠٠:٤٣:٤٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٦:١٦٠٧:٠٩:٥١١٣:٢٥:٣٦١٩:٤١:٥٤١٩:٥٩:٤٩٠٠:٤٣:٢٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٤:٤٥٠٧:٠٨:٢٩١٣:٢٥:١٨١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٤٢:٥٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٣:١٤٠٧:٠٧:٠٨١٣:٢٥:٠٠١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٢٤٠٠:٤٢:٣٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤١:٤٣٠٧:٠٥:٤٧١٣:٢٤:٤٣١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:١١٠٠:٤٢:١٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٠:١١٠٧:٠٤:٢٦١٣:٢٤:٢٥١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٤١:٤٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٨:٤٠٠٧:٠٣:٠٥١٣:٢٤:٠٨١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٤١:٢٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٧:٠٩٠٧:٠١:٤٥١٣:٢٣:٥١١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٤١:٠٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٥:٣٧٠٧:٠٠:٢٥١٣:٢٣:٣٤١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٤٠:٤١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٤:٠٦٠٦:٥٩:٠٥١٣:٢٣:١٧١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:١٠٠٠:٤٠:١٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٢:٣٤٠٦:٥٧:٤٦١٣:٢٣:٠١١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٣٩:٥٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣١:٠٣٠٦:٥٦:٢٧١٣:٢٢:٤٥١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٣٩:٣٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٩:٣٢٠٦:٥٥:٠٩١٣:٢٢:٢٩١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٣٩:١٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٨:٠١٠٦:٥٣:٥٢١٣:٢٢:١٣١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٣٨:٤٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٣٠٠٦:٥٢:٣٥١٣:٢١:٥٨١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:١١٠٠:٣٨:٢٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٥١:١٨١٣:٢١:٤٣١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٠:٥٩٠٠:٣٨:٠٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٥٠:٠٣١٣:٢١:٢٩١٩:٥٣:٢٨٢٠:١١:٤٨٠٠:٣٧:٤٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٨:٤٧١٣:٢١:١٥١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٣٧٠٠:٣٧:٢٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤٧:٣٣١٣:٢١:٠١١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٣:٢٦٠٠:٣٧:٠٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٦:١٩١٣:٢٠:٤٨١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:١٥٠٠:٣٦:٤١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٧:٣٣٠٦:٤٥:٠٦١٣:٢٠:٣٥١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٠٥٠٠:٣٦:٢٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٣:٥٤١٣:٢٠:٢٢١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٥:٥٤٠٠:٣٦:٠٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٣٧٠٦:٤٢:٤٣١٣:٢٠:١٠١٩:٥٨:١٠٢٠:١٦:٤٤٠٠:٣٥:٤٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٠٩٠٦:٤١:٣٢١٣:١٩:٥٩١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٧:٣٤٠٠:٣٥:٢٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١١:٤٣٠٦:٤٠:٢٢١٣:١٩:٤٧١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٨:٢٣٠٠:٣٥:٠١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٩:١٣١٣:١٩:٣٧٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٩:١٣٠٠:٣٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرمانشاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کرمانشاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کرمانشاه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٤:٥٨١٢:٢٨:٥٣١٨:٣٣:٢١١٨:٥١:٠٩٠٠:١٧:١٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:١٢٠٧:٢٣:٣٦١٣:٢٨:٣٦١٩:٣٤:٠٩١٩:٥١:٥٦٠٠:٤٦:٥٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٤٤٠٧:٢٢:١٣١٣:٢٨:١٨١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٤٣٠٠:٤٦:٣٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:١٦٠٧:٢٠:٥٠١٣:٢٨:٠٠١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:٣١٠٠:٤٦:١٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٤٧٠٧:١٩:٢٨١٣:٢٧:٤٢١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:١٨٠٠:٤٥:٥٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:١٨٠٧:١٨:٠٥١٣:٢٧:٢٤١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:٠٥٠٠:٤٥:٣٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٤٨٠٧:١٦:٤٣١٣:٢٧:٠٦١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٥:٥٣٠٠:٤٥:١٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:١٨٠٧:١٥:٢٠١٣:٢٦:٤٨١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٤٠٠٠:٤٤:٤٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٤٨٠٧:١٣:٥٨١٣:٢٦:٣٠١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٢٧٠٠:٤٤:٢٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:١٨٠٧:١٢:٣٥١٣:٢٦:١٢١٩:٤٠:٢١١٩:٥٨:١٥٠٠:٤٤:٠٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٤٧٠٧:١١:١٣١٣:٢٥:٥٤١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٠٢٠٠:٤٣:٤٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٦٠٧:٠٩:٥١١٣:٢٥:٣٦١٩:٤١:٥٤١٩:٥٩:٤٩٠٠:٤٣:٢٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٥٠٧:٠٨:٢٩١٣:٢٥:١٨١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٤٢:٥٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٤٠٧:٠٧:٠٨١٣:٢٥:٠٠١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٢٤٠٠:٤٢:٣٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٣٠٧:٠٥:٤٧١٣:٢٤:٤٣١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:١١٠٠:٤٢:١٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١١٠٧:٠٤:٢٦١٣:٢٤:٢٥١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٤١:٤٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٠٠٧:٠٣:٠٥١٣:٢٤:٠٨١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٤١:٢٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٩٠٧:٠١:٤٥١٣:٢٣:٥١١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٤١:٠٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٧٠٧:٠٠:٢٥١٣:٢٣:٣٤١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٤٠:٤١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٦٠٦:٥٩:٠٥١٣:٢٣:١٧١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:١٠٠٠:٤٠:١٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٤٠٦:٥٧:٤٦١٣:٢٣:٠١١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٣٩:٥٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٣٠٦:٥٦:٢٧١٣:٢٢:٤٥١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٣٩:٣٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٢٠٦:٥٥:٠٩١٣:٢٢:٢٩١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٣٩:١٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠١٠٦:٥٣:٥٢١٣:٢٢:١٣١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٣٨:٤٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٠٠٦:٥٢:٣٥١٣:٢١:٥٨١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:١١٠٠:٣٨:٢٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٥١:١٨١٣:٢١:٤٣١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٠:٥٩٠٠:٣٨:٠٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٥٠:٠٣١٣:٢١:٢٩١٩:٥٣:٢٨٢٠:١١:٤٨٠٠:٣٧:٤٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٨:٤٧١٣:٢١:١٥١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٣٧٠٠:٣٧:٢٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤٧:٣٣١٣:٢١:٠١١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٣:٢٦٠٠:٣٧:٠٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٦:١٩١٣:٢٠:٤٨١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:١٥٠٠:٣٦:٤١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٣٠٦:٤٥:٠٦١٣:٢٠:٣٥١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٠٥٠٠:٣٦:٢٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کرمانشاه شهر کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کرمانشاه شهر کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرمانشاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کرمانشاه

کِرْمانْشاهْ نهمین شهر پرجمعیت و یکی از کلان شهرهای ایران و مرکز استان کرمانشاه در ایران می‌باشد که دارای جمعیتی بالغ بر۹۴۷٬۰۰۰ نفردرسال۱۳۹۵ و مساحت ۹۳٬۳۸۹٬۹۵۶ متر مربع است

شهر کرمانشاه در ویکیپدیا

شهر کرمانشاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کرمانشاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کرمانشاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کرمانشاه بر روی نقشه

شهر کرمانشاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کرمانشاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کرمانشاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کرمانشاه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کرمانشاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کرمانشاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کرمانشاه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کرمانشاه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کرمانشاه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کرمانشاه
جدول اوقات شرعی امروز فردا کرمانشاه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ کرمانشاه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کرمانشاه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کرمانشاه
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ کرمانشاه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کرمانشاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو