جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کرمانشاه

کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز کرمانشاه

اذان صبح: ٠٥:٠٩:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٠١
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:٤١
اذان مغرب: ١٧:٥٧:٤٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٠٠

چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩
٠٤ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کرمانشاه (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مهر ٩٩ شهر کرمانشاه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر کرمانشاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کرمانشاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
هر كه زنی بخواهد برای حسن و جمال یا از برای مال از هر دو محروم ماند و اگر از برای دینداری و صلاح او بخواهد حق تعالی مال و جمال او را روزی كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کرمانشاه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کرمانشاه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرمانشاه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کرمانشاه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرمانشاه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کرمانشاه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٥١:٣٧١٣:٢١:٤٧١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٤٨٠٠:٣٨:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٥١٠٦:٥٠:٢١١٣:٢١:٣٢١٩:٥٣:١٧٢٠:١١:٣٦٠٠:٣٧:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٢٢٠٦:٤٩:٠٦١٣:٢١:١٨١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:٢٥٠٠:٣٧:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٧:٥١١٣:٢١:٠٤١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:١٤٠٠:٣٧:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٦:٣٧١٣:٢٠:٥١١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٠٤٠٠:٣٦:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٥:٢٤١٣:٢٠:٣٨١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٤:٥٣٠٠:٣٦:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٢٦٠٦:٤٤:١١١٣:٢٠:٢٥١٩:٥٧:١٢٢٠:١٥:٤٢٠٠:٣٦:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٥٨٠٦:٤٣:٠٠١٣:٢٠:١٣١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٦:٣٢٠٠:٣٥:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٣٠٠٦:٤١:٤٩١٣:٢٠:٠١١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:٢١٠٠:٣٥:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٠٣٠٦:٤٠:٣٩١٣:١٩:٥٠١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:١١٠٠:٣٥:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٩:٢٩١٣:١٩:٣٩٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:٠١٠٠:٣٤:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:١١٠٦:٣٨:٢١١٣:١٩:٢٨٢٠:٠١:٠٨٢٠:١٩:٥١٠٠:٣٤:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٧:١٤١٣:١٩:١٨٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٣٤:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٦:٠٧١٣:١٩:٠٩٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢١:٣٠٠٠:٣٣:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٥:٠٢١٣:١٩:٠٠٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٣٣:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٣:٥٧١٣:١٨:٥١٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:١١٠٠:٣٣:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣٢:٥٤١٣:١٨:٤٣٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٠١٠٠:٣٢:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٣١:٥١١٣:١٨:٣٦٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٤:٥١٠٠:٣٢:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٣٠:٥٠١٣:١٨:٢٩٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٤١٠٠:٣٢:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٩:٥٠١٣:١٨:٢٣٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٣١٠٠:٣٢:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٨:٥١١٣:١٨:١٧٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٣١:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٧:٥٣١٣:١٨:١٢٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:١٢٠٠:٣١:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٦:٥٦١٣:١٨:٠٨٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٣١:٢٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٦:٠١١٣:١٨:٠٤٢٠:١٠:٣٦٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٣١:١٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٥١٠٦:٢٥:٠٦١٣:١٨:٠٠٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٣١:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٤:١٣١٣:١٧:٥٧٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٣٢٠٠:٣٠:٤٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٢٣:٢٢١٣:١٧:٥٥٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٣٠:٣٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٦٠٦:٢٢:٣١١٣:١٧:٥٤٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:١١٠٠:٣٠:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠٧٠٦:٢١:٤٢١٣:١٧:٥٢٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:٠١٠٠:٣٠:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کرمانشاه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر کرمانشاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر کرمانشاه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرمانشاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کرمانشاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کرمانشاه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کرمانشاه شهر کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کرمانشاه شهر کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرمانشاه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کرمانشاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کرمانشاه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٢٠٦:٠٩:٤١١٢:١٤:٠٧١٨:١٨:٠٠١٨:٣٥:٤٦٢٣:٣٣:٠٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٠:٢٤١٢:١٣:٤٦١٨:١٦:٣٥١٨:٣٤:٢١٢٣:٣٢:٤١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١١:٠٧١٢:١٣:٢٥١٨:١٥:١١١٨:٣٢:٥٦٢٣:٣٢:٢٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١١:٥٠١٢:١٣:٠٤١٨:١٣:٤٦١٨:٣١:٣١٢٣:٣٢:٠٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٢:٣٣١٢:١٢:٤٣١٨:١٢:٢٢١٨:٣٠:٠٧٢٣:٣١:٤٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٣:١٦١٢:١٢:٢٣١٨:١٠:٥٨١٨:٢٨:٤٣٢٣:٣١:٢٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٤:٠٠١٢:١٢:٠٣١٨:٠٩:٣٤١٨:٢٧:١٩٢٣:٣١:٠٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٤:٤٤١٢:١١:٤٣١٨:٠٨:١٠١٨:٢٥:٥٦٢٣:٣٠:٤٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٥:٢٨١٢:١١:٢٣١٨:٠٦:٤٧١٨:٢٤:٣٣٢٣:٣٠:٣٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٦:١٢١٢:١١:٠٤١٨:٠٥:٢٤١٨:٢٣:١٠٢٣:٣٠:١٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٦:٥٦١٢:١٠:٤٤١٨:٠٤:٠١١٨:٢١:٤٨٢٣:٢٩:٥٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٧:٤١١٢:١٠:٢٦١٨:٠٢:٣٩١٨:٢٠:٢٦٢٣:٢٩:٣٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٨:٢٦١٢:١٠:٠٧١٨:٠١:١٧١٨:١٩:٠٥٢٣:٢٩:١٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٧٠٦:١٩:١١١٢:٠٩:٤٩١٧:٥٩:٥٦١٨:١٧:٤٤٢٣:٢٨:٥٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٣٠٦:١٩:٥٧١٢:٠٩:٣١١٧:٥٨:٣٥١٨:١٦:٢٤٢٣:٢٨:٤٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٠:٤٢١٢:٠٩:١٤١٧:٥٧:١٥١٨:١٥:٠٤٢٣:٢٨:٢٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢١:٢٩١٢:٠٨:٥٧١٧:٥٥:٥٥١٨:١٣:٤٥٢٣:٢٨:٠٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٢:١٥١٢:٠٨:٤١١٧:٥٤:٣٦١٨:١٢:٢٧٢٣:٢٧:٥١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٣:٠٢١٢:٠٨:٢٥١٧:٥٣:١٧١٨:١١:٠٩٢٣:٢٧:٣٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٣:٤٩١٢:٠٨:٠٩١٧:٥١:٥٩١٨:٠٩:٥٢٢٣:٢٧:١٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٤:٣٧١٢:٠٧:٥٤١٧:٥٠:٤٢١٨:٠٨:٣٦٢٣:٢٧:٠٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٥:٢٥١٢:٠٧:٤٠١٧:٤٩:٢٥١٨:٠٧:٢١٢٣:٢٦:٤٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٢٦:١٣١٢:٠٧:٢٦١٧:٤٨:٠٩١٨:٠٦:٠٦٢٣:٢٦:٣٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٢٧:٠١١٢:٠٧:١٣١٧:٤٦:٥٤١٨:٠٤:٥٢٢٣:٢٦:١٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٧:٥١١٢:٠٧:٠٠١٧:٤٥:٤٠١٨:٠٣:٣٩٢٣:٢٦:٠٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٢٨:٤٠١٢:٠٦:٤٨١٧:٤٤:٢٧١٨:٠٢:٢٧٢٣:٢٥:٥٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٣٠٦:٢٩:٣٠١٢:٠٦:٣٦١٧:٤٣:١٤١٨:٠١:١٦٢٣:٢٥:٣٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٠:٢٠١٢:٠٦:٢٥١٧:٤٢:٠٢١٨:٠٠:٠٦٢٣:٢٥:٢٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣١:١٠١٢:٠٦:١٥١٧:٤٠:٥١١٧:٥٨:٥٧٢٣:٢٥:١٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٢:٠١١٢:٠٦:٠٥١٧:٣٩:٤١١٧:٥٧:٤٨٢٣:٢٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کرمانشاه شهر کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کرمانشاه شهر کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرمانشاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کرمانشاه

کِرْمانْشاهْ نهمین شهر پرجمعیت و یکی از کلان شهرهای ایران و مرکز استان کرمانشاه در ایران می‌باشد که دارای جمعیتی بالغ بر۹۴۷٬۰۰۰ نفردرسال۱۳۹۵ و مساحت ۹۳٬۳۸۹٬۹۵۶ متر مربع است

شهر کرمانشاه در ویکیپدیا

شهر کرمانشاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کرمانشاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کرمانشاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کرمانشاه بر روی نقشه

شهر کرمانشاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کرمانشاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کرمانشاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کرمانشاه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کرمانشاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کرمانشاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کرمانشاه رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کرمانشاه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کرمانشاه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ کرمانشاه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کرمانشاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کرمانشاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کرمانشاه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ کرمانشاه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کرمانشاه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کرمانشاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو