جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کرمانشاه

کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز کرمانشاه


اذان صبح: ٠٥:٣٤:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٣٤:٤٠
غروب آفتاب: ١٨:١٣:٢٩
اذان مغرب: ١٨:٣١:٢٩
نیمه شب: ٢٣:٥٣:١٧

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کرمانشاه (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر کرمانشاه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر کرمانشاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کرمانشاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
سه چيز از خصلتهاي نيك دنيا و آخرت است : از كسي كه به تو ستم كرده است گذشت كني ، به كسي كه از تو بريده است بپيوندي ، و هنگامي كه با تو به نداني رفتار شود ، بردباري كني .

اوقات شرعی ماه جاری شهر کرمانشاه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کرمانشاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرمانشاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کرمانشاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرمانشاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کرمانشاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٩:١٣١٣:١٩:٣٧٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٩:١٣٠٠:٣٤:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٨:٠٥١٣:١٩:٢٧٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٣٤:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٦:٥٨١٣:١٩:١٧٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٣٤:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٥:٥٢١٣:١٩:٠٨٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢١:٤٤٠٠:٣٣:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣٤:٤٧١٣:١٨:٥٩٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٣٣:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١٦٠٦:٣٣:٤٣١٣:١٨:٥١٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٣٣:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٥٤٠٦:٣٢:٤٠١٣:١٨:٤٣٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:١٤٠٠:٣٢:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٣١:٣٧١٣:١٨:٣٦٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٣٢:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:١٣٠٦:٣٠:٣٦١٣:١٨:٢٩٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٣٢:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٩:٣٦١٣:١٨:٢٣٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٣٢:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٨:٣٨١٣:١٨:١٧٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٣١:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٧:٤٠١٣:١٨:١٢٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٣١:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٦:٤٤١٣:١٨:٠٨٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:١٥٠٠:٣١:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٥:٤٨١٣:١٨:٠٤٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٣١:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٤:٥٤١٣:١٨:٠٠٢٠:١١:٣٥٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٣٠:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٤:٠١١٣:١٧:٥٧٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٤٥٠٠:٣٠:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢٣:١٠١٣:١٧:٥٥٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٣٠:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٢٢:٢٠١٣:١٧:٥٣٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٣٠:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٥١٠٦:٢١:٣١١٣:١٧:٥٢٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:١٣٠٠:٣٠:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٢٠:٤٤١٣:١٧:٥٢٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٣٠:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٩:٥٧١٣:١٧:٥٢٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٥١٠٠:٢٩:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٩:١٣١٣:١٧:٥٣٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٦:٣٩٠٠:٢٩:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٨:٣٠١٣:١٧:٥٤٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٢٩:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٧:٤٨١٣:١٧:٥٦٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:١٥٠٠:٢٩:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٧:٠٧١٣:١٧:٥٨٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٩:٠٢٠٠:٢٩:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٦:٢٩١٣:١٨:٠١٢٠:١٩:٥٨٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٢٩:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٥:٥١١٣:١٨:٠٥٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٤٠:٣٦٠٠:٢٩:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٥:١٥١٣:١٨:٠٩٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤١:٢٢٠٠:٢٩:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٤:٤١١٣:١٨:١٣٢٠:٢٢:٠٨٢٠:٤٢:٠٨٠٠:٢٩:٠١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١٤:٠٨١٣:١٨:١٩٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤٢:٥٣٠٠:٢٨:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کرمانشاه

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر کرمانشاه

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر کرمانشاه

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٣٤:١٤٠٦:٥٦:٢٠١٢:٣٤:٤٠١٨:١٣:٢٩١٨:٣١:٢٩٢٣:٥٣:١٧
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٣٣:٠٥٠٦:٥٥:٠٨١٢:٣٤:٣٠١٨:١٤:٢٢١٨:٣٢:٢١٢٣:٥٣:٠٩
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٣١:٥٦٠٦:٥٣:٥٦١٢:٣٤:٢٠١٨:١٥:١٥١٨:٣٣:١٣٢٣:٥٣:٠٠
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٢:٤٢١٢:٣٤:١٠١٨:١٦:٠٧١٨:٣٤:٠٤٢٣:٥٢:٥٠
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٩:٣٤٠٦:٥١:٢٨١٢:٣٣:٥٩١٨:١٦:٥٩١٨:٣٤:٥٥٢٣:٥٢:٤٠
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٠:١٤١٢:٣٣:٤٧١٨:١٧:٥١١٨:٣٥:٤٦٢٣:٥٢:٢٩
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٢٧:٠٧٠٦:٤٨:٥٨١٢:٣٣:٣٥١٨:١٨:٤٣١٨:٣٦:٣٦٢٣:٥٢:١٨
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٤٧:٤٢١٢:٣٣:٢٢١٨:١٩:٣٤١٨:٣٧:٢٦٢٣:٥٢:٠٥
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٤٦:٢٥١٢:٣٣:٠٩١٨:٢٠:٢٤١٨:٣٨:١٦٢٣:٥١:٥٢
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٢٣:٢٠٠٦:٤٥:٠٨١٢:٣٢:٥٦١٨:٢١:١٥١٨:٣٩:٠٦٢٣:٥١:٣٩
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٣:٥٠١٢:٣٢:٤٢١٨:٢٢:٠٥١٨:٣٩:٥٥٢٣:٥١:٢٥
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٢:٣١١٢:٣٢:٢٧١٨:٢٢:٥٥١٨:٤٠:٤٤٢٣:٥١:١٠
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤١:١٢١٢:٣٢:١٣١٨:٢٣:٤٤١٨:٤١:٣٣٢٣:٥٠:٥٥
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:١٨:٠٥٠٦:٣٩:٥٣١٢:٣١:٥٨١٨:٢٤:٣٤١٨:٤٢:٢٢٢٣:٥٠:٣٩
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:١٦:٤٤٠٦:٣٨:٣٣١٢:٣١:٤٢١٨:٢٥:٢٢١٨:٤٣:١٠٢٣:٥٠:٢٣
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:١٥:٢٣٠٦:٣٧:١٣١٢:٣١:٢٦١٨:٢٦:١١١٨:٤٣:٥٩٢٣:٥٠:٠٦
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:١٤:٠١٠٦:٣٥:٥٢١٢:٣١:١٠١٨:٢٧:٠٠١٨:٤٤:٤٧٢٣:٤٩:٤٩
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٤:٣١١٢:٣٠:٥٤١٨:٢٧:٤٨١٨:٤٥:٣٥٢٣:٤٩:٣١
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:١١:١٤٠٦:٣٣:١٠١٢:٣٠:٣٧١٨:٢٨:٣٦١٨:٤٦:٢٣٢٣:٤٩:١٣
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣١:٤٩١٢:٣٠:٢٠١٨:٢٩:٢٤١٨:٤٧:١١٢٣:٤٨:٥٤
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٠:٢٧١٢:٣٠:٠٣١٨:٣٠:١٢١٨:٤٧:٥٨٢٣:٤٨:٣٦
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٢٩:٠٥١٢:٢٩:٤٦١٨:٣٠:٥٩١٨:٤٨:٤٦٢٣:٤٨:١٦
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٧:٤٣١٢:٢٩:٢٩١٨:٣١:٤٧١٨:٤٩:٣٤٢٣:٤٧:٥٧
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٦:٢١١٢:٢٩:١١١٨:٣٢:٣٤١٨:٥٠:٢١٢٣:٤٧:٣٧
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٤:٥٨١٢:٢٨:٥٣١٨:٣٣:٢١١٨:٥١:٠٩٠٠:١٧:١٧
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٦:٠١:١٢٠٧:٢٣:٣٦١٣:٢٨:٣٦١٩:٣٤:٠٩١٩:٥١:٥٦٠٠:٤٦:٥٦
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٩:٤٤٠٧:٢٢:١٣١٣:٢٨:١٨١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٤٣٠٠:٤٦:٣٦
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥٨:١٦٠٧:٢٠:٥٠١٣:٢٨:٠٠١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:٣١٠٠:٤٦:١٥
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٥٦:٤٧٠٧:١٩:٢٨١٣:٢٧:٤٢١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:١٨٠٠:٤٥:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرمانشاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کرمانشاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کرمانشاه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٨٠٧:٠٢:٠٦١٢:٣٥:١٨١٨:٠٨:٥٨١٨:٢٧:٠٦٢٣:٥٣:٤٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٦٠٧:٠٠:٥٨١٢:٣٥:١١١٨:٠٩:٥٣١٨:٢٧:٥٩٢٣:٥٣:٤٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٢٠٦:٥٩:٥٠١٢:٣٥:٠٤١٨:١٠:٤٧١٨:٢٨:٥٢٢٣:٥٣:٣٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٧٠٦:٥٨:٤١١٢:٣٤:٥٧١٨:١١:٤١١٨:٢٩:٤٥٢٣:٥٣:٣١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢١٠٦:٥٧:٣١١٢:٣٤:٤٩١٨:١٢:٣٥١٨:٣٠:٣٧٢٣:٥٣:٢٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٤٠٦:٥٦:٢٠١٢:٣٤:٤٠١٨:١٣:٢٩١٨:٣١:٢٩٢٣:٥٣:١٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٥٠٦:٥٥:٠٨١٢:٣٤:٣٠١٨:١٤:٢٢١٨:٣٢:٢١٢٣:٥٣:٠٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٦٠٦:٥٣:٥٦١٢:٣٤:٢٠١٨:١٥:١٥١٨:٣٣:١٣٢٣:٥٣:٠٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٢:٤٢١٢:٣٤:١٠١٨:١٦:٠٧١٨:٣٤:٠٤٢٣:٥٢:٥٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٤٠٦:٥١:٢٨١٢:٣٣:٥٩١٨:١٦:٥٩١٨:٣٤:٥٥٢٣:٥٢:٤٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٠:١٤١٢:٣٣:٤٧١٨:١٧:٥١١٨:٣٥:٤٦٢٣:٥٢:٢٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٧٠٦:٤٨:٥٨١٢:٣٣:٣٥١٨:١٨:٤٣١٨:٣٦:٣٦٢٣:٥٢:١٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٤٧:٤٢١٢:٣٣:٢٢١٨:١٩:٣٤١٨:٣٧:٢٦٢٣:٥٢:٠٥
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٤٦:٢٥١٢:٣٣:٠٩١٨:٢٠:٢٤١٨:٣٨:١٦٢٣:٥١:٥٢
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٠٠٦:٤٥:٠٨١٢:٣٢:٥٦١٨:٢١:١٥١٨:٣٩:٠٦٢٣:٥١:٣٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٣:٥٠١٢:٣٢:٤٢١٨:٢٢:٠٥١٨:٣٩:٥٥٢٣:٥١:٢٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٢:٣١١٢:٣٢:٢٧١٨:٢٢:٥٥١٨:٤٠:٤٤٢٣:٥١:١٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤١:١٢١٢:٣٢:١٣١٨:٢٣:٤٤١٨:٤١:٣٣٢٣:٥٠:٥٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٥٠٦:٣٩:٥٣١٢:٣١:٥٨١٨:٢٤:٣٤١٨:٤٢:٢٢٢٣:٥٠:٣٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٤٠٦:٣٨:٣٣١٢:٣١:٤٢١٨:٢٥:٢٢١٨:٤٣:١٠٢٣:٥٠:٢٣
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٣٠٦:٣٧:١٣١٢:٣١:٢٦١٨:٢٦:١١١٨:٤٣:٥٩٢٣:٥٠:٠٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٠١٠٦:٣٥:٥٢١٢:٣١:١٠١٨:٢٧:٠٠١٨:٤٤:٤٧٢٣:٤٩:٤٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٤:٣١١٢:٣٠:٥٤١٨:٢٧:٤٨١٨:٤٥:٣٥٢٣:٤٩:٣١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٤٠٦:٣٣:١٠١٢:٣٠:٣٧١٨:٢٨:٣٦١٨:٤٦:٢٣٢٣:٤٩:١٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣١:٤٩١٢:٣٠:٢٠١٨:٢٩:٢٤١٨:٤٧:١١٢٣:٤٨:٥٤
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٠:٢٧١٢:٣٠:٠٣١٨:٣٠:١٢١٨:٤٧:٥٨٢٣:٤٨:٣٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٢٩:٠٥١٢:٢٩:٤٦١٨:٣٠:٥٩١٨:٤٨:٤٦٢٣:٤٨:١٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٧:٤٣١٢:٢٩:٢٩١٨:٣١:٤٧١٨:٤٩:٣٤٢٣:٤٧:٥٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٦:٢١١٢:٢٩:١١١٨:٣٢:٣٤١٨:٥٠:٢١٢٣:٤٧:٣٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کرمانشاه شهر کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کرمانشاه شهر کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرمانشاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کرمانشاه

کِرْمانْشاهْ نهمین شهر پرجمعیت و یکی از کلان شهرهای ایران و مرکز استان کرمانشاه در ایران می‌باشد که دارای جمعیتی بالغ بر۹۴۷٬۰۰۰ نفردرسال۱۳۹۵ و مساحت ۹۳٬۳۸۹٬۹۵۶ متر مربع است

شهر کرمانشاه در ویکیپدیا

شهر کرمانشاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کرمانشاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کرمانشاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کرمانشاه بر روی نقشه

شهر کرمانشاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کرمانشاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کرمانشاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کرمانشاه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کرمانشاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کرمانشاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کرمانشاه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کرمانشاه
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ کرمانشاه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کرمانشاه
زمان پخش اذان آنلاین به افق کرمانشاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کرمانشاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کرمانشاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کرمانشاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا کرمانشاه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کرمانشاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو