جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کرسب

فریم | ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کرسب


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٥٦
اذان ظهر: ١١:٤١:٠٠
غروب آفتاب: ١٦:٤٩:٤٢
اذان مغرب: ١٧:٠٩:٠٨
نیمه شب: ٢٢:٥٧:٤١

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کرسب (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای کرسب)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای کرسب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کرسب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مونتگن
بالاترین خرد، سرور همیشگی است. چنین حالتی شبیه به منطقه‌ی بالای ماه، همیشه هموار و روشن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کرسب

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کرسب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کرسب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کرسب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کرسب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کرسب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٩:١٨١٢:٥٤:٢٦١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٩:٢٥٠٠:٠٧:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٨:٠٧١٢:٥٤:١٧١٩:٤١:٠١٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٠٧:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٦:٥٨١٢:٥٤:٠٨١٩:٤١:٥٢٢٠:٠١:١٤٠٠:٠٧:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٥:٥٠١٢:٥٤:٠٠١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٠٦:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٤:٤٢١٢:٥٣:٥٢١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٠٦:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٣:٣٦١٢:٥٣:٤٥١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٠٦:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٢:٣١١٢:٥٣:٣٨١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٠٦:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠١:٢٧١٢:٥٣:٣٢١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٠٥:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:١٧٠٦:٠٠:٢٤١٢:٥٣:٢٦١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٦:٤١٠٠:٠٥:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٥٣٠٥:٥٩:٢٣١٢:٥٣:٢١١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٠٥:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٣١٠٥:٥٨:٢٣١٢:٥٣:١٧١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٠٤:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٧:٢٣١٢:٥٣:١٣١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٠٤:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:٤٩٠٥:٥٦:٢٦١٢:٥٣:٠٩١٩:٥٠:٢٤٢٠:١٠:١٧٠٠:٠٤:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٣٠٠٥:٥٥:٢٩١٢:٥٣:٠٧١٩:٥١:١٥٢٠:١١:١١٠٠:٠٤:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:١٣٠٥:٥٤:٣٤١٢:٥٣:٠٤١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٢:٠٥٠٠:٠٤:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٥٦٠٥:٥٣:٤٠١٢:٥٣:٠٣١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٢:٥٨٠٠:٠٣:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٤١٠٥:٥٢:٤٨١٢:٥٣:٠٢١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٣:٥١٠٠:٠٣:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٢٨٠٥:٥١:٥٧١٢:٥٣:٠١١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٤:٤٤٠٠:٠٣:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:١٥٠٥:٥١:٠٧١٢:٥٣:٠١١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٥:٣٦٠٠:٠٣:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٠٥٠٥:٥٠:١٩١٢:٥٣:٠٢١٩:٥٦:١٣٢٠:١٦:٢٨٠٠:٠٣:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٤٩:٣٢١٢:٥٣:٠٣١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٧:٢٠٠٠:٠٢:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٤٨:٤٧١٢:٥٣:٠٥١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٨:١١٠٠:٠٢:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٤٨:٠٣١٢:٥٣:٠٧١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٩:٠٢٠٠:٠٢:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٤٧:٢١١٢:٥٣:١٠١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٩:٥٣٠٠:٠٢:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٤٦:٤١١٢:٥٣:١٤٢٠:٠٠:١٢٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٠٢:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٤٦:٠٢١٢:٥٣:١٨٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢١:٣٢٠٠:٠٢:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٤٥:٢٥١٢:٥٣:٢٢٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٢:٢١٠٠:٠٢:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٣٩٠٥:٤٤:٤٩١٢:٥٣:٢٨٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٠٢:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠١:٤٤٠٥:٤٤:١٥١٢:٥٣:٣٣٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٠٢:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کرسب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کرسب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کرسب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کرسب

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کرسب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کرسب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کرسب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کرسب

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای کرسب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کرسب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کرسب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کرسب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کرسب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کرسب

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای کرسب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کرسب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کرسب

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٠:١٩١١:٤١:٠٢١٧:١١:١٥١٧:٢٩:٥٠٢٢:٥٨:٥٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١١:١٥١١:٤٠:٥٤١٧:١٠:٠٣١٧:٢٨:٤٠٢٢:٥٨:٤٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٢:١٢١١:٤٠:٤٦١٧:٠٨:٥٢١٧:٢٧:٣١٢٢:٥٨:٣٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٣:٠٩١١:٤٠:٤٠١٧:٠٧:٤٢١٧:٢٦:٢٣٢٢:٥٨:٢٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٤:٠٦١١:٤٠:٣٤١٧:٠٦:٣٣١٧:٢٥:١٦٢٢:٥٨:١٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٥:٠٣١١:٤٠:٢٨١٧:٠٥:٢٥١٧:٢٤:١٠٢٢:٥٨:١١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٦:٠١١١:٤٠:٢٤١٧:٠٤:١٩١٧:٢٣:٠٦٢٢:٥٨:٠٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٦:٥٩١١:٤٠:٢٠١٧:٠٣:١٤١٧:٢٢:٠٣٢٢:٥٧:٥٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٧:٥٧١١:٤٠:١٧١٧:٠٢:١٠١٧:٢١:٠١٢٢:٥٧:٥١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٨:٥٦١١:٤٠:١٥١٧:٠١:٠٧١٧:٢٠:٠١٢٢:٥٧:٤٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٩:٥٥١١:٤٠:١٤١٧:٠٠:٠٦١٧:١٩:٠٢٢٢:٥٧:٤٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٠:٥٤١١:٤٠:١٣١٦:٥٩:٠٦١٧:١٨:٠٤٢٢:٥٧:٣٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢١:٥٣١١:٤٠:١٣١٦:٥٨:٠٧١٧:١٧:٠٨٢٢:٥٧:٣٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٢:٥٣١١:٤٠:١٤١٦:٥٧:١٠١٧:١٦:١٣٢٢:٥٧:٣٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٣:٥٣١١:٤٠:١٦١٦:٥٦:١٤١٧:١٥:١٩٢٢:٥٧:٢٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٤:٥٣١١:٤٠:١٩١٦:٥٥:١٩١٧:١٤:٢٧٢٢:٥٧:٢٧
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٥:٥٣١١:٤٠:٢٢١٦:٥٤:٢٦١٧:١٣:٣٧٢٢:٥٧:٢٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٦:٥٣١١:٤٠:٢٦١٦:٥٣:٣٥١٧:١٢:٤٨٢٢:٥٧:٢٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٧:٥٤١١:٤٠:٣١١٦:٥٢:٤٥١٧:١٢:٠١٢٢:٥٧:٢٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٨:٥٤١١:٤٠:٣٧١٦:٥١:٥٧١٧:١١:١٥٢٢:٥٧:٣٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٩:٥٥١١:٤٠:٤٤١٦:٥١:١٠١٧:١٠:٣١٢٢:٥٧:٣٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣٠:٥٦١١:٤٠:٥٢١٦:٥٠:٢٥١٧:٠٩:٤٨٢٢:٥٧:٣٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣١:٥٦١١:٤١:٠٠١٦:٤٩:٤٢١٧:٠٩:٠٨٢٢:٥٧:٤١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٢:٥٧١١:٤١:١٠١٦:٤٩:٠٠١٧:٠٨:٢٩٢٢:٥٧:٤٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٣:٥٨١١:٤١:٢٠١٦:٤٨:٢٠١٧:٠٧:٥١٢٢:٥٧:٥٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٤:٥٨١١:٤١:٣١١٦:٤٧:٤٢١٧:٠٧:١٦٢٢:٥٧:٥٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٥:٥٩١١:٤١:٤٣١٦:٤٧:٠٦١٧:٠٦:٤٢٢٢:٥٨:٠٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٣٦:٥٩١١:٤١:٥٥١٦:٤٦:٣١١٧:٠٦:١٠٢٢:٥٨:١٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٨:٠٠١١:٤٢:٠٩١٦:٤٥:٥٩١٧:٠٥:٤٠٢٢:٥٨:٢٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٩:٠٠١١:٤٢:٢٣١٦:٤٥:٢٨١٧:٠٥:١٢٢٢:٥٨:٣٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کرسب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کرسب روستای کرسب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کرسب روستای کرسب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کرسب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کرسب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کرسب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کرسب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کرسب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کرسب

روستای کرسب بر روی نقشه

روستای کرسب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کرسب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کرسب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کرسب
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای کرسب + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای کرسب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کرسب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کرسب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کرسب رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کرسب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ کرسب دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کرسب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کرسب
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کرسب
افق شرعی امروز فردا کرسب دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کرسب
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کرسب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کرسب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو