جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کرد کوی

کردکوی | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز کرد کوی


اذان صبح: ٠٣:٤٤:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٤:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٢٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٤٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٢٣
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٣٩

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کرد کوی (شهرستان کردکوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر کرد کوی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر کرد کوی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کرد کوی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
اگر مقایسه های بی پروا دلیل سبك سری ( خواست كینه توزانه ) نویسنده نباشند، پس به یقین، دلیل خیال خسته و درمانده ی او هستند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کرد کوی

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کرد کوی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرد کوی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کرد کوی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرد کوی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کرد کوی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٦:٢٧١٢:٥١:٢٩١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٦:٣٠٠٠:٠٤:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٥:١٥١٢:٥١:١٩١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٧:٢٦٠٠:٠٤:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٤:٠٣١٢:٥١:١٠١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٨:٢٢٠٠:٠٣:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٢:٥٢١٢:٥١:٠١١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٩:١٨٠٠:٠٣:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠١:٤٣١٢:٥٠:٥٣١٩:٤٠:٣٨٢٠:٠٠:١٤٠٠:٠٣:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠٠:٣٤١٢:٥٠:٤٥١٩:٤١:٣١٢٠:٠١:١٠٠٠:٠٢:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٥٩:٢٧١٢:٥٠:٣٨١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٢:٠٦٠٠:٠٢:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٨:٢٠١٢:٥٠:٣٢١٩:٤٣:١٧٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٠٢:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٧:١٥١٢:٥٠:٢٥١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٠٢:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٦:١١١٢:٥٠:٢٠١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٠١:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٣٣٠٥:٥٥:٠٨١٢:٥٠:١٥١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٠١:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٧:٠٨٠٥:٥٤:٠٦١٢:٥٠:١٠١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٦:٤٤٠٠:٠١:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:٤٥٠٥:٥٣:٠٦١٢:٥٠:٠٦١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٠١:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٤:٢٣٠٥:٥٢:٠٧١٢:٥٠:٠٣١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٠٠:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٠٢٠٥:٥١:٠٩١٢:٥٠:٠٠١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٠٠:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٤٢٠٥:٥٠:١٣١٢:٤٩:٥٨١٩:٥٠:١٤٢٠:١٠:٢٥٠٠:٠٠:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٢٣٠٥:٤٩:١٧١٢:٤٩:٥٦١٩:٥١:٠٥٢٠:١١:١٩٠٠:٠٠:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٤٨:٢٤١٢:٤٩:٥٥١٩:٥١:٥٦٢٠:١٢:١٤٢٣:٥٩:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٤٧:٣٢١٢:٤٩:٥٤١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٣:٠٨٢٣:٥٩:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٤٦:٤١١٢:٤٩:٥٤١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٤:٠١٢٣:٥٩:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٥:٢٣٠٥:٤٥:٥٢١٢:٤٩:٥٥١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٤:٥٥٢٣:٥٩:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٤:١٢٠٥:٤٥:٠٤١٢:٤٩:٥٦١٩:٥٥:١٧٢٠:١٥:٤٨٢٣:٥٩:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٤٤:١٨١٢:٤٩:٥٨١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٦:٤٠٢٣:٥٩:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:٥٤٠٥:٤٣:٣٣١٢:٥٠:٠١١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٧:٣٢٢٣:٥٨:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:٤٨٠٥:٤٢:٥٠١٢:٥٠:٠٤١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٨:٢٤٢٣:٥٨:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٤٢:٠٨١٢:٥٠:٠٧١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٩:١٥٢٣:٥٨:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٨:٤١٠٥:٤١:٢٨١٢:٥٠:١١١٩:٥٩:٢٠٢٠:٢٠:٠٦٢٣:٥٨:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٤٠:٥٠١٢:٥٠:١٦٢٠:٠٠:٠٦٢٠:٢٠:٥٥٢٣:٥٨:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٦:٤١٠٥:٤٠:١٣١٢:٥٠:٢١٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢١:٤٥٢٣:٥٨:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرد کوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرد کوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرد کوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کرد کوی

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر کرد کوی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کرد کوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرد کوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر کرد کوی

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر کرد کوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر کرد کوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر کرد کوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کرد کوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرد کوی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کرد کوی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر کرد کوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرد کوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کرد کوی

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٢٦٠٥:٤١:١٩١٢:٥٠:١٢١٩:٥٩:٣١٢٠:٢٠:١٨٢٣:٥٨:٢٨
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٦٠٥:٤٠:٤١١٢:٥٠:١٧٢٠:٠٠:١٧٢٠:٢١:٠٧٢٣:٥٨:٢٢
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢٧٠٥:٤٠:٠٥١٢:٥٠:٢٢٢٠:٠١:٠٣٢٠:٢١:٥٦٢٣:٥٨:١٧
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٣١٠٥:٣٩:٣٠١٢:٥٠:٢٨٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢٢:٤٤٢٣:٥٨:١٢
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٤:٣٦٠٥:٣٨:٥٧١٢:٥٠:٣٤٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٣:٣٢٢٣:٥٨:٠٨
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤٤٠٥:٣٨:٢٦١٢:٥٠:٤٠٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٤:١٩٢٣:٥٨:٠٥
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥٣٠٥:٣٧:٥٦١٢:٥٠:٤٧٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٥:٠٤٢٣:٥٨:٠٣
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:٠٥٠٥:٣٧:٢٨١٢:٥٠:٥٥٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٥:٤٩٢٣:٥٨:٠١
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:١٩٠٥:٣٧:٠٢١٢:٥١:٠٣٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٦:٣٤٢٣:٥٨:٠٠
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٣٦٠٥:٣٦:٣٧١٢:٥١:١٢٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٧:١٧٢٣:٥٨:٠٠
١١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٥٤٠٥:٣٦:١٥١٢:٥١:٢١٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٧:٥٩٢٣:٥٨:٠٠
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:١٥٠٥:٣٥:٥٤١٢:٥١:٣٠٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٨:٤٠٢٣:٥٨:٠١
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٨:٣٩٠٥:٣٥:٣٥١٢:٥١:٤٠٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٩:٢٠٢٣:٥٨:٠٣
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٨:٠٤٠٥:٣٥:١٧١٢:٥١:٥٠٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٩:٥٩٢٣:٥٨:٠٦
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٣٣٠٥:٣٥:٠١١٢:٥٢:٠٠٢٠:٠٩:١٤٢٠:٣٠:٣٧٢٣:٥٨:٠٩
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٠٣٠٥:٣٤:٤٧١٢:٥٢:١١٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٣١:١٤٢٣:٥٨:١٣
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٦:٣٧٠٥:٣٤:٣٥١٢:٥٢:٢٢٢٠:١٠:٢٣٢٠:٣١:٤٩٢٣:٥٨:١٧
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٦:١٢٠٥:٣٤:٢٥١٢:٥٢:٣٣٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣٢:٢٣٢٣:٥٨:٢٣
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٥:٥١٠٥:٣٤:١٦١٢:٥٢:٤٥٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٢:٥٥٢٣:٥٨:٢٩
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٥:٣١٠٥:٣٤:٠٩١٢:٥٢:٥٧٢٠:١١:٥٦٢٠:٣٣:٢٧٢٣:٥٨:٣٥
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٥:١٥٠٥:٣٤:٠٤١٢:٥٣:٠٩٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٣:٥٧٢٣:٥٨:٤٣
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٥:٠١٠٥:٣٤:٠٠١٢:٥٣:٢١٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٤:٢٥٢٣:٥٨:٥١
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٤:٥٠٠٥:٣٣:٥٨١٢:٥٣:٣٣٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٤:٥٢٢٣:٥٨:٥٩
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٤:٤١٠٥:٣٣:٥٨١٢:٥٣:٤٦٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٥:١٧٢٣:٥٩:٠٨
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٤:٣٥٠٥:٣٣:٥٩١٢:٥٣:٥٩٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٥:٤١٢٣:٥٩:١٨
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٤:٣٢٠٥:٣٤:٠٢١٢:٥٤:١١٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٦:٠٣٢٣:٥٩:٢٨
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٤:٣١٠٥:٣٤:٠٧١٢:٥٤:٢٤٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٦:٢٣٢٣:٥٩:٣٩
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٤:٣٣٠٥:٣٤:١٣١٢:٥٤:٣٧٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٦:٤٢٢٣:٥٩:٥١
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٤:٣٨٠٥:٣٤:٢١١٢:٥٤:٥٠٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٧:٠٠٠٠:٠٠:٠٣
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٤:٤٥٠٥:٣٤:٣١١٢:٥٥:٠٣٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٧:١٥٠٠:٠٠:١٦
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٤:٥٥٠٥:٣٤:٤٢١٢:٥٥:١٦٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٠٠:٢٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کرد کوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کرد کوی شهر کرد کوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کرد کوی شهر کرد کوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کرد کوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرد کوی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر کرد کوی

کُردکوی شهری در غرب استان گلستان و در شمال ایران است. این شهر مرکز شهرستان کردکوی است و در ۲۹ کیلومتری گرگان واقع است. جمعیت شهر کردکوی در سرشماری سال ۱۳۹۰ خورشیدی برابر با ۳۸٬۲۴۶ نفر بوده‌است

شهر کرد کوی در ویکیپدیا

شهر کرد کوی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کرد کوی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کرد کوی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کرد کوی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کرد کوی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کرد کوی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کرد کوی
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر کرد کوی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر کرد کوی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کرد کوی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کرد کوی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کرد کوی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کرد کوی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق کرد کوی
زمان پخش اذان مستقیم به افق کرد کوی
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کرد کوی دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کرد کوی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کرد کوی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کرد کوی
جدول اوقات شرعی امروز فردا کرد کوی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کرد کوی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو