جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کردیل

افزر | قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز کردیل


اذان صبح: ٠٥:١٧:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٥٠
اذان ظهر: ١١:٥١:١٨
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٤١
اذان مغرب: ١٧:٢١:٠٢
نیمه شب: ٢٣:١٠:٢٣

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کردیل (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای کردیل)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کردیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کردیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
هر آن چه قابل شمارش است، پایان می‌پذیرد و هر آن چه مورد انتظار است، فرا می‌رسد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کردیل

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کردیل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کردیل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کردیل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کردیل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کردیل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٢:٤١١٢:٥٥:٤٥١٩:٢٩:١٣١٩:٤٦:٣٨٠٠:١٤:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢١:٤٦١٢:٥٥:٣٥١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٧:١٥٠٠:١٤:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٠:٥٣١٢:٥٥:٢٦١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٧:٥٢٠٠:١٣:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٠:٠٠١٢:٥٥:١٧١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٢٩٠٠:١٣:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٩:٠٨١٢:٥٥:٠٩١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٠٧٠٠:١٣:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٨:١٧١٢:٥٥:٠١١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٤٤٠٠:١٣:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٧:٢٧١٢:٥٤:٥٤١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:٢٢٠٠:١٢:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٦:٣٧١٢:٥٤:٤٧١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:٠٠٠٠:١٢:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٥:٤٩١٢:٥٤:٤١١٩:٣٣:٥٦١٩:٥١:٣٨٠٠:١٢:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٥:٠٢١٢:٥٤:٣٥١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٢:١٦٠٠:١٢:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٤:١٦١٢:٥٤:٣٠١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٢:٥٤٠٠:١٢:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٣:٣١١٢:٥٤:٢٦١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٣:٣٢٠٠:١١:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٢:٤٧١٢:٥٤:٢٢١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:١٠٠٠:١١:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٢:٠٤١٢:٥٤:١٨١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٤:٤٨٠٠:١١:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١١:٢٢١٢:٥٤:١٦١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٢٦٠٠:١١:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٠:٤١١٢:٥٤:١٣١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:٠٤٠٠:١١:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٠:٠٢١٢:٥٤:١٢١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٤٢٠٠:١١:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٩:٢٣١٢:٥٤:١١١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٢٠٠٠:١٠:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٨:٤٦١٢:٥٤:١٠١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٧:٥٩٠٠:١٠:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٨:١٠١٢:٥٤:١٠١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٣٦٠٠:١٠:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٧:٣٦١٢:٥٤:١١١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:١٤٠٠:١٠:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٧:٠٢١٢:٥٤:١٢١٩:٤١:٤١١٩:٥٩:٥٢٠٠:١٠:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٦:٣٠١٢:٥٤:١٤١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٣٠٠٠:١٠:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٥:٥٩١٢:٥٤:١٦١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:٠٧٠٠:١٠:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٥:٣٠١٢:٥٤:١٩١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:٤٤٠٠:١٠:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٥:٠٢١٢:٥٤:٢٣١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٢:٢١٠٠:١٠:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٤:٣٥١٢:٥٤:٢٧١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٢:٥٨٠٠:١٠:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٤:٠٩١٢:٥٤:٣٢١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٣٥٠٠:١٠:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٣:٤٥١٢:٥٤:٣٧١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٤:١١٠٠:١٠:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کردیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کردیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کردیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کردیل

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کردیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کردیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کردیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کردیل

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کردیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کردیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کردیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کردیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کردیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کردیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کردیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کردیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کردیل

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢٤:٥١١١:٤٣:٤٨١٧:٠٢:٣١١٧:٢٠:٢٤٢٣:٠٣:٤٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٢٥:٣٩١١:٤٤:٠٤١٧:٠٢:١٦١٧:٢٠:١١٢٣:٠٣:٥٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٦:٢٦١١:٤٤:٢١١٧:٠٢:٠٢١٧:٢٠:٠٠٢٣:٠٤:٠٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٦٠٦:٢٧:١٣١١:٤٤:٣٨١٧:٠١:٥١١٧:١٩:٥٠٢٣:٠٤:٢٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٢٨:٠١١١:٤٤:٥٧١٧:٠١:٤١١٧:١٩:٤١٢٣:٠٤:٣٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٢٨:٤٨١١:٤٥:١٦١٧:٠١:٣٢١٧:١٩:٣٥٢٣:٠٤:٥٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٨٠٦:٢٩:٣٥١١:٤٥:٣٦١٧:٠١:٢٦١٧:١٩:٣٠٢٣:٠٥:١٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٠:٢١١١:٤٥:٥٧١٧:٠١:٢١١٧:١٩:٢٦٢٣:٠٥:٣٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣١:٠٨١١:٤٦:١٨١٧:٠١:١٧١٧:١٩:٢٤٢٣:٠٥:٤٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣١:٥٤١١:٤٦:٤٠١٧:٠١:١٥١٧:١٩:٢٤٢٣:٠٦:٠٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٢:٤٠١١:٤٧:٠٢١٧:٠١:١٥١٧:١٩:٢٥٢٣:٠٦:٢٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤١٠٦:٣٣:٢٥١١:٤٧:٢٦١٧:٠١:١٦١٧:١٩:٢٨٢٣:٠٦:٤٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٤:١٠١١:٤٧:٤٩١٧:٠١:٢٠١٧:١٩:٣٢٢٣:٠٧:١٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٠٠٦:٣٤:٥٥١١:٤٨:١٤١٧:٠١:٢٤١٧:١٩:٣٨٢٣:٠٧:٣٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٩٠٦:٣٥:٣٩١١:٤٨:٣٩١٧:٠١:٣٠١٧:١٩:٤٦٢٣:٠٧:٥٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٦:٢٢١١:٤٩:٠٤١٧:٠١:٣٨١٧:١٩:٥٥٢٣:٠٨:١٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٧٠٦:٣٧:٠٥١١:٤٩:٣٠١٧:٠١:٤٨١٧:٢٠:٠٥٢٣:٠٨:٤٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٦٠٦:٣٧:٤٧١١:٤٩:٥٦١٧:٠١:٥٩١٧:٢٠:١٧٢٣:٠٩:٠٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٣٠٦:٣٨:٢٩١١:٥٠:٢٣١٧:٠٢:١١١٧:٢٠:٣١٢٣:٠٩:٣١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥١٠٦:٣٩:١٠١١:٥٠:٥٠١٧:٠٢:٢٥١٧:٢٠:٤٦٢٣:٠٩:٥٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٨٠٦:٣٩:٥٠١١:٥١:١٨١٧:٠٢:٤١١٧:٢١:٠٢٢٣:١٠:٢٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٠:٢٩١١:٥١:٤٦١٧:٠٢:٥٨١٧:٢١:٢٠٢٣:١٠:٤٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤١:٠٨١١:٥٢:١٤١٧:٠٣:١٦١٧:٢١:٣٩٢٣:١١:١٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٦٠٦:٤١:٤٥١١:٥٢:٤٣١٧:٠٣:٣٧١٧:٢٢:٠٠٢٣:١١:٤٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٠٠٦:٤٢:٢٢١١:٥٣:١٢١٧:٠٣:٥٨١٧:٢٢:٢٢٢٣:١٢:١١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٤٠٦:٤٢:٥٨١١:٥٣:٤١١٧:٠٤:٢١١٧:٢٢:٤٥٢٣:١٢:٣٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٤٣:٣٣١١:٥٤:١٠١٧:٠٤:٤٥١٧:٢٣:١٠٢٣:١٣:٠٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣١٠٦:٤٤:٠٧١١:٥٤:٤٠١٧:٠٥:١١١٧:٢٣:٣٦٢٣:١٣:٣٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٤:٣٩١١:٥٥:٠٩١٧:٠٥:٣٨١٧:٢٤:٠٤٢٣:١٤:٠٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٥:١١١١:٥٥:٣٩١٧:٠٦:٠٧١٧:٢٤:٣٢٢٣:١٤:٣٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کردیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کردیل روستای کردیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کردیل روستای کردیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کردیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کردیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کردیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کردیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کردیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کردیل

روستای کردیل بر روی نقشه

روستای کردیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کردیل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کردیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کردیل
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کردیل + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای کردیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کردیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کردیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کردیل رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کردیل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کردیل
افق شرعی امروز فردا کردیل دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کردیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق کردیل
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ کردیل دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کردیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کردیل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کردیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو