جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کردکندی

مرحمت آباد میانی | میاندوآب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز کردکندی


اذان صبح: ٠٤:١٨:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٤٢
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٤٨
غروب آفتاب: ٢٠:٤٣:٠٨
اذان مغرب: ٢١:٠٤:٣٨
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٢٧

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کردکندی (شهرستان میاندوآب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای کردکندی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کردکندی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کردکندی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد براتیگان
هنگامی كه رویاها می روند، زندگی از دست رفته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کردکندی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کردکندی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کردکندی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کردکندی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کردکندی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کردکندی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٥٣:٢٣١٣:٢٦:٢٩٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:١٠٠٠:٤١:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٤٨٠٦:٥٢:٠٠١٣:٢٦:١٤٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٤٠:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٥٠:٣٩١٣:٢٦:٠٠٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٠٢٠٠:٤٠:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٣٠٠٦:٤٩:١٧١٣:٢٥:٤٦٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢١:٥٨٠٠:٣٩:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٧:٥٧١٣:٢٥:٣٣٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٣٩:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:١٤٠٦:٤٦:٣٧١٣:٢٥:٢٠٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٣٩:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٣٦٠٦:٤٥:١٨١٣:٢٥:٠٧٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٣٨:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٥٩٠٦:٤٤:٠٠١٣:٢٤:٥٥٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٣٨:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٢٣٠٦:٤٢:٤٣١٣:٢٤:٤٣٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٣٨:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٤١:٢٧١٣:٢٤:٣١٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٣٧:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:١١٠٦:٤٠:١١١٣:٢٤:٢١٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٨:٣١٠٠:٣٧:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٨:٥٦١٣:٢٤:١٠٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٣٧:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣٧:٤٣١٣:٢٤:٠٠٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٣٦:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٣٦:٣٠١٣:٢٣:٥١٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٢٠٠٠:٣٦:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٣٥:١٨١٣:٢٣:٤٢٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٢:١٧٠٠:٣٦:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٣٤:٠٨١٣:٢٣:٣٣٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٣:١٤٠٠:٣٥:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥١٠٦:٣٢:٥٨١٣:٢٣:٢٥٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٤:١٠٠٠:٣٥:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٣١:٥٠١٣:٢٣:١٨٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٥:٠٧٠٠:٣٥:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٣٠:٤٢١٣:٢٣:١١٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٣٤:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٩:٣٦١٣:٢٣:٠٥٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٧:٠٠٠٠:٣٤:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢٨:٣١١٣:٢٢:٥٩٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٧:٥٦٠٠:٣٤:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٧:٢٨١٣:٢٢:٥٤٢٠:١٨:٥٤٢٠:٣٨:٥٣٠٠:٣٣:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢٦:٢٥١٣:٢٢:٤٩٢٠:١٩:٤٧٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٣٣:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٢٥:٢٤١٣:٢٢:٤٥٢٠:٢٠:٤٠٢٠:٤٠:٤٥٠٠:٣٣:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:٢٤:٢٤١٣:٢٢:٤٢٢٠:٢١:٣٢٢٠:٤١:٤١٠٠:٣٣:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٢٣:٢٥١٣:٢٢:٣٩٢٠:٢٢:٢٥٢٠:٤٢:٣٧٠٠:٣٢:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٢٢:٢٨١٣:٢٢:٣٧٢٠:٢٣:١٧٢٠:٤٣:٣٣٠٠:٣٢:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٢١:٣٢١٣:٢٢:٣٥٢٠:٢٤:٠٩٢٠:٤٤:٢٨٠٠:٣٢:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥١٠٦:٢٠:٣٨١٣:٢٢:٣٤٢٠:٢٥:٠١٢٠:٤٥:٢٤٠٠:٣٢:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کردکندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کردکندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کردکندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کردکندی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کردکندی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کردکندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کردکندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کردکندی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کردکندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کردکندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کردکندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کردکندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کردکندی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کردکندی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کردکندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کردکندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کردکندی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٦:١٣:٢٦١٣:٢٢:٥١٢٠:٣٢:٤٢٢٠:٥٣:٣٤٠٠:٣٠:٤٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:١٢:٤٧١٣:٢٢:٥٥٢٠:٣٣:٢٩٢٠:٥٤:٢٤٠٠:٣٠:٤٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٧٠٦:١٢:١٠١٣:٢٣:٠٠٢٠:٣٤:١٦٢٠:٥٥:١٤٠٠:٣٠:٣٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٩٠٦:١١:٣٤١٣:٢٣:٠٦٢٠:٣٥:٠٢٢٠:٥٦:٠٣٠٠:٣٠:٣٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٦:١١:٠١١٣:٢٣:١٢٢٠:٣٥:٤٧٢٠:٥٦:٥١٠٠:٣٠:٢٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٩٠٦:١٠:٢٨١٣:٢٣:١٩٢٠:٣٦:٣٢٢٠:٥٧:٣٩٠٠:٣٠:٢٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٨٠٦:٠٩:٥٨١٣:٢٣:٢٦٢٠:٣٧:١٥٢٠:٥٨:٢٥٠٠:٣٠:٢٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٨٠٦:٠٩:٢٩١٣:٢٣:٣٣٢٠:٣٧:٥٨٢٠:٥٩:١١٠٠:٣٠:٢٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤١٠٦:٠٩:٠٢١٣:٢٣:٤١٢٠:٣٨:٤١٢٠:٥٩:٥٦٠٠:٣٠:١٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٦:٠٨:٣٧١٣:٢٣:٥٠٢٠:٣٩:٢٢٢١:٠٠:٣٩٠٠:٣٠:١٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٦:٠٨:١٤١٣:٢٣:٥٨٢٠:٤٠:٠٢٢١:٠١:٢٢٠٠:٣٠:١٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٣٠٦:٠٧:٥٢١٣:٢٤:٠٧٢٠:٤٠:٤١٢١:٠٢:٠٤٠٠:٣٠:١٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٥٠٦:٠٧:٣٢١٣:٢٤:١٧٢٠:٤١:١٩٢١:٠٢:٤٤٠٠:٣٠:١٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٩٠٦:٠٧:١٣١٣:٢٤:٢٧٢٠:٤١:٥٧٢١:٠٣:٢٣٠٠:٣٠:٢١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٦٠٦:٠٦:٥٧١٣:٢٤:٣٧٢٠:٤٢:٣٣٢١:٠٤:٠٢٠٠:٣٠:٢٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٥٠٦:٠٦:٤٢١٣:٢٤:٤٨٢٠:٤٣:٠٨٢١:٠٤:٣٨٠٠:٣٠:٢٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٧٠٦:٠٦:٢٩١٣:٢٤:٥٨٢٠:٤٣:٤٢٢١:٠٥:١٤٠٠:٣٠:٣٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٢٠٦:٠٦:١٨١٣:٢٥:٠٩٢٠:٤٤:١٤٢١:٠٥:٤٩٠٠:٣٠:٣٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٩٠٦:٠٦:٠٨١٣:٢٥:٢١٢٠:٤٤:٤٦٢١:٠٦:٢٢٠٠:٣٠:٤٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٨٠٦:٠٦:٠٠١٣:٢٥:٣٣٢٠:٤٥:١٦٢١:٠٦:٥٣٠٠:٣٠:٤٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢١٠٦:٠٥:٥٤١٣:٢٥:٤٤٢٠:٤٥:٤٥٢١:٠٧:٢٤٠٠:٣٠:٥٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٦٠٦:٠٥:٥٠١٣:٢٥:٥٧٢٠:٤٦:١٢٢١:٠٧:٥٢٠٠:٣١:٠٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٣٠٦:٠٥:٤٨١٣:٢٦:٠٩٢٠:٤٦:٣٩٢١:٠٨:٢٠٠٠:٣١:١١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٤٠٦:٠٥:٤٧١٣:٢٦:٢٢٢٠:٤٧:٠٣٢١:٠٨:٤٦٠٠:٣١:٢٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٧٠٦:٠٥:٤٨١٣:٢٦:٣٤٢٠:٤٧:٢٧٢١:٠٩:١٠٠٠:٣١:٣٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٣٠٦:٠٥:٥١١٣:٢٦:٤٧٢٠:٤٧:٤٩٢١:٠٩:٣٣٠٠:٣١:٤٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣١٠٦:٠٥:٥٥١٣:٢٧:٠٠٢٠:٤٨:٠٩٢١:٠٩:٥٤٠٠:٣١:٥١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٣٠٦:٠٦:٠١١٣:٢٧:١٣٢٠:٤٨:٢٨٢١:١٠:١٣٠٠:٣٢:٠٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٧٠٦:٠٦:٠٩١٣:٢٧:٢٦٢٠:٤٨:٤٦٢١:١٠:٣١٠٠:٣٢:١٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٣٠٦:٠٦:١٨١٣:٢٧:٣٩٢٠:٤٩:٠٢٢١:١٠:٤٧٠٠:٣٢:٢٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٣٠٦:٠٦:٢٩١٣:٢٧:٥٢٢٠:٤٩:١٦٢١:١١:٠٢٠٠:٣٢:٤١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کردکندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کردکندی روستای کردکندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کردکندی روستای کردکندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کردکندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کردکندی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کردکندی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کردکندی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کردکندی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کردکندی

روستای کردکندی بر روی نقشه

روستای کردکندی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کردکندی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کردکندی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کردکندی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کردکندی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کردکندی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کردکندی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کردکندی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کردکندی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کردکندی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کردکندی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کردکندی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کردکندی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کردکندی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کردکندی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کردکندی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کردکندی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کردکندی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو