جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کردکندی

مرحمت آباد میانی | میاندوآب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز کردکندی


اذان صبح: ٠٥:١٤:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٢٤
اذان ظهر: ١٣:٢٩:٢٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٥٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٠٨
نیمه شب: ٠٠:٤٣:٢٧

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کردکندی (شهرستان میاندوآب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای کردکندی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کردکندی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کردکندی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

زیگموند فروید
تسلط بر طبیعت تنها شرط نیك بختی انسان نیست، چنان كه تنها هدف كوشش های تمدن هم نیست، اما نمی توان بی ارزش بودن پیشرفت های تمدن را از آن نتیجه گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کردکندی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کردکندی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کردکندی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کردکندی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کردکندی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کردکندی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:١٣٠٦:٣٨:٣٩١٣:٢٤:٠٨٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٣٦:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٣٧:٢٦١٣:٢٣:٥٩٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٣٦:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٣٦:١٣١٣:٢٣:٤٩٢٠:١٢:٠١٢٠:٣١:٣٥٠٠:٣٦:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٣٥:٠٢١٣:٢٣:٤١٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٣٥:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠١٠٦:٣٣:٥٢١٣:٢٣:٣٢٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٣٥:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٣٢:٤٣١٣:٢٣:٢٥٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٣٥:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٣١:٣٤١٣:٢٣:١٧٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٣٥:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٣٠:٢٧١٣:٢٣:١١٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٦:١٩٠٠:٣٤:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٩:٢٢١٣:٢٣:٠٥٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٧:١٥٠٠:٣٤:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢٨:١٧١٣:٢٢:٥٩٢٠:١٨:١٥٢٠:٣٨:١٢٠٠:٣٤:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢٧:١٣١٣:٢٢:٥٤٢٠:١٩:٠٨٢٠:٣٩:٠٨٠٠:٣٣:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٤١٠٦:٢٦:١١١٣:٢٢:٤٩٢٠:٢٠:٠١٢٠:٤٠:٠٤٠٠:٣٣:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:٢٥:١٠١٣:٢٢:٤٥٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤١:٠٠٠٠:٣٣:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٢٤:١٠١٣:٢٢:٤٢٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤١:٥٦٠٠:٣٣:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٣١٠٦:٢٣:١٢١٣:٢٢:٣٩٢٠:٢٢:٣٨٢٠:٤٢:٥١٠٠:٣٢:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٠٠٦:٢٢:١٥١٣:٢٢:٣٧٢٠:٢٣:٣٠٢٠:٤٣:٤٧٠٠:٣٢:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٠٠٦:٢١:٢٠١٣:٢٢:٣٥٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٤:٤٢٠٠:٣٢:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٢٠:٢٥١٣:٢٢:٣٤٢٠:٢٥:١٤٢٠:٤٥:٣٧٠٠:٣٢:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٩:٣٣١٣:٢٢:٣٤٢٠:٢٦:٠٥٢٠:٤٦:٣٢٠٠:٣٢:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١٨:٤١١٣:٢٢:٣٤٢٠:٢٦:٥٦٢٠:٤٧:٢٦٠٠:٣١:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١٧:٥٢١٣:٢٢:٣٥٢٠:٢٧:٤٧٢٠:٤٨:٢٠٠٠:٣١:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٣٤٠٦:١٧:٠٣١٣:٢٢:٣٦٢٠:٢٨:٣٧٢٠:٤٩:١٣٠٠:٣١:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٣٠٦:١٦:١٧١٣:٢٢:٣٨٢٠:٢٩:٢٧٢٠:٥٠:٠٦٠٠:٣١:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:١٥٠٦:١٥:٣١١٣:٢٢:٤٠٢٠:٣٠:١٦٢٠:٥٠:٥٩٠٠:٣١:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٠٧٠٦:١٤:٤٨١٣:٢٢:٤٣٢٠:٣١:٠٥٢٠:٥١:٥١٠٠:٣١:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٠٢٠٦:١٤:٠٦١٣:٢٢:٤٧٢٠:٣١:٥٤٢٠:٥٢:٤٣٠٠:٣٠:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٥٨٠٦:١٣:٢٦١٣:٢٢:٥١٢٠:٣٢:٤٢٢٠:٥٣:٣٤٠٠:٣٠:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٥٧٠٦:١٢:٤٧١٣:٢٢:٥٥٢٠:٣٣:٢٩٢٠:٥٤:٢٤٠٠:٣٠:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٥٧٠٦:١٢:١٠١٣:٢٣:٠٠٢٠:٣٤:١٦٢٠:٥٥:١٤٠٠:٣٠:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کردکندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کردکندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کردکندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کردکندی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کردکندی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کردکندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کردکندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کردکندی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کردکندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کردکندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کردکندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کردکندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کردکندی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کردکندی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای کردکندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کردکندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کردکندی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٢٠٦:٢٣:٣٨١٣:٣٢:٤٢٢٠:٤١:٢٠٢١:٠٢:٠٦٠٠:٤١:٢١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢١٠٦:٢٤:٢٤١٣:٣٢:٤٤٢٠:٤٠:٣٦٢١:٠١:١٩٠٠:٤١:٣٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣١٠٦:٢٥:١١١٣:٣٢:٤٥٢٠:٣٩:٥١٢١:٠٠:٣١٠٠:٤١:٤٦
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤١٠٦:٢٥:٥٨١٣:٣٢:٤٥٢٠:٣٩:٠٤٢٠:٥٩:٤٠٠٠:٤١:٥٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٢٦:٤٥١٣:٣٢:٤٥٢٠:٣٨:١٦٢٠:٥٨:٤٩٠٠:٤٢:١٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٤٠٦:٢٧:٣٣١٣:٣٢:٤٤٢٠:٣٧:٢٦٢٠:٥٧:٥٦٠٠:٤٢:٢١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:٢٨:٢١١٣:٣٢:٤٣٢٠:٣٦:٣٥٢٠:٥٧:٠١٠٠:٤٢:٣١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢٩:١٠١٣:٣٢:٤١٢٠:٣٥:٤٢٢٠:٥٦:٠٥٠٠:٤٢:٤١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٠٠٦:٢٩:٥٨١٣:٣٢:٣٨٢٠:٣٤:٤٨٢٠:٥٥:٠٧٠٠:٤٢:٥٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٣٠:٤٧١٣:٣٢:٣٥٢٠:٣٣:٥٢٢٠:٥٤:٠٨٠٠:٤٢:٥٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٣١:٣٧١٣:٣٢:٣١٢٠:٣٢:٥٥٢٠:٥٣:٠٨٠٠:٤٣:٠٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٩٠٦:٣٢:٢٦١٣:٣٢:٢٧٢٠:٣١:٥٦٢٠:٥٢:٠٦٠٠:٤٣:١٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٣٣:١٦١٣:٣٢:٢٢٢٠:٣٠:٥٦٢٠:٥١:٠٢٠٠:٤٣:٢١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٣٤:٠٥١٣:٣٢:١٦٢٠:٢٩:٥٥٢٠:٤٩:٥٨٠٠:٤٣:٢٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٣٤:٥٥١٣:٣٢:١٠٢٠:٢٨:٥٢٢٠:٤٨:٥٢٠٠:٤٣:٣٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:٣٥:٤٥١٣:٣٢:٠٣٢٠:٢٧:٤٨٢٠:٤٧:٤٥٠٠:٤٣:٣٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٣٦:٣٥١٣:٣١:٥٦٢٠:٢٦:٤٣٢٠:٤٦:٣٦٠٠:٤٣:٤٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٣٧:٢٥١٣:٣١:٤٨٢٠:٢٥:٣٦٢٠:٤٥:٢٧٠٠:٤٣:٤٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥١٠٦:٣٨:١٥١٣:٣١:٣٩٢٠:٢٤:٢٩٢٠:٤٤:١٦٠٠:٤٣:٤٦
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٣٩:٠٥١٣:٣١:٣٠٢٠:٢٣:٢٠٢٠:٤٣:٠٤٠٠:٤٣:٤٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٩:٥٥١٣:٣١:٢٠٢٠:٢٢:١٠٢٠:٤١:٥١٠٠:٤٣:٤٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٤٠:٤٥١٣:٣١:٠٩٢٠:٢٠:٥٩٢٠:٤٠:٣٦٠٠:٤٣:٤٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٤١:٣٥١٣:٣٠:٥٨٢٠:١٩:٤٧٢٠:٣٩:٢١٠٠:٤٣:٤٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٤٢:٢٥١٣:٣٠:٤٧٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٤٣:٤٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٤٣:١٥١٣:٣٠:٣٥٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٤٣:٤٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٠:١٣٠٦:٤٤:٠٥١٣:٣٠:٢٢٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٤٣:٤٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:١١:٢٣٠٦:٤٤:٥٥١٣:٣٠:٠٩٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:١٠٠٠:٤٣:٤٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٣٠٦:٤٥:٤٥١٣:٢٩:٥٥٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٤٣:٣٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٣٠٦:٤٦:٣٤١٣:٢٩:٤١٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٢٩٠٠:٤٣:٣٢
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٧:٢٤١٣:٢٩:٢٧٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٤٣:٢٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٨:١٤١٣:٢٩:١٢٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٤٣:٢٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کردکندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کردکندی روستای کردکندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کردکندی روستای کردکندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کردکندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کردکندی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کردکندی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کردکندی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کردکندی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کردکندی

روستای کردکندی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کردکندی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کردکندی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کردکندی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کردکندی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای کردکندی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کردکندی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کردکندی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کردکندی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا کردکندی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کردکندی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کردکندی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کردکندی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کردکندی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کردکندی
زمان پخش اذان آنلاین به افق کردکندی
جدول اوقات شرعی امروز فردا کردکندی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کردکندی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو