جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کردکندی

بستان آباد | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز کردکندی


اذان صبح: ٠٥:٣٠:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٢١
غروب آفتاب: ١٧:١٢:٢١
اذان مغرب: ١٧:٣٢:١٥
نیمه شب: ٢٣:٢٢:٠٤

چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
١٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کردکندی (شهرستان بستان آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آبان ٩٨ شهر کردکندی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر کردکندی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کردکندی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كمتر قرض بگیر تا آزاد زندگی كنی. (زیرا طلبكاران همیشه به دنبال بدهكاران می¬باشند و زندگی برای انسان بدهكار تنگ می¬شود.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر کردکندی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کردکندی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کردکندی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کردکندی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کردکندی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کردکندی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٣١:٥٧١٣:١٩:٥٥٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٨:١٨٠٠:٣١:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٣٠:٤٣١٣:١٩:٤٦٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٩:١٧٠٠:٣١:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢٩:٢٩١٣:١٩:٣٧٢٠:١٠:٢٢٢٠:٣٠:١٦٠٠:٣١:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥١٠٦:٢٨:١٧١٣:١٩:٢٩٢٠:١١:١٧٢٠:٣١:١٤٠٠:٣٠:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٧:٠٦١٣:١٩:٢١٢٠:١٢:١٣٢٠:٣٢:١٣٠٠:٣٠:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٢٥:٥٥١٣:١٩:١٤٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٣:١٢٠٠:٣٠:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:١٠٠٦:٢٤:٤٦١٣:١٩:٠٧٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٤:١١٠٠:٢٩:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٢٣:٣٩١٣:١٩:٠١٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٢٩:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٢٢:٣٢١٣:١٨:٥٦٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٢٩:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٢١:٢٦١٣:١٨:٥١٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٢٨:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٠٨٠٦:٢٠:٢٢١٣:١٨:٤٦٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٢٨:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٩:١٩١٣:١٨:٤٢٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٢٨:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٨:١٨١٣:١٨:٣٩٢٠:١٩:٣٣٢٠:٤٠:٠١٠٠:٢٨:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٤٧٠٦:١٧:١٨١٣:١٨:٣٦٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤٠:٥٨٠٠:٢٧:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١٦:١٩١٣:١٨:٣٤٢٠:٢١:٢١٢٠:٤١:٥٦٠٠:٢٧:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٠٠٠٦:١٥:٢١١٣:١٨:٣٢٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:٥٣٠٠:٢٧:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٣٨٠٦:١٤:٢٥١٣:١٨:٣١٢٠:٢٣:٠٨٢٠:٤٣:٥٠٠٠:٢٧:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:١٨٠٦:١٣:٣١١٣:١٨:٣٠٢٠:٢٤:٠١٢٠:٤٤:٤٦٠٠:٢٧:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٠٠٠٦:١٢:٣٨١٣:١٨:٣٠٢٠:٢٤:٥٤٢٠:٤٥:٤٢٠٠:٢٦:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٤٢٠٦:١١:٤٦١٣:١٨:٣١٢٠:٢٥:٤٧٢٠:٤٦:٣٨٠٠:٢٦:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:٢٧٠٦:١٠:٥٦١٣:١٨:٣٢٢٠:٢٦:٣٨٢٠:٤٧:٣٤٠٠:٢٦:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:١٣٠٦:١٠:٠٨١٣:١٨:٣٤٢٠:٢٧:٣٠٢٠:٤٨:٢٩٠٠:٢٦:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٠١٠٦:٠٩:٢١١٣:١٨:٣٧٢٠:٢٨:٢١٢٠:٤٩:٢٣٠٠:٢٦:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٥٠٠٦:٠٨:٣٦١٣:١٨:٤٠٢٠:٢٩:١٢٢٠:٥٠:١٧٠٠:٢٥:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٤١٠٦:٠٧:٥٢١٣:١٨:٤٣٢٠:٣٠:٠٢٢٠:٥١:١٠٠٠:٢٥:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٣٥٠٦:٠٧:١٠١٣:١٨:٤٧٢٠:٣٠:٥١٢٠:٥٢:٠٣٠٠:٢٥:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٣٠٠٦:٠٦:٣٠١٣:١٨:٥٢٢٠:٣١:٤٠٢٠:٥٢:٥٥٠٠:٢٥:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٢٧٠٦:٠٥:٥١١٣:١٨:٥٧٢٠:٣٢:٢٨٢٠:٥٣:٤٦٠٠:٢٥:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٨:٢٦٠٦:٠٥:١٥١٣:١٩:٠٣٢٠:٣٣:١٦٢٠:٥٤:٣٧٠٠:٢٥:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کردکندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کردکندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کردکندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کردکندی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر کردکندی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کردکندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کردکندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر کردکندی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر کردکندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کردکندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کردکندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کردکندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کردکندی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کردکندی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر کردکندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کردکندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کردکندی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٧:٥٦١٢:٠٦:٣١١٧:٣٤:٣٥١٧:٥٣:٣٧٢٣:٢٣:٢٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٨:٥٦١٢:٠٦:٢٣١٧:٣٣:١٩١٧:٥٢:٢٢٢٣:٢٣:١٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٩:٥٧١٢:٠٦:١٥١٧:٣٢:٠٣١٧:٥١:٠٩٢٣:٢٣:٠٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٣٠٦:٤٠:٥٨١٢:٠٦:٠٩١٧:٣٠:٤٩١٧:٤٩:٥٧٢٣:٢٢:٥٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٨٠٦:٤١:٥٩١٢:٠٦:٠٣١٧:٢٩:٣٦١٧:٤٨:٤٦٢٣:٢٢:٥٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٣:٠١١٢:٠٥:٥٨١٧:٢٨:٢٤١٧:٤٧:٣٧٢٣:٢٢:٤٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٤:٠٣١٢:٠٥:٥٣١٧:٢٧:١٤١٧:٤٦:٢٨٢٣:٢٢:٣٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٥:٠٥١٢:٠٥:٤٩١٧:٢٦:٠٤١٧:٤٥:٢١٢٣:٢٢:٢٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٦:٠٨١٢:٠٥:٤٦١٧:٢٤:٥٦١٧:٤٤:١٦٢٣:٢٢:٢١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٧:١٠١٢:٠٥:٤٤١٧:٢٣:٤٩١٧:٤٣:١١٢٣:٢٢:١٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤١٠٦:٤٨:١٤١٢:٠٥:٤٣١٧:٢٢:٤٤١٧:٤٢:٠٨٢٣:٢٢:١٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٧٠٦:٤٩:١٧١٢:٠٥:٤٢١٧:٢١:٤٠١٧:٤١:٠٧٢٣:٢٢:٠٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٥٠:٢٠١٢:٠٥:٤٢١٧:٢٠:٣٧١٧:٤٠:٠٧٢٣:٢٢:٠٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٥١:٢٤١٢:٠٥:٤٣١٧:١٩:٣٦١٧:٣٩:٠٨٢٣:٢٢:٠٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٥٢:٢٨١٢:٠٥:٤٥١٧:١٨:٣٦١٧:٣٨:١١٢٣:٢١:٥٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٩٠٦:٥٣:٣٢١٢:٠٥:٤٨١٧:١٧:٣٨١٧:٣٧:١٥٢٣:٢١:٥٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٥٠٦:٥٤:٣٦١٢:٠٥:٥١١٧:١٦:٤١١٧:٣٦:٢١٢٣:٢١:٥٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٥:٤٠١٢:٠٥:٥٦١٧:١٥:٤٦١٧:٣٥:٢٨٢٣:٢١:٥٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٥٦:٤٤١٢:٠٦:٠١١٧:١٤:٥٢١٧:٣٤:٣٧٢٣:٢١:٥٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠١٠٦:٥٧:٤٨١٢:٠٦:٠٧١٧:١٤:٠٠١٧:٣٣:٤٨٢٣:٢١:٥٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٨:٥٣١٢:٠٦:١٣١٧:١٣:١٠١٧:٣٣:٠٠٢٣:٢٢:٠١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٩:٥٧١٢:٠٦:٢١١٧:١٢:٢١١٧:٣٢:١٥٢٣:٢٢:٠٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٨٠٧:٠١:٠٢١٢:٠٦:٣٠١٧:١١:٣٤١٧:٣١:٣٠٢٣:٢٢:٠٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٣٠٧:٠٢:٠٦١٢:٠٦:٣٩١٧:١٠:٤٩١٧:٣٠:٤٨٢٣:٢٢:١٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٨٠٧:٠٣:١٠١٢:٠٦:٤٩١٧:١٠:٠٦١٧:٣٠:٠٧٢٣:٢٢:١٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٣٠٧:٠٤:١٤١٢:٠٧:٠٠١٧:٠٩:٢٤١٧:٢٩:٢٩٢٣:٢٢:٢٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٨٠٧:٠٥:١٨١٢:٠٧:١٢١٧:٠٨:٤٥١٧:٢٨:٥٢٢٣:٢٢:٣٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٣٠٧:٠٦:٢٢١٢:٠٧:٢٥١٧:٠٨:٠٧١٧:٢٨:١٧٢٣:٢٢:٤٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٨٠٧:٠٧:٢٦١٢:٠٧:٣٩١٧:٠٧:٣١١٧:٢٧:٤٣٢٣:٢٢:٥١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٢٠٧:٠٨:٢٩١٢:٠٧:٥٣١٧:٠٦:٥٧١٧:٢٧:١٢٢٣:٢٣:٠٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کردکندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کردکندی شهر کردکندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کردکندی شهر کردکندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کردکندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کردکندی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کردکندی

کردکندی یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان مهران‌رود مرکزی بخش مرکزی شهرستان بستان‌آباد واقع شده‌است

شهر کردکندی در ویکیپدیا

شهر کردکندی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کردکندی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کردکندی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کردکندی بر روی نقشه

شهر کردکندی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کردکندی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کردکندی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کردکندی
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر کردکندی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر کردکندی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کردکندی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کردکندی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کردکندی رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ کردکندی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کردکندی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کردکندی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ کردکندی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کردکندی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کردکندی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کردکندی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کردکندی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کردکندی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو