جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

یولاگلدی | شوط | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز کردکندی(حسینعلی کندی کرد)


اذان صبح: ٠٥:٤٩:٠١
طلوع آفتاب: ٠٧:١٦:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٤٤:١٩
غروب آفتاب: ١٨:١٢:١٥
اذان مغرب: ١٨:٣١:٣٨
نیمه شب: ٠٠:٠٠:٠١

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) (شهرستان شوط) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد))، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ادوارد مانه
زمین و آسمان مكمل یكدیگرند و هر دو در خدمت بشر.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کردکندی(حسینعلی کندی کرد) ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٤٠:٤٤١٣:٢٨:٣٨٢٠:١٧:١١٢٠:٣٧:١٧٠٠:٣٩:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٣٩:٢٥١٣:٢٨:٢٨٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٨:٢٠٠٠:٣٩:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٣٨:٠٦١٣:٢٨:١٨٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٩:٢٢٠٠:٣٨:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٣٦:٤٨١٣:٢٨:٠٩٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤٠:٢٥٠٠:٣٨:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٣٥:٣١١٣:٢٨:٠٠٢٠:٢١:٠٧٢٠:٤١:٢٧٠٠:٣٨:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:١٥٠٦:٣٤:١٦١٣:٢٧:٥٢٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤٢:٣٠٠٠:٣٧:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٣٣:٠١١٣:٢٧:٤٤٢٠:٢٣:٠٥٢٠:٤٣:٣٢٠٠:٣٧:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥٦٠٦:٣١:٤٨١٣:٢٧:٣٧٢٠:٢٤:٠٤٢٠:٤٤:٣٤٠٠:٣٧:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٧٠٦:٣٠:٣٦١٣:٢٧:٣٠٢٠:٢٥:٠٢٢٠:٤٥:٣٦٠٠:٣٦:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢٩:٢٥١٣:٢٧:٢٤٢٠:٢٦:٠١٢٠:٤٦:٣٨٠٠:٣٦:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٢٨:١٥١٣:٢٧:١٨٢٠:٢٦:٥٩٢٠:٤٧:٤٠٠٠:٣٦:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٢٧:٠٦١٣:٢٧:١٣٢٠:٢٧:٥٧٢٠:٤٨:٤٢٠٠:٣٥:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٢٥:٥٩١٣:٢٧:٠٩٢٠:٢٨:٥٥٢٠:٤٩:٤٤٠٠:٣٥:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:٢٤:٥٣١٣:٢٧:٠٥٢٠:٢٩:٥٣٢٠:٥٠:٤٥٠٠:٣٥:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٤٧٠٦:٢٣:٤٩١٣:٢٧:٠١٢٠:٣٠:٥٠٢٠:٥١:٤٦٠٠:٣٥:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١٦٠٦:٢٢:٤٥١٣:٢٦:٥٩٢٠:٣١:٤٧٢٠:٥٢:٤٧٠٠:٣٤:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٢١:٤٤١٣:٢٦:٥٦٢٠:٣٢:٤٤٢٠:٥٣:٤٧٠٠:٣٤:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:١٧٠٦:٢٠:٤٣١٣:٢٦:٥٥٢٠:٣٣:٤١٢٠:٥٤:٤٨٠٠:٣٤:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٥٠٠٦:١٩:٤٤١٣:٢٦:٥٤٢٠:٣٤:٣٧٢٠:٥٥:٤٨٠٠:٣٤:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٢٤٠٦:١٨:٤٧١٣:٢٦:٥٣٢٠:٣٥:٣٣٢٠:٥٦:٤٧٠٠:٣٣:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٠٠٠٦:١٧:٥١١٣:٢٦:٥٣٢٠:٣٦:٢٨٢٠:٥٧:٤٧٠٠:٣٣:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٣٧٠٦:١٦:٥٧١٣:٢٦:٥٤٢٠:٣٧:٢٣٢٠:٥٨:٤٥٠٠:٣٣:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:١٦٠٦:١٦:٠٤١٣:٢٦:٥٥٢٠:٣٨:١٨٢٠:٥٩:٤٤٠٠:٣٣:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٥٧٠٦:١٥:١٣١٣:٢٦:٥٧٢٠:٣٩:١٢٢١:٠٠:٤٢٠٠:٣٢:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٣٩٠٦:١٤:٢٤١٣:٢٧:٠٠٢٠:٤٠:٠٦٢١:٠١:٣٩٠٠:٣٢:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٢٣٠٦:١٣:٣٦١٣:٢٧:٠٢٢٠:٤٠:٥٩٢١:٠٢:٣٦٠٠:٣٢:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٠٩٠٦:١٢:٥٠١٣:٢٧:٠٦٢٠:٤١:٥١٢١:٠٣:٣٢٠٠:٣٢:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٥٦٠٦:١٢:٠٦١٣:٢٧:١٠٢٠:٤٢:٤٣٢١:٠٤:٢٧٠٠:٣٢:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٤٦٠٦:١١:٢٣١٣:٢٧:١٥٢٠:٤٣:٣٤٢١:٠٥:٢٢٠٠:٣٢:٠٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٣٨٠٦:١٠:٤٢١٣:٢٧:٢٠٢٠:٤٤:٢٥٢١:٠٦:١٦٠٠:٣١:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:١١:٠٩٠٧:٤٢:١٨١٢:٤٣:٠٩١٧:٤٤:٢٤١٨:٠٤:٥٠٢٣:٥٧:٢٩
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:١٠:٣٣٠٧:٤١:٣٣١٢:٤٣:٢١١٧:٤٥:٣٤١٨:٠٥:٥٧٢٣:٥٧:٤٥
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٦:٠٩:٥٦٠٧:٤٠:٤٦١٢:٤٣:٣٣١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٧:٠٥٢٣:٥٨:٠٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٦:٠٩:١٦٠٧:٣٩:٥٧١٢:٤٣:٤٣١٧:٤٧:٥٥١٨:٠٨:١٢٢٣:٥٨:١٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٦:٠٨:٣٥٠٧:٣٩:٠٦١٢:٤٣:٥٣١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٩:٢٠٢٣:٥٨:٢٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٦:٠٧:٥٢٠٧:٣٨:١٤١٢:٤٤:٠٢١٧:٥٠:١٦١٨:١٠:٢٧٢٣:٥٨:٤٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٦:٠٧:٠٨٠٧:٣٧:١٩١٢:٤٤:١٠١٧:٥١:٢٧١٨:١١:٣٥٢٣:٥٨:٥٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٦:٠٦:٢١٠٧:٣٦:٢٤١٢:٤٤:١٧١٧:٥٢:٣٧١٨:١٢:٤٣٢٣:٥٩:٠٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٦:٠٥:٣٣٠٧:٣٥:٢٦١٢:٤٤:٢٣١٧:٥٣:٤٨١٨:١٣:٥١٢٣:٥٩:١٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٦:٠٤:٤٣٠٧:٣٤:٢٧١٢:٤٤:٢٩١٧:٥٤:٥٨١٨:١٤:٥٨٢٣:٥٩:٢٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٦:٠٣:٥١٠٧:٣٣:٢٧١٢:٤٤:٣٣١٧:٥٦:٠٩١٨:١٦:٠٦٢٣:٥٩:٣٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٦:٠٢:٥٨٠٧:٣٢:٢٥١٢:٤٤:٣٧١٧:٥٧:١٩١٨:١٧:١٣٢٣:٥٩:٤١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٦:٠٢:٠٣٠٧:٣١:٢١١٢:٤٤:٤٠١٧:٥٨:٢٩١٨:١٨:٢١٢٣:٥٩:٤٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٦:٠١:٠٦٠٧:٣٠:١٦١٢:٤٤:٤٣١٧:٥٩:٣٩١٨:١٩:٢٨٢٣:٥٩:٥٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٦:٠٠:٠٧٠٧:٢٩:١٠١٢:٤٤:٤٤١٨:٠٠:٤٩١٨:٢٠:٣٥٢٣:٥٩:٥٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥٩:٠٨٠٧:٢٨:٠٢١٢:٤٤:٤٥١٨:٠١:٥٨١٨:٢١:٤٢٠٠:٠٠:٠٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥٨:٠٦٠٧:٢٦:٥٣١٢:٤٤:٤٥١٨:٠٣:٠٨١٨:٢٢:٤٩٠٠:٠٠:٠٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٥٧:٠٣٠٧:٢٥:٤٢١٢:٤٤:٤٤١٨:٠٤:١٧١٨:٢٣:٥٦٠٠:٠٠:٠٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٥٥:٥٨٠٧:٢٤:٣١١٢:٤٤:٤٣١٨:٠٥:٢٦١٨:٢٥:٠٢٠٠:٠٠:٠٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٥٤:٥٢٠٧:٢٣:١٨١٢:٤٤:٤٠١٨:٠٦:٣٥١٨:٢٦:٠٩٠٠:٠٠:١٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٥٣:٤٥٠٧:٢٢:٠٤١٢:٤٤:٣٧١٨:٠٧:٤٣١٨:٢٧:١٥٠٠:٠٠:١٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٥٢:٣٦٠٧:٢٠:٤٨١٢:٤٤:٣٤١٨:٠٨:٥٢١٨:٢٨:٢١٠٠:٠٠:٠٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٥١:٢٦٠٧:١٩:٣٢١٢:٤٤:٢٩١٨:١٠:٠٠١٨:٢٩:٢٧٠٠:٠٠:٠٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٥٠:١٤٠٧:١٨:١٤١٢:٤٤:٢٤١٨:١١:٠٧١٨:٣٠:٣٣٠٠:٠٠:٠٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٩:٠١٠٧:١٦:٥٦١٢:٤٤:١٩١٨:١٢:١٥١٨:٣١:٣٨٠٠:٠٠:٠١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤٧:٤٦٠٧:١٥:٣٦١٢:٤٤:١٢١٨:١٣:٢٢١٨:٣٢:٤٣٢٣:٥٩:٥٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤٦:٣١٠٧:١٤:١٦١٢:٤٤:٠٥١٨:١٤:٢٩١٨:٣٣:٤٨٢٣:٥٩:٥١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٤٥:١٤٠٧:١٢:٥٤١٢:٤٣:٥٨١٨:١٥:٣٦١٨:٣٤:٥٣٢٣:٥٩:٤٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٤٣:٥٥٠٧:١١:٣٢١٢:٤٣:٥٠١٨:١٦:٤٢١٨:٣٥:٥٨٢٣:٥٩:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠١٠٧:١٦:٥٦١٢:٤٤:١٩١٨:١٢:١٥١٨:٣١:٣٨٠٠:٠٠:٠١
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٦٠٧:١٥:٣٦١٢:٤٤:١٢١٨:١٣:٢٢١٨:٣٢:٤٣٢٣:٥٩:٥٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣١٠٧:١٤:١٦١٢:٤٤:٠٥١٨:١٤:٢٩١٨:٣٣:٤٨٢٣:٥٩:٥١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٤٠٧:١٢:٥٤١٢:٤٣:٥٨١٨:١٥:٣٦١٨:٣٤:٥٣٢٣:٥٩:٤٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٥٠٧:١١:٣٢١٢:٤٣:٥٠١٨:١٦:٤٢١٨:٣٥:٥٨٢٣:٥٩:٣٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٦٠٧:١٠:٠٩١٢:٤٣:٤١١٨:١٧:٤٨١٨:٣٧:٠٢٢٣:٥٩:٣١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤١:١٥٠٧:٠٨:٤٤١٢:٤٣:٣٢١٨:١٨:٥٤١٨:٣٨:٠٦٢٣:٥٩:٢٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٣٠٧:٠٧:١٩١٢:٤٣:٢٢١٨:١٩:٥٩١٨:٣٩:١٠٢٣:٥٩:١٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٥:٥٣١٢:٤٣:١١١٨:٢١:٠٤١٨:٤٠:١٣٢٣:٥٩:٠٥
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٥٠٧:٠٤:٢٧١٢:٤٣:٠٠١٨:٢٢:٠٩١٨:٤١:١٧٢٣:٥٨:٥٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٠٠٧:٠٣:٠٠١٢:٤٢:٤٨١٨:٢٣:١٣١٨:٤٢:٢٠٢٣:٥٨:٤٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٣٠٧:٠١:٣١١٢:٤٢:٣٦١٨:٢٤:١٧١٨:٤٣:٢٣٢٣:٥٨:٣١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٥٠٧:٠٠:٠٣١٢:٤٢:٢٤١٨:٢٥:٢١١٨:٤٤:٢٥٢٣:٥٨:١٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٨:٣٣١٢:٤٢:١١١٨:٢٦:٢٤١٨:٤٥:٢٨٢٣:٥٨:٠٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٥٧:٠٣١٢:٤١:٥٧١٨:٢٧:٢٧١٨:٤٦:٣٠٢٣:٥٧:٥٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٦٠٦:٥٥:٣٣١٢:٤١:٤٣١٨:٢٨:٣٠١٨:٤٧:٣٢٢٣:٥٧:٣٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥٤:٠٢١٢:٤١:٢٩١٨:٢٩:٣٣١٨:٤٨:٣٣٢٣:٥٧:٢٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥٢:٣٠١٢:٤١:١٤١٨:٣٠:٣٥١٨:٤٩:٣٥٢٣:٥٧:٠٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٥٠:٥٨١٢:٤٠:٥٩١٨:٣١:٣٧١٨:٥٠:٣٦٢٣:٥٦:٥٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٩:٢٥١٢:٤٠:٤٣١٨:٣٢:٣٩١٨:٥١:٣٨٢٣:٥٦:٣٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٧:٥٢١٢:٤٠:٢٧١٨:٣٣:٤٠١٨:٥٢:٣٩٢٣:٥٦:١٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٣٠٦:٤٦:١٩١٢:٤٠:١١١٨:٣٤:٤١١٨:٥٣:٤٠٢٣:٥٥:٥٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١٦٠٦:٤٤:٤٦١٢:٣٩:٥٥١٨:٣٥:٤٢١٨:٥٤:٤٠٢٣:٥٥:٤٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٨٠٦:٤٣:١٢١٢:٣٩:٣٨١٨:٣٦:٤٣١٨:٥٥:٤١٢٣:٥٥:٢٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤١:٣٧١٢:٣٩:٢١١٨:٣٧:٤٤١٨:٥٦:٤٢٢٣:٥٥:٠٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٤٠:٠٣١٢:٣٩:٠٤١٨:٣٨:٤٥١٨:٥٧:٤٢٢٣:٥٤:٤٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٨:٢٨١٢:٣٨:٤٧١٨:٣٩:٤٥١٨:٥٨:٤٣٢٣:٥٤:٢٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠١٠٦:٣٦:٥٣١٢:٣٨:٣٠١٨:٤٠:٤٥١٨:٥٩:٤٣٢٣:٥٤:٠٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٥:١٨١٢:٣٨:١٢١٨:٤١:٤٥١٩:٠٠:٤٤٢٣:٥٣:٤٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) بر روی نقشه

روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا کردکندی(حسینعلی کندی کرد) دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کردکندی(حسینعلی کندی کرد)
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ کردکندی(حسینعلی کندی کرد) دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کردکندی(حسینعلی کندی کرد)
افق شرعی امروز فردا کردکندی(حسینعلی کندی کرد) دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کردکندی(حسینعلی کندی کرد) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ کردکندی(حسینعلی کندی کرد) دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو