جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

یولاگلدی | شوط | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

اذان صبح: ٠٤:٥٥:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٢١:٢٤
غروب آفتاب: ١٨:١٩:١١
اذان مغرب: ١٨:٣٨:٠٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٧:٤١

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) (شهرستان شوط) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد))، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

حضرت محمد (ص)
سه گروه، داخل بهشت نمی¬شوند: كسی كه همیشه، شراب می‌نوشد (‌دائم‌ الخمر‌) و كسی كه پیوند با خویشاوندان را قطع كرده است و كسی كه جادوگری را راست (‌و حقیقت) بداند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کردکندی(حسینعلی کندی کرد)
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٥٣:٤٣١٣:٣٠:٣٣٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٤٣:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:١٦٠٦:٥٢:١٥١٣:٣٠:١٩٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٤٢:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٢٩٠٦:٥٠:٤٩١٣:٣٠:٠٥٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٤٢:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤٢٠٦:٤٩:٢٢١٣:٢٩:٥٢٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:٤٩٠٠:٤١:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٥٦٠٦:٤٧:٥٧١٣:٢٩:٣٩٢٠:١٢:٠١٢٠:٣١:٥١٠٠:٤١:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:١٠٠٦:٤٦:٣٣١٣:٢٩:٢٦٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٤١:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٤٥:٠٩١٣:٢٩:١٤٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٤٠:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٤٣:٤٦١٣:٢٩:٠٢٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٤٠:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٤٢:٢٤١٣:٢٨:٥١٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٤٠:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:١١٠٦:٤١:٠٣١٣:٢٨:٤٠٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٧:٠٢٠٠:٣٩:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٣٩:٤٣١٣:٢٨:٣٠٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٨:٠٤٠٠:٣٩:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٣٨:٢٤١٣:٢٨:٢٠٢٠:١٨:٥٤٢٠:٣٩:٠٦٠٠:٣٨:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٣٧:٠٦١٣:٢٨:١٠٢٠:١٩:٥٣٢٠:٤٠:٠٩٠٠:٣٨:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٣٥:٤٩١٣:٢٨:٠١٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤١:١١٠٠:٣٨:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٣٤:٣٣١٣:٢٧:٥٣٢٠:٢١:٥١٢٠:٤٢:١٣٠٠:٣٧:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٣٣:١٨١٣:٢٧:٤٥٢٠:٢٢:٤٩٢٠:٤٣:١٥٠٠:٣٧:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٩٠٦:٣٢:٠٤١٣:٢٧:٣٧٢٠:٢٣:٤٨٢٠:٤٤:١٨٠٠:٣٧:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٣٠:٥٢١٣:٢٧:٣٠٢٠:٢٤:٤٧٢٠:٤٥:٢٠٠٠:٣٦:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٢٩:٤١١٣:٢٧:٢٤٢٠:٢٥:٤٥٢٠:٤٦:٢٢٠٠:٣٦:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٨:٣١١٣:٢٧:١٨٢٠:٢٦:٤٣٢٠:٤٧:٢٤٠٠:٣٦:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٢٧:٢٢١٣:٢٧:١٣٢٠:٢٧:٤٢٢٠:٤٨:٢٦٠٠:٣٥:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٥٠٦:٢٦:١٤١٣:٢٧:٠٩٢٠:٢٨:٤٠٢٠:٤٩:٢٧٠٠:٣٥:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤١٠٦:٢٥:٠٨١٣:٢٧:٠٥٢٠:٢٩:٣٨٢٠:٥٠:٢٩٠٠:٣٥:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠٩٠٦:٢٤:٠٣١٣:٢٧:٠١٢٠:٣٠:٣٥٢٠:٥١:٣٠٠٠:٣٥:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٢٣:٠٠١٣:٢٦:٥٩٢٠:٣١:٣٣٢٠:٥٢:٣٢٠٠:٣٤:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٢١:٥٨١٣:٢٦:٥٦٢٠:٣٢:٣٠٢٠:٥٣:٣٢٠٠:٣٤:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٢٠:٥٧١٣:٢٦:٥٥٢٠:٣٣:٢٧٢٠:٥٤:٣٣٠٠:٣٤:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:١١٠٦:١٩:٥٨١٣:٢٦:٥٤٢٠:٣٤:٢٣٢٠:٥٥:٣٣٠٠:٣٤:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٤٥٠٦:١٩:٠١١٣:٢٦:٥٣٢٠:٣٥:١٩٢٠:٥٦:٣٣٠٠:٣٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٨:٢١١٢:٢٣:٠٨١٨:٢٧:١٦١٨:٤٦:١٣٢٣:٣٩:١٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٩:١٦١٢:٢٢:٤٧١٨:٢٥:٣٩١٨:٤٤:٣٥٢٣:٣٨:٥٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٠:١٢١٢:٢٢:٢٦١٨:٢٤:٠٢١٨:٤٢:٥٨٢٣:٣٨:٣٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢١:٠٧١٢:٢٢:٠٥١٨:٢٢:٢٥١٨:٤١:٢٠٢٣:٣٨:١٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢٢:٠٣١٢:٢١:٤٥١٨:٢٠:٤٨١٨:٣٩:٤٤٢٣:٣٧:٥٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٢:٥٩١٢:٢١:٢٤١٨:١٩:١١١٨:٣٨:٠٧٢٣:٣٧:٤١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٣:٥٥١٢:٢١:٠٤١٨:١٧:٣٥١٨:٣٦:٣١٢٣:٣٧:٢٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٤:٥١١٢:٢٠:٤٤١٨:١٥:٥٩١٨:٣٤:٥٥٢٣:٣٧:٠٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٥:٤٨١٢:٢٠:٢٤١٨:١٤:٢٣١٨:٣٣:١٩٢٣:٣٦:٤٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٦:٤٥١٢:٢٠:٠٥١٨:١٢:٤٧١٨:٣١:٤٤٢٣:٣٦:٢٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٧:٤٢١٢:١٩:٤٦١٨:١١:١٢١٨:٣٠:٠٩٢٣:٣٦:١١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٨:٣٩١٢:١٩:٢٧١٨:٠٩:٣٨١٨:٢٨:٣٥٢٣:٣٥:٥٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٩:٣٦١٢:١٩:٠٨١٨:٠٨:٠٣١٨:٢٧:٠١٢٣:٣٥:٣٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٣٠:٣٤١٢:١٨:٥٠١٨:٠٦:٢٩١٨:٢٥:٢٨٢٣:٣٥:١٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣١:٣٢١٢:١٨:٣٢١٨:٠٤:٥٦١٨:٢٣:٥٦٢٣:٣٥:٠١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٢:٣١١٢:١٨:١٥١٨:٠٣:٢٣١٨:٢٢:٢٤٢٣:٣٤:٤٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٣:٢٩١٢:١٧:٥٨١٨:٠١:٥١١٨:٢٠:٥٣٢٣:٣٤:٢٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٤:٢٨١٢:١٧:٤٢١٨:٠٠:١٩١٨:١٩:٢٢٢٣:٣٤:١٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٥:٢٧١٢:١٧:٢٦١٧:٥٨:٤٨١٨:١٧:٥٢٢٣:٣٣:٥٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٦:٢٧١٢:١٧:١٠١٧:٥٧:١٨١٨:١٦:٢٣٢٣:٣٣:٣٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٧:٢٧١٢:١٦:٥٥١٧:٥٥:٤٨١٨:١٤:٥٥٢٣:٣٣:٢٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٨:٢٧١٢:١٦:٤١١٧:٥٤:١٩١٨:١٣:٢٧٢٣:٣٣:٠٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٥٥٠٦:٣٩:٢٨١٢:١٦:٢٧١٧:٥٢:٥١١٨:١٢:٠٠٢٣:٣٢:٥٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٣٠٦:٤٠:٢٩١٢:١٦:١٤١٧:٥١:٢٤١٨:١٠:٣٤٢٣:٣٢:٣٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٢٠٦:٤١:٣٠١٢:١٦:٠١١٧:٤٩:٥٧١٨:٠٩:٠٩٢٣:٣٢:٢٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤٢:٣٢١٢:١٥:٤٩١٧:٤٨:٣١١٨:٠٧:٤٥٢٣:٣٢:١٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤٣:٣٤١٢:١٥:٣٧١٧:٤٧:٠٧١٨:٠٦:٢٢٢٣:٣١:٥٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٤:٣٧١٢:١٥:٢٦١٧:٤٥:٤٣١٨:٠٥:٠٠٢٣:٣١:٤٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٥:٣٩١٢:١٥:١٦١٧:٤٤:٢٠١٨:٠٣:٣٩٢٣:٣١:٣١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٦:٤٢١٢:١٥:٠٦١٧:٤٢:٥٨١٨:٠٢:١٩٢٣:٣١:٢٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) بر روی نقشه

روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کردکندی(حسینعلی کندی کرد) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ کردکندی(حسینعلی کندی کرد) دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کردکندی(حسینعلی کندی کرد)
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کردکندی(حسینعلی کندی کرد) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کردکندی(حسینعلی کندی کرد) دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کردکندی(حسینعلی کندی کرد) دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کردکندی(حسینعلی کندی کرد)
افق شرعی امروز فردا کردکندی(حسینعلی کندی کرد) دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کردکندی(حسینعلی کندی کرد) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو